POUK NA DALJAVO
PONEDELJEK, 30. 3.  2020
NAVODILA ZA DELO

 

SLJ- GLASKUJ BESEDE

MAT- ŠTEVILO 13

SPO- KAJ POTREBUJEJO ŽIVA BITJA?

KAJ RABI RASTLINA

ŠPO – VODI ŽOGO MED OVIRAMI

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

Prosim, da povezave za interaktivne vaje prekopirate in odprete v Google Chrom.

 

 

NAVODILO ZA DELO

 

UČNI LIST ZA LIKOVNO UMETNOST

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

Prosim, da povezave za interaktivne vaje prekopirate in odprete v Google Chrom.

MAT –  GEOMETRIJSKA TELESA – priloga

 

 

 

SLJ – Branje po izbiri

 

NAVODILA ZA DELO

 

 

 

VPRAŠANJA ZA NIT

KVIZ NIT 1

KVIZ NIT 2

LUM – NAVODILA ZA DELO

NIP francoščina

Oglej si video na spodnji povezavi, kjer je predstavljeno, kako v francoščini povemo nekaj osnovnih stvari o sebi.

https://www.youtube.com/watch?v=sASEgeQE2co

Ali se znaš predstaviti v francoščini? (ime, starost, državljanstvo in kje živiš?)

V zvezek napiši kratek intervju z mamo ali atom. Zapiši štiri vprašanja, ki mu/ji jih boš postavil/a.

1. Comment tu t’appelles? (Kako ti je ime)2. Quel age as-tu? ( Koliko si star/a?) 3. Quelle est ta nationalite? (Katere narodnosti si?) Ou tu habites? (Kje živiš?)  Pomagaj staršu odgovoriti na ta vprašanja in zapiši njegove ali  njene odgovore. (Lahko na kratko). 

NIZ – RAČUNALNIŠTVO:

NAVODILA ZA DELO (ZA OBE SKUPINI)

SLJ :

Z dnevnimi zapisi v male zvezke KONČATE.

Kdor želi, si lahko izdela svoj dnevnik v katerega bo zapisoval svoje dnevne dogodke, pomembne dogodke, doživljaje, svoje skrivnosti in  tudi kaj lepega narisal.

Tako je pisala svoj dnevnik tudi Anastazija Krupnik. Spoznali jo boste, ko boste prebrali odlomek v berilu.

Preberi odlomek v BERILU na str. 132 oz. str. 65 (novo berilo)

Naloge

Priloga SLJ: Anastazija Krupnik

POPRAVEK_Navodila_SLJ_5R_Anastazija_K.

 • E – gradiva založbe Rokus:
 • Če kdo doma nima BERILA, je dostopno v e-gradivih založbe Rokus (Radovednih 5 – str.132), le prej se je potrebno prijaviti.

MAT

– Navodila za delo (Priloga MAT – Ponovimo o množicah)

Priloga MAT Ponovimo o mnozicah

DRU 

– Naloge (Priloga DRU – Podzemni svet kot življenjski  prostor)

Priloga DRU _ Podzemni svet kot zivljenjski prostor

ŠPO

Razgibaj se (Priloga ŠPO – Razgibaj se)

Priloga SPO_RAZGIBAJ SE

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT 
Navodila za delo: Delovni list

NIP francoščina 

Oglej si video na spodnji povezavi, kjer je predstavljeno, kako v francoščini povemo nekaj osnovnih stvari o sebi.

https://www.youtube.com/watch?v=sASEgeQE2co

Ali se znaš predstaviti v francoščini? (ime, starost, državljanstvo in kje živiš?)

V zvezek napiši kratek intervju z mamo ali atom. Zapiši štiri vprašanja, ki mu/ji jih boš postavil/a.

1. Comment tu t’appelles? (Kako ti je ime)2. Quel age as-tu? ( Koliko si star/a?) 3. Quelle est ta nationalite? (Katere narodnosti si?) Ou tu habites? (Kje živiš?)  Pomagaj staršu odgovoriti na ta vprašanja in zapiši njegove ali  njene odgovore. (Lahko na kratko). 

ANGLEŠČINA 5.A:

Oglej si dva videa, s pomočjo katerih boš spoznal poimenovanja za različne dele telesa. Ob gledanju sodeluj, tako da besede izgovarjaš in ponavljaš za posnetkom. https://www.youtube.com/watch?v=jkMtgLBtoFI

https://www.youtube.com/watch?v=4-T9QuldVOw

Nato v zvezek napiši naslov MY BODY. Nariši se in pobarvaj sliko ter na sliki s puščicami označi glavne dele svojega telesa (glava, lasje, noge, vrat, roke, stopala…) in jih napiši po angleško. Če je potrebno, si ponovno pomagaj s posnetkom, kjer imaš besede tudi zapisane. Svojo sliko v zvezku slikaj s telefonom (če nimaš svojega telefona za pomoč prosi starše) in če je le možno sliko pošlji  učiteljici na naslov 

ANGLEŠČINA 5.B:

NAVODILO ZA DELO

Prosim, da povezave za interaktivne vaje prekopirate in odprete v Google Chrom.

NAVODILO ZA DELO

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

Navodila za delo: Delovni list

NIP FRANCOŠČINA

Oglej si video na spodnji povezavi, kjer je predstavljeno, kako v francoščini povemo nekaj osnovnih stvari o sebi.

https://www.youtube.com/watch?v=sASEgeQE2co

Ali se znaš predstaviti v francoščini? (ime, starost, državljanstvo in kje živiš?)

V zvezek napiši kratek intervju z mamo ali atom. Zapiši štiri vprašanja, ki mu/ji jih boš postavil/a.

1. Comment tu t’appelles? (Kako ti je ime)2. Quel age as-tu? ( Koliko si star/a?) 3. Quelle est ta nationalite? (Katere narodnosti si?) Ou tu habites? (Kje živiš?)  Pomagaj staršu odgovoriti na ta vprašanja in zapiši njegove ali  njene odgovore. (Lahko na kratko). 

LIKOVNA UMETNOST:

košarica iz časopisnega papirja tretja ura

GLASBENA UMETNOST:

KVIZ – Navodila za delo GUM

KVIZ – INŠTRUMENTALNA GLASBA

NARAVOSLOVJE:

NAVODILA ZA DELO

GEOGRAFIJA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

Ponavljanje in utrjevanje :

6.a,b  -Življenje v zmernotoplem pasu.

Preberi tekst in razloži pomen klimograma. Učbenik stran 61,62,63,64. Preberi si tekste, ki jih najdeš na spletu (računalnik).

 

NAVODILO ZA DELO

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

Navodila za delo: Delovni list

NIP FRANCOŠČINA

Oglej si video na spodnji povezavi, kjer je predstavljeno, kako v francoščini povemo nekaj osnovnih stvari o sebi.

https://www.youtube.com/watch?v=sASEgeQE2co

Ali se znaš predstaviti v francoščini? (ime, starost, državljanstvo in kje živiš?)

V zvezek napiši kratek intervju z mamo ali atom. Zapiši štiri vprašanja, ki mu/ji jih boš postavil/a.

1. Comment tu t’appelles? (Kako ti je ime)2. Quel age as-tu? ( Koliko si star/a?) 3. Quelle est ta nationalite? (Katere narodnosti si?) Ou tu habites? (Kje živiš?)  Pomagaj staršu odgovoriti na ta vprašanja in zapiši njegove ali  njene odgovore. (Lahko na kratko). 

ANGLEŠČINA:

Rešuj vaje v DZ str. 40, 41. Pomagaj si z zvezkom in 5. poglavjem v učbeniku.

LIKOVNA UMETNOST:

košarica iz časopisnega papirja tretja ura

GLASBENA UMETNOST:

KVIZ – Navodila za delo GUM

KVIZ – INŠTRUMENTALNA GLASBA

NARAVOSLOVJE:

NAVODILA ZA DELO

GEOGRAFIJA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

Ponavljanje in utrjevanje :

6.a,b  -Življenje v zmernotoplem pasu.

Preberi tekst in razloži pomen klimograma. Učbenik stran 61,62,63,64. Preberi si tekste, ki jih najdeš na spletu (računalnik).

SLOVENŠČINA

Oscar Wilde: SEBIČNI VELIKAN

V berilu na str. 178 preberi umetno pravljico irskega pisatelja O. Wilda. Najprej v 5-10 povedih v zvezek za književnost napiši obnovo besedila, nato pa pisno odgovori na vprašanja na str. 183 – Pripoved je tudi tvoja. Ob pomoči zvezkov iz prejšnjih šolskih let oz. spleta ponovi značilnosti ljudskih pravljic. Spomni se tudi umetnih pravljic, ki si jih spoznal, in njihovih avtorjev (npr. H. C. Andersena). Nato v zvezek napiši, katere značilnosti ljudskih pravljic srečamo v besedilu O. Wilda, kaj pa je tu bistveno drugače v primerjavi z njimi.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Povezavo do učbenika najdete tukaj.

LIKOVNA UMETNOST:

strip tretja ura

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

V zvezek napišite naslov in besedišče nove lekcije:

Die Schulsachen (Šolske potrebščine)

MOŠKI SPOL (der): der Kugelschreiber/der Kuli (kemičnik), der Bleistift (svinčnik), der Farbstift (barvica), der Filzstift (flomaster), der Lippenstift (šminka za ustnice), der Spitzer (šilček), der Radiergummi (radirka), der Textmarker (marker), der Malkasten (škatla z vodenimi barvicami), der Malblock (slikarski blok), der Taschenrechner (žepno računalo), der Sportschuh (športni copat)

SREDNJI SPOL (das): das Lineal (ravnilo), das Heft (zvezek), das Buch (knjiga), das Wörterbuch (slovar), das Tablet (tablica)

ŽENSKI SPOL (die): die Schere (škarje), die Flöte (flavta), die Kreide (kreda), die Schultasche (šolska torba)

Nato se prijavite na https://www.irokusplus.si/, poiščite učbenik Maximal 1 in si oglejte posnetek  pri nalogi v UČB 58/1. (Kliknite na ikono ob številki naloge, da se bo predvajal filmček o Aliciji.) V zvezke nato rešite nalogi UČB 58/1, 2 ter DZ 48/1, 2.

