30.08.2018 Ogledov: 2342
PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019

Še nekaj dni in pred nami bo začetek novega šolskega leta. Objavljamo šolski urnik za učence 6.,7.,8. in 9. razredov, ki bo začel veljati s ponedeljkom, 3. septembra 2018 in bo veljal za prvo ocenjevalno obdobje. Prvi šolski dan bo pouk potekal po posebnem urniku. Prvi dve šolski uri bodo imeli oddelki v matičnih učilnicah razredne ure, v nadaljevanju pa bo pouk potekal po predstavljenem urniku. Šestošolci naj pred odhodom k prvi šolski uri počakajo oba razrednika v šolski avli. Prevzeli boste ključke garderobnih omaric in skupaj z razredničarkama odšli do garderobe.

Spremenjen režim vstopanja v šolsko stavbo pred začetkom pouka

Z začetkom novega šolskega leta uvajamo tudi nekaj sprememb na področju vstopanja učencev v šolsko stavbo. Vsi učenci 1.,2.,3.,4. in 5.razreda boste v šolsko stavbo vstopali samo skozi GLAVNI VHOD. Z novim šolskim letom boste imeli učenci nameščene šolske garderobe v neposredni bližini šolske avle tik ob vhodu na razredno stopnjo. ZAHODNI VHOD v šolsko stavbo (vhod za šolo) ne bo več namenjen vstopanju in bo zaklenjen.
Učenci 6.,7.,8. in 9. razredov, ki ste vozači, boste s šolskega avtobusnega postajališča nadaljevali pot po pločniku mimo stavbe VCC, po klančini do stranskega vhoda in vstopili v garderobo za učence predmetne stopnje. Vhod, do katerega ste učenci vozači dostopali preko parkirišča v preteklih šolskih letih, ne bomo več uporabljali in bo zaklenjen. Za učence Cerkljane se vstop v šolski prostor ne spremeni in vodi skozi STRANSKI VHOD ob garderobi predmetne stopnje. 

Vse potrebne nadaljnje informacije in navodila boste učenke in učenci prejeli na prvi razredni uri v ponedeljek. 

V prihodnjih dneh odpiramo vrata prenovljene šolske stavbe. Vanjo vstopimo veseli, nasmejani, polni pozitivne energije. Pred vami je novo šolsko leto, ki vam prinaša veliko zanimivih doživetij. Na poti v šolo bodite previdni. To še posebno velja tudi za voznike v okolici šole in vrtca ter bodite pozorni na otroško razposajenost, igrivost, otroške pogovore. In ne le ob prvih šolskih dneh. Želim vam uspešen začetek šolskega leta 2018 / 2019.

Mitja Dežela
ravnatelj


23.04.2019 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE


23.04.2019 TINA DROLE IN WOLFGANG SCHWAIGER MED MLADIMI POSLUšALCI


18.04.2019 UDELEžBA NA 37. PETKOVšKOVI LIKOVNI KOLONIJI


15.04.2019 MED 10 POLFINALISTOV NA VSESLOVENSKEM TEKMOVANJU POPRI!


14.04.2019 VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS


13.04.2019 TRADICIONALNA PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU


12.04.2019 DRžAVNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE


11.04.2019 DARILA ZA NAŠE MAME


11.04.2019 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA


10.04.2019 PLANINSKI IZLET NA PLANINO OTAVNIK


10.04.2019 ČAJ PO JAPONSKO


09.04.2019 DRžAVNO TEKMOVANJE IZ KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA


04.04.2019 OTVORITEV RAZSTAVE BARVE POMLADI


01.04.2019 ŠOLSKO MATEMATIČNO TEKMOVANJE


22.03.2019 GOSTILI PARTNERJE V PROJEKTU NEKTEO


22.03.2019 NALOGE IN ODGOVORNOSTI PRI ODRAščANJU OTROK


19.03.2019 MALA LAUFARIJA RIBIC IN METULJčKOV


15.03.2019 RAZPRAVLJALI NA MEDOBčINSKEM PARLAMENTU


10.03.2019 POMAGALI PREGNATI ZIMO IN PRIKLICALI POMLAD


09.03.2019 PRIDI ZIMA NAOKROG
mile-expense