23.02.2018 Ogledov: 627
POČITNICE ZA ENERGETSKO SANACIJO

Letošnje zimske počitnice so na zavodu Osnovne šole Cerkno še posebej pestre. Glede na povprečen obisk vrtca (nad 100 otrok dnevno v celem tednu), si tudi družine niso privoščile izdatnejših smučarskih letovanj kljub temu, da je letošnja zima rekreaciji na snegu prav posebej naklonjena. Pedagoški kolektiv pa je v tem času na šoli realiziral pomembno pedagoško konferenco na temo realizacije vzgojnega načrta ter usposabljanje na področju aplikacij e-twinning, prav tako so tudi pedagoške delavke vrtca uspešno realizirale pomemben izobraževalni sklop s področja utrjevanja in izboljšanja skupinske dinamike v kolektivu.

Skozi ves teden pa so praktično na vsej površini centralne šolske stavbe potekala notranja gradbena dela v okviru planirane energetske sanacije: zamenjava oken, izolacija stropov ter namestitev novih LED svetil. Tehnična logistika naštetih del je zahtevna in med seboj prepletena, tako da zahteva tesno operativno sodelovanje vseh vrst izvajalcev. Obsežna in  ob nepredvidljivih okoliščinah polstoletne šolske zgradbe izjemno težavna sanacija, se kljub  različnim izvedbenim izzivom odvija uspešno in v skladu s predvidenimi roki ter v okviru finančnih predvidevanj. Ob tesnem operativnem sodelovanju izvajalcev, nadzornih organov občine in šole, pa izvedba pedagoških programov praktično ni motena. Posebna pohvala gre tudi vzdrževalni ekipi čistilk, ki najbolj zahtevne naloge opravijo tudi v času vikendov ter na ta način zagotavljajo nemotene dejavnosti na šoli.

Predstavitev različnih možnosti e twinning sodelovanja za učitelje:

 

Usposabljanje na področju skupinske dinamike za pedagoški kader vrtca:

 

Notranjost šolske stavbe ob medpočitniški energetski prenovi:

 

 


10.12.2018 PRIZNANJE ZA šOLSKI EKOVRT


10.12.2018 NA šOLSKEM VRTU


06.12.2018 ŽE JESEN NAM DEŽEK TROSI, PISAN PLADENJ BARVIC NOSI


05.12.2018 ZLATI KABEL ZA PROJEKT O KULTURNI DEDIščINI


05.12.2018 TEHNIšKI DAN O TRAJNOSTNI ENERGIJI


05.12.2018 VARNO NA POTI V šOLO IN DOMOV 2018


05.12.2018 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2018


03.12.2018 BI SE GNETLI NA TEJ METLI?


03.12.2018 MORALA JE V ITALIJANSKO OSNOVNO ŠOLO


03.12.2018 OSMOŠOLCI V CŠOD KAVKA - ZADNJI DAN


03.12.2018 OSMOŠOLCI V CŠOD KAVKA - 4. DAN


29.11.2018 OSMOšOLCI V CŠOD KAVKA - 3. DAN


28.11.2018 OSMOšOLCI V CŠOD KAVKA - 2. DAN


28.11.2018 OSMOšOLCI V CŠOD KAVKA - 1. DAN


26.11.2018 POHOD NA BEVKOV VRH


22.11.2018 NA OBROBJU PEKLA


18.11.2018 NAŠA GOZDNA IGRALNICA


12.11.2018 KOŠARICE SMO VZELI V GOZD JESENSKI ŠLI ....


07.11.2018 DEVETOšOLCI RAZMIšLJAMO O NAšIH BODOčIH POKLICIH


07.11.2018 OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
mile-expense