POUK NA DALJAVO

PONEDELJEK, 16. 3.  2020

SLJ –  POIŠČI 10 IGRAČ, jih glaskuj ter zapiši besede (na list ali v zvezek)

MAT – Reši učni list označen z datumom 16.3., ponedeljek

LUM – Nariši sliko s suhimi barvicami

ŠPO – Ko postaneš utrujen, naredi 10 gimnastičnih vaj

ANGLEŠČINA:

Pouk angleščine poteka skoraj v celoti ustno, delo na daljavo je zelo omejeno, zato naprošam za sodelovanje staršev. Če imate možnost, lahko naredite naslednje:

 • števila do 10 (lahko igrate igrico, vi povejte število v angleščini, otrok naj pokaže ustrezno število prstov, igro lahko tudi obrnete),
 • pri zadnjih urah smo se učili o oblačilih, naj vam pove, če si je katero zapomnil,

prilagam linke do videov in pesmic, lahko si jih ponovno ogledate in ob njih prepevate in se predvsem »poučno« zabavate (povezave, ki so prilepljene spodaj, so direktna povezava, do določene vsebine – na tipkovnici držite tipko CTRL in kliknete z miško in ste preusmerjeni na to aktivnost):

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY

https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

 

 

 

SLOVENSKI JEZIK

Male pisane črke h, b in d

Na spodnjih povezavah si oglej, kako se napišejo črke h, b in d. V zvezek za SLJ napiši po dve vrstici vsake črke.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/h/kako-napisemo-to-crko

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b/kako-napisemo-to-crko

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/d/kako-napisemo-to-crko

Besede in povedi prepiši v zvezek. Piši s pisanimi črkami. Pazi na velike začetnice.

Andraž, Aleksandra, Orehek

drevo, deblo, bukev, hrast, breza, želod, mah, teloh, hlod, drva, medved, detel, drvar, lubadar, hrib

Uroš briše tablo.

Jakob barva oblake.

Daša si oblači hlače.

Robi bere vabilo.

 

MATEMATIKA

Odštevanje enic brez prehoda

Če še nisi rešil nalog V DZ (3. del) na straneh 59 in 65, najprej reši te naloge.

Nadaljuj v DZ (3. del) na straneh 68 in 69.

LIKOVNA UMETNOST

Risanje po opazovanju

Na sprehodu naberi vsaj tri spomladanske cvetice. Opazuj jih in nariši v zvezek za spoznavanje okolja. Risbe natančno pobarvaj.

ANGLEŠČINA – 2.r

(16. 3., 19.3. velja torej za cel ta teden, kadarkoli boste lahko)

Najprej naprošam starše, da učence (v kolikor še niso) registrirajo na portal Lilibi založbe Rokus Klett.

 

Na omenjenem portalu je namreč tudi zavihek angleščina, ki ga bomo v teh tednih uporabljali za pouk angleščine na daljavo

Na portalu Lilibi lahko ta teden naredimo vaje:

https://www.lilibi.si/anglescina/numbers/glossary

https://www.lilibi.si/anglescina/numbers/learn-the-numbers-1-10

https://www.lilibi.si/anglescina/numbers/click-on-the-number-1

https://www.lilibi.si/anglescina/colours/glossary

https://www.lilibi.si/anglescina/colours/learn-the-names-1

https://www.lilibi.si/anglescina/colours/learn-the-names-2

https://www.lilibi.si/anglescina/colours/my-favourite-color

Poleg naštetih igric lahko zapojete naslednje pesmice ali si ogledate kratke poučne filmčke (naslednja obravnavana snov bodo oblačila):

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY

https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc

Učenci naj pobrskajo po zvezku in se poskušajo spomniti (poimenovati) kakšnih oblačil iz lanskega leta.

 

 

MAT – DZ – str. 96 /RAČUNAMO DO 100; utrjevanje poštevanke ustno; 

SLJ- vaje pravopis UL (učni list dobiš tukaj)

ŠPO – Ko končaš z delom pri matematiki, naredi gimnastične vaje.

 1. NIT: Ločevanje odpadkov je pomembno

Učb. Str. 90 – 92, preberi in prepiši Moram vedeti.

 1. MAT: DZ str. 44 in reši en delovni list
 1. SLJ: Besede nagajivke

DZ str. 74 – Uporabi besede iz slovarčka (besede z lj, nj) v povedih in napiši daljšo zgodbo v zvezek.

NIZ – RAČUNALNIŠTVO

Igrico Lightboot za učenje programiranja že poznaš.

Našel jo boš na tej povezavi

Poskušaj rešiti čim več nalog.

SLJ

 • Branje knjige za DB
 • DZ za SLJ 1.del, 93, 94 – reši naloge
 • Mali zvezek za SLJ – Pišem dnevnik – Od ponedeljka, 16.3. dalje

za vsak dan zapiši 3-5 povedi (Povedi naj se ne ponavljajo. Piši s pisanimi črkami in z nalivnikom. Pazi na lepopis.)

MAT

 • DZ za MAT 2.del, str. 81 – reši naloge,

str. 82, 83 – natančno preberi

DRU

ANGLEŠČINA 5.A:
rešite dva učna lista na povezavah:
otroci.org/5.r9/stavbe.pdf
otroci.org/5r9/predlogi.pdf
(lahko sprintajo ali v zvezek.)

Angleščina5.B: 

V tem tednu (ponedeljek, sreda) najprej dokončaj svojo govorno predstavitev. Ne samo plakat in besedilo, ampak se besedilo (vsaj malo) tudi uči. Za tiste ki vas v petek, 13. 3. ni bilo v šoli, je navodilo za govorno predstavitev na tej povezavi. Če doma nimaš kakega kosa šeleshamerja, govorno predstavitev lahko narediš na hrbtno stran kakega starega koledarja ali pa na čisto navaden list iz kakega starega zvezka.

Naprej naprošam starše, da učence registrirajo na portal Irokus založbe Rokus Klett (to storite najkasneje do petka).

Na omenjenem portalu boste dobili tudi učbenik in delovni zvezek za angleščino v elektronski obliki, ki ga bomo v teh tednih uporabljali za pouk angleščine na daljavo. Sam program vas bo vodil, kako naložite ustrezno gradivo. Za pouk angleščine naložite Super Minds 2 – učbenik in Super Minds 2 – delovni zvezek ( oba vsebujeta tudi posnetke).

Govorni nastop_mytent_5r

Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, boste tukaj našli navodila za delo.

Za vsa vprašanja, pomoč ali pa samo kakšen pozdrav, smo dosegljive na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

MATEMATIKA:

delovni list- PISNO ODŠTEVANJE

Naloge delajte  v zvezek  za matematiko!!!

SLOVENŠČINA:

6.A Preverjanje znanja

GEOGRAFIJA:

Gibanje Zemlje – posledice; učbenik stran 50 – 55; preberi, pomagaj si tudi z internetom;

LUM – košarica iz časopisnega papirja

NARAVOSLOVJE:

Navodila: Naravoslovje_6razred

Učni list: Fotosinteza-celično dihanje delovni list

GUM:

Navodila za delo: Glabena umetnost

Vsebine iz učbenika so dosegljive na tej povezavi.

 

MATEMATIKA:

1.delovni list- PISNO ODŠTEVANJE

Naloge delajte  v zvezek  za matematiko!!!

SLOVENŠČINA:

www.rokusova.slovenscina.si  Slovenija,   Slovenci,    Evropa, naloge  Č,D,E,F,G

GEOGRAFIJA:

Gibanje Zemlje – posledice; učbenik stran 50 – 55; preberi, pomagaj si tudi z internetom;

ANGLEŠČINA:

Vaje v delovnem zvezku str. 30, 31, 32, 33 (kar še ni narejeno)

LUM – košarica iz časopisnega papirja

NARAVOSLOVJE:

Navodila: Naravoslovje_6razred

Učni list: Fotosinteza-celično dihanje delovni list

GEOGRAFIJA:

Srednja Evropa – Panonska nižina, Alpe in Karpati, srednjegorje in kotline, Nemško – Poljsko nižavje;

Učbenik 39 – 55; PREBERI; Pomagaj si z internetom;

ZGODOVINA;

Minojci; Mikenci; Trojanska vojna; Temno obdobje; Polisi; Grško-Perzijske vojne; Kakšno je bilo življenje v antični Grčiji;

Učbenik 43 – 51; PREBERI, Pomagaj si z internetom;

DKE:

Posameznik in družba; osebnost, osebnostne značilnosti, človekove potrebe, čustva, samopodoba, socializacija družbe, družina, družbene skupine; družbene vloge, življenje v skupnosti;

Učbenik 7 – 25; PREBERI, Pomagaj si z internetom;

MATEMATIKA:

Odpri učni list, ki ga najdeš na tej povezavi.

TIT

Gradivo za delo boste našli na tej povezavi.

Med gradivi na spletni strani OŠ Cerkno, ste lahko poiskali ppt predstavitev TIT7. Predstavitev si naložite na računalnik in jo pozorno poglejte.  Posamezne prosojnice so opremljene z zvokom oziroma razlago snovi, ki je podana na samih prosojnicah. 

Vaša naloga je, da si v zvezke naredite izpiske dane snovi. Kako bodo izpiski narejeni (miselni vzorec, alineje, …) je prepuščeno vam. Bodite čim bolj kreativni. 

Na koncu rešite še kviz, ki je dostopen na spodnji povezavi. Na začetku reševanja vpišite svoje ime in začetnico priimka, da bo učitelj vedel, kdo je kviz rešil in kdo ne. Vaši odgovori bodo učitelju tudi v pomoč pri pripravi, gradiv v prihodnjem tednu.

 https://forms.gle/FoUD6bcYA4ZixSdp9  

SLOVENŠČINA:

Opis življenja znane osebe oz. vzornika/vzornice. Po navodilih v delovnem zvezku Slovenščina za vsak dan 7 (stran 13, naloga 22) v časopisih, revijah ali na spletu poišči podatke o načinu življenja znane osebe in nato v zvezek za jezik napiši opis življenja te osebe.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Reši naloge v DZ Maximal 1: str. 45/12, 13 in 46/15.

LUM –  strip teoretični uvod

GUM: 

Navodila za delo: Glasbena umetnost 7

Uvod v renesančno umetnost

 

SLOVENŠČINA:

– DZ 2. del – OD ZORE DO MRAKA – preberi besedilo in reši naloge od 7. do 13. strani

GEOGRAFIJA:

Srednja Evropa – Panonska nižina, Alpe in Karpati, srednjegorje in kotline, Nemško – Poljsko nižavje;

Učbenik 39 – 55; PREBERI; Pomagaj si z internetom;

ZGODOVINA;

Minojci; Mikenci; Trojanska vojna; Temno obdobje; Polisi; Grško-Perzijske vojne; Kakšno je bilo življenje v antični Grčiji;

Učbenik 43 – 51; PREBERI, Pomagaj si z internetom;

DKE:

Posameznik in družba; osebnost, osebnostne značilnosti, človekove potrebe, čustva, samopodoba, socializacija družbe, družina, družbene skupine; družbene vloge, življenje v skupnosti;

Učbenik 7 – 25; PREBERI, Pomagaj si z internetom;

MATEMATIKA:

Odpri učni list, ki ga najdeš na tej povezavi.

