26.08.2017 Ogledov: 412
NAJPREJ UREDITEV PROMETNIH POTI

V petek, 25, avgusta, se je na vabilo ravnatelja v prostorih Osnovne šole Cerkno sestala medresorska koordinacija za pripravo in zagotavljanje prometne varnosti v okolici šole na začetku prihajajočega šolskega leta.  Beseda pa je tekla tudi o  šolskih poteh in prometnih režimih povsod v kraju, kjer javne poti množično uporablja šolska mladina.  Poleg predstavnikov šole so na posvetu sodelovali  predstavniki Sveta za preventivo v cestnem prometu, Policijske postaje Idrija, Občine Cerkno, Krajevne skupnosti Cerkno in Zveze šoferjev in avtomehanikov Cerkno. Sklicatelj posveta, ravnatelj OŠ Cerkno Milan Koželj, se je v imenu šole zahvalil lokalni skupnosti za odpravo nekaterih ovir v kraju, na katere je bila pred časom opozorjena (ureditev parkirišč in postajališča nasproti Bevkove knjižnice, prometne oznake v okolici VCC, ustreznejša osvetlitev prehoda za pešce ob lokalu »Pri  Štruklju« ter pri spomeniku ob Jerebovi ulici). V načrtu je še zahtevna sanacija pločnika ob Zapoški po Jerebovi ulici, po katerem prihaja v šolo veliko otrok, nedelujoči semafor na glavnem križišču pa ostaja kot didaktični pripomoček za prometno vzgojo mladine. Kot je bilo že poudarjeno v javnih obvestilih, BO PREHOD ZADAJ ZA ŠOLO ZARADI ENERGETSKE SANACIJE V ŠOLSKEM LETU 2017/18 NEUPORABEN (otežena bo dostava) tudi za pešce in bo šolska pot za mlajše učence domačine potekala skozi glavni vhod v šolo. Pešpot mimo Štruklja in občinskega igrišča bo za manjše število uporabnikov potekala do vhodov v vrtec in do stranskega vhoda v garderobo predmetne stopnje.

Prepoved prometa po klančini mimo stavbe večnamenskega centra in vrtca bo zato še doslednejša, saj bodo kršitelji v oteženih razmerah predstavljali še večje tveganje ter dodatno ogrožali mlada življenja. Vsi pa se zavedamo, da prometne varnosti ni mogoče doseči zgolj s kontrolo in kaznovanjem, temveč je to predvsem domena ozaveščenosti in discipline vseh uporabnikov, kot je na posvetu naglasil komandir policijske postaje Idrija, Robert Feltrin.

 


18.10.2017 POKLIC - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK


18.10.2017 MALI PLANINCI ŠLI NA KLAVŽARJEVO RAVAN


16.10.2017 SREČALI SMO SE


16.10.2017 SLADKORNI BOLEZNI SMO KOS


16.10.2017 MOČNIKOVE DELAVNICE


16.10.2017 ODGOVORNE PROJEKTNE DEJAVNOSTI


15.10.2017 PIKAPOLONICE NA POHODU


10.10.2017 NOVIČKE IZ ČEBELNJAKA: ČEBELICE MOJE NOVE PRIJATELJICE


09.10.2017 SPOZNAVANJE POKLICEV V ZDRAVSTVU IN V LEKARNI


09.10.2017 JEŽKI NA OBISKU PRI GASILCIH


09.10.2017 IZDELAVA FIGURE PETRA KLEPCA


09.10.2017 MEDVEDKI SMO POVABILI SONCE V VRTEC


09.10.2017 NAŠ JUBILEJNI MATEMATIČNI KVIZ


08.10.2017 POPESTRILI SLAVNOSTNO SEJO OBČINE


06.10.2017 OTROCI TEČEJO


05.10.2017 ZAKLJUČNA PRIREDITEV NATEČAJA PETER KLEPEC


04.10.2017 VRT, SADOVNJAK IN KUHANJE PRIDELKOV


04.10.2017 PRIMORSKI POKALNI TEKI


04.10.2017 LIKOVNA RAZSTAVA OB DNEVU SOčE


03.10.2017 6. RAZRED NA GORIŠKEM
mile-expense