26.08.2017 Ogledov: 539
NAJPREJ UREDITEV PROMETNIH POTI

V petek, 25, avgusta, se je na vabilo ravnatelja v prostorih Osnovne šole Cerkno sestala medresorska koordinacija za pripravo in zagotavljanje prometne varnosti v okolici šole na začetku prihajajočega šolskega leta.  Beseda pa je tekla tudi o  šolskih poteh in prometnih režimih povsod v kraju, kjer javne poti množično uporablja šolska mladina.  Poleg predstavnikov šole so na posvetu sodelovali  predstavniki Sveta za preventivo v cestnem prometu, Policijske postaje Idrija, Občine Cerkno, Krajevne skupnosti Cerkno in Zveze šoferjev in avtomehanikov Cerkno. Sklicatelj posveta, ravnatelj OŠ Cerkno Milan Koželj, se je v imenu šole zahvalil lokalni skupnosti za odpravo nekaterih ovir v kraju, na katere je bila pred časom opozorjena (ureditev parkirišč in postajališča nasproti Bevkove knjižnice, prometne oznake v okolici VCC, ustreznejša osvetlitev prehoda za pešce ob lokalu »Pri  Štruklju« ter pri spomeniku ob Jerebovi ulici). V načrtu je še zahtevna sanacija pločnika ob Zapoški po Jerebovi ulici, po katerem prihaja v šolo veliko otrok, nedelujoči semafor na glavnem križišču pa ostaja kot didaktični pripomoček za prometno vzgojo mladine. Kot je bilo že poudarjeno v javnih obvestilih, BO PREHOD ZADAJ ZA ŠOLO ZARADI ENERGETSKE SANACIJE V ŠOLSKEM LETU 2017/18 NEUPORABEN (otežena bo dostava) tudi za pešce in bo šolska pot za mlajše učence domačine potekala skozi glavni vhod v šolo. Pešpot mimo Štruklja in občinskega igrišča bo za manjše število uporabnikov potekala do vhodov v vrtec in do stranskega vhoda v garderobo predmetne stopnje.

Prepoved prometa po klančini mimo stavbe večnamenskega centra in vrtca bo zato še doslednejša, saj bodo kršitelji v oteženih razmerah predstavljali še večje tveganje ter dodatno ogrožali mlada življenja. Vsi pa se zavedamo, da prometne varnosti ni mogoče doseči zgolj s kontrolo in kaznovanjem, temveč je to predvsem domena ozaveščenosti in discipline vseh uporabnikov, kot je na posvetu naglasil komandir policijske postaje Idrija, Robert Feltrin.

 


19.02.2018 TRALALA JE VESELA MAŠKARA


14.02.2018 REGIJSKO TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE


14.02.2018 KRESNIčKA - TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA


14.02.2018 TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE


13.02.2018 MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON


13.02.2018 OBMOČNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE


11.02.2018 ZIMA, ZIMA BELA


09.02.2018 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE


08.02.2018 OPLEMENITILI SVEČANOSTI NA BRCIH IN PARTIZANSKE SMUČINE


08.02.2018 ŽE DRUGA AKADEMIJA PARTIZANSKE SMUČINE


07.02.2018 SMUČARSKI TEČAJ


07.02.2018 OBVESTILO SINDIKATA SVIZ ZA STARŠE


31.01.2018 ŽE DEVETIČ S ČLANI ZŠAM


30.01.2018 NOV šOLSKI URNIK ZA DRUGO OCENJEVALNO OBDOBJE 2017/2018


27.01.2018 PARTIZANSKE SMUČINE


27.01.2018 ŠOLAR NA SMUČI


22.01.2018 V SOBOTO NA NACIONALKI


17.01.2018 MLADI VAL Z REBEKO DREMELJ


17.01.2018 JEŽKI V KNJIŽNICI


11.01.2018 TEKMOVANJE V KOšARKI 3X3
mile-expense