26.10.2018 Ogledov: 378
ZAKLJUčEVANJE VEčJIH LETOšNJIH INVESTICIJ

Mesec oktober je bil na naši šoli in v vrtcu zelo aktiven tudi na področju večjih investicijskih projektov. V preteklih dneh je novo podobo dobilo otroško igrišče v našem vrtcu. To bo po novem obdano in varovano z ustrezno zaščitno ograjo, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstne igralne površine. Nameščen je tudi nov vhod, ki bo omogočal lažje in varnejše vstopanje v vzgojno-izobraževalno okolje, še zlasti v jutranjih in popoldanskih konicah.

 

Pomembna novost se v teh dneh izvaja tudi v šolski kuhinji. Ta v zadnjih letih ni bila deležna večjih prenovitvenih ukrepov in ostaja ena izmed pomembnih investicijskih postavk tudi za naslednja leta. Priprava zdrave in kvalitetne šolske prehrane je pomembna smernica, ki ji sledimo v našem zavodu. Da bomo lahko zagotovili kvalitetno hrambo prehrambenih artiklov, smo obstoječe in dotrajanje hladilnike zamenjali s sodobno hladilno komoro. 
 

 

Pomemben del aktivnosti pa je še vedno usmerjen k urejanju šolske stavbe. Glavnina sanacijskih del je končana, ostajajo še dela, ki so povezana z urejanjem zunanjih površin in čiščenjem. V mesecu novembru planiramo skupno čistilno akcijo, s katero bomo polepšali okolico šole. 
16.01.2019 TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI


07.01.2019 PREDNOVOLETNO USTVARJANJE


06.01.2019 ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE


28.12.2018 PRAZNIČNO USTVARJANJE NA NAŠI ŠOLI


28.12.2018 POSTALI DEL GEOTERMALNE UčNE POTI


27.12.2018 DRUžENJA, KI OSTANEJO V POSEBNEM SPOMINU


25.12.2018 VESELO OB KONCU KOLEDARSKEGA LETA


24.12.2018 POHOD Z BAKLAMI


17.12.2018 V BOJU PROTI VSEM VRSTAM ODVISNOSTI


16.12.2018 KAKO NASTANE MASLO?


13.12.2018 DEDEK MRAZ ŽE RAZVESELJUJE OTROKE


12.12.2018 SLOVENSKA PESEM V PESMARICI EU


10.12.2018 PRIZNANJE ZA šOLSKI EKOVRT


10.12.2018 NA šOLSKEM VRTU


06.12.2018 ŽE JESEN NAM DEŽEK TROSI, PISAN PLADENJ BARVIC NOSI


05.12.2018 ZLATI KABEL ZA PROJEKT O KULTURNI DEDIščINI


05.12.2018 TEHNIšKI DAN O TRAJNOSTNI ENERGIJI


05.12.2018 VARNO NA POTI V šOLO IN DOMOV 2018


05.12.2018 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2018


03.12.2018 BI SE GNETLI NA TEJ METLI?
mile-expense