POUK NA DALJAVO
PONEDELJEK, 18. 5. 2020
SLJ: Pesem Jedilnik

MAT: Preglej rešitve nalog prejšnjega tedna Merjenje mase – rešitve. Reši Vaje krožnica in krog.

Rešuj še poljubne naloge na https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.html.

NIT: Najprej preberi snov v učbeniku str. 117 – 122. Nato na spodnji povezavi preberi in reši naloge v i učbeniku Kraljestvo rastlin str. 272 – 280.

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1323/index.html

LUM: Današnja likovna naloga je obsežnejša in velja za 4 ure LUM.

Dobro preberi navodila in si poglej primere Cvet_vzorec. Likovni izdelek fotografiraj in ga pošlji razredničarki do četrtka 28.5.

NIP – FRANCOŠČINA

Imate radi pravljice? Skoraj prepričana sem, da v francoščini niste slišali še nobene. Kaj pravite, bi si ogledali eno? Na spodnji povezavi imaš pravljico, za katero sem prepričana, da jo dobro poznaš v slovenščini. Uganeš katera je? Oglej si jo. Morda boš ulovila kakšno besedo, ki jo v francoščini že dobro poznaš. https://www.youtube.com/watch?v=o9OsRljQSbw

Pa še ena daljša verzija iste pravljice, za tiste, ki bi si jo radi ogledali.

https://www.youtube.com/watch?v=X9LeE27TIGk

NIP4 – RAČUNALNIŠTVO:

Učenci dokončajte projekt Labirint. Na videokonferenci pa se dobimo naslednji teden.

SLJ – VAJA_Zapisovanje števnikov

NIT –Ponovimo_2.del

MATGEOMETRIJSKA TELESA

Vsi učenci se odlično znajdete pri prepoznavanju geometrijskih teles v svoji okolici. Poznate razliko med geometrijskim telesom in geometrijskim likom. Ločite, katera so oglata in katera okrogla telesa, ter jih znate pravilno poimenovati. Včasih pa se še zgodi, da še kdo zamenja pravokotnik s kvadrom, tako, da še malo utrjevanja ne škodi.

Reši naloge – DZ za MAT 2. del, str. 107, 108 (tudi nalogo MINUTA ZA DELJENJE)

LUM – Današnja likovna naloga je v povezavi z učno snovjo pri MAT – Geometrijska telesa. Pripravite brezčrtni zvezek za MAT, ošiljen svinčnik, ravnila, šestilo, radirko ter sledite navodilom v prilogi.

LUM_NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA 5. A 

5. A NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

NIP – FRANCOŠČINA

Imate radi pravljice? Skoraj prepričana sem, da v francoščini niste slišali še nobene. Kaj pravite, bi si ogledali eno? Na spodnji povezavi imaš pravljico, za katero sem prepričana, da jo dobro poznaš v slovenščini. Uganeš katera je? Oglej si jo. Morda boš ulovila kakšno besedo, ki jo v francoščini že dobro poznaš. https://www.youtube.com/watch?v=o9OsRljQSbw

Pa še ena daljša verzija iste pravljice, za tiste, ki bi si jo radi ogledali.

https://www.youtube.com/watch?v=X9LeE27TIGk

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT: tisti, ki še niste opravili naloge imate čas še do petka,  22. 5. 2020.

POZITIVA DNEVA

Nasmehni se v ogledalo vsako jutro in začel boš opažati velike razlike v svojem življenju. (Yoko Ono)

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

V zvezek za slovenski jezik prepiši spodnje besedilo.

 RABA VEJICE
Vejica je nekončno ločilo, katerega namen je povedi razdeliti na smiselne dele. Vejice govoru dajejo melodijo, olajšujejo branje ter naredijo stavek bolj nazoren in smiseln.
Vejice ne pišemo v:
– vezalnem priredju (vezniki: in, pa, ter): Kolesari in teče.
– ločnem priredju (vezniki: ali-ali, ali, ali pa): Ostani ali pojdi.
– v večbesednih veznikih pišemo vejico samo pred prvim veznikom (in ko, toliko da, s tem da, in ker, tako kot, tako da, kljub temu da):           Prišel je, kljub temu da ni bil povabljen.
Vejico pišemo:
– pri naštevanju: Kupila je sol, moko, mleko, sadje in zelenjavo.
– med nadrejenim in odvisnim stavkom
– pri izpostavkih: Marjeta, ta pa je ta prava!
– pri dostavkih: Prinesi mi kruha, črnega!
– pri povzemanju: Skratka, dokončati moramo prvo nalogo.
– časovnost in krajevnost: Konferenca bo potekala v Ljubljani, 18. maja, ob 16 uri v prostorih Cankarjevega doma.
– v nagovorih: Spoštovani, obveščamo vas …
(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA- 6.A IN 6.B

 • V učbeniku, na str. 164, reši nalogo 15.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

ŠPORT: navodila za delo

NIP – FRANCOŠČINA

Imate radi pravljice? Skoraj prepričana sem, da v francoščini niste slišali še nobene. Kaj pravite, bi si ogledali eno? Na spodnji povezavi imaš pravljico, za katero sem prepričana, da jo dobro poznaš v slovenščini. Uganeš katera je? Oglej si jo. Morda boš ulovila kakšno besedo, ki jo v francoščini že dobro poznaš. https://www.youtube.com/watch?v=o9OsRljQSbw

Pa še ena daljša verzija iste pravljice, za tiste, ki bi si jo radi ogledali.

https://www.youtube.com/watch?v=X9LeE27TIGk

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT: tisti, ki še niste opravili naloge imate čas še do petka,  22. 5. 2020.

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo relief.

NARAVOSLOVJE – Naravoslovje 6ab 18 5 in 22 5 2020

GLASBENA UMETNOST –

Dragi šestošolci

Za današnjo uro glasbe si bomo vzeli malce predaha, kajti spomnila bi vas, da še niste vsi oddali naloge za oceno. Hvala vsem, ki ste to skrbno opravili in vse naredili do časa.

V priponkah si lahko še enkrat preberete, kakšne so bile naloge in kriterije po katerih so naloge ocenjene. Nekateri ste poslali, vendar ste dobili navodila po dopolnitvi naloge. Tudi to dopolnite.

Da boste res vsi opravili naloge dobro, sem rok za oddajo podaljšala do petka, 22. maja 2020.   Učiteljica Vanja

 

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo najdeš tukaj.

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

 • V zvezek za slovenski jezik prepiši spodnje besedilo.

 RABA VEJICE
Vejica je nekončno ločilo, katerega namen je povedi razdeliti na smiselne dele. Vejice govoru dajejo melodijo, olajšujejo branje ter naredijo stavek bolj nazoren in smiseln.
Vejice ne pišemo v:
– vezalnem priredju (vezniki: in, pa, ter): Kolesari in teče.
– ločnem priredju (vezniki: ali-ali, ali, ali pa): Ostani ali pojdi.
– v večbesednih veznikih pišemo vejico samo pred prvim veznikom (in ko, toliko da, s tem da, in ker, tako kot, tako da, kljub temu da):           Prišel je, kljub temu da ni bil povabljen.
Vejico pišemo:
– pri naštevanju: Kupila je sol, moko, mleko, sadje in zelenjavo.
– med nadrejenim in odvisnim stavkom
– pri izpostavkih: Marjeta, ta pa je ta prava!
– pri dostavkih: Prinesi mi kruha, črnega!
– pri povzemanju: Skratka, dokončati moramo prvo nalogo.
– časovnost in krajevnost: Konferenca bo potekala v Ljubljani, 18. maja, ob 16 uri v prostorih Cankarjevega doma.
– v nagovorih: Spoštovani, obveščamo vas …
(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA- 6.A IN 6.B

 • V učbeniku, na str. 164, reši nalogo 15.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

ŠPORT: navodila za delo

NIP – FRANCOŠČINA

Imate radi pravljice? Skoraj prepričana sem, da v francoščini niste slišali še nobene. Kaj pravite, bi si ogledali eno? Na spodnji povezavi imaš pravljico, za katero sem prepričana, da jo dobro poznaš v slovenščini. Uganeš katera je? Oglej si jo. Morda boš ulovila kakšno besedo, ki jo v francoščini že dobro poznaš. https://www.youtube.com/watch?v=o9OsRljQSbw

Pa še ena daljša verzija iste pravljice, za tiste, ki bi si jo radi ogledali.

https://www.youtube.com/watch?v=X9LeE27TIGk

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT: tisti, ki še niste opravili naloge imate čas še do petka,  22. 5. 2020.

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo relief.

NARAVOSLOVJE – Naravoslovje 6ab 18 5 in 22 5 2020

SLOVENŠČINA: STAVČNI ČLENI, 1. POVEDEK

 

Prejšnje ure smo se učili, kaj je poved in kaj stavek. Naučili smo se, da so stavek besede, zbrane okrog glagola v osebni obliki. Vsak stavek je sestavljen iz več delov, ki nosijo različne podatke. Ti deli se imenujejo stavčni členi. V zvezke za jezik zapišite razlago – STAVČNI ČLENI (LINK). Zapomnite si, kaj so stavčni členi, nato pa rešite naloge od DZ 79/1 do 81/8.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Anton und Jan in der Pause (Anton in Jan med odmorom); Frau Stegemann und Jan im Gespräch (Gospa Stegemann in Jan v pogovoru)

Prijavite se v https://www.irokusplus.si/ Maximal 1 (interaktivni učbenik) in poslušajte posnetek pri nalogi v UČB 62/12a (pogovor med Janom in Antonom med odmorom). Nato označite, katere trditve so pravilne (R) in katere napačne (F). Pišite v zvezke. Ponovno poslušajte posnetek in rešite še nalogo UČB 62/12b. Trditve, ki so napačne, popravite tako, da bodo pravilne, nato jih napišite v zvezke. Na koncu preverite rešitve. (ZAPIS SPODAJ)

Nato poslušajte še pogovor med učiteljico matematike in Janom. Jan misli, da je matematika grozna in da zanjo nima talenta: UČB 63/14. Posnetek večkrat poslušajte in s pomočjo slovarja ugotovite, kaj se pogovarjata. (Namig: Štirje oblački na levi pripadajo učiteljici, štirje na desni pa Janu.) Nato pogovor napišite v zvezke tako, da bo pravilen.

