10.02.2019 Ogledov: 341
SREčANJE AKTIVA SVETA STARšEV SEVERNOPRIMORSKIH OŠ

V torek, 5. februarja je v šolski večnamenski dvorani potekalo srečanje Aktivov svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol. V aktivu sodeluje 9 svetov staršev in združuje svete staršev OŠ Bovec, OŠ Cerkno, OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, OŠ Simona Kosa Podbrdo, OŠ Kanal, OŠ Čepovan, OŠ Dušana Muniha Most na Soči in OŠ Spodnja Idrija. Srečanja se je udeležil tudi predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije prof. dr. Anton Meden in predstavil predloge zveze "Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva". V svojem predavanju se je dotaknil področji, ki bi jih bilo z vidika še kakovostnejšega osnovnošolskega sistema v RS potrebno nadgraditi. Po mnenju zveze, bi bilo potrebno:
1. urediti učne načrte,
2. vzpostaviti sistem zagotavljanja kakovosti v osnovni šoli,
3. zagotoviti stabilno in celovito učbeniško politiko,
4. okrepiti vzgojno vlogo šole,
5. zagotoviti pravočasno obravnavo in enotne kriterije za otroke s posebnimi potrebami,
6. uravnotežiti upravljanje osnovnih šol (3 x 3),
7. okrepiti partnersko vlogo staršev v šolskem sistemu.

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je prostovoljna, nepoklicna, nevladna, nestrankarska, svetovnonazorsko neopredeljena, neodvisna in neprofitna organizacija Svetov staršev, ki organizirano uresničujejo skupne interese staršev in otrok na področju vzgoje in izobraževanja.V ZASSS delujejo predstavniki svetov staršev 250 osnovnih šol iz vse Slovenije, povezani v 17 regionalnih aktivov. Osnovni namen ustanovitve ZASSS je promovirati aktivno vlogo staršev ter utrditi njihovo soudeležbo enakopravnega subjekta v vzgojno-izobraževalnem sistemu in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh institucionalnih nivojih.
 

 

prof. dr. Anton Meden, predsednik ZASSS, foto: ZASSS


23.04.2019 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE


23.04.2019 TINA DROLE IN WOLFGANG SCHWAIGER MED MLADIMI POSLUšALCI


18.04.2019 UDELEžBA NA 37. PETKOVšKOVI LIKOVNI KOLONIJI


15.04.2019 MED 10 POLFINALISTOV NA VSESLOVENSKEM TEKMOVANJU POPRI!


14.04.2019 VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS


13.04.2019 TRADICIONALNA PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU


12.04.2019 DRžAVNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE


11.04.2019 DARILA ZA NAŠE MAME


11.04.2019 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA


10.04.2019 PLANINSKI IZLET NA PLANINO OTAVNIK


10.04.2019 ČAJ PO JAPONSKO


09.04.2019 DRžAVNO TEKMOVANJE IZ KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA


04.04.2019 OTVORITEV RAZSTAVE BARVE POMLADI


01.04.2019 ŠOLSKO MATEMATIČNO TEKMOVANJE


22.03.2019 GOSTILI PARTNERJE V PROJEKTU NEKTEO


22.03.2019 NALOGE IN ODGOVORNOSTI PRI ODRAščANJU OTROK


19.03.2019 MALA LAUFARIJA RIBIC IN METULJčKOV


15.03.2019 RAZPRAVLJALI NA MEDOBčINSKEM PARLAMENTU


10.03.2019 POMAGALI PREGNATI ZIMO IN PRIKLICALI POMLAD


09.03.2019 PRIDI ZIMA NAOKROG
mile-expense