03.12.2018 Ogledov: 195
MORALA JE V ITALIJANSKO OSNOVNO ŠOLO

Tudi pri nas je bila utrakvistična šola, to se pravi dvojezična šola, v kateri je bila slovenščina v prvem razredu učni jezik, medtem ko je od drugega razreda dalje bila učni jezik nemščina. Slovenščina je ostala le še učni predmet. To pa je bilo le takrat, ako se je zanjo priglasilo dovolj učencev. Ako učencev ni bilo dovolj, tedaj je dvojezičnost ostala le na papirju. Učitelji na naši šoli so bili večinoma nemčurji, nemški hlapci, zato so skrbeli za to, da za pouk slovenskega jezika ni bilo dovolj učencev. Pouk na šoli se je nehal navadno ob štirih popoldne, slovensko uro pa so dali od štirih do petih. Učenci so bili že izmučeni, mnogim se je mudilo domov na pašo ali na kako drugo delo in zato se niso priglašali na slovensko uro.

(Prežihov Voranc, Solzice, črtica Dobro jutro)

 

Med prebiranjem črtic Solzice koroškega pisatelja Prežihovega Voranca smo se sedmošolci srečali tudi s pripovedjo, kako je moral obiskovati nemško šolo, zato smo v ponedeljek, 3. 12., pri pouku slovenščine in zgodovine gostili domačinko, gospo Vinko Cankar, ki  nam je pripovedovala, kako je morala tudi ona v svoji rani mladosti v Cerknem obiskovati italijanski vrtec in nato še italijansko osnovno šolo.

Čeprav se danes zdi tako samoumevno, da govorimo slovenski jezik, pa zanjo v otroštvu ni bilo tako. Naši kraji so takrat spadali pod Italijo, k nam so prišli italijanski učitelji, ki so otrokom prepovedovali govoriti v slovenščini, mnogim so spremenili celo imena in priimke. Kaj vse nam je gospa Vinka Cankar zaupala, pa bomo po posnetku zapisali in objavili v letošnjem šolskem glasilu Mlada rast.

 

 


10.12.2018 PRIZNANJE ZA šOLSKI EKOVRT


10.12.2018 NA šOLSKEM VRTU


06.12.2018 ŽE JESEN NAM DEŽEK TROSI, PISAN PLADENJ BARVIC NOSI


05.12.2018 ZLATI KABEL ZA PROJEKT O KULTURNI DEDIščINI


05.12.2018 TEHNIšKI DAN O TRAJNOSTNI ENERGIJI


05.12.2018 VARNO NA POTI V šOLO IN DOMOV 2018


05.12.2018 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2018


03.12.2018 BI SE GNETLI NA TEJ METLI?


03.12.2018 MORALA JE V ITALIJANSKO OSNOVNO ŠOLO


03.12.2018 OSMOŠOLCI V CŠOD KAVKA - ZADNJI DAN


03.12.2018 OSMOŠOLCI V CŠOD KAVKA - 4. DAN


29.11.2018 OSMOšOLCI V CŠOD KAVKA - 3. DAN


28.11.2018 OSMOšOLCI V CŠOD KAVKA - 2. DAN


28.11.2018 OSMOšOLCI V CŠOD KAVKA - 1. DAN


26.11.2018 POHOD NA BEVKOV VRH


22.11.2018 NA OBROBJU PEKLA


18.11.2018 NAŠA GOZDNA IGRALNICA


12.11.2018 KOŠARICE SMO VZELI V GOZD JESENSKI ŠLI ....


07.11.2018 DEVETOšOLCI RAZMIšLJAMO O NAšIH BODOčIH POKLICIH


07.11.2018 OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
mile-expense