TIT

Gradivo za delo boste našli na tej povezavi.

Med gradivi na spletni strani OŠ Cerkno, ste lahko poiskali ppt predstavitev TIT7. Predstavitev si naložite na računalnik in jo pozorno poglejte.  Posamezne prosojnice so opremljene z zvokom oziroma razlago snovi, ki je podana na samih prosojnicah. 

Vaša naloga je, da si v zvezke naredite izpiske dane snovi. Kako bodo izpiski narejeni (miselni vzorec, alineje, …) je prepuščeno vam. Bodite čim bolj kreativni. 

Na koncu rešite še kviz, ki je dostopen na spodnji povezavi. Na začetku reševanja vpišite svoje ime in začetnico priimka, da bo učitelj vedel, kdo je kviz rešil in kdo ne. Vaši odgovori bodo učitelju tudi v pomoč pri pripravi, gradiv v prihodnjem tednu.

 https://forms.gle/FoUD6bcYA4ZixSdp9  

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Reši naloge v DZ Maximal 1: str. 45/12, 13 in 46/15.

LUM –  strip teoretični uvod

SLOVENŠČINA:
8.S1  in  8.S2
GEOGRAFIJA:
 • Avstralija in Nova Zelandija;
  Učbenik 36 – 44; PREBERI; pomagaj si z internetom;
DKE:
 • Kaj je demokracija; Demokracija skozi zgodovino; sodobne demokracije; demokracija in politika; demokracija in pravo; smisel demokracije,
  Učbenik 6 – 26; PREBERI, Pomagaj si z internetom;
MATEMATIKA: (velja vse tri skupine)

Napiši naslov: OBSEG IN PLOŠČINA VEČKOTNIKA
Prepiši okvirček: OBSEG VEČKOTNIKA
Ponovi: obseg in ploščino trikotnika in štirikotnika in zapiši formule, ki jih najdeš na strani 154 spodaj.
Potem izpiši okvirček (str.155) PLOŠČINA VEČKOTNIKA
Prepiši in preriši prvi in drugi rešeni primer na strani 155.
Vaje: str.156/1., str.157/2
NAMIG: pri nekaterih primerih je smiselno, če si pri delitvi pomagamo z delitvijo na pravokotnike.

ZGODOVINA:

V priponki je besedilo o poteku FRANCOSKE REVOLUCIJE. Preberi ga in v zvezek odgovori na naslednja vprašanja:

 1. Naštej glavne vzroke, ki so pripeljali do začetka francoske revolucije?
 2. Kaj je po tvojem mnenju hotelo ljudstvo z napadom na skoraj neosvoljivo trdnjavo dokazati kralju?
 3. Pojasni neznane pojme: narodna skupščina, republika, radikalen, giljotina
 4. Katere spremembe je Franciji prinesla revolucija in na katerih načelih so te temeljile?

Priponka: gradivo_zgo_8r_16marec2020.pdf

FIZIKA:

V delovnem zvezku reši naloge na straneh 146, 147, 148 in 149.

(Če nimaš delovnega zvezka so naloge v datoteki sestavljanje vzporednih sil naloge reši v zvezek.)

ANGLEŠČINA 3.sk.:.
Rešite vaje iz učbenika, str. 56 (extra exercises).
IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA:
Dvakrat si oglejte videa na spodnjih povezavah in pri drugem videu poskusite rešiti tudi vprašanja pod videom. Če so pretežka, si pomagajte s slovarjem ali prevajalnikom.
Večkrat (vsaj trikrat) si oglej pesmico na spodnji povezavi. Predstavlja francoska poimenovanja za člane družine. Zapleši nanjo in na koncu med ustavljanjem posnetka v zvezek prepiši poimenovanja za člane družine. Ugibaj, kaj pomenijo v slovenščini. Saj boš znal(a) :)!
SLOVENŠČINA:

8.S1  in  8.S2

Za ves čas odsotnosti velja domače branje: Ivan Tavčar: Visoška kronika (povezava)

DZ 2 – Navajanje virov str. 26.-28.

GEOGRAFIJA:

Avstralija in Nova Zelandija;

Učbenik 36 – 44; PREBERI; pomagaj si z internetom;

MATEMATIKA: (velja vse tri skupine)

Napiši naslov: OBSEG IN PLOŠČINA VEČKOTNIKA
Prepiši okvirček: OBSEG VEČKOTNIKA
Ponovi: obseg in ploščino trikotnika in štirikotnika in zapiši formule, ki jih najdeš na strani 154 spodaj.
Potem izpiši okvirček (str.155) PLOŠČINA VEČKOTNIKA
Prepiši in preriši prvi in drugi rešeni primer na strani 155.
Vaje: str.156/1., str.157/2
NAMIG: pri nekaterih primerih je smiselno, če si pri delitvi pomagamo z delitvijo na pravokotnike.

ZGODOVINA:

V priponki je besedilo o poteku FRANCOSKE REVOLUCIJE. Preberi ga in v zvezek odgovori na naslednja vprašanja:

 1. Naštej glavne vzroke, ki so pripeljali do začetka francoske revolucije?
 2. Kaj je po tvojem mnenju hotelo ljudstvo z napadom na skoraj neosvoljivo trdnjavo dokazati kralju?
 3. Pojasni neznane pojme: narodna skupščina, republika, radikalen, giljotina
 4. Katere spremembe je Franciji prinesla revolucija in na katerih načelih so te temeljile?

Priponka: gradivo_zgo_8r_16marec2020.pdf

FIZIKA:

V delovnem zvezku reši naloge na straneh 146, 147, 148 in 149.

(Če nimaš delovnega zvezka so naloge v datoteki sestavljanje vzporednih sil naloge reši v zvezek.)

ANGLEŠČINA 3.sk.:.
Rešite vaje iz učbenika, str. 56 (extra exercises).
IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA:
Dvakrat si oglejte videa na spodnjih povezavah in pri drugem videu poskusite rešiti tudi vprašanja pod videom. Če so pretežka, si pomagajte s slovarjem ali prevajalnikom.
Večkrat (vsaj trikrat) si oglej pesmico na spodnji povezavi. Predstavlja francoska poimenovanja za člane družine. Zapleši nanjo in na koncu med ustavljanjem posnetka v zvezek prepiši poimenovanja za člane družine. Ugibaj, kaj pomenijo v slovenščini. Saj boš znal(a) :)!

GEOGRAFIJA:

Gospodarstvo Slovenije

Učbenik 47 – 63; PREBERI; Pomagaj si z internetom;

ZGODOVINA;

Medvojna Evropa;

Učbenik 22 – 33; PREBERI, Pomagaj si z internetom;

Druga svetovna vojna;

Učbenik 34 – 50; PREBERI, Pomagaj si z internetom;

MATEMATIKA:

Napiši naslov: PIRAMIDA

V zvezek zapiši. Piramida je oglato geometrijsko telo, ki ima…str.155 zgoraj nad tabelo.

Preriši in prepiši tabelo s strani 155.

Napiši in nariši še  OSNOVNI POJMI V PIRAMIDI (str.156)

Reši še iz samostojnega delovnega zvezka, 4. del: str.101/1., 2. In str.102/3., 4.

ANGLEŠČINA:

Vaje v delovnem zvezku od strani 38 do 41. Ponoviti besedišče 5. poglavja s pomočjo učbenika, zvezka, delovnega zvezka, slovarja v učbeniku. S pomočjo povezave na  www.iRokus.si vadi tudi izgovorjavo.

SLOVENŠČINA:

Reševanje starega NPZ-ja (2013). Učenci ste liste dobili že v petek v šoli.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Oglej si nalogo v UČB Maximal 3, str. 53/6 (Victorias Fotos). Najprej v zvezke reši nalogo b), kjer boš k opisu fotografije dodal ustrezno številko. Nato reši še nalogo a), kjer boš pridevniku dodal ustrezno končnico:

 1. spol (DER) → ein …-er

ž. spol (DIE) → eine … -e

 1. spol (DAS) → eine …-es

množina za vse spole (DIE –Pl.) → …-e

Obe nalogi reši v zvezek.

Reši nalogo v DZ 41/1, kjer boš prečrtal črko ob besedi, ki ne sodi k ostalim. Te ti bodo dale končno rešitev.

FIZIKA:

V delovnem zvezku reši naloge na strani 65 od 1 do 18. Naloge rešuj v zvezek.

Če nimaš delovnega zvezka so naloge v datoteki Vaje delo, energija,moč Naloge reši v zvezek.

 

ZGODOVINA;

Medvojna Evropa;

Učbenik 22 – 33; PREBERI, Pomagaj si z internetom;

Druga svetovna vojna;

Učbenik 34 – 50; PREBERI, Pomagaj si z internetom;

MATEMATIKA:

Napiši naslov: PIRAMIDA

V zvezek zapiši. Piramida je oglato geometrijsko telo, ki ima…str.155 zgoraj nad tabelo.

Preriši in prepiši tabelo s strani 155.

Napiši in nariši še  OSNOVNI POJMI V PIRAMIDI (str.156)

Reši še iz samostojnega delovnega zvezka, 4. del: str.101/1., 2. In str.102/3., 4.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Oglej si nalogo v UČB Maximal 3, str. 53/6 (Victorias Fotos). Najprej v zvezke reši nalogo b), kjer boš k opisu fotografije dodal ustrezno številko. Nato reši še nalogo a), kjer boš pridevniku dodal ustrezno končnico:

 1. spol (DER) → ein …-er

ž. spol (DIE) → eine … -e

 1. spol (DAS) → eine …-es

množina za vse spole (DIE –Pl.) → …-e

Obe nalogi reši v zvezek.

Reši nalogo v DZ 41/1, kjer boš prečrtal črko ob besedi, ki ne sodi k ostalim. Te ti bodo dale končno rešitev.

FIZIKA:

V delovnem zvezku reši naloge na strani 65 od 1 do 18. Naloge rešuj v zvezek.

Če nimaš delovnega zvezka so naloge v datoteki Vaje delo, energija,moč Naloge reši v zvezek.

BIOLOGIJA:

NAVODILA: Biologija

Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, boste tukaj našli navodila za delo.

Za vsa vprašanja, pomoč ali pa samo kakšen pozdrav, smo dosegljive na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

TOREK, 17. 3.  2020

SLJ –  PREBERI IN NAUČI SE PESEM: KO PRIDE POMLAD Učni list

 

MAT – SESTAVI IN ZAPIŠI 10 RAČUNOV SEŠTEVANJA IN ODŠTEVANJA DO 10 (NA LIST ALI KARO ZVEZEK)

LUM – PESMICO (KO PRIDE POMLAD) ILUSTRIRAJ

GUM – SAM SE SPOMNI MELODIJO ZA PESEM

(priloga: Učni list) 

Do vseh delovnih zvezkov, berila in učbenikov lahko dostopate s prijavo oziroma registracijo na spletni strani https://www.lilibi.si/.

