13.03.2018 Ogledov: 717
MLADA RAST PONOVNO NAGRAJENA

Prejšnji teden smo z veseljem prejeli novico, da je bila tudi zadnja številka našega šolskega literarnega glasila Mlada rast 2017 nagrajena na natečaju Javnega sklada za kulturne dejavnosti republike Slovenije in strokovne revije za ljubiteljsko kulturo Mentor. Ob letošnjem javnem razpisu za najboljša osnovnošolska in srednješolska literarna glasila, je bilo v končni izbor uvrščenih nekaj manj kot 30 publikacij iz cele Slovenije. Strokovne komisija priznanih in izkušenih strokovnjakov je vse literarne izdelke različnih šol pazljivo proučila po strogo zastavljenih kriterijih. V šolskih literarnih listih je komisijo zanimala predvsem izrazna moč mladih piscev ter pestrost literarnih zvrsti in vrst, ki se je članoma komisije kazala kot rezultat sodobnega pouka besedilnih vrst in književnosti ter prizadevanj v delavnicah ustvarjalnega pisanja. Glede na izvirnost zamisli in uresničenje zastavljenih ciljev je komisija ocenjevala tudi posebne publikacije: tematske številke glasil, zbornike, almanahe, antologije, pesniške zbirke, prozne knjižice, literarne priloge, prevode, glasila v tujih jezikih, priložnostne publikacije ter projektne in raziskovalne naloge na temo literature.

Komisija v nadaljevanju povzema, da je Osnovna šola Cerkno razpisala medšolski natečaj o Petru Klepcu in vzornikih, s katerim je otroke od občudovanja globalnih super junakov – s katerimi se srečujejo v računalniških igricah, filmih, stripih in knjigah, usmerila v  slovensko folklorno izročilo in resnični svet okrog sebe. Tako otroci iz vse Slovenije pišejo o Petru Klepcu in pripovedujejo o svojih domišljijskih svetovih. V tematski številki sledijo po razredih urejeni spisi, pesmice in risbe otrok, rdeča nit pestrih izdelkov pa so Peter Klepec in drugi slovenski literarni junaki. V prispevkih iz tretjega triletja fiktivne junake vse bolj zamenjujejo ljudje iz realnega življenja; tako lahko prebiramo portrete dedka in babice, soseda, učitelja in drugih, ki so mladim piscem dajali vzgled za življenje. Medšolski natečaj so zaključili s himno o Petru Klepcu in vzornikih, notnemu zapisu skladbe Edwarda Griega pa so dopisali svoja pesemska besedila o letnih časih. V poglavju Jeziki so predstavili besedila iz partnerskih šol, s katerimi so si izmenjali ljudske pripovedi, in otrokom omogočili srečanje s tujimi jeziki. Na podlagi teh ugotovitev komisija Javnega sklada za kulturne dejavnosti republike Slovenije, strokovna komisija podeljuje Osnovni šoli Cerkno in mentorici Mojci Lipužič Moravec državno Nagrado za tematsko številko literarnega glasila Mlada rast 2017 o literarnih in vsakdanjih junakih.
Poleg tega je nagradi dodana še posebna pohvala za raziskovalno nalogo ter izdajo tematske številke o življenju in delu pomembnega lokalnega učitelja, Viktorja JerebaO učitelju, ki je bil zaslužen, da se je po petindvajsetletni italijanski okupaciji šolstvo v kraju ponovno obudilo, so učenke Gaja Obid, Nika Podobnik Bogataj in Mateja Vojska prav tako pod mentorskim vodstvom Mojce Lipužič Moravec zbrali bogato dokumentarno gradivo in svoje prispevke povezali v zaokroženo domoznansko delo. Spomnimo tudi, da je bila omenjena raziskovalna naloga že nagrajena na vseslovenskem srečanju v Murski Soboti.

Čestitka in pohvala gre seveda poleg prizadevni mentorici tudi vsem učiteljem v domači šoli, pa tudi vzgojiteljicam našega vrtca, ki so pri nastajanju nagrajene številke sodelovali in ne nazadnje tudi vsem 50 šolam, ki so se odzvale na naš javni natečaj. Prejeli smo namreč kar 175 likovnih, 165 literarnih in 18 fotografskih prispevkov. Veseli pa smo bili tudi sodelovanja skupine Kluba mladih Doma Marof. Tudi širina tega odziva, ki je ime našo cerkljansko kulturo na široko promovirala, je pripomogla k nagradi, katera nas obvezuje k nadaljnjemu delu. Ne nazadnje je to že druga tovrstna nagrada v zadnjih dveh letih, s katero mladim generacijam zagotavljamo poglobljeno in kvalitetno doživljanje in poznavanje naše kulturne dediščine.

 

 

 

 

 

 


16.01.2019 TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI


07.01.2019 PREDNOVOLETNO USTVARJANJE


06.01.2019 ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE


28.12.2018 PRAZNIČNO USTVARJANJE NA NAŠI ŠOLI


28.12.2018 POSTALI DEL GEOTERMALNE UčNE POTI


27.12.2018 DRUžENJA, KI OSTANEJO V POSEBNEM SPOMINU


25.12.2018 VESELO OB KONCU KOLEDARSKEGA LETA


24.12.2018 POHOD Z BAKLAMI


17.12.2018 V BOJU PROTI VSEM VRSTAM ODVISNOSTI


16.12.2018 KAKO NASTANE MASLO?


13.12.2018 DEDEK MRAZ ŽE RAZVESELJUJE OTROKE


12.12.2018 SLOVENSKA PESEM V PESMARICI EU


10.12.2018 PRIZNANJE ZA šOLSKI EKOVRT


10.12.2018 NA šOLSKEM VRTU


06.12.2018 ŽE JESEN NAM DEŽEK TROSI, PISAN PLADENJ BARVIC NOSI


05.12.2018 ZLATI KABEL ZA PROJEKT O KULTURNI DEDIščINI


05.12.2018 TEHNIšKI DAN O TRAJNOSTNI ENERGIJI


05.12.2018 VARNO NA POTI V šOLO IN DOMOV 2018


05.12.2018 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2018


03.12.2018 BI SE GNETLI NA TEJ METLI?
mile-expense