POUK NA DALJAVO
PONEDELJEK, 11. 5. 2020
SLOVENŠČINA, MATEMATIKA – NAVODILO ZA DELO

LIKOVNA UMETNOST – NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA: NAVODILA ZA DELO

SLJ – NAVODILA ZA DELO 

MAT – DZ, str. 25, 26

SPO – ORIENTACIJA

 

 

 

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLJ: Pikica in Tonček

MAT: Preglej naloge prejšnjega tedna REŠITVE 1 in REŠITVE 2. Napačne račune popravi.

Nato preberi strip v DZ str. 13. Preberi še snov v DZ str. 14 in reši naloge na str. 14 in 15.

NIT: Rastline brez cvetov

Preberi snov v učbeniku str. 115, 116. Reši učni list Rastline brez cvetov in ga prilepi v zvezek. Učni list lahko tudi prepišeš.

LUM: Poglej navodila za Kolaz_polz.

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

NIP – FRANCOŠČINA

Danes si bomo ogledali, kako po francosko rečemo živalim, ki živijo na kmetiji. Oglej si spodnja videa in si poskusi zapomniti čim več francoskih poimenovanj za živali. Nekatera so podobna slovenskim ali  angleškim, kajne?

https://www.youtube.com/watch?v=nGYUGj8UkUA

https://www.youtube.com/watch?v=422k8eie-u0

NIP4 1. skupina – RAČUNALNIŠTVO

NAVODILA ZA DELO

 SLJ –

V berilu imaš na str. 166 – 169 odlomek iz knjige Mali princ. Preberi ga.

Povezava: BERILO_Mali princ

Lahko pa si tudi pogledaš film na povezavi

https://www.rtvslo.si/tv/na-zahtevo?4d=174690057#modal,

ali poslušaš pravljico

https://www.youtube.com/watch?v=mL05li1vhrA.

Zapis v Zvezek: Mali princ – Odgovori na vprašanja

MAT – DELI CELOTE

Danes začenjamo z novim poglavjem, vendar to za vas ni nova snov. O tem ste se že učili lani in tudi v preteklih šolskih letih. Da si boste osvežili spomin, si najprej oglejte PPT – DELI CELOTE

Nato rešite naloge v DZ za MAT 2.del str. 26 in 27 ; – Preberite tudi UČENOST JE MODROST

LUMFigura v gibanju

ŠPOVadba po postajah

ANGLEŠČINA

5. A

Katero je tvoje najljubše prevozno sredstvo? Kam bi se najraje odpeljal/a z njim? Danes bomo spoznali angleške besede za res veliko različnih prevoznih sredstev. Oglej si posnetek na spodnji povezavi in si poskusi zapomniti čim več besed.

https://www.youtube.com/watch?v=1YGEzlj4HCM&t=320s

Zdaj odpri učbenik na strani 108 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=108&layout=single  Oglej si sliko, poslušaj besede in pesmico. Nato v zvezek napiši naslov MEANS OF TRANSPORT (PREVOZNA SREDSTVA) in izpiši vsa prevozna sredstva iz učbenika v zvezek ter jih prevedi v slovenščino.

5.BNAVODILA ZA DELO

NIP – FRANCOŠČINA

Danes si bomo ogledali, kako po francosko rečemo živalim, ki živijo na kmetiji. Oglej si spodnja videa in si poskusi zapomniti čim več francoskih poimenovanj za živali. Nekatera so podobna slovenskim ali  angleškim, kajne?

https://www.youtube.com/watch?v=nGYUGj8UkUA

https://www.youtube.com/watch?v=422k8eie-u0

 

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

POZITIVA DNEVA

Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje. Obogati tistega, ki mu je namenjen in ne osiromaši tistega, ki ga poklanja.

GLASBENA UMETNOST – klikni na povezavo in dokumente odpiraj po vrsti, kot so oštevilčeni. Lahko pa po ogledu GLASBENIH ZVRSTI odpreš 3. dokument in nato zvočni posnetek (pod številko 2) in navodila samo poslušaš in slediš tekstu.

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

 • V zvezek za slovenski jezik prepiši spodnje besedilo.

Besedilo, s katerim sporočevalec naznanja naslovniku, kaj se bo zgodilo, kdaj in kje, JE OBVESTILO. Po navadi navede tudi, kdo obvešča in koga obvešča.

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 70 in 71.
 • Nalogo 8 prilepi v zvezek.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NARAVOSLOVJE: navodila za ta teden, v četrtek videokonferenca in snov pregledamo, vi po potrebi dopolnite – kot smo se dogovorili.

Naravoslovje 6ab 11 5 in15 5 2020

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

 • V zvezek za matematiko napiši naslov PROSTORNINA KVADRA IN KOCKE.
 • Dvakrat preberi besedilo in rešeni primeri na str. 161 in 162 v učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6
 • V zvezek prepiši »tabletko«

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

LIKOVNA UMETNOST: nizki relief

ŠPORT: navodila za delo

NIP – FRANCOŠČINA

Danes si bomo ogledali, kako po francosko rečemo živalim, ki živijo na kmetiji. Oglej si spodnja videa in si poskusi zapomniti čim več francoskih poimenovanj za živali. Nekatera so podobna slovenskim ali  angleškim, kajne?

https://www.youtube.com/watch?v=nGYUGj8UkUA

https://www.youtube.com/watch?v=422k8eie-u0

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

Po zvezku ponovi snov zadnjih dveh ur in potem naredi vaje v delovnem zvezku str. 50, 51 in 52.

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

 • V zvezek za slovenski jezik prepiši spodnje besedilo.

Besedilo, s katerim sporočevalec naznanja naslovniku, kaj se bo zgodilo, kdaj in kje, JE OBVESTILO. Po navadi navede tudi, kdo obvešča in koga obvešča.

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 70 in 71.
 • Nalogo 8 prilepi v zvezek.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

 • V zvezek za matematiko napiši naslov PROSTORNINA KVADRA IN KOCKE.
 • Dvakrat preberi besedilo in rešeni primeri na str. 161 in 162 v učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6
 • V zvezek prepiši »tabletko«

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NARAVOSLOVJE: navodila za ta teden, v četrtek videokonferenca in snov pregledamo, vi po potrebi dopolnite – kot smo se dogovorili.

Naravoslovje 6ab 11 5 in15 5 2020

LIKOVNA UMETNOST: nizki relief

ŠPORT: navodila za delo

NIP – FRANCOŠČINA

Danes si bomo ogledali, kako po francosko rečemo živalim, ki živijo na kmetiji. Oglej si spodnja videa in si poskusi zapomniti čim več francoskih poimenovanj za živali. Nekatera so podobna slovenskim ali  angleškim, kajne?

https://www.youtube.com/watch?v=nGYUGj8UkUA

https://www.youtube.com/watch?v=422k8eie-u0

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLOVENŠČINA

POROČILO

Nekaj vas še ni oddalo naloge iz prejšnjega tedna (dve enajstički). Obvezno ju oddajte DANES na e-naslov Preberite besedilo v DZ 70/16 (Dan črnih vrečk), nato pa rešite naloge od DZ 70/17 do 72/24 ter DZ 72/27, 28. Tovrstno besedilo se imenuje POROČILO. V zvezek za jezik si zapišite njegove značilnosti. (LINK – POROČILO).

LIKOVNA UMETNOST: barvna monotipija

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

ŠPORT: navodila za delo

TIT:  Navodila za delo najdete tukaj.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Substantive im PLURAL

Še enkrat si preberite pismo, ki ga je hišnik Rütter napisal o polni škatli z najdenimi predmeti: UČB 61/9. Iz nje si v zvezek prepiši vse samostalnike v množini: Sachen, Bücher, Kulis, Marker, Hefte, Lineale, Buntstifte, Farben, Bananen. Poleg napiši prevode. Znano vam je, da v angleščini pri večini samostalnikov množino tvorimo tako, da dodajamo –s. V nemščini pa je drugače. Dodajamo namreč več različnih končnic, ki si jih je potrebno zapomniti skupaj z besedo. V zvezek prepiši modro tabelo (UČB 61/MEMO). Dodaj še manjkajoči besedi v množini (Hefte, Sachen) in se nauči oblike v množini.

Reši nalogo v DZ 52/8. (Oglej si mizo z Janovimi in mizo z Alicijinimi stvarmi. Primerjaj, koliko česa ima kdo od njiju. Dopolni besede, pri tem pa pazi na število, spol in sklon besed ter na zanikano obliko KEIN, torej teh stvari nimata.)

Reši tudi nalogo DZ 53/9. (Na vrhu so napisane manjkajoče množinske oz. edninske oblike. Z njimi ustrezno dopolni tabelo spodaj. Napiši jih na ustrezno mesto in si jih poskusi zapomniti. V množini imajo vse besede člen DIE.

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

GLASBENA UMETNOST – Klikni na povezavo in dokumente odpiraj po številkah

SLOVENŠČINA – 11 Brez dela ni jela_original resitve (preglejte delo za nazaj); nova učna snov Stalne-besedne-zveze-in-pregovori in vaje v DZ2 54.-59. strani (brez 8. naloge).

ANGLEŠČINA

Pred začetkom novega poglavja ponavljamo besedišče za hrano. Na spodnji povezavi so učni listi, ki jih lahko natisneš in prilepiš v zvezek, če te možnosti nimaš, pa besede, ki jih ne poznaš zares dobro, zapiši v zvezek skupaj s slovenskim prevodom. Obvezno poslušaj in ponavljaj izgovorjavo besed, ki jih ne poznaš dobro ali so ti nove, na  povezavi https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/angle%C5%A1%C4%8Dina. 

Tukaj najdeš učni list- 7.-FOOD-VOCABULARY-REVISION (1)

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Substantive im PLURAL

Še enkrat si preberite pismo, ki ga je hišnik Rütter napisal o polni škatli z najdenimi predmeti: UČB 61/9. Iz nje si v zvezek prepiši vse samostalnike v množini: Sachen, Bücher, Kulis, Marker, Hefte, Lineale, Buntstifte, Farben, Bananen. Poleg napiši prevode. Znano vam je, da v angleščini pri večini samostalnikov množino tvorimo tako, da dodajamo –s. V nemščini pa je drugače. Dodajamo namreč več različnih končnic, ki si jih je potrebno zapomniti skupaj z besedo. V zvezek prepiši modro tabelo (UČB 61/MEMO). Dodaj še manjkajoči besedi v množini (Hefte, Sachen) in se nauči oblike v množini.

Reši nalogo v DZ 52/8. (Oglej si mizo z Janovimi in mizo z Alicijinimi stvarmi. Primerjaj, koliko česa ima kdo od njiju. Dopolni besede, pri tem pa pazi na število, spol in sklon besed ter na zanikano obliko KEIN, torej teh stvari nimata.)