 

 

 

 

 

 

 SLOVENSKI JEZIK

 1. Primerjamo lastnosti

Učbenik za slovenski jezik odpri na strani 61. Stran najdeš na spodnji povezavi.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIBSLO2UC&pages=61&layout=single

Ustno odgovori na naslednja vprašanja.

Katera žival je hitra, katera hitrejša in katera najhitrejša?

Katero drevo je visoko? Kako se imenuje drevo, ki je višje kot jablana? Katero drevo je najvišje?

Katera žival v tej vrsti je največja? Je medved večji kot slon? Je medved večji kot volk? Katera žival v tej vrsti je velika?

Kaj je dolgo? Kaj je daljše kot kača? In kaj je najdaljše?

V DZ (3. del) reši stran 64. Zgleduj se po primerih v učbeniku.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=64&layout=single

 Vaje v branju in pisanju

Učenci 2. b razreda rešite učni list Male pisane črke – 7 (prejeli ste ga že prejšnji teden).

Učenci 2. a razreda učni list najdete spodaj. Če imate možnost in učni list lahko natisnete, napišite le spodnji del in sicer tako, da najprej pišete po že napisani povedi, nato jo prepišite v zvezek. Če hočete vaditi še sami, lahko napišete tudi zgornje besedilo. 

UČNI LIST 2.A RAZRED

MATEMATIKA

Odštevanje enic brez prehoda

V DZ (3. del) reši stran 71. Pri 1. in 2. nalogi si lahko pomagaš s stotičnim kvadratom. Bodi pozoren na število desetic.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=71&layout=single

 SPOZNAVANJE OKOLJA

Učenci, ki ste manjkali v petek, v DZ (3. del) rešite 2. nalogo na strani 57. Pomoč za poimenovanje delov zvončka dobite v učbeniku na strani 57.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=57&layout=single

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2UCOKL&pages=57&layout=single

 Živali spomladi

V DZ (3. del) reši stran 62.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=62&layout=single

ŠPORT

Če je mogoče, pojdi na sprehod in preskakuj različne ovire, skači v daljino. Če imaš možnost, naberi še nekaj storžev.

 

MAT -DZ – str. 97, utrjevanje poštevanke ustno

SLJ – Možiček med dimniki, berilo str.50: preberi, prepiši povedi, ki opišejo možička, možička ilustriraj

GUM – zapoj 3 pesmice, ki smo se jih učili

ANGLEŠČINA:

Delo na daljavo_TJA_3r

 

 

 

 1. SLJ: Preberi zgodbo v berilu str. 115 Kosovirja na leteči žlici, odgovori na vprašanja iz berila str. 117 v zvezek.
 1. MAT: DZ str. 45,46 (7,8,9,10) in reši en delovni list
 2. ŠPO: Sprehod v naravi
 3. DRU:4.A:  Izdelaj si igro “Spomin”. Kartice najdeš v priponki – Prazniki-spomin
 4. ANGLEŠČINA: Delo na daljavo_TJA_4r
NIZ – RAČUNALNIŠTVO:

Igrico Lightboot za učenje programiranja že poznaš.

Našel jo boš na tej povezavi

Poskušaj rešiti čim več nalog.

SLJ

 • Branje knjige za DB
 • DZ za SLJ 1.del, zadnja stran – PRILOGA ZA IZDELAVO VRTAVK – Izreži podlago in po navodilu izdelaj svoji vrtavki. Vrtavki uporabi za igro skupaj z družinskimi člani – Utrjevanje samostalnikov.
 • Mali zvezek za SLJ – Pišem dnevnik

 

MAT

 • DZ za MAT 2.del, str. 83 – reši 4.nalogo,

str. 84 – 5., 6. in 7. naloga

 • INTERAKTIVNE VAJE ZA MATEMATIKO

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.html

Z vajami utrjuješ pisno računanje (deljenje, množenje, odštevanje, seštevanje)

DRU

NIZ – Računalništvo:

Prijavi se v Tynker, izberi (desno zgoraj) Back to Classic, klikni na drugi level in dokončaj 2 level tako, da bo delalo vse v redu.

Pomagaj si z to povezavo.

Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, boste tukaj našli navodila za delo.

Za vsa vprašanja, pomoč ali pa samo kakšen pozdrav, smo dosegljive na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

MATEMATIKA:

delovni list – NARAVNA ŠTEVILA

Naloge delajte  v zvezek  za matematiko!!!

SLOVENŠČINA:

Bogomir Magajna : Ananas  
– 2x preberi
– Avtor in naslov v zvezek za književnost
–  male učenosti
– pripoved je tudi tvoja 1-7
– ilustracija
-ustna obnova besedila

ANGLEŠČINA:

Vaje v delovnem zvezku str. 30, 31, 32, 33 (kar še ni narejeno).

MATEMATIKA:

1.delovni list – NARAVNA ŠTEVILA

Naloge delajte  v zvezek  za matematiko!!!

SLOVENŠČINA:

– Bogomir Magajna : Ananas  
– 2x preberi
– Avtor in naslov v zvezek za književnost
–  male učenosti
– pripoved je tudi tvoja 1-7
– ilustracija
-ustna obnova besedila

ANGLEŠČINA:

 Iz DZ str. 91 v zvezek zapiši razlago z naslovom Frequency adverbs – Prislovi pogostosti. Prepišeš razlage in primere v 21a, 21b, 21c. V slovarčku zadaj v učbeniku poišči slovenske pomene besed pod črto v 21a in jih zapiši poleg angleških besed. Nauči se jih!

GUM:

Navodila za delo: Glabena umetnost

Vsebine iz učbenika so dosegljive na tej povezavi.

ANGLEŠČINA:

S pomočjo povezave na  www.iRokus.si , kjer najdeš učbenik v interaktivni obliki, poslušaj besedilo Tom is in danger na str. 70, nato besedilo preberi in izpiši morebitne nove besede. V zvezek napiši odgovore na vprašanja pod besedilom. Ponovno poslušaj besedilo in vadi glasno branje.

SLOVENŠČINA:

Jezikovne vaje. V delovnem zvezku reši naloge od 12/18 do 13/21.

MATEMATIKA:

Navodila za delo: TOREK_ MAT7_

IP ROKOMET, 7. RAZRED

Preberi si rokometna pravila od strani 5 do strani 57:  http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/Pravila%20rokometne%20igre/Rokometna%20pravila_SLO_2018.pdf

NARAVOSLOVJE:

Naravoslovje 7A

 

SLOVENŠČINA:

–napiši v zvezek SVOJ OPIS ŽIVLJENJA (pomagaj si z besedili iz poglavja OD ZORE DO MRAKA)

MATEMATIKA:

Navodila za delo: TOREK_ MAT7_

IP ROKOMET, 7. RAZRED

 Preberi si rokometna pravila od strani 5 do strani 57:  http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/Pravila%20rokometne%20igre/Rokometna%20pravila_SLO_2018.pdf

LUM tonsko slikanje ali modelacija prva ura

SLOVENŠČINA:

Za ves čas odsotnosti velja domače branje: Ivan Tavčar: Visoška kronika (povezava)

8.S1  in  8.S2

Reši naloge v DZ 2 – PREVZETE BESEDE str. 38-44

8.S3

DZ 2 – Navajanje virov str. 26.-28.

ANGLEŠČINA:

8S2

Preberi besedilo The history of the Olympics v učbeniku str. 57. V zvezek si izpiši nove besede in njihove slovenske pomene. Uporabi slovarček zadaj v učbeniku. V zvezek zapiši odgovore na vprašanja v Task  A  in B na isti strani v učbeniku.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET:

Preberi osem kratkih besedil v UČB Maximal 2, str. 42−43. Ob pomoči slovarčka zadaj v učbeniku jih prevedi in prevode napiši v zvezke. Nato ugotovi, h kateri črki v koledarju sodijo, in napiši rešitev. Črke vpiši v krogce.

Reši tudi nalogo v DZ 41/1. Besede na začetku naloge glede na pomen vpiši v povedi.

KEMIJA:

Iz učbenika preberi poglavje Ogljikov atom je v marsičem poseben, na straneh 60, 61, 62 in 63. V zvezek si prepiši povzetek Na kratko, ki je na koncu poglavja in preriši slike grafita, diamanta ter fulerena. Pri vsakem zapiši tudi njegove lastnosti. Odgovori na vprašanje na str. 63. Odgovor zapiši v zvezek.

Če nimaš učbenika je gradivo v datoteki ogljikov atom je poseben.

TIT :

Gradivo za vse osme razrede najdeš tukaj.

MAT:

Navodila za delo najdete tukaj.

Učni list najdete tukaj.

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE, 8. RAZRED

V četrtek ali v petek se SAM odpravi na daljši sprehod v gozd, ki naj traja 45 – 60 min. Tvoja naloga je, da na sprehod vzameš mobilni telefon. Z njegovo pomočjo izmeri čas trajanja sprehoda in koliko kilometrov oziroma korakov si v tem času prehodil. Ko se vrneš nazaj domov narediš »screenshot« zaslona in mi sliko pošlješ na elektronski naslov: mihela.gnezda@os-cerkno.si . V kolikor želiš, lahko pošlješ tudi sliko zemljevida, da vidim, kje vse ste se potepali.

V kolikor že nimaš na telefonu naložene aplikacije, ki bi ti izmerila vse to, si naloži Sports Tracker ali Endomondo.

LUM tonsko slikanje ali modelacija prva ura

SLOVENŠČINA:

8.S1  in  8.S2

Za ves čas odsotnosti velja domače branje: Ivan Tavčar: Visoška kronika (povezava)

Reši naloge v DZ 2 – PREVZETE BESEDE, str. 38-44

8.S3

DZ 2 – NAVAJANJE VIROV, str. 26.-28.

ANGLEŠČINA:

8S2

Preberi besedilo The history of the Olympics v učbeniku str. 57. V zvezek si izpiši nove besede in njihove slovenske pomene. Uporabi slovarček zadaj v učbeniku. V zvezek zapiši odgovore na vprašanja v Task  A  in B na isti strani v učbeniku.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET:

Preberi osem kratkih besedil v UČB Maximal 2, str. 42−43. Ob pomoči slovarčka zadaj v učbeniku jih prevedi in prevode napiši v zvezke. Nato ugotovi, h kateri črki v koledarju sodijo, in napiši rešitev. Črke vpiši v krogce.

Reši tudi nalogo v DZ 41/1. Besede na začetku naloge glede na pomen vpiši v povedi.

KEMIJA:

Iz učbenika preberi poglavje Ogljikov atom je v marsičem poseben, na straneh 60, 61, 62 in 63. V zvezek si prepiši povzetek Na kratko, ki je na koncu poglavja in preriši slike grafita, diamanta ter fulerena. Pri vsakem zapiši tudi njegove lastnosti. Odgovori na vprašanje na str. 63. Odgovor zapiši v zvezek.

Če nimaš učbenika je gradivo v datoteki ogljikov atom je poseben.

TIT : 

Gradivo za vse osme razrede najdeš tukaj.

MAT:

Navodila za delo najdeš tukaj.

Učni list najdeš tukaj.

