POUK NA DALJAVO

PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

SLJ – Branje z razumevanjem       NAVODILA ZA DELO

MAT –  ŠTEVILA DO 1000

SPO – VREME IN VREMENSKI ZNAKI            DELOVNI LIST –  OPAZUJEMO VREME

 

 

SLJ: Obravnava berila Bojni zapiski mestnega mulca.

Opozorilo: Nekateri učenci iz 4.A še vedno niste poslali opis poklica. Redno, urejeno in pravočasno pošiljanje gradiv, ki jih učiteljici določiva, bo vplivalo na zaključitev ocen.

MAT: UTRJEVANJE PISNEGA MNOŽENJA IN DELJENJA Lahko računaš na list ali v zvezek.

NIT: Reši učni list Skupine organizmov. Do petka 8. 5. pošljite fotografijo HERBARIJA.

LUM: Preberi navodila: Risanje nenavadne živali

NIP – FRANCOŠČINA

Na koncu navodil klikni na dokument PREVERJANJE. Prosi nekoga, da ti ga natisne. Če nimaš možnosti tiskanja, lahko rešitve napišeš v zvezek. Poslikano rešeno preverjanje pošlji učiteljici na elektronski naslov    PREVERJANJE1NIP4

NIP4 – RAČUNALNIŠTVO 1. SKUPINA:
Ob 10.00 bomo imeli pouk na daljavo preko videokonference.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-nip4/
GESLO: vstopnip4

SLJ –  Ponovite vse o opisu rastline. Natančno preglejte svoj opis rastline, ki ste ga že napisali v obliki miselnega vzorca, po ogledu oddaje Sprehodi v naravo. Če ste kaj izpustili, dopolnite ter pošljite svoji razredničarki do torka 5.5.2020.

MAT – Logične in miselne naloge PRIPRAVE ZA MATEMATIČNO TEKMOVANJE

LUMOptične prevare

ŠPO – Pred teboj so različne naloge za razvijanje vzdržljivosti, moči, ravnotežja in raztezanja. Vsak dan si izberi 5 vaj iz posamezne skupine (vzdržljivost, moč, prosti čas, ravnotežje, raztezanje). Športnih 5×5

ANGLEŠČINA – 5. A

Preberi besedilo o ljudeh v afriški državi Mali v učbeniku na strani 102. Pri branju si pomagaj s spodnjim slovarčkom. Besedilo preberi vsaj dvakrat, še bolje trikrat. Po branju v zvezek reši vaje na strani 103 ali pa si to stran (če imaš možnost) sprintaj in vaje reši na list.

people – ljudje

country – država

desert – puščava

official language –uradni jezik

a tribe – pleme

important –pomembno

tell – povedati

history – zgodovina

musician – glasbenik

string – struna

famous – slaven, poznan

 

NIP – FRANCOŠČINA

Na koncu navodil klikni na dokument PREVERJANJE. Prosi nekoga, da ti ga natisne. Če nimaš možnosti tiskanja, lahko rešitve napišeš v zvezek. Poslikano rešeno preverjanje pošlji učiteljici na elektronski naslov    PREVERJANJE1NIP4

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT: navodila za delo

POZITIVA DNEVA

Ko se utrudiš, se nauči počivati, ne pa odnehati.

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

V zvezek za slovenski jezik prepiši spodnje besedilo!

Nedoločniki stojijo samo za določenimi glagoli, npr. za moramo, more, želi, smem, hoče-torej za glagoli, ki poimenujejo nujnost(npr. moramo), dovoljenje (npr. smem), željo (npr. želi/hoče) ipd. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 62 in 63.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

-V učbeniku na str. 154 reši nal. 7 in 8. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

LIKOVNA UMETNOST: Pred prazniki ste dobili nalogo o votli in polni plastiki, ki je bila zastavljena za dve šolski uri. Torej danes nove naloge ni. Tisti, ki ste mi fotografije izdelkov že poslali, ste prosti, ostale pa prosim, da to storite v tem tednu.

ŠPORT: navodila za delo

NARAVOSLOVJE – Naravoslovje 6ab 4 5 in 8 5 2020

NIP – FRANCOŠČINA

Na koncu navodil klikni na dokument PREVERJANJE. Prosi nekoga, da ti ga natisne. Če nimaš možnosti tiskanja, lahko rešitve napišeš v zvezek. Poslikano rešeno preverjanje pošlji učiteljici na elektronski naslov    PREVERJANJE1NIP4

GLASBENA UMETNOST – Na tej povezavi boste našli 3 dokumente. Odpirajte jih po vrsti, tako, kot si sledijo v zaporedju od 1 do 3.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT: navodila za delo

ANGLEŠČINA:

Preveri elektronsko pošto, kjer najdeš rešitve preverjanja.Vzemi si čas za temeljit pregled napak. Popravi, dopolni in razčisti, kar ni bilo pravilno. Če rešitev nisi dobil(a) moraš najprej poslati rešeno preverjanje! Do petka mi pošlji fotografije zvezka in delovnega zvezka od 16. 3. naprej.

SLOVENSKI JEZIK – 6.A IN 6.B

V zvezek za slovenski jezik prepiši spodnje besedilo!

Nedoločniki stojijo samo za določenimi glagoli, npr. za moramo, more, želi, smem, hoče-torej za glagoli, ki poimenujejo nujnost(npr. moramo), dovoljenje (npr. smem), željo (npr. želi/hoče) ipd. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 62 in 63.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

-V učbeniku na str. 154 reši nal. 7 in 8. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

LIKOVNA UMETNOST: Pred prazniki ste dobili nalogo o votli in polni plastiki, ki je bila zastavljena za dve šolski uri. Torej danes nove naloge ni. Tisti, ki ste mi fotografije izdelkov že poslali, ste prosti, ostale pa prosim, da to storite v tem tednu.

ŠPORT: navodila za delo

NARAVOSLOVJE – Naravoslovje 6ab 4 5 in 8 5 2020

NIP – FRANCOŠČINA

Na koncu navodil klikni na dokument PREVERJANJE. Prosi nekoga, da ti ga natisne. Če nimaš možnosti tiskanja, lahko rešitve napišeš v zvezek. Poslikano rešeno preverjanje pošlji učiteljici na elektronski naslov    PREVERJANJE1NIP4

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT: navodila za delo

SLOVENŠČINA

PREDLOG

Danes bomo spoznali kratke besede, ki same nimajo polnega pomena, pač pa z njimi izražamo določena razmerja. To so PREDLOGI. V zvezek si zapišite razlago in si jo zapomnite (LINK -PREDLOG). Nato rešite naloge od DZ 59/1 do 65/15.

LIKOVNA UMETNOST: Pred prazniki ste dobili nalogo o odlitku, ki je bila zastavljena za dve šolski uri. Torej danes nove naloge ni. Tisti, ki ste mi fotografije izdelkov že poslali, ste prosti, ostale pa prosim, da to storite v tem tednu.

ŠPORT: navodila za delo

NEMŠČINA- IZBIRNI PREDMET

Wie sind die Sachen? (Adjektive – Festigung)

Ena naloga preverjanja (učni list SCHULSACHEN UND FARBEN) iz preteklega tedna še ni bila oddana. Obvezno oddati DANES (4. 5. 2020) na e-naslov Prejšnjo uro smo se naučili nekaj pridevnikov, s katerimi opisujemo stvari. Danes jih bomo ponovili, zato v zvezke najprej napišite naslednje povedi in poleg njih prevod v nemščino:

Šolska torba je polna. / Moj šilček je star. / Svinčnik je trd. / Ravnilo je dolgo. / Škatla z vodenimi barvicami je nova.

Rešite dve nalogi na spletu, s pomočjo katerih boste utrdili znanje pridevnikov. Če je katera od besed nova, jo poiščite v (spletnem) slovarju, npr. PONS:

https://learningapps.org/453522 (Sličice iz zgornje vrstice povleci na ustrezen pridevnik.)

https://learningapps.org/11608382 (Najprej v zvezek prepiši pridevnike iz desnega stolpca in poleg njih napiši prevode. Nato v mreži na levi poišči vse te pridevnike (vodoravno in navpično). Označi jih z miško, da se ti obarvajo.)

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

GLASBENA UMETNOST – odprite dokument na tej povezavi Baročna glasba

TIT:

V tem tednu, še enkrat preverite svoje zapiske, jih uredite in mi jih posredujete na naslov . Tisti, ki ste to že naredili ste v tem tednu prosti.

SLOVENŠČINA – delate na projektu, v torek, 5. 5., do večera oddate. Opozorilo, vsi učenci, ki gradiv, stripa še niste poslali, to storite najkasneje do jutri.

ANGLEŠČINA Na koncu teh navodil klikni na dokument PREVERJANJE, ki ga boš rešil(a) do srede. Rešitve lahko vneseš kar v wordov dokument ali pa si preverjanje natisneš. Rešeno ali poslikano preverjanje pošlji učiteljici na elektronski naslov      PREVERJANJE3-7.r

LIKOVNA UMETNOST: Pred prazniki ste dobili nalogo o odlitku, ki je bila zastavljena za dve šolski uri. Torej danes nove naloge ni. Tisti, ki ste mi fotografije izdelkov že poslali, ste prosti, ostale pa prosim, da to storite v tem tednu.

ŠPORT: navodila za delo

NEMŠČINA- IZBIRNI PREDMET

Wie sind die Sachen? (Adjektive – Festigung)

Ena naloga preverjanja (učni list SCHULSACHEN UND FARBEN) iz preteklega tedna še ni bila oddana. Obvezno oddati DANES (4. 5. 2020) na e-naslov Prejšnjo uro smo se naučili nekaj pridevnikov, s katerimi opisujemo stvari. Danes jih bomo ponovili, zato v zvezke najprej napišite naslednje povedi in poleg njih prevod v nemščino:

Šolska torba je polna. / Moj šilček je star. / Svinčnik je trd. / Ravnilo je dolgo. / Škatla z vodenimi barvicami je nova.

Rešite dve nalogi na spletu, s pomočjo katerih boste utrdili znanje pridevnikov. Če je katera od besed nova, jo poiščite v (spletnem) slovarju, npr. PONS:

https://learningapps.org/453522 (Sličice iz zgornje vrstice povleci na ustrezen pridevnik.)

https://learningapps.org/11608382 (Najprej v zvezek prepiši pridevnike iz desnega stolpca in poleg njih napiši prevode. Nato v mreži na levi poišči vse te pridevnike (vodoravno in navpično). Označi jih z miško, da se ti obarvajo.)

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

TIT:

V tem tednu, še enkrat preverite svoje zapiske, jih uredite in mi jih posredujete na naslov . Tisti, ki ste to že naredili ste v tem tednu prosti.

SLOVENŠČINE – delo za vse tri skupine (8.S3 v čet. ne bo imela ure) REŠITVE POVODNI MOŽ, besedilo France Prešeren_PESEM_BESEDILO OPOZORILO – vsi, ki vseh gradiv še niste oddali, to storite do srede.

