11.08.2017 Ogledov: 698
ZAČETEK ENERGETSKE SANACIJE

V četrtek, 10. avgusta, so predstavniki izvajalcev načrtovane energetske sanacije centralne stavbe Osnovne šole Cerkno zastavili prvo fazo težko pričakovanega začetka del, ki so se nerodno nagrmadila na konec šolskih počitnic predvsem po krivdi zavlačevanja neživljenjskih ter zbirokratiziranih postopkov na državni ravni. Tako se bodo dela zajedla  globoko v jesenski del šolskega leta, kar sicer ne bo bistveno oviralo realizacije že zastavljenega letnega delovnega načrta šole, zahtevalo pa bo nekaj sprotnega logističnega in organizacijskega prilagajanja ter improvizacije pri izvedbi pouka, vse dokler bodo vremenske razmere gradbena dela še dopuščale. Realizacija energetske prenove osnovne šole Cerkno je bila sicer zastavljena v dve časovni fazi, in sicer prvi del v čas letošnjih poletnih počitnic ter drugi del v čas letnih počitnic 2018. Kljub letošnjemu zamiku naj bi bila celotne sanacija, ki zajema zamenjavo oken na celotni šolski stavbi, izolacijo zunanje fasade ter notranjih ostrešij in zamenjavo strehe na stolpiču razredne stopnje, izvedena v planiranih rokih. Po 20. avgustu bodo tako stekla dela vzdolž severne stene šole začenši s prostori prvih razredov, čipkarske šole, knjižnice, glasbene učilnice in naprej preko večnamenske dvorane in telovadnice do stranskega vhoda v garderobo predmetne stopnje nasproti vrtca. Izvajalec bo poskrbel, da se bodo hrupnejša zunanja gradbena dela opravljala v popoldanskem času, večino zamenjav oken na učilnicah pa bo opravljena v času vikendov, da bo šolsko delo čim manj moteno. Vodstvo šole, ki se že pripravlja na zagon novega šolskega leta, bo za to obdobje ponovno ustrezno reorganiziralo šolsko pot, saj bo področje zadaj za šolo do zime namenjeno zgolj gradbišču in bo dovoz otežen tudi za dobavo kuhinje. Predvsem starši in ostali občani pa lahko olajšajo nujno prenovo šolske stavbe s strpnostjo in disciplino pri dodatno oteženem prometnem režimu v okolici šolskega kompleksa.

 


21.09.2018 KULTURNO-NARAVOSLOVNI DAN 7. RAZREDA


14.09.2018 OTVORILI SMO BEVKOVE DNEVE 2018


04.09.2018 POSEBEN DAN ZA PRVOšOLčKE


30.08.2018 PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019


23.08.2018 BRAVO MALI PLANINCI


17.07.2018 SANACIJSKA DELA NA ZUNANJIH POVRšINAH šOLE


13.07.2018 NOVOSTI S POČITNIŠKEGA VARSTVA


13.07.2018 ZDRAVJE V VRTCU


12.07.2018 S PONOSOM ZAKLJUČILI ŠOLSKO LETO


12.07.2018 ČAROVNIŠKA KNJIGA CHEERDANCE


11.07.2018 GENERACIJA 2003 NA PRVI STOPNICI


10.07.2018 DNEVI REKE SOČE ŠE DO OKTOBRA


09.07.2018 NOVIČKE S POČITNIŠKEGA VARSTVA


04.07.2018 NARAVOSLOVNA DNEVA SEDMOšOLCEV


04.07.2018 PRVA POMOč


28.06.2018 NASVIDENJE JEŽKI


25.06.2018 SEDMOšOLCI SPOZNAVALI DOLENJSKO


23.06.2018 NOVIČKE IZ ČEBELNJAKA: Z AVTOBUSOM NA ZAKLJUČNI IZLET


21.06.2018 AKTIVNE POLETNE POčITNICE NA OŠ CERKNO


19.06.2018 LUTKE NA OBISKU PRI ZAJčKIH
mile-expense