GLASBENA UMETNOST:

Navodilo za delo – Jakob Petelin Gallus

TIT:

Rešitve učnega lista iz prejšnjega tedna najdeš tukaj.

Za navodila tega tedna pa klikneš tukaj.

GEOGRAFIJA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

7.a,b geo –Zahodna Evropa:

Preberi tekst , razloži klimograme, Uč.str. 59. -63. Utrjevanje znanja dopolni s pomočjo vsebino na spletu.

DKE:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

Nova snov :

7.a,b dke  – Človeške različnosti

Preberi tekst v učbeniku str. 50 -54.  Kaj o tej temi najdeš na spletu ? Naredi miselne vzorce v zvezek.

ZGODOVINA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

7.a,b zgo – Kako je delovala rimska republika?

Preberi in naredi miselne vzorce – uč. Str. 68,69.

Kako se je rimski imperij širil po Sredozemlju – uč. str. 70,71.

Preberi in naredi miselne vzorce v zvezek. Za širše razumevanje si pomagaj s spletom.

 

SLOVENŠČINA

 1. B (delo za 2 šolski uriponedeljek, sreda, do petka, 3. 4., izdelek pošlješ)

Svojo kamišibaj predstavitev fotografiraj s telefonom in pripravi PowerPoint projekcijo.

 • Prva drsnica – naslov pesmi in avtor, tvoje ime in priimek
 • Druga drsnica – tvoj izdelan butaj, opis, kako in iz česa si ga naredil/-a
 • Naslednje drsnice – prepisana kitica pesmi in fotografija tebe z butajem in risbo kitice v njem
 • Zadnja drsnica – vtisi o nalogi

PowerPoint projekcijo pošlji na:

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Povezavo do učbenika najdete tukaj.

ANGLEŠČINA:

Učbenik, stran 80

Preberi besedilo  The luck factor. Kaj je glavno sporočilo besedila? Kako bi ocenil sebe, si po karakterju bolj optimistična ali pesimistična oseba? V zvezek napiši naslov ADJECTIVES – OPPOSITES in reši nalogo 1B (v besedilu poišči nasprotja napisanim pridevnikom in jih tudi prevedi v slovenščino, če je potrebno tudi s pomočjo slovarja.) Oglej si nalogo 2A. V zvezek prepiši vseh sedem sporočilc za nove učence na šoli in jih nato še poslušaj preko irokusovega dostopa do spletnega učbenika. Katera sporočila so optimistična (pozitivna)? V zvezek ob njih napiši +. Katera pa so bolj pesimistična? V zvezku jih označi z -. Nato vse današnje delo v zvezku poslikaj in pošlji sliko učiteljici na naslov .

LIKOVNA UMETNOST:

strip tretja ura

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

V zvezek napišite naslov in besedišče nove lekcije:

Die Schulsachen (Šolske potrebščine)

MOŠKI SPOL (der): der Kugelschreiber/der Kuli (kemičnik), der Bleistift (svinčnik), der Farbstift (barvica), der Filzstift (flomaster), der Lippenstift (šminka za ustnice), der Spitzer (šilček), der Radiergummi (radirka), der Textmarker (marker), der Malkasten (škatla z vodenimi barvicami), der Malblock (slikarski blok), der Taschenrechner (žepno računalo), der Sportschuh (športni copat)

SREDNJI SPOL (das): das Lineal (ravnilo), das Heft (zvezek), das Buch (knjiga), das Wörterbuch (slovar), das Tablet (tablica)

ŽENSKI SPOL (die): die Schere (škarje), die Flöte (flavta), die Kreide (kreda), die Schultasche (šolska torba)

Nato se prijavite na https://www.irokusplus.si/, poiščite učbenik Maximal 1 in si oglejte posnetek  pri nalogi v UČB 58/1. (Kliknite na ikono ob številki naloge, da se bo predvajal filmček o Aliciji.) V zvezke nato rešite nalogi UČB 58/1, 2 ter DZ 48/1, 2.

GLASBENA UMETNOST:

NAVODILA ZA DELO – Jakob Petelin Gallus

TIT:

Rešitve učnega lista iz prejšnjega tedna najdeš tukaj.

Za navodila tega tedna pa klikneš tukaj.

GLASBENA UMETNOST:

Navodilo za delo – Jakob Petelin Gallus

GEOGRAFIJA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

7.a,b geo –Zahodna Evropa:

Preberi tekst , razloži klimograme, Uč.str. 59. -63. Utrjevanje znanja dopolni s pomočjo vsebino na spletu.

DKE:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

Nova snov :

7.a,b dke  – Človeške različnosti

Preberi tekst v učbeniku str. 50 -54.  Kaj o tej temi najdeš na spletu ? Naredi miselne vzorce v zvezek.

ZGODOVINA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

7.a,b zgo – Kako je delovala rimska republika?

Preberi in naredi miselne vzorce – uč. Str. 68,69.

Kako se je rimski imperij širil po Sredozemlju – uč. str. 70,71.

Preberi in naredi miselne vzorce v zvezek. Za širše razumevanje si pomagaj s spletom.

SLOVENŠČINA

OPOZORILO: Nekaj nalog OPISA POSTOPKA še nisem dobila v pregled. Da boste vedeli, katere naloge sem dobila, sporočam, da na vsako prejeto nalogo tudi odgovorim. Kdor mojega odgovora ni prejel, naloge nisem dobila. Pošljite čim prej.

8.S1, 8.S2 (8.S3 – sreda)

Dokončaj učni list TRŽAČAN  Ivan Tavčar (učni list) in si poglej filmček na naslednji povezavi, ki ti bo pomagal narediti nalogo:

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/004_tavcar/tavcar_uvodna_motivacija_4.html

(klikni na filmski trak in prenesi posnetek)

Učni list v pregled pošlji na elektronski naslov  do četrtka, 2. 4. Kdor je nalogo že poslal, naj jo dopolni. Po prejetju večine nalog dobiš na svoj el. naslov rešen učni list, da boš svojo nalogo lahko preveril/-a in dopolnil/-a..

FIZIKA Navodilo za delo

Naloge za utrjevanje: vaje

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Povezavo do učbenika najdete tukaj.

ZGODOVINA
S pomočjo prispevka v gradivu, preberi o Janezu Vajkardu Valvasorju in odgovori na spodnji dve vprašanji. Ugotovitve zapiši v zvezek. Naslov naj bo O življenju in delu J. V. Valvasorja.

1. Kdo je bil Janez Vajkard Valvasor?
2. Kako je J.V. Valvasor prišel do podatkov, ki jih je uporabil v Slavi vojvodine Kranjske?

Priponka gradiva: gradivo_zgo_8r_30marec2020.

ANGLEŠČINA:

S3

Preberi pogovor v učbeniku na strani 60. Lizzie si naslednje leto zelo želi oditi v študentski kamp v Afriko. Kako se ob tem počutita njena starša? Dialog tudi poslušaj preko irokusovega dostopa do spletnega učbenika V zvezek napiši naslov LIZZIE WANTS TO GO TO KENYA in pod ta naslov reši nalogo 2B (Poveži vprašanja z odgovori). Nato napiši naslov MIGHT in spodaj prepiši kratko razlago: Might je modalni glagol, ki ga uporabimo, kadar želimo povedat, da je nekaj sicer možno, vendar zelo malo verjetno. Na primer: It might rain tomorrow = Jutri bo morda deževalo. He might not arrive on time. = Morda ne bo prispel pravočasno.

Po angleško rečemo, da might izraža »low possibility« oziroma majhne možnosti za to, da se bo nekaj zgodilo. Sam/a pod razlago dodaj še vsej štiri primere povedi z might (tudi nikalne) ali pa jih poišči na internetu.

IP-FI2 (8. razred)

Na spodnji povezavi si oglej več primerov pogovorov pri nakupovanju hrane. Če ti kakšen izraz ni razumljiv, posnetek ustavi in izraz poišči v slovarju.

https://www.youtube.com/watch?v=z0r2CmRGGDI

Po ogledu videa v zvezek za francoščino napiši svoj primer dialoga v trgovini. Uporabi čim več različnih izrazov. Nato besedilo slikaj s telefonom ali pretipkaj ter pošlji  učiteljici na naslov 

IP-LS2:

glasba kot likovni motiv

GEOGRAFIJA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

8.ab – Odkritje Amerike – preberi kaj najdeš o tej temi na spletu.

Naravne značilnosti Angloamerike – preberi in naredi miselne vzorce  v zvezek. Uč. 55-58.

DKE:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

8.a,b dke – Slovenija v EU, uč. str. 65-69

Preberi in naredi miselne vzorce v zvezek. Pomagaj si s spletom.

SLOVENŠČINA

OPOZORILO: Nekaj nalog OPISA POSTOPKA še nisem dobila v pregled. Da boste vedeli, katere naloge sem dobila, sporočam, da na vsako prejeto nalogo tudi odgovorim. Kdor mojega odgovora ni prejel, naloge nisem dobila. Pošljite čim prej.

8.S1, 8.S2 (8.S3 – sreda)

Dokončaj učni list TRŽAČAN Ivan Tavčar (učni list) in si poglej filmček na naslednji povezavi, ki ti bo pomagal narediti nalogo:

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/004_tavcar/tavcar_uvodna_motivacija_4.html

(klikni na filmski trak in prenesi posnetek)

Učni list v pregled pošlji na elektronski naslov  do četrtka, 2. 4. Kdor je nalogo že končal, naj dopolni. Po prejetju večine nalog dobiš na svoj el. naslov rešen učni list, da boš svojo nalogo lahko preveril/-a in dopolnil/-a..

FIZIKA Navodilo za delo

Naloge za utrjevanje: vaje

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Povezavo do učbenika najdete tukaj.

ZGODOVINA
S pomočjo prispevka v gradivu, preberi o Janezu Vajkardu Valvasorju in odgovori na spodnji dve vprašanji. Ugotovitve zapiši v zvezek. Naslov naj bo O življenju in delu J. V. Valvasorja.

1. Kdo je bil Janez Vajkard Valvasor?
2. Kako je J.V. Valvasor prišel do podatkov, ki jih je uporabil v Slavi vojvodine Kranjske?