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE, 8. RAZRED

V četrtek ali v petek se SAM odpravi na daljši sprehod v gozd, ki naj traja 45 – 60 min. Tvoja naloga je, da na sprehod vzameš mobilni telefon. Z njegovo pomočjo izmeri čas trajanja sprehoda in koliko kilometrov oziroma korakov si v tem času prehodil. Ko se vrneš nazaj domov narediš »screenshot« zaslona in mi sliko pošlješ na elektronski naslov: mihela.gnezda@os-cerkno.si . V kolikor želiš, lahko pošlješ tudi sliko zemljevida, da vidim, kje vse ste se potepali.

V kolikor že nimaš na telefonu naložene aplikacije, ki bi ti izmerila vse to, si naloži Sports Tracker ali Endomondo.

SLOVENŠČINA:

Pri Mentavajcih, otrocih vesolja. V delovnem zvezku (stran 37, naloga 21) preberite potopis. Nato rešite naloge, ki se navezujejo nanj (od 38/22 do 43/35). V zvezek za jezik nato napišite sledeči povzetek:

POTOPIS

To je besedilo, v katerem pisec na čim bolj zanimiv način pripoveduje o kakem potovanju in doživetjih med potjo. Predstavi kraje, skozi katere je potoval, ljudi, s katerimi se je srečal, ter doživetja na poti. Po navadi prikazuje svoja doživetja, zato so glagoli večinoma v 1. osebi ednine ali množine v pretekliku. Potopisi so subjektivna javna besedila, ki jih pogosto srečamo v raznih revijah (Svet & ljudje, Planinski vestnik … ), lahko pa tudi samostojno kot knjige (Zvone Šeruga, Benka Pulko, različni popotniki po Jakobovi poti …).

MATEMATIKA:

V zvezek napiši naslov: POVRŠINA IN PROSTORNINA PIRAMIDE

Zapiši besedilo pod naslovom spodaj (str.156) in še formulo v okvirčku,  levo spodaj na isti strani,

P=O+pl

 Zapiši še formulo za prostornino piramide na str.157 v okvirčku.

Za vajo reši naloge iz samostojnega delovnega zvezka, 4. del, str.102/6., 7. in str.103/8. Naloge rešuješ in zapisuješ v zvezek za matematiko.

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK NAJDEŠ MED GRADIVI ROKUSA, glej navodila, ki jih najdeš med obvestili učiteljev (učitelj Marko Bevk).

KEMIJA:

V učbeniku preberi poglavje Aldehidi in ketoni str. 57, 58. Na kratko v zvezek zapiši splošne značilnosti aldehidov in ketonov, posebej pa še lastnosti metanala in propanala. Odgovori na vprašanja na str. 58. Odgovore zapiši v zvezek.

Če nimaš učbenika je gradivo v datoteki aldehidi in ketoni.

GUM:

1.SPREHOD SKOZI ZGODOVINO JAZZA skozi fimsko umetnost

BIOLOGIJA:

Biologija_prvi del

Biologija_drugi del

ANGLEŠČINA:

Vaje v delovnem zvezku od strani 38 do 41. Ponoviti besedišče 5. poglavja s pomočjo učbenika, zvezka, delovnega zvezka, slovarja v učbeniku. S pomočjo povezave na  www.iRokus.si vadi tudi izgovorjavo.

SLOVENŠČINA:

Reševanje starega NPZ-ja (2013). Učenci ste liste dobili že v petek v šoli.

MATEMATIKA:

V zvezek napiši naslov: POVRŠINA IN PROSTORNINA PIRAMIDE

Zapiši besedilo pod naslovom spodaj (str.156) in še formulo v okvirčku,  levo spodaj na isti strani,

P=O+pl

 Zapiši še formulo za prostornino piramide na str.157 v okvirčku.

Za vajo reši naloge iz samostojnega delovnega zvezka, 4. del, str.102/6., 7. in str.103/8. Naloge rešuješ in zapisuješ v zvezek za matematiko.

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK NAJDEŠ MED GRADIVI ROKUSA, glej navodila, ki jih najdeš med obvestili učiteljev (učitelj Marko Bevk).

KEMIJA:

V učbeniku preberi poglavje Aldehidi in ketoni str. 57, 58. Na kratko v zvezek zapiši splošne značilnosti aldehidov in ketonov, posebej pa še lastnosti metanala in propanala. Odgovori na vprašanja na str. 58. Odgovore zapiši v zvezek.

Če nimaš učbenika je gradivo v datoteki aldehidi in ketoni.

GUM:

1.SPREHOD SKOZI ZGODOVINO JAZZA skozi fimsko umetnost

Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, boste tukaj našli navodila za delo.

Za vsa vprašanja, pomoč ali pa samo kakšen pozdrav, smo dosegljive na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

SREDA, 18. 3.  2020

GUM – ZAPOJ PESMICE, KI SI SE JIH LETOS NAUČIL (KATARINA BARBARA, ČAROVNICA MICA, KO SI SREČEN…)

SLJ – V REVIJI, ČASOPISU, CICIBANU… POIŠČI ZANIMIVO SLIKO IN JO USTNO OPIŠI (6 POVEDI)

MAT – REŠI UČNI LISTIČ OZNAČEN Z DATUMOM 18.3., SREDA (Učni list)

SPO – 1. V TRI LONČKE POSADI FIŽOL

 1. PRVI LONČEK DAJ NA OKENSKO POLICO IN REDNO ZALIVAJ
 2. DRUGI LONČEK DAJ NA OKENSKO POLICO IN GA NE ZALIVAJ
 3. TRETJI LONČEK DAJ V OMARO, KJER JE TEMA IN GA ZALIVAJ
 4. OPAZUJ RAST FIŽOLA

SLOVENSKI JEZIK

Opis živali (pikapolonica)

Učbenik za slovenski jezik odpri na strani 58, preberi opis pikapolonice. Stran najdeš na spodnji povezavi.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIBSLO2UC&pages=58&layout=single

V DZ (3. del) reši stran 67.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=67&layout=single

Če te zanima, kako so videti pokrovke in prozorna krila pod njimi in kakšna so jajčeca, si oglej fotografiji.

https://www.slo-foto.net/galerija_slika-171654.html

http://galerija.foto-narava.com/displayimage.php?pos=-19903

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Živali spomladi

V učbeniku na strani 58 si preberi, kaj se spomladi dogaja s pticami in žabami.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2UCOKL&pages=58&layout=single

V zvezek prepiši in nariši, kako se razvijajo žabe.

Na spletu si lahko ogledaš še zanimivo oddajo o paglavcih. Oddajo si lahko ogledaš na spletnem naslovu https://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodbe-iz-skoljke/174473962.

 

ŠPORT

Metanje storžev v tarčo

Na sprehodu si nabral storže. Najdi kakršnokoli tarčo (deblo, skalo …) in vanjo meči storže ali druge primerne predmete. Počasi povečuj razdaljo.

2.B – GLASBENA UMETNOST

KLIKNI NA TO POVEZAVO IN ODPRI DOKUMENT Z NASLOVOM IZŠTEVANKA.

 

MAT- DZ – str. 98, utrjevanje poštevanke: https://interaktivne-vaje.si/

SPO – preberi v učbeniku od str. 74 do 77

ŠPO – Sprehodi se v naravo. Opazuj cvetlice. Ali jih poznaš?

GUM  – poglej si video posnetek, ki ga najdeš na tej povezavi.

Nato klikni na to povezavo in odpri dokument PETER IN VOLK:

 

 1. MAT:

4.A – DZ str. 42 (2), str. 43 (2) in reši en delovni list

4.B – DZ str. 48,49,50

 1. SLJ: DZ str. 81,82 (3b, 4b,5b,6,8) in v zvezek prepiši 6. nalogo
 1. NIT: Prilepi učne liste o odpadkih v zvezek.
 2. DRU 4.A: S starši/družino se igraj družabno igro “Spomin”, ki si jo izdelal sam.
 3. GUM: Izdelaj preprosto ropotuljo iz odpadnih materialov in se nauči spremljavo za poljubno pesmico
NIP FRANCOŠČINA:

Na portalu youtube vpiši v iskalnik naslov FRERE JACQUES (Mojstre Jaka). Oglej si vsaj tri verze te pesmice in jo poskušaj zapeti v francoščini.

GOS

TKANJE – po navodilih izdelaj tkan izdelek

(Priloga GOS 5R Tkanje1, Priloga GOS 5R Tkanje2)

Pomoč: : https://www.youtube.com/watch?v=AWLIy-Um7_0

Priloga GOS 5R Tkanje1

ŠPO

 • Pozdrav soncu – Ponoviš vsaj 5-krat (Priloga ŠPO 5R Pozdrav
 • soncu)

Predstavitev: https://www.youtube.com/watch?v=85uA4lhXFcU

ŠPORT 5R Pozdrav soncu

ANGLEŠČINA 5A:

S pomočjo odrasle osebe preberi in poskusi prevesti besedilo v učbeniku na strani 86. Nato reši naloge na strani 87.

NIP FRANCOŠČINA:

Na portalu youtube vpiši v iskalnik naslov FRERE JACQUES (Mojstre Jaka). Oglej si vsaj tri verze te pesmice in jo poskušaj zapeti v francoščini.

POUK NA DALJAVO-18. 3. ŠEBRELJE
ANGLEŠČINA:

Delo na daljavo_TJA_2r_3r_sebrelje

ANGLEŠČINA 4. razred:
Učbenik, stran 80. Preberi strip in si ga v animirani obliki oglej na svojem CD-ju. Na pamet se nauči pesmico na strani 83 (My perfect week).

 

Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, boste tukaj našli navodila za delo.

Za vsa vprašanja, pomoč ali pa samo kakšen pozdrav, smo dosegljive na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

MATEMATIKA:

3.delovni list- POGLED NAZAJ

Naloge delajte  v zvezek  za matematiko!!!

SLOVENŠČINA:

www.rokusova.slovenscina.si   Petra mi je povedala, naloge A,B,C,Č

ANGLEŠČINA:

Iz DZ str. 91 v zvezek prepišI razlago z naslovom Frequency adverbs – Prislovi pogostosti. Prepišeš razlage in primere v 21a, 21b, 21c. V slovarčku zadaj v učbeniku poišči slovenske pomene besed pod črto v 21a in jih zapiši poleg angleških besed. Nauči se jih!

NIP – francoščina za 6.razred:
Na portalu youtube vpiši v iskalnik naslov FRERE JACQUES (Mojstre Jaka). Oglej si vsaj tri verze te pesmice in jo poskušaj zapeti v francoščini.
TIT :
Navodila za delo najdete tukaj.
Ppt predstavitev pa si naložite tukaj.
NIZ – RAČUNALNIŠTVO:
Uredi in dokončaj 2. level. Za vse figure naredi po enakem sistemu: Zapiši prvi glas. Pomoč boš našel na tvojem računu. Klikni na My classes in nato projekt abeceda.

MATEMATIKA:

3.delovni list- POGLED NAZAJ

Naloge delajte  v zvezek  za matematiko!!!

