11.08.2017 Ogledov: 597
ZAČETEK ENERGETSKE SANACIJE

V četrtek, 10. avgusta, so predstavniki izvajalcev načrtovane energetske sanacije centralne stavbe Osnovne šole Cerkno zastavili prvo fazo težko pričakovanega začetka del, ki so se nerodno nagrmadila na konec šolskih počitnic predvsem po krivdi zavlačevanja neživljenjskih ter zbirokratiziranih postopkov na državni ravni. Tako se bodo dela zajedla  globoko v jesenski del šolskega leta, kar sicer ne bo bistveno oviralo realizacije že zastavljenega letnega delovnega načrta šole, zahtevalo pa bo nekaj sprotnega logističnega in organizacijskega prilagajanja ter improvizacije pri izvedbi pouka, vse dokler bodo vremenske razmere gradbena dela še dopuščale. Realizacija energetske prenove osnovne šole Cerkno je bila sicer zastavljena v dve časovni fazi, in sicer prvi del v čas letošnjih poletnih počitnic ter drugi del v čas letnih počitnic 2018. Kljub letošnjemu zamiku naj bi bila celotne sanacija, ki zajema zamenjavo oken na celotni šolski stavbi, izolacijo zunanje fasade ter notranjih ostrešij in zamenjavo strehe na stolpiču razredne stopnje, izvedena v planiranih rokih. Po 20. avgustu bodo tako stekla dela vzdolž severne stene šole začenši s prostori prvih razredov, čipkarske šole, knjižnice, glasbene učilnice in naprej preko večnamenske dvorane in telovadnice do stranskega vhoda v garderobo predmetne stopnje nasproti vrtca. Izvajalec bo poskrbel, da se bodo hrupnejša zunanja gradbena dela opravljala v popoldanskem času, večino zamenjav oken na učilnicah pa bo opravljena v času vikendov, da bo šolsko delo čim manj moteno. Vodstvo šole, ki se že pripravlja na zagon novega šolskega leta, bo za to obdobje ponovno ustrezno reorganiziralo šolsko pot, saj bo področje zadaj za šolo do zime namenjeno zgolj gradbišču in bo dovoz otežen tudi za dobavo kuhinje. Predvsem starši in ostali občani pa lahko olajšajo nujno prenovo šolske stavbe s strpnostjo in disciplino pri dodatno oteženem prometnem režimu v okolici šolskega kompleksa.

 


19.02.2018 TRALALA JE VESELA MAŠKARA


14.02.2018 REGIJSKO TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE


14.02.2018 KRESNIčKA - TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA


14.02.2018 TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE


13.02.2018 MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON


13.02.2018 OBMOČNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE


11.02.2018 ZIMA, ZIMA BELA


09.02.2018 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE


08.02.2018 OPLEMENITILI SVEČANOSTI NA BRCIH IN PARTIZANSKE SMUČINE


08.02.2018 ŽE DRUGA AKADEMIJA PARTIZANSKE SMUČINE


07.02.2018 SMUČARSKI TEČAJ


07.02.2018 OBVESTILO SINDIKATA SVIZ ZA STARŠE


31.01.2018 ŽE DEVETIČ S ČLANI ZŠAM


30.01.2018 NOV šOLSKI URNIK ZA DRUGO OCENJEVALNO OBDOBJE 2017/2018


27.01.2018 PARTIZANSKE SMUČINE


27.01.2018 ŠOLAR NA SMUČI


22.01.2018 V SOBOTO NA NACIONALKI


17.01.2018 MLADI VAL Z REBEKO DREMELJ


17.01.2018 JEŽKI V KNJIŽNICI


11.01.2018 TEKMOVANJE V KOšARKI 3X3
mile-expense