11.08.2017 Ogledov: 506
ZAČETEK ENERGETSKE SANACIJE

V četrtek, 10. avgusta, so predstavniki izvajalcev načrtovane energetske sanacije centralne stavbe Osnovne šole Cerkno zastavili prvo fazo težko pričakovanega začetka del, ki so se nerodno nagrmadila na konec šolskih počitnic predvsem po krivdi zavlačevanja neživljenjskih ter zbirokratiziranih postopkov na državni ravni. Tako se bodo dela zajedla  globoko v jesenski del šolskega leta, kar sicer ne bo bistveno oviralo realizacije že zastavljenega letnega delovnega načrta šole, zahtevalo pa bo nekaj sprotnega logističnega in organizacijskega prilagajanja ter improvizacije pri izvedbi pouka, vse dokler bodo vremenske razmere gradbena dela še dopuščale. Realizacija energetske prenove osnovne šole Cerkno je bila sicer zastavljena v dve časovni fazi, in sicer prvi del v čas letošnjih poletnih počitnic ter drugi del v čas letnih počitnic 2018. Kljub letošnjemu zamiku naj bi bila celotne sanacija, ki zajema zamenjavo oken na celotni šolski stavbi, izolacijo zunanje fasade ter notranjih ostrešij in zamenjavo strehe na stolpiču razredne stopnje, izvedena v planiranih rokih. Po 20. avgustu bodo tako stekla dela vzdolž severne stene šole začenši s prostori prvih razredov, čipkarske šole, knjižnice, glasbene učilnice in naprej preko večnamenske dvorane in telovadnice do stranskega vhoda v garderobo predmetne stopnje nasproti vrtca. Izvajalec bo poskrbel, da se bodo hrupnejša zunanja gradbena dela opravljala v popoldanskem času, večino zamenjav oken na učilnicah pa bo opravljena v času vikendov, da bo šolsko delo čim manj moteno. Vodstvo šole, ki se že pripravlja na zagon novega šolskega leta, bo za to obdobje ponovno ustrezno reorganiziralo šolsko pot, saj bo področje zadaj za šolo do zime namenjeno zgolj gradbišču in bo dovoz otežen tudi za dobavo kuhinje. Predvsem starši in ostali občani pa lahko olajšajo nujno prenovo šolske stavbe s strpnostjo in disciplino pri dodatno oteženem prometnem režimu v okolici šolskega kompleksa.

 


18.10.2017 POKLIC - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK


18.10.2017 MALI PLANINCI ŠLI NA KLAVŽARJEVO RAVAN


16.10.2017 SREČALI SMO SE


16.10.2017 SLADKORNI BOLEZNI SMO KOS


16.10.2017 MOČNIKOVE DELAVNICE


16.10.2017 ODGOVORNE PROJEKTNE DEJAVNOSTI


15.10.2017 PIKAPOLONICE NA POHODU


10.10.2017 NOVIČKE IZ ČEBELNJAKA: ČEBELICE MOJE NOVE PRIJATELJICE


09.10.2017 SPOZNAVANJE POKLICEV V ZDRAVSTVU IN V LEKARNI


09.10.2017 JEŽKI NA OBISKU PRI GASILCIH


09.10.2017 IZDELAVA FIGURE PETRA KLEPCA


09.10.2017 MEDVEDKI SMO POVABILI SONCE V VRTEC


09.10.2017 NAŠ JUBILEJNI MATEMATIČNI KVIZ


08.10.2017 POPESTRILI SLAVNOSTNO SEJO OBČINE


06.10.2017 OTROCI TEČEJO


05.10.2017 ZAKLJUČNA PRIREDITEV NATEČAJA PETER KLEPEC


04.10.2017 VRT, SADOVNJAK IN KUHANJE PRIDELKOV


04.10.2017 PRIMORSKI POKALNI TEKI


04.10.2017 LIKOVNA RAZSTAVA OB DNEVU SOčE


03.10.2017 6. RAZRED NA GORIŠKEM
mile-expense