Priponka gradiva: gradivo_zgo_8r_30marec2020.

LIKOVNA UMETNOST:

Zadnja dva tedna je bilo že kar nekaj dela. Najprej pozivam zamudnike, da mi pošljejo slike s kavo na . Danes vas čaka slikanica z naslovom Stara hiša slovenske avtorice Anamarije Bukovec brez besedila, ki je ustvarjena v tehniki svinčnika. Avtoričin namen je, da si ob gledanju risb sami ustvarite svojo zgodbo, ki jo imate zase ali pa jo pripovedujete mlajšim bratcem, sestricam ali staršem. Uživajte v “svoji” zgodbi, potopite se v čudoviti svet ilustracij in si dobro oglejte podrobnosti le teh na tej povezavi:

https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/gihn/fgqr/index.html?fbclid=IwAR0SL4sN6Kf9SDsrbYOmRJsK4CXqyLYEwoM_zgf9p7d5FcDalBcOjH93Vtg#p=1  

ANGLEŠČINA:

S3

Preberi pogovor v učbeniku na strani 60. Lizzie si naslednje leto zelo želi oditi v študentski kamp v Afriko. Kako se ob tem počutita njena starša? Dialog tudi poslušaj preko irokusovega dostopa do spletnega učbenika V zvezek napiši naslov LIZZIE WANTS TO GO TO KENYA in pod ta naslov reši nalogo 2B (Poveži vprašanja z odgovori). Nato napiši naslov MIGHT in spodaj prepiši kratko razlago: Might je modalni glagol, ki ga uporabimo, kadar želimo povedat, da je nekaj sicer možno, vendar zelo malo verjetno. Na primer: It might rain tomorrow = Jutri bo morda deževalo. He might not arrive on time. = Morda ne bo prispel pravočasno.

Po angleško rečemo, da might izraža »low possibility« oziroma majhne možnosti za to, da se bo nekaj zgodilo. Sam/a pod razlago dodaj še vsej štiri primere povedi z might (tudi nikalne) ali pa jih poišči na internetu.

IP-FI2 (8. razred)

Na spodnji povezavi si oglej več primerov pogovorov pri nakupovanju hrane. Če ti kakšen izraz ni razumljiv, posnetek ustavi in izraz poišči v slovarju.

https://www.youtube.com/watch?v=z0r2CmRGGDI

Po ogledu videa v zvezek za francoščino napiši svoj primer dialoga v trgovini. Uporabi čim več različnih izrazov. Nato besedilo slikaj s telefonom ali pretipkaj ter pošlji  učiteljici na naslov 

IP-LS2:

glasba kot likovni motiv

GEOGRAFIJA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

8.ab – Odkritje Amerike – preberi kaj najdeš o tej temi na spletu.

Naravne značilnosti Angloamerike – preberi in naredi miselne vzorce  v zvezek. Uč. 55-58.

DKE:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

8.a,b dke – Slovenija v EU, uč. str. 65-69

Preberi in naredi miselne vzorce v zvezek. Pomagaj si s spletom.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Winter in Weimar (Die E-Mail von Jans Mutter) – Verneinung mit KEIN (Zanikanje s KEIN)

Kot se spomnite iz preteklih let, veste, da v nemščini s KEIN / KEINE zanikamo samostalnike. Ob njih pogosto stojijo tudi pridevniki in ti imajo značilne pridevniške končnice (glede na spol, število in sklon). V zvezke si najprej zapišite pravilo za oblike v imenovalniku.

Adjektiv nach KEIN / KEINE im Nominativ (Pridevnik za zanikanim členom KEIN / KEINE v imenovalniku)

der Freund > kein guter Freund

das Haus > kein großes Haus

die Idee > keine gute Idee

die Berge (Plural / množina) > keine hohen Berge (Plural / množina)

Oglejte si UČB 55/MEMO in dopolnite manjkajoče končnice. Nato v zvezek rešite nalogo UČB 54/8. Pridevnike vstavite v besedilo na naslednji strani, tako da bodo imeli pravilne končnice, nato pa besedilo prevedite v slovenščino. Rešite tudi nalogo v DZ 46/9 in besedilo ustno prevedite.

SLOVENŠČINA – Pisanje uradne prošnje

Po vseh pravilih za oblikovanje uradne prošnje na računalnik napiši uradno prošnjo. Izberi eno od treh možnosti v delovnem zvezku Slovenščina za vsak dan 9, str. 56/9. Da bo oblika res pravilna, si pomagaj z vzorcem v nalogi 54/3. Manjkajoče podatke si izmisli. Pazi, da bo razporeditev besedila preko celotnega formata A4. Shrani ga kot WORD-ov dokument in mi ga kot priponko pošlji do četrtka, 2. 4. 2020, na e-naslov . V delovnem zvezku reši tudi naloge od 56/10 do 58/17.

FIZIKA navodilo za delo

IP KEMIJA V ŽIVLJENJU navodilo za delo

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Povezavo do učbenika najdete tukaj.

ANGLEŠČINA:

Odpri učbenik na str. 60 in si oglej fotografijo nenavadne skulpture imenovane The WEEE Man  (WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment). Dobro si jo oglej in ugotovi iz delov katerih gospodinjskih in ostalih električnih aparatov je sestavljen. Zapiši si te besede v zvezek. Če ne veš angleškega poimenovanja, si pomagaj s slovarjem ali s spletom. Preberi okvirček pod sliko in se zamisli nad dejstvom, koliko smeti proizvajamo! Nato poslušaj in beri besedilo v nal. 2A. Poišči morebitne nove besede in si jih zapiši v zvezek. Nalogo 2B naredi ustno. Nadaljuješ na str. 61 – v zvezek si prepiši razlago in primere pod naslovom Present perfect + yet, already. V zvezek reši še nalogo 4 A in B.

ŠPORT ZA SPROSTITEV:    ULTIMATE FRIZBI

GEOGRAFIJA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

9.a,b geo – Predalpske pokrajine, uč. str. 78-83.

Preberi in naredi miselne vzorce v zvezek, orientiraj se na svojem zemljevidu Slovenije.

ZGODOVINA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

9.a,b zgo –Svet po 2. svetovni vojni, uč. str. 51,52.

-OZN

– hladna vojna

Preberi in naredi miselne vzorce v zvezek. Za boljše razumevanje si pomagaj s spletom.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Winter in Weimar (Die E-Mail von Jans Mutter) – Verneinung mit KEIN (Zanikanje s KEIN)

Kot se spomnite iz preteklih let, veste, da v nemščini s KEIN / KEINE zanikamo samostalnike. Ob njih pogosto stojijo tudi pridevniki in ti imajo značilne pridevniške končnice (glede na spol, število in sklon). V zvezke si najprej zapišite pravilo za oblike v imenovalniku.

Adjektiv nach KEIN / KEINE im Nominativ (Pridevnik za zanikanim členom KEIN / KEINE v imenovalniku)

der Freund > kein guter Freund

das Haus > kein großes Haus

die Idee > keine gute Idee

die Berge (Plural / množina) > keine hohen Berge (Plural / množina)

Oglejte si UČB 55/MEMO in dopolnite manjkajoče končnice. Nato v zvezek rešite nalogo UČB 54/8. Pridevnike vstavite v besedilo na naslednji strani, tako da bodo imeli pravilne končnice, nato pa besedilo prevedite v slovenščino. Rešite tudi nalogo v DZ 46/9 in besedilo ustno prevedite.

FIZIKA navodilo za delo

IP KEMIJA V ŽIVLJENJU navodilo za delo

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Povezavo do učbenika najdete tukaj.

ŠPORT ZA SPROSTITEV:    ULTIMATE FRIZBI

BIOLOGIJA

Biologija 9b – 30.3. – NAVODILA ZA DELO

GEOGRAFIJA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

9.a,b geo – Predalpske pokrajine, uč. str. 78-83.

Preberi in naredi miselne vzorce v zvezek, orientiraj se na svojem zemljevidu Slovenije.

ZGODOVINA:

DELO ZA TRETJI TEDEN (OD 30. 3. DO 3. 4.)

9.a,b zgo –Svet po 2. svetovni vojni, uč. str. 51,52.

-OZN

– hladna vojna

Preberi in naredi miselne vzorce v zvezek. Za boljše razumevanje si pomagaj s spletom.

UP  MARIJA URH LAHAJNAR – 8. RAZRED

Dokončaj list za urejevanje znanja, ki si ga začel pri uri fizike. Če imaš kakšna vprašanja mi piši na elektronski naslov: .  Tisti, ki mi še ni poslal preverjanja za kemijo, naj mi ga pošlje.

DSP IRENA ZAJC – 7. RAZRED (SLJ):

O značilnosti ljudske pravljice si lahko pogledaš tukaj: Pravljica
V zvezek izpiši značilnosti ljudske pravljice, ki jih boš našel v besedilu Sebični velikan  (na primer: število 7 – velikan je odšel za 7 let )
Na vprašanje kaj je bistveno drugače pomisli, kako se končajo ljudske ali umetne pravljice in kako se konča Sebični velikan.

DSP IRENA ZAJC – 8. RAZRED (SLJ):

Preberi ponovno povest Tržačan  in se potrudi pri odgovorih. Če potrebuješ dodatno pojasnilo pri posameznih vprašanjih, mi piši na naslov .

TOREK, 31. 3.  2020
TEHNIŠKI DAN:

NAVODILA ZA DELO

Dostop do SPLETNE ANKETE

SLOVENŠČINA (NALOGA ZA TEH. DAN)

V pravljici O. Wilda Sebični velikan je omenjen velik, prijazen vrt z dvanajstimi breskvami, ki so vsako pomlad rožnato zacvetele, jeseni pa bogato obrodile. V tem vrtu so se otroci igrali najčudovitejše igre in poslušali prepevanje ptic. Pripravi foto-strokovno-literarni prispevek DREVO IZ MOJEGA RAJSKEGA VRTA. Izberi drevo, ki raste blizu tvojega doma in naredi fotografijo, na kateri bo to drevo (lahko tudi le kaka njegova veja, cvet, brsti … ) in ti ob njem. Nato opiši, kje raste, za katero vrsto drevesa gre, koliko je približno visoko in staro, kakšne liste/iglice, cvetove, plodove, lubje … ima, kako ga negujete, kakšno zanimivost o njem, lahko lepo razmišljanje ali par verzov. Oblikuj besedilo na formatu A4. Naslov naj bo DREVO IZ MOJEGA RAJSKEGA VRTA, podnaslov TVOJE IME IN PRIIMEK ter VRSTA DREVESA. Nato naj na polovici strani sledi FOTOGRAFIJA, vsaj na polovici (lahko pa tudi več) pa BESEDILO po zgornjih navodilih (pisava Arial, velikost 12, medvrstični razmik 1). Vse skupaj pošlji do petka, 3. 4. 2020, kot WORD-ov dokument na naslov . Potrudi se, saj bo izdelek lahko tudi ocenjen. Če nimaš tehničnih možnosti za izvedbo naloge, mi sporoči na e-naslov, da se bova dogovorila za drugačen način izvedbe naloge.

