14.09.2017 Ogledov: 806
ČEZ POTOK SKAčEM, KJER JE MOST ...

V torek in sredo, 12. in 13. septembra 2017, sta potekala prva letošnja kulturno-naravoslovna dneva za sedmošolce in osmošolce. Rdeča nit, ki je povezovala vsebine obeh dni, je bila voda. Letošnja tema Dnevov evropske kulturne dediščine je namreč Voda med mitom in arhitekturo. Poleg tega v letih 2017-2018 domača občina Cerkno gosti t. i. Dan Soče, ki povezuje primorske občine iz Posočja.

Dejavnosti so bile osredotočene okrog mostov. Že proti koncu lanskega šolskega leta so sedmošolci raziskovali mostove v domači okolici, jih fotografirali in o njih izdelali mini raziskovalne naloge. Ugotavljali so tudi, kakšen simbolni pomen imajo mostovi ter kako so zastopani v slovenskih pregovorih in stalnih besednih zvezah. Nastalo je nekaj res dobrih nalog. Takrat smo za sodelovanje zaprosili tudi Cerkljanski muzej. V svoji fototeki namreč hrani slike mostov, ki na Cerkljanskem že dolgo let ne stojijo več.

Tako sedmošolci kot osmošolci so najprej prisluhnili predavanju kustosinje Cerkljanskega muzeja Milojke Magajne. Ob dokumentarnih fotografijah nekdanjih mostov na Cerkljanskem so se sprehodili skozi zgodovino od časa mostiščarjev do 80-ih let 20. stoletja. Ob tem so spoznavali, kako so se skozi čas spreminjali gradbeni materiali in oblika mostov, njihova vloga pa ostaja enaka - povezovati bregove vodotokov in s tem omogočati prehodnost ter stike med ljudmi.

Sedmošolci so se nato podali v bližnji CŠOD, kjer so pod mentorstvom vodje centra Domna Uršiča najprej poskusili iz lesenih deščic zgraditi most čez precej širok "vodotok". Sledil je preizkus njegove "nosilnosti", nazadnje pa so se gradnje lotili "strokovno". Dobili so namreč načrt Da Vincijevega mostu in po njem gradili lepe in trdne ločne mostove.

 

 

Sledil je del, ko so lanski sedmošolci postali učitelji letošnjim sedmošolcem. Luka Makuc, Daša Štremfelj, Jakob Čelik Baskar in Oleg Poženel so namreč leto mlajšim učencem predstavili izsledke svojih lanskoletnih raziskav o mostovih na Idrijci in Cerknici ter njunih pritokih.

Osmošolci pa so v sredo po uvodnem predavanju v muzeju lahko prisluhnili strokovnjaku s področja gradbeništva - gradbenemu inženirju domačinu Ivanu Bevku. Ob fotografijah z različnih delovišč podjetja, kjer je zaposlen, so spoznavali gradnjo sodobnih mostov od priprave terena do končne izvedbe. Videli so lahko, v kako zahtevnih in raznolikih pogojih je treba graditi nekatere mostove (npr. Hudičev most čez globoko sotesko Tolminke s spremljajočimi galerijami za varovanje ceste pred skalnimi podori ali pa npr. sodoben lesen most v nordijskem centru Planica na ledeniški moreni ...). Po predavanju so si v njegovem spremstvu ogledali nekatere novejše mostove v Cerknem in se seznanili z načinom njihove gradnje.

Zadnje tri ure pa so tako sedmošolci kot osmošolci mostove z našega področja likovno upodabljali v tehniki kombinirane risbe in slike s tušem. Sedmošolci so ustvarjali ob pomoči dokumentarnih fotografij iz muzeja, osmošolci pa na podlagi lastnih fotografij mostov, ki so jih naredili v preteklem šolskem letu. Oboji so likovni upodobitvi dodali pregovore o vodi in mostovih, ki izvirajo iz različnih dežel sveta.


21.09.2018 KULTURNO-NARAVOSLOVNI DAN 7. RAZREDA


14.09.2018 OTVORILI SMO BEVKOVE DNEVE 2018


04.09.2018 POSEBEN DAN ZA PRVOšOLčKE


30.08.2018 PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019


23.08.2018 BRAVO MALI PLANINCI


17.07.2018 SANACIJSKA DELA NA ZUNANJIH POVRšINAH šOLE


13.07.2018 NOVOSTI S POČITNIŠKEGA VARSTVA


13.07.2018 ZDRAVJE V VRTCU


12.07.2018 S PONOSOM ZAKLJUČILI ŠOLSKO LETO


12.07.2018 ČAROVNIŠKA KNJIGA CHEERDANCE


11.07.2018 GENERACIJA 2003 NA PRVI STOPNICI


10.07.2018 DNEVI REKE SOČE ŠE DO OKTOBRA


09.07.2018 NOVIČKE S POČITNIŠKEGA VARSTVA


04.07.2018 NARAVOSLOVNA DNEVA SEDMOšOLCEV


04.07.2018 PRVA POMOč


28.06.2018 NASVIDENJE JEŽKI


25.06.2018 SEDMOšOLCI SPOZNAVALI DOLENJSKO


23.06.2018 NOVIČKE IZ ČEBELNJAKA: Z AVTOBUSOM NA ZAKLJUČNI IZLET


21.06.2018 AKTIVNE POLETNE POčITNICE NA OŠ CERKNO


19.06.2018 LUTKE NA OBISKU PRI ZAJčKIH
mile-expense