**** REŠITVE: UČB 62/12a:  F F R F F// UČB 62/12b: 1 … sagt Jan, 2 … 7b super, 4 … mag den Stundenplan nicht, 5 Mathe ist …)

GLASBENA UMETNOST – povezava na ocenjevanje

ŠPORT: navodila za delo

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo barvna monotipija.

MATEMATIKA:

Ponovi snov o odstotkih. Delaj in urejaj projektno nalogo.

TIT:

Navodila za delo najdete tukaj.

SLOVENŠČINA – Dan za popolnitev vseh neoddanih nalog. Vsi, ki ste oddali vse naloge, ste danes pri pouku slovenščine prosti, vsi ostali izpolnite svoje obveznosti za nazaj, sicer jih zabeležim kot neoddane.

 

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Anton und Jan in der Pause (Anton in Jan med odmorom); Frau Stegemann und Jan im Gespräch (Gospa Stegemann in Jan v pogovoru)

Prijavite se v https://www.irokusplus.si/ Maximal 1 (interaktivni učbenik) in poslušajte posnetek pri nalogi v UČB 62/12a (pogovor med Janom in Antonom med odmorom). Nato označite, katere trditve so pravilne (R) in katere napačne (F). Pišite v zvezke. Ponovno poslušajte posnetek in rešite še nalogo UČB 62/12b. Trditve, ki so napačne, popravite tako, da bodo pravilne, nato jih napišite v zvezke. Na koncu preverite rešitve. (ZAPIS SPODAJ)

Nato poslušajte še pogovor med učiteljico matematike in Janom. Jan misli, da je matematika grozna in da zanjo nima talenta: UČB 63/14. Posnetek večkrat poslušajte in s pomočjo slovarja ugotovite, kaj se pogovarjata. (Namig: Štirje oblački na levi pripadajo učiteljici, štirje na desni pa Janu.) Nato pogovor napišite v zvezke tako, da bo pravilen.

**** REŠITVE: UČB 62/12a:  F F R F F// UČB 62/12b: 1 … sagt Jan, 2 … 7b super, 4 … mag den Stundenplan nicht, 5 Mathe ist …)

ANGLEŠČINA NAVODILA ZA DELO

ŠPORT: navodila za delo

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo barvna monotipija.

MATEMATIKA:

Ponovi snov o odstotkih. Delaj in urejaj projektno nalogo.

TIT:

Navodila za delo najdete tukaj.

SLOVENŠČINA (vse tri skupine)Dan za popolnitev vseh neoddanih nalog. Vsi, ki ste oddali vse naloge, ste danes pri pouku slovenščine prosti, vsi ostali izpolnite svoje obveznosti za nazaj, sicer jih zabeležim kot neoddane.

 

ANGLEŠČINA – skupina 3

Na kratko ponovimo, kakšno obliko ima čas, ki smo ga na novo spoznali prejšnji teden – PRESENT PERFECT. Ta čas tvorimo s pomožnikom HAVE ali HAS, ki mu dodamo TRETJO obliko glagola. Na primer : I HAVE CLEANED MY ROOM – Počistil/a sem sobo.  He HAS BROKEN his leg – Zlomil si je nogo. Odpri učbenik na strani 73 in v zvezek preriši modro tabelo. (Zelo nazorno razlago te tabele imaš napisano delovnem zvezku na straneh 88 in 89. Poišči oznaki 13a in 13b. Preberi si razlagi.)

V zvezek napiši PRACTICE in reši vaji 6A in 6B iz učbenika (stran 73). CELOTNE povedi prepiši v zvezek.

Dobro ponovi tretjo obliko nepravilnih glagolov, tako v pisni obliki kot tudi tako, da jih izgovarjaš.

ŠPORT:navodila za delo

IP – FRANCOŠČINA

Ponovi snov za nazaj, predvsem pokusi čim bolj podrobno opisovati svoj dan v francoščini (zdaj, ko si doma) in ponovi izraze z glagolom faire. V sredo se bomo najverjetneje dobili v spletni konferenci, da naredimo pregled snovi in vadimo za ustno ocenjevanje znanja.

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE: rok za oddajo Dnevnika aktivnosti je petek, 22. 5. 2020.

FIZIKA navodilo za delo najdete tukaj.

ZGODOVINA
Do petka, 18. maja ste morali osmošolci oddati seminarsko nalogo. Posredovane naloge bom pregledal in vam v kratkem sporočim ugotovitve in rezultate.
V okviru današnje ure si preglejte gradivo v priponki in odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. Odgovore pribeležite v zvezek.
1. Zakaj je leta 1848 po Evropi prišlo do revolucije?
2. Katere spremembe je narodom habsburške monarhije začasno in trajno prinesla revolucija?
3. Ka so Slovenci zahtevali s programom Zedinjene Slovenije? Ovrednoti pomen programa.
GRADIVO: gradivo_zgo_8r_18maj2020

IP LIKOVNO SNOVANJE 2: Nadaljujemo z nalogo od pojma do znaka. V tem tednu pričakujem vaše dodelane ideje. Nekaj sem jih že prejela.

MATEMATIKA:

Ponovi snov o uporabi Pitagorovega izreka. Delaj in urejaj projektno nalogo.

SLOVENŠČINA (vse tri skupine) – Dan za popolnitev vseh neoddanih nalog. Vsi, ki ste oddali vse naloge, ste danes pri pouku slovenščine prosti, vsi ostali izpolnite svoje obveznosti za nazaj, sicer jih zabeležim kot neoddane.

 

ANGLEŠČINA – skupina 3

Na kratko ponovimo, kakšno obliko ima čas, ki smo ga na novo spoznali prejšnji teden – PRESENT PERFECT. Ta čas tvorimo s pomožnikom HAVE ali HAS, ki mu dodamo TRETJO obliko glagola. Na primer : I HAVE CLEANED MY ROOM – Počistil/a sem sobo.  He HAS BROKEN his leg – Zlomil si je nogo. Odpri učbenik na strani 73 in v zvezek preriši modro tabelo. (Zelo nazorno razlago te tabele imaš napisano delovnem zvezku na straneh 88 in 89. Poišči oznaki 13a in 13b. Preberi si razlagi.)

V zvezek napiši PRACTICE in reši vaji 6A in 6B iz učbenika (stran 73). CELOTNE povedi prepiši v zvezek.

Dobro ponovi tretjo obliko nepravilnih glagolov, tako v pisni obliki kot tudi tako, da jih izgovarjaš.

ŠPORT:navodila za delo

IP – FRANCOŠČINA

Ponovi snov za nazaj, predvsem pokusi čim bolj podrobno opisovati svoj dan v francoščini (zdaj, ko si doma) in ponovi izraze z glagolom faire. V sredo se bomo najverjetneje dobili v spletni konferenci, da naredimo pregled snovi in vadimo za ustno ocenjevanje znanja.

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE: rok za oddajo Dnevnika aktivnosti je petek, 22. 5. 2020.

FIZIKA navodilo za delo najdete tukaj.

ZGODOVINA
Do petka, 18. maja ste morali osmošolci oddati seminarsko nalogo. Posredovane naloge bom pregledal in vam v kratkem sporočim ugotovitve in rezultate.
V okviru današnje ure si preglejte gradivo v priponki in odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. Odgovore pribeležite v zvezek.
1. Zakaj je leta 1848 po Evropi prišlo do revolucije?
2. Katere spremembe je narodom habsburške monarhije začasno in trajno prinesla revolucija?
3. Ka so Slovenci zahtevali s programom Zedinjene Slovenije? Ovrednoti pomen programa.
GRADIVO: gradivo_zgo_8r_18maj2020

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo avtoportret. Kar nekaj nalog sem že prejela. Tudi ostale prosim, da mi delo vmesno pošiljate na komentarje. Tako vam bo lažje delati.

IP LIKOVNO SNOVANJE 2: Nadaljujemo z nalogo od pojma do znaka. V tem tednu pričakujem vaše dodelane ideje. Nekaj sem jih že prejela.

MATEMATIKA:

Ponovi snov o uporabi Pitagorovega izreka. Delaj in urejaj projektno nalogo.

ANGLEŠČINA:

 

Navodila za delo najdeš TUKAJ.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Mode (Bilddiktate), Mein Lieblingskleidungsstück

V preteklem mesecu smo se učili o oblačilnih kosih. Danes bomo svoje znanje uporabili v projektu eTwinning Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im Deutschunterricht (Nariši, kar ti rečem – Slikovni narek pri pouku nemščine): https://twinspace.etwinning.net/91519/home Prijavite se v omenjeni projekt in proti koncu vseh strani poiščite Thema 3 (Mode). Kliknite na LINK, kjer najdete opise različnih oblačil in dodatkov. Natančno jih preberite, s pomočjo slovarja ugotovite, kaj opisujejo, nato pa stvari narišite. Uporabite bele liste A4, jih razdelite na enaka polja ter na vsako polje narišite eno stvar in jo pobarvajte. Liste z ilustracijami predmetov nato skenirajte ali fotografirajte in mi jih do torka zvečer (19. 5. 2020) pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com Potrudite se, ker bomo risbe objavili, kakor so to storile tudi partnerske šole. Nato rešite še UČNI LIST Arbeitsblatt Mode s ponovitvijo oblačil in pridevnikov za poimenovanje oblačilnih slogov.

SLOVENŠČINA: Charles in Mary Lamb: ROMEO IN JULIJA

Nesrečna ljubezenska zgodba Romea in Julije že stoletja pretresa ljudi. Botrovalo ji je namreč slepo sovraštvo med njunima rodbinama. Podrobneje spoznajmo njuno zgodbo. V berilu preberi besedilo na str. 80-86. V zvezek za književnost napiši strnjeno obnovo besedila v 8 povedih. Nato odgovori na vprašanja na str. 87 (Raziskujmo besedilo, prvi štirje sklopi vprašanj v prvem stolpcu).

ŠPORT:navodila za delo

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: rok za oddajo Dnevnika aktivnosti je petek, 22. 5. 2020.

