11.08.2017 Ogledov: 660
ZAČETEK ENERGETSKE SANACIJE

V četrtek, 10. avgusta, so predstavniki izvajalcev načrtovane energetske sanacije centralne stavbe Osnovne šole Cerkno zastavili prvo fazo težko pričakovanega začetka del, ki so se nerodno nagrmadila na konec šolskih počitnic predvsem po krivdi zavlačevanja neživljenjskih ter zbirokratiziranih postopkov na državni ravni. Tako se bodo dela zajedla  globoko v jesenski del šolskega leta, kar sicer ne bo bistveno oviralo realizacije že zastavljenega letnega delovnega načrta šole, zahtevalo pa bo nekaj sprotnega logističnega in organizacijskega prilagajanja ter improvizacije pri izvedbi pouka, vse dokler bodo vremenske razmere gradbena dela še dopuščale. Realizacija energetske prenove osnovne šole Cerkno je bila sicer zastavljena v dve časovni fazi, in sicer prvi del v čas letošnjih poletnih počitnic ter drugi del v čas letnih počitnic 2018. Kljub letošnjemu zamiku naj bi bila celotne sanacija, ki zajema zamenjavo oken na celotni šolski stavbi, izolacijo zunanje fasade ter notranjih ostrešij in zamenjavo strehe na stolpiču razredne stopnje, izvedena v planiranih rokih. Po 20. avgustu bodo tako stekla dela vzdolž severne stene šole začenši s prostori prvih razredov, čipkarske šole, knjižnice, glasbene učilnice in naprej preko večnamenske dvorane in telovadnice do stranskega vhoda v garderobo predmetne stopnje nasproti vrtca. Izvajalec bo poskrbel, da se bodo hrupnejša zunanja gradbena dela opravljala v popoldanskem času, večino zamenjav oken na učilnicah pa bo opravljena v času vikendov, da bo šolsko delo čim manj moteno. Vodstvo šole, ki se že pripravlja na zagon novega šolskega leta, bo za to obdobje ponovno ustrezno reorganiziralo šolsko pot, saj bo področje zadaj za šolo do zime namenjeno zgolj gradbišču in bo dovoz otežen tudi za dobavo kuhinje. Predvsem starši in ostali občani pa lahko olajšajo nujno prenovo šolske stavbe s strpnostjo in disciplino pri dodatno oteženem prometnem režimu v okolici šolskega kompleksa.

 


21.06.2018 AKTIVNE POLETNE POčITNICE NA OŠ CERKNO


19.06.2018 LUTKE NA OBISKU PRI ZAJčKIH


19.06.2018 OVE IN URE DAN V NOVI GORICI


18.06.2018 KONČNI IZLET 6. RAZRED


17.06.2018 PUSTOLOVSKO OBARVAN IZLET


17.06.2018 IZŠLA JE LETOŠNJA MLADA RAST


15.06.2018 MENJAVA GENERACIJ Z IGRO ČLOVEK NE JEZI SE


12.06.2018 PIKAPOLONICE OBISKALE LUTKOVNO GLEDALIščE


12.06.2018 PESEM UPORA IN DOMOVINSKE ZAVESTI


11.06.2018 NA OBISKU V PRVEM B RAZREDU


11.06.2018 VSESTRANSKO PODPIRAMO ZDRAVSTVENO PREVENTIVO


08.06.2018 JEŽKI Z AVTOBUSOM V ŽELEZNIKE


08.06.2018 MNOŽIČNO OBISKANA GOZDNA IGRALNICA


05.06.2018 POKLON GARIBALDINCEM


05.06.2018 DRŽAVNO PRVENSTVO V AKVATLONU


01.06.2018 V PRIHODNOST GLEDAMO SKUPAJ, S SRCEM


01.06.2018 PETOŠOLCI NA LETALIŠČU


01.06.2018 LJUBEČE IN ODLOČNO


29.05.2018 PODROČNO PRVENSTVO V AKVATLONU 2018


29.05.2018 KOLESARSKI IZPIT
mile-expense