POUK NA DALJAVO
PONEDELJEK, 1. 6. 2020

POZITIVA DNEVA

Najmodrejši človek ni tisti, ki ima najmanj neuspehov, ampak tisti, ki svoje neuspehe najbolje izkoristi. (Richard R. Grant)

GLASBENA UMETNOST – ponovimo Inštrumentalna glasba (Križ-kraž)

NIP- FRANCOŠČINA Oglej si kratek video, s pomočjo katerega boš ponovil osnovne fraze, ki jih že poznaš v francoščini. Poglej video vsaj dvkrat.

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI

LIKOVNA UMETNOST: Uredite vse za nazaj. Do srede morate imeti vse naloge oddane. Kdor je vse uredil, je prost.

NARAVOSLOVJENaravoslovje 6ab 1 6 in 5 6 2020

 

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

-V zvezek za matematiko napiši naslov SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE KOTOV
-Dvakrat preberi besedilo in rešene primere na str. 179, 180 in 181.
– V zvezek prepiši POZOR s strani 179 in 180 + namig na str. 181
(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 84.

ANGLEŠČINA

Ponovi naklonski glagol can s pomočjo vaj v DZ str. 58, 59. Ko to končaš, pojdi na povezavo https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/modal_verbs.html in delaj vaje v levem okviru zgoraj, ki ima naslov Can – can’t.

NARAVOSLOVJENaravoslovje 6ab 1 6 in 5 6 2020

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

-V zvezek za matematiko napiši naslov SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE KOTOV
-Dvakrat preberi besedilo in rešene primere na str. 179, 180 in 181.
– V zvezek prepiši POZOR s strani 179 in 180 + namig na str. 181
(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 84.

NIP- FRANCOŠČINA Oglej si kratek video, s pomočjo katerega boš ponovil osnovne fraze, ki jih že poznaš v francoščini. Poglej video vsaj dvkrat.

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI

LIKOVNA UMETNOST: Uredite vse za nazaj. Do srede morate imeti vse naloge oddane. Kdor je vse uredil, je prost.

SLOVENŠČINA: VSI STAVČNI ČLENI – VAJE

Prejšnji teden smo utrjevali znanje posameznih stavčnih členov. Najprej ponovimo, kar vemo o prislovnih določilih. Oglejte si razlago PRISLOVNA DOLOČILA (LINK). Nato rešite naloge, kjer boste utrjevali znanje vseh stavčnih členov skupaj: DZ 115/13, 14, 15. Na koncu preverite rešitve (LINK –rešitve).

 

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Wir essen und trinken

Učenci, ki še niste oddali naloge iz prejšnjega tedna (preverjanje), nujno pošljite rešen list danes (1. 6. 2020).

Zadnje poglavje v našem učbeniku je osredotočeno okrog teme »hrana«, zato bomo danes najprej spoznali nekaj izrazov za jedi in pijače. Oglejte si učni list Wir essen und trinken (LINK), rešite obe nalogi ter si poskusite zapomniti nove besede. Zapomnite si tudi izraze pod zadnjo tabelo, ki jih boste uporabljali, ko boste pripovedovali o svojih prehranjevalnih navadah. Rešen list mi danes (1. 6. 2020) pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com

 

GLASBENA UMETNOST – v priponki si oglejte pregled dela v času pouka na daljavo in preverite, če imate vse zapiske urejene po tem zaporedju.

LIKOVNA UMETNOST: Uredite vse za nazaj. Do srede morate imeti vse naloge oddane. Kdor je vse uredil, je prost.

MATEMATIKA:

Danes in jutri imate čas za urejanje zapiskov, ki jih bomo pregledali ob prihodu v šolo. Učitelja se že veseliva ponovnega srečanja v živo.

TIT:

Do srede uredite in oddajte še zadnje zapiske. Kdor je to že storil, je prost.

