26.08.2017 Ogledov: 657
NAJPREJ UREDITEV PROMETNIH POTI

V petek, 25, avgusta, se je na vabilo ravnatelja v prostorih Osnovne šole Cerkno sestala medresorska koordinacija za pripravo in zagotavljanje prometne varnosti v okolici šole na začetku prihajajočega šolskega leta.  Beseda pa je tekla tudi o  šolskih poteh in prometnih režimih povsod v kraju, kjer javne poti množično uporablja šolska mladina.  Poleg predstavnikov šole so na posvetu sodelovali  predstavniki Sveta za preventivo v cestnem prometu, Policijske postaje Idrija, Občine Cerkno, Krajevne skupnosti Cerkno in Zveze šoferjev in avtomehanikov Cerkno. Sklicatelj posveta, ravnatelj OŠ Cerkno Milan Koželj, se je v imenu šole zahvalil lokalni skupnosti za odpravo nekaterih ovir v kraju, na katere je bila pred časom opozorjena (ureditev parkirišč in postajališča nasproti Bevkove knjižnice, prometne oznake v okolici VCC, ustreznejša osvetlitev prehoda za pešce ob lokalu »Pri  Štruklju« ter pri spomeniku ob Jerebovi ulici). V načrtu je še zahtevna sanacija pločnika ob Zapoški po Jerebovi ulici, po katerem prihaja v šolo veliko otrok, nedelujoči semafor na glavnem križišču pa ostaja kot didaktični pripomoček za prometno vzgojo mladine. Kot je bilo že poudarjeno v javnih obvestilih, BO PREHOD ZADAJ ZA ŠOLO ZARADI ENERGETSKE SANACIJE V ŠOLSKEM LETU 2017/18 NEUPORABEN (otežena bo dostava) tudi za pešce in bo šolska pot za mlajše učence domačine potekala skozi glavni vhod v šolo. Pešpot mimo Štruklja in občinskega igrišča bo za manjše število uporabnikov potekala do vhodov v vrtec in do stranskega vhoda v garderobo predmetne stopnje.

Prepoved prometa po klančini mimo stavbe večnamenskega centra in vrtca bo zato še doslednejša, saj bodo kršitelji v oteženih razmerah predstavljali še večje tveganje ter dodatno ogrožali mlada življenja. Vsi pa se zavedamo, da prometne varnosti ni mogoče doseči zgolj s kontrolo in kaznovanjem, temveč je to predvsem domena ozaveščenosti in discipline vseh uporabnikov, kot je na posvetu naglasil komandir policijske postaje Idrija, Robert Feltrin.

 


21.09.2018 KULTURNO-NARAVOSLOVNI DAN 7. RAZREDA


14.09.2018 OTVORILI SMO BEVKOVE DNEVE 2018


04.09.2018 POSEBEN DAN ZA PRVOšOLčKE


30.08.2018 PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019


23.08.2018 BRAVO MALI PLANINCI


17.07.2018 SANACIJSKA DELA NA ZUNANJIH POVRšINAH šOLE


13.07.2018 NOVOSTI S POČITNIŠKEGA VARSTVA


13.07.2018 ZDRAVJE V VRTCU


12.07.2018 S PONOSOM ZAKLJUČILI ŠOLSKO LETO


12.07.2018 ČAROVNIŠKA KNJIGA CHEERDANCE


11.07.2018 GENERACIJA 2003 NA PRVI STOPNICI


10.07.2018 DNEVI REKE SOČE ŠE DO OKTOBRA


09.07.2018 NOVIČKE S POČITNIŠKEGA VARSTVA


04.07.2018 NARAVOSLOVNA DNEVA SEDMOšOLCEV


04.07.2018 PRVA POMOč


28.06.2018 NASVIDENJE JEŽKI


25.06.2018 SEDMOšOLCI SPOZNAVALI DOLENJSKO


23.06.2018 NOVIČKE IZ ČEBELNJAKA: Z AVTOBUSOM NA ZAKLJUČNI IZLET


21.06.2018 AKTIVNE POLETNE POčITNICE NA OŠ CERKNO


19.06.2018 LUTKE NA OBISKU PRI ZAJčKIH
mile-expense