VPIS V VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Feb 24, 2021 | AKTUALNO -VRTEC, Novice-šola, VRTEC-NOVICE

Od 1. do 31. marca 2021, bo potekal vpis v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2021/22. K vpisu vabimo starše otrok, ki bodo s 1. septembrom 2021 že dopolnili 11. mesecev in starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Vloga za vpis je na voljo na spletni strani vrtca ali v upravi vrtca. Starši lahko vlogo oddajo osebno od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00 ure, po predhodni najavi na e naslov vrtec@os-cerkno.si ali tel. št. 040 579 889 ali jo pošljejo po pošti na naslov Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno, Bevkova 20, 5282 Cerkno.

Po zaključenem vpisu v vrtec bodo starši prejeli plačilni nalog za plačilo akontacije v višini 50 eur. Na osnovi plačane akontacije, ki bo potrjevala resnost namere o vpisu otroka v vrtec, bo šla vloga v nadaljnjo obravnavo. Če bo otrok v vrtec sprejet, bo vrtec akontacijo poračunal pri plačilu prve oskrbnine. V nasprotnem primeru se akontacija vrne. Akontacije se ne vrača v primeru, da si starši premislijo glede vpisa otroka v vrtec. Na vse oddane vloge bomo odgovorili po zaključenem vpisu, predvidoma v mesecu aprilu oziroma maju, odvisno od števila prejetih vlog in števila prostih mest.

V mesecu avgustu oz. pred vstopom otroka v vrtec lahko starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca na obrazcu Vloga za uveljavitev pravic iz javnih sredstev, objavljenem na  spletni strani zavoda pod rubriko obrazci ali spletni strani E-Uprava Republike Slovenije. Vlogo starši oddajo pred vstopom otroka v vrtec na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (v občini, kjer ima otrok stalno bivališče). Staršem, ki ne uveljavijo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici 24. čl. Zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010).

Otroci bodo po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) razvrščeni v oddelke prvega starostnega obdobja (od 1. do približno 3. leta starosti) ter oddelke drugega starostnega obdobja (od približno 3. leta starosti do vstopa v šolo). Višina plačila oskrbnine za starše, bo odvisna od razvrščenosti v oddelek določenega starostnega obdobja. Na razvrščanje otrok v oddelke vpliva starost posameznega otroka, število in starost celotne populacije vpisanih otrok in druge posebnosti posameznikov (npr. otroci s posebnimi potrebami) in s tem samih oddelkov. Starši si lahko na spletni strani vrtca pod rubriko za starše/obrazci preberejo tudi Pravilnik o postopkih in kriterijih za vpis otrok  v vrtec in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno

Odhod v vrtec je velika sprememba za otroka in starše, sploh če je to prvi otrok. Dobro je, da se na ta korak starši pripravite tako, da si vzamete več časa zase, za otroka in medsebojne odnose. V vrtcu bodo tako staršem kot otrokom v oporo strokovno usposobljene vzgojiteljice predšolskih otrok, ki poznajo razvojne značilnosti otrok. Uvajanje otroka v vrtec vzgojiteljice skupaj s starši vodijo postopno in prilagojeno posameznemu otroku. To obdobje je za otroke velikokrat stresno, zato takrat potrebujejo veliko potrpljenja, ljubezni in spodbud s strani staršev, ki nimajo občutka krivde, da otroka oddajajo. Otroci namreč čutijo naše razpoloženje in nezaupanje. Starši naj svoje strahove in vprašanja zaupajo vzgojiteljicam, da bodo lahko v močno oporo svojemu otroku pri prvih korakih na poti k samostojnosti.

Mojca Sedej Selak

 

(Skupno število obiskov 227, 1 obiskov danes)
Dostopnost