IP – FRANCOŠČINA

Ponovi snov za nazaj, predvsem pokusi čim bolj podrobno opisovati svoj dan v francoščini (zdaj, ko si doma) in ponovi izraze z glagolom faire. V sredo se bomo najverjetneje dobili v spletni konferenci, da naredimo pregled snovi in vadimo za ustno ocenjevanje znanja.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

FIZIKA navodilo za delo najdete tukaj.

IP- KEŽ navodilo za delo najdete tukaj.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Mode (Bilddiktate), Mein Lieblingskleidungsstück

 

V preteklem mesecu smo se učili o oblačilnih kosih. Danes bomo svoje znanje uporabili v projektu eTwinning Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im Deutschunterricht (Nariši, kar ti rečem – Slikovni narek pri pouku nemščine): https://twinspace.etwinning.net/91519/home Prijavite se v omenjeni projekt in proti koncu vseh strani poiščite Thema 3 (Mode). Kliknite na LINK, kjer najdete opise različnih oblačil in dodatkov. Natančno jih preberite, s pomočjo slovarja ugotovite, kaj opisujejo, nato pa stvari narišite. Uporabite bele liste A4, jih razdelite na enaka polja ter na vsako polje narišite eno stvar in jo pobarvajte. Liste z ilustracijami predmetov nato skenirajte ali fotografirajte in mi jih do torka zvečer (19. 5. 2020) pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com Potrudite se, ker bomo risbe objavili, kakor so to storile tudi partnerske šole. Nato rešite še UČNI LIST Arbeitsblatt Mode s ponovitvijo oblačil in pridevnikov za poimenovanje oblačilnih slogov.

ŠPORT: navodila za delo

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: rok za oddajo Dnevnika aktivnosti je petek, 22. 5. 2020.

BIOLOGIJA – Biologija 9b 18 in 20 5 2020

IP – FRANCOŠČINA

Ponovi snov za nazaj, predvsem pokusi čim bolj podrobno opisovati svoj dan v francoščini (zdaj, ko si doma) in ponovi izraze z glagolom faire. V sredo se bomo najverjetneje dobili v spletni konferenci, da naredimo pregled snovi in vadimo za ustno ocenjevanje znanja.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

FIZIKA navodilo za delo najdete tukaj.

IP- KEŽ navodilo za delo najdete tukaj.

DSP – IRENA ZAJC

 

UP- MARIJA URH LAHAJNAR čas porabi za izdelavo projektne naloge o elementu. Če rabiš pomoč mi napiši sporočilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

 

TOREK, 19. 5. 2020
MAT: Preverimo znanje – Reši naloge v DZ str. 25, 26, 27 in 28.

SLJ: Reši učni list NOVICA. Natisni ali piši v zvezek. Rešene naloge fotografiraj in pošlji razredničarki do četrtka 21.5.

DRU 4.B: Preberi GOSPODARSKE_DEJAVNOSTI. Naloga te čaka na zadnji strani predstavitve.

DRU 4.A: Preberi Kaj izdelujejo v domači pokrajini. Naloga te čaka na zadnji strani predstavitve.

GUM: Preberi ČUDOVITI_SVET_GLASBIL. Nato odgovori na vprašanja Čudoviti svet glasbil.

ANGLEŠČINA: NAVODILA ZA DELO

NIP4 – RAČUNALNIŠTVO:

Učenci dokončajte projekt Labirint. Na videokonferenci pa se dobimo naslednji teden.

DRU – Ravnine obpanonskega sveta_ZAPIS

 ŠPOMet žogice

SLJInterpretativno branje pesmi

Kaj pa je to, se boste morda vprašali…..

Interpretativno ali doživeto branje je posebna oblika glasnega branja. Primerno je zlasti za branje umetnostnih besedil, torej tudi pesmi. S tovrstnim branjem se ukvarjajo predvsem dramski igralci. Ob posebnih priložnostih interpretativno berejo tudi radijski in televizijski voditelji, učitelji pri pouku književnosti v šoli, včasih pa tudi priložnostni bralci (slavnostni govori na porokah, obletnicah, branje pesmi za rojstni dan,…) Danes pa se boste v INTERPRETATIVNEM, torej doživetem branju preizkusili vi sami.

Doživeto boste prebrali pesem Josipa Stritarja OBA JUNAKA.

Pesem najdete v BERILU na str. 50, 51 ali na povezavi Berilo 5_OBA JUNAKA.

NAVODILO:

 • Pesem najprej potiho preberi nato pa se sam pripravi na doživeto glasno branje. (3 x glasno in doživeto, sam zase, preberi pesem pred ogledalom)
 • Doma si izberi poslušalca (mamo ali očeta, brata, sestro…) in mu pesem lepo, v primernem tempu, jasno in interpretativno preberi pesem.
 • Za konec ustno odgovori na vprašanja v berilu(zelen okvirček)

NIT – Naprave in stroji_Rešitve

MATDZ za MAT 2.del / str.109 in str. 151/ 1.naloga

REŠITVE MINUTA ZA DELJENJE  DZ za MAT 2.del str. 108 / 8.nal.

345 : 43 = 8, ost.1

653 : 76 = 8, ost.45

974 : 98 = 9, ost. 92

457 : 65 = 7, ost.2

341 : 43 = 7, ost 40

437 : 65 = 6, ost 6

ANGLEŠČINA 5. A

Glej ponedeljek – pregled in ponavljanje snovi

NIP5 – RAČUNALNIŠTVO:

Učenci dokončajte projekt Poštevanka. Na videokonferenci pa se dobimo naslednji teden.

POMOČ BOSTE NAŠLI NA TEJ POVEZAVI

POZITIVA DNEVA

Svoja življenja živimo na podlagi tega, kar verjamemo o svojem svetu, sebi, svojih zmožnostih in omejitvah. (Gregg Braden)

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo najdeš tukaj.

SLOVENSKI JEZIK- 6.A IN 6.B

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 76 in 77.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

 • V učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6, na str.166 in 167, reši ŠPELA SE PREIZKUSI

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP – FRANCOŠČINA

S pomočjo spletnih vaj ponovi pridevnike za opis besed. Na drugi povezavi najdeš križanko, ki jo boš rešil/a s pomočjo slik.

https://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Description/image/AudioImagesDescription_qcm.htm

http://fr.ver-taal.com/motscroises_descriptionpersonne.htm

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENSKI JEZIK- 6.A IN 6.B

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši naloge na str. 76 in 77.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

 • V učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6, na str.166 in 167, reši ŠPELA SE PREIZKUSI

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

GLASBENA UMETNOST –

Dragi šestošolci

Za današnjo uro glasbe si bomo vzeli malce predaha, kajti spomnila bi vas, da še niste vsi oddali naloge za oceno. Hvala vsem, ki ste to skrbno opravili in vse naredili do časa.

V priponkah si lahko še enkrat preberete, kakšne so bile naloge in kriterije po katerih so naloge ocenjene. Nekateri ste poslali, vendar ste dobili navodila po dopolnitvi naloge. Tudi to dopolnite.

Da boste res vsi opravili naloge dobro, sem rok za oddajo podaljšala do petka, 22. maja 2020.  učiteljica Vanja

NIP – FRANCOŠČINA

S pomočjo spletnih vaj ponovi pridevnike za opis besed. Na drugi povezavi najdeš križanko, ki jo boš rešil/a s pomočjo slik.

https://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Description/image/AudioImagesDescription_qcm.htm

http://fr.ver-taal.com/motscroises_descriptionpersonne.htm

ANGLEŠČINA:

 

 

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA: ŠTEVILO STAVČNIH ČLENOV, VPRAŠALNICE

Danes bomo utrjevali znanje iz prejšnje ure. Rešili boste učni list, kjer boste ugotavljali število stavčnih členov in se po njih pravilno vprašali. (UČNI LIST – STAVČNI ČLENI IN VPRAŠALNICE – vaje) Rešen učni list skenirajte ali fotografirajte in mi ga danes (torek, 19. 5. 2020) pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com

IP – FRANCOŠČINA

Ponovi snov za nazaj, predvsem pokusi čim bolj podrobno opisovati svoj dan v francoščini (zdaj, ko si doma) in ponovi izraze z glagolom faire. V četrtek se bomo najverjetneje dobili v spletni konferenci, da naredimo pregled snovi in vadimo za ustno ocenjevanje znanja.

IP ROKOMET: tisti, ki še niste opravili naloge prejšnjega tedna, to naredite do petka, 22. 5. 2020. Ostali ste ta teden prosti.

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7a 18 5 in 22 5 2020

MATEMATIKA:

Ob 8.00 uri se dobimo v videokonferenčni sobi.

SLOVENŠČINA (2 šol. uri) – Prepiši snov v zvezek in reši naloge: Poved in stavek

 

 

ANGLEŠČINA

Danes napiši dialog po modelu iz učbenika na strani 89 (naloga 7) – Predstavljaj si, da s prijatelji v vrsti čakaš na šolsko kosilo. Uporabljaj izraze kot so: What would you like… I’d like a/an/some… No, thank you, Yes, please….

Dialog pošlji v popravek učiteljici, najbolje kot wordov dokument.

IP – FRANCOŠČINA

Ponovi snov za nazaj, predvsem pokusi čim bolj podrobno opisovati svoj dan v francoščini (zdaj, ko si doma) in ponovi izraze z glagolom faire. V četrtek se bomo najverjetneje dobili v spletni konferenci, da naredimo pregled snovi in vadimo za ustno ocenjevanje znanja.

IP ROKOMET: tisti, ki še niste opravili naloge prejšnjega tedna, to naredite do petka, 22. 5. 2020. Ostali ste ta teden prosti.

MATEMATIKA:

Ob 8.00 uri se dobimo v videokonferenčni sobi.

ANGLEŠČINA:

 

 

2. skupina

NAVODILA ZA DELO

3. skupina

Danes utrdi znanje časa Present Perfect z vajami na spodnjih dveh povezavah. Če je potrebno, si prej še enkrat preberi, kako ta čas tvorimo (razlaga prejšnjih ur). Ne pozabi: uporabiš pomožnik HAVE ali HAS + 3. obliko glagola.

https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/present_perfect.html

SLOVENŠČINA (vse tri skupine) – delo za 3 šol. ure. APEL IN ČEVLJAR, preberi in prisluhni pesmi (pazi na tri povezave).

