09.10.2017 Ogledov: 739
NAŠ JUBILEJNI MATEMATIČNI KVIZ

V četrtek, 28. septembra 2017, smo na odmevni prireditvi ponovno dokazali, da smo sposobni z domiselnim medijskim dogodkom ohranjati pomembne vizije naše lokalne skupnosti ter med mladino širiti njihova sporočila. Osnovna šola Cerkno že 20 let obeležuje praznik občine Cerkno, 1. oktober, z večpredstavnostnim matematičnim kvizom ob spominu na slavnega matematičnega rojaka, viteza nekdanje Avstro - Ogrske in zavednega Slovenca, dr. Franca Močnika. Letošnjega jubilejnega so učenci skupaj s svojimi mentorji pripravili na temo vode ter s tem obeležili Dneve reke Soče, v katere je občina vključena z dvoletnimi projekti, obenem pa tudi Dneve evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine na temo Voda od mita do arhitekture. Na naši svečani večerni prireditvi 28. septembra z naslovom ŽUBOREČE POSLANSTVO ŽIVLJENJA, ki je potekala v šolski dvorani, je prisotne pozdravil tudi mag. Danijel Rojšek v imenu Zavoda republike Slovenije za naravno dediščino. V programu je sodeloval Mladinski pevski zbor Valovi s kvalitetno interpretacijo pesmi na temo vode, učenci z gledališkimi skeči ob domislicah v zvezi z našim termalnim bazenom, plesalke Cheer dance in mladi tenorist Žiga Lakner, za vsebinski in tehnični potek kviza pa je tudi letos poskrbela Šolska radiotelevizija, katere člani so posnetke pripravljali že v spomladanskih mesecih. Ob tej priložnosti so učenci v šolski avli pripravili tudi likovno in fotografsko razstavo na temo sonaravnega ohranjanja vodnih virov. Župan Občine Cerkno Jurij Kavčič pa je ravnatelju Milanu Koželju izročil zahvalno listino za dolgoletno promocijo občinskega praznika in imena Franca Močnika z matematičnim kvizom, ki je redno gostoval tudi na Festivalu znanosti v Ljubljani, kjer se je z značilnostmi Cerkljanske seznanjala množica slovenskih šol in zavodov. Tudi letošnji kviz na temo vode je bil že dva dneva pred občinsko prireditvijo predstavljen na letošnjem Festivalu znanosti na ljubljanski naravoslovni fakulteti pod okriljem Slovenske znanstvene fundacije. Ravnateljevemu vabilu na prireditev v Cerknem pa se je prijazno odzval tudi Marjan Batagelj, ki se s smelimi razvojnimi načrti vključuje v razvoj lokalnih potencialov in aktivno spoznava vse možnosti celostnega napredka Cerkljanske, še posebej tiste, ki izhajajo iz osnovnih izobraževalnih potencialov.

 

Že v torek, 26. septembra, smo naš kviz ŽUBOREČE POSLANSTVO ŽIVLJENJA, predstavili na 23. Festivau znanosti Slovenske znanstvene fundacije, na oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Z zanimanjem in odobravanjem so ga spremljali vrstniki s Koroške, kvalitetno ga je vodila Damjana Peternelj, pri njegovi operativni izvedbi pa so sodelovale učiteljice Mija Bavcon Venko, Irena Zajc, Barbara Carli, knjižničarka Ksenja Miklavčič ter mentor ŠRTV Brane Brelih:

 

 

Spomladi v preteklem šolskem letu smo se v šolski radioteleviziji pod vodstvom Branta Breliha že maja in junija z vso vnemo lotili snemanja prizorov za matematične uganke kviza po scenariju učiteljice Irene Zajc:

 

Pozdravil nas je mag. Danijel Rojšek, profesor geografije in etnologije, predstavnik Zavoda Republike Slovenije za naravno dediščino:

 

Brez priljubljenega harmonikaša Mihe Peternelja, ne mine več nobena naša prireditev:

 

S kratko, a zahtevno in atraktivno plesno točko so nas tudi tokrat razveselile plesalke Cheer dance:

 

V zabavnih prizorih na temo našega termalnega središča so v avtorskih skečih učiteljice Alenke Bogataj nastopili Marjanca Kavčič, Larisa Reven, Nea Eržen, Neža Obid, Žan Sedej, Božo Bizjak, Matic Štravs, Kristjan Šturm in Aljaž Škvarča:

 

Žiga Lakner, že uveljavljeno pevsko ime, je reden gost naših šolskih prireditev:

 

Zborovska izvedba subtilne pesmi Reka, prirejena po prvencu Lada Kreslina, se je vsem obiskovalcem naše prireditve, usedla globoko v srce. Zborovodkinja Vanja Lampič jo je izjemno kvalitetno pripravila z našim mladinskim pevskim zborom Valovi ter violinistko Lucijo Kalan Bevk in recitatorjem Urhom Bevkom:

 

Zaslužena zahvalna listina ravnatelju Milanu Koželju iz rok župana Jurija Kavčiča ter obljuba o nabavi novih dvoranskih stolov za potrebe številnih prireditev v naši šolski dvorani:

 

 

Pedagoški delavci OŠ Cerkno in zunanji mentorji, ki so v zadnjih dvajsetih letih ohranjali in razvijali večpredstavnostni matematični kviz ob spominu na viteza Franca Močnika: Cirila Močnik, Irena Zajc, Marija Jež, Milan Koželj, Brane Brelih, Izidora Podgorelec, Mija Bavcon Venko, Marija Urh Lahajnar, Ksenja Miklavčič, Majda Albreht, Barbara Carli, Rok Ozebek, Matevž Rijavec in Roman Frelih.

Voditelji kvizov: Alenka Prezelj, Rok Kužel, Martina Kolenc, Mojca Mavri, Domen Uršič, Damjana Peternelj.

 

Franc Močnik (1814 - 1892)

 

KRONOLOŠKI PREGLED CELOSTNE OBRAVNAVE POUKA MATEMATIKE NA OŠ CERKNO S POUDARKOM NA PROMOCIJI ŽIVLJENJA IN DELA DR. FRANCA MOČNIKA

1996
STROKOVNO SREČANJE MATEMATIČNIH PEDAGOGO
V (sobota, 28. september, OŠ Cerkno)

1997
KADAR ZAŽIVI MATEMATIKA
(sobota, 11. oktober ob 17. uri), prvi medobčinski kviz za mlade z  dramatiziranimi prizori iz antičnega sveta, promocijska prireditev ob tretjem prazniku občine Cerkno in poskusu ustanovitve "Šole dr. Franc Močnik" za fakultativno pridobivanje znanj iz matematike. Prireditev je povezovala Alenka Prezelj.
Ob 19.30 predstavitev ponatisa knjige dr. F. Močnika »Metodika matematike« (Zvone Perat)

1998
KADAR ZAŽIVI MATEMATIK
A (četrtek, 5. februar ob 10.50 v telovadnici Osnovne šole Poljane)
OBLIKOVANJE DOMAČIH STRANI V JEZIKU HTML, PROGRAMIRANJE STRANI V JEZIKU JAVA SCRIPT (petek in sobota, 13. in 14. marec ter 27. in 28. marec, predavanje univerzitetnega profesorja, dr. Jožeta Ruglja)
ČASOVNI STROJ (petek, 9. oktober), drugi medobčinski multimedijski matematični kviz, Ponovitev celotne predstave v LOGATCU (petek, 4. december). Prireditve je povezovala Alenka Prezelj.

1999
Geometrija in sorodne vsebine na predmetni stopnji (četrtek, petek, sobota – 11.,12. in 13. marca, seminar št. 40 za učitelje predmetne stopnje matematike Zavoda RS za šolstvo)
DVAJSETSTO (petek,15. oktober), tretji medobčinski multimedijski matematični kviz z gledališko podprto povezavo in premierno projekcijo trajnostnih videospotov Krilocikl in Šola-kola.

2001
TRANSGALAKTIČNA UNIJA (petek,18. maj), četrti medobčinski multimedijski matematični kviz z gledališko podprto povezavo: Transgalaktična komisija.
MATEMATIKA V SRCU UMETNOSTI (četrtek, 25. oktober), prireditev ob predstavitvi istoimenske knjige avtorjev Irene Zajc in Milana Koželja, (potrjene kot priročnik za 1. razred devetletke) prikaz dramatiziranih igric: Krica-kraca, Teta voda, Polž in žabe, Joga za otroke, Prsti se pogovarjajo, Veter in morje. Prireditev je povezoval Rok Kužel.
Predstavitev v prostorih Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani (četrtek, 22. november)

