28.12.2017 Ogledov: 334
Z ETWINNINGOM USPEšNO šIRIMO MREžO PARTNERSKIH šOL

V šolskem letu 2016/17 je OŠ Cerkno sodelovala v petih mednarodnih projektih eTwinning:

1. Skupne korenine - Secesija

2. Skupne korenine - Pravljice, pripovedke in šege v tradiciji in moderni

3. V ogledalu jezikov

4. Narodne vezenine različnih dežel

5. Gradimo mostove

Vseh pet projektov je prejelo tako nacionalni kot evropski znak kakovosti eTwinning, kar je za šolo in vse sodelujoče veliko priznanje.

1. Dva projekta pod krovnim naslovom Skupne korenine sta nastala ob dveh okroglih obletnicah. Prvi ob 100-letnici izgradnje čudovite secesijske cerkvice na Javorci, ki leži sredi tolminskih gora in spominja na tragično umrle v prvi svetovni vojni.

Logotip projekta Skupne korenine - Secesija (kolaž iz likovnih izdelkov različnih šol)

Učenci OŠ Cerkno med spoznavanjem secesijske arhitekture: spominska cerkvica na Javorci, secesijske stavbe v Ljubljani.

2. Povod za drugi projekt je bila 450-letnica ljudskega praznovanja Kranzelreiten, ki ga v kraju Weitensfeld v dolini Krke na Koroškem (Gurktal) vsako leto na binkoštni ponedeljek prirejajo v spomin na čas kuge. Ta del stoletne koroške ljudske tradicije je bil leto prej vpisan na seznam svetovne nesnovne kulturne dediščine pri UNESCO.

Logotip projekta Skupne korenine - Pravljice, pripovedke in šege v tradiciji in moderni (kolaž iz likovnih izdelkov različnih šol)

Učenci iz Cerknega, Trsta in Weitensfelda na obisku partnerske šole v Avstriji in praznovanju Kranzelreiten.

3. Projekt V ogledalu jezikov je nastal ob skupnem praznovanju evropskega dneva jezikov, ki ga vsako leto obeležujemo 26. septembra. Na to izhodišče so sodelujoče šole navezale vzajemno spoznavanje dežel, mest, tradicij, vzornikov mladih, božičnih pesmi, kulinarike, znamenitosti ...

Logotip projekta V ogledalu jezikov, ki so ga pripravili učenci s partnerske šole v Volosu v Grčiji.

Kolaž s fotografijami sodelujočih skupin - naša skupina je v tretji vrstici skrajno levo.

Zemljevid prikazuje šole, ki so sodelovale v projektu V ogledalu jezikov, med njimi so kar tri iz Slovenije.

4. Projekt Narodne vezenine različnih dežel je našo šolo povezal s šolami iz vzhodne in jugovzhodne Evrope, kjer imajo do ročno izdelanih vezenin posebno spoštljiv odnos in bogato znanje izdelovanja le-teh. Vezena oblačila in drugi izdelki so pri njih sestavni del kulture in narodne identitete. Posamezni vzorci in barve imajo svoj simbolni pomen in so deloma povezani tudi z mitološkim izročilom teh dežel. Občudovali smo lahko čudovite vezenine iz Ukrajine, Bolgarije, Moldavije in Litve ter jih nekaj prejeli v dar. Prav tako smo mi po naših tradicionalnih vzorcih izvezli darila za partnerske šole.

Logotip projekta Narodne vezenine različnih dežel (kolaž iz vezenin iz Bolgarije, Ukrajine, Slovenije in Moldavije).

Učenci OŠ Cerkno s svojimi izdelki, izvezenimi po tradicionalnih slovenskih vzorcih.

Učenci s partnerske šole v Litvi, ki so se razveselili pošiljke iz Cerknega. V njej so bili vezene voščilnice, vezen prtiček, razglednice Cerknega in Slovenije ter zemljevid naše države.

5. Projekt Gradimo mostove je našo šolo povezal s partnersko šolo na Češkem, s katero smo raziskovali stoletne vezi med Čehi, Slovenci in Bavarci. Leta 2016 smo se namreč spominjali 700-letnice rojstva cesarja Karla IV., po očetu Nemca, po materi Čeha, ki je odločilno zaznamoval srednjeveško Evropo, nanj pa še danes spominjajo čudovite stvaritve v Pragi in drugod.

Logotip projekta Gradimo mostove - Karlov most v Pragi (risba učencev s partnerske šole na Češkem).

Veselo srečanje s predstavnicami češke partnerske šole v Bayerisch Eisensteinu v Nemčiji.

Predstavniki nagrajenih šol iz različnih držav Evrope, ki so raziskovali Karla IV. in dobo njegovega vladanja.

Skupina učencev s partnerske šole v Primdi na Češkem skupaj s svojo ravnateljico.

Projekte je vodila in koordinirala učiteljica Anica Svetik, pomembno pa so k njihovi uspešni uresničitvi pripomogli tudi naslednji sodelavci: Mojca Lipužič Moravec, Uršula Batistuta, Irena Novak, Marija Urh Lahajnar, Jože Bevk ter strokovni delavci iz Cerkljanskega in Tolminskega muzeja. Vsem iskrena hvala.


19.02.2018 TRALALA JE VESELA MAŠKARA


14.02.2018 REGIJSKO TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE


14.02.2018 KRESNIčKA - TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA


14.02.2018 TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE


13.02.2018 MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON


13.02.2018 OBMOČNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE


11.02.2018 ZIMA, ZIMA BELA


09.02.2018 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE


08.02.2018 OPLEMENITILI SVEČANOSTI NA BRCIH IN PARTIZANSKE SMUČINE


08.02.2018 ŽE DRUGA AKADEMIJA PARTIZANSKE SMUČINE


07.02.2018 SMUČARSKI TEČAJ


07.02.2018 OBVESTILO SINDIKATA SVIZ ZA STARŠE


31.01.2018 ŽE DEVETIČ S ČLANI ZŠAM


30.01.2018 NOV šOLSKI URNIK ZA DRUGO OCENJEVALNO OBDOBJE 2017/2018


27.01.2018 PARTIZANSKE SMUČINE


27.01.2018 ŠOLAR NA SMUČI


22.01.2018 V SOBOTO NA NACIONALKI


17.01.2018 MLADI VAL Z REBEKO DREMELJ


17.01.2018 JEŽKI V KNJIŽNICI


11.01.2018 TEKMOVANJE V KOšARKI 3X3
mile-expense