Reši tudi nalogo DZ 53/9. (Na vrhu so napisane manjkajoče množinske oz. edninske oblike. Z njimi ustrezno dopolni tabelo spodaj. Napiši jih na ustrezno mesto in si jih poskusi zapomniti. V množini imajo vse besede člen DIE.

LIKOVNA UMETNOST: barvna monotipija

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

ŠPORT: navodila za delo

TIT:  Navodila za delo najdete tukaj.

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLOVENŠČINA – Preglejte učni list za TURJAŠKO ROZAMUNDO, popravite, dopolnite in pošljite v končni pregled do srede. PONOVNO OPOZORILO – tisti, ki niste oddali zadnjih učnih snovi v pregled, to storite najkasneje do srede.

ANGLEŠČINA – SKUPINA 3  NAVODILA ZA DELO

FIZIKA navodilo za delo dobite v videokonferenci ob 9.00 uri.

IP LIKOVNO SNOVANJE 2: Nadaljujemo z nalogo od pojma do znaka. Nekaj skci sem že dobila. Prosim še ostale, da vam lahko svetujem glede izvedbe.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

ŠPORT: navodila za delo

ZGODOVINA:
Samostojno delo in priprava seminarske naloge po dogovorjenih navodilih – “19. stoletje na področju politike, gospodarstva, umetnosti in znanosti”. Glej navodila.

IP – FRANCOŠČINA

Ta teden bomo namenili francoski glasbi. Danes ti predlagam pesem »On ecrit sur les murs« (Pišemo po stenah) v izvedbi Unicefove skupine Kids United. Za lažje razumevanje sem dodala še povezavo na verzijo z angleškim besedilom. Seveda pa lahko še sam/a pobrskaš po youtubu in najdeš kakšno francosko pesem, ki ti je všeč. Popularni izvajalci so Stromae, Joyce Jonathan, Zaz, Mika…

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

https://www.youtube.com/watch?v=Eupr0PjJdxI

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLOVENŠČINA – Preglejte učni list za TURJAŠKO ROZAMUNDO, popravite, dopolnite in pošljite v končni pregled do srede. PONOVNO OPOZORILO – tisti, ki niste oddali zadnjih učnih snovi v pregled, to storite najkasneje do srede.

ANGLEŠČINA – SKUPINA 3  NAVODILA ZA DELO

FIZIKA navodilo za delo dobite v videokonferenci ob 9.00 uri.

LIKOVNA UMETNOST: Delamo nalogo avtoportret. Dobila sem že nekaj del v nastanku in prav vsa ta dela so na dobri poti do izdelave. Pričakujem še dela ostalih. Večkrat, ko pošljete v pregled, bolj boste hitro in točno napredovali. In ne pozabite priložiti fotografijo, po kateri rišete. Tako vam lažje svetujem.

IP LIKOVNO SNOVANJE 2: Nadaljujemo z nalogo od pojma do znaka. Nekaj skci sem že dobila. Prosim še ostale, da vam lahko svetujem glede izvedbe.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

ŠPORT: navodila za delo

ZGODOVINA:
Samostojno delo in priprava seminarske naloge po dogovorjenih navodilih – “19. stoletje na področju politike, gospodarstva, umetnosti in znanosti”. Glej navodila.

IP – FRANCOŠČINA

Ta teden bomo namenili francoski glasbi. Danes ti predlagam pesem »On ecrit sur les murs« (Pišemo po stenah) v izvedbi Unicefove skupine Kids United. Za lažje razumevanje sem dodala še povezavo na verzijo z angleškim besedilom. Seveda pa lahko še sam/a pobrskaš po youtubu in najdeš kakšno francosko pesem, ki ti je všeč. Popularni izvajalci so Stromae, Joyce Jonathan, Zaz, Mika…

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

https://www.youtube.com/watch?v=Eupr0PjJdxI

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Ein Spaziergang durch Weimar

Iz prejšnjega tedna manjka še en komplet ilustracij (Bilddiktate – Sport, Freizeit). Nujno poslati DANES! Ostali si svoje objavljene ilustracije lahko ogledate na eTwinningu.

Prijavite se na https://www.irokusplus.si/ Maximal 3 (interaktivni učbenik) in poslušajte posnetek pri nalogi v UČB 58/12a (pogovor med Victorio in Janom, ki ji razkazuje mesto Weimar). Ustrezno oštevilčite fotografije. Nato v zvezke zapišite sledeče glagole skupaj s prevodi: stehen – stati, sitzen – sedeti, liegen – ležati, hängen – viseti. V pravilni obliki jih vstavite v besedilo UČB 58/12b in ga nato prepišite v zvezke. Pazite, ali gre za ednino (-t) ali za množino (-en). Poleg napišite prevode povedi. Rešite še nalogo v DZ 49/13. Preberite pismo Janove dopisovalke z Japonske, opazujte ilustracijo in na ustrezno mesto vstavite manjkajoče besede. (Napisane so zgoraj.)

ANGLEŠČINA

Navodila za delo najdeš TUKAJ.

FIZIKA navodilo za delo dobite v videokonferenci ob 8.00 uri.

IP KEŽ po navodilih, ki ste mi jih poslali v pregled izdelajte lepilo in ga preizkusite. Svoje delo fotografirajte.

SLOVENŠČINA: Lovro Kuhar – Prežihov Voranc: DOBERDOB

V berilu si najprej oglej dokumentarne fotografije na straneh od 24 do 28. Ugotovi, kateri zgodovinski čas in katero zgodovinsko dogajanje prikazujejo. Doberdob je kraška planota, ki leži na področju od Gorice proti morju. Na njej so v 1. sv. vojni potekali krvavi boji soške fronte. H krutosti razmer je dodatno prispevalo pomanjkanje vode, saj na Krasu praktično ni površinskih voda in izvirov. Pisatelj P. Voranc je bil sam vojak v 1. sv. vojni in na podlagi lastnih izkušenj je napisal obsežen roman o tamkajšnjih razmerah. Preberi odlomek v berilu in v zvezek za književnost napiši obnovo odlomka v 10 povedih.

MATEMATIKA:

Dobimo se v videokonferenci ob 9.00 uri.

ŠPORT: navodila za delo

IP – FRANCOŠČINA

Ta teden bomo namenili francoski glasbi. Danes ti predlagam pesem »On ecrit sur les murs« (Pišemo po stenah) v izvedbi Unicefove skupine Kids United. Za lažje razumevanje sem dodala še povezavo na verzijo z angleškim besedilom. Seveda pa lahko še sam/a pobrskaš po youtubu in najdeš kakšno francosko pesem, ki ti je všeč. Popularni izvajalci so Stromae, Joyce Jonathan, Zaz, Mika…

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

https://www.youtube.com/watch?v=Eupr0PjJdxI

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Ein Spaziergang durch Weimar

Iz prejšnjega tedna manjka še en komplet ilustracij (Bilddiktate – Sport, Freizeit). Nujno poslati DANES! Ostali si svoje objavljene ilustracije lahko ogledate na eTwinningu.

Prijavite se na https://www.irokusplus.si/ Maximal 3 (interaktivni učbenik) in poslušajte posnetek pri nalogi v UČB 58/12a (pogovor med Victorio in Janom, ki ji razkazuje mesto Weimar). Ustrezno oštevilčite fotografije. Nato v zvezke zapišite sledeče glagole skupaj s prevodi: stehen – stati, sitzen – sedeti, liegen – ležati, hängen – viseti. V pravilni obliki jih vstavite v besedilo UČB 58/12b in ga nato prepišite v zvezke. Pazite, ali gre za ednino (-t) ali za množino (-en). Poleg napišite prevode povedi. Rešite še nalogo v DZ 49/13. Preberite pismo Janove dopisovalke z Japonske, opazujte ilustracijo in na ustrezno mesto vstavite manjkajoče besede. (Napisane so zgoraj.)

FIZIKA navodilo za delo dobite v videokonferenci ob 8.00 uri.

IP KEŽ po navodilih, ki ste mi jih poslali v pregled izdelajte lepilo in ga preizkusite. Svoje delo fotografirajte.

BIOLOGIJA: Biologija 9b 11 in 13 5 2020

MATEMATIKA:

Dobimo se v videokonferenci ob 9.00 uri.

ŠPORT: navodila za delo

IP – FRANCOŠČINA

Ta teden bomo namenili francoski glasbi. Danes ti predlagam pesem »On ecrit sur les murs« (Pišemo po stenah) v izvedbi Unicefove skupine Kids United. Za lažje razumevanje sem dodala še povezavo na verzijo z angleškim besedilom. Seveda pa lahko še sam/a pobrskaš po youtubu in najdeš kakšno francosko pesem, ki ti je všeč. Popularni izvajalci so Stromae, Joyce Jonathan, Zaz, Mika…

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

https://www.youtube.com/watch?v=Eupr0PjJdxI

DSP – IRENA ZAJC

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

UP – Marija Urh Lahajnar –

Nadaljuj z izdelavo in oblikovanjem projektne naloge za kemijo. Če imaš vprašanja mi piši na elektronki naslov.

TOREK, 12. 5. 2020
SLOVENŠČINA, MATEMATIKA, ŠPORT, SPOZNAVANJE OKOLJA – NAVODILO ZA DELO

 

 

SEŠTEVAMO DO 20

SLJ – NAVODILA ZA DELO 

 

MAT – NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA: NAVODILA ZA DELO

Če še nisi, reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

MAT: Merjenje mase

 

 

Preberi snov v DZ str. 16. V zvezek napiši naslov Enote za merjenje mase in prepiši rumen kvadratek – DZ str. 16.

S kuhinjsko tehtnico stehtaj tri poljubne predmete. Nariši jih v zvezek in spodaj napiši koliko tehtajo.

Reši naloge v DZ str. 16, 17 in 18.

SLJ: Novica

Preberi NOVICA. Nato reši naloge v DZ str. 92 (1., 2. naloga), str 93 (3. naloga) in str. 94 (6. naloga od a do g).

GUM: Zapoj vse pesmice iz zvezka.

DRU 4. B: Poglej navodila UCNI_LIST 

ANGLEŠČINA: nadaljujte z opisom hiše (glej četrtek, 7. 5.)

DRU – 4. A Reši delovni list. NASELJA V DOMAČI POKRAJINI 

NIP4 1. skupina – RAČUNALNIŠTVO

NAVODILA ZA DELO

Če še nisi, reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

MATDELI CELOTE

 

 

Danes te čaka reševanje interaktivnih vaj. Utrjeval boš znanje o delih celote.