SLOVENŠČINAPRISLOVNA DOLOČILA (snov prepiši v zvezek in reši vaje v DZ)

ANGLEŠČINA 

Preveri rešitve dodatnih vaj (extra exercises), ki si jih reševal-a v petek. Klikni REŠITVE V učbeniku na strani 95 preberi besedilo »Would you like some waffles?« ter dodan jedilnik tipične ameriške »okrepčevalnice. Poznaš vse jedi, ki jih ponujajo? Klikni AMERICAN DISHES in spoznaj nekaj tipičnih ameriških jedi. Vsako jed poskusi prevesti, pomagaj si s spletom. Če ne bo šlo, bomo skupaj preverili v sredo. Ustno odgovori še na vprašanja pod nalogami A, B in C.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Wir essen und trinken

Učenci, ki še niste oddali naloge iz prejšnjega tedna (preverjanje), nujno pošljite rešen list danes (1. 6. 2020).

Zadnje poglavje v našem učbeniku je osredotočeno okrog teme »hrana«, zato bomo danes najprej spoznali nekaj izrazov za jedi in pijače. Oglejte si učni list Wir essen und trinken (LINK), rešite obe nalogi ter si poskusite zapomniti nove besede. Zapomnite si tudi izraze pod zadnjo tabelo, ki jih boste uporabljali, ko boste pripovedovali o svojih prehranjevalnih navadah. Rešen list mi danes (1. 6. 2020) pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com

LIKOVNA UMETNOST: Uredite vse za nazaj. Do srede morate imeti vse naloge oddane. Kdor je vse uredil, je prost.

MATEMATIKA:

Danes in jutri imate čas za urejanje zapiskov, ki jih bomo pregledali ob prihodu v šolo. Učitelja se že veseliva ponovnega srečanja v živo.

TIT:

Do srede uredite in oddajte še zadnje zapiske. Kdor je to že storil, je prost.

SLOVENŠČINA (vse tri skupine)PONOVITEV ROMANTIKE IN REALIZMA (obdobje) – poglej kratek prispevek

 

ANGLEŠČINA  – skupina 3

V učbeniku na strani 78 reši extra exercises. Lahko skopiraš list in rešuješ na listu, v nasprotnem primeru pa rešitve zapiši v zvezek.

FRANCOŠČINA

Oglej si dva videa. V prvem se spoznata dve dopisovalki, v drugem pa poglej intervju z različnimi francozi, v katerem govorijo o svojih poklicih. Poskušaj čim več razumeti in po potrebi posnetek ustavljaj ter preveri kakšno izmed besed v slovarju. Najočj zanimive poklice si izpiši v zvezek.

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI

https://www.youtube.com/watch?v=ooouJuoeQ1c

LIKOVNA UMETNOST: Uredite vse za nazaj. Do srede morate imeti vse naloge oddane. Kdor je vse uredil, je prost.

FIZIKA 

V zvezek reši naloge iz delovnega zvezka na str. 193 od 68 do 81. Pri nalogi izpiši podatke in nato izračunaj zahtevane količine.

MATEMATIKA:

Danes in jutri imate čas za urejanje zapiskov, ki jih bomo pregledali ob prihodu v šolo. Učitelja se že veseliva ponovnega srečanja v živo.

SLOVENŠČINA (vse tri skupine) – PONOVITEV ROMANTIKE IN REALIZMA (obdobje) – poglej kratek prispevek

 

ANGLEŠČINA  – skupina 3

V učbeniku na strani 78 reši extra exercises. Lahko skopiraš list in rešuješ na listu, v nasprotnem primeru pa rešitve zapiši v zvezek.

FRANCOŠČINA

Oglej si dva videa. V prvem se spoznata dve dopisovalki, v drugem pa poglej intervju z različnimi francozi, v katerem govorijo o svojih poklicih. Poskušaj čim več razumeti in po potrebi posnetek ustavljaj ter preveri kakšno izmed besed v slovarju. Najočj zanimive poklice si izpiši v zvezek.

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI

https://www.youtube.com/watch?v=ooouJuoeQ1c

LIKOVNA UMETNOST: Uredite vse za nazaj. Do srede morate imeti vse naloge oddane. Kdor je vse uredil, je prost.

FIZIKA 

V zvezek reši naloge iz delovnega zvezka na str. 193 od 68 do 81. Pri nalogi izpiši podatke in nato izračunaj zahtevane količine.

