21.02.2019 Ogledov: 539
DEVETOšOLCI SPOZNAVAMO POKLICE

V torek, 12. 2. 2019, se nas je pod mentorstvom svetovalne delavke Janje Bašelj, 9 devetošolk odpravilo na spoznavanje poklicev v gostinstvu, turizmu, aranžerstvu in ekonomiji.  Na pobudo Martine Čuk (Bar Gabrijel) so nam ga pripravili Jernej Brus (Turistična kmetija Želinc), Sergej Koncut (Bar Gabrijel in Gregor Novaković (Javni zavod LTO Laufar Cerkno).  Začeli smo v učilnici za gospodinjstvo, kjer so se nam vsak posebej predstavili s svojo poklicno zgodbo. Sledil je praktični del, najprej smo se ustavili v kuhinji gostilne Pr' Štruklu, kjer nam je njihov kuhar Aleš Makuc predstavil kuhinjo in delo kuharja, ter poudaril, da je treba kuhati s srcem, ker se to pozna na okusu. Nadaljevali smo v TIC-u, kjer nam je svoje delo predstavil Gregor Novaković. Spoznali smo raznolikost dela v turistični pisarni. Šli smo tudi v bar Gabrijel, kjer smo pojedle svojo malico, s pomočjo Martine pa smo si skuhale vsaka svoj čaj (bili so odlični), ter se pogovorili o lepoti poklica, pomenu predanosti, srčnosti ter o velikih možnostih razvoja podjetniških idej na Cerkljanskem. Spoznale smo, da je še posebej veliko možnosti za zaposlitev in udejanjanje lastnih idej prav na področju turizma. Pot smo zaključili v hotelu, kjer nam je vodja recepcije predstavila še delo receptorja in sistem delovanja hotela. Devetošolci pa so na ta dan spoznavali poklic policista. Policista Uroš Magajne in Edvard Miklavčič sta učencem predstavila izobraževalno pot do poklica policist ter vsa potrebna znanja in veščine, s katerimi se strečujejo policisti pri opravljanju vsakodnevnih nalog. Osnovna šola se iskreno zahvaljuje Martini Čuk ter Sergeju Koncutu iz Bara Gabrijel, Jerneju Brusu iz turistične kmetije Želinc ter Gregorju Novakoviću iz LTO Laufar Cerkno za odlično pripravljeno predstavitev svojih poklicev. Zahvala gre tudi policijski postaji Idrija, ki je z zelo kvalitetno predstavitvijo opozorila mlade, kako pomemben je njihov poklic za ohranjane varnosti države in njenih državljanov. 

 

Kuharski poklic; Kuhati je potrebno s srcem, ker se to pozna na okusu! 
Javni zavod LTO Laufar Cerkno in raznolikosti dela v turistični pisarni. 
Poklici v gostinstvu in turizmu Poklic policista; pomembna so znanja, psihofizična pripravljenost in vrednote

 
 


23.04.2019 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE


23.04.2019 TINA DROLE IN WOLFGANG SCHWAIGER MED MLADIMI POSLUšALCI


18.04.2019 UDELEžBA NA 37. PETKOVšKOVI LIKOVNI KOLONIJI


15.04.2019 MED 10 POLFINALISTOV NA VSESLOVENSKEM TEKMOVANJU POPRI!


14.04.2019 VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS


13.04.2019 TRADICIONALNA PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU


12.04.2019 DRžAVNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE


11.04.2019 DARILA ZA NAŠE MAME


11.04.2019 DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA


10.04.2019 PLANINSKI IZLET NA PLANINO OTAVNIK


10.04.2019 ČAJ PO JAPONSKO


09.04.2019 DRžAVNO TEKMOVANJE IZ KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA


04.04.2019 OTVORITEV RAZSTAVE BARVE POMLADI


01.04.2019 ŠOLSKO MATEMATIČNO TEKMOVANJE


22.03.2019 GOSTILI PARTNERJE V PROJEKTU NEKTEO


22.03.2019 NALOGE IN ODGOVORNOSTI PRI ODRAščANJU OTROK


19.03.2019 MALA LAUFARIJA RIBIC IN METULJčKOV


15.03.2019 RAZPRAVLJALI NA MEDOBčINSKEM PARLAMENTU


10.03.2019 POMAGALI PREGNATI ZIMO IN PRIKLICALI POMLAD


09.03.2019 PRIDI ZIMA NAOKROG
mile-expense