Klikni na povezavo in reši naslednje naloge:

Kolikšen del lika je obarvan? (lažja naloga, težja naloga)

Poišči pare

Obarvaj del lika (lažja naloga, težja naloga)

Povezava: Interaktivne-vaje.si_deli_celote

DRU – Obsredozemski svet – Preverjanje znanja

V učbeniku za DRU, str. 63 – 69, si že prebral poglavje OBSREDOZEMSKI SVET ter si o tem ogledal tudi diaprojekcijo in si veliko zapomnil. Torej, preveri svoje znanje! Vzemi zvezek za DRU, v prilogi za DRU so vprašanja, nanje natančno pisno odgovori in odgovore pošlji svoji razredničarki. Pazi na urejenost zapisa.

Priloga: Vprašanja DRU_Obsredozemski svet

ŠPOVaje za razgibavanje

NITJedilnik za  rastline

Zdaj že veš, da si rastline same izdelajo hrano in da v listih poteka zelo pomemben proces, ki mu pravimo FOTOSINTEZA. Beseda fotosinteza je sestavljena iz dveh besed FOTO = svetloba in SINTEZA = sestavljanje. Da boš svoje znanje o tem še bolj utrdil, si poglej PPT Jedilni_list_za_rastline

ANGLEŠČINA 5. A

Reši vaje v delovnem zvezku na straneh 77, 78, 78, 79 in 82

Ko končaš z reševanjem, s pomočjo spletnega delovnega zvezka preveri rešitve (klikni na kljukico na desni strani ob številki strani)

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2DZ&pages=77&layout=single

NIP5 – RAČUNALNIŠTVO

NAVODILO ZA DELO

Če še nisi, reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

POZITIVA DNEVA

Nikoli ne prenašaj hkrati več kot eno nadlogo. Nekateri ljudje nosijo tri – vse, ki so jih imeli, vse, ki jih imajo, in vse, za katere pričakujejo, da jih bodo imeli. (Edward E. Hale)

ANGLEŠČINA

Po zvezku ponovi snov zadnjih dveh ur in potem naredi vaje v delovnem zvezku str. 50, 51 in 52.

SLOVENSKI JEZIK 6.A IN 6.B

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 72 in 73.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6 , na str.162, prepiši v zvezek za matematiko rešena primera 1 in 2. (BESEDILO + REŠITEV)

( FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP – FRANCOŠČINA

Natančno si poglej rešitve preverjanja in popravi svoje napake. Klikni FR PREVERJANJE ZNANJA reštitve

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

Utrjujemo strukturo There is / There are in besedišče za hišo in stvari v njej. Naredi čim več vaj na povezavi https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/there_is_are.html

GLASBENA UMETNOST – klikni na povezavo in dokumente odpiraj po vrsti, kot so oštevilčeni. Lahko pa po ogledu GLASBENIH ZVRSTI odpreš 3. dokument in nato zvočni posnetek (pod številko 2) in navodila samo poslušaš in slediš tekstu.

SLOVENSKI JEZIK 6.A IN 6.B

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 72 in 73.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6 , na str.162, prepiši v zvezek za matematiko rešena primera 1 in 2. (BESEDILO + REŠITEV)

( FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP – FRANCOŠČINA

Natančno si poglej rešitve preverjanja in popravi svoje napake. Klikni FR PREVERJANJE ZNANJA reštitve

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

Najprej preveri elektronsko pošto, kjer najdeš REŠITVE PREVERJANJA. Preveri svoje rešitve, popravi morebitne napake in s pomočjo zvezka, učbenika in delovnega zvezka razčisti, zakaj je nekaj bilo narobe. Če rešitev nisi prejel(a), mi moraš najprej poslati rešeno preverjanje! Današnja zadolžitev so tudi vaje v DZ str. 56, 57.

SLOVENŠČINA

PISANJE POROČILA

V februarju (12. 2. 2020) ste se sedmošolci odpravili v Idrijo, kjer ste obiskali tri kulturne ustanove (Mestna knjižnica Idrija, Vojni muzej Idrija, Mestni muzej Idrija). V zvezek za jezik napišite poročilo o tem dnevu. Naslov mu dajte Sedmošolski kulturno-naravoslovni dan v Idriji. Pazite, da boste res napisali POROČILO, torej vključili le DEJSTVA (in ne osebnih mnenj) ter da boste dovolj podrobno odgovorili na vseh pet vprašanj, na katera odgovarja poročilo, torej KAJ, KDAJ, KJE, KDO, KAKO. Napisano besedilo fotografirajte in danes (torek, 12. 5. 2020) pošljite na e-naslov

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 7a 7 5 in 13 5 (2 uri)

IP – FRANCOŠČINA

Ta teden bomo namenili francoski glasbi. Danes ti predlagam pesem »On ecrit sur les murs« (Pišemo po stenah) v izvedbi Unicefove skupine Kids United. Za lažje razumevanje sem dodala še povezavo na verzijo z angleškim besedilom. Seveda pa lahko še sam/a pobrskaš po youtubu in najdeš kakšno francosko pesem, ki ti je všeč. Popularni izvajalci so Stromae, Joyce Jonathan, Zaz, Mika…

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

https://www.youtube.com/watch?v=Eupr0PjJdxI

IP ROKOMET:navodila za delo

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLOVENŠČINA – PRIPOVEDOVALNO BESEDILO “Srce mi je padlo v hlače”, preberi besedilo na strani 46 v DZ2 in reši vaje do 53. strani.

ANGLEŠČINA: Za navodila klikni FOOD-IN-THE-UK

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

IP – FRANCOŠČINA

Ta teden bomo namenili francoski glasbi. Danes ti predlagam pesem »On ecrit sur les murs« (Pišemo po stenah) v izvedbi Unicefove skupine Kids United. Za lažje razumevanje sem dodala še povezavo na verzijo z angleškim besedilom. Seveda pa lahko še sam/a pobrskaš po youtubu in najdeš kakšno francosko pesem, ki ti je všeč. Popularni izvajalci so Stromae, Joyce Jonathan, Zaz, Mika…

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

https://www.youtube.com/watch?v=Eupr0PjJdxI

IP ROKOMET: navodila za delo

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA 

2. skupina

Navodilo za delo najdeš TUKAJ.

3. skupina

Naslov novega slovničnega časa, ki ga boste popolnoma na novo spoznali danes je PRESENT PERFECT. Ta naslov zapišite v zvezek in si najprej s premislekom preberite razlago NA SPODNJI POVEZAVI, nato pa PREPIŠITE CELOTNO razlago v zvezek. (Opomba: zanemarite besedo simple, ki jo na povezavi uporabljajo pri naslovu, ker ni bistvena in vas lahko samo zbega )

http://www2.arnes.si/~vmarki1/english/Present_perfect.htm

SLOVENŠČINA (vse tri skupine) – delo za naslednje TRI ŠOL. URE, navodilo: Andrej Rozman Roza – Urška_primerjalna naloga

LIKOVNA UMETNOST: avtoportret_risba po opazovanju

TIT:

Gradivo za delo v tem in prihodnjem tednu najdeš tukaj.

Učni list, ki ga rešiš s pomočjo zgornjih gradiv, je dostopen tukaj.

KEMIJA nadaljuj z izdelavo seminarske naloge. Navodila si dobil prejšnji teden. Zadnji dan za oddajo naloge je torek 19. 5. 2020.

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Endlich bei Papa (Končno pri atiju)

Lena in Klara sta končno prispeli k očetu v Berlin, čeprav sta imeli težave. (Oče je namreč imel sestanek in ponju ni mogel priti na glavno železniško postajo. Nato sta v navigacijo vtipkali napačen naslov in se izgubili. Končno sta se s taksijem pripeljali do očetove firme.)

Prijavite se v https://www.irokusplus.si/ Maximal 2 (interaktivni učbenik) in poslušajte posnetek pri nalogi v UČB 48/12a (pogovor med očetom, Klaro in Leno). Nato označite, katere trditve so pravilne. Ponovno poslušajte posnetek in rešite še nalogo UČB 49/12b. V besedilo morate vstaviti glagol WAR ali HATTE. To sta obliki glagola SEIN (BITI) oz. HABEN (IMETI) v pretekliku. (Podobno kot WAS/WERE oz. HAD v angleščini.) Preverite rešitve. Nato v zvezek napišite prevod obeh besedil. Pomagajte si s slovarjem, če je potrebno.

(REŠITVE: UČB 49/12a: Pravilne trditve so 2, 3, 4, 7; UČB 49/12b: war – 1, 2, 3, 6, 7, 8; hatte – 4,5)

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

 

ANGLEŠČINA 

2. skupina

Navodilo za delo najdeš TUKAJ.

3. skupina

Naslov novega slovničnega časa, ki ga boste popolnoma na novo spoznali danes je PRESENT PERFECT. Ta naslov zapišite v zvezek in si najprej s premislekom preberite razlago NA SPODNJI POVEZAVI, nato pa PREPIŠITE CELOTNO razlago v zvezek. (Opomba: zanemarite besedo simple, ki jo na povezavi uporabljajo pri naslovu, ker ni bistvena in vas lahko samo zbega )

http://www2.arnes.si/~vmarki1/english/Present_perfect.htm

SLOVENŠČINA (vse tri skupine) – delo za naslednje TRI ŠOL. URE, navodilo: Andrej Rozman Roza – Urška_primerjalna naloga

LIKOVNA UMETNOST: avtoportret_risba po opazovanju

TIT:

Gradivo za delo v tem in prihodnjem tednu najdeš tukaj.

Učni list, ki ga rešiš s pomočjo zgornjih gradiv, je dostopen tukaj.

KEMIJA nadaljuj z izdelavo seminarske naloge. Navodila si dobil prejšnji teden. Zadnji dan za oddajo naloge je torek 19. 5. 2020.

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Endlich bei Papa (Končno pri atiju)

Lena in Klara sta končno prispeli k očetu v Berlin, čeprav sta imeli težave. (Oče je namreč imel sestanek in ponju ni mogel priti na glavno železniško postajo. Nato sta v navigacijo vtipkali napačen naslov in se izgubili. Končno sta se s taksijem pripeljali do očetove firme.)

Prijavite se v https://www.irokusplus.si/ Maximal 2 (interaktivni učbenik) in poslušajte posnetek pri nalogi v UČB 48/12a (pogovor med očetom, Klaro in Leno). Nato označite, katere trditve so pravilne. Ponovno poslušajte posnetek in rešite še nalogo UČB 49/12b. V besedilo morate vstaviti glagol WAR ali HATTE. To sta obliki glagola SEIN (BITI) oz. HABEN (IMETI) v pretekliku. (Podobno kot WAS/WERE oz. HAD v angleščini.) Preverite rešitve. Nato v zvezek napišite prevod obeh besedil. Pomagajte si s slovarjem, če je potrebno.