 

IP ROKOMET

Danes nimate nove naloge. Tisti, ki še niste prebrali in rešili nalog iz prvega in drugega tedna učenja na daljavo, prosim opravite to do naslednjič.

TEHNIŠKI DAN:

NAVODILA ZA DELO

Dostop do SPLETNE ANKETE

 

IP ROKOMET

Danes nimate nove naloge. Tisti, ki še niste prebrali in rešili nalog iz prvega in drugega tedna učenja na daljavo, prosim opravite to do naslednjič.

TEHNIŠKI DAN:

NAVODILA ZA DELO

Dostop do SPLETNE ANKETE

Prispevek za rubriko »Kaj počnem ko se ne učim« pošlji na elektronski naslov:

SREDA, 1. 4.  2020
MAT-  TELESA – utrjevanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob modelu teles ponovi poimenovanje teles in njihovih delov (rob, ploskev, oglišče).

Preberi v DZ na strani 101.

Na spletu – interaktivne vaje – reši vajo: TELESA – ZBIRKA NALOG

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/GEOM_T_1R/SKUPNO.htm

Greš na: interaktivne vaje – matematika 1. do 5. razred – geometrija – liki in telesa – telesa – zbirka nalog

 

SLJ – 1. april – dan norcev

Dan norcev oziroma dan norčavosti je neuradni praznik, ki ga praznujemo 1. aprila in izvira iz 18. stoletja, ko je dvorni norec »nasmolil« kralja Ludvika XIV.
Na ta dan so v navadi potegavščine, zato ne pozabite koga potegniti za nos.

V zvezek napiši koga si »nahecal« in kako.

ŠPO – Tek v naravi – teci 5 minut brez prekinitev

Bo šlo?

GLASBENA UMETNOST S pesmico v dobro jutro in s pesmico v lahko noč

NAVODILA ZA DELO

IP-FI2:

Na spodnji povezavi poišči vajo, kjer boš ob poslušanju besedilo dopolnil z manjkajočimi besedami. Če bo potrebno, poslušaj večkrat. Nato s klikom na rešitve preveri, kako uspešen/uspešna si bila.

https://ielanguages.com/listen/routine.htm

 

 

 

 

 

 

DRUŽBA – 4.A NAVODILA ZA DELO

DOMACA_POKRAJINA

GUM ucni list

Navodila za delo pri predmetih SLJ, MAT, DRU in NIT dobite tako, da kliknete priloge za vsak posamezen predmet.

SLJ Priloga SLJ, Pridevniki _vaja 

MAT Priloga MAT _Unija in presek

DRU Priloga DRU _Cloveška ribica

NIT Priloga NIT_ vzvod_skripec

ANGLEŠČINA 5.B:

IP-FI2:

Na spodnji povezavi poišči vajo, kjer boš ob poslušanju besedilo dopolnil z manjkajočimi besedami. Če bo potrebno, poslušaj večkrat. Nato s klikom na rešitve preveri, kako uspešen/uspešna si bila.

https://ielanguages.com/listen/routine.htm

NAVODILA ZA DELO

GOSPODINJSTVO 5.r.

GOS5_vlakna

ANGLEŠČINA

2., 3. razred

NAVODILA ZA DELO

4. razred

Branje besedila v učbeniku na strani 86. Besedilo o kolesarjenju na Madžarskem poskusi prebrati čim bolj samostojno in večkrat. Oglej si vaje na strani 87 in jih reši (list lahko skopiraš ali rešitve napišeš v zvezek.) Za pomoč imaš spodaj napisan slovar nekaterih izrazov. Če boš imel(a) res velike težave, poskusi pri razumevanju besedila poiskati pomoč pri katerem od članov družine.

SLOVARČEK:

RIDE A BIKE = VOZITI SE S KOLESOM

CYCLE PATH = KOLESARSKA POT

LAKE = JEZERO

CITY= MESTO

CAPITAL = GLAVNO MESTO

FREE = ZASTONJ

OSTALI PREDMETI

POUK NA DALJAVO 1. 4. Šebrelje

 

ISP 4. razred, učiteljica Maja Tušar:

 

Iz učnega lista Besede nagajivke uporabi šest besed  v pripovednih povedih, šest v vprašalnih in šest v vzkličnih povedih. Povedi piši v zvezek. Pri nalogi si lahko pomagaš s tem pripomočkom: ISP4 – Vrste povedi

ISP 1. razred

Pozdravljeni prvošolčki, danes bomo razvijali slušno pozornost, vaje se skrivajo tukaj – ISP 1. razred. Pa dobro napnite ušesa!

ISP socialne veščine (od 1. razreda do 3. razreda)

Tekom šolskega leta smo se veliko pogovarjali o počutju in čustvih, da boš svoje počutje spremljal tudi od doma imaš tukaj pripomoček  ISP počutomer. Še vedno čakamo na odgovor, katera vaja iz prejšnjega tedna ti je bila najbolj všeč.

 NAVODILO ZA DELO

ANGLEŠČINA

Rešuj vaje v DZ str. 40, 41. Pomagaj si z zvezkom in 5. poglavjem v učbeniku.

TIT:

Navodila za delo najdete tukaj.

Model za izdelavo račke, si natisnete tukaj

IP-FI2:

Na spodnji povezavi poišči vajo, kjer boš ob poslušanju besedilo dopolnil z manjkajočimi besedami. Če bo potrebno, poslušaj večkrat. Nato s klikom na rešitve preveri, kako uspešen/uspešna si bila.

https://ielanguages.com/listen/routine.htm

NIZ – RAČUNALNIŠTVO:

NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA

V zvezek napiši naslov A survey about food. Nato odpri učbenik na str. 69 in si v nalogi 4 oglej sliko na kateri sta Joe in Tamiko, študentka z Japonske, ki dela raziskavo o hrani. Prijavi se na www.iRokus.si in njun pogovor večkrat poslušaj in preberi. Potem v zvezek po spominu napiši besede od 1 do 14, ki v besedilu manjkajo. Na koncu še enkrat poslušaj in preveri, oz. dopolni, kar nisi znal(a). Naredi naloge v DZ, str. 44.

NAVODILO ZA DELO

TIT:

Navodila za delo najdete tukaj.

Model za izdelavo račke, si natisnete tukaj

IP-FI2:

Na spodnji povezavi poišči vajo, kjer boš ob poslušanju besedilo dopolnil z manjkajočimi besedami. Če bo potrebno, poslušaj večkrat. Nato s klikom na rešitve preveri, kako uspešen/uspešna si bila.

https://ielanguages.com/listen/routine.htm

NIZ – RAČUNALNIŠTVO:

NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA

Navodila za delo najdete TUKAJ

SLOVENŠČINA

Brez dela ni jela (GLAGOL – PONOVITEV)

V delovnem zvezku Slovenščina za vsak dan 7 reši naloge od str. 33/1 do 38/13. S pomočjo teh nalog boš obnovil znanje, ki ga imaš o glagolu iz prejšnjih šolskih let.

GLASBENA UMETNOST:

Navodilo za delo – Jakob Petelin Gallus

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Naravoslovje 7.a – navodila za 5 uro 1.4.

ONA – NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA

 1. B (delo za 2 šolski uri – ponedeljek, sreda, do petka, 3. 4., izdelek pošlješ)

Svojo kamišibaj predstavitev fotografiraj s telefonom in pripravi PowerPoint projekcijo.

 • Prva drsnica – naslov pesmi in avtor, tvoje ime in priimek
 • Druga drsnica – tvoj izdelan butaj, opis, kako in iz česa si ga naredil/-a
 • Naslednje drsnice – prepisana kitica pesmi in fotografija tebe z butajem in risbo kitice v njem
 • Zadnja drsnica – vtisi o nalogi

PowerPoint projekcijo pošlji na:

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA:

Današnja tema je tvorba prihodnjika z WILL. Ta prihodnjik je po obliki zelo preprost, saj je sestavljen samo iz besede WILL in pomenskega glagola v nespremenjeni obliki. Na primer: I WILL COOK lunch tomorrow. Zanikamo ga z WILL NOT oziroma kratko obliko WON’T. Oglej si razlago na spodnji povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=hz4-LkCEHCU

Za nas je trenutno pomembna predvsem oblika. Poznamo tudi okrajšavo za will, ki je ‘LL. V zvezek napiši naslov WILL FUTURE in iz učbenika na strani preriši tabelo o prihodnjiku ter reši nalogo 4 A. Če imaš čas, lahko v google vtipkaš will future exercises in rešiš kakšno interaktivno vajo po lastni izbiri. Zadetkov je res ogromno.

ONA – NAVODILA ZA DELO

 

Naravoslovje 7.b – navodila za delo

SLOVENŠČINA

8.S1, 8.S2 (8.S3 – sreda)

Dokončaj učni list TRŽAČAN in si poglej filmček na naslednji povezavi, ki ti bo pomagal narediti nalogo:

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/004_tavcar/tavcar_uvodna_motivacija_4.html

(klikni na filmski trak in prenesi posnetek)

Učni list v pregled pošlji na elektronski naslov  do četrtka, 2. 4. Po prejetju večine nalog dobiš na svoj el. naslov rešen učni list, da boš svojo nalogo lahko preveril/-a in dopolnil/-a..

