26.08.2017 Ogledov: 612
NAJPREJ UREDITEV PROMETNIH POTI

V petek, 25, avgusta, se je na vabilo ravnatelja v prostorih Osnovne šole Cerkno sestala medresorska koordinacija za pripravo in zagotavljanje prometne varnosti v okolici šole na začetku prihajajočega šolskega leta.  Beseda pa je tekla tudi o  šolskih poteh in prometnih režimih povsod v kraju, kjer javne poti množično uporablja šolska mladina.  Poleg predstavnikov šole so na posvetu sodelovali  predstavniki Sveta za preventivo v cestnem prometu, Policijske postaje Idrija, Občine Cerkno, Krajevne skupnosti Cerkno in Zveze šoferjev in avtomehanikov Cerkno. Sklicatelj posveta, ravnatelj OŠ Cerkno Milan Koželj, se je v imenu šole zahvalil lokalni skupnosti za odpravo nekaterih ovir v kraju, na katere je bila pred časom opozorjena (ureditev parkirišč in postajališča nasproti Bevkove knjižnice, prometne oznake v okolici VCC, ustreznejša osvetlitev prehoda za pešce ob lokalu »Pri  Štruklju« ter pri spomeniku ob Jerebovi ulici). V načrtu je še zahtevna sanacija pločnika ob Zapoški po Jerebovi ulici, po katerem prihaja v šolo veliko otrok, nedelujoči semafor na glavnem križišču pa ostaja kot didaktični pripomoček za prometno vzgojo mladine. Kot je bilo že poudarjeno v javnih obvestilih, BO PREHOD ZADAJ ZA ŠOLO ZARADI ENERGETSKE SANACIJE V ŠOLSKEM LETU 2017/18 NEUPORABEN (otežena bo dostava) tudi za pešce in bo šolska pot za mlajše učence domačine potekala skozi glavni vhod v šolo. Pešpot mimo Štruklja in občinskega igrišča bo za manjše število uporabnikov potekala do vhodov v vrtec in do stranskega vhoda v garderobo predmetne stopnje.

Prepoved prometa po klančini mimo stavbe večnamenskega centra in vrtca bo zato še doslednejša, saj bodo kršitelji v oteženih razmerah predstavljali še večje tveganje ter dodatno ogrožali mlada življenja. Vsi pa se zavedamo, da prometne varnosti ni mogoče doseči zgolj s kontrolo in kaznovanjem, temveč je to predvsem domena ozaveščenosti in discipline vseh uporabnikov, kot je na posvetu naglasil komandir policijske postaje Idrija, Robert Feltrin.

 


21.06.2018 AKTIVNE POLETNE POčITNICE NA OŠ CERKNO


19.06.2018 LUTKE NA OBISKU PRI ZAJčKIH


19.06.2018 OVE IN URE DAN V NOVI GORICI


18.06.2018 KONČNI IZLET 6. RAZRED


17.06.2018 PUSTOLOVSKO OBARVAN IZLET


17.06.2018 IZŠLA JE LETOŠNJA MLADA RAST


15.06.2018 MENJAVA GENERACIJ Z IGRO ČLOVEK NE JEZI SE


12.06.2018 PIKAPOLONICE OBISKALE LUTKOVNO GLEDALIščE


12.06.2018 PESEM UPORA IN DOMOVINSKE ZAVESTI


11.06.2018 NA OBISKU V PRVEM B RAZREDU


11.06.2018 VSESTRANSKO PODPIRAMO ZDRAVSTVENO PREVENTIVO


08.06.2018 JEŽKI Z AVTOBUSOM V ŽELEZNIKE


08.06.2018 MNOŽIČNO OBISKANA GOZDNA IGRALNICA


05.06.2018 POKLON GARIBALDINCEM


05.06.2018 DRŽAVNO PRVENSTVO V AKVATLONU


01.06.2018 V PRIHODNOST GLEDAMO SKUPAJ, S SRCEM


01.06.2018 PETOŠOLCI NA LETALIŠČU


01.06.2018 LJUBEČE IN ODLOČNO


29.05.2018 PODROČNO PRVENSTVO V AKVATLONU 2018


29.05.2018 KOLESARSKI IZPIT
mile-expense