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo avtoportret. Kar nekaj nalog sem že prejela. Tudi ostale prosim, da mi delo vmesno pošiljate na komentarje. Tako vam bo lažje delati.

KEMIJA – dokončaj svojo seminarsko nalogo. Rok za oddajo je danes 19. 5. 2020.

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

TiT:

V tem tednu zaključite delo, ki ste ga začeli prejšnji teden (učni list Gonila). Tisti, ki ste učni list že rešili, ste v tem tednu prosti, ostali pa rešite in pošljite na moj mail naslov.

Rešitve bomo preverili prihodnji teden na videokonferenci.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Wo ist Hector?  (Kje je Hector?)

Prijavite se v https://www.irokusplus.si/ Maximal 2 (interaktivni učbenik) in si oglejte video pri nalogi v UČB 51/18a (pogovor med Alicio in Janom ter iskanje psa). Hector je namreč Alicijin pes. Nato preberite deset trditev, ki se nanašajo na posnetek. Na desni strani označite, kdo jih izgovori (Alicia, Jan, neka ženska, Diego – Alicijin brat). Posnetek si ponovno oglejte, preverite pravilnost rešitev, nato pa izjave razvrstite v pravilno zaporedje. Pri nalogi UČB 51/18b vpišite črke v pravilno zaporedje. Katero izjavo dobite? Rešitev mi danes pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLEŠČINA:

 

 

2. skupina

NAVODILA ZA DELO

3. skupina

Danes utrdi znanje časa Present Perfect z vajami na spodnjih dveh povezavah. Če je potrebno, si prej še enkrat preberi, kako ta čas tvorimo (razlaga prejšnjih ur). Ne pozabi: uporabiš pomožnik HAVE ali HAS + 3. obliko glagola.

https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/present_perfect.html

SLOVENŠČINA (vse tri skupine) – delo za 3 šol. ure. APEL IN ČEVLJARpreberi in prisluhni pesmi (pazi na tri povezave).

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo avtoportret. Kar nekaj nalog sem že prejela. Tudi ostale prosim, da mi delo vmesno pošiljate na komentarje. Tako vam bo lažje delati.

KEMIJA – dokončaj svojo seminarsko nalogo. Rok za oddajo je danes 19. 5. 2020.

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

TiT:

V tem tednu zaključite delo, ki ste ga začeli prejšnji teden (učni list Gonila). Tisti, ki ste učni list že rešili, ste v tem tednu prosti, ostali pa rešite in pošljite na moj mail naslov.

Rešitve bomo preverili prihodnji teden na videokonferenci.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Wo ist Hector?  (Kje je Hector?)

Prijavite se v https://www.irokusplus.si/ Maximal 2 (interaktivni učbenik) in si oglejte video pri nalogi v UČB 51/18a (pogovor med Alicio in Janom ter iskanje psa). Hector je namreč Alicijin pes. Nato preberite deset trditev, ki se nanašajo na posnetek. Na desni strani označite, kdo jih izgovori (Alicia, Jan, neka ženska, Diego – Alicijin brat). Posnetek si ponovno oglejte, preverite pravilnost rešitev, nato pa izjave razvrstite v pravilno zaporedje. Pri nalogi UČB 51/18b vpišite črke v pravilno zaporedje. Katero izjavo dobite? Rešitev mi danes pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com

SLOVENŠČINA: William Shakespeare: ROMEO IN JULIJA (Balkonski prizor)

 

 

Motiv nesrečnih ljubimcev iz Verone so literarno upodobili številni književniki, med njimi pa je gotovo najbolj znan angleški dramatik W. Shakespeare s svojo tragedijo. Preberi odlomek iz tega znamenitega dramskega besedila (berilo, str. 70-74). Vidimo lahko, da gre za zelo poetičen način izražanja, nabit s čustvi obeh glavnih literarnih oseb, včasih spominja na poezijo. V zvezek za književnost pisno odgovori na vprašanja v berilu (Raziskujmo besedilo, str. 75). Odgovori naj bodo podrobni. Preberi tudi razlago v sklopih Potujmo v svet književnosti in Kaj vem o dramatiku (berilo, str. 75).

LIKOVNO SNOVANJE 3: nadaljujemo z nalogo Preoblikovanje domače kraja. Kar nekaj fotografij sem že prejela. Tudi ostale prosim, da mi delo vmesno pošiljate na komentarje.

KEMIJA navodilo za delo najdeš tukaj.

BIOLOGIJA: Biologija 9b,a 18 do 22 5 2020

GLASBENA UMETNOST

ANGLEŠČINA:

 

 

Navodila za delo najdeš TUKAJ.

SLOVENŠČINA: Charles in Mary Lamb: ROMEO IN JULIJA

Nesrečna ljubezenska zgodba Romea in Julije že stoletja pretresa ljudi. Botrovalo ji je namreč slepo sovraštvo med njunima rodbinama. Podrobneje spoznajmo njuno zgodbo. V berilu preberi besedilo na str. 80-86. V zvezek za književnost napiši strnjeno obnovo besedila v 8 povedih. Nato odgovori na vprašanja na str. 87 (Raziskujmo besedilo, prvi štirje sklopi vprašanj v prvem stolpcu).

LIKOVNO SNOVANJE 3: nadaljujemo z nalogo Preoblikovanje domače kraja. Kar nekaj fotografij sem že prejela. Tudi ostale prosim, da mi delo vmesno pošiljate na komentarje.

KEMIJA navodilo za delo najdeš tukaj.

GLASBENA UMETNOST

DSP – IRENA ZAJC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

SREDA, 20. 5. 2020
SLJ: Prijavnica

Preberi in ustno odgovori – Prijavnica (3 strani). Nato reši naloge v DZ str. 95 (1. a ustno), str. 96 (1. b in c – izpolni za svojo željo) ter na str. 97 reši 4. nalogo v zvezek.

MAT: Merimo čas

Preberi snov in reši naloge v DZ str. 30, 31, 32 in 33.

NIT: Kraljestvo živali

Preberi KRALJESTVO ŽIVALI. Nato reši učni list Kraljestvo živali – nevretenčarji.

ŠPO: Športne vaje

NIP – FRANCOŠČINA

Oglej si francosko pesmico, kjer nastopa različno sadje. Poskušaj si zapomniti kako sadje poimenujemo po francosko.

https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM

MAT – DZ za MAT 2.del, str. 111,112 – reši naloge

Na str. 112 in 113 zelo natančno preberi UČENOST JE MODROST

SLJOpis predmeta

Kadar opisujemo nek predmet, moramo ta predmet dobro poznati. Poznati moramo njegovo obliko, velikost, barvo, težo, materilal, uporabnost in značilnosti. Natančen opis predmeta je koristen tudi pri iskanju izgubljenega predmeta.

DZ za SLJ 2.del, str. 52/3 in  str. 53/ 4 

DRU – Danes boste podrobneje spoznali gričevje obpanonskega sveta. Najprej si na povezavi oglejte ppt projekcijo nato pa v zvezke zapišite bistvene podatke.

PPT Projekcija: Gričevja_obpanonskega_sveta

Zapis v zvezek za DRU: Gričevja obpanonskega sveta

ŠPO Tek , fartlek

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

NIP – FRANCOŠČINA

Oglej si francosko pesmico, kjer nastopa različno sadje. Poskušaj si zapomniti kako sadje poimenujemo po francosko.

https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM

POUK NA DALJAVO 20. 5. ŠEBRELJE

 

 

 

ANGLEŠČINA – 4. razred

Zdaj že poznamo nekaj angleških izrazov za prostore v hiši in pohištvo. Da si osvežiš spomin si oglej tale posnetek https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc&t=26s

Spoznali smo tudi izraz there is/are. Se še spomniš tega izraza iz prejšnjega tedna? Danes utrdi to znanje – reši vaje in preberi besedila v učbeniku na straneh 98, 99 in 100 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO1UC&pages=98-99

Nalogo 2 na strani 99 (zapis kratkega besedila o svoji hiši) naredi na koncu ter slikaj kar si napisal/a in pošlji učiteljici na naslov turk.sanja@gmail.com

POZITIVA DNEVA

Ena izmed najbolj žalostnih stvari, ki jih vem o človekovi naravi, je to, da vsi skušamo odlagati življenje. Vsi sanjamo o nekem čarobnem nasadu vrtnic onkraj obzorja – namesto da bi uživali ob pogledu na vrtnice, ki danes cvetijo pred našim oknom. (Dale Carnegie)

RAZREDNA URA: ob 8.00 se dobimo v spletni učilnici.
Povezava: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-6ab/
Geslo: ru6ab

 

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENSKI JEZIK- 6.A IN 6.B

BERILO 6

Polonca Kovač: Tega pa otrok ne razume

 • Preberi besedilo (2x)
 • V zvezek za književnost napiši naslov Polonca Kovač: Tega pa otrok ne razume
 • Prepiši male učenosti
 • Preberi Kaj vem o pisateljici
 • Odgovori na vprašanja Pripoved je tudi tvoja
 • Ilustracija

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA- 6.A IN 6.B

 • V zvezek za matematiko napiši naslov KOT IN KROG
 • Pod naslov napiši podnaslov KOT
 • Dvakrat preberi besedilo in rešene primere na str. 171 in 172 v učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6
 • V zvezek prepiši POMNI in »tabletko«
 • Prepiši rešena primera 1 in 2

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP6 – RAČUNALNIŠTVO:

Učenci dokončajte projekt Abeceda.. Na videokonferenci pa se dobimo naslednji teden.

GEOGRAFIJA (19.5.- 25.5.) :

Zemljevidi se razlikujejo
Učbenik str. 15, 16.
Preberi in napiši kratko obnovo.

NIP – FRANCOŠČINA

Oglej si francosko pesmico, kjer nastopa različno sadje. Poskušaj si zapomniti kako sadje poimenujemo po francosko.

https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM

TIT:

Ob 9.oo, se dobimo kar v konferenčni sobi, ki jo boste uporabili že za razredno uro. Za prijavne podatke glej zgora, k razredni uri.