2002
STOTIKA IN PREMETANKA
(petek, 9. november) peti multimedijski matematični kviz, multimedijska gledališka prireditev, projekcija dokumentarnega videoprikaza Močnikove biografije, multimedijska predstavitev avtorskega učila procentnega računa za 7. razred 9-letke ODSTOTOMER. Prireditev je povezovala Martina Kolenc.
Ponovitev celotne predstave v LOGATCU (četrtek,19. december)

2003
MULTIMEDIJSKI PRIKAZ POUČEVANJA PROCENTNEGA RAČUNA S POMOČJO NOVEGA UČILA »ODSTOTOMER« (15. – 17. maj, 8. mednarodna izobraževalna konferenca MIRK 2003)

2004
HARMONOUNIJA IN
MATEMATIKA V SRCU UMETNOSTI
(torek popoldan,19. oktobra, v prostorih Narodne galerije v Ljubljani), tokrat prvič na 10. festivalu znanosti v Ljubljani, ki ga v sodelovanju z ministrstvom za šolstvo, znanost in šport pripravlja Slovenska znanstvena fundacija, šesti večpredstavni matematični kviz z naslovom »Harmonounija«.
Uro kasneje istega dne pa je v istih prostorih kar 32 malčkov drugega razreda cerkljanske devetletke pripravilo za svoje vrstnike iz publike prikaz šestih interaktivnih didaktičnih igric celostnega učenja iz priročnika »Matematika v srcu umetnosti«. Ob koncu vsake igrice so vrstnike iz publike pritegnili k sodelovanju in ti so se na učenje matematike na poseben način zelo radi odzvali. Obe multimedijski delavnici celostnega učenja je OŠ Cerkno uspešno predstavil tudi na gostovanju na Štajerskem, v Dramljah pri Celju. Prireditve sta povezovala Mojca Mavri in Rok Kužel.

2006
ZDRAVILIŠČE CERKNO
(torek, 17. oktobra pred domačo publiko v OŠ Cerkno in v sredo in četrtek, 18. in 19. oktobra  v dvorani M3 Cankarjevega doma v Ljubljani), v okviru 12. slovenskega festivala znanosti pod okriljem Slovenske znanstvene fundacije. Sedmi matematični kviz je kot zanimiv in inovativen didaktičen pristop pohvalila tudi univerzitetna profesorica Pedagoške fakultete v Ljubljani, dr. Breda Kroflič. Vse prireditve je povezoval Rok Kužel.

2007
VITEZ NA 10 (sreda, 19. september, tudi tokrat na 13. festivalu znanosti v Cankarjevem domu v Ljubljani pod okriljem Slovenske znanstvene fundacije). Osmi multimedijski matematični kviz, ki je obeležil 130 - letnico izida Močnikovih logaritemskih tabel, je bil pripravljen v rekordnem času, saj je festival v Ljubljani potekal mesec dni prej kot prejšnja leta, tako da smo bili na njem prisotni kot edina osnovna šola izvajalka v Sloveniji. Prireditev je pripravila že izkušena in utečena skupina učiteljic matematike. Spremljevalni program so povezali voditelj Rok Kužel, aktivni član KUD Cerkno Domen Uršič v vlogi slovenskega učitelja s Koroške, Močnikovega sodobnika, Gregorja Sommerja; Dramski studio 8 pod mentorstvom Milana Koželja, Šolska radiotelevizija pod mentorstvom Braneta Breliha in folklorna skupinica četrtošolcev in petošolcev pod mentorstvom Sare Bončina.
V petek, 12. oktobra, ponovitev pred domačo publiko, sodeluje Osnovna šola Spodnja Idrija, Idrija, Črni Vrh nad Idrijo ter Osnovna šola »8 talcev« Logatec. Obe prireditvi je povezoval Rok Kužel.

2008
VITEZ NA 10
(torek, 18. marec, predstavitev na enodnevnem delovnem srečanje Zavoda za šolstvo VSE, KAR IMAMO, JE NAŠ SVET v hotelu in na šoli v Cerknem na temo inovacijskih projektov v vzgoji in izobraževanju)
MATEMATIČNE ZAVOZLANKE VSEH ČASOV (sreda, 17. september na 14. festivalu znanosti pod okriljem Slovenske znanstvene fundacije, z na novo zasnovanim devetim kvizom  MATEMATIČNE ZAVOZLANKE VSEH ČASOV), v Cankarjevem domu v Ljubljani, dvorana M1. Prireditev je povezoval Domen Uršič.
 