SLOVENŠČINA:

www.rokusova.slovenscina.si   Petra mi je povedala, naloge A,B,C,Č

ANGLEŠČINA:

V učbeniku na str. 66 si oglej slike v nal. 1 in ugotovi, katera trditev od 1 do 5 spada h kateri sliki. Nove besede poišči v slovarčku zadaj v knjigi in jih zapiši v zvezek. Nato s pomočjo povezave na www.iRokus.si , kjer najdeš učbenik v interaktivni obliki, poslušaj rešitve. Nadaljuj v DZ str. 42,43.

NIP – francoščina za 6.razred:
Na portalu youtube vpiši v iskalnik naslov FRERE JACQUES (Mojstre Jaka). Oglej si vsaj tri verze te pesmice in jo poskušaj zapeti v francoščini.
TIT :
Navodila za delo najdete tukaj.
Ppt predstavitev pa si naložite tukaj.

ANGLEŠČINA:

S pomočjo povezave na  www.iRokus.si  poslušaj besedilo Tom is a hero na str. 71, nato besedilo preberi in izpiši morebitne nove besede. V zvezek napiši odgovore na vprašanja pod besedilom. Ponovno poslušaj besedilo in vadi glasno branje. Vaje v DZ str. 47, ki se nanašajo na Wild Flowers.

SLOVENŠČINA:

V delovnem zvezku reši naloge od 14/1 do 17/10. V zvezek za jezik nato napiši sledeči povzetek:

KAZALNI ZAIMKI

To so besede, ki kažejo na že prej omenjene besede ali besedne zveze v besedilu ali pa na bitja, predmete, prostore ipd. v okolici govorca oz. pisca.

Npr.:

 • ta, tisti, óni
 • tak(šen)
 • tu, tam, tja
 • tokrat, takrat, tedaj
 • tako …
NARAVOSLOVJE:

Naravoslovje 7A

ONA: 

ONA_sreda

IP  FRANCOŠČINA 1 :
Dvakrat si oglejte videa na spodnjih povezavah in pri drugem videu poskusite rešiti tudi vprašanja pod videom. Če so pretežka, si pomagajte s slovarjem ali prevajalnikom.
youtube.com/watch?v=vy7GVk2np4
francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-51618.php
MATEMATIKA: 
Navodila za delo najdete tukaj.
GUM: 

Navodila za delo: Glasbena umetnost 7

Uvod v renesančno umetnost

NARAVOSLOVJE:

Naravoslovje 7b _sr_če

ONA: 

ONA_sreda

ANGLEŠČINA:

V učbeniku na strani 73 si preberi besedilo o prvih Američanih in v zvezek reši vaje povezane z besedilom.

IP  FRANCOŠČINA 1 :
Dvakrat si oglejte videa na spodnjih povezavah in pri drugem videu poskusite rešiti tudi vprašanja pod videom. Če so pretežka, si pomagajte s slovarjem ali prevajalnikom.
youtube.com/watch?v=vy7GVk2np4
francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-51618.php
MATEMATIKA: 
Navodila za delo najdete tukaj.
SLOVENŠČINA:

8.S1  in  8.S2

DZ 2 – ponovitev ZAHVALA, reši naloge od 50. do 55. strani

8.S3

Reši naloge v DZ 2 – PREVZETE BESEDE str. 38-44

ANGLEŠČINA:

8.S1

Reši vaje Extra exercises v učbeniku na strani 56.

8.S2

Vaje v DZ str. 38, 39. Ponoviti besedišče 5. poglavja s pomočjo učbenika, zvezka, delovnega zvezka, slovarja v učbeniku. S pomočjo povezave na  www.iRokus.si vadi tudi izgovorjavo.

8. S3

S pomočjo slovarja prevedi besede povezane spogrinjkom na strani 58 v učbeniku. Izpiši jih v svoj slovarček v zvezku. Oglej si dialog v restavraciji in jedilni list ter reši vajo 2B.
IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

Preberi besedilo v UČB 44/1 (SMS, ki sta ga Lena in Klara dobili od očeta), nato v zvezke napiši odgovore na štiri vprašanja, ki sledijo besedilu.

Reši nalogo v DZ 42/1, kjer boš označil besede, ki poimenujejo stvari na sliki. Pomagaj si s slovarčkom.

FIZIKA:

V učbeniku preberi poglavje Trenje in upor str. od 89 do 92. Nato v delovnem zvezku reši naloge na straneh 134, 137, 138.

Če nimaš  učbenika ali delovnega zvezka gradivo v datoteki trenje in upor, naloge reši v zvezek.

KEMIJA:

Preveri svoje znanje: Povezovanje delcev. Naloge so v učbeniku na str. 68., 69. Naloge rešuj v zvezek.

Če nimaš učbenika so naloge v datoteki preverjanje znanja povezovanje delcev

BIOLOGIJA:

Biologija 8 a _sreda

 MATEMATIKA:
Navodila za delo najdete tukaj.
TIT : 
 Navodila za delo so dostopna tukaj.
IP FRANCOŠČINA:

Reši vaje na povezavi https://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-101107.php Povedi nato prevedi v Slovenščino (v zvezek).

GLASBENA UMETNOST:

OPERA_ Rossini_Verdi.pptx

 

SLOVENŠČINA:

8.S1  in  8.S2

DZ 2 – ponovitev ZAHVALA, reši naloge od 50. do 55. strani

8.S3

Reši naloge v DZ 2 – PREVZETE BESEDE str. 38-44

ANGLEŠČINA:

8.S1

Reši vaje Extra exercises v učbeniku na strani 56.

8.S2

Vaje v DZ str. 38, 39. Ponoviti besedišče 5. poglavja s pomočjo učbenika, zvezka, delovnega zvezka, slovarja v učbeniku. S pomočjo povezave na  www.iRokus.si vadi tudi izgovorjavo.

FIZIKA:

V učbeniku preberi poglavje Trenje in upor str. od 89 do 92. Nato v delovnem zvezku reši naloge na straneh 134, 137, 138.

KEMIJA:

Preveri svoje znanje: Povezovanje delcev. Naloge so v učbeniku na str. 68., 69. Naloge rešuj v zvezek.

IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

Preberi besedilo v UČB 44/1 (SMS, ki sta ga Lena in Klara dobili od očeta), nato v zvezke napiši odgovore na štiri vprašanja, ki sledijo besedilu.

Reši nalogo v DZ 42/1, kjer boš označil besede, ki poimenujejo stvari na sliki. Pomagaj si s slovarčkom.

 

MATEMATIKA: 
Navodila za delo najdete tukaj.
IP FRANCOŠČINA:

Reši vaje na povezavi https://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-101107.php Povedi nato prevedi v Slovenščino (v zvezek).

LUM: gibljivi kipi – mobili
FIZIKA:

V delovnem zvezku reši naloge na strani 66 od 19 do 36. Naloge rešuj v zvezek.

Če nimaš delovnega zvezka so naloge v datoteki notranja energija, toplota  Naloge reši v zvezek

MATEMATIKA

Obvestilo najdete tukaj.

LUM: gibljivi kipi – mobili

SLOVENŠČINA:

Pri Mentavajcih, otrocih vesolja. V delovnem zvezku (stran 37, naloga 21) preberite potopis. Nato rešite naloge, ki se navezujejo nanj (od 38/22 do 43/35). V zvezek za jezik nato napišite sledeči povzetek:

POTOPIS

To je besedilo, v katerem pisec na čim bolj zanimiv način pripoveduje o kakem potovanju in doživetjih med potjo. Predstavi kraje, skozi katere je potoval, ljudi, s katerimi se je srečal, ter doživetja na poti. Po navadi prikazuje svoja doživetja, zato so glagoli večinoma v 1. osebi ednine ali množine v pretekliku. Potopisi so subjektivna javna besedila, ki jih pogosto srečamo v raznih revijah (Svet & ljudje, Planinski vestnik … ), lahko pa tudi samostojno kot knjige (Zvone Šeruga, Benka Pulko, različni popotniki po Jakobovi poti …).

FIZIKA:

V delovnem zvezku reši naloge na strani 65 od 19 do 136. Naloge rešuj v zvezek.

Če nimaš delovnega zvezka so naloge v datoteki notranja energija, toplota  Naloge reši v zvezek

BIOLOGIJA:

Biologija 9b_sre

MATEMATIKA:

Obvestilo najdete tukaj.

Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, boste tukaj našli navodila za delo.

Za vsa vprašanja, pomoč ali pa samo kakšen pozdrav, smo dosegljive na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

UP- Mija Bavcon Venko-9.razred

Navodilo za delo najdeš tukaj.

ČETRTEK, 19. 3.  2020

ŠPO – POJDI NA SPREHOD V NARAVO

SPO – OPAZUJ SPREMEMBE V NARAVI (RASTLINE, ŽIVALI, VREME…)

SLJ –   KO SI SE VRNIL S SPREHODA, NARIŠI 10 STVARI, KI SI JIH OPAZIL V NARAVI.

BESEDE GLASKUJ IN JIH ZAPIŠI (V ZVEZEK ALI NA LIST)

MAT – VZEMI RAVNILO ALI ŠABLONO TER NATANČNO NARIŠI RAZLIČNE ČRTE (NA LIST ALI ZVEZEK BREZ ČRT)

Učni list

ANGLEŠČINA:

Pouk angleščine poteka skoraj v celoti ustno, delo na daljavo je zelo omejeno, zato naprošam za sodelovanje staršev. Če imate možnost, lahko naredite naslednje:

 • števila do 10 (lahko igrate igrico, vi povejte število v angleščini, otrok naj pokaže ustrezno število prstov, igro lahko tudi obrnete),
 • pri zadnjih urah smo se učili o oblačilih, naj vam pove, če si je katero zapomnil,

prilagam linke do videov in pesmic, lahko si jih ponovno ogledate in ob njih prepevate in se predvsem »poučno« zabavate (povezave, ki so prilepljene spodaj, so direktna povezava, do določene vsebine – na tipkovnici držite tipko CTRL in kliknete z miško in ste preusmerjeni na to aktivnost):

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY

https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

 

SLOVENSKI JEZIK

Naše ptice (kukavica in kmečka lastovka)

Učbenik za slovenski jezik odpri na strani 55, preberi besedili o kukavici in kmečki lastovki.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIBSLO2UC&pages=55&layout=single

V zvezek za slovenščino napiši naslov Kukavica in zapiši odgovore na vprašanja. Odgovarjaj na daljši način. Piši z malimi tiskanimi črkami.

V katerem letnem času se kukavica vrne v naše kraje?

Kje živi?

S čim se hrani?

Kdaj se oglaša z značilnim kukanjem?

Ali si kukavica zgradi gnezdo?

Kam odloži jajce?

Kaj se zgodi, ko se izleže kukavičji mladič?

 

Napiši še naslov Kmečka lastovka in prepiši povedi, iz katerih si izvedel, kakšno je lastovičje gnezdo in kako lastovka pije vodo. Piši z malimi tiskanimi črkami.

 

 1. Ljudska Zakaj teče pes za zajcem

V berilu na srani 58 preberi slovensko ljudsko pravljico Zakaj teče pes za zajcem.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2BERILO&pages=58&layout=single

 

MATEMATIKA

Odštevanje enic brez prehoda

V DZ (3. del) reši stran 72, 73.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=72-73

 ŠPORT

Čez dan izvedi spodnje naloge. Po končanih vajah si vedno dobro umij roke. Pravilno umivanje rok pokaži še staršem.

