03.12.2018 Ogledov: 367
MORALA JE V ITALIJANSKO OSNOVNO ŠOLO

Tudi pri nas je bila utrakvistična šola, to se pravi dvojezična šola, v kateri je bila slovenščina v prvem razredu učni jezik, medtem ko je od drugega razreda dalje bila učni jezik nemščina. Slovenščina je ostala le še učni predmet. To pa je bilo le takrat, ako se je zanjo priglasilo dovolj učencev. Ako učencev ni bilo dovolj, tedaj je dvojezičnost ostala le na papirju. Učitelji na naši šoli so bili večinoma nemčurji, nemški hlapci, zato so skrbeli za to, da za pouk slovenskega jezika ni bilo dovolj učencev. Pouk na šoli se je nehal navadno ob štirih popoldne, slovensko uro pa so dali od štirih do petih. Učenci so bili že izmučeni, mnogim se je mudilo domov na pašo ali na kako drugo delo in zato se niso priglašali na slovensko uro.

(Prežihov Voranc, Solzice, črtica Dobro jutro)

 

Med prebiranjem črtic Solzice koroškega pisatelja Prežihovega Voranca smo se sedmošolci srečali tudi s pripovedjo, kako je moral obiskovati nemško šolo, zato smo v ponedeljek, 3. 12., pri pouku slovenščine in zgodovine gostili domačinko, gospo Vinko Cankar, ki  nam je pripovedovala, kako je morala tudi ona v svoji rani mladosti v Cerknem obiskovati italijanski vrtec in nato še italijansko osnovno šolo.

Čeprav se danes zdi tako samoumevno, da govorimo slovenski jezik, pa zanjo v otroštvu ni bilo tako. Naši kraji so takrat spadali pod Italijo, k nam so prišli italijanski učitelji, ki so otrokom prepovedovali govoriti v slovenščini, mnogim so spremenili celo imena in priimke. Kaj vse nam je gospa Vinka Cankar zaupala, pa bomo po posnetku zapisali in objavili v letošnjem šolskem glasilu Mlada rast.

 

 


15.02.2019 TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA


15.02.2019 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ FIZIKE


11.02.2019 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE


10.02.2019 NA OBISKU V AVSTRIJI - SLIKE NA LEDU 2019


10.02.2019 SREčANJE AKTIVA SVETA STARšEV SEVERNOPRIMORSKIH OŠ


10.02.2019 SPREMEMBE šOLSKEGA URNIKA V 2. OCENJEVALNEM OBDOBJU


09.02.2019 METULJČKI IN PALČEK POHAJALČEK


05.02.2019 SMUČARSKI TEČAJ 2019


30.01.2019 CAMINO


28.01.2019 DOGODKI, KI SO POMEMBNO ZAZNAMOVALI CERKLJANSKO


27.01.2019 STREMETI MORAMO K POZITIVNIM MISLIM


26.01.2019 42.PARTIZANSKE SMUČINE 2019 - CERKNO 45


24.01.2019 JESENSKO POPOTOVANJE V SKUPINI ZAJČKOV


24.01.2019 KAJ POČNEJO MIŠKE?


16.01.2019 TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI


07.01.2019 PREDNOVOLETNO USTVARJANJE


06.01.2019 ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE


28.12.2018 PRAZNIČNO USTVARJANJE NA NAŠI ŠOLI


28.12.2018 POSTALI DEL GEOTERMALNE UčNE POTI


27.12.2018 DRUžENJA, KI OSTANEJO V POSEBNEM SPOMINU
mile-expense