23.02.2018 Ogledov: 598
RAZISKOVALI SKUPAJ Z VRSTNIKI IZ AVSTRIJE

Med zimskimi počitnicami se je v torek, 20. 2. 2018, skupina sedmošolcev izbirnega predmeta nemščina odpravila na pot v Avstrijo. Tja jih je povabila skupina s partnerske šole v Weitensfeldu, s katero letos sodelujemo pri projektu eTwinning na temo nekoč pomembnih, danes pa zapuščenih in skoraj pozabljenih krajev na Koroškem, v Sloveniji in Furlaniji, ki so imeli nekoč velik pomen za vse tri narode.

Eden takih je tudi karavanški železniški predor, ki je še vedno v svoji funkciji, zanimivi objekti ob njem, ki so nastali v času njegove izgradnje (bolnišnica za ponesrečene gradbene delavce, pokopališče za umrle graditelje, kapelica na njem), pa so le še priče časa in dogodkov pred več kot stoletjem. Na avstrijski strani predora v Podrožci/Rosenbachu so tako naši in avstrijski učenci prisluhnili, o čem nemo pripovedujejo zidovi nekdanje bolnišnice in kapelice. Ogledali so si te objekte in skupaj pripravljali gradivo za trijezični dokumentarni filmček o tem kraju.

Ob tej priložnosti so obiskali tudi dvojezično Višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu, na kateri se je šolalo in se šola tudi nekaj bivših učenk in učencev OŠ Cerkno.

Skupina sedmošolcev s starši in ravnateljem pred odhodom na raziskovalno pot.

Na prelazu Kladje je zima že kazala svoj zasneženi in hladni obraz.

Poslopje nekdanje bolnišnice za graditelje karavanškega železniškega predora v Podrožci/Rosenbachu.

Lastnik tega zapuščenega poslopja, gospod Peter Knes, pripoveduje zgodbe iz časa gradnje predora.

Skupina avstrijskih učenk iz Weitensfelda je pripravljena na pohod do nekdanjega pokopališča za ponesrečene gradbene delavce.

V Rožu živijo tudi Slovenci in precej napisov je dvojezičnih, tudi smerokaz, ki vodi do ruševin kapelice.

V Cerknem je zima precej milejša kot na severni strani Karavank. K sreči sta avstrijski učiteljici tudi za nas pripravili krplje, da smo se lažje povzpeli do nekdanjega pokopališča in nismo imeli polnih obuval snega.

Ruševine kapelice na nekdanjem pokopališču.

Informativne table na notranji strani zidov kapelice v obeh deželnih jezikih govorijo o naporni večletni gradnji predora, spremembah v pokrajini, ki so jih povzročila gradbena dela, slovesni otvoritvi te železniške povezave, pa tudi o srditih bojih, ki so tu potekali leta 1919 po razpadu Avstro-Ogrske med vojaki novonastale Kraljevine SHS in avstrijsko-nemškimi Korošci.

Avstrijsko-slovenska skupina mladih raziskovalcev se odpravlja do severnega portala karavanškega železniškega predora.

Snemanje gradiva za trijezični dokumentarni film.

Veseli obrazi cerkljanskih sedmošolcev ob obisku Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Ob prigrizku in toplem čaju nam je ravnatelj šole, gospod Stefan Schellander, povedal marsikaj zanimivega o programu in dejavnostih te šole, za kar smo mu iskreno hvaležni.

 


21.09.2018 KULTURNO-NARAVOSLOVNI DAN 7. RAZREDA


14.09.2018 OTVORILI SMO BEVKOVE DNEVE 2018


04.09.2018 POSEBEN DAN ZA PRVOšOLčKE


30.08.2018 PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019


23.08.2018 BRAVO MALI PLANINCI


17.07.2018 SANACIJSKA DELA NA ZUNANJIH POVRšINAH šOLE


13.07.2018 NOVOSTI S POČITNIŠKEGA VARSTVA


13.07.2018 ZDRAVJE V VRTCU


12.07.2018 S PONOSOM ZAKLJUČILI ŠOLSKO LETO


12.07.2018 ČAROVNIŠKA KNJIGA CHEERDANCE


11.07.2018 GENERACIJA 2003 NA PRVI STOPNICI


10.07.2018 DNEVI REKE SOČE ŠE DO OKTOBRA


09.07.2018 NOVIČKE S POČITNIŠKEGA VARSTVA


04.07.2018 NARAVOSLOVNA DNEVA SEDMOšOLCEV


04.07.2018 PRVA POMOč


28.06.2018 NASVIDENJE JEŽKI


25.06.2018 SEDMOšOLCI SPOZNAVALI DOLENJSKO


23.06.2018 NOVIČKE IZ ČEBELNJAKA: Z AVTOBUSOM NA ZAKLJUČNI IZLET


21.06.2018 AKTIVNE POLETNE POčITNICE NA OŠ CERKNO


19.06.2018 LUTKE NA OBISKU PRI ZAJčKIH
mile-expense