11.08.2017 Ogledov: 551
ZAČETEK ENERGETSKE SANACIJE

V četrtek, 10. avgusta, so predstavniki izvajalcev načrtovane energetske sanacije centralne stavbe Osnovne šole Cerkno zastavili prvo fazo težko pričakovanega začetka del, ki so se nerodno nagrmadila na konec šolskih počitnic predvsem po krivdi zavlačevanja neživljenjskih ter zbirokratiziranih postopkov na državni ravni. Tako se bodo dela zajedla  globoko v jesenski del šolskega leta, kar sicer ne bo bistveno oviralo realizacije že zastavljenega letnega delovnega načrta šole, zahtevalo pa bo nekaj sprotnega logističnega in organizacijskega prilagajanja ter improvizacije pri izvedbi pouka, vse dokler bodo vremenske razmere gradbena dela še dopuščale. Realizacija energetske prenove osnovne šole Cerkno je bila sicer zastavljena v dve časovni fazi, in sicer prvi del v čas letošnjih poletnih počitnic ter drugi del v čas letnih počitnic 2018. Kljub letošnjemu zamiku naj bi bila celotne sanacija, ki zajema zamenjavo oken na celotni šolski stavbi, izolacijo zunanje fasade ter notranjih ostrešij in zamenjavo strehe na stolpiču razredne stopnje, izvedena v planiranih rokih. Po 20. avgustu bodo tako stekla dela vzdolž severne stene šole začenši s prostori prvih razredov, čipkarske šole, knjižnice, glasbene učilnice in naprej preko večnamenske dvorane in telovadnice do stranskega vhoda v garderobo predmetne stopnje nasproti vrtca. Izvajalec bo poskrbel, da se bodo hrupnejša zunanja gradbena dela opravljala v popoldanskem času, večino zamenjav oken na učilnicah pa bo opravljena v času vikendov, da bo šolsko delo čim manj moteno. Vodstvo šole, ki se že pripravlja na zagon novega šolskega leta, bo za to obdobje ponovno ustrezno reorganiziralo šolsko pot, saj bo področje zadaj za šolo do zime namenjeno zgolj gradbišču in bo dovoz otežen tudi za dobavo kuhinje. Predvsem starši in ostali občani pa lahko olajšajo nujno prenovo šolske stavbe s strpnostjo in disciplino pri dodatno oteženem prometnem režimu v okolici šolskega kompleksa.

 


09.12.2017 NOVICE IZ ČEBELNJAKA: JEMO ZDRAVO ZA POČUTJE PRAVO


08.12.2017 LEPA JESEN PRI METULJIH


07.12.2017 ŠOLA V NARAVI - PLANICA, 4. DAN


07.12.2017 ŠOLA V NARAVI - PLANICA, 3. DAN


06.12.2017 KAJ JE SLADKORNA BOLEZEN?


06.12.2017 ŠOLA V NARAVI - PLANICA, 2. DAN


05.12.2017 DEVETOŠOLCI USPEŠNI NA TEKMOVANJU V ZNANJU ANGLEŠČINE


05.12.2017 LEPA IN KORISTNA POBUDA DEVETOŠOLCEV


05.12.2017 ŠOLA V NARAVI - PLANICA, 1. DAN


04.12.2017 V NOVE OBJEME BESED


03.12.2017 RAZRED 2000


29.11.2017 PISANA JESEN MEDVEDKOV


28.11.2017 DAN SLOVENSKE HRANE


25.11.2017 USPEŠNO OHRANJAMO KVALITETNO PREHRANO


24.11.2017 NOV ROBOT ZA USTVARJALNE IZZIVE


23.11.2017 POHOD NA ŠKOFJE


21.11.2017 DELAVNICA - VARNA RABA INTERNETA IN MOBILNIH NAPRAV


19.11.2017 BOTRA JESEN PRI ZAJČKIH


14.11.2017 ZREZKI V JABOLČNI OMAKI, ŽLIKROFI IN MAFINI


13.11.2017 PO DRAGIČEVIH POTEH
mile-expense