Pobiramo s tal

Počepe izvajaj tako, kot da nekaj pobiraš s tal. Pobiraš lahko papirčke, jagode …

Vozimo kolo

Lezi na hrbet. Menjaje krči in iztezaj noge. Gibanje nog naj bo krožno. Kolo lahko voziš počasi, hitro, zelo hitro – ustaviš se.

Konj brca

Tečeš na mestu. Pri tem dviguješ pete tako visoko, da se brcaš v zadnjo plat.

Boksamo

Postaviš se v razkoračno stojo. Dlani stisni v pest in izmenično močno suvaj naprej.

Vaje z žogo

Sedi z iztegnjenimi nogami in nanje položi žogo. Ko nogi dvigneš, se ti žoga zakotali v naročje.

Sedi na tla, žogo daj med stopali, nogi dvigni v zrak.

Preskok kolebnice
Položi kolebnico na tla in jo preskakuj (bočno, naprej in nazaj).

Predklon, odklon

Kolebnico dvakrat preloži in jo drži z obema rokama nad glavo. Nato naredi predklon, vrv naj se dotakne tal, potem se vzravnaj. Vajo lahko narediš tudi kot odklon v levo in desno.

GUM

 1. a razred

Utrjuj petje pesmi Vesela pomlad. Spremljaj se z lastnimi inštrumenti ali z inštrumenti, ki jih lahko ustvariš iz predmetov, ki jih imaš doma.

ANGLEŠČINA – 2.r

(16. 3., 19.3. velja torej za cel ta teden, kadarkoli boste lahko)

Najprej naprošam starše, da učence (v kolikor še niso) registrirajo na portal Lilibi založbe Rokus Klett.

Na omenjenem portalu je namreč tudi zavihek angleščina, ki ga bomo v teh tednih uporabljali za pouk angleščine na daljavo

Na portalu Lilibi lahko ta teden naredimo vaje:

https://www.lilibi.si/anglescina/numbers/glossary

https://www.lilibi.si/anglescina/numbers/learn-the-numbers-1-10

https://www.lilibi.si/anglescina/numbers/click-on-the-number-1

https://www.lilibi.si/anglescina/colours/glossary

https://www.lilibi.si/anglescina/colours/learn-the-names-1

https://www.lilibi.si/anglescina/colours/learn-the-names-2

https://www.lilibi.si/anglescina/colours/my-favourite-color

 

Poleg naštetih igric lahko zapojete naslednje pesmice ali si ogledate kratke poučne filmčke (naslednja obravnavana snov bodo oblačila):

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY

https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc

Učenci naj pobrskajo po zvezku in se poskušajo spomniti (poimenovati) kakšnih oblačil iz lanskega leta.

 

MAT – DZ – str. 107, utrjevanje poštevanke

SPO – spoznajmo Slovenijo https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln4gw86s0

SLJ – učni list – popravi napake v besedilu  in pravilno prepiši

Učni list:

darja vončina hodi v 3. razred. Doma je v cerknem. vsak dan gre proti šoli ob reki cerknici. nekaj časa jo spremlja tudi kužek piki? V šoli sedi s simono in blažem! Popoldne hodi s prijateljem tomažem karin in urbanom v bazen. Hura, voda? komaj čaka, da bodo šli na morje v portorož. kdaj bo to. Uči jo učiteljica branka čadež.

LUM

pomladni kamen

 1. SLJ: Preberi berilo str. 49 – Hiša na Pujevem oglu
 2. LUM: V zvezek za SLJ nariši strip v šestih slikah o prebrani vsebini Hiša na Pujevem oglu.
 3.  MAT: Reši en delovni list.
 4. 4.B  DRU – preberi snov v učbeniku str. 54,55.raziskuj domači kraj na google zemljevidih;
 5. ŠPORT: SPO_4a
 6. 4.B ANGLEŠČINADelonadaljavo_TJA_4r_cetrtek19

NIP UMETNOST:

žlobudrave bolhe

MAT

DZ za MAT 2.del, str. 85 – 8. in 9.naloga , Minuta za deljenje –

račune prepiši v zvezek in jih izračunaj

str. 86 – 12. naloga – reši jo v zvezek, reši tudi

nalogo Kdor spi rib ne ulovi (v DZ)

 • Interaktivne vaje za MAT (Pisno računanje)

SLJ

5.A – DZ za SLJ 1 del, str. 64 – Naštete samostalnike iz 4. naloge uporabi

v povedih ali iz danih besed napiši zgodbico

 5.B:  DZ za SLJ 1 del, str. 64 – Naloge za utrjevanje učne snovi. Rešuj s

svinčnikom in piši s pisanimi črkami

 • Branje knjige za DB
 • Pišem dnevnik

DRU

 • UČB str. 57 do 59 – Preberi poglavje Dinarskokraška podolja,

V zvezek napiši naslov in prepiši povzetek na str. 59

Angleščina – 5.B: 

V tem tednu (ponedeljek, sreda) najprej dokončaj svojo govorno predstavitev. Ne samo plakat in besedilo, ampak se besedilo (vsaj malo) tudi uči. Za tiste ki vas v petek, 13. 3. ni bilo v šoli, je navodilo za govorno predstavitev na tej povezavi. Če doma nimaš kakega kosa šeleshamerja, govorno predstavitev lahko narediš na hrbtno stran kakega starega koledarja ali pa na čisto navaden list iz kakega starega zvezka.

Naprej naprošam starše, da učence registrirajo na portal Irokus založbe Rokus Klett (to storite najkasneje do petka).

Na omenjenem portalu boste dobili tudi učbenik in delovni zvezek za angleščino v elektronski obliki, ki ga bomo v teh tednih uporabljali za pouk angleščine na daljavo. Sam program vas bo vodil, kako naložite ustrezno gradivo. Za pouk angleščine naložite Super Minds 2 – učbenik in Super Minds 2 – delovni zvezek ( oba vsebujeta tudi posnetke).

Govorni nastop_mytent_5r

Angleščina – 5.A: 

Utrjevanje besedišča: Pohištvo in prostori v hiši. Reši interaktivne vaje na spodnjih povezavah:
GLASBENA UMETNOST 5.A IN 5.B:

Navodila za delo boš našel tukaj.

 

NIP UMETNOST

žlobudrave bolhe

Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, boste tukaj našli navodila za delo.

Za vsa vprašanja, pomoč ali pa samo kakšen pozdrav, smo dosegljive na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

MATEMATIKA:

4.delovni list-BESEDILNE NALOGE

Naloge delajte  v zvezek  za matematiko!!!

SLOVENŠČINA:

www.rokusova.slovenscina.si  Povsod je lepo, doma je najlepše, nalogi A,B

ZGODOVINA:

Gradbeništvo v času starih Grkov in Rimljanov ,

2x preberi, prepiši naslov,  pojme, odgovori na vprašanja ponovimo,preriši risbo (kolosej, akvadukt, rimski  tempelj), nauči se!

ANGLEŠČINA: 

V učbeniku na str. 66 si oglej slike v nal. 1 in ugotovi, katera trditev od 1 do 5 spada h kateri sliki. Nove besede poišči v slovarčku zadaj v knjigi in jih zapiši v zvezek. Nato s pomočjo povezave na www.iRokus.si , kjer najdeš učbenik v interaktivni obliki, poslušaj rešitve. Nadaljuj v DZ str. 42,43.

GOSPODINJSTVO:

Učenci 6.razreda morate skuhati 2 kosili do 27.3.2020, fotografirati in mi poslati na tanja.marinac@os-cerkno.si.

Skuhaj kosilo

MATEMATIKA:

4.delovni list-BESEDILNE NALOGE

Naloge delajte  v zvezek  za matematiko!!!

SLOVENŠČINA:

www.rokusova.slovenscina.si  Povsod je lepo, doma je najlepše, nalogi A,B

ZGODOVINA:

Gradbeništvo v času starih Grkov in Rimljanov ,

2x preberi, prepiši naslov,  pojme, odgovori na vprašanja ponovimo,preriši risbo (kolosej, akvadukt, rimski  tempelj), nauči se!

ANGLEŠČINA:

V zvezek si napiši naslov Good or bad habits? (Dobre ali slabe navade?) .  V učbeniku str. 67, nal. 4 si oglej vprašalnik, ki ga v roki drži Ben. Preberi ga in v slovarčku zadaj v knjigi poišči besede, ki jih ne razumeš. Zapiši jih v zvezek. Nato s pomočjo povezave na www.iRokus.si poslušaj, kaj o svojih navadah pove Ben. Njegove odgovore si v obliki številk in črk označi v zvezek. Vprašalnik reši tudi sam(a). Poročaj o svojih in Benovih odgovorih v pisni obliki v zvezek. Primer: 1. Ben usually does his homework on time. I always do my homework on time.

Učenci 6.razreda morate skuhati 2 kosili do 27.3.2020, fotografirati in mi poslati na tanja.marinac@os-cerkno.si.

Skuhaj kosilo

 

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Napiši PISMO za dopisovalca s partnerske šole z naslovom Meine Schule, mein Stundenplan, meine Schulfächer (Moja šola, moj urnik, moji šolski predmeti). V njem ob pomoči besedil v UČB 50/1a, 51/2, 52/6, 55/13 predstavi našo šolo, prostore v njej in kaj v katerem od prostorov kdo dela. V obliki tabele oblikuj svoj urnik. Predstavi, kako se ti zdijo posamezni predmeti in kateri je tvoj najljubši predmet. Dopisovalcu na to temo postavi tudi TRI VPRAŠANJA. Pismo kot priponko (Wordov dokument) pošlji na naslov anica.sola.cerkno@gmail.com

IPUBE:
V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.
NARAVOSLOVJE:

Naravoslovje 7A

ANGLEŠČINA:

Extra exercises na str. 72 v učbeniku. Vaje pišeš v zvezek. Če učbenika mogoče nimaš doma, si stran odpri na www.iRokus.si.

IP-FRANCOŠČINA:
Reši vaje na povezavi https://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-101107.php Povedi nato prevedi v slovenščino (v zvezek).

SLOVENŠČINA:

Napiši v zvezek OPIS ŽIVLJENJA OSEBE, in sicer enega od starejših družinskih članov (oče, mama, stari starši …), pomaga si z besedili v DZ.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Napiši PISMO za dopisovalca s partnerske šole z naslovom Meine Schule, mein Stundenplan, meine Schulfächer (Moja šola, moj urnik, moji šolski predmeti). V njem ob pomoči besedil v UČB 50/1a, 51/2, 52/6, 55/13 predstavi našo šolo, prostore v njej in kaj v katerem od prostorov kdo dela. V obliki tabele oblikuj svoj urnik. Predstavi, kako se ti zdijo posamezni predmeti in kateri je tvoj najljubši predmet. Dopisovalcu na to temo postavi tudi TRI VPRAŠANJA. Pismo kot priponko (Wordov dokument) pošlji na naslov anica.sola.cerkno@gmail.com

IPUBE:
V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.