(REŠITVE: UČB 49/12a: Pravilne trditve so 2, 3, 4, 7; UČB 49/12b: war – 1, 2, 3, 6, 7, 8; hatte – 4,5)

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLOVENŠČINA: Prežihov Voranc: DOBERDOB (analiza dogajanja, oznaka literarnih oseb)

Ponovno pozorno preberi odlomek iz romana Doberdob (berilo, str. 24-28). V zvezek za književnost pisno odgovori na vprašanja v berilu (Raziskujmo besedilo, str. 29). Odgovori naj bodo podrobni. Nato posebej natančno predstavi značaj dveh literarnih oseb: Ručgaja in Palirja. Napiši torej podrobno OZNAKO vsakega od njiju. Predstavi in presodi njuno ravnanje, vedenje, odnos do drugih.

IP LIKOVNO SNOVANJE 3: Nadaljujemo z nalogo načrtovanje prostorskih sprememb v kraju. V tem tednu pričakujem fotografije.

BIOLOGIJA: videokonferenca ob 9h – pregled tedenske naloge. Imejte pripravljene zapiske, da boste po potrebi dopisovali in spraševali. Dobimo se v moji konferenčni sobi – naslov poznate. Biologija 9a 11 in 13 5 2020

KEMIJA nadaljuj z izdelavo seminarske naloge. Nalogo je potrebno danes oddati.

GLASBENA UMETNOST – klik na povezavo

ANGLEŠČINA

Navodila za delo najdeš TUKAJ.

SLOVENŠČINA: Lovro Kuhar – Prežihov Voranc: DOBERDOB

V berilu si najprej oglej dokumentarne fotografije na straneh od 24 do 28. Ugotovi, kateri zgodovinski čas in katero zgodovinsko dogajanje prikazujejo. Doberdob je kraška planota, ki leži na področju od Gorice proti morju. Na njej so v 1. sv. vojni potekali krvavi boji soške fronte. H krutosti razmer je dodatno prispevalo pomanjkanje vode, saj na Krasu praktično ni površinskih voda in izvirov. Pisatelj P. Voranc je bil sam vojak v 1. sv. vojni in na podlagi lastnih izkušenj je napisal obsežen roman o tamkajšnjih razmerah. Preberi odlomek v berilu in v zvezek za književnost napiši obnovo odlomka v 10 povedih.

IP LIKOVNO SNOVANJE 3: Nadaljujemo z nalogo načrtovanje prostorskih sprememb v kraju. V tem tednu pričakujem fotografije.

BIOLOGIJA: videokonferenca ob 9h – pregled tedenske naloge. Imejte pripravljene zapiske, da boste po potrebi dopisovali in spraševali. Dobimo se v moji konferenčni sobi – naslov poznate.

KEMIJA nadaljuj z izdelavo seminarske naloge. Nalogo je potrebno danes oddati.

GLASBENA UMETNOST – klik na povezavo

DSP – IRENA ZAJC

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

SREDA, 13. 5. 2020
SPOZNAVANJE OKOLJA, SLOVENŠČINA, MATEMATIKA – NAVODILO ZA DELO

 

 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST – URA

SLJ – NAVODILA ZA DELO 

 GLASBENA UMETNOST – klik na glasbene uganke

 

MAT – DZ – 28, VADI POŠTEVANKO

Če še nisi, reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLJ: Novica – Branje z razumevanjem. Naloge reši na list ali v zvezek.

MAT: Preberi snov v DZ str. 19. Reši naloge v DZ str. 20 in 21. Rešuj še naloge na povezavi:

https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote/merske_enote_masa.html

NIT: Preberi Kraljestvo rastlin. Nato reši učni list Rastline s cvetovi. Pišeš lahko na list ali v zvezek.

ŠPO: Športni izziv

NIP – FRANCOŠČINA

Ponovno si oglej posnetek živali na kmetiji in ponovi francoska imena za živali.

https://www.youtube.com/watch?v=422k8eie-u0

Zdaj reši dve spletni vaji.

https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/158-animaux-de-la-ferme

https://www.ortholud.com/orthographe/animaux/ferme.php

Če še nisi, reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

 

NITZabavna fotosinteza

 

 

 

NAVODILO ZA DELO

 MAT – Deli celote

MAT_zapis v zvezek

Reši naloge v DZ za MAT 2.del str.  32, 33

SLJŠtevniki

Števniki so besede, ki poimenujejo števila. S števili pa se srečujemo prav vsak dan. Samo malo poglejte okrog sebe, malo pomislite in videli boste, da brez števil pač ne gre. Števnike pišemo z besedo in /ali s številko. Sedaj se verjetno že spomnite, da za nekaterimi števniki, če jih zapišemo s številko, napišemo piko.

Ali se vam ne zdi, da je slovenščina res simpl?

Na povezavi SLOVA JE SIMPL si poglejte, da je res tako.

SLOVA JE SIMPL

Ker zdaj praktično že vse veste in znate o številih, rešite naloge v DZ za SLJ 2.del / str. 76 in 77

DRU – Novo poglavje

Najprej reši križanko. Dobil boš geslo. Vzemi Učbenik za DRU in poišči poglavje, ki ustreza odkritemu geslu. Preberi. Spomni se tudi, kaj si o tem že spoznal pri glasbi.

Priloga: KRIŽANKA

ŠPO – Izvedi sklop gimnastičnih vaj. Pobrskaj med predlogi, ki so bili že objavljeni ali pa izvedi športne naloge, ki si jih narisal pri LUM v ponedeljek.

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

Če še nisi, reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

NIP – FRANCOŠČINA

Ponovno si oglej posnetek živali na kmetiji in ponovi francoska imena za živali.

https://www.youtube.com/watch?v=422k8eie-u0

Zdaj reši dve spletni vaji.

https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/158-animaux-de-la-ferme

https://www.ortholud.com/orthographe/animaux/ferme.php

OSTALI PREDMETI: POUK NA DALJAVO 13. 5. ŠEBRELJE

 

 

 

 

 

ANGLEŠČINA 2.R: NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA 3.R: NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA 4.R:

Preberi razlago (klikni) THERE IS, ARE in jo prepiši v zvezek. Nato poslušaj in, če imaš na računalniku naložen interaktivni CD,  tudi poglej posnetek stripa v učbeniku na strani 96 in 97 (At the house). Kdo od super prijateljev je najbolj pogumen? Ustno reši nalogi 2 in 3.

Na pamet se nauči še stavek s črko h pri 4 nalogi (Harry’s hall is full of hats).

ISP 1. razred – Pomoč učencem z zmanjšano pozornostjo in koncentracijo (učiteljica Martina Bizjak) vaje najdete tukaj ISP 1. razred (6)

 

 

 

 

 

ISP socialne veščine (od 1. razreda do 3. razreda) –  za vas sva pripravili vajo vztrajnosti, najdeš jo tukaj ISP vztrajnost domine

POZITIVA DNEVA

Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati. (Albert Einstein)

RAZREDNA URA: ob 9.00 se dobimo v spletni učilnici.
Povezava: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-6ab/
Geslo: ru6ab

ANGLEŠČINA

Utrjujemo strukturo There is / There are in besedišče za hišo in stvari v njej. Naredi čim več vaj na povezavi https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/there_is_are.html

SLOVENSKI JEZIK 6.A IN 6.B

BERILO 6

Dim ZUPAN: Junaška zgodba

 • Preberi besedilo (2x).
 • V zvezek za književnost napiši naslov Dim Zupan: Junaška zgodba.
 • Prepiši male učenosti.
 • Preberi Kaj vem o pisatelju.
 • Odgovori na prvih šest vprašanj Pripoved je tudi tvoja.
 • Ilustracija!

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V učbeniku, na str. 163, reši naloge 2, 7 in 9.
 • (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP6 – RAČUNALNIŠTVO:
Ob 11.00 bomo imeli pouk na daljavo preko videokonference.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-nip6/
GESLO: vstopnip6

NIP – FRANCOŠČINA

Ponovno si oglej posnetek živali na kmetiji in ponovi francoska imena za živali.

https://www.youtube.com/watch?v=422k8eie-u0

Zdaj reši dve spletni vaji.

https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/158-animaux-de-la-ferme

https://www.ortholud.com/orthographe/animaux/ferme.php

GEOGRAFIJA (12. 5. – 18.5.):

Relief kot pomanjšan model površja in panoramska risba.
Učbenik str. 13, 14. Preberi in napiši v zvezek  kratko obnovo.
Kartografski znaki in besedni opis pokrajine.
Preberi in napiši obnovo, nariši v svoj zvezek  kartografske znake. Učbenik str. 14-15.

TIT:  Navodila za delo najdete tukaj.

Obvezno se vsi vpišite v spletno učilnico in rešite preverjanje znanja v obliki kviza.

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

Tukaj najdeš navodila za delo.

RAZREDNA URA: ob 9.00 se dobimo v spletni učilnici.
Povezava: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-6ab/
Geslo: ru6ab

SLOVENSKI JEZIK 6.A IN 6.B

BERILO 6

Dim ZUPAN: Junaška zgodba

 • Preberi besedilo (2x).
 • V zvezek za književnost napiši naslov Dim Zupan: Junaška zgodba.
 • Prepiši male učenosti.
 • Preberi Kaj vem o pisatelju.
 • Odgovori na prvih šest vprašanj Pripoved je tudi tvoja.
 • Ilustracija!

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V učbeniku, na str. 163, reši naloge 2, 7 in 9.
 • (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP6 – RAČUNALNIŠTVO:
Ob 11.00 bomo imeli pouk na daljavo preko videokonference.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-nip6/
GESLO: vstopnip6

NIP – FRANCOŠČINA

Ponovno si oglej posnetek živali na kmetiji in ponovi francoska imena za živali.

https://www.youtube.com/watch?v=422k8eie-u0

Zdaj reši dve spletni vaji.

https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/158-animaux-de-la-ferme

https://www.ortholud.com/orthographe/animaux/ferme.php

GEOGRAFIJA (12. 5. – 18.5.):

Relief kot pomanjšan model površja in panoramska risba.
Učbenik str. 13, 14. Preberi in napiši v zvezek  kratko obnovo.
Kartografski znaki in besedni opis pokrajine.
Preberi in napiši obnovo, nariši v svoj zvezek  kartografske znake. Učbenik str. 14-15

TIT:  Navodila za delo najdete tukaj.

Obvezno se vsi vpišite v spletno učilnico in rešite preverjanje znanja v obliki kviza.

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

Najprej preveri REŠITVE nalog v delovnem zvezku. Potem nadaljuješ s ŠTEVNIMI IN NEŠTEVNIMI SAMOSTALNIKI.