ANGLEŠČINA

8. S1

Preberi pogovor v učbeniku na strani 60. Lizzie si naslednje leto zelo želi oditi v študentski kamp v Afriko. Kako se ob tem počutita njena starša? Dialog tudi poslušaj preko irokusovega dostopa do spletnega učbenika V zvezek napiši naslov LIZZIE WANTS TO GO TO KENYA in pod ta naslov reši nalogo 2B (Poveži vprašanja z odgovori). Nato napiši naslov MIGHT in spodaj prepiši kratko razlago: Might je modalni glagol, ki ga uporabimo, kadar želimo povedat, da je nekaj sicer možno, vendar zelo malo verjetno. Na primer: It might rain tomorrow = Jutri bo morda deževalo. He might not arrive on time. = Morda ne bo prispel pravočasno.

Po angleško rečemo, da might izraža »low possibility« oziroma majhne možnosti za to, da se bo nekaj zgodilo. Sam/a pod razlago dodaj še vsej štiri primere povedi z might (tudi nikalne) ali pa jih poišči na internetu.

8. S2

Navodilo

LIKOVNA UMETNOST:

Zadnja dva tedna je bilo že kar nekaj dela. Najprej pozivam zamudnike, da mi pošljejo slike s kavo na . Danes vas čaka slikanica z naslovom Stara hiša slovenske avtorice Anamarije Bukovec brez besedila, ki je ustvarjena v tehniki svinčnika. Avtoričin namen je, da si ob gledanju risb sami ustvarite svojo zgodbo, ki jo imate zase ali pa jo pripovedujete mlajšim bratcem, sestricam ali staršem. Uživajte v “svoji” zgodbi, potopite se v čudoviti svet ilustracij in si dobro oglejte podrobnosti le teh na tej povezavi:

https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/gihn/fgqr/index.html?fbclid=IwAR0SL4sN6Kf9SDsrbYOmRJsK4CXqyLYEwoM_zgf9p7d5FcDalBcOjH93Vtg#p=1  

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

TIT:

Pošljite mi vaše zapiske in predstavitve motorjev na naslov . Predstavitve in zapiske vam bom komentiral, vi pa jih boste do naslednjega tedna ustrezno z mojimi komentarji dopolnili in popravili.

IP-FI2

Na spodnji povezavi poišči vajo, kjer boš ob poslušanju besedilo dopolnil z manjkajočimi besedami. Če bo potrebno, poslušaj večkrat. Nato s klikom na rešitve preveri, kako uspešen/uspešna si bila.

https://ielanguages.com/listen/routine.htm

GLASBENA UMETNOST – Francoska opera – Bizet

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

V zvezke napišite naslov, novo besedišče ter razlago oz. prevode vprašanj:

Bus, Zug oder Flugzeug? – Wie kann man reisen?  (Avtobus, vlak ali letalo? – Kako lahko potujemo?)

 1. Wohin fahren / fliegen wir? – Nach Berlin. / In die Schweiz. // (Kam se peljemo / letimo? – V Berlin. / V Švico.)
 2. Wie fahren wir nach …? // (Kako se peljemo v …?)
 • mit dem Bus (z avtobusom)
 • mit dem Zug / mit der Bahn (z vlakom / z železnico)
 • mit dem Flugzeug (z letalom)
 • mit dem Fahrrad (s kolesom)
 • mit dem Auto (z avtom)
 • mit der U-Bahn (s podzemno železnico)
 • mit der S-Bahn (s tramvajem)

3. Wann fahren / fliegen wir? // (Kdaj se peljemo / letimo?)

 • Am (V ponedeljek.)
 • Um Uhr. (Ob 14. uri.)
 • nie (nikoli) – selten (redko) – manchmal (včasih) – oft (pogosto) – immer (vedno)

Zapomni si poimenovanja prevoznih sredstev. Nato si oglej nalogo v UČB 45/4. Preberi besedilo in ga pisno prevedi v zvezke. Reši tudi nalogo v DZ43/3c. Najprej označi, kako pogosto se pelješ s katerim od prevoznih sredstev, nato pa po vzoru povedi v spodnjem delu naloge za vsako od prevoznih sredstev zapiši še v obliki povedi.

BIOLOGIJA – NAVODILO ZA DELO

SLOVENŠČINA

8.S1, 8.S2 (8.S3 – sreda)

Dokončaj učni list TRŽAČAN in si poglej filmček na naslednji povezavi, ki ti bo pomagal narediti nalogo:

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/004_tavcar/tavcar_uvodna_motivacija_4.html

(klikni na filmski trak in prenesi posnetek)

Učni list v pregled pošlji na elektronski naslov  do četrtka, 2. 4. Po prejetju večine nalog dobiš na svoj el. naslov rešen učni list, da boš svojo nalogo lahko preveril/-a in dopolnil/-a..

MATEMATIKA: 

Navodilo za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA

8. S1

Preberi pogovor v učbeniku na strani 60. Lizzie si naslednje leto zelo želi oditi v študentski kamp v Afriko. Kako se ob tem počutita njena starša? Dialog tudi poslušaj preko irokusovega dostopa do spletnega učbenika V zvezek napiši naslov LIZZIE WANTS TO GO TO KENYA in pod ta naslov reši nalogo 2B (Poveži vprašanja z odgovori). Nato napiši naslov MIGHT in spodaj prepiši kratko razlago: Might je modalni glagol, ki ga uporabimo, kadar želimo povedat, da je nekaj sicer možno, vendar zelo malo verjetno. Na primer: It might rain tomorrow = Jutri bo morda deževalo. He might not arrive on time. = Morda ne bo prispel pravočasno.

Po angleško rečemo, da might izraža »low possibility« oziroma majhne možnosti za to, da se bo nekaj zgodilo. Sam/a pod razlago dodaj še vsej štiri primere povedi z might (tudi nikalne) ali pa jih poišči na internetu.

8. S2

Navodilo

TIT:

Pošljite mi vaše zapiske in predstavitve motorjev na naslov . Predstavitve in zapiske vam bom komentiral, vi pa jih boste do naslednjega tedna ustrezno z mojimi komentarji dopolnili in popravili.

FIZIKA navodilo za delo

Rešitve nalog

KEMIJA navodilo za delo

IP-FI2:

Na spodnji povezavi poišči vajo, kjer boš ob poslušanju besedilo dopolnil z manjkajočimi besedami. Če bo potrebno, poslušaj večkrat. Nato s klikom na rešitve preveri, kako uspešen/uspešna si bila.

https://ielanguages.com/listen/routine.htm

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

V zvezke napišite naslov, novo besedišče ter razlago oz. prevode vprašanj:

Bus, Zug oder Flugzeug? – Wie kann man reisen?  (Avtobus, vlak ali letalo? – Kako lahko potujemo?)

 1. Wohin fahren / fliegen wir? – Nach Berlin. / In die Schweiz. // (Kam se peljemo / letimo? – V Berlin. / V Švico.)
 2. Wie fahren wir nach …? // (Kako se peljemo v …?)
 • mit dem Bus (z avtobusom)
 • mit dem Zug / mit der Bahn (z vlakom / z železnico)
 • mit dem Flugzeug (z letalom)
 • mit dem Fahrrad (s kolesom)
 • mit dem Auto (z avtom)
 • mit der U-Bahn (s podzemno železnico)
 • mit der S-Bahn (s tramvajem)

3. Wann fahren / fliegen wir? // (Kdaj se peljemo / letimo?)

 • Am (V ponedeljek.)
 • Um Uhr. (Ob 14. uri.)
 • nie (nikoli) – selten (redko) – manchmal (včasih) – oft (pogosto) – immer (vedno)

Zapomni si poimenovanja prevoznih sredstev. Nato si oglej nalogo v UČB 45/4. Preberi besedilo in ga pisno prevedi v zvezke. Reši tudi nalogo v DZ43/3c. Najprej označi, kako pogosto se pelješ s katerim od prevoznih sredstev, nato pa po vzoru povedi v spodnjem delu naloge za vsako od prevoznih sredstev zapiši še v obliki povedi.

NA TEJ POVEZAVI POIŠČI DOKUMENT PREDSTAVITEV1 IN JO ODPRI. 

LIKOVNA UMETNOST:

gibljivi kipi naloga tretja ura

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

FIZIKA navodila za delo so v ponedeljkovi uri. Preglej utrjevanje.

IP-FI2:

Na spodnji povezavi poišči vajo, kjer boš ob poslušanju besedilo dopolnil z manjkajočimi besedami. Če bo potrebno, poslušaj večkrat. Nato s klikom na rešitve preveri, kako uspešen/uspešna si bila.

https://ielanguages.com/listen/routine.htm

IP – ROM:

V navodilih za delo je videoposnetek s katerim si pomagajte pri izdelavi manjkajočih strani.

Tokrat boste imeli časa dva tedna, da dokončate svoj projekt. V petek 10. aprila ga bom pregledala.

Če imate vprašanje mi pišite ()

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA – Pisanje uradne prošnje

VAŽNO!!! – 4 učenci, ki morate popraviti negativno oceno iz dom. branja (Cankar), ste po e-pošti prejeli navodila za spis (rok: do 2. 4. 2020)

Po vseh pravilih za oblikovanje uradne prošnje na računalnik napiši uradno prošnjo. Izberi eno od treh možnosti v delovnem zvezku Slovenščina za vsak dan 9, str. 56/9. Da bo oblika res pravilna, si pomagaj z vzorcem v nalogi 54/3. Manjkajoče podatke si izmisli. Pazi, da bo razporeditev besedila preko celotnega formata A4. Shrani ga kot WORD-ov dokument in mi ga kot priponko pošlji do četrtka, 2. 4. 2020, na e-naslov . V delovnem zvezku reši tudi naloge od 56/10 do 58/17.

LIKOVNA UMETNOST:

gibljivi kipi naloga tretja ura

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

FIZIKA navodila za delo so v ponedeljkovi uri. Preglej utrjevanje.

IP-FI2:

Na spodnji povezavi poišči vajo, kjer boš ob poslušanju besedilo dopolnil z manjkajočimi besedami. Če bo potrebno, poslušaj večkrat. Nato s klikom na rešitve preveri, kako uspešen/uspešna si bila.