RAZREDNA URA: ob 8.00 se dobimo v spletni učilnici.
Povezava: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-6ab/
Geslo: ru6ab

 

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

 

SLOVENSKI JEZIK- 6.A IN 6.B

BERILO 6

Polonca Kovač: Tega pa otrok ne razume

 • Preberi besedilo (2x)
 • V zvezek za književnost napiši naslov Polonca Kovač: Tega pa otrok ne razume
 • Prepiši male učenosti
 • Preberi Kaj vem o pisateljici
 • Odgovori na vprašanja Pripoved je tudi tvoja
 • Ilustracija

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA- 6.A IN 6.B

 • V zvezek za matematiko napiši naslov KOT IN KROG
 • Pod naslov napiši podnaslov KOT
 • Dvakrat preberi besedilo in rešene primere na str. 171 in 172 v učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6
 • V zvezek prepiši POMNI in »tabletko«
 • Prepiši rešena primera 1 in 2

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP6 – RAČUNALNIŠTVO:

Učenci dokončajte projekt Abeceda.. Na videokonferenci pa se dobimo naslednji teden.

GEOGRAFIJA (19.5.- 25.5.) :

Zemljevidi se razlikujejo
Učbenik str. 15, 16.
Preberi in napiši kratko obnovo.

NIP – FRANCOŠČINA

Oglej si francosko pesmico, kjer nastopa različno sadje. Poskušaj si zapomniti kako sadje poimenujemo po francosko.

https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM

TIT:

Ob 9.oo, se dobimo kar v konferenčni sobi, ki jo boste uporabili že za razredno uro. Za prijavne podatke glej zgora, k razredni uri.

ANGLEŠČINA:

 

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA: 2. OSEBEK, 3. PREDMET

Včerajšnja domača naloga ni bila najlažja, ker sem po oddanih izdelkih videla, da se je pojavljalo kar precej napak. Da bomo lahko razumeli novo snov, moramo dobro znati prejšnjo. Zato vsak zase NAJPREJ POPRAVITE včerajšnjo DN. Tu so REŠITVE. Prejšnje ure smo se naučili, da je povedek stavčni člen, ki nam pove, kaj kdo dela ali kaj se dogaja. Podčrtamo ga z vijugasto črto. Je osnovni stavčni člen, okrog katerega stojijo drugi stavčni členi. Danes bomo spoznali dva: OSEBEK in PREDMET. V zvezek za jezik si zapišite razlago – 2. OSEBEK, 3. PREDMET (LINK). Zapomnite si, kaj izraža osebek in kaj predmet ter rešite naloge od DZ 81/9 do 82/12 ter UČNI LIST OSEBEK IN PREDMET – vaje (LINK).

MATEMATIKA:

Delajte in urejajte projektno nalogo.

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7a 18 5 in 22 5 2020, snov pregledamo v videokonferenci, dobimo se v moji konferenčni sobi.

ONA: ONA 13 5 do 3 6 2020

GEOGRAFIJA(19.5.- 25.5.):

Indija –  Učbenik str. 90, 91.

– Površinska razdelitev
– Podnebja in rastje
– Prebivalstvo, gostota poselitve
– Problemi, ki jih ima Indija.
Preberi v učbeniku, lahko si pomagaš tudi s spletom in odgovori na zgornja vprašanja. Pisne odgovore pošlji na naslov  – roman.eberlinc@siol.net

ZGODOVINA(19.5.- 25.5.):

Rimski imperij in današnje slovensko ozemlje.

 1. Zakaj je bilo današnje slovensko ozemlje pomembno za Rimljane? Učbenik str.87, 88.
 2. Kako živahen je bil gospodarski razvoj?

Kaj nas še danes spominja na rimski imperij?  Učbenik stran 88, 89.
Napiši kratko obnovo.
Utrdi znanje s pomočjo rubrike – Ponovimo , Premisli. – učbenik str. 89.

DKE(19.5.- 25.5.):

Nekateri dejavniki vrednot
Učbenik str. 71 – 74.
Preberi tekst v učbeniku in naredi kratko obnovo in miselne vzorce.

MATEMATIKA:

 

Delajte in urejajte projektno nalogo.

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7b 18 5 do 22 5 2020, snov pregledamo v videokonferenci, dobimo se v moji konferenčni sobi.

ONA: ONA 13 5 do 3 6 2020

ANGLEŠČINA

S števnimi in neštevnimi samostalniki sta povezani tudi vprašalnici How much in How many. Obe pomenita KOLIKO, paziti pa moramo, da HOW MUCH uporabimo pred NEŠTEVNIMI samostalniki, HOW MANY pa pred ŠTEVNIMI. Odpri učbenik na strani 90 in 91 https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES2UC_NE&pages=90-91 Reši kviz na strani 90 in nato s poslušanjem preveri pravilne odgovore. Na strani 91 razlago (tabelo) prepiši v zvezek (napiši naslov HOW MUCH and HOW MANY) in jo pravilno dopolni, pod tabelo pa prepiši vaje 3A, B in C ter jih reši. Preberi še besedilo o povprečnem Američanu ter odgovori na vprašanja pod besedilom.

GEOGRAFIJA(19.5.- 25.5.):

Indija –  Učbenik str. 90, 91.

– Površinska razdelitev
– Podnebja in rastje
– Prebivalstvo, gostota poselitve
– Problemi, ki jih ima Indija.
Preberi v učbeniku, lahko si pomagaš tudi s spletom in odgovori na zgornja vprašanja. Pisne odgovore pošlji na naslov  – roman.eberlinc@siol.net

ZGODOVINA(19.5.- 25.5.):

Rimski imperij in današnje slovensko ozemlje.

 1. Zakaj je bilo današnje slovensko ozemlje pomembno za Rimljane? Učbenik str.87, 88.
 2. Kako živahen je bil gospodarski razvoj?

Kaj nas še danes spominja na rimski imperij?  Učbenik stran 88, 89.
Napiši kratko obnovo.
Utrdi znanje s pomočjo rubrike – Ponovimo , Premisli. – učbenik str. 89.

DKE(19.5.- 25.5.):

Nekateri dejavniki vrednot
Učbenik str. 71 – 74.
Preberi tekst v učbeniku in naredi kratko obnovo in miselne vzorce.

GLASBENA UMETNOST – Analize glasbenih primerov

SLOVENŠČINA – glej torek

 

BIOLOGIJABiologija 8a 20 5 2020

ANGLEŠČINA – skupina 1

Na kratko ponovimo, kakšno obliko ima čas, ki smo ga na novo spoznali prejšnji teden – PRESENT PERFECT. Ta čas tvorimo s pomožnikom HAVE ali HAS, ki mu dodamo TRETJO obliko glagola. Na primer : I HAVE CLEANED MY ROOM – Počistil/a sem sobo.  He HAS BROKEN his leg – Zlomil si je nogo. Odpri učbenik na strani 73 in v zvezek preriši modro tabelo. (Zelo nazorno razlago te tabele imaš napisano delovnem zvezku na straneh 88 in 89. Poišči oznaki 13a in 13b. Preberi si razlagi.)

V zvezek napiši PRACTICE in reši vaji 6A in 6B iz učbenika (stran 73). CELOTNE povedi prepiši v zvezek.

Dobro ponovi tretjo obliko nepravilnih glagolov, tako v pisni obliki kot tudi tako, da jih izgovarjaš.

2. skupina

NAVODILA ZA DELO

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Festigung (Präsens und Präteritum von SEIN und HABEN, Verkehrsmittel)

Prejšnji teden smo razložili, kakšne oblike imata v nemščini glagola BITI in IMETI (SEIN in HABEN) v pretekliku (Präteritum). Iz lanskega šolskega leta pa že znamo njune oblike v sedanjiku (Präsens). Reši nalogo na naslednji spletni povezavi, kjer boš vstavljal pravilne oblike. Pazi na vsebino, da boš vstavil ustrezno obliko (glede na osebo in čas). Pazi na končnice glagola:  https://learningapps.org/6055957 (Spodaj desno – modra kljukica – preverjaj pravilnost rešitev.) V naslednji nalogi najprej vstavljaj glagol SEIN (BITI) v sedanjiku, nato v pretekliku, tudi tu preveri rešitve: https://learningapps.org/6097058  Ponovimo tudi znanje o načinih potovanja, vozilih. Rešite učni list – Arbeitsblatt_28.

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo avtoportret. Kar nekaj nalog sem že prejela. Tudi ostale prosim, da mi delo vmesno pošiljate na komentarje. Tako vam bo lažje delati.

FIZIKA – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 9.00 uri.

MATEMATIKA:

Dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00 uri.

GEOGRAFIJA(19.5.- 25.5.):

Južna Amerika

Gospodarstvo Učbenik str. 75 – 77.

1.Preberi in napiši obnovo.
2.Ponavljanje in utrjevanje snovi.
3.S pomočjo rubrike – Utrdim, ponovim, raziščem – na str. 78 ponovi in utrdi snov.

DKE(19.5.- 25.5.):

Človeštvo in prihodnost

–  Problemi virov
–  Podnebne spremembe
–  Kako ukrepamo
–  Kaj lahko storimo sami
–  Obnovljivi viri
–  Tla so neobnovljivi vir

Učbenik str. 90 – 94. Preberi in napiši obnovo.
Utrjevanje snovi – Odgovori na vprašanja iz rubrike –  Ponavljanje znanja, vsebin in veščin učbenik str. 94.

IP – FRANCOŠČINA

S pomočjo slikovnega prikaza in spletnih vaj ponovi pridevnike za opis besed. Na tretji povezavi najdeš križanko, ki jo boš rešil/a s pomočjo slik.

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/decrire-une-personne-physiquement.html

https://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Description/image/AudioImagesDescription_qcm.htm

http://fr.ver-taal.com/motscroises_descriptionpersonne.htm

 

GLASBENA UMETNOST – Analize glasbenih primerov

SLOVENŠČINA – glej torek

 

ANGLEŠČINA – skupina 1

Na kratko ponovimo, kakšno obliko ima čas, ki smo ga na novo spoznali prejšnji teden – PRESENT PERFECT. Ta čas tvorimo s pomožnikom HAVE ali HAS, ki mu dodamo TRETJO obliko glagola. Na primer : I HAVE CLEANED MY ROOM – Počistil/a sem sobo.  He HAS BROKEN his leg – Zlomil si je nogo. Odpri učbenik na strani 73 in v zvezek preriši modro tabelo. (Zelo nazorno razlago te tabele imaš napisano delovnem zvezku na straneh 88 in 89. Poišči oznaki 13a in 13b. Preberi si razlagi.)