SLOVENŠČINA: POVED IN STAVEK

V vsakdanjem govoru pogosto rabimo besedo »stavek« (npr. Povedal je par stavkov. / V tistem stavku sem naredil dve napaki.). V strokovnem jeziku pa moramo jasno razločevati, kaj je STAVEK, kaj pa je POVED. Gre namreč za dve različni stvari. V zvezek za jezik si zapišimo razlago STAVEK IN POVED (LINK). Znanje uporabimo pri reševanju nalog od DZ 73/1 do 75/8.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7a 13 5 in 14 5 2020

ONA: ONA 13 5 do 3 6 2020

GEOGRAFIJA (12. 5. – 18.5.):

J in JV  Azija Učbenik str. 84 – 89.

 1. Lega in površje :

Preberi, poišči na karti v učbeniku pokrajinske enote. Napiši kratko obnovo.

 1. Podnebje :

Preberi, poglej skice v učbeniku in v zvezek napiši odgovore.
Monsun
Poletni monsun
Zimski monsun
Posledice monsunov

ZGODOVINA (12. 5. – 18.5.):

Značilnosti Rimske kulture

 1. Rimska znanost, učbenik str. 84-85.
 2. Rimska arhitektura in gradbeništvo

Rimska umetnost, učbenik str.85-86.
Preberi tekst v učbeniku str. 84-86 in napiši obnovo ali naredi miselne vzorce.

DKE (12. 5. – 18.5.):

Vrednote, verovanja in etika
Kaj so vrednote in zakaj jih potrebujemo ?
Kako vrednote razmeščamo ?
Preberi tekst v učbeniku str. 68 70.
Pisno v zvezek odgovori na prva tri vprašanja na strani 70 v učbeniku.

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

GLASBENA UMETNOST – klikni na povezavo in dokumente odpiraj po številkah

ANGLEŠČINA:

Kot uvod v naslednjo temo si danes preberi podrobno razlago o števnih in neštevnih samostalnikih na spodnji povezavi. Pripravi tudi zvezek in pisala in ob drugem branju v zvezek NAPIŠI POVZETEK TE RAZLAGE (ne piši vsega, skrajšaj vsaj za polovico, tako da izpišeš bistvo in seveda napišeš manj primerov).

https://svet-anglescine.com/stevni-in-nestevni-samostalniki-countable-and-uncountable-nouns/

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 7b 11 5 do 15 5 2020

ONA: ONA 13 5 do 3 6 2020

GEOGRAFIJA (12. 5. – 18.5.):

J in JV  Azija Učbenik str. 84 – 89.

 1. Lega in površje :

Preberi, poišči na karti v učbeniku pokrajinske enote. Napiši kratko obnovo.

 1. Podnebje :

Preberi, poglej skice v učbeniku in v zvezek napiši odgovore.
Monsun
Poletni monsun
Zimski monsun
Posledice monsunov

ZGODOVINA (12. 5. – 18.5.):

Značilnosti Rimske kulture

 1. Rimska znanost, učbenik str. 84-85.
 2. Rimska arhitektura in gradbeništvo

Rimska umetnost, učbenik str.85-86.
Preberi tekst v učbeniku str. 84-86 in napiši obnovo ali naredi miselne vzorce.

DKE (12. 5. – 18.5.):

Vrednote, verovanja in etika
Kaj so vrednote in zakaj jih potrebujemo ?
Kako vrednote razmeščamo ?
Preberi tekst v učbeniku str. 68 70.
Pisno v zvezek odgovori na prva tri vprašanja na strani 70 v učbeniku.

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

2. skupina

Naredi vaje v DZ do konca 6. poglavja: str. 46, 47, 48 – vsi, str. 49 učenci, ki ste na odlični ali prav dobri oceni.

ANGLEŠČINA – SKUPINA 1  NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA – glej torek

GLASBNA UMETNOST – klikni na povezavo, najprej se preizkusi v analizi glasbenih primerov (preverjanje), nato pa si vzemi čas in spoznaj življenje in delo ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Präteritum von SEIN und HABEN (Wie war die Fahrt? / Hatte der Zug Verspätung?)

V zvezek si zapišite razlago preteklika glagolov BITI in IMETIPräteritum von SEIN und HABEN (LINK). Preberite besedili v UČB 49/13 in UČB 49/14. Nato rešite nalogi v DZ 47/11, 12. Preverite rešitve. Obe besedili nato prevedite in prevoda napišite v zvezke.

(REŠITVE: DZ 47/11: war – 2, 6, 7; hatte – 1, 3, 4, 5; DZ 47/12: war – 1, 3, 5, 6, 7, 9; hatte – 2, 4, 8)

MATEMATIKA:

Ob 9.00 uri se dobimo v videokonferenčni sobi.

LIKOVNA UMETNOST: Delamo nalogo avtoportret. Dobila sem že nekaj del v nastanku in prav vsa ta dela so na dobri poti do izdelave. Pričakujem še dela ostalih. Večkrat, ko pošljete v pregled, bolj boste hitro in točno napredovali. In ne pozabite priložiti fotografijo, po kateri rišete. Tako vam lažje svetujem.

FIZIKA dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00.

BIOLOGIJA Biologija 8a 13 5 2020

GEOGRAFIJA (12. 5. – 18.5.):

Latinska Amerika

 1. Podnebno – rastlinske razmere :

Preberi tekst v učbeniku na strani 72, naredi miselne vzorce v zvezek.

Analiziraj  klimograme na strani 72 in dva klimograma preriši v zvezek.

 1. Prebivalstvo Južne Amerike

Preberi tekst v učbeniku  na strani 74 in napiši obnovo v zvezek.
Odgovori na vprašanja na strani 75. Pomagaj si z računalnikom.

DKE (12. 5. – 18.5.):

Človeštvo in prihodnost
Odnos človeka do drugih bitij na planetu.
Preberi tekst  v učbeniku str. 87-89 in odgovori pisno v zvezek na vprašanja  v učbeniku na str.89.

IP – FRANCOŠČINA

Poslušaj pesem »ll est ou le bonheur »(avtor: Christophe Mae). Pesem govori o iskanju sreče (po francosko bonheur). Po prvem poslušanju si preberi prevod besedila Il est ou le bonheur (<klikni), nato poslušaj še enkrat. Če je možno, si besedilo natisni in nalepi v zvezek. Sam/a pri sebi razmisli o naslednjih vprašanjih: Kaj vse je avtor počel, da bi našel srečo? Kaj vse še počnemo ljudje, da bi bili srečni? Kaj počneš ti, ko si potrt/a? Kako pa iščeš srečo? Kje pevec nazadnje najde srečo? KAJ MISLIŠ, DA POMENI ZADNJI VERZ – TUKAJ JE?

https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA&list=RDm5qXr9lLdwA&start_radio=1

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

2. skupina

Naredi vaje v DZ do konca 6. poglavja: str. 46, 47, 48 – vsi, str. 49 učenci, ki ste na odlični ali prav dobri oceni.

ANGLEŠČINA – SKUPINA 1  NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA – glej torek

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Präteritum von SEIN und HABEN (Wie war die Fahrt? / Hatte der Zug Verspätung?)

V zvezek si zapišite razlago preteklika glagolov BITI in IMETIPräteritum von SEIN und HABEN (LINK). Preberite besedili v UČB 49/13 in UČB 49/14. Nato rešite nalogi v DZ 47/11, 12. Preverite rešitve. Obe besedili nato prevedite in prevoda napišite v zvezke.

(REŠITVE: DZ 47/11: war – 2, 6, 7; hatte – 1, 3, 4, 5; DZ 47/12: war – 1, 3, 5, 6, 7, 9; hatte – 2, 4, 8)

MATEMATIKA:

Ob 9.00 uri se dobimo v videokonferenčni sobi.

FIZIKA dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00.

KEMIJA navodilo za delo najdete tukaj.

GEOGRAFIJA (12. 5. – 18.5.):

Latinska Amerika

 1. Podnebno – rastlinske razmere :

Preberi tekst v učbeniku na strani 72, naredi miselne vzorce v zvezek.

Analiziraj  klimograme na strani 72 in dva klimograma preriši v zvezek.

 1. Prebivalstvo Južne Amerike

Preberi tekst v učbeniku  na strani 74 in napiši obnovo v zvezek.
Odgovori na vprašanja na strani 75. Pomagaj si z računalnikom.

DKE (12. 5. – 18.5.):

Človeštvo in prihodnost
Odnos človeka do drugih bitij na planetu.
Preberi tekst  v učbeniku str. 87-89 in odgovori pisno v zvezek na vprašanja  v učbeniku na str.89.

IP – FRANCOŠČINA

Poslušaj pesem »ll est ou le bonheur »(avtor: Christophe Mae). Pesem govori o iskanju sreče (po francosko bonheur). Po prvem poslušanju si preberi prevod besedila Il est ou le bonheur (<klikni), nato poslušaj še enkrat. Če je možno, si besedilo natisni in nalepi v zvezek. Sam/a pri sebi razmisli o naslednjih vprašanjih: Kaj vse je avtor počel, da bi našel srečo? Kaj vse še počnemo ljudje, da bi bili srečni? Kaj počneš ti, ko si potrt/a? Kako pa iščeš srečo? Kje pevec nazadnje najde srečo? KAJ MISLIŠ, DA POMENI ZADNJI VERZ – TUKAJ JE?

https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA&list=RDm5qXr9lLdwA&start_radio=1

Če še nisi, reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ROM9:
Ob 10.00 bomo imeli pouk na daljavo preko videokonference.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

LIKOVNA UMETNOST: zračna perspektiva

FIZIKA navodilo za delo najdete tukaj.

GEOGRAFIJA (12. 5. – 18.5.):

Podnebje v Obpanonskih pokrajinah

 1. Preberi in napiši kratko obnovo v zvezek, nariši klimogram Murske Sobote in ga analiziraj, učbenik str. 98 – 99.
 2. Gospodarstvo Obpanonskih pokrajin

Preberi in napiši obnovo, učbenik str. 98 – 99.
Vključi tudi rubriko Izvedel sem na strani 101.

ZGODOVINA (12. 5. – 18.5.):

Rojstvo nove države
Večstrankarski sistem.
Osamosvojitev Slovenije. Preberi tekst in napiši obnovo v zvezek, učbenik str. 134-135.
Vojna za Slovenijo.
Slovenija po osamosvojitvi. Preberi in napiši obnovo, učbenik str. 136 – 138.
Za širše razumevanje tematike si pomagaj z računalnikom.

