PRVE INFORMACIJE O VPISU V VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO

Apr 18, 2023 | AKTUALNO -VRTEC, Novice-šola, VRTEC-NOVICE

31. marca 2023, se je zaključil vpis v vrtec za šolsko leto 2023/24. Tudi letos smo v Vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno prejeli več vlog za vpis kot je predvideno prostih mest v prihodnjem šolskem letu. Postopek vpisa novincev je trenutno v fazi plačila akontacije s strani vseh, ki so vložili vlogo za vpis (ob vpisu dveh otrok hkrati, starši plačajo le eno akontacijo). Ko bodo akontacije prejete, bo zasedala komisija za sprejem otrok v vrtec, ovrednotila vse prejete vloge po kriterijih objavljenih v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno in oblikovala prednostni vrstni red. Starši bodo predvidoma v prvem delu meseca maja po pošti prejeli obvestila glede vpisa v vrtec oziroma uvrstitve na čakalni seznam.

V primeru, da bo otrok v vrtec sprejet, bo vrtec akontacijo poračunal pri plačilu prve oskrbnine. V kolikor bo otrok uvrščen na čakalni seznam pa se akontacija vrne plačniku. Akontacija se ne vrača v primeru, da si vlagatelji premislijo glede vpisa otroka v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno.

(Skupno število obiskov 368, 1 obiskov danes)
Dostopnost