23.02.2018 Ogledov: 587
POČITNICE ZA ENERGETSKO SANACIJO

Letošnje zimske počitnice so na zavodu Osnovne šole Cerkno še posebej pestre. Glede na povprečen obisk vrtca (nad 100 otrok dnevno v celem tednu), si tudi družine niso privoščile izdatnejših smučarskih letovanj kljub temu, da je letošnja zima rekreaciji na snegu prav posebej naklonjena. Pedagoški kolektiv pa je v tem času na šoli realiziral pomembno pedagoško konferenco na temo realizacije vzgojnega načrta ter usposabljanje na področju aplikacij e-twinning, prav tako so tudi pedagoške delavke vrtca uspešno realizirale pomemben izobraževalni sklop s področja utrjevanja in izboljšanja skupinske dinamike v kolektivu.

Skozi ves teden pa so praktično na vsej površini centralne šolske stavbe potekala notranja gradbena dela v okviru planirane energetske sanacije: zamenjava oken, izolacija stropov ter namestitev novih LED svetil. Tehnična logistika naštetih del je zahtevna in med seboj prepletena, tako da zahteva tesno operativno sodelovanje vseh vrst izvajalcev. Obsežna in  ob nepredvidljivih okoliščinah polstoletne šolske zgradbe izjemno težavna sanacija, se kljub  različnim izvedbenim izzivom odvija uspešno in v skladu s predvidenimi roki ter v okviru finančnih predvidevanj. Ob tesnem operativnem sodelovanju izvajalcev, nadzornih organov občine in šole, pa izvedba pedagoških programov praktično ni motena. Posebna pohvala gre tudi vzdrževalni ekipi čistilk, ki najbolj zahtevne naloge opravijo tudi v času vikendov ter na ta način zagotavljajo nemotene dejavnosti na šoli.

Predstavitev različnih možnosti e twinning sodelovanja za učitelje:

 

Usposabljanje na področju skupinske dinamike za pedagoški kader vrtca:

 

Notranjost šolske stavbe ob medpočitniški energetski prenovi:

 

 


21.09.2018 KULTURNO-NARAVOSLOVNI DAN 7. RAZREDA


14.09.2018 OTVORILI SMO BEVKOVE DNEVE 2018


04.09.2018 POSEBEN DAN ZA PRVOšOLčKE


30.08.2018 PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019


23.08.2018 BRAVO MALI PLANINCI


17.07.2018 SANACIJSKA DELA NA ZUNANJIH POVRšINAH šOLE


13.07.2018 NOVOSTI S POČITNIŠKEGA VARSTVA


13.07.2018 ZDRAVJE V VRTCU


12.07.2018 S PONOSOM ZAKLJUČILI ŠOLSKO LETO


12.07.2018 ČAROVNIŠKA KNJIGA CHEERDANCE


11.07.2018 GENERACIJA 2003 NA PRVI STOPNICI


10.07.2018 DNEVI REKE SOČE ŠE DO OKTOBRA


09.07.2018 NOVIČKE S POČITNIŠKEGA VARSTVA


04.07.2018 NARAVOSLOVNA DNEVA SEDMOšOLCEV


04.07.2018 PRVA POMOč


28.06.2018 NASVIDENJE JEŽKI


25.06.2018 SEDMOšOLCI SPOZNAVALI DOLENJSKO


23.06.2018 NOVIČKE IZ ČEBELNJAKA: Z AVTOBUSOM NA ZAKLJUČNI IZLET


21.06.2018 AKTIVNE POLETNE POčITNICE NA OŠ CERKNO


19.06.2018 LUTKE NA OBISKU PRI ZAJčKIH
mile-expense