2010
MATEMATIČNI LABIRINT
(sreda, 22. septembra, se je naša šola pridružila znanstvenim navdušencem in se z njim že desetič predstavila z matematičnim kvizom na 16. festivalu znanosti v Cankarjevem domu v dvorani M3). Prireditev je povezovala Mojca Mavri. Ponovitev je potekala 26. novembra za šolski sklad.

2011
PREMAKNIL BOM SVET
(četrtek, 6. oktobra, se je naša šola že enajstič predstavila z matematičnim kvizom, tudi tokrat na 17. festivalu znanosti v Cankarjevem domu v dvorani M3), kviz je obravnaval prispevek k sodobni znanosti fizike starogrškega učenjaka Arhimeda. Prireditev sta povezovala Tinkara Černič in Primož Eržen.

2012
PREMAKNIL BOM SVET 2
(sreda, 10. oktobra, se je naša šola že dvanajstič predstavila z matematičnim kvizom, tudi tokrat na 18. festivalu znanosti v Cankarjevem domu v dvorani M4), kviz je, tako kot leto prej, obravnaval prispevek k sodobni znanosti fizike starogrškega učenjaka Arhimeda. Prireditev sta povezovala Damjana Peternelj in Tilen Klinc.

2013
Z MATEMATIKO NAZAJ K NARAVI
(sreda, 9. oktobra, se je naša šola že trinajstič predstavila z matematičnim kvizom, tudi tokrat na 19. festivalu znanosti, tokrat prvič v ljubljanskem Koloseju, v dvorani 6), kviz je tokrat skozi obravnaval obnovljive energije, spremljalo pa ga je nad 200 učencev iz različnih šol po vsej Sloveniji. Prireditev sta povezovala Damjana Peternelj in Luka Uršič.

 

2014

MATEMATIKA ŽIVI SKOZI ZGODOVINO, POKLON VITEZU FRANCU MOČNIKU
Osnovna šola Cerkno se je 200 - letnici rojstva dr. Franca Močnika viteza poklonila z več dogodki. 24. septembra so bile v sodelovanju s koprsko fakulteto FAMNIT kvalitetno organizirane MOČNIKOVE DELAVNICE za starejše nadarjene učence, 30. septembra smo priparvili gledališki skeč kot popestritev odprtja muzejske razstave "Z vrlino in delom", šola pa je prispevala tudi strokovno razpravo o Močnikovem didaktičnem poslanstvu v znanstveni katalog razstave. Na dan občinskega praznika in Močnikovega rojstva, v sredo, 1. oktobra, pa so učenci sodelovali pri protokolu odkritja Močnikovega spomenika na novi lokaciji ob stavbi muzeja, pri katerem sta sodelovali odlična matematičarka Neža Mavri ter izvrstna recitatorka Blaška Čemažar, ki je zelo kvalitetno interpretirala pesem, posvečeno slavnemu matematiku.  

V četrtek, 2. oktobra, pa smo  pripravili že 14. tradicionalni večpredstavnostni matematični kviz, tokrat je scenarij pripravil učitelj Rok Ozebek. Dopoldan so matematične probleme reševali mlajši učenci, zvečer pa je bila prireditev pripravljena za vse Cerkljane. Ob jubileju so se za večpredstavnostni kviz še posebej potrudili: šolska radiotelevizija, mladi matematični literati, šolska skupina "Ko račun ne gre v glavo..." ter vokalna skupina D BUTLS iz Šebrelj. Izhodišče kviza smo postavili na dobro ohranjeno kmetijo v Novakih, kjer smo posneli nekaj prizorov iz leta 1824 ter jih predvajali na dogodku. Vzporedno so tako ob reševanju nalog potekali prizori iz šole v 19. stoletju ter kulturni vložki učencev. Med njimi so bila tudi prebiranja literarnih prispevkov, ki so jih učenci vseh starosti zbrali  ob jubileju 200-letnice rojstva Franca Močnika. Razstavo teh izdelkov sta učiteljici Mija Bavcon Venko in Barbara Carli pripravili v šolski avli, kjer so si jo obiskovalci ogledali ob zaključku prireditve. Tam so lahko z nakupom matematične literature prispevali tudi za šolski sklad. Za prihajajoči kulturni praznik 2014 pa že načrtujejo, da bodo lahko izdali publikacijo z vsemi prejetimi literarnimi prispevki. Ravnatelj Milan Koželj pa je v okviru prireditve razdelil tudi zahvalna priznanja učiteljem, ki so prispevali k bogatemu didaktičnem poslanstvu dr. Franca Močnika. Po uspešni izvedbi dveh Močnikovih matematičnih kvizov pod domačo streho, je naša šola v četrtek, 9. oktobra, prireditev že tradicionalno predstavila na 20. Festivalu znanosti v ljubljanskem Koloseju, ki je pod geslom Kako in zakaj v znanosti, potekal od 7. do 9. oktobra. Uvodoma je naša šola učencem osnovnih šol Muta in Log Dragomer,predstavili film o Francu Močniku, nakar so jih skozi zgodbo in avtentično dramatizacijo šolarjev iz 19. stoletja spretno vodili s posnetimi prizori.