 

 

 

 

 

 

ANGLEŠČINA – SKUPINA 3

Danes bomo (vsaj v mislih) malo odpotovali na celino, ki jo na splošno dokaj slabo poznamo, in sicer v Afriko. Napiši naslov Africa v zvezek. Kaj že veš o tej državi? Za uvod si oglej kratko predstavitev na spodnji povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=FVfXO97-WF8

Zdaj preberi besedilo o Afriki v učbeniku na straneh 114 in 115. Po branju v zvezek odgovori na vprašanja na začetku besedila. Če imaš težave z razumevanjem besedila, si pomagaj s slovarjem. Če imaš rad(a) glasbo, poslušaj pesem z naslovom Africa na spodnji povezavi s krasnimi prizori iz te celine.

https://www.youtube.com/watch?v=DWfY9GRe7SI

Pa še v izvedbi Perpetuum jazzile

https://www.youtube.com/watch?v=ATTeH6KWQZ4

ŠPORT:navodila za delo

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE: Dnevnik vadbe – navodila za delo

IP – FRANCOŠČINA

V delovnem zvezku na zadnjih straneh poišči miselni vzorec z glagoli v sedanjiku. (LES VERBES AU PRESENT) (Tretji miselni vzoresc po vrsti) Bi ga znala dopolniti? Začneš na vrhu, z vsemi osebnimi zaimki, ki jih poznamo (jaz, ti…). Potem nadaljij na desni strani, kjer vpišeš vse končnice za glagole na –ER. Spodaj napiši trdilne in nikalne stavke. Na levi strani pa dopolni z dvema posebnima glagoloma v vseh osebah.

ZGODOVINA:
Samostojno delo in priprava seminarske naloge po dogovorjenih navodilih – “19. stoletje na področju politike, gospodarstva, umetnosti in znanosti”. Glej navodila.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

FIZIKA navodilo za delo najdeš tukaj.

LIKOVNO SNOVANJE 2: od pojma do znaka

 

SLOVENŠČINE – delo za vse tri skupine (8.S3 v čet. ne bo imela ure) REŠITVE POVODNI MOŽ, besedilo France Prešeren_PESEM_BESEDILO OPOZORILO – vsi, ki vseh gradiv še niste oddali, to storite do srede.

 

 

 

 

 

 

ANGLEŠČINA – SKUPINA 3

Danes bomo (vsaj v mislih) malo odpotovali na celino, ki jo na splošno dokaj slabo poznamo, in sicer v Afriko. Napiši naslov Africa v zvezek. Kaj že veš o tej državi? Za uvod si oglej kratko predstavitev na spodnji povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=FVfXO97-WF8

Zdaj preberi besedilo o Afriki v učbeniku na straneh 114 in 115. Po branju v zvezek odgovori na vprašanja na začetku besedila. Če imaš težave z razumevanjem besedila, si pomagaj s slovarjem. Če imaš rad(a) glasbo, poslušaj pesem z naslovom Africa na spodnji povezavi s krasnimi prizori iz te celine.

https://www.youtube.com/watch?v=DWfY9GRe7SI

Pa še v izvedbi Perpetuum jazzile

https://www.youtube.com/watch?v=ATTeH6KWQZ4

ŠPORT: navodila za delo

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE: Dnevnik vadbe – navodila za delo

LIKOVNA UMETNOST: avtoportret_risba po opazovanju

IP- FRANCOŠČINA

V delovnem zvezku na zadnjih straneh poišči miselni vzorec z glagoli v sedanjiku. (LES VERBES AU PRESENT) (Tretji miselni vzoresc po vrsti) Bi ga znala dopolniti? Začneš na vrhu, z vsemi osebnimi zaimki, ki jih poznamo (jaz, ti…). Potem nadaljij na desni strani, kjer vpišeš vse končnice za glagole na –ER. Spodaj napiši trdilne in nikalne stavke. Na levi strani pa dopolni z dvema posebnima glagoloma v vseh osebah.

ZGODOVINA:
Samostojno delo in priprava seminarske naloge po dogovorjenih navodilih – “19. stoletje na področju politike, gospodarstva, umetnosti in znanosti”. Glej navodila

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

FIZIKA navodilo za delo najdeš tukaj.

LIKOVNO SNOVANJE 2: od pojma do znaka

 

 

ANGLEŠČINA:

Najprej preveri elektronsko pošto, kamor si prejel(a) rešitve preverjanja. Temeljito preglej napake in jih popravi. Razčisti, zakaj je nekaj narobe s pomočjo zvezka, učbenika, delovnega zvezka. Če rešitev nisi prejel(a), moraš najprej poslati rešeno preverjanje. Do petka ta teden pošlji tudi fotografije zvezka in delovnega zvezka od 16. 3. naprej.  Naredi uvod v nov vsebinski sklop. Navodila najdeš TUKAJ

SLOVENŠČINA

Namesto kina in televizije (KULTURNI SPORED)

Preberi vprašanja v DZ 75/1, 2 in na kratko pisno reši nalogi. Nato si oglej spored kulturnih prireditev v DZ 76/3 ter pisno reši naloge od DZ 76/4 do 77/7.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Victorias Tagebuch

Najprej si v eTwinningu (projekt Solidarität als Weihnachtsgabe) oglejte, kaj so vam odgovorili/komentirali vrstniki iz Trsta (strani 11 in 12 – kliknite na diskusijo na spodnjem delu strani 11 in na link na strani 12).

Zdaj pa se vrnimo k Victorii (Vicky), ki iz Avstralije prihaja na obisk k Janovi družini v Weimarju v Nemčiji. Preberite besedilo iz njenega dnevnika (1. dan v Nemčiji): Maximal 3, UČB 56/11. Besedilo ob pomoči slovarčka zadaj v učbeniku pisno prevedite v slovenščino.

Nato v zvezke rešite nalogi UČB 56/11a (Katere 4 teme se pojavljajo v Victoriinem dnevniku?) in UČB 57/11b (Dele povedi povežite tako, da dobite vsebinsko in jezikovno pravilne trditve, in jih prepišite v zvezke.)

ŠPORT: navodila za delo

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: Dnevnik vadbe – navodila za delo

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

IP- FRANCOŠČINA

V delovnem zvezku na zadnjih straneh poišči miselni vzorec z glagoli v sedanjiku. (LES VERBES AU PRESENT) (Tretji miselni vzoresc po vrsti) Bi ga znala dopolniti? Začneš na vrhu, z vsemi osebnimi zaimki, ki jih poznamo (jaz, ti…). Potem nadaljij na desni strani, kjer vpišeš vse končnice za glagole na –ER. Spodaj napiši trdilne in nikalne stavke. Na levi strani pa dopolni z dvema posebnima glagoloma v vseh osebah.

FIZIKA: dobimo se v video konferenčni sobi ob 9. uri. Gradivo je tukaj.

IP KEŽ gradivo je tukaj.

 

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Victorias Tagebuch

Najprej si v eTwinningu (projekt Solidarität als Weihnachtsgabe) oglejte, kaj so vam odgovorili/komentirali vrstniki iz Trsta (strani 11 in 12 – kliknite na diskusijo na spodnjem delu strani 11 in na link na strani 12).

Zdaj pa se vrnimo k Victorii (Vicky), ki iz Avstralije prihaja na obisk k Janovi družini v Weimarju v Nemčiji. Preberite besedilo iz njenega dnevnika (1. dan v Nemčiji): Maximal 3, UČB 56/11. Besedilo ob pomoči slovarčka zadaj v učbeniku pisno prevedite v slovenščino.

Nato v zvezke rešite nalogi UČB 56/11a (Katere 4 teme se pojavljajo v Victoriinem dnevniku?) in UČB 57/11b (Dele povedi povežite tako, da dobite vsebinsko in jezikovno pravilne trditve, in jih prepišite v zvezke.)

ŠPORT: navodila za delo

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: Dnevnik vadbe – navodila za delo

BIOLOGIJA – Biologija 9b 4 5 2020

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

IP- FRANCOŠČINA

V delovnem zvezku na zadnjih straneh poišči miselni vzorec z glagoli v sedanjiku. (LES VERBES AU PRESENT) (Tretji miselni vzoresc po vrsti) Bi ga znala dopolniti? Začneš na vrhu, z vsemi osebnimi zaimki, ki jih poznamo (jaz, ti…). Potem nadaljij na desni strani, kjer vpišeš vse končnice za glagole na –ER. Spodaj napiši trdilne in nikalne stavke. Na levi strani pa dopolni z dvema posebnima glagoloma v vseh osebah.

FIZIKA: dobimo se v video konferenčni sobi ob 9. uri. Gradivo je tukaj.

IP KEŽ gradivo je tukaj.

LIKOVNO SNOVANJE 3: načrtovanje prostorskih sprememb v kraju

TOREK, 5. 5.  2020

MAT: Krog in krožnica

 

 

 

Preberi snov v DZ (4.del)  str. 6. Reši nalogo v DZ str. 7.

Nato preberi snov v DZ str. 8. V zvezek napiši naslov Krog in krožnica in prepiši dva rumena kvadratka s str. 8.

V zvezek čez celo stran vadi risanje krožnic s šestilom. Središča krožnic označi s črko S. Izberi eno krožnico in ji označi polmer r, eni pa označi premer d.

SLJ: Pišemo brez težav

Reši naloge v DZ str. 88 (8., 10. in 11. naloga). 15 besed iz slovarčka na str. 89 uporabi v povedih. Piši v zvezek.

GUM: Preberi, poglej in poslušaj Mozart_Carobna piscal

DRU 4.B: Gospodarske dejavnosti – Preberi učb. str. 68, 69 in v zvezek napiši naslov ter prepiši povzetek.

Nato reši še Gospodarske dejavnosti.

DRU 4. A: Ponovitev – Domača pokrajina 

Rešite delovni list Domača pokrajina ali naloge z delovnega lista rešite v zvezek. Izdelek v celoti poslikajte in mi pošljite do sobote, 9. 5. 2020, na mail: Naj spomnim, da bo redno, urejeno in pravočasno pošiljanje gradiv vplivalo na zaključitev ocen.

NIP4 – RAČUNALNIŠTVO 2. SKUPINA:
Ob 10.00 bomo imeli pouk na daljavo preko videokonference.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-nip4/
GESLO: vstopnip4

ANGLEŠČINA: NAVODILA ZA DELO

DRU – Obsredozemski svet – ponavljanje in utrjevanje snovi

 

 

 

V učbeniku za DRU, str. 63 – 69, si preberite poglavje OBSREDOZEMSKI SVET ter si  oglejte PPT predstavitev na povezavi:

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=2914&n=0

MAT – ENAČBE

DZ str. 18 / 1.nal. – Reši v zvezek in pazi na urejen zapis (Preberi tudi razlago v vijola okvirčku – UČENOST JE MODROST)

DZ str. 19 / 2. in 3.nal. – Reši v DZ

DZ str. 20/ 4.nal. – Reši v DZ

SLJ-  BERILO in mali zvezek za SLJ

5.a  – Navodilo za delo: SLO – SOLZICE- VORANC 

5.b – Navodilo za delo: SLO- Župančič-Breza in hrast

BERILO-SLJ-Breza in hrast

ANGLEŠČINA – 5. A

Klikni na dokument na koncu navodil, kjer sem ti danes pripravila zelo obsežen slovar z besedami za opis ljudi in občutkov. Če je možno, si slovar natisni in nalepi v zvezek. Oglej si besede. Katere od njih že poznaš? Morda katere tudi v slovenščini ne razumeš čisto dobro. Vprašaj koga od domačih, kaj pomenijo. Na spodnji povezavi boš našel/našla predstavitev teh besed s slikami in posnetki ter tri vaje, zadnja je križanka. Koliko od teh vaj ti uspe pravilno rešiti? Preizkusi se. KAKŠNI SMO IN KAJ OBČUTIMO

http://www.letshavefunwithenglish.com/vocabulary/feelings/index.html

NIP5 – RAČUNALNIŠTVO
Ob 11.00 bomo imeli pouk na daljavo preko videokonference.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-nip5/
GESLO: vstopnip5

POZITIVA DNEVA

Kdor ni zadovoljen s tem, kar ima, ne bi bil zadovoljen s tistim, kar bi imel.   (Sokrat)

ANGLEŠČINA:

Preveri elektronsko pošto, kjer najdeš rešitve preverjanja.Vzemi si čas za temeljit pregled napak. Popravi, dopolni in razčisti, kar ni bilo pravilno. Če rešitev nisi dobil(a) moraš najprej poslati rešeno preverjanje! Do petka mi pošlji fotografije zvezka in delovnega zvezka od 16. 3. naprej.