NARAVOSLOVJE:

Naravoslovje 7A

IP-FRANCOŠČINA:
Reši vaje na povezavi https://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-101107.php Povedi nato prevedi v slovenščino (v zvezek).

 

SLOVENŠČINA:

8.S3

DZ 2 – ponovitev ZAHVALA, reši naloge od 50. do 55. strani

IP MME:
Naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.
ZGODOVINA:

V priponki je besedilo o vzponu Napoleona in Ilirskih provincah. Preberi ga in v zvezek odgovori na naslednja vprašanja:

 1. Opiši okoliščine, ki so Napoleona pripeljale na oblast?
 2. Katera območja Evrope je obvladoval Napoleon na višku svoje moči?
 3. Pojasni neznane pojme: cenzura, koalicija, panjska končnica
 4. Razloži, zakaj je prebivalstvo francosko oblast v Ilirskih provincah sprejelo z mešanimi občutki.

Priponka: gradivo_zgo_8r_19marec2020.pdf

KEMIJA:

Preveri svoje znanje: Povezovanje delcev. Naloge so v učbeniku na str. 68., 69. Naloge rešuj v zvezek.

Če nimaš učbenika so naloge v datoteki preverjanje znanja povezovanje delcev.

BIOLOGIJA:

Biologija 8a

ANGLEŠČINA:

S1

S pomočjo slovarja prevedi besede povezane spogrinjkom na strani 58 v učbeniku. Izpiši jih v svoj slovarček v zvezku. Oglej si dialog v restavraciji in jedilni list ter reši vajo 2B.

 

SLOVENŠČINA:

8.S3

DZ 2 – ponovitev ZAHVALA, reši naloge od 50. do 55. strani

IP MME:
Naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.
ZGODOVINA:

V priponki je besedilo o vzponu Napoleona in Ilirskih provincah. Preberi ga in v zvezek odgovori na naslednja vprašanja:

 1. Opiši okoliščine, ki so Napoleona pripeljale na oblast?
 2. Katera območja Evrope je obvladoval Napoleon na višku svoje moči?
 3. Pojasni neznane pojme: cenzura, koalicija, panjska končnica
 4. Razloži, zakaj je prebivalstvo francosko oblast v Ilirskih provincah sprejelo z mešanimi občutki.

Priponka: gradivo_zgo_8r_19marec2020.pdf

GLASBENA UMETNOST:

OPERA_ Rossini_Verdi.pptx

ANGLEŠČINA:

S1

S pomočjo slovarja prevedi besede povezane spogrinjkom na strani 58 v učbeniku. Izpiši jih v svoj slovarček v zvezku. Oglej si dialog v restavraciji in jedilni list ter reši vajo 2B.

 

SLOVENŠČINA:

Potopis

Po navodilih v delovnem zvezku (stran 37, naloga 20) na spletu, v časopisu ali reviji poišči zanimiv potopis in v zvezek za jezik sestavi njegovo obnovo. Kraje, ki so v njem predstavljeni, poišči na zemljevidu, da jih boš lahko pokazal sošolcem, ko boš ustno obnavljal izbrani potopis.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Preberi besedilo v UČB 51/4c (Ich will das nicht!) in napiši prevod v zvezke. Pomagaš si lahko s slovarčkom zadaj v učbeniku. Nato preberi nalogo v DZ 43/4 (nova šolska pravila). Prevode napiši v zvezke. Nato reši še nalogo v DZ. V njej boš komentiral, kaj od novih pravil se ti zdi in kaj ne. Uporabljal boš dass-stavke, glagol torej stoji na koncu

MAT :

Navodila za delo najdete tukaj

IP ROM:

Ponovno pripravi 8 fotografij in dva videoposnetka na svojo temo. Videoposnetki naj bodo dolgi do 3 minute. Naslednji teden boš po navodilih gradivo uporabil za oblikovanje strani galerija in videoposnetki.

BIOLOGIJA:

Biologija 9a

ANGLEŠČINA:

Ponovitev izražanja sedanjosti. Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 9. razred. V kazalu poišči zavihek Izražanje sedanjosti. Preberi razlago in rešuj vaje od str. 6 do 22. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

 

SLOVENŠČINA:

Potopis

Po navodilih v delovnem zvezku (stran 37, naloga 20) na spletu, v časopisu ali reviji poišči zanimiv potopis in v zvezek za jezik sestavi njegovo obnovo. Kraje, ki so v njem predstavljeni, poišči na zemljevidu, da jih boš lahko pokazal sošolcem, ko boš ustno obnavljal izbrani potopis.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Preberi besedilo v UČB 51/4c (Ich will das nicht!) in napiši prevod v zvezke. Pomagaš si lahko s slovarčkom zadaj v učbeniku. Nato preberi nalogo v DZ 43/4 (nova šolska pravila). Prevode napiši v zvezke. Nato reši še nalogo v DZ. V njej boš komentiral, kaj od novih pravil se ti zdi in kaj ne. Uporabljal boš dass-stavke, glagol torej stoji na koncu

KEMIJA:

V delovnem zvezku reši naloge na str. 36/3, 37., 38/4, 5. Izvedi poskus, ki je opisan v delovnem zvezku na str. 40. Kako slečemo jajce in odgovori na vprašanja. Če nimaš delovnega zvezka je gradivo v datoteki alehidi,dzdz. Na spletu odpri i-učbenik kemija 9. Izberi poglavje Alkoholi sorodniki vode. Preglej gradivo in reši interaktivne naloge.

Povezava do spletne strani: https://eucbeniki.sio.si/kemija9/1100/index.html

 MAT:

Navodila za delo najdete tukaj

IP ROM:

Ponovno pripravi 8 fotografij in dva videoposnetka na svojo temo. Videoposnetki naj bodo dolgi do 3 minute. Naslednji teden boš po navodilih gradivo uporabil za oblikovanje strani galerija in videoposnetki.

ANGLEŠČINA:

Ponovitev izražanja sedanjosti. Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 9. razred. V kazalu poišči zavihek Izražanje sedanjosti. Preberi razlago in rešuj vaje od str. 6 do 22. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, boste tukaj našli navodila za delo.

Za vsa vprašanja, pomoč ali pa samo kakšen pozdrav, smo dosegljive na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

PETEK, 20. 3.  2020

SLJ – V ZVEZEK S ČRTAMI ALI NA LIST VADI RAZLIČNE ZANKE (POMAGAJ SI Z VAJAMI, KI SMO JIH ŽE VADILI)

MAT – REŠI UČNI LISTIČ OZNAČEN Z DATUMOM 20.3., PETEK

ŠPO – MALO SI ODPOČIJ MOŽGANE IN VZEMI ŽOGO, MEČI ŽOGO V KOŠ, ŠKATLO…

TER VODI  ŽOGO

SLJ – POIŠČI ZGODBICO, PROSI STARŠE, DA TI JO PREBEREJO. NATANČNO OBNOVI VSEBINO

ZGODBICE

 

 

SLOVENSKI JEZIK

Zakaj teče pes za zajcem; obnova

Prebral si pravljico Zakaj teče pes za zajcem. Napiši in nariši kratko obnovo ter nadaljevanje. Narisal boš štiri ilustracije. Ob vsaki ilustraciji boš na kratko zapisal, kaj se je zgodilo. Pomagaj si s spodnjim zapisom.

 1. Najprej …
 2. Potem …
 3. Nazadnje …
 4. Nariši in napiši, kaj ti misliš, kje in kako je pes lovil zajca. Kako je zajcu uspelo pobegniti?

 

MATEMATIKA

Prištevanje in odštevanje enic

V DZ (3. del) reši stran 77.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=77&layout=single

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Pomlad na vrtu

V DZ (3. del) reši stran 66.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=66&layout=single

Če ste doma že začeli z deli na vrtu, pomagaj.

 GUM

 1. a razred

Ritmično izrekaj besedilo: ZVONČEK IN TROBENTICA, ki je napisano v DZ (3. del) stran 58.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=58-59

Postani skladatelj in si izmisli še melodijo k pesmici. Ob petju se spremljaj z lastnimi glasbili. Lahko pa koga zaprosiš in skupaj ustvarita glasbeno spremljavo z doma izdelanimi glasbili.

2.B – GLASBENA UMETNOST

KLIKNI NA TO POVEZAVO IN ODPRI DOKUMENT Z NASLOVOM POMLAD..

MAT – učni list (učni list dobiš tukaj)

SLJ- branje knjige po svoji izbiri ali za bralno značko

GLASBENA UMETNOST

KLIKNI NA TO POVEZAVO IN ODPRI DOKUMENT Z NASLOVOM PRISLUHNIMO INŠTRUMENTOM.

Učni list

ANGLEŠČINA:

Delo na daljavo_TJA_3r

 1. NIT: Za vajo reši učni list Ločevanje in zbiranje odpadkov in reši še križanko.
 2. MAT: reši en delovni list.
 3. ŠPO: Tek čez ovire v naravi
 4. SLJ: Beri knjige (BBZ, DB) ali drugo poljubno knjigo in o prebrani vsebini napiši 10 povedi v zvezek.
 5. 4.A  ANGLEŠČINADelonadaljavo_TJA_4r_cetrtek19

NIT

UČB str. 66 do 68 – Preberi poglavje o gugalnicah

– Izdelaj model gugalnice

Pomoč:

Izberi NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5 (KAZALO, GIBANJE SE PRENAŠA, IZDELAVA MODELA GUGALNICE)

SLJ

 • Branje knjige za DB
 • Pišem dnevnik

5.B ANGLEŠČINA: 

Delonadaljavo_TJA_5b_petek_20

My Body_UL

Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, boste tukaj našli navodila za delo.

Za vsa vprašanja, pomoč ali pa samo kakšen pozdrav, smo dosegljive na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

MATEMATIKA:

5.delovni list-PISNO DELJENJE

Naloge delajte  v zvezek  za matematiko!!!

SLOVENŠČINA:

Slavko Pregl- Odprava zelenega zmaja- ogled nadaljevanke AVTO, naloga po ogledu nadaljevanke-zapis strnjene obnove v zvezek za književnost  (UVOD, JEDRO, ZAKLJUČEK)

NARAVOSLOVJE:

Naravoslovje 6 razred

ANGLEŠČINA:

V zvezek si napiši naslov Good or bad habits? (Dobre ali slabe navade?) .  V učbeniku str. 67, nal. 4 si oglej vprašalnik, ki ga v roki drži Ben. Preberi ga in v slovarčku zadaj v knjigi poišči besede, ki jih ne razumeš. Zapiši jih v zvezek. Nato s pomočjo povezave na www.iRokus.si poslušaj, kaj o svojih navadah pove Ben. Njegove odgovore si v obliki številk in črk označi v zvezek. Vprašalnik reši tudi sam(a). Poročaj o svojih in Benovih odgovorih v pisni obliki v zvezek. Primer: 1. Ben usually does his homework on time. I always do my homework on time.

MATEMATIKA:

5.delovni list-PISNO DELJENJE

Naloge delajte  v zvezek  za matematiko!!!