IP – FRANCOŠČINA

Poslušaj pesem »ll est ou le bonheur »(avtor: Christophe Mae). Pesem govori o iskanju sreče (po francosko bonheur). Po prvem poslušanju si preberi prevod besedila Il est ou le bonheur (<klikni), nato poslušaj še enkrat. Če je možno, si besedilo natisni in nalepi v zvezek. Sam/a pri sebi razmisli o naslednjih vprašanjih: Kaj vse je avtor počel, da bi našel srečo? Kaj vse še počnemo ljudje, da bi bili srečni? Kaj počneš ti, ko si potrt/a? Kako pa iščeš srečo? Kje pevec nazadnje najde srečo? KAJ MISLIŠ, DA POMENI ZADNJI VERZ – TUKAJ JE?

https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA&list=RDm5qXr9lLdwA&start_radio=1

SLOVENŠČINA: Prežihov Voranc: DOBERDOB (analiza dogajanja, oznaka literarnih oseb)

Ponovno pozorno preberi odlomek iz romana Doberdob (berilo, str. 24-28). V zvezek za književnost pisno odgovori na vprašanja v berilu (Raziskujmo besedilo, str. 29). Odgovori naj bodo podrobni. Nato posebej natančno predstavi značaj dveh literarnih oseb: Ručgaja in Palirja. Napiši torej podrobno OZNAKO vsakega od njiju. Predstavi in presodi njuno ravnanje, vedenje, odnos do drugih.

BIOLOGIJA: uro smo opravili včeraj.

ROM9:
Ob 10.00 bomo imeli pouk na daljavo preko videokonference.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

LIKOVNA UMETNOST: zračna perspektiva

FIZIKA navodilo za delo najdete tukaj.

GEOGRAFIJA (12. 5. – 18.5.):

Podnebje v Obpanonskih pokrajinah

 1. Preberi in napiši kratko obnovo v zvezek, nariši klimogram Murske Sobote in ga analiziraj, učbenik str. 98 – 99.
 2. Gospodarstvo Obpanonskih pokrajin

Preberi in napiši obnovo, učbenik str. 98 – 99.
Vključi tudi rubriko Izvedel sem na strani 101.

ZGODOVINA (12. 5. – 18.5.):

Rojstvo nove države
Večstrankarski sistem.
Osamosvojitev Slovenije. Preberi tekst in napiši obnovo v zvezek, učbenik str. 134-135.
Vojna za Slovenijo.
Slovenija po osamosvojitvi. Preberi in napiši obnovo, učbenik str. 136 – 138.
Za širše razumevanje tematike si pomagaj z računalnikom.

IP – FRANCOŠČINA

Poslušaj pesem »ll est ou le bonheur »(avtor: Christophe Mae). Pesem govori o iskanju sreče (po francosko bonheur). Po prvem poslušanju si preberi prevod besedila Il est ou le bonheur (<klikni), nato poslušaj še enkrat. Če je možno, si besedilo natisni in nalepi v zvezek. Sam/a pri sebi razmisli o naslednjih vprašanjih: Kaj vse je avtor počel, da bi našel srečo? Kaj vse še počnemo ljudje, da bi bili srečni? Kaj počneš ti, ko si potrt/a? Kako pa iščeš srečo? Kje pevec nazadnje najde srečo? KAJ MISLIŠ, DA POMENI ZADNJI VERZ – TUKAJ JE?

https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA&list=RDm5qXr9lLdwA&start_radio=1

DSP – IRENA ZAJC

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

UP – MIJA BAVCON VENKO

Navodilo za delo dobiš tukaj. Če imaš vprašanje, ga napiši in pošlji po elektronski pošti.

ČETRTEK, 14. 5. 2020

 

SLOVENŠČINA, SPOZNAVANJE OKOLJA, ŠPORT – NAVODILO ZA DELO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST – ZATIKTAKAJMO

Če še nisi, obvezno reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

MAT – PRIŠTEVAMO ENICE, DZ – 29, PONOVI POŠTEVANKO

SLJ – BERI  (knjigo, revijo)

SPO – OD SKICE DO ZEMLJEVIDA

LIKOVNA UMETNOST – metulj

 

Če še nisi, obvezno reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

MAT: Reši na list ali v zvezek Merjenje mase – ponovimo.

SLJ: Pesem KAJ JE TRAVA. Reši učni list.

ŠPO: Izvajaj gimnastične vaje z žogo.

DRU 4.B: Dokončaj nalogo od torka in jo pošlji, če še nisi. Uredi zapiske v zvezku.

DRU – 4. a: Poglej in preberi si PowerPoint predstavitev ter naredi nalogo, ki je zapisana na zadnji strani elektronskih drsnic. GOSPODARSKE-DEJAVNOSTI – Kmetijstvo Nalogo poslikaj in mi fotografijo pošlji do srede,  20. 5. 2020, na mail: . Naj spomnim, da bo redno, urejeno in pravočasno pošiljanje gradiv vplivalo na zaključitev ocen.

ANGLEŠČINANAVODILA ZA DELO

NIP UMETNOST: drgnjenka

Če še nisi, obvezno reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLJ: Zapisovanje števil s števkami

Kaj so števniki?

Števniki so besede, ki poimenujejo števila. Vprašalnici za števnike sta KOLIKO (npr. 65 dni) in KATERI (npr. 24. junij).

 Število je pojem, ki ga dobimo s štetjem; nastane v naših mislih.

Številka je zapis števila s simboli, števkami.

Števka je simbol za zapis številk.

 Ponovimo:

 1. Števila do sto pišemo skupaj (npr. štirinajst, šestintrideset).
 2. Stotice pišemo skupaj (npr. dvesto, osemsto).
 3. Ostala števila pišemo narazen (npr. tri tisoč, dva milijona).

Zapis v velik zvezek za SLJ_Zapisovanje števnikov

DRU – Verjetno ste vsi učenci dobili pravo rešitev KRIŽANKE. Torej, ko ste pravilno razporedili črke, ki so vam ostale, ste dobili rešitev PANONSKI SVET. Po novem se za pokrajine na SV Slovenije uporablja poimenovanje OBPANONSKI SVET. O tem delu Slovenije ste si prebrali v učbeniku za DRU na str. 40 – 43. Ker je kar veliko napisanega in se je vse naenkrat težko zapomniti, si počasi in zbrano poglejte PPT Ravnine obpanonskega sveta.

Priloga: Ravnine_obpanonskega_sveta

NIT – Ponovimo 1.del

ŠPO – Dooolg sprehod

ANGLEŠČINA 5. A

Danes ponovi in nadgradi svoje znanje stavb in krajev v mestu v angleščini s pomočjo prave interaktivne knjige. Najprej boš besede ponovila/a, nato pa se začnejo različne vaje. Po knjigi listaš tako, da klikneš na številko strani desno spodaj in list se ti obrne eno stran naprej. Če želiš listati nazaj, klikneš na številko strani na levi strani. Najprej poskusi in preglej strani, nato pa se loti reševanja. Na koncu lahko preveriš, koliko si rešil/a prav.

http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/shops2/index.html

NIP UMETNOST: drgnjenka

GLASBENA UMETNOST – klik na povezavo, odpri “Zaigram in uganem”

POZITIVA DNEVA

Naši dvomi so izdajalci in zaradi njih velikokrat izpustimo dobre priložnosti. (William Shakespeare)

Če še nisi, obvezno reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

Tukaj najdeš navodila za delo.

SLOVENSKI JEZIK, 6.A IN 6.B

 V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 74 in 75.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

ZGODOVINA 6.A

 • V zvezek za zgodovino napiši naslov ČLOVEK RAZMIŠLJA: iznajdbe, ki so spremenile življenje ljudi
 • V učbeniku Raziskujem preteklost 6 poišči ta naslov
 • V zvezek za zgodovino prepiši iznajdbe od prazgodovine do moderne dobe, tako kot so napisane v učbeniku
 • Pod prepisanim ilustriraj iznajdbo, ki si jo izbral/a za pridobitev ocene v power pointu oz. na plakatu

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NARAVOSLOVJE: videokonferenca ob 11h – pregled tedenske naloge. Imejte pripravljene zapiske, da boste po potrebi dopisovali in spraševali. Dobimo se v moji konferenčni sobi – naslov poznate.

LIKOVNA UMETNOST: nizki relief

GOSPODINJSTVO: Navodila za delo.

Če še nisi, obvezno reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

Navodila za delo najdeš tukaj.

SLOVENSKI JEZIK, 6.A IN 6.B

V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 74 in 75.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NARAVOSLOVJE: videokonferenca ob 11h – pregled tedenske naloge. Imejte pripravljene zapiske, da boste po potrebi dopisovali in spraševali. Dobimo se v moji konferenčni sobi – naslov poznate.

LIKOVNA UMETNOST: nizki relief

GOSPODINJSTVONavodila za delo.

Če še nisi, obvezno reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Räume, Tage, Fächer, Plural

Prejšnjo uro smo razložili, kako je pri nemščini z množinskimi oblikami samostalnikov. Vsi samostalniki imajo v množini člen DIE, dobijo pa lahko različne končnice (ne le –s, kakor je večinoma v angleščini). Zato si moramo te končnice zapomniti skupaj z besedo. Vedno jih najdemo tudi zapisane v slovarjih. Poglej si slovarček v UČB 80-86. Pri samostalnikih je najprej zapisana beseda, nato sledi DER, DIE, DAS oz. m, f, n, kar označuje spol besede v nemščini, nato pa so za črtico ena črka ali več črk, lahko tudi ¨. To besedi dodamo, da dobimo množinsko obliko.

Danes bomo utrjevali znanje preteklih ur. V zvezke rešite naloge: UČB 78/1 (Napišite imena prostorov.), UČB 78/2 (Napišite dneve.), UČB 78/3 (Napišite šolske predmete in jih povežite z dejavnostmi. Celotne povedi prepišite v zvezke.); UČB 79/4 (Povedi dopolnite z množinskimi oblikami. Pomagajte si s slovarčkom zadaj v UČB in z nalogami v DZ 52/8, 53/9.)

(***REŠITVE NALOGE UČB 79/4: Schuhe, Bleistifte, Lehrerinnen, Hefte, Bücher, Bananen)

ANGLEŠČINA

Tukaj najdeš navodila za delo.

LIKOVNO SNOVANJE 1: kartonski čevelj

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7a 13 5 in 14 5 2020 – snov bomo pregledali v videokonferenci

IP – FRANCOŠČINA

Poslušaj pesem »ll est ou le bonheur »(avtor: Christophe Mae). Pesem govori o iskanju sreče (po francosko bonheur). Po prvem poslušanju si preberi prevod besedila Il est ou le bonheur (<klikni), nato poslušaj še enkrat. Če je možno, si besedilo natisni in nalepi v zvezek. Sam/a pri sebi razmisli o naslednjih vprašanjih: Kaj vse je avtor počel, da bi našel srečo? Kaj vse še počnemo ljudje, da bi bili srečni? Kaj počneš ti, ko si potrt/a? Kako pa iščeš srečo? Kje pevec nazadnje najde srečo? KAJ MISLIŠ, DA POMENI ZADNJI VERZ – TUKAJ JE?

https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA&list=RDm5qXr9lLdwA&start_radio=1

IP UBE ob 8.00 se dobimo v videokonferenčni sobi.