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

V zvezek za slovenski jezik prepiši spodnje besedilo.
Poznamo  dve neosebni glagolski obliki: nedoločnik in namenilnik.
Med seboj se ločita v obliki in rabi:

 • Namenilnik se končuje na -t/-č in ga uporabljamo za glagoli premikanja;z njim izražamo namen oz. cilj premikanja (prim. Prišel sem metat na koš. Prišel sem, da bi metal na koš.)
 • Nedoločnik se končuje na -ti/-či in ga ne uporabljamo za glagoli premikanja, temveč za glagoli moram, morem, hočem, smem, začnem ipd. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 64 , 65 IN 66. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA- 6.A IN 6.B

 • V zvezek za matematiko napiši naslov PROSTORNINSKE ENOTE IN MERJENJE PROSTORNINE.
 • Pod naslov prepiši »tabletko« na str. 158 in pomni. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)
 • Preberi si rešena primera na str. 158 in 159.

NIP – FRANCOŠČINA

Na koncu navodil klikni na povezavo PREVERJANJE. Lahko ga rešiš kar v wordov dokument (tipkaš rešitve), ali pa si ga natisneš. Če imaš težave, si pomagaj z učbenikom in z zapiski v zvezku. Rešeno v dokumentu ali poslikano pošlji učiteljici na naslov              francoščina 6.r PREVERJANJE ZNANJA

ANGLEŠČINA

Preberi besedilo Beautiful Slovenia na str. 73 v učbeniku. Pri novih besedah si pomagaj s slovarčkom zadaj v knjigi in z učnim listom, ki ga najdeš TUKAJ. Učni list si natisni in ga rešenega prilepi v zvezek, ali pa besede prepiši v zvezek. Ko to končaš, odgovori na vprašanja v Task 1, 2.  Odgovore napiši v zvezek.

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

V zvezek za slovenski jezik prepiši spodnje besedilo.
Poznamo  dve neosebni glagolski obliki: nedoločnik in namenilnik.
Med seboj se ločita v obliki in rabi:

 • Namenilnik se končuje na -t/-č in ga uporabljamo za glagoli premikanja;z njim izražamo namen oz. cilj premikanja (prim. Prišel sem metat na koš. Prišel sem, da bi metal na koš.)
 • Nedoločnik se končuje na -ti/-či in ga ne uporabljamo za glagoli premikanja, temveč za glagoli moram, morem, hočem, smem, začnem ipd. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 64 , 65 IN 66. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA- 6.A IN 6.B

 • V zvezek za matematiko napiši naslov PROSTORNINSKE ENOTE IN MERJENJE PROSTORNINE.
 • Pod naslov prepiši »tabletko« na str. 158 in pomni. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)
 • Preberi si rešena primera na str. 158 in 159.

 

GLASBENA UMETNOST – Na tej povezavi boste našli 3 dokumente. Odpirajte jih po vrsti tako, kot si sledijo: od 1 do 3.

NIP – FRANCOŠČINA

Na koncu navodil klikni na povezavo PREVERJANJE. Lahko ga rešiš kar v wordov dokument (tipkaš rešitve), ali pa si ga natisneš. Če imaš težave, si pomagaj z učbenikom in z zapiski v zvezku. Rešeno v dokumentu ali poslikano pošlji učiteljici na naslov              francoščina 6.r PREVERJANJE ZNANJA

ANGLEŠČINA

Pred počitnicami si vadil(a) strukture različnih slovničnih časov, ki smo jih letos obravnavali. Danes se loti preverjanja, ki ga moraš oddati do četrtka, 7. 5. Preverjanje si lahko natisneš, rešiš in poslikaš, lahko si ga preneseš kot Wordov dokument in ga rešiš tako, da rešitve natipkaš, shraniš in pošlješ. Če ne gre ne prvo, ne drugo, lahko rešitve pišeš v zvezek. Preverjanje najdeš TUKAJ. Tisti, ki še niste poslali poslikanega zvezka (naloga izpred počitnic), naredite to ta teden.

SLOVENŠČINA

Josip Jurčič: KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI  (poslušanje radijske igre ali ogled gledališke predstave)

Poslušajte radijsko igro ali si oglejte gledališko predstavo Kozlovska sodba v Višnji Gori:

Nato v zvezek za književnost napišite avtorja, naslov besedila in obnovo vsebine v  10 povedih.

IP- FRANCOŠČINA

V delovnem zvezku na zadnjih straneh poišči miselni vzorec z glagoli v sedanjiku. (LES VERBES AU PRESENT) (Tretji miselni vzoresc po vrsti) Bi ga znala dopolniti? Začneš na vrhu, z vsemi osebnimi zaimki, ki jih poznamo (jaz, ti…). Potem nadaljij na desni strani, kjer vpišeš vse končnice za glagole na –ER. Spodaj napiši trdilne in nikalne stavke. Na levi strani pa dopolni z dvema posebnima glagoloma v vseh osebah.

MATEMATIKA

Navodila za delo najdete tukaj.

IP ROKOMET: navodila za delo

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7a 5 5 2020 – dobimo se v videokonferenci

SLOVENŠČINE – ena ura za projekt, ena ura za rešitve KOZLOVSKA SODBA

ANGLEŠČINA

Danes je čas za urejanje delovnega zvezka. Najprej reši vaji na strani 55 (prej še enkrat preberi obe besedili, na kateri sta vaji vezani). Nato preglej, ali imaš delovni zvezek urejen in dopolni, če ti mogoče kakšna vaja manjka. Strani  54 zaenkrat še ne rešuj!

IP- FRANCOŠČINA

V delovnem zvezku na zadnjih straneh poišči miselni vzorec z glagoli v sedanjiku. (LES VERBES AU PRESENT) (Tretji miselni vzoresc po vrsti) Bi ga znala dopolniti? Začneš na vrhu, z vsemi osebnimi zaimki, ki jih poznamo (jaz, ti…). Potem nadaljij na desni strani, kjer vpišeš vse končnice za glagole na –ER. Spodaj napiši trdilne in nikalne stavke. Na levi strani pa dopolni z dvema posebnima glagoloma v vseh osebah.

MATEMATIKA

Navodila za delo najdete tukaj.

IP ROKOMET: navodila za delo

NARAVOSLOVJE: dobimo se v videokonferenci.

ANGLEŠČINA

2. SKUPINA

Najprej preveri elektronsko pošto, kamor si prejel(a) rešitve preverjanja. Temeljito preglej napake in jih popravi. Razčisti, zakaj je nekaj narobe s pomočjo zvezka, učbenika, delovnega zvezka. Če rešitev nisi prejel(a), moraš najprej poslati rešeno preverjanje. Do petka ta teden pošlji tudi fotografije zvezka in delovnega zvezka od 16. 3. naprej.  Današnjo snov najdeš TUKAJ.

3. SKUPINA

Oglej si uvodno stran v Module 4 v učbeniku (stran 71). Slike poveži z ustreznimi povedmi. Na strani 72 (na desni strani) si oglej PET FOTOGRAFIJ, ki predstavljajo sodobne probleme, s katerimi se spopadamo zemljani. Prikazani problemi so sledeči: 1. POLLUTION (onesnaževanje) 2. POVERTY (revščina) 3. ILLNESSES AND MEDICINE (bolezni in zdravila) 4. TECHNOLOGY (tehnologija) in 5. CLIMATE CHANGE(klimatske spremembe) Izberi si fotografijo, ki te najbolj pritegne in v angleščini napiši 4 do 6 povedi o tej temi, če želiš lahko tudi malo daljši pisni sestavek. Napisano v  wordovem dokumentu pošlji na naslov  

SLOVENŠČINA – vse tri skupine TURJAŠKA ROZAMUNDA , učni list TURJASKA ROZAMUNDA

KEMIJA samostojno delo – priprava seminarske naloge na temo elementa v PSE. Navodila za delo ste prejeli po elektronski pošti.

LIKOVNA UMETNOST: Zaključujemo z nalogo iluzija prostora. Kdor še ni oddal naloge, naj odda do konca tedna.

MATEMATIKA

Navodila za delo najdete tukaj.

TIT

V tem tednu, še enkrat preverite svoje zapiske, jih uredite in mi jih posredujete na naslov . Tisti, ki ste to že naredili ste v tem tednu prosti.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Danes se bomo naučili, kako nekomu opišemo pot. V zvezek napišite naslov in razlago besed.

Wegbeschreibung (Opis poti)

geradeaus – naravnost, nach links – na levo, nach rechts – na desno, über die Straße – čez cesto, über die Brücke – čez most

Entschuldigung, wie komme ich zum … / zur …? (Oprostite, kako pridem do …?)

zuerst – najprej, dann – potem, danach – nato

Geh/Gehen Sie zuerst über die Straße und dann nach links. – (Pojdi/Pojdite najprej čez cesto in potem na levo.)

Oglejte si slike v UČB 46/6 (spodaj), nato rešite naloge v DZ 46/9a (Poglejte rešen primer, nato po tem vzorcu opišite pot, kot vam kažejo znaki.) ter DZ 46/10 (Opišite svojo pot od doma do šole.)

ANGLEŠČINA

2. SKUPINA

Najprej preveri elektronsko pošto, kamor si prejel(a) rešitve preverjanja. Temeljito preglej napake in jih popravi. Razčisti, zakaj je nekaj narobe s pomočjo zvezka, učbenika, delovnega zvezka. Če rešitev nisi prejel(a), moraš najprej poslati rešeno preverjanje. Do petka ta teden pošlji tudi fotografije zvezka in delovnega zvezka od 16. 3. naprej.  Današnjo snov najdeš TUKAJ.

3. SKUPINA

Oglej si uvodno stran v Module 4 v učbeniku (stran 71). Slike poveži z ustreznimi povedmi. Na strani 72 (na desni strani) si oglej PET FOTOGRAFIJ, ki predstavljajo sodobne probleme, s katerimi se spopadamo zemljani. Prikazani problemi so sledeči: 1. POLLUTION (onesnaževanje) 2. POVERTY (revščina) 3. ILLNESSES AND MEDICINE (bolezni in zdravila) 4. TECHNOLOGY (tehnologija) in 5. CLIMATE CHANGE(klimatske spremembe) Izberi si fotografijo, ki te najbolj pritegne in v angleščini napiši 4 do 6 povedi o tej temi, če želiš lahko tudi malo daljši pisni sestavek. Napisano v  wordovem dokumentu pošlji na naslov  

SLOVENŠČINA – vse tri skupine TURJAŠKA ROZAMUNDA , učni list TURJASKA ROZAMUNDA

KEMIJA samostojno delo – priprava seminarske naloge na temo elementa v PSE. Navodila za delo ste prejeli po elektronski pošti.

LIKOVNA UMETNOST: Zaključujemo z nalogo iluzija prostora. Kdor še ni oddal naloge, naj odda do konca tedna.

MATEMATIKA

Navodila za delo najdete tukaj.

TIT:

V tem tednu, še enkrat preverite svoje zapiske, jih uredite in mi jih posredujete na naslov . Tisti, ki ste to že naredili ste v tem tednu prosti.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Danes se bomo naučili, kako nekomu opišemo pot. V zvezek napišite naslov in razlago besed.

