VPIS V VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Mar 1, 2023 | AKTUALNO -VRTEC, Novice-šola, VRTEC-NOVICE

Od 1. do 31. marca 2023, bo potekal vpis v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2023/24. K oddaji vloge za vpis vabimo vse otroke, ki jih starši nameravajo v šolskem letu 2023/24 vključiti v vrtec, ne glede na to kdaj izpolnijo starostni pogoj (11. mesecev) za vpis v vrtec. Vloga za vpis je na voljo na spletni strani vrtca ali na upravi vrtca.
Izpolnjeno vlogo za vpis starši pošljejo ali osebno dostavijo v vrtec najkasneje do 31. 3. 2023. Uradne ure uprave vrtca bodo v mesecu marcu od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.30 ure (po dogovoru lahko tudi kasneje ali prej). Za osebni obisk, se je potrebno predhodno najaviti na e-naslov: vrtec@os-cerkno.si ali na tel. št. 040 579 889.

Po zaključenem vpisu v vrtec bodo starši prejeli plačilni nalog za plačilo akontacije v višini 50 eur. Na osnovi plačane akontacije, ki bo potrjevala resnost namere o vpisu otroka v vrtec, bo šla vloga v nadaljnjo obravnavo. Če bo otrok v vrtec sprejet, bo vrtec akontacijo poračunal pri plačilu prve oskrbnine. V nasprotnem primeru se akontacija vrne. Akontacije se ne vrača v primeru, da si starši premislijo glede vpisa otroka v vrtec. Na vse oddane vloge bomo odgovorili po zaključenem vpisu, predvidoma v mesecu aprilu oziroma maju, odvisno od števila prejetih vlog in števila prostih mest.
V mesecu avgustu oz. pred vstopom otroka v vrtec lahko starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca na obrazcu Vloga za uveljavitev pravic iz javnih sredstev, objavljenem na  spletni strani zavoda pod rubriko obrazci ali spletni strani E-Uprava Republike Slovenije. Vlogo starši oddajo pred vstopom otroka v vrtec na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (v občini, kjer ima otrok stalno bivališče). Staršem, ki ne uveljavijo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici 24. čl. Zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010).
Otroci bodo po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) razvrščeni v oddelke prvega starostnega obdobja (od 1. do približno 3. leta starosti) ter oddelke drugega starostnega obdobja (od približno 3. leta starosti do vstopa v šolo). Višina plačila oskrbnine za starše, bo odvisna od razvrščenosti v oddelek določenega starostnega obdobja. Na razvrščanje otrok v oddelke vpliva starost posameznega otroka, število in starost celotne populacije vpisanih otrok in druge posebnosti posameznikov (npr. otroci s posebnimi potrebami) in s tem samih oddelkov. Starši si lahko na spletni strani vrtca pod rubriko za starše/obrazci preberejo tudi Pravilnik o postopkih in kriterijih za vpis otrok  v vrtec in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno.

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško potrdilo mora vsebovati informacijo o programu otrokovega cepljenja. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51.a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen, v nasprotnem primeru vključitev v vrtec ni možna. Zdravniško potrdilo se odda osebno ali po pošti na upravi vrtca, pred prihodom otroka v vrtec. Otroka, ki nima zdravniškega potrdila ob prihodu v vrtec zavrnemo do prejema ustreznega potrdila.

(Skupno število obiskov 211, 1 obiskov danes)
Dostopnost