Če še nisi, obvezno reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Räume, Tage, Fächer, Plural

Prejšnjo uro smo razložili, kako je pri nemščini z množinskimi oblikami samostalnikov. Vsi samostalniki imajo v množini člen DIE, dobijo pa lahko različne končnice (ne le –s, kakor je večinoma v angleščini). Zato si moramo te končnice zapomniti skupaj z besedo. Vedno jih najdemo tudi zapisane v slovarjih. Poglej si slovarček v UČB 80-86. Pri samostalnikih je najprej zapisana beseda, nato sledi DER, DIE, DAS oz. m, f, n, kar označuje spol besede v nemščini, nato pa so za črtico ena črka ali več črk, lahko tudi ¨. To besedi dodamo, da dobimo množinsko obliko.

Danes bomo utrjevali znanje preteklih ur. V zvezke rešite naloge: UČB 78/1 (Napišite imena prostorov.), UČB 78/2 (Napišite dneve.), UČB 78/3 (Napišite šolske predmete in jih povežite z dejavnostmi. Celotne povedi prepišite v zvezke.); UČB 79/4 (Povedi dopolnite z množinskimi oblikami. Pomagajte si s slovarčkom zadaj v UČB in z nalogami v DZ 52/8, 53/9.)

(***REŠITVE NALOGE UČB 79/4: Schuhe, Bleistifte, Lehrerinnen, Hefte, Bücher, Bananen)

SLOVENŠČINA –  nova učna snov PREDLOG-PDFreši vaje v DZ2 59.-65. strani.

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 7b 11 5 do 15 5 2020 Snov bomo pregledali v videokonferenci.

LIKOVNO SNOVANJE 1: kartonski čevelj

IP – FRANCOŠČINA

Poslušaj pesem »ll est ou le bonheur »(avtor: Christophe Mae). Pesem govori o iskanju sreče (po francosko bonheur). Po prvem poslušanju si preberi prevod besedila Il est ou le bonheur (<klikni), nato poslušaj še enkrat. Če je možno, si besedilo natisni in nalepi v zvezek. Sam/a pri sebi razmisli o naslednjih vprašanjih: Kaj vse je avtor počel, da bi našel srečo? Kaj vse še počnemo ljudje, da bi bili srečni? Kaj počneš ti, ko si potrt/a? Kako pa iščeš srečo? Kje pevec nazadnje najde srečo? KAJ MISLIŠ, DA POMENI ZADNJI VERZ – TUKAJ JE?

https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA&list=RDm5qXr9lLdwA&start_radio=1

IP UBE ob 8.00 se dobimo v videokonferenčni sobi.

Če še nisi, obvezno reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLOVENŠČINA – glej torek

ANGLEŠČINA – 1. skupina

Naslov novega slovničnega časa, ki ga boste popolnoma na novo spoznali danes je PRESENT PERFECT. Ta naslov zapišite v zvezek in si najprej s premislekom preberite razlago NA SPODNJI POVEZAVI, nato pa PREPIŠITE CELOTNO razlago v zvezek. (Opomba: zanemarite besedo simple, ki jo na povezavi uporabljajo pri naslovu, ker ni bistvena in vas lahko samo zbega )

http://www2.arnes.si/~vmarki1/english/Present_perfect.htm

BIOLOGIJABiologija 8a 14 5 2020

KEMIJA navodilo za delo najdete tukaj.

IP MME ob 9.00 se dobimo v videokonferenčni sobi.

Če še nisi, obvezno reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLOVENŠČINA – glej torek

ANGLEŠČINA – 1. skupina

Naslov novega slovničnega časa, ki ga boste popolnoma na novo spoznali danes je PRESENT PERFECT. Ta naslov zapišite v zvezek in si najprej s premislekom preberite razlago NA SPODNJI POVEZAVI, nato pa PREPIŠITE CELOTNO razlago v zvezek. (Opomba: zanemarite besedo simple, ki jo na povezavi uporabljajo pri naslovu, ker ni bistvena in vas lahko samo zbega )

http://www2.arnes.si/~vmarki1/english/Present_perfect.htm

 

GLASBENA UMETNOST – klikni na povezavo in se najprej preizkusi v analizi glasbenih primerov (preverjanje), nato pa si vzemi čas in spoznaj življenje in delo ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega.

IP MME ob 9.00 se dobimo v videokonferenčni sobi.

ANGLEŠČINA:

Tukaj najdeš navodila za današnje delo.

SLOVENŠČINA: Prežihov Voranc: DOBERDOB (kolektivni zgodovinski vojni roman)

V berilu na str. 29 preberi razlago Potujmo v svet književnosti. Razmisli o zapisanem, nato s svojimi besedami v zvezek za književnost pisno odgovori na naslednja vprašanja (LINK).

V zvezek zapiši povzetek znanj (LINK) in si ga zapomni.

BIOLOGIJA:  enaka navodila, kot so bila dana v torek ter poskrbite za urejenost zapiskov in oddaje neurejenih ali neoddanih nalog.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Gebäude in der Stadt (Zgradbe v mestu); Präpositionen (WO? + Dativ)

Najprej si oglejte slike pri nalogi v UČB 59/13. Ugotovite, katere zgradbe v mestu prikazujejo. Rešite nalogo. Nato besede prepišite v zvezke in zraven napišite prevod. Rešite še nalogo v DZ 49/14. (Najprej napišite ustrezno besedo, ki poimenuje zgradbo, nato vprašanje povežite z ustrezno povedjo na desni – kaj nekdo želi opraviti v posamezni stavbi.)

V zvezek napišite nov naslov in si zapišite razlago Präpositionen-WO+Dativ (Predlogi: KJE? + dajalnik) (LINK). Oglejte si tudi tabeli (UČB 59 – MEMO, DZ 77/10 – prva dva stolpca).

Za skupno e-knjigo (ki ste jo že videli) napišite predstavitev svojega priljubljenega športa. (NAVODILA – LINK: Mein Lieblingssport) Pošljite mi jo do petka (15. 5. 2020) na e-naslov Potrudite se, ker bomo besedila objavili.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

ANGLEŠČINA:

Tukaj najdeš navodila za današnje delo.

SLOVENŠČINA: Prežihov Voranc: DOBERDOB (kolektivni zgodovinski vojni roman)

V berilu na str. 29 preberi razlago Potujmo v svet književnosti. Razmisli o zapisanem, nato s svojimi besedami v zvezek za književnost pisno odgovori na naslednja vprašanja (LINK).

V zvezek zapiši povzetek znanj (LINK) in si ga zapomni.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Gebäude in der Stadt (Zgradbe v mestu); Präpositionen (WO? + Dativ)

Najprej si oglejte slike pri nalogi v UČB 59/13. Ugotovite, katere zgradbe v mestu prikazujejo. Rešite nalogo. Nato besede prepišite v zvezke in zraven napišite prevod. Rešite še nalogo v DZ 49/14. (Najprej napišite ustrezno besedo, ki poimenuje zgradbo, nato vprašanje povežite z ustrezno povedjo na desni – kaj nekdo želi opraviti v posamezni stavbi.)

V zvezek napišite nov naslov in si zapišite razlago Präpositionen-WO+Dativ (Predlogi: KJE? + dajalnik) (LINK). Oglejte si tudi tabeli (UČB 59 – MEMO, DZ 77/10 – prva dva stolpca).

Za skupno e-knjigo (ki ste jo že videli) napišite predstavitev svojega priljubljenega športa. (NAVODILA – LINK: Mein Lieblingssport) Pošljite mi jo do petka (15. 5. 2020) na e-naslov Potrudite se, ker bomo besedila objavili.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

KEMIJA navodilo za delo dobite tukaj.

DSP – IRENA ZAJC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

PETEK, 15. 5. 2020

Če še nisi, OBVEZNO reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto!

ŠPORTNI DAN – NAVODILA

ŠPORTNI DAN

Če še nisi, OBVEZNO reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto!

SLJ: Niko Grafenauer: Jedilnik

Preberi pesmico v Berilu str. 14, 15. Ustno odgovori na vprašanja Ena, dva, tri. Preberi Mali vseved in Nič lažjega. Postani recitator in čimbolj doživeto večkrat glasno recitiraj pesem.

MAT: Reši naloge v DZ str. 22 in 23. Nato stopi na tehtnico, če jo imaš in pri 13. nalogi zapiši še svojo težo. Dodatna naloga: Zmorem tudi to DZ str. 24.

NIT: Lesnate rastline

Preberi LESNATE RASTLINE. Nato reši še učni list Lesnate rastline in ga prilepi v zvezek. Lahko ga tudi prepišeš.

ŠPO: Sprehod v naravi

Če še nisi, OBVEZNO reši elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto!

 GOS – TEDENSKI IZZIV

SLJ: DZ za SLJ 2.del str. 78 in str. 80

MAT – LIKI IN TELESA_zapis

REŠI naloge v DZ, 2.del – str. 104., 105.

Natančno preberi in preglej  UČENOST JE MODROST.

ANGLEŠČINA 5.B: OB 9.00 POUK PREKO SPLETNE VIDEOKONFERENCE;  NAVODILA ZA DELO

POZITIVA DNEVA

Dneva ne moreš zadržati, lahko pa ga izkoristiš. (Latinski pregovor)

Če še nisi, OBVEZNO reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto!

ANGLEŠČINA

Navodila za delo najdeš tukaj.

SLOVENSKI JEZIK 6.A IN 6.B

 • Na strani you tube vtipkaj Infodrom: Šport je super za naše možgane!
 • Dvakrat si oglej posnetek.
 • V zvezek za književnost napiši naslov Šport je super za naše možgane!
 • Pod naslovom odgovori na vprašanje-Zakaj je šport zdrav?
 • Ilustriraj svojo najljubšo športno aktivnost.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V učbeniku, na str.164, reši naloge 10, 11 in 12.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NARAVOSLOVJE: uro smo opravili včeraj.

Če še nisi, OBVEZNO reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto!

SLOVENSKI JEZIK 6.A IN 6.B

Na strani you tube vtipkaj Infodrom: Šport je super za naše možgane!

 • Dvakrat si oglej posnetek.
 • V zvezek za književnost napiši naslov Šport je super za naše možgane!
 • Pod naslovom odgovori na vprašanje-Zakaj je šport zdrav?
 • Ilustriraj svojo najljubšo športno aktivnost.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V učbeniku, na str.164, reši naloge 10, 11 in 12.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NARAVOSLOVJE: uro smo opravili včeraj.

