PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA (za otroke pred vstopom v šolo)

Za osvojitev bralnega priznanja je potrebno prebrati eno ljudsko in dve avtorski pravljici (eno domačo in eno tujo) ter se naučiti dve deklamaciji.

Cilji:

  • spodbujati pozitivni odnos do literature ter širiti bralno kulturo
  • razvijanje občutka za samostojno pripovedovanje in ob tem razvijanje besedišča
  • razvijati predbralne in predpisalne sposobnosti.
  • razvijati domišljijo in ustvarjalnost.
  • spoznavati več zvrsti literature

Napotki

Starši otrokom večkrat preberite izbrano vsebino slikanice ali deklamacijo.

Otroke spodbujajte k

  • pripovedovanju ob slikah v knjigi
  • osvojitvi besedila deklamacije

Po prebrani vsebini slikanice oziroma naučeni deklamaciji lahko otrok nariše risbico, izdela lutko ali izdelke po želji…

Po lastni presoji, da otrok že zna samostojno obnoviti vsebino pravljice ali povedati deklamacijo, naj knjigo skupaj z izdelki prinese v vrtec.

Seznam BRALNE ZNAČKE

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA POTEKA OD MESECA OKTOBRA DO MESECA APRILA.

BRALNI NAHRBTNIK bomo začeli izvajati kasneje.

(Skupno število obiskov 39, 1 obiskov danes)