BIOLOGIJA – NAVODILA ZA DELO

https://ielanguages.com/listen/routine.htm

IP – ROM:

V navodilih za delo je videoposnetek s katerim si pomagajte pri izdelavi manjkajočih strani.

Tokrat boste imeli časa dva tedna, da dokončate svoj projekt. V petek 10. aprila ga bom pregledala.

Če imate vprašanje mi pišite ()

NAVODILA ZA DELO

UP – MIJA BAVCON VENKO, MATEMATIKA, 9. R

Zapis v zvezek najdeš tukaj.

ČETRTEK, 2. 4.  2020

Za uvod oz. kot motivacija v današnji naravoslovni dan naj bodo izdelki učencev 7. razreda, ki nastajajo prav v teh dneh. Z njimi so začeli v torek, in sicer kot del naloge, vezane na tehniški dan.

  DREVO IZ MOJEGA RAJSKEGA VRTA – Mini projektne naloge učencev 7. a

NARAVOSLOVNI DAN

NAVODILA ZA DELO

NARAVOSLOVNI DAN

NAVODILA ZA DELO

Navodila za naravoslovni dan veljajo za vse učence Podružnične šole Šebrelje. Vsi učenci rešijo naloge, ki veljajo za učence 2. in 3. razreda.

 

NAVODILO ZA NARAVOSLOVNI DAN

Dragi šestošolci;
Učitelji smo vam pripravili naravoslovni dan, ki bo potekal na daljavo. Vsebuje dva delovna lista. Eden se navezuje na ekologijo, ki je del učne snovi pri pouku gospodinjstva, tehnike in naravoslovja. Drugi pa obsega tekočo snov naravoslovja – rastline. Izpolnite oba lista. Delovna lista nato poslikajte s telefonom ali skenirajte.
Izpolnjen delovni list ekologija pošljite na e-naslov:
Izpolnjen delovni list rastlin pa pošljite na e-naslov:

Spodaj sta oba delovna lista, ki vsebujeta vsa navodila za delo.

Izpolnjene delovne liste pošljite do 4. 4. 2020. Delovni list ekologija pa izpolnjujete en teden in nato pošljete do četrtka 9.4. 2020.

Naravoslovni dan 6 ekologija

Rastlinski del 6

Dragi šestošolci;
Učitelji smo vam pripravili naravoslovni dan, ki bo potekal na daljavo. Vsebuje dva delovna lista. Eden se navezuje na ekologijo, ki je del učne snovi pri pouku gospodinjstva, tehnike in naravoslovja. Drugi pa obsega tekočo snov naravoslovja – rastline. Izpolnite oba lista. Delovna lista nato poslikajte s telefonom ali skenirajte.
Izpolnjen delovni list ekologija pošljite na e-naslov:
Izpolnjen delovni list rastlin pa pošljite na e-naslov:

Spodaj sta oba delovna lista, ki vsebujeta vsa navodila za delo.

Izpolnjene delovne liste pošljite do 4. 4. 2020. Delovni list ekologija pa izpolnjujete en teden in nato pošljete do četrtka 9.4. 2020.

Naravoslovni dan 6 ekologija

Rastlinski del 6

Dragi sedmošolci;
Učitelji smo vam pripravili naravoslovni dan, ki bo potekal na daljavo. Vsebuje dva delovna lista. Eden se navezuje na gozd in matematiko, ki je del učne snovi pri pouku matematike in naravoslovja. Drugi pa obsega tekočo snov naravoslovja – živali. Izpolnite oba lista. Delovni list odtisi živali s slikami nato poslikajte s telefonom ali skenirajte. Na delovnem listu gozd in matematika pa sledite navodilom v gradivu in datoteko ustrezno shranite.

Izpolnjen delovni list gozd in matematika pošljite na e-naslov:
Izpolnjen delovni list odtisi živali pa pošljite na e-naslov:

Spodaj sta oba delovna lista, ki vsebujeta vsa navodila za delo.

Izpolnjene delovne liste pošljite do 4. 4. 2020.

NARAVOSLOVNI DAN 7 – GOZD IN MATEMATIKA

NARAVOSLOVNI DAN 7 – ŽIVALSKE STOPINJE

Stopinje_in_sledovi_divjadi

Dragi sedmošolci;
Učitelji smo vam pripravili naravoslovni dan, ki bo potekal na daljavo. Vsebuje dva delovna lista. Eden se navezuje na gozd in matematiko, ki je del učne snovi pri pouku matematike in naravoslovja. Drugi pa obsega tekočo snov naravoslovja – živali. Izpolnite oba lista. Delovni list odtisi živali s slikami nato poslikajte s telefonom ali skenirajte. Na delovnem listu gozd in matematika pa sledite navodilom v gradivu in datoteko ustrezno shranite.

Izpolnjen delovni list gozd in matematika pošljite na e-naslov:
Izpolnjen delovni list odtisi živali pa pošljite na e-naslov:

Spodaj sta oba delovna lista, ki vsebujeta vsa navodila za delo.

Izpolnjene delovne liste pošljite do 4. 4. 2020.

NARAVOSLOVNI DAN 7 – GOZD IN MATEMATIKA

NARAVOSLOVNI DAN 7 – ŽIVALSKE STOPINJE

Stopinje_in_sledovi_divjadi

Dragi osmošolci;
Učitelji smo vam pripravili naravoslovni dan, ki bo potekal na daljavo. Vsebuje dva delovna lista. Eden se navezuje na gozd in matematiko, ki je del učne snovi pri pouku matematike in biologije. Drugi pa obsega vedno aktualno temo – ekologijo. Izpolnite oba lista.
Delovni list ekologija nato poslikajte s telefonom ali skenirajte.
Na delovnem listu gozd in matematika pa sledite navodilom v gradivu in ustrezno shranite datoteko na računalnik.

Izpolnjen delovni list gozd in matematika pošljite na e-naslov:
Izpolnjen delovni list ekologija pa pošljite na e-naslov:

Spodaj sta oba delovna lista, ki vsebujeta vsa navodila za delo.

Izpolnjene delovne liste pošljite do 4. 4. 2020. Delovni list ekologija pa izpolnjujete en teden in nato pošljete do četrtka 9.4. 2020.

NARAVOSLOVNI DAN 8 – EKOLOGIJA

NARAVOSLOVNI DAN 8 – GOZD IN MATEMATIKA

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE: navodilo za delo

Dragi osmošolci;
Učitelji smo vam pripravili naravoslovni dan, ki bo potekal na daljavo. Vsebuje dva delovna lista. Eden se navezuje na gozd in matematiko, ki je del učne snovi pri pouku matematike in biologije. Drugi pa obsega vedno aktualno temo – ekologijo. Izpolnite oba lista.
Delovni list ekologija nato poslikajte s telefonom ali skenirajte.
Na delovnem listu gozd in matematika pa sledite navodilom v gradivu in ustrezno shranite datoteko na računalnik.

Izpolnjen delovni list gozd in matematika pošljite na e-naslov:
Izpolnjen delovni list ekologija pa pošljite na e-naslov:

Spodaj sta oba delovna lista, ki vsebujeta vsa navodila za delo.

Izpolnjene delovne liste pošljite do 4. 4. 2020. Delovni list ekologija pa izpolnjujete en teden in nato pošljete do četrtka 9.4. 2020.

NARAVOSLOVNI DAN 8 – EKOLOGIJA

NARAVOSLOVNI DAN 8 – GOZD IN MATEMATIKA

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE: navodilo za delo

Dragi devetošolci;
Učitelji smo vam pripravili naravoslovni dan, ki bo potekal na daljavo. Vsebuje en obsežen delovni list iz štirih nalog. Navezuje se na gozd in matematiko, ki je del učne snovi pri pouku matematike in biologije.
Izpolnite vse liste. Ko liste izpolnite sledite navodilom v gradivu.

Izpolnjene delovne liste gozd in matematika pošljite na e-naslov:

Spodaj je gradivo, ki vsebuje vsa navodila za delo.

Izpolnjene delovne liste pošljite do 4. 4. 2020.

NARAVOSLOVNI DAN 9 – GOZD IN MATEMATIKA

Dragi devetošolci;
Učitelji smo vam pripravili naravoslovni dan, ki bo potekal na daljavo. Vsebuje en obsežen delovni list iz štirih nalog. Navezuje se na gozd in matematiko, ki je del učne snovi pri pouku matematike in biologije.
Izpolnite vse liste. Ko liste izpolnite sledite navodilom v gradivu.

Izpolnjene delovne liste gozd in matematika pošljite na e-naslov:

Spodaj je gradivo, ki vsebuje vsa navodila za delo.

Izpolnjene delovne liste pošljite do 4. 4. 2020.

NARAVOSLOVNI DAN 9 – GOZD IN MATEMATIKA

PETEK, 3. 4.  2020

MAT – Ponovi deljenje

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_deljenje.html

MAT – dodatno delo dobiš na:

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

SLJ – OPRAVIČILO   NAVODILA ZA DELO

GLASBENA UMETNOST, 3 RAZRED – Zapojmo in zaigrajmo

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

 

NAVODILA ZA DELO

 

 

 

 

 

ANGLEŠČINA 4. A IN B

NAVODILA ZA DELO

NIT Dvigala

 • UČB za NIT, str. 72, 73 – preberi
 • V zvezek za NIT napiši naslov DVIGALA in sam zapiši kratek povzetek prebranega besedila.
 • Nariši preprosto dvigalo ali prilepi sličico

 

MAT – Unija in presek (vaje v DZ)

 • DZ za MAT str. 90 – 4., 5., in 6. naloga

SLJ Priloga SLJ_Hans Christian Andersen

LUM Priloga LUM_Mala morska deklica

ŠPO Sprehod v naravo

Nadihaj se svežega zraka, naredi nekaj gimnastičnih vaj, pripravi si kratek poligon, tek čez ovire…

Bodi iznajdljiv in uživaj!

ANGLEŠČINA 5.B:

NAVODILA ZA DELO

ISP 3. razred – učiteljica Maja Tušar

 

 

 

 

 

MAT: Deljenje do 100.