ZGODOVINA:
Samostojno delo in priprava seminarske naloge po dogovorjenih navodilih – “Izumi, ki so pustili pomembno sled v razvoju človeštva”. Glej navodila.

Če še nisi, OBVEZNO reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto!

ANGLEŠČINA:

Glej ČETRTEK.

SLOVENŠČINA: ENOSTAVČNE IN VEČSTAVČNE POVEDI

Prejšnjo uro smo se naučili, da je poved tisti del besedila, ki se v zapisu začne z veliko začetnico in zaključi s končnim ločilom, torej PIKO, VPRAŠAJEM ali KLICAJEM. Danes se bomo podrobneje ukvarjali z vrsto povedi glede na to, iz koliko stavkov so zgrajene. V zvezek za jezik si zapišimo razlago ENOSTAVČNE IN VEČSTAVČNE POVEDI (LINK). Znanje uporabimo pri reševanju nalog od DZ 76/9 do 79/20.

Oglejte si tudi ENAJSTIČKE na temo dreves. Od vsakega od vas je objavljena po ena pesem. Prijetno branje!

IP SPH: Navodila za delo

MATEMATIKA:

Ob 9.00 se dobimo v videokonferenčni sobi.

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo barvna monotipija.

Če še nisi, OBVEZNO reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto!

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 7b 11 5 do 15 5 2020

ANGLEŠČINA

Ponovno s premislekom preberi razlago o števnih in neštevnih samostalnikih, ki si jo v zvezek zapisal/a v sredo. Nato preizkusi svoje znanje z vajami na spodnji povezavi. Reši vse vaje.

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/quantifiers.html

Opozorilo! Ta vikend ponovno pregledujem vse vaše izdelke in že ocenjujem. Tisti, ki mi niste poslali vsega, imate ZADNJO priliko, da uredite naloge za nazaj.

IP SPHNavodila za delo

MATEMATIKA:

Ob 8.00 uri se dobimo v videokonferenčni sobi.

Če še nisi, OBVEZNO reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto!

ANGLEŠČINA

2. skupina

Preveri rešitve v DZ in Extra exercises iz učbenika tukaj

1.in 3. skupina

Prejšnjo uro si  prebral/a in v zvezek zapisal/a osnovne informacije o času Present Perfect. Ker je sestavni del te glagolske oblike TRETJA oblika glagola oziroma PAST PARTICIPLE, bomo današnjo uro namenili tej obliki. V zvezek napiši naslov PAST PARTICIPLE (TRETJA OBLIKA GLAGOLA). Spodaj zapiši: 1. Pri PRAVILNIH glagolih tretjo obliko glagola tvorimo tako, da glagolu dodamo končnico –ED, enako kot pri času Past Simple. Primeri: finish – finished (I have finished my homework.) clean – cleaned (They have cleaned the whole house. Stop – stopped ( Why has the car stopped?)

 1. Pri NEPRAVILNIH glagolih pa se moramo glagolsko obliko naučiti na pamet.

Zdaj odpri  učbenik na strani 127. Glasno preberi vse glagole v vseh oblikah. Nato jih VSE izpiši v zvezek pod zgornjo točko 2. Poslikaj in pošlji na mail učiteljici do nedelje zvečer.

SLOVENŠČINA – glej torek

FIZIKA delo ste opravili v sredo.

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

IP FILMSKA VZGOJA: Dopolnjujete nalogo slikofrca.

Če še nisi, OBVEZNO reši elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto!

ANGLEŠČINA

2. skupina

Preveri rešitve v DZ in Extra exercises iz učbenika tukaj.

1. in 3. skupina

Prejšnjo uro si  prebral/a in v zvezek zapisal/a osnovne informacije o času Present Perfect. Ker je sestavni del te glagolske oblike TRETJA oblika glagola oziroma PAST PARTICIPLE, bomo današnjo uro namenili tej obliki. V zvezek napiši naslov PAST PARTICIPLE (TRETJA OBLIKA GLAGOLA). Spodaj zapiši:

1. Pri PRAVILNIH glagolih tretjo obliko glagola tvorimo tako, da glagolu dodamo končnico –ED, enako kot pri času Past Simple. Primeri: finish – finished (I have finished my homework.) clean – cleaned (They have cleaned the whole house. Stop – stopped ( Why has the car stopped?)

2. Pri NEPRAVILNIH glagolih pa se moramo glagolsko obliko naučiti na pamet.

Zdaj odpri  učbenik na strani 127. Glasno preberi vse glagole v vseh oblikah. Nato jih VSE izpiši v zvezek pod zgornjo točko 2. Poslikaj in pošlji na mail učiteljici do nedelje zvečer.

SLOVENŠČINA – glej torek

BIOLOGIJA: Biologija 8b 15 5 2020

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

IP FILMSKA VZGOJA: Dopolnjujete nalogo slikofrca.

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA: Janez Menart: Pohojena slika (pesem s protivojno idejo)

V berilu si na str. 22-23 najprej podrobno oglej likovno opremo. Kaj prikazujeta fotografiji? V kakšnem nasprotju sta med seboj (glede motiva in barv)? Večkrat preberi pesem na str. 22. Razmisli, o čem govori. Pri tem vsebino pesmi poveži tudi s Prežihovim romanom Doberdob. V zvezek za književnost pisno odgovori na vprašanja v berilu (str. 23: Raziskujmo besedilo, Potujmo v svet književnosti).

MATEMATIKA:

Danes je rok za oddajo projektne naloge.

KEMIJA navodilo za delo dobite tukaj.

IP SPHNavodila za delo

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA: Janez Menart: Pohojena slika (pesem s protivojno idejo)

V berilu si na str. 22-23 najprej podrobno oglej likovno opremo. Kaj prikazujeta fotografiji? V kakšnem nasprotju sta med seboj (glede motiva in barv)? Večkrat preberi pesem na str. 22. Razmisli, o čem govori. Pri tem vsebino pesmi poveži tudi s Prežihovim romanom Doberdob. V zvezek za književnost pisno odgovori na vprašanja v berilu (str. 23: Raziskujmo besedilo, Potujmo v svet književnosti).

MATEMATIKA:

Danes je rok za oddajo projektne naloge.

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo zračne perspektive.

DSP – IRENA ZAJC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

OBVESTILA UČITELJEV
IRENA ZAJC:

Če je kdo pozabil geslo za vstop v Scratch ali Tynker ali Moj Arnes, naj mi piše na elektronski naslov in mu bom poslala geslo. Prav tako mi pišite, če imate kakršnakoli vprašanja.

NAVODILA POŠTEVANKA – SLIKA 2. LEVELA

NAVODILA ABECEDA – SLIKE LEVELOV

ANA KOREN
UČITELJA PREDMETA ŠPORT
Vaje za prvi teden (16. 3. – 20. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

 

 

 

 

ŠPORT 1. DEL

ŠPORT 2. DEL.

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: SZS_9__1

Vaje za drugi teden (23. 3. – 27. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Vaje za tretji teden (30. 3. – 3. 4.) za vse učence od 6. do 9. razreda.

ŠPORT (ogrevanje, gibljivost)

IRENA NOVAK
Učenci, ki mi še niste pošiljali izdelkov na  , mi čim prej pišite na ta naslov, ker bom za aktivnosti v prihodnjih tednih rabila vaše kontakte. Mlajši učenci za pomoč prosite starše ali starejše brate in sestre.
SVETOVALNA SLUŽBA
Za učence, ki imate dodano strokovno pomoč je šolska svetovalna služba skupaj z  učiteljicami, ki izvajajo DSP, pripravila nekaj vaj za OGREVANJE MOŽGANČKOV IN VAJE ZA OGREVANJE . Seveda lahko vaje naredite tudi vsi ostali učenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vsa vprašanja in  pomoč smo dosegljivi na:

JANJA BAŠELJ:

MARTINA BIZJAK:

AJDA PODOBNIK:

IRENA ZAJC:

JANJA REJEC: 

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

KRATKE VAJE ZA UMIRITEV IN SPROSTITEV

KAKO SE UČITI

RAZVIJANJE VEŠČIN SLUŠNE POZORNOSTI

MOJCA LIPUŽIČ MORAVEC
Učenci, za vprašanja in pomoč sem vam stalno na voljo na elektronskem naslovu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STALNO DELO:

Za učence 8. razredov stalno velja branje domačega branja:

Dokument si lahko preneseš na računalnik ali telefon, po želji ga lahko pošljem tudi na elektronski naslov

Učenci 7. razreda se naučijo pesem na pamet:

Učenke 8. razreda, ki opravljate raziskovalno delo, naloge prejemate preko elektronske pošte.

ROMAN EBERLINC
Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

 

 

 

 

Pregled učnih vsebin

MARIJA URH LAHAJNAR
IPUBE: V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.  Če potrebuješ svoj osnutek mi piši na mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP MME- naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.

MARKO BEVK
Navodila za brezplačen dostop do e-gradiv boste našli na tej povezavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiva za TIT bodo objavljena enkrat tedensko. V ponedeljek za sedmi razred, v torek za osmi in sredo za šesti razred. Delo si sami razporedite glede na to, kdaj imate omenjeni predmet na urniku.

Ker je nabiralnik  hitro poln, mi informacije in slike o vašem delu, vprašanja, predloge… pošiljajte na naslov .

MIJA BAVCON VENKO
Ure matematike so za vse  skupine enake, snov, ki jo objavimo, si razporediš glede na dneve, kot so po šolskem urniku (4 ure na teden).
ANICA SVETIK
Učenci IP NEMŠČINA iz 7., 8. in 9. razreda poiščite svoja uporabniška imena in gesla za dostop do eTwinninga in se nanj prijavite, ker bomo v prihodnje kakšno stvar delali tudi preko eTwinninga.
TANJA MARINAC:
IP SPH 9: Učenci, ki ste bili izbrani za obisk Mesoteke, poiščite na spletu recept za omako za burger ali pa poskušajte ustvariti povsem svojo. Recept za omako in fotografijo omake mi pošljite na

 

 

 

 

ZLATA KUHALNICA: Vsi, ki si še vedno želite sodelovati na tekmovanju za Zlato kuhalnico preberite dokument: Zlata kuhalnica

GOS 6: Manjka mi še kar nekaj fotografij vaših kosil (poslati morate vsaj 2!), zato vas prosim, da mi jih čimprej pošljete na .

MIJA BAVCON VENKO
Kdor bi želel v tem času reševati še dodatne in zanimive naloge jih najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na zasedenost poštnega nabiralnika, mi lahko svoje delo pošiljate tudi na ta naslov:

(Skupno število obiskov 11.941, 1 obiskov danes)
Dostopnost