MATEMATIKA:

Danes in jutri imate čas za urejanje zapiskov, ki jih bomo pregledali ob prihodu v šolo. Učitelja se že veseliva ponovnega srečanja v živo.

TOREK,  2. 6. 2020
ANGLEŠČINA

Ponovi naklonski glagol can s pomočjo vaj v DZ str. 58, 59. Ko to končaš, pojdi na povezavo https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/modal_verbs.html in delaj vaje v levem okviru zgoraj, ki ima naslov Can – can’t.

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

-V zvezek za matematiko prepiši rešene primere na str. 181.
(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

-V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str.  85 in 86.
(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP – FRANCOŠČINA

Danes reši dve vaji na spodnjih dveh povezavah.

https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/completer_phrases.htm

http://www.wildfrench.co.uk/GCSEPapers/OCR/sec1ex3.htm

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

GLASBENA UMETNOST – ponovimo Inštrumentalna glasba (Križ-kraž)

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

-V zvezek za matematiko prepiši rešene primere na str. 181.
(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

-V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str.  85 in 86.
(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP – FRANCOŠČINA

Danes reši dve vaji na spodnjih dveh povezavah.

https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/completer_phrases.htm

http://www.wildfrench.co.uk/GCSEPapers/OCR/sec1ex3.htm

ANGLEŠČINA:

Poglavje zaključujemo z vajami v delovnem zvezku. Naredi nalogo na str. 63 desno, celo stran 64 in nal. 1 na str. 65. Tisti, ki vam angleščina ne dela težav, dopolnite recept v nal. 2 in v slovarju poiščite vse nove izraze, ki se pojavljajo v navodilih za pripravo porove juhe s krompirjem.

SLOVENŠČINA: RAZLAGA BESEDE ali DEFINICIJA

Pri različnih predmetih se srečujemo z besedami, ki so nam nove, in zato ne vemo čisto točno, kaj pomenijo. Zato jih je treba razložiti oz. definirati. V zvezke zapišite:

RAZLAGA BESEDE ali DEFINICIJA je sestavljena iz treh delov:

  1. besede, ki jo razlagamo
  2. nadpomenke te besede
  3. značilnosti oz. razločevalnih lastnosti dane stvari, pojma …

(Npr.: Osebek je stavčni člen, ki nam pove, kdo ali kaj je tisti/tisto, ki nekaj dela oz. s katerim se nekaj dogaja.)

Rešite naloge od DZ 86/1 do DZ 88/8.

Jutri se po dolgem času spet vidimo v šoli. S seboj prinesite oba zvezka in delovni zvezek. V živo bomo lahko razložili kaj, kar je bilo na daljavo težko razložiti. Snov bomo skupaj utrdili z vajami in dodatno razlago, če bo potrebna. Veselim se srečanja z vami.

FRANCOŠČINA

Oglej si dva videa. V prvem se spoznata dve dopisovalki, v drugem pa poglej intervju z različnimi francozi, v katerem govorijo o svojih poklicih. Poskušaj čim več razumeti in po potrebi posnetek ustavljaj ter preveri kakšno izmed besed v slovarju. Najočj zanimive poklice si izpiši v zvezek.

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI

https://www.youtube.com/watch?v=ooouJuoeQ1c

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7a 1 6 in 5 6 2020

IP UBE– dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00.

SLOVENŠČINA – Uredi vse zapiske, ob prihodu v šolo bomo vse pregledali. Veselim se ponovnega srečanja 🙂

ANGLEŠČINA

V delovnem zvezku reši strani 61 in 62. Naredi še kratek (polurni) pregled snovi (po zvezku, delovnem zvezku in učbeniku ponovi vse besedišče in slovnico, ki si se jo učil-a v času pouka na daljavo), tako da boš pri rednem pouku, h kateremu se vračamo, lahko to znanje aktivno uporabil-a.

FRANCOŠČINA

Oglej si dva videa. V prvem se spoznata dve dopisovalki, v drugem pa poglej intervju z različnimi francozi, v katerem govorijo o svojih poklicih. Poskušaj čim več razumeti in po potrebi posnetek ustavljaj ter preveri kakšno izmed besed v slovarju. Najočj zanimive poklice si izpiši v zvezek.