Wegbeschreibung (Opis poti)

geradeaus – naravnost, nach links – na levo, nach rechts – na desno, über die Straße – čez cesto, über die Brücke – čez most

Entschuldigung, wie komme ich zum … / zur …? (Oprostite, kako pridem do …?)

zuerst – najprej, dann – potem, danach – nato

Geh/Gehen Sie zuerst über die Straße und dann nach links. – (Pojdi/Pojdite najprej čez cesto in potem na levo.)

Oglejte si slike v UČB 46/6 (spodaj), nato rešite naloge v DZ 46/9a (Poglejte rešen primer, nato po tem vzorcu opišite pot, kot vam kažejo znaki.) ter DZ 46/10 (Opišite svojo pot od doma do šole.)

SLOVENŠČINA

KULTURNI SPORED (nadaljevanje)

Reši naloge od DZ 78/8 do DZ 83/25. Pri nekaterih nalogah si moraš pomagati s spletom. Obvezno reši tudi te.

GLASBENA UMETNOST – povezava Rock glasba – Woodstock

KEMIJA samostojno delo – priprava seminarske naloge na temo organske spojine. Navodila za delo ste prejeli v videokonferenci in po elektronski pošti.

LIKOVNO SNOVANJE 3: načrtovanje prostorskih sprememb v kraju

BIOLOGIJA: Biologija 9a 5 5 2020 – dobimo se v videokonferenci.

ANGLEŠČINA:

Najprej preveri elektronsko pošto, kamor si prejel(a) rešitve preverjanja. Temeljito preglej napake in jih popravi. Razčisti, zakaj je nekaj narobe s pomočjo zvezka, učbenika, delovnega zvezka. Če rešitev nisi prejel(a), moraš najprej poslati rešeno preverjanje. Do petka ta teden pošlji tudi fotografije zvezka in delovnega zvezka od 16. 3. naprej.  Naredi uvod v nov vsebinski sklop. Navodila najdeš TUKAJ

SLOVENŠČINA

Namesto kina in televizije (KULTURNI SPORED)

Preberi vprašanja v DZ 75/1, 2 in na kratko pisno reši nalogi. Nato si oglej spored kulturnih prireditev v DZ 76/3 ter pisno reši naloge od DZ 76/4 do 77/7.

 

GLASBENA UMETNOST – povezava Rock glasba – Woodstock

KEMIJA samostojno delo – priprava seminarske naloge na temo organske spojine. Navodila za delo ste prejeli v videokonferenci in po elektronski pošti.

LIKOVNO SNOVANJE 3: načrtovanje prostorskih sprememb v kraju

BIOLOGIJA:  – dobimo se v videokonferenci.

DSP – IRENA ZAJC

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

SREDA, 6. 5. 2020

 

MAT: Reši naloge v DZ str. 9 in 10. V zvezek s šestilom oblikuj še kakšno sliko.

 

 

 

 

 

 

 

 

SLJ: Jezikovne vaje 

NIT: Kraljestvo gliv

Preberi snov v učbeniku str. 111 – 113. V zvezek napiši naslov Kraljestvo gliv, prepiši Moram vedeti, preriši mušnico in opiši njene dele (slika v učb. str. 111).

GUM: Reši križanko Krizanka_v_operi in jo prilepi v zvezek. Rešitve lahko pišeš tudi v zvezek.

ŠPO: Z žogo izvajaj različne vaje vodenja in podaje.

NIP – FRANCOŠČINA

Klikni na povezavo na koncu teh navodil in preveri rešitve ponedeljkovega preverjanja. Ti je šlo? Če imaš kakršnokoli vprašanje, mi piši na     REŠITVE

 

NITIz zelenega v belo in iz belega v rjavo

Vse o tem si preberi v učbeniku za NIT str. 93  Na zadnji strani v učbeniku str. 126, 127 si poglej, kaj se zgodi s hrano in kako hrana potuje po našem telesu. Hitro se boš spomnil, kaj si se o tem že učil v četrtem razredu.

Zapis v zvezek za NIT:

Napiši naslov današnje ure in odgovori na naslednja vprašanja. (Pri odgovarjanju si lahko pomagaš tudi z učbenikom, zvezkom, internetom, starši,…. Obvezno odgovarjaj v celih povedih na dolgo.)

 1. Kako imenujemo pot hrane po telesu?
 2. Koliko časa potuje hrana po telesu?
 3. Kako potuje hrana, ki jo zaužijemo, po telesu? Opiši.
 4. Koliko je dolga prebavna cev zdravega odraslega človeka?
 5. Ali na Zemlji pridelamo dovolj hrane za vse ljudi? Svoj odgovor utemelji.

MAT – ŠE MALO ENAČB

DZ za MAT str. 21 / 7., 8. in 9. naloga

Naloge izračunaj v zvezek za MAT. Pravilno zapiši enačbe.  Pri 9. nalogi pomožne račune izračunaj pisno v zvezek. Pazi na urejeno obliko zapisa.

SLJ – VAJE v DZ

Najprej odprite DZ za SLJ 1.del na str. 78 in v velik zvezek za SLJ prepišite besedilo iz modrega okvirčka.

Nato rešite v DZ na str. 82 / 18. in 19. nalogo

DRU – V prilogi za DRU si oglej, s katerimi dejavnostmi so se v preteklosti ukvarjali ljudje obsredozemskega sveta. Izvedel boš še marsikaj zanimivega o njihovih šegah, navadah, njihovi hrani…. Bodi pozoren tudi na zaključek predstavitve, da ne boš pozabil napisati kratkega zapisa v zvezek.

Priloga DRU: Gospodarstvo_v_preteklosti_in_sege

ŠPO – Športnih 5X5

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

NIP – FRANCOŠČINA

Klikni na povezavo na koncu teh navodil in preveri rešitve ponedeljkovega preverjanja. Ti je šlo? Če imaš kakršnokoli vprašanje, mi piši na     REŠITVE

OSTALI PREDMETI: POUK NA DALJAVO 6. 5.

ANGLEŠČINA – 2.R: NAVODILA ZA DELO

 

ANGLEŠČINA – 3.R: NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA – 4.R

Si danes že pojedel/pojedla zajtrk? Upam, da si, saj je to najpomembnejši obrok dneva. Pa britanski otroci, misliš, da so ga že pojedli? Verjetno, saj je tam ura samo za eno manj kot pri nas. Ali veš, kakšno hrano jedo za zajtrk v Angliji? Tipičen angleški zajtrk je malo drugačen od slovenskega . Na spodnji povezavi boš spoznal/a, kaj angleži jedo zjutraj in rešil/a vaje. Danes torej zajtrkujemo malo drugače. Uživaj v spoznavanju angleške kulture. Poskusi rešiti vse vaje.

http://www.letshavefunwithenglish.com/vocabulary/breakfast/index.html

Zdaj pa ponovi še kako po angleško povemo, kaj počnemo v prostem času. Večino izrazov že poznaš. Nova izraza pa sta KNIT –PLESTI in SEW-ŠIVATI

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/free-time-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/free-time-2

ISP 1. razred – Pomoč učencem z zmanjšano pozornostjo in koncentracijo (učiteljica Martina Bizjak) vaje najdete tukaj ISP 1. razred (5)

ISP socialne veščine (od 1. razreda do 3. razreda) –  za vas sva pripravili super izziv tedna, najdeš ga tukaj ISP izziv super dan

POZITIVA DNEVA

Naj bo DANES tako čudovit, da bo VČERAJ ljubosumen.

ANGLEŠČINA

Preberi besedilo Beautiful Slovenia na str. 73 v učbeniku. Pri novih besedah si pomagaj s slovarčkom zadaj v knjigi in z učnim listom, ki ga najdeš TUKAJ. Učni list si natisni in ga rešenega prilepi v zvezek, ali pa besede prepiši v zvezek. Ko to končaš, odgovori na vprašanja v Task 1, 2.  Odgovore napiši v zvezek.

SLOVENSKI JEZIK – 6.A IN 6.B

NIP – FRANCOŠČINA

Klikni na povezavo na koncu teh navodil in preveri rešitve ponedeljkovega preverjanja. Ti je šlo? Če imaš kakršnokoli vprašanje, mi piši na     REŠITVE

BERILO 6

Josip Jurčič: Kako je Krjavelj s hudičem opravil
-Preberi besedilo.

-V zvezek za književnost napiši naslov Josip Jurčič: Kako je Krjavelj s hudičem opravil.
– Prepiši male učenosti.
-Preberi Kaj vem o pisatelju.
– Odgovori na prva štiri vprašanja Pripoved je tudi tvoja.
-Ilustriraj pripoved. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA- 6A IN 6.B

-V zvezek za matematiko preriši tabelo na str. 158 : Pretvarjanje prostorninskih enot.
– Reši 5. nalogo na str. 159 (Pazi, da boš premikal/a, vejico po tri mesta!!!) (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP6 – RAČUNALNIŠTVO:
Ob 10.00 bomo imeli pouk na daljavo preko videokonference.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-nip6/
GESLO: vstopnip6

GEOGRAFIJA (od 4.5. do 8.5):

Reliefno izoblikovanje površja prikazujemo na različne načine.

 • Plastnice
 • Barve
 • Senčenje

Preberi in napiši obnovo.
Nariši v zvezek vse tri načine prikazovanja zemeljskega površja. Učbenik stran 12 in 13.
Kaj je absolutna in kaj relativna višina?
Preberi in napiši obnovo.
Nariši v zvezek obe skici. Učbenik stran 13.

TIT:

Vaše naloga v tem tednu je, da preverite vaše odgovore na vprašanja iz preverjanja znanja, ter jih, če je potrebno popravite in dopolnite.

V pomoč naj vam bodo rešitve, ki jih najdete tukaj.

ANGLEŠČINA

Navodila za delo najdeš TUKAJ.

SLOVENSKI JEZIK – 6.A IN 6.B

BERILO 6

Josip Jurčič: Kako je Krjavelj s hudičem opravil
-Preberi besedilo.

-V zvezek za književnost napiši naslov Josip Jurčič: Kako je Krjavelj s hudičem opravil.
– Prepiši male učenosti.
-Preberi Kaj vem o pisatelju.
– Odgovori na prva štiri vprašanja Pripoved je tudi tvoja.
-Ilustriraj pripoved. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA- 6A IN 6.B

-V zvezek za matematiko preriši tabelo na str. 158 : Pretvarjanje prostorninskih enot.
– Reši 5. nalogo na str. 159 (Pazi, da boš premikal/a, vejico po tri mesta!!!) (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP6 – RAČUNALNIŠTVO:
Ob 10.00 bomo imeli pouk na daljavo preko videokonference.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-nip6/
GESLO: vstopnip6

NIP – FRANCOŠČINA

Klikni na povezavo na koncu teh navodil in preveri rešitve ponedeljkovega preverjanja. Ti je šlo? Če imaš kakršnokoli vprašanje, mi piši na     REŠITVE

GEOGRAFIJA (od 4.5. do 8.5):

Reliefno izoblikovanje površja prikazujemo na različne načine.

 • Plastnice
 • Barve
 • Senčenje

Preberi in napiši obnovo.
Nariši v zvezek vse tri načine prikazovanja zemeljskega površja. Učbenik stran 12 in 13.
Kaj je absolutna in kaj relativna višina?
Preberi in napiši obnovo.
Nariši v zvezek obe skici. Učbenik stran 13.

TIT:

Vaše naloga v tem tednu je, da preverite vaše odgovore na vprašanja iz preverjanja znanja, ter jih, če je potrebno popravite in dopolnite.

V pomoč naj vam bodo rešitve, ki jih najdete tukaj.

ANGLEŠČINA

Glej nalogo za TOREK, 4.5.

