26.08.2017 Ogledov: 471
NAJPREJ UREDITEV PROMETNIH POTI

V petek, 25, avgusta, se je na vabilo ravnatelja v prostorih Osnovne šole Cerkno sestala medresorska koordinacija za pripravo in zagotavljanje prometne varnosti v okolici šole na začetku prihajajočega šolskega leta.  Beseda pa je tekla tudi o  šolskih poteh in prometnih režimih povsod v kraju, kjer javne poti množično uporablja šolska mladina.  Poleg predstavnikov šole so na posvetu sodelovali  predstavniki Sveta za preventivo v cestnem prometu, Policijske postaje Idrija, Občine Cerkno, Krajevne skupnosti Cerkno in Zveze šoferjev in avtomehanikov Cerkno. Sklicatelj posveta, ravnatelj OŠ Cerkno Milan Koželj, se je v imenu šole zahvalil lokalni skupnosti za odpravo nekaterih ovir v kraju, na katere je bila pred časom opozorjena (ureditev parkirišč in postajališča nasproti Bevkove knjižnice, prometne oznake v okolici VCC, ustreznejša osvetlitev prehoda za pešce ob lokalu »Pri  Štruklju« ter pri spomeniku ob Jerebovi ulici). V načrtu je še zahtevna sanacija pločnika ob Zapoški po Jerebovi ulici, po katerem prihaja v šolo veliko otrok, nedelujoči semafor na glavnem križišču pa ostaja kot didaktični pripomoček za prometno vzgojo mladine. Kot je bilo že poudarjeno v javnih obvestilih, BO PREHOD ZADAJ ZA ŠOLO ZARADI ENERGETSKE SANACIJE V ŠOLSKEM LETU 2017/18 NEUPORABEN (otežena bo dostava) tudi za pešce in bo šolska pot za mlajše učence domačine potekala skozi glavni vhod v šolo. Pešpot mimo Štruklja in občinskega igrišča bo za manjše število uporabnikov potekala do vhodov v vrtec in do stranskega vhoda v garderobo predmetne stopnje.

Prepoved prometa po klančini mimo stavbe večnamenskega centra in vrtca bo zato še doslednejša, saj bodo kršitelji v oteženih razmerah predstavljali še večje tveganje ter dodatno ogrožali mlada življenja. Vsi pa se zavedamo, da prometne varnosti ni mogoče doseči zgolj s kontrolo in kaznovanjem, temveč je to predvsem domena ozaveščenosti in discipline vseh uporabnikov, kot je na posvetu naglasil komandir policijske postaje Idrija, Robert Feltrin.

 


09.12.2017 NOVICE IZ ČEBELNJAKA: JEMO ZDRAVO ZA POČUTJE PRAVO


08.12.2017 LEPA JESEN PRI METULJIH


07.12.2017 ŠOLA V NARAVI - PLANICA, 4. DAN


07.12.2017 ŠOLA V NARAVI - PLANICA, 3. DAN


06.12.2017 KAJ JE SLADKORNA BOLEZEN?


06.12.2017 ŠOLA V NARAVI - PLANICA, 2. DAN


05.12.2017 DEVETOŠOLCI USPEŠNI NA TEKMOVANJU V ZNANJU ANGLEŠČINE


05.12.2017 LEPA IN KORISTNA POBUDA DEVETOŠOLCEV


05.12.2017 ŠOLA V NARAVI - PLANICA, 1. DAN


04.12.2017 V NOVE OBJEME BESED


03.12.2017 RAZRED 2000


29.11.2017 PISANA JESEN MEDVEDKOV


28.11.2017 DAN SLOVENSKE HRANE


25.11.2017 USPEŠNO OHRANJAMO KVALITETNO PREHRANO


24.11.2017 NOV ROBOT ZA USTVARJALNE IZZIVE


23.11.2017 POHOD NA ŠKOFJE


21.11.2017 DELAVNICA - VARNA RABA INTERNETA IN MOBILNIH NAPRAV


19.11.2017 BOTRA JESEN PRI ZAJČKIH


14.11.2017 ZREZKI V JABOLČNI OMAKI, ŽLIKROFI IN MAFINI


13.11.2017 PO DRAGIČEVIH POTEH
mile-expense