30.08.2018 Ogledov: 2011
PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019

Še nekaj dni in pred nami bo začetek novega šolskega leta. Objavljamo šolski urnik za učence 6.,7.,8. in 9. razredov, ki bo začel veljati s ponedeljkom, 3. septembra 2018 in bo veljal za prvo ocenjevalno obdobje. Prvi šolski dan bo pouk potekal po posebnem urniku. Prvi dve šolski uri bodo imeli oddelki v matičnih učilnicah razredne ure, v nadaljevanju pa bo pouk potekal po predstavljenem urniku. Šestošolci naj pred odhodom k prvi šolski uri počakajo oba razrednika v šolski avli. Prevzeli boste ključke garderobnih omaric in skupaj z razredničarkama odšli do garderobe.

Spremenjen režim vstopanja v šolsko stavbo pred začetkom pouka

Z začetkom novega šolskega leta uvajamo tudi nekaj sprememb na področju vstopanja učencev v šolsko stavbo. Vsi učenci 1.,2.,3.,4. in 5.razreda boste v šolsko stavbo vstopali samo skozi GLAVNI VHOD. Z novim šolskim letom boste imeli učenci nameščene šolske garderobe v neposredni bližini šolske avle tik ob vhodu na razredno stopnjo. ZAHODNI VHOD v šolsko stavbo (vhod za šolo) ne bo več namenjen vstopanju in bo zaklenjen.
Učenci 6.,7.,8. in 9. razredov, ki ste vozači, boste s šolskega avtobusnega postajališča nadaljevali pot po pločniku mimo stavbe VCC, po klančini do stranskega vhoda in vstopili v garderobo za učence predmetne stopnje. Vhod, do katerega ste učenci vozači dostopali preko parkirišča v preteklih šolskih letih, ne bomo več uporabljali in bo zaklenjen. Za učence Cerkljane se vstop v šolski prostor ne spremeni in vodi skozi STRANSKI VHOD ob garderobi predmetne stopnje. 

Vse potrebne nadaljnje informacije in navodila boste učenke in učenci prejeli na prvi razredni uri v ponedeljek. 

V prihodnjih dneh odpiramo vrata prenovljene šolske stavbe. Vanjo vstopimo veseli, nasmejani, polni pozitivne energije. Pred vami je novo šolsko leto, ki vam prinaša veliko zanimivih doživetij. Na poti v šolo bodite previdni. To še posebno velja tudi za voznike v okolici šole in vrtca ter bodite pozorni na otroško razposajenost, igrivost, otroške pogovore. In ne le ob prvih šolskih dneh. Želim vam uspešen začetek šolskega leta 2018 / 2019.

Mitja Dežela
ravnatelj


16.01.2019 TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI


07.01.2019 PREDNOVOLETNO USTVARJANJE


06.01.2019 ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE


28.12.2018 PRAZNIČNO USTVARJANJE NA NAŠI ŠOLI


28.12.2018 POSTALI DEL GEOTERMALNE UčNE POTI


27.12.2018 DRUžENJA, KI OSTANEJO V POSEBNEM SPOMINU


25.12.2018 VESELO OB KONCU KOLEDARSKEGA LETA


24.12.2018 POHOD Z BAKLAMI


17.12.2018 V BOJU PROTI VSEM VRSTAM ODVISNOSTI


16.12.2018 KAKO NASTANE MASLO?


13.12.2018 DEDEK MRAZ ŽE RAZVESELJUJE OTROKE


12.12.2018 SLOVENSKA PESEM V PESMARICI EU


10.12.2018 PRIZNANJE ZA šOLSKI EKOVRT


10.12.2018 NA šOLSKEM VRTU


06.12.2018 ŽE JESEN NAM DEŽEK TROSI, PISAN PLADENJ BARVIC NOSI


05.12.2018 ZLATI KABEL ZA PROJEKT O KULTURNI DEDIščINI


05.12.2018 TEHNIšKI DAN O TRAJNOSTNI ENERGIJI


05.12.2018 VARNO NA POTI V šOLO IN DOMOV 2018


05.12.2018 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2018


03.12.2018 BI SE GNETLI NA TEJ METLI?
mile-expense