 

2015

ŠOLA NEKOČ IN DANES

V četrtek, 22. oktobra, se je letošnja ekipa naše šole, ki je pripravila že 15. tradicionalni večpredstavnostni matematični kviz, na vsakoletno povabilo Slovenske znanstvene fundacije udeležila tokrat že 21. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo  in sloganom »Na krilih modrosti«. 21. festival je bil namenjen predvsem promoviranju ljudskih modrosti ter modrosti starih civilizacij, obudil pa je tudi spomin na pomembne naravoslovne raziskovalce iz preteklosti, zdravnika Marka Antona Plenčiča, izumitelja Antona Codellija ter svetovno priznanega fizika Jožefa Stefana. Tako se je Festival znanosti prvič odvijal v prostorih Instituta Jožef Stefan v Ljubljani, naša šola pa se je na njem predstavila s kvizom ŠOLA NEKOČ IN DANES, ki obeležuje letošnji praznik Občine Cerkno ter jubilej 70. obletnice Nižje gimnazije v Cerknem. Ob prizadevnem sodelovanju Šolske radiotelevizije in naravoslovnih učiteljic, je scenarij zanj prispeval bivši učenec naše šole, študent slovenščine, Matevž Rijavec. Prireditev je potekala ob 13.00 v Fizikalni seminarski sobi inštituta, povezovala jo je Damjana Peternelj, udeležili pa so se je učenci dveh šol iz okolice Ljubljane, Komenda in Sostro. Pohvalo si je tako ponovno prislužila prizadevna in učinkovita ekipa ŠRTV v zasedbi že izkušenih, pa tudi novih članov: Urša Lapanja, Maja Močnik, Gaja Obid, Alen Špik, Timon Venko, Vili Božič, Miha Peternelj in Anej Ozebek, pod budnim mentorstvom Braneta Breliha, pa tudi spremljevalna pedagoška ekipa v zasedbi učiteljic Mije Bavcon Venko in Irene Zajc, knjižničarke Ksenje Miklavčič ter ravnatelja Milana Koželja, kot častna gostja pa se je dogodka udeležila tudi naša bivša učiteljica Cirila Močnik, ki je leta 1997 na naši šoli prvič pripravila večpredstavnostni matematični kviz.

V četrtek, 10. decembra, smo za cerkljansko publiko ponovili letošnji matematični kviz, katerega smo ob prazniku občine Cerkno že predstavili na letošnjem Festivalu znanosti na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. Za domačo publiko smo ga oplemenitili s privlačnimi nastopi treh plesnih skupin, katere delujejo pod okriljem OŠ Cerkno: mlada folklorna skupina, plesna skupina Kaja in plesna skupina z najdaljšo tradicijo, »cheer dance«. Med atraktivnimi nastopi je publika reševala domiselno zastavljene ter zabavno zasnovane matematične naloge in si prislužila privlačne praktične nagrade. Tudi stojnica z donatorskimi spominskimi darili je v šolski sklad primaknila nekaj sredstev, ravnatelj pa se je v končnem nagovoru zahvalil vsem snovalcem letošnje prireditve, ki so jo oblikovali: učiteljici Mija Bavcon Venko in Irena Zajc, mentor Šolske radiotelevizije Brane Brelih, pomočnica pri organizaciji Ksenja Miklavčič, scenarist Matevž Rijavec, mentorice plesnih skupin Vesna Obid, Kaja Trebše in Nastja Lakner ter voditeljica Damjana Peternelj.