Lahko vadiš deljenje na naslednji povezavi: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k

ali pa natisneš MINION IGRA – DELJENJE in na zabaven način vadiš deljenje. V igro lahko povabiš starejše družinske člane. Igralne figurice postavite na start. Za eno polje se pomakneš naprej, v kolikor pravilno izračunaš račun. Če račun izračunaš napačno, ostaneš na tem polju še en krog in ponovno razmisliš o rezultatu. Če v naslednjem krogu poveš pravilen rezultat, lahko nadaljuješ igro. Rezultati računov so zapisani v sredini igre. Vendar pozor, nekateri rezultati se pojavijo večkrat. Podobno igro lahko izdelaš tudi sam.

Rezultati deljenja:Tabela_deljenje

ISP 2. razred – učiteljica Maja Tušar

SLO: Munro Leaf: Zgodba o Ferdinandu

Naredi nalogo, kot sta jo predvideli učiteljici:  v berilu preberi Zgodbo o Ferdinandu. V zvezek za slovenščino prepiši besedilo in ga dopolni. Pisno odgovori na zastavljeni vprašanji.

V priponki najdeš pobarvanko. Ob njej vadi pripovedovanje. V kolikor imaš doma tiskalnik, lahko pobarvanko natisneš in jo pobarvaš.

ISP 2_Zgodba o Ferdinandu

 NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA

V zvezek napiši naslov A survey about food. Nato odpri učbenik na str. 69 in si v nalogi 4 oglej sliko na kateri sta Joe in Tamiko, študentka z Japonske, ki dela raziskavo o hrani. Prijavi se na www.iRokus.si in njun pogovor večkrat poslušaj. Potem v zvezek po spominu napiši besede od 1 do 14, ki v besedilu manjkajo. Na koncu še enkrat poslušaj in preveri, oz. dopolni, kar nisi znal(a). Naredi naloge v DZ, str. 44.

Preveri rešitve vaj v DZ  za prejšnja dva tedna tukaj

 

NARAVOSLOVJE – NAVODILO ZA DELO SPODAJ
Naravoslovje 6

  NAVODILA ZA DELO

ZGODOVINA

V priloženem gradivu preberi strani 42, 43, 44. V zvezek zapiši naslov IZUMI in podnaslov KOLO. V zvezek zapiši naslednje pojme HIPODROM in KOČIJA ter iz besedila zapiši razlago obeh pojmov. V zvezek odgovori na naslednja vprašanja:

1. Zakaj iznajdba kolesa spada med najpomembnejša tehnična odkritja v zgodovini?
2. Katera nova prevozna sredstva so se uveljavila v 19.st? Opiši njihov pomen.
3. S pomočjo interneta poišče odgovor na vprašanje Kje so našli najstarejše kolo z osjo na svetu?
4. Pri tej imenitni najdbi je sodeloval arheolog Janez Dirjec. Skupaj z Ivanom Turkom pa je sodeloval tudi pri najdbi posebnega arheološkega bisera iz naših krajev. S pomočjo interneta poišči za katero najdbo gre in mi odgovor pošlji na elektronski naslov .

Gradivo: gradivo_zgo_6r_3april2020

NARAVOSLOVJE – NAVODILO ZA DELO SPODAJ
Naravoslovje 6

ANGLEŠČINA

Preveri rešitve vaj v DZ tukaj

Uvod v Module 4: Oglej in preberi si str. 78 in 79 v učbeniku, da dobiš vpogled v snov prihodnjih dveh poglavij.  V zvezek si napiši naslov modula in spodaj prepiši  vprašanja oz. trditve s strani 79. Ugotovi, katere slike sodijo poleg. Prelistaj naslednji dve poglavji in preberi besedilo, ki te najbolj pritegne.

SLOVENŠČINA

GLAGOL IN GLAGOLSKI NAKLON

V zvezek za jezik napiši povzetek ponovitve znanja o glagolu:

GLAGOL

1. pomen (dejanje, dogajanje, stanje, odnos do dejanja)

2. oseba (1. – oblika za govorečega – pišem, 2. – oblika za ogovorjenega – pišeš, 3. – oblika za neudeleženca pogovora – piše)

3. število (ednina, dvojina, množina)

4. časovna oblika (sedanjik – pišem, preteklik – je pisal, prihodnjik – bo pisal)

Nato napiši nov naslov:

GLAGOLSKI NAKLON

1. POVEDNI NAKLON: Peter gre v trgovino. (Povemo, kaj nekdo dela, kaj se dogaja.)

2. VELELNI NAKLON: Peter, pojdi v trgovino. (Ukazujemo, velevamo.)

3. POGOJNI NAKLON: Peter bi šel v trgovino. (Izražamo umišljena dejanja – kaj bi nekdo naredil.)

Nato reši naloge v delovnem zvezku od str. 38/1 do 41/10.

MATEMATIKA:

Preden pričnete z delom si obvezno preberite navodila, ki jih najdete tukaj.

Ko prebereš navodila, si lahko odpreš učni list dostopen tukaj.

SLOVENŠČINA

Pošlji projekcijo na:

ANGLEŠČINA

Danes utrdi svoje znanje prihodnjika z interaktivnimi vajami na spodnji povezavi, kjer boš lahko tudi preveril/a svoje rešitve.

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/will_future.html

Za domačo nalogo napiši kratek pisni sestavek z naslovom MY FAVOURITE STAR IN 50 YEARS’ TIME (Moja najljubša slavna oseba čez 50 let). Lahko si izbereš igralca, pevca, youtuberja, blogerja…, ki ti je všeč in s prihodnjikom will in won’t opišeš kakšna bo ta oseba takrat, kje bo živela, kaj bo počela… Napiši vsaj 6 povedi (vključi tudi nikalne). Pretipkaj ali poslikaj in pošlji učiteljici na naslov

MATEMATIKA:

Preden pričnete z delom si obvezno preberite navodila, ki jih najdete tukaj..

Ko prebereš navodila, si lahko odpreš učni list dostopen tukaj.

NARAVOSLOVJE – NAVODILA ZA DELO SPODAJ
Naravoslovje 3 4 2020

SLOVENŠČINA

ZAHVALA – Napiši uradno zahvalo v Word (pazi na značilnosti/sestavine in obliko uradne zahvale, pomagaj si z DZ2 – str. 50 in 53). V imenu svojega razreda se zahvali vsem, ki se v naših krajih v teh težkih dneh trudijo na svojih delovnih mestih (zdravniki, medicinske sestre, trgovke, poštarji …). Naslovi jo na Občino Cerkno. Wordov dokument shrani pod svoje ime in ga pošlji na elektronski naslov . Nalogo pošlji do torka, 7. 4.

TIT:

Pošljite mi vaše zapiske in predstavitve motorjev na naslov . Predstavitve in zapiske vam bom komentiral, vi pa jih boste do naslednjega tedna ustrezno z mojimi komentarji dopolnili in popravili.

FIZIKA navodilo za delo

Rešitve nalog

ANGLEŠČINA

8. S2

Preveri rešitve vaj v DZ tukaj

Odpri učbenik na str. 58 in v zvezek napiši naslov At the table. Napiši besede iz nal. 1 A v zvezek v takem vrstnem redu, kot jih prikazujejo slike od 1 do 11. Prijavi se na www.iRokus.si ter s pomočjo poslušanja ugotovi, če si besede prav razporedil(a). Nato prepiši opise iz nal. 1 B in zraven besede, ki ustrezajo opisu (najdeš jih v nal. 1 A). Preberi jedilni list na str. 59. S pomočjo interneta poskušaj ugotoviti, kaj ta restavracija ponuja.

ANGLEŠČINA 1. IN 3. SKUPINA

Petek je, zato naj bo današnja naloga malo drugačna in se ob njej malo pozabavajte. Tokrat boste morali odpreti učbenik v spletni obliki na strani 61 https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=61&layout=single

Na koncu strani je posnetek pesmi All my loving. Poslušaj jo in nato si oglej še besedilo na strani 136. Na spletu poišči, katera skupina je to pesem posnela v originalu. Vaša naloga je, da pripravite kratek posnetek (lahko s telefonom), na katerem igrate ali pojete to pesem. Ni potrebno posneti celotne pesmi, lahko samo del (na primer refren). Mogoče se vas lahko nekaj iz skupine združi in naredite komad v celoti, tako, da vsak zapoje samo delček in potem posnetek eden od vas združi v celoto, po vzoru glasbenikov, ki te dni na veliko snemajo skupne pesmi od doma. Posnetke mi pošljite do nedelje. Pa naj vas ne bo sram, gre za to, da ustvarjate in se zabavate.

MATEMATIKA:

Preden pričnete z delom si obvezno preberite navodila, ki jih najdete tukaj.

Ko prebereš navodila, si lahko odpreš učni list dostopen tukaj.

 

FILMSKA VZGOJA:

kratki animirani filmi drugi del

SLOVENŠČINA

ZAHVALA – Napiši uradno zahvalo v Word (pazi na značilnosti/sestavine in obliko uradne zahvale, pomagaj si z DZ2 – str. 50 in 53). V imenu svojega razreda se zahvali vsem, ki se v naših krajih v teh težkih dneh trudijo na svojih delovnih mestih (zdravniki, medicinske sestre, trgovke, poštarji …). Naslovi jo na Občino Cerkno. Wordov dokument shrani pod svoje ime in ga pošlji na elektronski naslov . Nalogo pošlji do torka, 7. 4.

TIT:

Pošljite mi vaše zapiske in predstavitve motorjev na naslov . Predstavitve in zapiske vam bom komentiral, vi pa jih boste do naslednjega tedna ustrezno z mojimi komentarji dopolnili in popravili.

ANGLEŠČINA

8. S2

Preveri rešitve vaj v DZ tukaj

Odpri učbenik na str. 58 in v zvezek napiši naslov At the table. Napiši besede iz nal. 1 A v zvezek v takem vrstnem redu, kot jih prikazujejo slike od 1 do 11. Prijavi se na www.iRokus.si ter s pomočjo poslušanja ugotovi, če si besede prav razporedil(a). Nato prepiši opise iz nal. 1 B in zraven besede, ki ustrezajo opisu (najdeš jih v nal. 1 A). Preberi jedilni list na str. 59. S pomočjo interneta poskušaj ugotoviti, kaj ta restavracija ponuja.