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI

https://www.youtube.com/watch?v=ooouJuoeQ1c

IP UBE– dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00.

ANGLEŠČINA:

2. skupina

NAVODILA ZA DELO

3. skupina

Preglej rešitve vaj extra exercices (klikni EXTRA EXERCISES REŠITVE ) in naredi kratek (polurni) pregled snovi (po zvezku, delovnem zvezku in učbeniku ponovi vse besedišče in slovnico, ki si se jo učil-a v času pouka na daljavo), tako da boš pri rednem pouku, h kateremu se vračamo, lahko to znanje aktivno uporabil-a.

SLOVENŠČINA – Uredite vse zapiske, ob prihodu v šolo bomo vse pregledali. Veselim se ponovnega srečanja 🙂

KEMIJA – navodilo za delo je tukaj.

IP MME– dobimo se v videokonferenčni sobi ob 11.15.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Ich habe Geburtstag (Alicias EInladung)

Učenci, ki še niste oddali naloge iz prejšnjega tedna oz. popravkov le-te (ločljivi glagoli)), jo nujno pošljite danes (2. 6. 2020).

Novo poglavje je osredotočeno okrog Alicijinega praznovanja rojstnega dne. Oglejte si njeno vabilo: UČB 52/1. Moto zabave je »Alicia sieht rot« (Alicija vidi rdeče), saj želi, da je vse v zvezi s praznovanjem v tej barvi. Preberite besedilo (če je potrebno, si pomagajte s slovarjem), nato pa v zvezke pisno odgovorite na šest vprašanj pri tej nalogi. Rešite tudi nalogo v DZ 50/1, kjer SMS povežete z ustreznimi odgovori oz. odzivi.

TIT:

Danes uredite vse zapiske in preverite rešitve učnega lista, ki jih najdete tukaj.

SLOVENŠČINA – Uredite vse zapiske, ob prihodu v šolo bomo vse pregledali. Veselim se ponovnega srečanja 🙂

ANGLEŠČINA:

2. skupina

NAVODILA ZA DELO

3. skupina

Preglej rešitve vaj extra exercices (klikni in naredi kratek (polurni) pregled snovi (po zvezku, delovnem zvezku in učbeniku ponovi vse besedišče in slovnico, ki si se jo učil-a v času pouka na daljavo), tako da boš pri rednem pouku, h kateremu se vračamo, lahko to znanje aktivno uporabil-a.

KEMIJA – navodilo za delo je tukaj.

IP MME– dobimo se v videokonferenčni sobi ob 11.15.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Ich habe Geburtstag (Alicias EInladung)

Učenci, ki še niste oddali naloge iz prejšnjega tedna oz. popravkov le-te (ločljivi glagoli)), jo nujno pošljite danes (2. 6. 2020).

Novo poglavje je osredotočeno okrog Alicijinega praznovanja rojstnega dne. Oglejte si njeno vabilo: UČB 52/1. Moto zabave je »Alicia sieht rot« (Alicija vidi rdeče), saj želi, da je vse v zvezi s praznovanjem v tej barvi. Preberite besedilo (če je potrebno, si pomagajte s slovarjem), nato pa v zvezke pisno odgovorite na šest vprašanj pri tej nalogi. Rešite tudi nalogo v DZ 50/1, kjer SMS povežete z ustreznimi odgovori oz. odzivi.

TIT:

Danes uredite vse zapiske in preverite rešitve učnega lista, ki jih najdete tukaj.

OBVESTILA UČITELJEV
IRENA ZAJC:

Če je kdo pozabil geslo za vstop v Scratch ali Tynker ali Moj Arnes, naj mi piše na elektronski naslov izajc@os-cerkno.si in mu bom poslala geslo. Prav tako mi pišite, če imate kakršnakoli vprašanja.

NAVODILA POŠTEVANKA – SLIKA 2. LEVELA

NAVODILA ABECEDA – SLIKE LEVELOV

KARMEN LAPANJA
Ker je e-pošta šole zelo obremenjena in klapanja@os-cerkno.si lahko pošto zavrne, vas naprošam, da mi pošljete dokumente na naslov  karmen.lapanja1@gmail.com,.
ANA KOREN
UČITELJA PREDMETA ŠPORT

Vaje za prvi teden (16. 3. – 20. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

 

 

 

ŠPORT 1. DEL

ŠPORT 2. DEL.