SLOVENŠČINA:

Slavko Pregl- Odprava zelenega zmaja- ogled nadaljevanke AVTO, naloga po ogledu nadaljevanke-zapis strnjene obnove v zvezek za književnost  (UVOD, JEDRO, ZAKLJUČEK)

ZGODOVINA:

V priponki je besedilo o začetkih gradbeništva. Preberi ga in v zvezek odgovori na naslednja vprašanja:

 1. Zakaj so ljudje v starem veku na različnih območjih gradili stavbe iz različnih materialov?
 2. Naštej nekaj gradbenih dosežkov iz rimske dobe na našem ozemlju.
 3. Zakaj so do 15. stoletja gradovi nastajali na vzpetinah?
 4. Katere razlike opaziš med srednjeveško kmečko in meščansko hišo? Zapiši jih.
 5. Opiši, kakšno vlogo so imeli samostani v srednjem veku.

Priponka: gradivo_zgo_6r_20marec2020.pdf

ANGLEŠČINA:

V zvezek si napiši naslov Good or bad habits? (Dobre ali slabe navade?) .  V učbeniku str. 67, nal. 4 si oglej vprašalnik, ki ga v roki drži Ben. Preberi ga in v slovarčku zadaj v knjigi poišči besede, ki jih ne razumeš. Zapiši jih v zvezek. Nato s pomočjo povezave na www.iRokus.si poslušaj, kaj o svojih navadah pove Ben. Njegove odgovore si v obliki številk in črk označi v zvezek. Vprašalnik reši tudi sam(a). Poročaj o svojih in Benovih odgovorih v pisni obliki v zvezek. Primer: 1. Ben usually does his homework on time. I always do my homework on time.

NARAVOSLOVJE:

Naravoslovje 6 razred

SLOVENŠČINA:

V zvezek za jezik napiši odgovore na vprašanja v delovnem zvezku Slovenščina za vsak dan 7, stran 19/1. Nato preberi besedilo KAKO ŽIVIJO JAPONCI in reši naloge od 20/3 do 21/7 ter od 22/10 do 25/20.

ANGLEŠČINA:

Danes beremo o naseljevanju Amerike od najbolj oddaljene zgodovine do kolonizacije s strani Evropejcev. Besedilo se dotakne tudi usode prvotnih prebivalcev, ki so jih kolonizatorji napačno poimenovali Indijanci.

Za uvod si poglej video na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=wsMGICONtb8

The first Americans – Preberi besedilo na str. 73 v učbeniku. Izpiši si nove besede in s pomočjo slovarčka v učbeniku poišči slovenske pomene. Zapiši jih v zvezek. Nato v zvezek prepiši trditve v Task A in jih označi kot resnične (T) ali napačne (F). Napačne trditve popravi v pravilne.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

NARAVOSLOVJE:

Naravoslovje 7b

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA:

Preveri, ali znaš uporabljati strukture naučene v prejšnji lekciji s pomočjo tabel in kratkih razlag v učbeniku na straneh 74 in 75. Vaje ob razlagah reši v zvezek. (Naslov v zvezek je REVISION).

RAZREDNA URA:
Preko videoklica s tistimi sošolci, ki to lahko storijo organiziraj telekonferenco oz. pogovor o tem, kako lahko v tem času pomagamo ljudem, ki sami težko poskrbijo za osnovne potrebščine (ostareli, tisti, ki nimajo prevoza, so bolni, živijo daleč od trgovine..) Lahko kdo od vas v resnici naredi kaj konkretnega za pomoč?

FILMSKA VZGOJA

kratki animirani filmi

SLOVENŠČINA:

8.S1, 8.S2, 8.S3

– DAN ZA BRANJE: Ivan Tavčar – Visoška kronika (povezava)

FIZIKA:

V učbeniku preberi poglavje Trenje in upor str. od 89 do 92. Nato v delovnem zvezku reši naloge na straneh 134, 137, 138.

Če nimaš  učbenika ali delovnega zvezka gradivo v datoteki trenje in upor naloge reši v zvezek.

ANGLEŠČINA:

S1 in S3

Na spodnjih povezavah si oglej videa, ki prikazujeta naročanje in pogovor v restavraciji.
https://www.youtube.com/watch?v=Gxd6LshVU8A
https://www.youtube.com/watch?v=OFZX9ooCFTM
Po ogledu posnetkov napiši svoj dialog v restavraciji. Naj vsebuje čim bolj bogato besedišče. Natipkan dialog lahko pošlješ učiteljici na mail v popravo

S2

Po učnem listu Izražanje prihodnosti, ki ga imaš prilepljenega v zvezku,  ponovi rabo prihodnjikov. Potem naredi vaje v delovnem zvezku str. 40, 41. Morebitne nove besede poišči v slovarčku v učbeniku ali si pomagaj s spletnim slovarjem Pons.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

FILMSKA VZGOJA

kratki animirani filmi

SLOVENŠČINA:

8.S1, 8.S2, 8.S3

– DAN ZA BRANJE: Ivan Tavčar – Visoška kronika (povezava)

ANGLEŠČINA:

S1 in S3

Na spodnjih povezavah si oglej videa, ki prikazujeta naročanje in pogovor v restavraciji.
https://www.youtube.com/watch?v=Gxd6LshVU8A
https://www.youtube.com/watch?v=OFZX9ooCFTM
Po ogledu posnetkov napiši svoj dialog v restavraciji. Naj vsebuje čim bolj bogato besedišče. Natipkan dialog lahko pošlješ učiteljici na mail v popravo

S2

Po učnem listu Izražanje prihodnosti, ki ga imaš prilepljenega v zvezku,  ponovi rabo prihodnjikov. Potem naredi vaje v delovnem zvezku str. 40, 41. Morebitne nove besede poišči v slovarčku v učbeniku ali si pomagaj s spletnim slovarjem Pons.

BIOLOGIJA:
 Biologija 8 b

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

 

SLOVENŠČINA:

Srečko Kosovel: Pa da bi znal

Preberi pesem v berilu na str. 152, nato v zvezek za književnost pisno reši naloge na str. 153 (Raziskujmo besedilo, Potujmo v svet književnosti).

KEMIJA:

V delovnem zvezku reši naloge na str. 36/3, 37., 38/4, 5. Izvedi poskus, ki je opisan v delovnem zvezku na str. 40. Kako slečemo jajce in odgovori na vprašanja. Če nimaš delovnega zvezka je gradivo v datoteki alehidi,dz. Na spletu odpri i-učbenik kemija 9. Izberi poglavje Alkoholi sorodniki vode. Preglej gradivo in reši interaktivne naloge.

MAT :

Navodila za delo najdete tukaj.

IP ROM:

Ponovno poišči in si pripravi 8 slik in dva videoposnetka na svojo temo. Videoposnetki naj bodo dolgi do 3 minute. Naslednji teden jih boš po navodilih uporabil za dodajanje galerije in videoposnetkov.

ANGLEŠČINA:

Ponovitev izražanja preteklosti. Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 9. razred.  V kazalu poišči zavihek Izražanje preteklosti. Preberi razlago in rešuj vaje do konca poglavja.

 

SLOVENŠČINA:

Srečko Kosovel: Pa da bi znal

Preberi pesem v berilu na str. 152, nato v zvezek za književnost pisno reši naloge na str. 153 (Raziskujmo besedilo, Potujmo v svet književnosti).

MAT :

Navodila za delo najdete tukaj

ANGLEŠČINA:

Ponovitev izražanja preteklosti. Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 9. razred.  V kazalu poišči zavihek Izražanje preteklosti. Preberi razlago in rešuj vaje do konca poglavja.

Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, boste tukaj našli navodila za delo.

Za vsa vprašanja, pomoč ali pa samo kakšen pozdrav, smo dosegljive na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

OBVESTILA UČITELJEV

SVETOVALNA SLUŽBA

Za učence, ki imate dodano strokovno pomoč je šolska svetovalna služba skupaj z  učiteljicami, ki izvajajo DSP, pripravila nekaj vaj za OGREVANJE MOŽGANČKOV IN VAJE ZA OGREVANJE . Seveda lahko vaje naredite tudi vsi ostali učenci.

Vaje boste našli tukaj.

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

MOJ-DNEVNI-URNIK

MOJCA LIPUŽIČ MORAVEC

Učenci, za vprašanja in pomoč sem vam stalno na voljo na elektronskem naslovu: mojca.sola.cerkno@gmail.com

 STALNO DELO:

Za učence 8. razredov stalno velja branje domačega branja:

Dokument si lahko preneseš na računalnik ali telefon, po želji ga lahko pošljem tudi na elektronski naslov

Učenci 7. razreda se naučijo pesem na pamet:

ROMAN EBERLINC

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za ponedeljek, 16. marca, razporedite do 26. marca na dneve, kot so na šolskem urniku.

MARIJA URH LAHAJNAR

IPUBE: V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.  Če potrebuješ svoj osnutek mi piši na mail: murh@os-cerkno.si

IP MME- naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.

MARKO BEVK

Navodila za brezplačen dostop do e-gradiv boste našli na tej povezavi.

MIJA BAVCON VENKO

Ure matematike so za vse  skupine enake, snov, ki jo objavimo, si razporediš glede na dneve, kot so po šolskem urniku (4 ure na teden).

ANICA SVETIK

Učenci IP NEMŠČINA iz 7., 8. in 9. razreda poiščite svoja uporabniška imena in gesla za dostop do eTwinninga in se nanj prijavite, ker bomo v prihodnje kakšno stvar delali tudi preko eTwinninga.

UČITELJA PREDMETA ŠPORT

Vaje za prvi teden za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT 1. DEL

ŠPORT 2. DEL.

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: SZS_9__1

ANA KOREN

Zaradi narave dela pri izbirnih predmetih Likovno snovanje 1, 2, 3 trenutno ne bomo delali na daljavo. Vsebine bomo izvedli v večurnih sklopih ob prihodu nazaj v šolo. V kolikor bi prišlo do sprememb, vas obvestim.

Prav tako sem za vsa vprašanja na voljo na spletnem naslovu  ustvarjam.vsepovrsti@gmail.com.

Na programu SLO1 se od ponedeljka 16. 3. dalje, v času okrog 14.30 vrtijo dokumentarne serije Veliki slikarji na malem ekranu. Toplo priporočam kak ogled.

TANJA MARINAC:

GOSPODINJSTVO 6. RAZRED:

Učenci 6.razreda morate skuhati 2 kosili do 27.3.2020, fotografirati in mi poslati na tanja.marinac@os-cerkno.si.

Skuhaj kosilo

V priponki boš našel recepte za:

1. Govejo juho z zdrobovimi cmočki, špageti s smetano in grahom

2. Rižota s paradižnikom in tuno

3. Pire krompir s špinačno omako, jajcem na oko in hrenovko

4. Kremna juha, solata s piščančjim zrezkom in čokoladni puding

5. Zelenjavna mineštra in palačinke

 

Ideje so primerne za učence od 6. – 9. razreda.

IRENA ZAJC:

Če je kdo pozabil geslo za vstop v Scratch ali Tynker ali Moj Arnes, naj mi piše na elektronski naslov izajc@os-cerkno.si in mu bom poslala geslo. Prav tako mi pišite, če imate kakršnakoli vprašanja.

 

(Skupno število obiskov 21.983, 5 obiskov danes)
Dostopnost