26.10.2018 Ogledov: 430
ZAKLJUčEVANJE VEčJIH LETOšNJIH INVESTICIJ

Mesec oktober je bil na naši šoli in v vrtcu zelo aktiven tudi na področju večjih investicijskih projektov. V preteklih dneh je novo podobo dobilo otroško igrišče v našem vrtcu. To bo po novem obdano in varovano z ustrezno zaščitno ograjo, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstne igralne površine. Nameščen je tudi nov vhod, ki bo omogočal lažje in varnejše vstopanje v vzgojno-izobraževalno okolje, še zlasti v jutranjih in popoldanskih konicah.

 

Pomembna novost se v teh dneh izvaja tudi v šolski kuhinji. Ta v zadnjih letih ni bila deležna večjih prenovitvenih ukrepov in ostaja ena izmed pomembnih investicijskih postavk tudi za naslednja leta. Priprava zdrave in kvalitetne šolske prehrane je pomembna smernica, ki ji sledimo v našem zavodu. Da bomo lahko zagotovili kvalitetno hrambo prehrambenih artiklov, smo obstoječe in dotrajanje hladilnike zamenjali s sodobno hladilno komoro. 
 

 

Pomemben del aktivnosti pa je še vedno usmerjen k urejanju šolske stavbe. Glavnina sanacijskih del je končana, ostajajo še dela, ki so povezana z urejanjem zunanjih površin in čiščenjem. V mesecu novembru planiramo skupno čistilno akcijo, s katero bomo polepšali okolico šole. 
15.03.2019 RAZPRAVLJALI NA MEDOBčINSKEM PARLAMENTU


10.03.2019 POMAGALI PREGNATI ZIMO IN PRIKLICALI POMLAD


09.03.2019 PRIDI ZIMA NAOKROG


08.03.2019 POčITNIšKO KULINARIčNO USTVARJANJE


07.03.2019 MLADA RAST PONOVNO POHVALJENA


05.03.2019 POHOD NA ČRVOV VRH


04.03.2019 GLASOVANJE ZA IME TEDNA NA VAL202


03.03.2019 OBMOčNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE


21.02.2019 PODROČNO PRVENSTVO V PLAVANJU ZA OSNOVNE ŠOLE, GORICA


21.02.2019 DEVETOšOLCI SPOZNAVAMO POKLICE


15.02.2019 TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA


15.02.2019 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ FIZIKE


11.02.2019 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE


10.02.2019 NA OBISKU V AVSTRIJI - SLIKE NA LEDU 2019


10.02.2019 SREčANJE AKTIVA SVETA STARšEV SEVERNOPRIMORSKIH OŠ


10.02.2019 SPREMEMBE šOLSKEGA URNIKA V 2. OCENJEVALNEM OBDOBJU


09.02.2019 METULJČKI IN PALČEK POHAJALČEK


05.02.2019 SMUČARSKI TEČAJ 2019


30.01.2019 CAMINO


28.01.2019 DOGODKI, KI SO POMEMBNO ZAZNAMOVALI CERKLJANSKO
mile-expense