23.02.2018 Ogledov: 518
POČITNICE ZA ENERGETSKO SANACIJO

Letošnje zimske počitnice so na zavodu Osnovne šole Cerkno še posebej pestre. Glede na povprečen obisk vrtca (nad 100 otrok dnevno v celem tednu), si tudi družine niso privoščile izdatnejših smučarskih letovanj kljub temu, da je letošnja zima rekreaciji na snegu prav posebej naklonjena. Pedagoški kolektiv pa je v tem času na šoli realiziral pomembno pedagoško konferenco na temo realizacije vzgojnega načrta ter usposabljanje na področju aplikacij e-twinning, prav tako so tudi pedagoške delavke vrtca uspešno realizirale pomemben izobraževalni sklop s področja utrjevanja in izboljšanja skupinske dinamike v kolektivu.

Skozi ves teden pa so praktično na vsej površini centralne šolske stavbe potekala notranja gradbena dela v okviru planirane energetske sanacije: zamenjava oken, izolacija stropov ter namestitev novih LED svetil. Tehnična logistika naštetih del je zahtevna in med seboj prepletena, tako da zahteva tesno operativno sodelovanje vseh vrst izvajalcev. Obsežna in  ob nepredvidljivih okoliščinah polstoletne šolske zgradbe izjemno težavna sanacija, se kljub  različnim izvedbenim izzivom odvija uspešno in v skladu s predvidenimi roki ter v okviru finančnih predvidevanj. Ob tesnem operativnem sodelovanju izvajalcev, nadzornih organov občine in šole, pa izvedba pedagoških programov praktično ni motena. Posebna pohvala gre tudi vzdrževalni ekipi čistilk, ki najbolj zahtevne naloge opravijo tudi v času vikendov ter na ta način zagotavljajo nemotene dejavnosti na šoli.

Predstavitev različnih možnosti e twinning sodelovanja za učitelje:

 

Usposabljanje na področju skupinske dinamike za pedagoški kader vrtca:

 

Notranjost šolske stavbe ob medpočitniški energetski prenovi:

 

 


21.06.2018 AKTIVNE POLETNE POčITNICE NA OŠ CERKNO


19.06.2018 LUTKE NA OBISKU PRI ZAJčKIH


19.06.2018 OVE IN URE DAN V NOVI GORICI


18.06.2018 KONČNI IZLET 6. RAZRED


17.06.2018 PUSTOLOVSKO OBARVAN IZLET


17.06.2018 IZŠLA JE LETOŠNJA MLADA RAST


15.06.2018 MENJAVA GENERACIJ Z IGRO ČLOVEK NE JEZI SE


12.06.2018 PIKAPOLONICE OBISKALE LUTKOVNO GLEDALIščE


12.06.2018 PESEM UPORA IN DOMOVINSKE ZAVESTI


11.06.2018 NA OBISKU V PRVEM B RAZREDU


11.06.2018 VSESTRANSKO PODPIRAMO ZDRAVSTVENO PREVENTIVO


08.06.2018 JEŽKI Z AVTOBUSOM V ŽELEZNIKE


08.06.2018 MNOŽIČNO OBISKANA GOZDNA IGRALNICA


05.06.2018 POKLON GARIBALDINCEM


05.06.2018 DRŽAVNO PRVENSTVO V AKVATLONU


01.06.2018 V PRIHODNOST GLEDAMO SKUPAJ, S SRCEM


01.06.2018 PETOŠOLCI NA LETALIŠČU


01.06.2018 LJUBEČE IN ODLOČNO


29.05.2018 PODROČNO PRVENSTVO V AKVATLONU 2018


29.05.2018 KOLESARSKI IZPIT
mile-expense