30.08.2018 Ogledov: 1495
PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019

Še nekaj dni in pred nami bo začetek novega šolskega leta. Objavljamo šolski urnik za učence 6.,7.,8. in 9. razredov, ki bo začel veljati s ponedeljkom, 3. septembra 2018 in bo veljal za prvo ocenjevalno obdobje. Prvi šolski dan bo pouk potekal po posebnem urniku. Prvi dve šolski uri bodo imeli oddelki v matičnih učilnicah razredne ure, v nadaljevanju pa bo pouk potekal po predstavljenem urniku. Šestošolci naj pred odhodom k prvi šolski uri počakajo oba razrednika v šolski avli. Prevzeli boste ključke garderobnih omaric in skupaj z razredničarkama odšli do garderobe.

Spremenjen režim vstopanja v šolsko stavbo pred začetkom pouka

Z začetkom novega šolskega leta uvajamo tudi nekaj sprememb na področju vstopanja učencev v šolsko stavbo. Vsi učenci 1.,2.,3.,4. in 5.razreda boste v šolsko stavbo vstopali samo skozi GLAVNI VHOD. Z novim šolskim letom boste imeli učenci nameščene šolske garderobe v neposredni bližini šolske avle tik ob vhodu na razredno stopnjo. ZAHODNI VHOD v šolsko stavbo (vhod za šolo) ne bo več namenjen vstopanju in bo zaklenjen.
Učenci 6.,7.,8. in 9. razredov, ki ste vozači, boste s šolskega avtobusnega postajališča nadaljevali pot po pločniku mimo stavbe VCC, po klančini do stranskega vhoda in vstopili v garderobo za učence predmetne stopnje. Vhod, do katerega ste učenci vozači dostopali preko parkirišča v preteklih šolskih letih, ne bomo več uporabljali in bo zaklenjen. Za učence Cerkljane se vstop v šolski prostor ne spremeni in vodi skozi STRANSKI VHOD ob garderobi predmetne stopnje. 

Vse potrebne nadaljnje informacije in navodila boste učenke in učenci prejeli na prvi razredni uri v ponedeljek. 

V prihodnjih dneh odpiramo vrata prenovljene šolske stavbe. Vanjo vstopimo veseli, nasmejani, polni pozitivne energije. Pred vami je novo šolsko leto, ki vam prinaša veliko zanimivih doživetij. Na poti v šolo bodite previdni. To še posebno velja tudi za voznike v okolici šole in vrtca ter bodite pozorni na otroško razposajenost, igrivost, otroške pogovore. In ne le ob prvih šolskih dneh. Želim vam uspešen začetek šolskega leta 2018 / 2019.

Mitja Dežela
ravnatelj


21.09.2018 KULTURNO-NARAVOSLOVNI DAN 7. RAZREDA


14.09.2018 OTVORILI SMO BEVKOVE DNEVE 2018


04.09.2018 POSEBEN DAN ZA PRVOšOLčKE


30.08.2018 PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019


23.08.2018 BRAVO MALI PLANINCI


17.07.2018 SANACIJSKA DELA NA ZUNANJIH POVRšINAH šOLE


13.07.2018 NOVOSTI S POČITNIŠKEGA VARSTVA


13.07.2018 ZDRAVJE V VRTCU


12.07.2018 S PONOSOM ZAKLJUČILI ŠOLSKO LETO


12.07.2018 ČAROVNIŠKA KNJIGA CHEERDANCE


11.07.2018 GENERACIJA 2003 NA PRVI STOPNICI


10.07.2018 DNEVI REKE SOČE ŠE DO OKTOBRA


09.07.2018 NOVIČKE S POČITNIŠKEGA VARSTVA


04.07.2018 NARAVOSLOVNA DNEVA SEDMOšOLCEV


04.07.2018 PRVA POMOč


28.06.2018 NASVIDENJE JEŽKI


25.06.2018 SEDMOšOLCI SPOZNAVALI DOLENJSKO


23.06.2018 NOVIČKE IZ ČEBELNJAKA: Z AVTOBUSOM NA ZAKLJUČNI IZLET


21.06.2018 AKTIVNE POLETNE POčITNICE NA OŠ CERKNO


19.06.2018 LUTKE NA OBISKU PRI ZAJčKIH
mile-expense