ANGLEŠČINA 1. IN 3. SKUPINA

Petek je, zato naj bo današnja naloga malo drugačna in se ob njej malo pozabavajte. Tokrat boste morali odpreti učbenik v spletni obliki na strani 61 https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=61&layout=single

Na koncu strani je posnetek pesmi All my loving. Poslušaj jo in nato si oglej še besedilo na strani 136. Na spletu poišči, katera skupina je to pesem posnela v originalu. Vaša naloga je, da pripravite kratek posnetek (lahko s telefonom), na katerem igrate ali pojete to pesem. Ni potrebno posneti celotne pesmi, lahko samo del (na primer refren). Mogoče se vas lahko nekaj iz skupine združi in naredite komad v celoti, tako, da vsak zapoje samo delček in potem posnetek eden od vas združi v celoto, po vzoru glasbenikov, ki te dni na veliko snemajo skupne pesmi od doma. Posnetke mi pošljite do nedelje. Pa naj vas ne bo sram, gre za to, da ustvarjate in se zabavate.

MATEMATIKA:

Preden pričnete z delom si obvezno preberite navodila, ki jih najdete tukaj.

Ko prebereš navodila, si lahko odpreš učni list dostopen tukaj.

BIOLOGIJA – NAVODILO ZA DELO SPODAJ
Biologija 8 .b – petek 3. 4. 1 ura

RAZREDNA URA
Pozdravljeni osmošolci. Naprošam vas, da mi vsi napišete eno elektronsko sporočilo iz vašega e-naslova, ki pa naj vsebuje e-naslov enega vašega starša. Zelo težko vas obveščam. Če imate kakršno koli vprašanje, problem…. mi prosim pišite. Vsi bodite dobro in ostanite zdravi. Karmen

FILMSKA VZGOJA:

kratki animirani filmi drugi del

SLOVENŠČINA: V zelenem raju (potopis – video)

Prijavi se na https://www.irokus.si/ , med gradivi poišči samostojni delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9, 2. del in si pri nalogi na str. 33/4 oglej videoposnetek o potovanju družine po Amazoniji. Klikni na ikono ob nalogi 4. Nato pisno reši naloge od 33/5 do 36/19. Ponovi značilnosti potopisa kot besedilne vrste, ki si jih spoznal v preteklih urah. Zapomni si jih in razlikuj med potopisom in opisom poti.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA

Preveri rešitve vaj v DZ tukaj

Naredi vaje v DZ str. 44,45

KEMIJA navodilo za delo

SLOVENŠČINA: V zelenem raju (potopis – video)

Prijavi se na https://www.irokus.si/ , med gradivi poišči samostojni delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9, 2. del in si pri nalogi na str. 33/4 oglej videoposnetek o potovanju družine po Amazoniji. Klikni na ikono ob nalogi 4. Nato pisno reši naloge od 33/5 do 36/19. Ponovi značilnosti potopisa kot besedilne vrste, ki si jih spoznal v preteklih urah. Zapomni si jih in razlikuj med potopisom in opisom poti.

LIKOVNA UMETNOST:

gibljivi kipi naloga tretja ura

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA

Odpri učbenik na str. 60 in si oglej fotografijo nenavadne skulpture imenovane The WEEE Man  (WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment). Dobro si jo oglej in ugotovi iz delov katerih gospodinjskih in ostalih električnih aparatov je sestavljen. Zapiši si te besede v zvezek. Če ne veš angleškega poimenovanja, si pomagaj s slovarjem ali s spletom. Preberi okvirček pod sliko in se zamisli nad dejstvom, koliko smeti proizvajamo! Nato poslušaj in beri besedilo v nal. 2A. Poišči morebitne nove besede in si jih zapiši v zvezek. Nalogo 2B naredi ustno. Nadaljuješ na str. 61 – v zvezek si prepiši razlago in primere pod naslovom Present perfect + yet, already. V zvezek reši še nalogo 4 A in B.

Preveri rešitve vaj v DZ tukaj

RAZREDNA URA

Dragi učenci 9. b! Najprej lep pozdrav od razredničarke. Upam, da ste se dobro znašli v pouku na daljavo. Vsi (tako učitelji kot učenci) spoznavamo, da je verjetno bolj naporen od tistega v živo v učilnici. Če imate kakršne koli težave, mi sporočite na naslov . Skupaj jih bomo poskusili rešiti.

Hkrati vas vse prosim, da mi na isti naslov sporočite kontaktne e-naslove vaših staršev, saj jih imam le nekaj, rabila pa bi vse za nujna obvestila s strani šole, če in ko bo potreba za to. Vnaprej hvala. Ostanite zdravi in imejte se lepo!

VAŽNO! Eden od vas ima v šoli še berilo. Ker ni podpisano, mu ga nisem mogla poslati po pošti kot ostalim. Nujno mi sporočite, kdo od vas nima doma berila, da mu ga bom lahko poslala.

UP NAR Tanja Marinac

Sledi navodilom učiteljice Karmen in zraven odpri moje pripombe v dokumentu za dodatno razlago.

Prosim, še enkrat, če mi pošlješ rešeno preverjanje znanja na

Naravoslovje UP

OBVESTILA UČITELJEV
ANA KOREN
Dragi učenci in starši! 

 

 

 

 

 

 

Dva tedna prilagojenega dela je za nami. In ni ga bilo malo za nikogar. Kljub temu kot razredničarka in kot učiteljica različnih predmetov opažam, da nekaterih nalog učenci še niste opravili.

Naprošam vas, da ste s pošiljanjem odgovorov učiteljem na spletno pošto dosledni, saj le tako vidimo kako vam gre in ali imate težave, pri katerih vam lahko pomagamo. V kolikor imate kakšne težave ali vprašanja, mi prosim sporočite na:  ali .

Ostanite zdravi!

UČITELJA PREDMETA ŠPORT
Vaje za prvi teden (16. 3. – 20. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

 

 

 

 

 

 

ŠPORT 1. DEL

ŠPORT 2. DEL.

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: SZS_9__1

Vaje za drugi teden (23. 3. – 27. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Vaje za tretji teden (30. 3. – 3. 4.) za vse učence od 6. do 9. razreda.

ŠPORT (ogrevanje, gibljivost)

IRENA NOVAK
Učenci, ki mi še niste pošiljali izdelkov na  , mi čim prej pišite na ta naslov, ker bom za aktivnosti v prihodnjih tednih rabila vaše kontakte. Mlajši učenci za pomoč prosite starše ali starejše brate in sestre.
SVETOVALNA SLUŽBA
Za učence, ki imate dodano strokovno pomoč je šolska svetovalna služba skupaj z  učiteljicami, ki izvajajo DSP, pripravila nekaj vaj za OGREVANJE MOŽGANČKOV IN VAJE ZA OGREVANJE . Seveda lahko vaje naredite tudi vsi ostali učenci.

 

 

 

 

 

 

Za vsa vprašanja in  pomoč smo dosegljivi na:

JANJA BAŠELJ:

MARTINA BIZJAK:

AJDA PODOBNIK:

IRENA ZAJC:

JANJA REJEC: 

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

KRATKE VAJE ZA UMIRITEV IN SPROSTITEV

KAKO SE UČITI

RAZVIJANJE VEŠČIN SLUŠNE POZORNOSTI

MOJCA LIPUŽIČ MORAVEC
Učenci, za vprašanja in pomoč sem vam stalno na voljo na elektronskem naslovu: 

 

 

 

 

 

 

 STALNO DELO:

Za učence 8. razredov stalno velja branje domačega branja:

Dokument si lahko preneseš na računalnik ali telefon, po želji ga lahko pošljem tudi na elektronski naslov

Učenci 7. razreda se naučijo pesem na pamet:

Učenke 8. razreda, ki opravljate raziskovalno delo, naloge prejemate preko elektronske pošte.

ROMAN EBERLINC
Učne vsebine, ki so vidne na urniku za ponedeljek, 31 marca, razporedite do 3. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

 

 

 

Pregled učnih vsebin

MARIJA URH LAHAJNAR
IPUBE: V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.  Če potrebuješ svoj osnutek mi piši na mail: 

 

 

 

 

 

 

IP MME- naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.

MARKO BEVK
Navodila za brezplačen dostop do e-gradiv boste našli na tej povezavi.

 

 

 

 

 

 

Gradiva za TIT bodo objavljena enkrat tedensko. V ponedeljek za sedmi razred, v torek za osmi in sredo za šesti razred. Delo si sami razporedite glede na to, kdaj imate omenjeni predmet na urniku.

Ker je nabiralnik  hitro poln, mi informacije in slike o vašem delu, vprašanja, predloge… pošiljajte na naslov .

MIJA BAVCON VENKO
Ure matematike so za vse  skupine enake, snov, ki jo objavimo, si razporediš glede na dneve, kot so po šolskem urniku (4 ure na teden).
ANICA SVETIK
Učenci IP NEMŠČINA iz 7., 8. in 9. razreda poiščite svoja uporabniška imena in gesla za dostop do eTwinninga in se nanj prijavite, ker bomo v prihodnje kakšno stvar delali tudi preko eTwinninga.
TANJA MARINAC:

IP SPH 9: Učenci, ki ste bili izbrani za obisk Mesoteke, poiščite na spletu recept za omako za burger ali pa poskušajte ustvariti povsem svojo. Recept za omako in fotografijo omake mi pošljite na

ZLATA KUHALNICA: Vsi, ki si še vedno želite sodelovati na tekmovanju za Zlato kuhalnico preberite dokument: Zlata kuhalnica

GOS 6: Manjka mi še kar nekaj fotografij vaših kosil (poslati morate vsaj 2!), zato vas prosim, da mi jih čimprej pošljete na .

IRENA ZAJC:
Če je kdo pozabil geslo za vstop v Scratch ali Tynker ali Moj Arnes, naj mi piše na elektronski naslov in mu bom poslala geslo. Prav tako mi pišite, če imate kakršnakoli vprašanja.
MIJA BAVCON VENKO
Kdor bi želel v tem času reševati še dodatne in zanimive naloge jih najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 

Glede na zasedenost poštnega nabiralnika, mi lahko svoje delo pošiljate tudi na ta naslov:

(Skupno število obiskov 13.653, 1 obiskov danes)
Dostopnost