 

2016

VISOKA ŠOLA ZA ČAROVNIKE

V četrtek, 29. septembra, smo se ponovno predstavili na Festivalu znanosti v Ljubljani, kjer smo v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije s 16. zaporednim kvizom oplemenitili 22. Festival znanosti, ki je prepričal učence osnovnih šol iz Sostra in Mojstrane s cerkljansko Visoko šolo za čarovnike. Ker rdeča nit matematičnega kviza vedno ostaja zvesta obeležju rojstva cerkljanskega rojaka, pomembnega matematičnega pedagoga, Franca Močnika, ki sovpada tudi z občinskim praznikom Občine Cerkno, se je dogodek ponovil v večnamenskem prostoru Osnovne šole Cerkno v sredo, 19. oktobra.

Kako se čarovniki učijo svojih spretnosti na Visoki šoli za čarovnike je bila osrednja tema posnetih prizorov, ki so bili na prireditvi prikazani na projekcijskem platnu. Čarovniški vajenci so se morali pod strogim nadzorom dveh učiteljev preizkusiti v različnih čarovniških veščinah, poleg tega pa so morali razrešiti tudi Največjo čarovniško skrivnost: "Medsebojno sodelovanje, pomoč šibkejšim, bolnim in nemočnim, je največja čarovnija". Med čarovniškimi vajenci pa je izstopal vajenec posebne vrste, poklicni iluzionist Roman Frelih, ki že 375-krat ponavljal razred in mu je končno uspelo diplomirati prav na cerkljanski čarovniški akademiji. Postal je čisto pravi čarovnik in se je na osrednji prireditvi predstavil tudi v živo. Program so popestrili tudi otroci iz vrtca, ki so pod mentorstvom vzgojiteljice Veronike Mezeg pogumno nastopili v začetnem delu prireditve. Prav posebno presenečenje je pripravil otroški pevski zbor Brzice, ki je pod taktirko zborovodkinje Vanje Lampič, prepričljivo in z dodanimi učinki doživeto zapel dve pesmi. Plesalke skupine Cheer dance so tudi tokrat pod vodstvom Nastje Lakner dokazale, da jim ne primanjkuje niti prožnostne niti notranje energije, saj so svoj nastop izpeljala samozavestno in dovršeno. Ob zaključku prireditve se je ravnatelj Milan Koželj zahvali najprej upokojeni učiteljici matematike Cirili Močnik, ki je bila leta 1997 pobudnica tega matematičnega doživetja in nato vrsto let gonilna in ustvarjalna sila, nato pa še ostalim sodelujočim učiteljem.


21.09.2018 KULTURNO-NARAVOSLOVNI DAN 7. RAZREDA


14.09.2018 OTVORILI SMO BEVKOVE DNEVE 2018


04.09.2018 POSEBEN DAN ZA PRVOšOLčKE


30.08.2018 PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019


23.08.2018 BRAVO MALI PLANINCI


17.07.2018 SANACIJSKA DELA NA ZUNANJIH POVRšINAH šOLE


13.07.2018 NOVOSTI S POČITNIŠKEGA VARSTVA


13.07.2018 ZDRAVJE V VRTCU


12.07.2018 S PONOSOM ZAKLJUČILI ŠOLSKO LETO


12.07.2018 ČAROVNIŠKA KNJIGA CHEERDANCE


11.07.2018 GENERACIJA 2003 NA PRVI STOPNICI


10.07.2018 DNEVI REKE SOČE ŠE DO OKTOBRA


09.07.2018 NOVIČKE S POČITNIŠKEGA VARSTVA


04.07.2018 NARAVOSLOVNA DNEVA SEDMOšOLCEV


04.07.2018 PRVA POMOč


28.06.2018 NASVIDENJE JEŽKI


25.06.2018 SEDMOšOLCI SPOZNAVALI DOLENJSKO


23.06.2018 NOVIČKE IZ ČEBELNJAKA: Z AVTOBUSOM NA ZAKLJUČNI IZLET


21.06.2018 AKTIVNE POLETNE POčITNICE NA OŠ CERKNO


19.06.2018 LUTKE NA OBISKU PRI ZAJčKIH
mile-expense