SLOVENŠČINA

Josip Jurčič: KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI  (komična perspektiva, značilnosti HUMORESKE)

Preberite odlomek besedila v berilu, ki ga imate na str. 34, nato v zvezek za književnost  pisno odgovorite na vprašanja na str. 37 (Pripoved je tudi tvoja). Ob branju in poslušanju ste lahko ugotovili, da pisatelj na smešen (komičen) način želi prikazati človeške napake (prepirljivost, gobezdavost, »obračanje po vetru«, škodoželjnost … ) in se iz njih ponorčevati, a pri tem ne biti žaljiv. To so značilnosti HUMORESK. V zvezek za književnost si zapišite povzetek (LINK – HUMORESKA) in si zapomnite značilnosti teh besedil.

GEOGRAFIJA (od 4.5. do 8.5):

Potresi – Japonska
Učbenik stran 80 in 81.
Preberi  in napiši obnovo.
Utrdim, ponovim, raziščem. Učbenik stran 82. Preberi tekst, naredi naloge pod rubriko Razišči, uporabi.

ZGODOVINA (od 4.5. do 8.5):

Kako se je širilo krščanstvo ?
Življenje in delo Jezusa Kristusa
Krščanstvo se je razširilo po rimskem imperiju.
Vpliv krščanstva na rimsko kulturo.
Učbenik stran 81 – 83.
Preberi in napiši kratko obnovo ali naredi miselne vzorce.
Na kratko pisno v zvezek napiši odgovore pod rubriko Ponovimo, Premisli.
Nauči se nove pojme.

DKE (od 4.5. do 8.5):

Iz večkulturne družbe v medkulturno  Učbenik stran 63 – 66.
Večkulturne družbe
Etnocentrizem
Večkulturne družbe – medkulturne družbe.
Preberi in naredi v zvezek miselne vzorce , slovarček.
Odgovori pisno v zvezek na vprašanja stran 66.

NARAVOSLOVJE: uro ste opravili včeraj v videokonferenci – poskrbite za oddajo zapiskov in uredite zapiske po navodilih torkove ure.

ONA: ONA 6 5 2020

MATEMATIKA:

Vsa navodila za delo dobite v videokonferenci.

ANGLEŠČINA

V zvezek napiši naslov Present Continuous za izražanje prihodnosti. Sledi oznaki G 21 in v delovnem zvezku stran 90 preberi razlago (številka 20 in21). Sedanjika present continuous namreč ne uporabljamo samo za trenutno sedanjost temveč tudi, kadar govorimo o dogovorih in načrtih za prihodnost. Ne pa za izražanje kakršnekoli prihodnosti. Razlago iz delovnega zvezka prepiši v zvezek. Naredi vaje v delovnem zvezku na strani 54. Ne pozabi uporabljati časa PRESENT CONTINUOUS.

GLASBENA UMETNOST – klikni na povezavo Baročna glasba

GEOGRAFIJA (od 4.5. do 8.5):

Potresi – Japonska
Učbenik stran 80 in 81.
Preberi  in napiši obnovo.
Utrdim, ponovim, raziščem. Učbenik stran 82. Preberi tekst, naredi naloge pod rubriko Razišči, uporabi.

ZGODOVINA (od 4.5. do 8.5):

Kako se je širilo krščanstvo ?
Življenje in delo Jezusa Kristusa
Krščanstvo se je razširilo po rimskem imperiju.
Vpliv krščanstva na rimsko kulturo.
Učbenik stran 81 – 83.
Preberi in napiši kratko obnovo ali naredi miselne vzorce.
Na kratko pisno v zvezek napiši odgovore pod rubriko Ponovimo, Premisli.
Nauči se nove pojme.

DKE (od 4.5. do 8.5):

Iz večkulturne družbe v medkulturno  Učbenik stran 63 – 66.
Večkulturne družbe
Etnocentrizem
Večkulturne družbe – medkulturne družbe.
Preberi in naredi v zvezek miselne vzorce , slovarček.
Odgovori pisno v zvezek na vprašanja stran 66.

NARAVOSLOVJE: uro ste opravili včeraj v videokonferenci – poskrbite za oddajo zapiskov  – uredite jih in pošljite.

ONA: ONA 6 5 2020

MATEMATIKA:

Vsa navodila za delo dobite v videokonferenci.

ANGLEŠČINA

2. SKUPINA

Navodila za delo najdeš TUKAJ.

1.SKUPINA 

Danes bomo (vsaj v mislih) malo odpotovali na celino, ki jo na splošno dokaj slabo poznamo, in sicer v Afriko. Napiši naslov Africa v zvezek. Kaj že veš o tej državi? Za uvod si oglej kratko predstavitev na spodnji povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=FVfXO97-WF8

Zdaj preberi besedilo o Afriki v učbeniku na straneh 114 in 115. Po branju v zvezek odgovori na vprašanja na začetku besedila. Če imaš težave z razumevanjem besedila, si pomagaj s slovarjem. Če imaš rad(a) glasbo, poslušaj pesem z naslovom Africa na spodnji povezavi s krasnimi prizori iz te celine.

https://www.youtube.com/watch?v=DWfY9GRe7SI

Pa še v izvedbi Perpetuum jazzile

https://www.youtube.com/watch?v=ATTeH6KWQZ4

SLOVENŠČINA – glej torek

GLASBENA UMETNOST – Ruska glasba Modest Petrovič Mussorgski

LIKOVNA UMETNOST: avtoportret_risba po opazovanju

IP-FRANCOŠČINA

Klikni na priloženo povezavo GLAGOLI-REŠITVE in preveri ponedeljkovo nalogo. Upam, da ti je  dobro šlo.

Na spodnjih dveh povezavah boš ponovil-a glagole v sedanjiku in se kakšnega novega tudi naučil-a.

Najprej klikni na prvo povezavo in si oglej spreganje najbolj pogosto uporabljanih glagolov v francoščini. Kar veliko jih že poznaš, nekatere pa boš moral-a preveriti v spletnem slovarju PONS. Če klikneš na zvočnik, boš slišala pravilno izgovorjavo.

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/conjugaison_present.htm

Zdaj pa na spodnji povezavi dopolni povedi s pravilnimi oblikami glagolov. Na koncu lahko rešitve tudi preveriš.

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-present/exercices

IP-NEMŠČINA

Mein Weg zur Schule

Prejšnjo uro smo se naučili opisati pot, že pred časom pa smo se učili o različnih prevoznih sredstvih ter prednostih in slabostih njihove uporabe. Danes boste napisali »mini spis« o tem, kako prihajate v šolo (ko so normalne razmere). Obsegati mora 10 povedi. Pri pisanju bodite skrbni in natančni, ker se bo naloga upoštevala pri ocenjevanju. Točno upoštevajte NAVODILA (LINK). Nalogo pošljite do četrtka (7. 5. 2020) na e-naslov

FIZIKA – dobimo se ob 9.00 v videokonferenčni sobi. Navodilo za delo najdete tukaj. Uro bomo izvedli danes v sredo namesto v petek.

BIOLOGIJA: prilagam navodila za delo. Opravite čim več navodil – zapiske, jutri bomo v videokonferenci vso snov razložili. Torej ta ura se dejansko izvaja jutri. Navodila: Biologija 8a 7 5 2020

GEOGRAFIJA (od 4.5. do 8.5):

Latinska Amerika
Splošni pregled Latinske Amerike. Učbenik stran 69.
Preberi in naredi obnovo ali miselne vzorce.
Površje Latinske Amerike
Preberi in naredi kratko obnovo str. 70
Reši nalogo v učbeniku na strani 71.

DKE (od 4.5. do 8.5):

Ekologija
Preberi tekst in naredi miselne vzorce. Vključi tudi tekst rubrike Izvedel bom, trajnostni razvoj.
Slovarček
Odgovori pisno v zvezek na vprašanja pod rubriko Preverjanje znanja, vsebin in veščin.
Učbenik stran 84 – 86.

MATEMATIKA:

Vsa navodila za delo dobite v videokonferenci.

ANGLEŠČINA

2. SKUPINA

Navodila za delo najdeš TUKAJ

1. SKUPINA

Danes bomo (vsaj v mislih) malo odpotovali na celino, ki jo na splošno dokaj slabo poznamo, in sicer v Afriko. Napiši naslov Africa v zvezek. Kaj že veš o tej državi? Za uvod si oglej kratko predstavitev na spodnji povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=FVfXO97-WF8

Zdaj preberi besedilo o Afriki v učbeniku na straneh 114 in 115. Po branju v zvezek odgovori na vprašanja na začetku besedila. Če imaš težave z razumevanjem besedila, si pomagaj s slovarjem. Če imaš rad(a) glasbo, poslušaj pesem z naslovom Africa na spodnji povezavi s krasnimi prizori iz te celine.

https://www.youtube.com/watch?v=DWfY9GRe7SI

Pa še v izvedbi Perpetuum jazzile

SLOVENŠČINA – glej torek

FIZIKA – dobimo se ob 9.00 v videokonferenčni sobi. Navodilo za delo najdete tukaj.

KEMIJA – navodilo za delo najdete tukaj.

https://www.youtube.com/watch?v=ATTeH6KWQZ4

IP-FRANCOŠČINA

Klikni na priloženo povezavo GLAGOLI-REŠITVE in preveri ponedeljkovo nalogo. Upam, da ti je  dobro šlo.

Na spodnjih dveh povezavah boš ponovil-a glagole v sedanjiku in se kakšnega novega tudi naučil-a.

Najprej klikni na prvo povezavo in si oglej spreganje najbolj pogosto uporabljanih glagolov v francoščini. Kar veliko jih že poznaš, nekatere pa boš moral-a preveriti v spletnem slovarju PONS. Če klikneš na zvočnik, boš slišala pravilno izgovorjavo.

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/conjugaison_present.htm

Zdaj pa na spodnji povezavi dopolni povedi s pravilnimi oblikami glagolov. Na koncu lahko rešitve tudi preveriš.

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-present/exercices

IP-NEMŠČINA

Mein Weg zur Schule

Prejšnjo uro smo se naučili opisati pot, že pred časom pa smo se učili o različnih prevoznih sredstvih ter prednostih in slabostih njihove uporabe. Danes boste napisali »mini spis« o tem, kako prihajate v šolo (ko so normalne razmere). Obsegati mora 10 povedi. Pri pisanju bodite skrbni in natančni, ker se bo naloga upoštevala pri ocenjevanju. Točno upoštevajte NAVODILA (LINK). Nalogo pošljite do četrtka (7. 5. 2020) na e-naslov

GEOGRAFIJA (od 4.5. do 8.5):

Latinska Amerika
Splošni pregled Latinske Amerike. Učbenik stran 69.
Preberi in naredi obnovo ali miselne vzorce.
Površje Latinske Amerike
Preberi in naredi kratko obnovo str. 70
Reši nalogo v učbeniku na strani 71.

DKE (od 4.5. do 8.5):

Ekologija
Preberi tekst in naredi miselne vzorce. Vključi tudi tekst rubrike Izvedel bom, trajnostni razvoj.
Slovarček
Odgovori pisno v zvezek na vprašanja pod rubriko Preverjanje znanja, vsebin in veščin.
Učbenik stran 84 – 86.

MATEMATIKA:

Vsa navodila za delo dobite v videokonferenci.

IP-FRANCOŠČINA

Klikni na priloženo povezavo GLAGOLI-REŠITVE in preveri ponedeljkovo nalogo. Upam, da ti je  dobro šlo.

Na spodnjih dveh povezavah boš ponovil-a glagole v sedanjiku in se kakšnega novega tudi naučil-a.

Najprej klikni na prvo povezavo in si oglej spreganje najbolj pogosto uporabljanih glagolov v francoščini. Kar veliko jih že poznaš, nekatere pa boš moral-a preveriti v spletnem slovarju PONS. Če klikneš na zvočnik, boš slišala pravilno izgovorjavo.

