03.12.2018 Ogledov: 441
MORALA JE V ITALIJANSKO OSNOVNO ŠOLO

Tudi pri nas je bila utrakvistična šola, to se pravi dvojezična šola, v kateri je bila slovenščina v prvem razredu učni jezik, medtem ko je od drugega razreda dalje bila učni jezik nemščina. Slovenščina je ostala le še učni predmet. To pa je bilo le takrat, ako se je zanjo priglasilo dovolj učencev. Ako učencev ni bilo dovolj, tedaj je dvojezičnost ostala le na papirju. Učitelji na naši šoli so bili večinoma nemčurji, nemški hlapci, zato so skrbeli za to, da za pouk slovenskega jezika ni bilo dovolj učencev. Pouk na šoli se je nehal navadno ob štirih popoldne, slovensko uro pa so dali od štirih do petih. Učenci so bili že izmučeni, mnogim se je mudilo domov na pašo ali na kako drugo delo in zato se niso priglašali na slovensko uro.

(Prežihov Voranc, Solzice, črtica Dobro jutro)

 

Med prebiranjem črtic Solzice koroškega pisatelja Prežihovega Voranca smo se sedmošolci srečali tudi s pripovedjo, kako je moral obiskovati nemško šolo, zato smo v ponedeljek, 3. 12., pri pouku slovenščine in zgodovine gostili domačinko, gospo Vinko Cankar, ki  nam je pripovedovala, kako je morala tudi ona v svoji rani mladosti v Cerknem obiskovati italijanski vrtec in nato še italijansko osnovno šolo.

Čeprav se danes zdi tako samoumevno, da govorimo slovenski jezik, pa zanjo v otroštvu ni bilo tako. Naši kraji so takrat spadali pod Italijo, k nam so prišli italijanski učitelji, ki so otrokom prepovedovali govoriti v slovenščini, mnogim so spremenili celo imena in priimke. Kaj vse nam je gospa Vinka Cankar zaupala, pa bomo po posnetku zapisali in objavili v letošnjem šolskem glasilu Mlada rast.

 

 


23.04.2019 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE


23.04.2019 TINA DROLE IN WOLFGANG SCHWAIGER MED MLADIMI POSLUšALCI


18.04.2019 UDELEžBA NA 37. PETKOVšKOVI LIKOVNI KOLONIJI


15.04.2019 MED 10 POLFINALISTOV NA VSESLOVENSKEM TEKMOVANJU POPRI!


14.04.2019 VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS


13.04.2019 TRADICIONALNA PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU


12.04.2019 DRžAVNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE


11.04.2019 DARILA ZA NAŠE MAME


11.04.2019 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA


10.04.2019 PLANINSKI IZLET NA PLANINO OTAVNIK


10.04.2019 ČAJ PO JAPONSKO


09.04.2019 DRžAVNO TEKMOVANJE IZ KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA


04.04.2019 OTVORITEV RAZSTAVE BARVE POMLADI


01.04.2019 ŠOLSKO MATEMATIČNO TEKMOVANJE


22.03.2019 GOSTILI PARTNERJE V PROJEKTU NEKTEO


22.03.2019 NALOGE IN ODGOVORNOSTI PRI ODRAščANJU OTROK


19.03.2019 MALA LAUFARIJA RIBIC IN METULJčKOV


15.03.2019 RAZPRAVLJALI NA MEDOBčINSKEM PARLAMENTU


10.03.2019 POMAGALI PREGNATI ZIMO IN PRIKLICALI POMLAD


09.03.2019 PRIDI ZIMA NAOKROG
mile-expense