V zvezek napiši PRACTICE in reši vaji 6A in 6B iz učbenika (stran 73). CELOTNE povedi prepiši v zvezek.

Dobro ponovi tretjo obliko nepravilnih glagolov, tako v pisni obliki kot tudi tako, da jih izgovarjaš.

2. skupina

NAVODILA ZA DELO

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Festigung (Präsens und Präteritum von SEIN und HABEN, Verkehrsmittel)

Prejšnji teden smo razložili, kakšne oblike imata v nemščini glagola BITI in IMETI (SEIN in HABEN) v pretekliku (Präteritum). Iz lanskega šolskega leta pa že znamo njune oblike v sedanjiku (Präsens). Reši nalogo na naslednji spletni povezavi, kjer boš vstavljal pravilne oblike. Pazi na vsebino, da boš vstavil ustrezno obliko (glede na osebo in čas). Pazi na končnice glagola:  https://learningapps.org/6055957 (Spodaj desno – modra kljukica – preverjaj pravilnost rešitev.) V naslednji nalogi najprej vstavljaj glagol SEIN (BITI) v sedanjiku, nato v pretekliku, tudi tu preveri rešitve: https://learningapps.org/6097058  Ponovimo tudi znanje o načinih potovanja, vozilih. Rešite učni list – Arbeitsblatt_28.

FIZIKA – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 9.00 uri.

KEMIJA

Rešite preverjanje znanja v učbeniku na str. 117, 118, 119. Odgovore zapišite v zvezek. Po končanem delu fotografirajte in mi pošljite.

MATEMATIKA:

Dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00 uri

GEOGRAFIJA(19.5.- 25.5.):

Južna Amerika

Gospodarstvo Učbenik str. 75 – 77.

1.Preberi in napiši obnovo.
2.Ponavljanje in utrjevanje snovi.
3.S pomočjo rubrike – Utrdim, ponovim, raziščem – na str. 78 ponovi in utrdi snov.

DKE(19.5.- 25.5.):

Človeštvo in prihodnost

–  Problemi virov
–  Podnebne spremembe
–  Kako ukrepamo
–  Kaj lahko storimo sami
–  Obnovljivi viri
–  Tla so neobnovljivi vir

Učbenik str. 90 – 94. Preberi in napiši obnovo.
Utrjevanje snovi – Odgovori na vprašanja iz rubrike –  Ponavljanje znanja, vsebin in veščin učbenik str. 94.

IP – FRANCOŠČINA

S pomočjo slikovnega prikaza in spletnih vaj ponovi pridevnike za opis besed. Na tretji povezavi najdeš križanko, ki jo boš rešil/a s pomočjo slik.

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/decrire-une-personne-physiquement.html

https://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Description/image/AudioImagesDescription_qcm.htm

http://fr.ver-taal.com/motscroises_descriptionpersonne.htm

ROM9 – RAČUNALNIŠTVO

 

OB 10.00 SE DOBIMO NA VIDEOKONFERENCI
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo zračna perspektiva.

BIOLOGIJA – torkovo navodilo, pregledamo v videokonferenci danes.Dobimo se v moji konferenčni sobi.

FIZIKA – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00 uri.

GEOGRAFIJA(19.5.- 25.5.):

Ponavljanje in utrjevanje snovi. Učbenik str. 102 –  rubrika – Utrdim, ponovim, raziščem.
Uporabi učbenik, zvezek, zemljevid Slovenije, pomagaj si tudi s spletom.
To je priprava na zaključevanje ocen.
Se vidimo prihodnji teden.

ZGODOVINA(19.5.- 25.5.):

Ponavljanje in utrjevanje snovi.
Uporabi učbenik, zvezek, pomagaj si tudi s spletom.
Se vidimo.

IP – FRANCOŠČINA

S pomočjo slikovnega prikaza in spletnih vaj ponovi pridevnike za opis besed. Na tretji povezavi najdeš križanko, ki jo boš rešil/a s pomočjo slik.

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/decrire-une-personne-physiquement.html

https://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Description/image/AudioImagesDescription_qcm.htm

http://fr.ver-taal.com/motscroises_descriptionpersonne.htm

SLOVENŠČINA: William Shakespeare: ROMEO IN JULIJA (Balkonski prizor)

 

Motiv nesrečnih ljubimcev iz Verone so literarno upodobili številni književniki, med njimi pa je gotovo najbolj znan angleški dramatik W. Shakespeare s svojo tragedijo. Preberi odlomek iz tega znamenitega dramskega besedila (berilo, str. 70-74). Vidimo lahko, da gre za zelo poetičen način izražanja, nabit s čustvi obeh glavnih literarnih oseb, včasih spominja na poezijo. V zvezek za književnost pisno odgovori na vprašanja v berilu (Raziskujmo besedilo, str. 75). Odgovori naj bodo podrobni. Preberi tudi razlago v sklopih Potujmo v svet književnosti in Kaj vem o dramatiku (berilo, str. 75).

BIOLOGIJA – ponedeljkovo navodilo, pregledamo v videokonferenci.Dobimo se v moji konferenčni sobi.

ROM9 – RAČUNALNIŠTVO

OB 10.00 SE DOBIMO NA VIDEOKONFERENCI
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo zračna perspektiva.

FIZIKA – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00 uri.

GEOGRAFIJA(19.5.- 25.5.):

Ponavljanje in utrjevanje snovi. Učbenik str. 102 –  rubrika – Utrdim, ponovim, raziščem.
Uporabi učbenik, zvezek, zemljevid Slovenije, pomagaj si tudi s spletom.
To je priprava na zaključevanje ocen.
Se vidimo prihodnji teden.

ZGODOVINA(19.5.- 25.5.):

Ponavljanje in utrjevanje snovi.
Uporabi učbenik, zvezek, pomagaj si tudi s spletom.
Se vidimo.

IP – FRANCOŠČINA

S pomočjo slikovnega prikaza in spletnih vaj ponovi pridevnike za opis besed. Na tretji povezavi najdeš križanko, ki jo boš rešil/a s pomočjo slik.

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/decrire-une-personne-physiquement.html

https://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Description/image/AudioImagesDescription_qcm.htm

http://fr.ver-taal.com/motscroises_descriptionpersonne.htm

DSP – IRENA ZAJC

 

UP – MIJA BAVCON VENKO

Preglej in uredi zapiske.  Napiši vprašanje po elektronski pošti, kar ti ni razumljivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

 

ČETRTEK, 21. 5. 2020

 

MAT: Merimo čas – dan, ura

Preberi snov in reši naloge v DZ str. 34, 35. V zvezek napiši naslov Merimo čas in prepiši oba rumena kvadratka iz DZ str. 34, 35.

SLJ:  Reši Izpolnjevanje prijavnice.

DRU 4.B: Industrija, obrt

Preberi snov v učbeniku str. 70 in 71. V zvezek napiši naslov Kaj izdelujejo v domači pokrajini in prepiši Kaj pomeni (str. 71). Nato spodaj nariši eno poljubno industrijsko in eno poljubno obrtno dejavnost. Lahko si pomagaš s predstavitvijo od torka.

DRU 4.A: S pomočjo učbenika na str. 68 -71 ponovi gospodarske dejavnosti in reši delovni list: Gospodarske-dejavnosti.

ŠPO: Športnih 10

ANGLEŠČINA: NAVODILA ZA DELO

NIP UMETNOST: Danes vas čaka lutkovna predstava. Naših Žlobudravih bolh žal ne bomo mogle izvesti, zato pa uživajte v ogledu lutkovne predstave Zelišča male čarovnice. Napišite mi, kakšna vam je bila predstava. Kakšne so bile lutke in kako so igralci uporabljali svoj glas. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-predstave-lutkovnega-gledalisca-maribor/174679128

POMEMBNO SPOROČILO: Nekateri učenci še vedno z zamudo pošiljate naloge, ki jih je potrebno oddati oz. poslati. Danes si vzemite čas tudi za urejanje zvezkov. Preglejte, če ste opravili vse naloge. Če vam kaj manjka, dopolnite. Preverite, če ste poslali vse zahtevane naloge (GOS – Sladica, DRU – Preverjanje obsredozemski svet, NIT – Ponovimo_ stroji in naprave – GUGALNICA, SLJ – Števniki).  Mogoče vam je ostal še kakšen dolg za nazaj pri ostalih predmetih – GUM, TJA, NIP UMETNOST,…zato preverite in pošljite.

SLJ: Včeraj ste se pri uri slovenščine naučili, da je opis predmeta besedilo, ki ga povemo ali napišemo po natančnem opazovanju ter katere bistvene podatke in lastnosti moramo pri tem navesti.

Danes naredite naloge v DZ za SLJ 2. del, str. 54 /6,7,8 naloga in str. 55 / 9.in 11. naloga

 DRU – PPT Srečanje_z_dediščino_Obpanonski svet

Pri ogledu PPT projekcije bodite pozorni na zaključek projekcije, da ne pozabite zapisati bistvenih stvari v zvezek za DRU.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate nekaj zanimivosti v tem delu Slovenije.

KRAJIINSKI PARK GORIČKO https://www.youtube.com/watch?v=hLiUeXHgXJw

VULKANIJA https://www.youtube.com/watch?v=2oNj4jYpum4

VINARIUM https://www.youtube.com/watch?v=7P9Dnh37G5Q

ŠTORKLJE https://www.youtube.com/watch?v=0E9Pem9axgI

MAT – DZ za MAT 2.del str. 114 in 115

ANGLEŠČINA – 5.A

Natisni preverjanje na povezavi PREVERJANJE PETI in ga reši. Če imaš težave, si pomagaj z učbenikom in s spletnim slovarjem. Rešeno preverjanje slikaj in pošlji učiteljici do nedelje zvečer na naslov turk.sanja@gmail.com

 

NIP UMETNOST: Danes vas čaka lutkovna predstava. Naših Žlobudravih bolh žal ne bomo mogle izvesti, zato pa uživajte v ogledu lutkovne predstave Zelišča male čarovnice. Napišite mi, kakšna vam je bila predstava. Kakšne so bile lutke in kako so igralci uporabljali svoj glas. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lutkovne-predstave-lutkovnega-gledalisca-maribor/174679128

GLASBENA UMETNOST – klik na povezavo

POZITIVA DNEVA

ZAPOJ ZA SREČO

 

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENSKI JEZIK- 6.A IN 6.B

V zvezek za slovenski jezik prepiši spodnje besedilo.