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/conjugaison_present.htm

Zdaj pa na spodnji povezavi dopolni povedi s pravilnimi oblikami glagolov. Na koncu lahko rešitve tudi preveriš.

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-present/exercices

FIZIKA – navodilo za delo najete tukaj.

LIKOVNA UMETNOST: V tem tednu se zaključuje naloga land art portreta. Tisti, ki mi izdelka še niste poslali, to naredite v tem tednu.

GEOGRAFIJA (od 4.5. do 8.5):

Obpanonske pokrajine
1.Preberi tekst v učbeniku na strani 96,97 in napiši obnovo.
2.Orientacija po zemljevidu Slovenije – poišči posamezne Obpanonske pokrajine, reke, naselja, mesta, hribe.

ZGODOVINA (od 4.5. do 8.5):

Gospodarsko povezovanje po drugi svetovni vojni.
Gospodarstvo po drugi svet. Vojni.
Gospodarsko povezovanje po svetu, po Evropi.
Učbenik stran 74 -75. Preberi in napiši obnovo. Odgovori pisno v zvezek  na vprašanja pod rubriko Ponovimo in Premisli – učbenik stran 75.
Globalizacija
Zlom gospodarstva v komunističnih državah
Naraščanje svetovne trgovine
Posledice svetovnega gospodarskega razvoja
Preberi in napiši obnovo.
Odgovori pisno v zvezek na vprašanja pod rubriko Ponovimo in Premisli. Učbenik stran 76 – 77.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

Če še nisi, izpolni in pošlji prijavo za vpis v srednjo šolo!

SLOVENŠČINA

KULTURNI SPORED (nadaljevanje)

Reši naloge od DZ 78/8 do DZ 83/25. Pri nekaterih nalogah si moraš pomagati s spletom. Obvezno reši tudi te.

IP-FRANCOŠČINA

Klikni na priloženo povezavo GLAGOLI-REŠITVE in preveri ponedeljkovo nalogo. Upam, da ti je  dobro šlo.

Na spodnjih dveh povezavah boš ponovil-a glagole v sedanjiku in se kakšnega novega tudi naučil-a.

Najprej klikni na prvo povezavo in si oglej spreganje najbolj pogosto uporabljanih glagolov v francoščini. Kar veliko jih že poznaš, nekatere pa boš moral-a preveriti v spletnem slovarju PONS. Če klikneš na zvočnik, boš slišala pravilno izgovorjavo.

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/conjugaison_present.htm

Zdaj pa na spodnji povezavi dopolni povedi s pravilnimi oblikami glagolov. Na koncu lahko rešitve tudi preveriš.

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-present/exercices

FIZIKA – navodilo za delo najete tukaj.

BIOLOGIJA – uro ste opravili včeraj v videokonferenci. Poskrbite, da izdelate snov iz ponedeljkove ure.

LIKOVNA UMETNOST: V tem tednu se zaključuje naloga land art portreta. Tisti, ki mi izdelka še niste poslali, to naredite v tem tednu.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

Če še nisi, izpolni in pošlji prijavo za vpis v srednjo šolo!

DSP – IRENA ZAJC

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

UP – MIJA BAVCON VENKO

Navodilo za delo dobiš tukaj.

ČETRTEK, 7. 5.  2020

 

SLJ – Branje z razumevanjem    NAVODILA ZA DELO

MAT – Liter, deciliter

SPO – VREMENSKI POJAVI

LUM – monotipija

 

SLJ: Vadi glasno branje. Izberi med berili: Sovica Oka, Krava v cirkusu, A so kremšnite nevarne, Bojni zapiski mestnega mulca.

MAT: Reši naloge v DZ str. 11 in 12. V zvezek nariši s šestilom tri poljubne krožnice in tri poljubne kroge. Krožnicam označi polmer, krogom pa premer. Označi tudi središča.

DRU 4.B: Izberi eno gospodarsko dejavnost in jo čez pol strani ilustriraj v zvezek. Spodaj opiši kaj si narisal.

DRU 4. A: Poglej in preberi si PowerPoint predstavitev. Na zadnji elektronski drsnici je napisana tvoja naloga. NASELJA V DOMAČI POKRAJINI

ŠPO: Izvedi sklop gimnastičnih vaj. Nato vadi skok v daljino brez zaleta. Skoke lahko tudi meriš.

ANGLEŠČINA: NAVODILA ZA DELO

NIP UMETNOST: V tem tednu se zaključi naloga Venček upanja.

ŠPO – Dan začni z jutranjo telovadbo.

Priloga: Minuta za zdravje

 SLJ: Naloge v DZ – malo za ponovitev

Če se česa ne spomniš, malo prelistaj velik zvezek za slovenščino in si preberi oz. ponovi vse o samostalniku, poglej, katere besede so nadpomenke in katere besede sodijo v isto besedno družino.

Reši naloge v DZ za SLJ, 1.del., str.  83 / 21., 22. in 23 naloga

POPRAVEK ZA SLJ: Če imate nekateri učenci na str. 83 v DZ 1 za SLJ že rešene naloge, naredite 9. in 10 nalogo na str. 79.

V prilogi pa si poglejte rešitve včerajšnje naloge pri SLJ. Če ste se kje zmotili, popravite.

Priloga: SLJ resitve – opis 82

DRU – Interaktivne naloge  – Kviz Sadovi zemlje

Z reševanjem teh nalog boš spoznal nekaj pridelkov, ki jih ponuja toplo in prijazno podnebje Primorskega sveta. Reši križanko in določi geslo, poišči pridelke v osmici in jih umesti. Z igrico spomin utrdi poznavanje plodov.

Povezava: KVIZ

NIT – V učbeniku za NIT, si preberi poglavje na str. 94 in 95

Zapis v zvezek za NIT_Jedilnik za rastline

Priloga: NIT_ZA MLADE RAZISKOVALCE

ANGLEŠČINA – 5. A

Poznaš zgodbo o lačni gosenici? Oglej si jo na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY   Kaj se je z gosenico zgodilo na koncu zgodbe? Po ogledu posnetka si v učbeniku na strani 104 preberi, kako se razvija gosenica in reši nalogo 2. Veš, kaj pomeni beseda chrysalis? To je buba. Na strani  105 reši še nalogo 1 – razmisli o življenskem krogu gosenice. Če želiš, lahko iz palčke in papirja izdelaš tudi mobile, vezan na zgodbo o gosenici, ga slikaš in sliko pošlješ učiteljici.

 NIP UMETNOST: V tem tednu se zaključi naloga Venček upanja.

GLASBENA UMETNOST – Drage učenke in učenci, na tej povezavi si NAJPREJ pozorno preberite Navodila za delo, najbolje da to storite SKUPAJ S STARŠI, nato odprite PowerPoint s pesmicami. Veselo ustvarjanje želim!

POZITIVA DNEVA

Tisti, ki premakne goro, začne z odnašanjem kamenčkov. (kitajski pregovor)

ANGLEŠČINA

Navodila za delo najdeš TUKAJ.

RAZREDNA URA ob 9.00 se dobimo v spletni učilnici.
Povezava: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ru6ab/
Geslo: ru6ab

GOSPODINJSTVO: Navodila za delo

NARAVOSLOVJE: ob 11.00 se dobimo v moji konferenčni sobi. Uro bomo izvedli danes namesto v petek. Potrebujete zvezek in izpolnjena ponedeljkova navodila.

 

 

SLOVENSKI JEZIK- 6.A in 6.B

V zvezek prepiši  spodnje besedilo.
JAVNO OBVESTILO
Javno obvestilo je besedilo, v katerem sporočevalec javnosti naznanja, da se bo nekaj pomembnega zgodilo oziroma se dogaja. Po navadi je objavljeno v množičnih občilih.
Javno obvestilo množičnemu naslovniku naznanja pomemben dogodek.
Sporočilo je kratko in pove:

Kdo obvešča.
Koga obvešča.
Kaj se bo zgodilo.
Kdaj se bo zgodilo.
Kje se bo zgodilo.
Vzrok dogodka.
Vljudnostna poved, tudi podpis sporočevalca.

Slog

Javno obvestilo mora biti razumljivo čim širšemu krogu ljudi, zato je v njem veliko samostalnikov in povedi s trpnikom (bodo obveščeni, bo moteno).
Besedil, namenjenih obveščanju javnosti, je več vrst (podvrste):

 • oglasi,
 • sporedi (za radio, TV, kino, gledališče),
 • jedilni listi, osmrtnice…

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

ZGODOVINA-6.A

V učbeniku preberi obe strani pod naslovom GRADBENIŠTVO DANES
V zvezek za zgodovino napiši naslov Gradbeništvo danes in prepiši oba ALI VEŠ? + POJMI
Nariši drugo najvišjo stavbo na svetu Taipei 101 Tower! (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

LIKOVNA UMETNOST: Pred prazniki ste dobili nalogo o votli in polni plastiki, ki je bila zastavljena za dve šolski uri. Torej danes nove naloge ni. Tisti, ki ste mi fotografije izdelkov že poslali, ste prosti, ostale pa prosim, da to storite v tem tednu.

ANGLEŠČINA

Navodila za delo najdeš TUKAJ.

RAZREDNA URA ob 9.00 se dobimo v spletni učilnici.
Povezava: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ru6ab/
Geslo: ru6ab

GOSPODINJSTVONavodila za delo

NARAVOSLOVJE: ob 11.00 se dobimo v moji konferenčni sobi. Uro bomo izvedli danes namesto v petek. Potrebujete zvezek in izpolnjena ponedeljkova navodila.

SLOVENSKI JEZIK- 6.A in 6.B

V zvezek prepiši  spodnje besedilo.
JAVNO OBVESTILO
Javno obvestilo je besedilo, v katerem sporočevalec javnosti naznanja, da se bo nekaj pomembnega zgodilo oziroma se dogaja. Po navadi je objavljeno v množičnih občilih.
Javno obvestilo množičnemu naslovniku naznanja pomemben dogodek.
Sporočilo je kratko in pove:

Kdo obvešča.
Koga obvešča.
Kaj se bo zgodilo.
Kdaj se bo zgodilo.
Kje se bo zgodilo.
Vzrok dogodka.
Vljudnostna poved, tudi podpis sporočevalca.

Slog

Javno obvestilo mora biti razumljivo čim širšemu krogu ljudi, zato je v njem veliko samostalnikov in povedi s trpnikom (bodo obveščeni, bo moteno).
Besedil, namenjenih obveščanju javnosti, je več vrst (podvrste):

 • oglasi,
 • sporedi (za radio, TV, kino, gledališče),
 • jedilni listi, osmrtnice…

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

LIKOVNA UMETNOST: Pred prazniki ste dobili nalogo o votli in polni plastiki, ki je bila zastavljena za dve šolski uri. Torej danes nove naloge ni. Tisti, ki ste mi fotografije izdelkov že poslali, ste prosti, ostale pa prosim, da to storite v tem tednu.

ANGLEŠČINA

Pred začetkom novega poglavja ponavljamo besedišče za hrano. Na spodnji povezavi so učni listi, ki jih lahko natisneš in prilepiš v zvezek, če te možnosti nimaš, pa besede, ki jih ne poznaš zares dobro, zapiši v zvezek skupaj s slovenskim prevodom. Obvezno poslušaj in ponavljaj izgovorjavo besed, ki jih ne poznaš dobro ali so ti nove, na  povezavi https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/angle%C5%A1%C4%8Dina. 

