30.08.2018 Ogledov: 1817
PRED ZAčETKOM šOLSKEGA LETA IN URNIKI 2018/2019

Še nekaj dni in pred nami bo začetek novega šolskega leta. Objavljamo šolski urnik za učence 6.,7.,8. in 9. razredov, ki bo začel veljati s ponedeljkom, 3. septembra 2018 in bo veljal za prvo ocenjevalno obdobje. Prvi šolski dan bo pouk potekal po posebnem urniku. Prvi dve šolski uri bodo imeli oddelki v matičnih učilnicah razredne ure, v nadaljevanju pa bo pouk potekal po predstavljenem urniku. Šestošolci naj pred odhodom k prvi šolski uri počakajo oba razrednika v šolski avli. Prevzeli boste ključke garderobnih omaric in skupaj z razredničarkama odšli do garderobe.

Spremenjen režim vstopanja v šolsko stavbo pred začetkom pouka

Z začetkom novega šolskega leta uvajamo tudi nekaj sprememb na področju vstopanja učencev v šolsko stavbo. Vsi učenci 1.,2.,3.,4. in 5.razreda boste v šolsko stavbo vstopali samo skozi GLAVNI VHOD. Z novim šolskim letom boste imeli učenci nameščene šolske garderobe v neposredni bližini šolske avle tik ob vhodu na razredno stopnjo. ZAHODNI VHOD v šolsko stavbo (vhod za šolo) ne bo več namenjen vstopanju in bo zaklenjen.
Učenci 6.,7.,8. in 9. razredov, ki ste vozači, boste s šolskega avtobusnega postajališča nadaljevali pot po pločniku mimo stavbe VCC, po klančini do stranskega vhoda in vstopili v garderobo za učence predmetne stopnje. Vhod, do katerega ste učenci vozači dostopali preko parkirišča v preteklih šolskih letih, ne bomo več uporabljali in bo zaklenjen. Za učence Cerkljane se vstop v šolski prostor ne spremeni in vodi skozi STRANSKI VHOD ob garderobi predmetne stopnje. 

Vse potrebne nadaljnje informacije in navodila boste učenke in učenci prejeli na prvi razredni uri v ponedeljek. 

V prihodnjih dneh odpiramo vrata prenovljene šolske stavbe. Vanjo vstopimo veseli, nasmejani, polni pozitivne energije. Pred vami je novo šolsko leto, ki vam prinaša veliko zanimivih doživetij. Na poti v šolo bodite previdni. To še posebno velja tudi za voznike v okolici šole in vrtca ter bodite pozorni na otroško razposajenost, igrivost, otroške pogovore. In ne le ob prvih šolskih dneh. Želim vam uspešen začetek šolskega leta 2018 / 2019.

Mitja Dežela
ravnatelj


12.11.2018 KOŠARICE SMO VZELI V GOZD JESENSKI ŠLI ....


07.11.2018 DEVETOšOLCI RAZMIšLJAMO O NAšIH BODOčIH POKLICIH


07.11.2018 OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE


06.11.2018 DRŽAVNO ŠOLSKO PRVENSTVO V PLAVANJU


06.11.2018 LJUBLJANSKI MARATON 2018


04.11.2018 MEDRAZREDNA DRUŽENJA V PODALJŠANEM BIVANJU


02.11.2018 TOLKALA, ORKESTER, ILUZIJE IN ŠE MARSIKAJ


26.10.2018 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE


26.10.2018 PUščAM SVOJO SLED


26.10.2018 ZAKLJUčEVANJE VEčJIH LETOšNJIH INVESTICIJ


25.10.2018 ZAKLJUČNA PRIREDITEV OB PREDAJI DNEVA SOČE


25.10.2018 RAZISKUJEMO LEPOTE ŠEBRELJSKE PLANOTE


23.10.2018 DIŠALO JE PO KOSTANJIH


23.10.2018 PRIMORSKI POKALNI TEKI


21.10.2018 VARNO V VRTEC IN ŠOLO


19.10.2018 DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO


18.10.2018 CŠOD PLANICA 2018 - čETRTI DAN


18.10.2018 DIVJE BABE NA ŽLIKROFIH


18.10.2018 CŠOD PLANICA 2018 - TRETJI DAN


17.10.2018 Z MALIMI KORAKI NAD TISOČAKA
mile-expense