VOZNI RED

Vozni red je besedilo, v katerem je napisano, katere vrste vlakov/avtobusov…vozijo v določeni smeri in ob kateri uri odpeljejo s postaj.

 • Na spletu poišči en primer voznega reda, ga stiskaj in prilepi v zvezek, lahko pa ga tudi prepišeš.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

ZGODOVINA-6.A

 • V zvezek za zgodovino napiši naslov Prve iznajdbe v prazgodovini
 • Pod naslov napiši : Izum ali iznajdba je nekaj, kar je na novo odkrito, zlasti na tehničnem področju.

Prvo orodje je bil le grobo obdelan kamen. Vseeno pa lahko rečemo, da je bil to velik izum. Njegova uporaba je za človeka pomenila večjo uspešnost v preživetju in boljše življenje. Prva kamnita orodja so bila preprosta. Izdelovali so jih s pomočjo drugega kamna. Z udarcem so izoblikovali ostre robove.

 • Napiši nov podnaslov Kaj je pomenilo odkritje ognja
 • Prepiši besedilo iz učbenika, ki je pod tem naslovom
 • Ilustriraj ogenj

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo relief.

TIT:

Danes vas čaka preizkus znanja. Prijavite se v spletno učilnico TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, kjer se vam bo ob 10.00 odprl kviz z naslovom Preizkus znanja. Kliknete na ta kviz in ga rešite, na koncu pa ne pozabite, da morat kviz oddati, tako kot ste to naredli že na preverjanju znanja. Bodite pozorni, da se pravočasno prijavite, ker bo kviz odprt le do 11.00. Želim vam veliko znanja in sreče pri reševanju.

ANGLEŠČINA:

Danes ponavljamo in utrjujemo znanje. Naredi naloge v delovnem zvezku str. 54, 56, 57. Še dodatek k navodilu za nal. 2, str. 54: pomagaj si z angleško abecedo na tak način, da se premakneš za eno črko nazaj in dobiš rešitve (predmete v sobi).

SLOVENSKI JEZIK- 6.A IN 6.B

V zvezek za slovenski jezik prepiši spodnje besedilo.

VOZNI RED

Vozni red je besedilo, v katerem je napisano, katere vrste vlakov/avtobusov…vozijo v določeni smeri in ob kateri uri odpeljejo s postaj.

 • Na spletu poišči en primer voznega reda, ga stiskaj in prilepi v zvezek, lahko pa ga tudi prepišeš.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

LIKOVNA UMETNOST: nadaljujemo z nalogo relief.

TIT:

Danes vas čaka preizkus znanja. Prijavite se v spletno učilnico TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, kjer se vam bo ob 10.00 odprl kviz z naslovom Preizkus znanja. Kliknete na ta kviz in ga rešite, na koncu pa ne pozabite, da morat kviz oddati, tako kot ste to naredli že na preverjanju znanja. Bodite pozorni, da se pravočasno prijavite, ker bo kviz odprt le do 11.00. Želim vam veliko znanja in sreče pri reševanju.

 

ANGLEŠČINA: 

Najprej preberi  besedilo o povprečnem Američanu – An average person in the USA na str. 91 v učbeniku. V slovarju zadaj v knjigi poišči besede, ki jih ne razumeš in jih skupaj s slovenskim prevodom zapiši v zvezek. Nato v zvezek prepiši vprašanja iz nal. 4B in odgovori na vprašanja. Potem ponovi snov zadnjih dveh ur po zvezku in naredi naloge v DZ str. 60 in 61.

LIKOVNO SNOVANJE 1: nadaljujemo z nalogo kartonski čevelj

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Duzen und Siezen (Tikanje in vikanje)

Prijavite se v https://www.irokusplus.si/ Maximal 1 (interaktivni učbenik) in poslušajte posnetek pri nalogi v UČB 63/14b. Slišimo lahko, da Jan gospo Stegemann (učiteljico matematike) ogovarja Sie (Vi) – jo vika, ona njega pa du (ti) – ga tika. Oglejte si tabelo MEMO (UČB 63): prijatelje in družino tikamo (du), odrasle nečlane družine pa vikamo (Sie). V zvezek si zapišite razlago Duzen und Siezen (LINK). Nato se ponovno prijavite na https://www.irokusplus.si/ Maximal 1 (interaktivni DZ) in poslušajte nalogo v DZ 53/10a. Dopolnite du ali Sie. Nato v DZ 53/10b preberite odgovore k vprašanjem iz naloge a in napišite, kateri spada k posameznemu vprašanju. Ponovno poslušajte in preverite rešitve.

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7a 18 5 in 22 5 2020

IP UBE – dobimo se v videokonferenci v petek 22. 5. 2020 ob 9. uri.

SLOVENŠČINA – Poved in stavek vaja. Reši naloge na učnem listu in še danes pošlji v pregled. Če ne moreš natisniti, piši v zvezek. STAVEK IN POVED_vaje

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Duzen und Siezen (Tikanje in vikanje)

Prijavite se v https://www.irokusplus.si/ Maximal 1 (interaktivni učbenik) in poslušajte posnetek pri nalogi v UČB 63/14b. Slišimo lahko, da Jan gospo Stegemann (učiteljico matematike) ogovarja Sie (Vi) – jo vika, ona njega pa du (ti) – ga tika. Oglejte si tabelo MEMO (UČB 63): prijatelje in družino tikamo (du), odrasle nečlane družine pa vikamo (Sie). V zvezek si zapišite razlago Duzen und Siezen (LINK). Nato se ponovno prijavite na https://www.irokusplus.si/ Maximal 1 (interaktivni DZ) in poslušajte nalogo v DZ 53/10a. Dopolnite du ali Sie. Nato v DZ 53/10b preberite odgovore k vprašanjem iz naloge a in napišite, kateri spada k posameznemu vprašanju. Ponovno poslušajte in preverite rešitve.

LIKOVNO SNOVANJE 1: nadaljujemo z nalogo kartonski čevelj

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7b 18 5 do 22 5 2020

IP UBE – dobimo se v videokonferenci v petek 22. 5. 2020 ob 9. uri.

SLOVENŠČINA – glej torek

ANGLEŠČINA – 1. skupina

Danes utrdi znanje časa Present Perfect z vajami na spodnjih dveh povezavah. Če je potrebno, si prej še enkrat preberi, kako ta čas tvorimo (razlaga prejšnjih ur). Ne pozabi: uporabiš pomožnik HAVE ali HAS + 3. obliko glagola.

https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/present_perfect.html

KEMIJA

Rešite preverjanje znanja v učbeniku na str. 117, 118, 119. Odgovore zapišite v zvezek. Po končanem delu fotografirajte in mi pošljite.

IP MME – dobimo se v videokonferenci ob 8.00 uri.

SLOVENŠČINA – glej torek

BIOLOGIJABiologija 8b 21 5 2020

ANGLEŠČINA – 1. skupina

Danes utrdi znanje časa Present Perfect z vajami na spodnjih dveh povezavah. Če je potrebno, si prej še enkrat preberi, kako ta čas tvorimo (razlaga prejšnjih ur). Ne pozabi: uporabiš pomožnik HAVE ali HAS + 3. obliko glagola.

https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/present_perfect.html

IP MME – dobimo se v videokonferenci ob 8.00 uri.

GLASBENA UMETNOST – Analize glasbenih primerov

ANGLEŠČINA:

Danes nadaljujemo z razlago pogojnih odvisnikov. Za začetek GLASBENI UVOD. Poslušaj, spremljaj besedilo in opazuj vse povedi, v katerih se pojavi if. Potem vzemi zvezek in prepiši  RAZLAGO.

SLOVENŠČINA: Tragedija, notranja zgradba dramskega besedila  (dramski trikotnik)

Najprej v berilu na str. 87 preberi razlago o značilnostih tragedije (Potujmo v svet književnosti). Tragedija spada med klasična dramska besedila, pri katerih je dogajanje razporejeno v značilni DRAMSKI TRIKOTNIK s petimi ključnimi dogajalnimi deli (zasnova, zaplet, vrh, razplet, razsnova). V zvezke za književnost pisno reši nalogo, kjer boš napisal, kako je v teh pet značilnih enot razporejeno dogajanje v Romeu in Juliji (berilo, str. 87, Raziskujmo besedilo5. naloga; reši tudi 6. nalogo – predstavitev osebe). Nato v zvezke zapiši o značilnostih TRAGEDIJE (LINK) in si jih zapomni.

BIOLOGIJA: uro smo opravili včeraj.

RAZREDNA URA: Ob  11.00 uri se dobimo v videokonferenci. Udeležba je obvezna.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Mein Lieblingskleidungsstück und mein Kleidungsstil; Auf dem Flohmarkt

Za e-knjigo (WriteReader) bomo danes pripravili (podobno kot zadnjič za šport) svoje prispevke na temo oblačil. Ob pomoči učbenika Maximal 3 (UČB 52-53, DZ 44-45) in učnega lista iz prejšnje ure (Arbeitsblatt Mode, zlasti nalogi 1.2 in 1.3) napiši, kateri so tvoji najljubši oblačilni kosi, kako izgledajo (opiši jih), zakaj so najljubši (uporabi pridevnike, npr. so praktični, lepi, udobni … ) in kakšen je tvoj oblačilni slog (npr. trendovski, športen … ). Napiši 10 povedi. Besedilo mi danes (21. 5. 2020) do večera pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com Potrudite se, ker bomo tudi ta besedila objavili.

Zdaj pa se vrnimo k Leni in Vincentu. Lena je v Berlinu na obisku pri očetu, kjer živi tudi njena simpatija Vincent. Oglejte si dogajanje na tamkajšnjem bolšjem trgu (Flohmarkt). Prijavite se na https://www.irokusplus.si/ Maximal 3 (interaktivni učbenik) in si oglejte video pri nalogi v UČB 60/1b. Nato rešite naloge UČB 60/1a in 1c ter DZ 50/1.