Tukaj najdeš UČNI LIST.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Alicia, was suchst du heute? (Alicia, kaj iščeš danes?) / Die Fundkiste von Herrn Rütter (Škatla z najdenimi predmeti pri gospodu Rütterju)

Prijavite se na https://www.irokusplus.si/, poiščite interaktivni učbenik Maximal 1 in poslušajte pogovor med Alicio in hišnikom (Maximal 1, UČB 60/8). Alicia je izgubila športni copat in ga išče v škatli z najdenimi predmeti. V zvezek prepišite celotno besedilo (skupaj z dopolnjenimi manjkajočimi besedami, ki ste jih slišali na posnetku) in ga pisno prevedite. Nato preberite pismo, ki ga je učenkam in učencem napisal hišnik v zvezi s to škatlo (UČB 61/9). Prevod pisma napišite v zvezke. Videli boste, kaj vse se nahaja v škatli.

LIKOVNO SNOVANJE 1: V tem tednu se zaključi naloga Venček upanja. Kdor še ni poslal fotografije izdelka, naj to stori do naslednjič!

IP UBE – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 9.00. Navodila ste dobili po elektronski pošti.

IP-FRANCOŠČINA

Klikni na priloženo povezavo GLAGOLI-REŠITVE in preveri ponedeljkovo nalogo. Upam, da ti je  dobro šlo.

Na spodnjih dveh povezavah boš ponovil-a glagole v sedanjiku in se kakšnega novega tudi naučil-a.

Najprej klikni na prvo povezavo in si oglej spreganje najbolj pogosto uporabljanih glagolov v francoščini. Kar veliko jih že poznaš, nekatere pa boš moral-a preveriti v spletnem slovarju PONS. Če klikneš na zvočnik, boš slišala pravilno izgovorjavo.

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/conjugaison_present.htm

Zdaj pa na spodnji povezavi dopolni povedi s pravilnimi oblikami glagolov. Na koncu lahko rešitve tudi preveriš.

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-present/exercices

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 7a 7 5 in 13 5 (2 uri)

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Alicia, was suchst du heute? (Alicia, kaj iščeš danes?) / Die Fundkiste von Herrn Rütter (Škatla z najdenimi predmeti pri gospodu Rütterju)

Prijavite se na https://www.irokusplus.si/, poiščite interaktivni učbenik Maximal 1 in poslušajte pogovor med Alicio in hišnikom (Maximal 1, UČB 60/8). Alicia je izgubila športni copat in ga išče v škatli z najdenimi predmeti. V zvezek prepišite celotno besedilo (skupaj z dopolnjenimi manjkajočimi besedami, ki ste jih slišali na posnetku) in ga pisno prevedite. Nato preberite pismo, ki ga je učenkam in učencem napisal hišnik v zvezi s to škatlo (UČB 61/9). Prevod pisma napišite v zvezke. Videli boste, kaj vse se nahaja v škatli.

SLOVENŠČINA – GLAGOLSKI NAKLON

LIKOVNO SNOVANJE 1: V tem tednu se zaključi naloga Venček upanja. Kdor še ni poslal fotografije izdelka, naj to stori do naslednjič!

IP UBE – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 9.00. Navodila ste dobili po elektronski pošti.

IP-FRANCOŠČINA

Klikni na priloženo povezavo GLAGOLI-REŠITVE in preveri ponedeljkovo nalogo. Upam, da ti je  dobro šlo.

Na spodnjih dveh povezavah boš ponovil-a glagole v sedanjiku in se kakšnega novega tudi naučil-a.

Najprej klikni na prvo povezavo in si oglej spreganje najbolj pogosto uporabljanih glagolov v francoščini. Kar veliko jih že poznaš, nekatere pa boš moral-a preveriti v spletnem slovarju PONS. Če klikneš na zvočnik, boš slišala pravilno izgovorjavo.

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/conjugaison_present.htm

Zdaj pa na spodnji povezavi dopolni povedi s pravilnimi oblikami glagolov. Na koncu lahko rešitve tudi preveriš.

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-present/exercices

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 7b 7 5 in 8 5 2020

ZGODOVINA:
Samostojno delo in priprava seminarske naloge po dogovorjenih navodilih – “19. stoletje na področju politike, gospodarstva, umetnosti in znanosti”. Glej navodila.

ANGLEŠČINA: 3. SKUPINA

Oglej si uvodno stran v Module 4 v učbeniku (stran 71). Slike poveži z ustreznimi povedmi. Na strani 72 (na desni strani) si oglej PET FOTOGRAFIJ, ki predstavljajo sodobne probleme, s katerimi se spopadamo zemljani. Prikazani problemi so sledeči: 1. POLLUTION (onesnaževanje) 2. POVERTY (revščina) 3. ILLNESSES AND MEDICINE (bolezni in zdravila) 4. TECHNOLOGY (tehnologija) in 5. CLIMATE CHANGE(klimatske spremembe) Izberi si fotografijo, ki te najbolj pritegne in v angleščini napiši 4 do 6 povedi o tej temi, če želiš lahko tudi malo daljši pisni sestavek. Napisano v  wordovem dokumentu pošlji na naslov  

BIOLOGIJA: prilagam navodila za delo. Preletite čim več navodil – zapiske. V videokonferenci bomo vso snov razložili.  Dobimo se v moji konferenčni sobi ob 9h. Navodila: Biologija 8ab 7 5 2020

 

KEMIJA – navodilo za delo najdete tukaj.

IP MME – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00. Navodila ste dobili po elektronski pošti.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

ZGODOVINA:
Samostojno delo in priprava seminarske naloge po dogovorjenih navodilih – “19. stoletje na področju politike, gospodarstva, umetnosti in znanosti”. Glej navodila.

ANGLEŠČINA – 3. SKUPINA

Oglej si uvodno stran v Module 4 v učbeniku (stran 71). Slike poveži z ustreznimi povedmi. Na strani 72 (na desni strani) si oglej PET FOTOGRAFIJ, ki predstavljajo sodobne probleme, s katerimi se spopadamo zemljani. Prikazani problemi so sledeči: 1. POLLUTION (onesnaževanje) 2. POVERTY (revščina) 3. ILLNESSES AND MEDICINE (bolezni in zdravila) 4. TECHNOLOGY (tehnologija) in 5. CLIMATE CHANGE(klimatske spremembe) Izberi si fotografijo, ki te najbolj pritegne in v angleščini napiši 4 do 6 povedi o tej temi, če želiš lahko tudi malo daljši pisni sestavek. Napisano v  wordovem dokumentu pošlji na naslov  

BIOLOGIJA: prilagam navodila za delo. Preletite čim več navodil – zapiske. V videokonferenci bomo vso snov razložili.  Dobimo se v moji konferenčni sobi ob 9h. Navodila: Biologija 8ab 7 5 2020

GLASBENA UMETNOST – Ruska glasba Modest Petrovič Mussorgski

IP MME – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00. Navodila ste dobili po elektronski pošti.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

 

 

 

 

ANGLEŠČINA

Če še nisi poslal(a) obveznosti za ocenjevanje, najprej uredi to. Danes začenjamo z večurnim sklopom, v katerem bomo obravnavali pogojne odvisnike (conditional clauses). Najprej prepiši razlago v zvezek, najdeš jo tukaj, potem pa naredi še eno stran vaj. Lahko jih natisneš in prilepiš, ali pa pišeš rešitve v zvezek. VAJE

SLOVENŠČINA

France Bevk: Kaplan Martin Čedermac (roman z domovinsko tematiko)

Pred časom smo spoznali novelo Gosenica, ki jo je napisal pisatelj Ciril Kosmač in govori o času fašizma. V isti zgodovinski čas je postavljen tudi najboljši roman pisatelja rojaka Franceta Bevka. V berilu preberi odlomek na str. 162, nato pa pisno odgovori na vprašanja na str. 165 (Raziskujmo besedilo).

NEMŠČINA- IZBIRNI PREDMET

Sport (Bilddiktate)

V preteklih mesecih smo se učili o raznih športih. Danes bomo svoje znanje uporabili v projektu eTwinning Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im Deutschunterricht (Nariši, kar ti rečem – Slikovni narek pri pouku nemščine). Prijavite se v omenjeni projekt in proti koncu vseh strani poiščite Thema 1 (Sport, Freizeit). Kliknite na LINK, kjer najdete opise stvari v zvezi s športom. Natančno jih preberite, s pomočjo slovarja ugotovite, kaj opisujejo, nato pa stvari narišite. Uporabite bele liste A4, jih razdelite na 6 enakih polj ter na vsako polje narišite eno stvar in jo pobarvajte. (Ena slika bo na posebnem listu.) Liste z ilustracijami predmetov nato skenirajte ali fotografirajte in mi jih do petka zvečer (8. 5. 2020) pošljite na e-naslov Potrudite se, ker bomo risbe objavili, kakor so to storile tudi partnerske šole.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

BIOLOGIJABiologija 9a 7 5 2020

 

ANGLEŠČINA

Če še nisi poslal(a) obveznosti za ocenjevanje, najprej uredi to. Danes začenjamo z večurnim sklopom, v katerem bomo obravnavali pogojne odvisnike (conditional clauses). Najprej prepiši razlago v zvezek, najdeš jo tukaj, potem pa naredi še eno stran vaj. Lahko jih natisneš in prilepiš, ali pa pišeš rešitve v zvezek. VAJE

SLOVENŠČINA

France Bevk: Kaplan Martin Čedermac (roman z domovinsko tematiko)

Pred časom smo spoznali novelo Gosenica, ki jo je napisal pisatelj Ciril Kosmač in govori o času fašizma. V isti zgodovinski čas je postavljen tudi najboljši roman pisatelja rojaka Franceta Bevka. V berilu preberi odlomek na str. 162, nato pa pisno odgovori na vprašanja na str. 165 (Raziskujmo besedilo).

NEMŠČINA- IZBIRNI PREDMET

Sport (Bilddiktate)

V preteklih mesecih smo se učili o raznih športih. Danes bomo svoje znanje uporabili v projektu eTwinning Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im Deutschunterricht (Nariši, kar ti rečem – Slikovni narek pri pouku nemščine). Prijavite se v omenjeni projekt in proti koncu vseh strani poiščite Thema 1 (Sport, Freizeit). Kliknite na LINK, kjer najdete opise stvari v zvezi s športom. Natančno jih preberite, s pomočjo slovarja ugotovite, kaj opisujejo, nato pa stvari narišite. Uporabite bele liste A4, jih razdelite na 6 enakih polj ter na vsako polje narišite eno stvar in jo pobarvajte. (Ena slika bo na posebnem listu.) Liste z ilustracijami predmetov nato skenirajte ali fotografirajte in mi jih do petka zvečer (8. 5. 2020) pošljite na e-naslov Potrudite se, ker bomo risbe objavili, kakor so to storile tudi partnerske šole.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

KEMIJA navodilo za delo dobite tukaj.

DSP – IRENA ZAJC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

PETEK, 8. 5. 2020

SLJ – NAVODILA ZA DELO

MAT – NAVODILA ZA DELO

ŠPO – Danes pa sam/a izberi športno dejavnost, ki te veseli.

ANGLEŠČINA: NAVODILA ZA DELO

GLASBENA UMETNOST – klik na povezavo

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

MAT: Reši učni list Besedilne naloge

SLJ: Pesem OBLAK ŽELJA

NIT: Kraljestvo rastlin

Preberi snov v učbeniku str. 114. Reši učni list KRALJESTVO RASTLIN in ga prilepi v zvezek.