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: SZS_9__1

Vaje za drugi teden (23. 3. – 27. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Vaje za tretji teden (30. 3. – 3. 4.) za vse učence od 6. do 9. razreda.

ŠPORT (ogrevanje, gibljivost)

IRENA NOVAK
Učenci, ki mi še niste pošiljali izdelkov na ang.writing@gmail.com , mi čim prej pišite na ta naslov, ker bom za aktivnosti v prihodnjih tednih rabila vaše kontakte. Mlajši učenci za pomoč prosite starše ali starejše brate in sestre.
SVETOVALNA SLUŽBA

Za učence, ki imate dodano strokovno pomoč je šolska svetovalna služba skupaj z  učiteljicami, ki izvajajo DSP, pripravila nekaj vaj za OGREVANJE MOŽGANČKOV IN VAJE ZA OGREVANJE . Seveda lahko vaje naredite tudi vsi ostali učenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vsa vprašanja in  pomoč smo dosegljivi na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

KRATKE VAJE ZA UMIRITEV IN SPROSTITEV

KAKO SE UČITI

RAZVIJANJE VEŠČIN SLUŠNE POZORNOSTI

MOJCA LIPUŽIČ MORAVEC

Učenci, za vprašanja in pomoč sem vam stalno na voljo na elektronskem naslovu: mojca.sola.cerkno@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STALNO DELO:

Za učence 8. razredov stalno velja branje domačega branja:

Dokument si lahko preneseš na računalnik ali telefon, po želji ga lahko pošljem tudi na elektronski naslov

Učenci 7. razreda se naučijo pesem na pamet:

Učenke 8. razreda, ki opravljate raziskovalno delo, naloge prejemate preko elektronske pošte.

ROMAN EBERLINC

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

 

 

 

Pregled učnih vsebin

MARIJA URH LAHAJNAR

IPUBE: V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.  Če potrebuješ svoj osnutek mi piši na mail: murh@os-cerkno.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP MME- naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.

MARKO BEVK

Navodila za brezplačen dostop do e-gradiv boste našli na tej povezavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiva za TIT bodo objavljena enkrat tedensko. V ponedeljek za sedmi razred, v torek za osmi in sredo za šesti razred. Delo si sami razporedite glede na to, kdaj imate omenjeni predmet na urniku.

Ker je nabiralnik mbevk@os-cerkno.si hitro poln, mi informacije in slike o vašem delu, vprašanja, predloge… pošiljajte na naslov marko.bevk62@gmail.com.

MIJA BAVCON VENKO
Ure matematike so za vse  skupine enake, snov, ki jo objavimo, si razporediš glede na dneve, kot so po šolskem urniku (4 ure na teden).
ANICA SVETIK
Učenci IP NEMŠČINA iz 7., 8. in 9. razreda poiščite svoja uporabniška imena in gesla za dostop do eTwinninga in se nanj prijavite, ker bomo v prihodnje kakšno stvar delali tudi preko eTwinninga.
TANJA MARINAC:

IP SPH 9: Učenci, ki ste bili izbrani za obisk Mesoteke, poiščite na spletu recept za omako za burger ali pa poskušajte ustvariti povsem svojo. Recept za omako in fotografijo omake mi pošljite na gospodinjstvonadaljavo@gmail.com

 

 

 

ZLATA KUHALNICA: Vsi, ki si še vedno želite sodelovati na tekmovanju za Zlato kuhalnico preberite dokument: Zlata kuhalnica

GOS 6: Manjka mi še kar nekaj fotografij vaših kosil (poslati morate vsaj 2!), zato vas prosim, da mi jih čimprej pošljete na gospodinjstvonadaljavo@gmail.com.

MIJA BAVCON VENKO

Kdor bi želel v tem času reševati še dodatne in zanimive naloge jih najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na zasedenost poštnega nabiralnika, mi lahko svoje delo pošiljate tudi na ta naslov:

nadaljavomatematika@gmail.com

(Skupno število obiskov 1.967, 1 obiskov danes)
Dostopnost