ŠPO: Vožnja s kolesom ali rolerji

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

GOS – Poskrbi za umivanje in higieno, nato pa sledi jutranje razgibavanje: pomoč staršem pri hišnih opravilih. Ali ste vedeli, da pri hišnih opravilih tudi porabljaš kalorije? Zato je izjemno pomembno, da preden začneš s težkim delom, najprej dobro zajtrkuješ. Pripravi si zdrav zajtrk, nato pa si izberi opravilo, ki ga boš danes opravil namesto staršev. (Predlog hišnih opravil)

Pri gospodinjstvu si letos spoznal postopek od vlakna do niti, torej, kako predelamo ovčjo volno, da spredemo nit in spletemo npr. šal, nogavice, pulover.

Na spodnji povezavi pa si tokrat oglej, kaj vse je potrebno narediti , da od pridelanega zrnja pridemo do sveže pečenega kruha.

Povezava: OD_ZRNA_DO_HLEBCA

Naloga: V tem tednu, ki je pred tabo, pripravi sladico. Lahko pripraviš sladico po že preizkušenem domačem receptu ali pa pripraviš palačinke s pudingom, po receptu, ki ga dobiš v prilogi. S pripravljeno sladico se fotografiraj in sliko pošlji svoji učiteljici gospodinjstva do četrtka, 14.5.2020. V sporočilu napiši, katero sladico si pripravil.

Priloga: Recept za palačinke s pudingom

 SLJ:

5.A : DZ za SLJ 1. del. str. 94 (cela stran)

5.B : DZ za SLJ 1. del. str. 94  – Izberi 5 besed iz 6. naloge in 5 besed iz besed iz 7 naloge ter jih uporabi v povedih. Sestavi zanimive povedi in jih zapiši v velik zvezek za SLJ.

MAT – DZ str, 20/ 5. in 6. naloga ter

DZ str. 52/ 6 nal. – Račune reši v zvezek

Priloga: MAT – rešitve DZ – enačbe

 NIT – Zapis v zvezek_NIT_fotosinteza

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ISP 2  –  Vaja za razvijanje pozornosti in koncentracijo pri branju

Naredi kratko vajo. Vaja – iskanje ponovljenih besed

POZITIVA DNEVA

Če spremeniš način, kako gledaš na stvari, se stvari, na katere gledaš, spremenijo.

ANGLEŠČINA

Navodila za delo najdeš TUKAJ.

SLOVENSKI JEZIK-6.A in 6.B

V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik reši naloge na str. 68 in 69. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

V učbeniku na str.160 reši naloge 6, 7 in 8. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NARAVOSLOVJE – uro smo opravili včeraj v videokonferenci

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

SLOVENSKI JEZIK-6.A in 6.B

V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik reši naloge na str. 68 in 69. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

V učbeniku na str.160 reši naloge 6, 7 in 8. (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

ZGODOVINA:
Samostojno delo in priprava seminarske naloge po dogovorjenih navodilih – “Izumi, ki so pustili pomembno sled v razvoju človeštva”. Glej navodila.

NARAVOSLOVJE – uro smo opravili včeraj v videokonferenci

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

Navodila za delo najdeš TUKAJ.

SLOVENŠČINA

LITERARNO USTVARJANJE (Enajstičke na temo dreves)

Enajstičke so kratke preproste pesmi iz 11 besed. Oglej si, po katerih pravilih morajo biti napisane: ENAJSTIČKA-LINK. Napiši DVE enajstički. Eno na temo »svojega« drevesa, ki si ga predstavil v »mini« projektni nalogi Drevo iz mojega rajskega vrta, eno pa o nekem drugem drevesu iz svoje okolice. Oglej si primer v prilogi in obvezno upoštevaj navodila. Obe besedili mi do nedelje zvečer (10. 5. 2020) pošlji na e-naslov . Najboljše prispevke bomo poslali na literarni natečaj Šinkovčevi dnevi poezije.

Poglejte si tudi prispevke učencev iz šole v Weitensfeldu v Avstriji, ki so ravno tako predstavljali drevesa iz svojega rajskega vrta. Prispevke so objavili ta teden. Na vrhu strani so njihovi, pod njimi pa vsi vaši: https://twinspace.etwinning.net/109537/pages/page/927014

IP SPH: Navodila za delo

LIKOVNA UMETNOST: barvna monotipija

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 7b 7 5 in 8 5 2020

ANGLEŠČINA: Natančno preveri in popravi rešitve preverjanja znanja PREVERJANJE3-7.r-REŠITVE

IP SPHNavodila za delo

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

2. skupina

Naredi vaje v delovnem zvezku str. 44, 45, 46. Pomagaj si z učbenikom in zapiski v zvezku.

1. in 3. skupina

Reši vaje v delovnem zvezku stran 48 in 49 ( Revision and extension). Pomagaj si z učbenikom in zapiski v zvezku.

SLOVENŠČINA – glej torek

FIZIKA – uro smo opravili v sredo.

FILMSKA VZGOJA: slikofrc

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

ANGLEŠČINA

2. skupina

Naredi vaje v delovnem zvezku str. 44, 45, 46. Pomagaj si z učbenikom in zapiski v zvezku.

1. in 3. skupina

Reši vaje v delovnem zvezku stran 48 in 49 ( Revision and extension). Pomagaj si z učbenikom in zapiski v zvezku.

SLOVENŠČINA – glej torek

FILMSKA VZGOJA: slikofrc

BIOLOGIJA: Biologija 8b 8 5 2020

Ko končaš s šolskim delom, reši še elektronski obrazec za izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

RAZREDNA URA: Dobimo se preko videokonference ob 8. uri. (Navodila boste dobili preko e-pošte.)

ANGLEŠČINA:

Nadaljujemo s pogojnimi odvisniki. Najprej prepiši RAZLAGO v zvezek, potem vadi novo strukturo na povezavi https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html

SLOVENŠČINA

France Bevk: Kaplan Martin Čedermac (nadaljevanje) – filmska upodobitev romana

Po Bevkovem romanu Kaplan Martin Čedermac so že leta 1972 posneli tudi film. Najprej na naslednji spletni strani preberi obnovo celotnega romana, nato pa si oglej dele iz filma: https://ucilnice.arnes.si/mod/book/view.php?id=468427&chapterid=2055

KEMIJA navodilo za delo dobite tukaj.

IP SPHNavodila za delo

IP ROM9

Do srede, 13. 5. je potrebno končati projekt Moja spletna stran v WordPress-u. V sredo se dobimo na videokonferenci in se bomo pogovorili o ocenah.

RAZREDNA URA: Dobimo se preko videokonference ob 8. uri. (Navodila boste dobili preko e-pošte.)

ANGLEŠČINA:

Nadaljujemo s pogojnimi odvisniki. Najprej prepiši RAZLAGO v zvezek, potem vadi novo strukturo na povezavi https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html

 

SLOVENŠČINA

France Bevk: Kaplan Martin Čedermac (nadaljevanje) – filmska upodobitev romana

Po Bevkovem romanu Kaplan Martin Čedermac so že leta 1972 posneli tudi film. Najprej na naslednji spletni strani preberi obnovo celotnega romana, nato pa si oglej dele iz filma: https://ucilnice.arnes.si/mod/book/view.php?id=468427&chapterid=2055

LIKOVNA UMETNOST: zračna perspektiva

IP ROM9

Do srede, 13. 5. je potrebno končati projekt Moja spletna stran v WordPress-u. V sredo se dobimo na videokonferenci in se bomo pogovorili o ocenah.

DSP – IRENA ZAJC

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

OBVESTILA UČITELJEV

SVETOVALNA SLUŽBA
Za učence, ki imate dodano strokovno pomoč je šolska svetovalna služba skupaj z  učiteljicami, ki izvajajo DSP, pripravila nekaj vaj za OGREVANJE MOŽGANČKOV IN VAJE ZA OGREVANJE . Seveda lahko vaje naredite tudi vsi ostali učenci.

 

 

 

 

 

Za vsa vprašanja in  pomoč smo dosegljivi na:

JANJA BAŠELJ:

MARTINA BIZJAK:

AJDA PODOBNIK:

IRENA ZAJC:

JANJA REJEC: 

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

KRATKE VAJE ZA UMIRITEV IN SPROSTITEV

KAKO SE UČITI

RAZVIJANJE VEŠČIN SLUŠNE POZORNOSTI

POSKRBI ZA DOBRO POČUTJE-Če čutiš….

IRENA ZAJC

Če je kdo pozabil geslo za vstop v Scratch ali Tynker ali Moj Arnes, naj mi piše na elektronski naslov in mu bom poslala geslo. Prav tako mi pišite, če imate kakršnakoli vprašanja.

 

NAVODILA POŠTEVANKA – SLIKA 2. LEVELA

ANA KOREN
UČITELJA PREDMETA ŠPORT
Vaje za prvi teden (16. 3. – 20. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORT 1. DEL

ŠPORT 2. DEL.

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: SZS_9__1

Vaje za drugi teden (23. 3. – 27. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Vaje za tretji teden (30. 3. – 3. 4.) za vse učence od 6. do 9. razreda.

ŠPORT (ogrevanje, gibljivost)

IRENA NOVAK
Učenci, ki mi še niste pošiljali izdelkov na  , mi čim prej pišite na ta naslov, ker bom za aktivnosti v prihodnjih tednih rabila vaše kontakte. Mlajši učenci za pomoč prosite starše ali starejše brate in sestre.
MOJCA LIPUŽIČ MORAVEC
Učenci, za vprašanja in pomoč sem vam stalno na voljo na elektronskem naslovu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STALNO DELO:

Za učence 8. razredov stalno velja branje domačega branja:

Dokument si lahko preneseš na računalnik ali telefon, po želji ga lahko pošljem tudi na elektronski naslov

Učenci 7. razreda se naučijo pesem na pamet:

Učenke 8. razreda, ki opravljate raziskovalno delo, naloge prejemate preko elektronske pošte.

ROMAN EBERLINC
Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

 

 

 

 

 

 

 

Pregled učnih vsebin

MARIJA URH LAHAJNAR
IPUBE: V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.  Če potrebuješ svoj osnutek mi piši na mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP MME- naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.

MARKO BEVK
Navodila za brezplačen dostop do e-gradiv boste našli na tej povezavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiva za TIT bodo objavljena enkrat tedensko. V ponedeljek za sedmi razred, v torek za osmi in sredo za šesti razred. Delo si sami razporedite glede na to, kdaj imate omenjeni predmet na urniku.

Ker je nabiralnik  hitro poln, mi informacije in slike o vašem delu, vprašanja, predloge… pošiljajte na naslov .

MIJA BAVCON VENKO
Ure matematike so za vse  skupine enake, snov, ki jo objavimo, si razporediš glede na dneve, kot so po šolskem urniku (4 ure na teden).
ANICA SVETIK
Učenci IP NEMŠČINA iz 7., 8. in 9. razreda poiščite svoja uporabniška imena in gesla za dostop do eTwinninga in se nanj prijavite, ker bomo v prihodnje kakšno stvar delali tudi preko eTwinninga.
TANJA MARINAC:
IP SPH 9: Učenci, ki ste bili izbrani za obisk Mesoteke, poiščite na spletu recept za omako za burger ali pa poskušajte ustvariti povsem svojo. Recept za omako in fotografijo omake mi pošljite na

 

 

 

 

 

 

 

ZLATA KUHALNICA: Vsi, ki si še vedno želite sodelovati na tekmovanju za Zlato kuhalnico preberite dokument: Zlata kuhalnica

GOS 6: Manjka mi še kar nekaj fotografij vaših kosil (poslati morate vsaj 2!), zato vas prosim, da mi jih čimprej pošljete na .

MIJA BAVCON VENKO
Kdor bi želel v tem času reševati še dodatne in zanimive naloge jih najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na zasedenost poštnega nabiralnika, mi lahko svoje delo pošiljate tudi na ta naslov:

(Skupno število obiskov 13.630, 1 obiskov danes)
Dostopnost