ANGLEŠČINA:

Danes nadaljujemo z razlago pogojnih odvisnikov. Za začetek GLASBENI UVOD. Poslušaj, spremljaj besedilo in opazuj vse povedi, v katerih se pojavi if. Potem vzemi zvezek in prepiši  RAZLAGO.

SLOVENŠČINA: Tragedija, notranja zgradba dramskega besedila  (dramski trikotnik)

Najprej v berilu na str. 87 preberi razlago o značilnostih tragedije (Potujmo v svet književnosti). Tragedija spada med klasična dramska besedila, pri katerih je dogajanje razporejeno v značilni DRAMSKI TRIKOTNIK s petimi ključnimi dogajalnimi deli (zasnova, zaplet, vrh, razplet, razsnova). V zvezke za književnost pisno reši nalogo, kjer boš napisal, kako je v teh pet značilnih enot razporejeno dogajanje v Romeu in Juliji (berilo, str. 87, Raziskujmo besedilo5. naloga; reši tudi 6. nalogo – predstavitev osebe). Nato v zvezke zapiši o značilnostih TRAGEDIJE (LINK) in si jih zapomni.

RAZREDNA URA: Ob  11.00 uri se dobimo v videokonferenci. Udeležba je obvezna.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Mein Lieblingskleidungsstück und mein Kleidungsstil; Auf dem Flohmarkt

Za e-knjigo (WriteReader) bomo danes pripravili (podobno kot zadnjič za šport) svoje prispevke na temo oblačil. Ob pomoči učbenika Maximal 3 (UČB 52-53, DZ 44-45) in učnega lista iz prejšnje ure (Arbeitsblatt Mode, zlasti nalogi 1.2 in 1.3) napiši, kateri so tvoji najljubši oblačilni kosi, kako izgledajo (opiši jih), zakaj so najljubši (uporabi pridevnike, npr. so praktični, lepi, udobni … ) in kakšen je tvoj oblačilni slog (npr. trendovski, športen … ). Napiši 10 povedi. Besedilo mi danes (21. 5. 2020) do večera pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com Potrudite se, ker bomo tudi ta besedila objavili.

Zdaj pa se vrnimo k Leni in Vincentu. Lena je v Berlinu na obisku pri očetu, kjer živi tudi njena simpatija Vincent. Oglejte si dogajanje na tamkajšnjem bolšjem trgu (Flohmarkt). Prijavite se na https://www.irokusplus.si/ Maximal 3 (interaktivni učbenik) in si oglejte video pri nalogi v UČB 60/1b. Nato rešite naloge UČB 60/1a in 1c ter DZ 50/1.

KEMIJA – navodilo za delo najdete tukaj.

DSP – IRENA ZAJC

UP – TANJA M. – Na elektronski pošti te čaka povezava za videokonferenco in geslo. Začneva ob 8:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

PETEK, 22. 5. 2020

SLJ: Reši naloge za CICI VESELO ŠOLO na povezavi:

https://www.ucimse.com/promo/cici-vesela-sola-2019-2020/cici-vesela-sola-2019-2020-4-razred

Naloge lahko rešuješ brez prijave. Če se boš prijavil, boš ob koncu leta dobil pohvalo. Več informacij dobiš na: www.ucimse.com

MAT: Merimo čas – minuta, sekunda

Preberi snov in reši naloge v DZ str. 36, 37, 38.

NIT: Preberi Zivali_v_nasi_okolici. Naloga te čaka na zadnji strani predstavitve.

ŠPO: Glej navodila za četrtek – Športnih 10.

 

GOS – Zlaganje majic

Verjetno ste v tem tednu, ko ste bolj aktivno sodelovali pri delu doma, ugotovili, da nam ta hišna opravila vzamejo kar nekaj časa. Izpolnjen list tedenskega izziva, ki ste ga opravili, pospravite v mapo. Starši list podpišejo in tako potrdijo, da ste ta dela z veseljem in res opravili. Tokrat je pred vami nov izziv. Izdelali boste pripomoček za zlaganje majic. Navodilo je v prilogi.

Svoji učiteljici gospodinjstva pošljite eno fotografijo, kako z doma izdelanim pripomočkom zlagate majice.Pripomoček lahko posodite tudi očetu.

Priloga = Praktično delo v spremstvu odraslih = NAVODILO ZA DELO

 NIT – Zrak za dihanje in fotosintezo

 Najprej si o tem preberite v UČB za NIT str. 96 – 98, nato pa si oglejte VIDEOPOSNETEK Temu sledi zapis v zvezek.NIT_zapis v zvezek

ŠPOŠtafetne igre

SLJ – Naprave skozi čas

Pri DRU že kar nekaj časa potujemo po Sloveniji in se učimo značilnosti pokrajin ter spoznavamo način življenja in dela ljudi v preteklih časih. O tem, kako je bilo včasih, nam lahko veliko povedo tudi starejši ljudje. Marsikaj se je spremenilo. Včasih je bilo v naši okolici tudi veliko mlinov. Spomnite se na učno uro v muzeju, ko smo pregledovali stare slike.

V DZ za SLJ 2.del str. 64 preberite besedilo z naslovom MLINI, nato pa rešite 2. 3. in 4. nalogo

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

 

ANGLEŠČINA:

Danes ponavljamo in utrjujemo znanje. Naredi naloge v delovnem zvezku str. 54, 56, 57. Še dodatek k navodilu za nal. 2, str. 54: pomagaj si z angleško abecedo na tak način, da se premakneš za eno črko nazaj in dobiš rešitve (predmete v sobi).

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

Na strani you tube vtipkaj Infodrom: Zdravilo za koronavirus

 • Dvakrat si oglej posnetek
 • V zvezek za književnost napiši naslov Zdravilo za koronavirus
 • Pod naslov odgovori na vprašanja:
 1. Kaj so virusi? Ilustriraj virus in dopiši glavne sestavine virusa.
 2. Kaj si prizadevajo znanstveniki?
 3. Koliko časa bo potrebno počakati na nova zdravila?
  (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

 • V učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6, na str. 172, reši naloge 1,2,3,4,5 in 6 ter prepiši POMNI (grška abeceda)

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

GOSPODINJSTVO: Navodila za delo

NARAVOSLOVJE: dobimo se v videokonferenci.

 

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

Na strani you tube vtipkaj Infodrom: Zdravilo za koronavirus

 • Dvakrat si oglej posnetek
 • V zvezek za književnost napiši naslov Zdravilo za koronavirus
 • Pod naslov odgovori na vprašanja:
 1. Kaj so virusi? Ilustriraj virus in dopiši glavne sestavine virusa.
 2. Kaj si prizadevajo znanstveniki?
 3. Koliko časa bo potrebno počakati na nova zdravila?
  (FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

 • V učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6, na str. 172, reši naloge 1,2,3,4,5 in 6 ter prepiši POMNI (grška abeceda)

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

GOSPODINJSTVONavodila za delo

NARAVOSLOVJE: dobimo se v videokonferenci.

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA: 4. PRISLOVNA DOLOČILA

Nekateri še niste poslali rešenega lista Stavčni členi in vprašalnice. Naredite to danes. // Prejšnje ure smo spoznali tri stavčne člene: povedek, osebek in predmet. Danes bomo spoznali še enega: PRISLOVNA DOLOČILA. Teh je več vrst. V zvezek za jezik si zapišite razlago: PRISLOVNA DOLOČILA (LINK). Zapomnite si, kaj izražajo prislovna določila ter rešite naloge od DZ 82/13 do 84/17 in nalogo na učnem listu PRISLOVNA DOLOČILA (LINK).

IP SPH: Tiste, ki imate vse oddano in vas nisem prosila še za dodatne popravke ste ta teden prosti. Lahko se posvetite izdelavi projektne naloge. Ostali, ki pa nimate še vseh obveznosti oddanih, boste dobili na elektronski naslov, kaj vam še manjka. Pošljete mi manjkajoče obveznosti najkasneje do 28.5.2020.

IP UBE – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 9.00 uri.

MATEMATIKA:   

Uredi, preglej  in oddaj projektno nalogo.

LIKOVNA UMETNOST: Zadnja ura za izdelavo barvne monotipije. Zaključite z nalogo in pošljite izdelke.

 

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7b 18 5 do 22 5 2020

 

IP SPH: Tiste, ki imate vse oddano in vas nisem prosila še za dodatne popravke ste ta teden prosti. Lahko se posvetite izdelavi projektne naloge. Ostali, ki pa nimate še vseh obveznosti oddanih, boste dobili na elektronski naslov, kaj vam še manjka. Pošljete mi manjkajoče obveznosti najkasneje do 28.5.2020.

IP UBE – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 9.00 uri.

MATEMATIKA:   

Uredi, preglej  in oddaj projektno nalogo.

 

ANGLEŠČINA

2. skupina

Danes vadimo present perfect in nepravilne glagole –  NAVODILA ZA DELO . Ko končaš, poslikaj zvezek z nalogami tega tedna in pošlji na ang.writing@gmail.com

1. in 3. skupina

Reši vaje v delovnem zvezku na strani 50 in 51. Slušno nalogo na strani 51 poslušaj na CD-ju ali na povezavi https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3DZ_NE&pages=51&layout=single.

Šele po koncu reševanja si oglej rešitve. Pogledaš jih tako, da odpreš spletno verzijo delovnega zvezka in klikneš na kljukico na desni strani ob številki strani. Tako lahko preveriš tudi rešitve za prejšnje strani, ki si jih že rešil/a.

SLOVENŠČINA – glej torek

FIZIKA – delo ste opravili v sredo.

MATEMATIKA:   

Uredi, preglej  in oddaj projektno nalogo.

FILMSKA VZGOJA: Zaključujemo z nalogo slikofrc. Kdor še ni poslal, ima še ta teden časa. Naloga je za oceno.

ANGLEŠČINA

2. skupina

Danes vadimo present perfect in nepravilne glagole –  NAVODILA ZA DELO . Ko končaš, poslikaj zvezek z nalogami tega tedna in pošlji na ang.writing@gmail.com .

1. in 3. skupina

Reši vaje v delovnem zvezku na strani 50 in 51. Slušno nalogo na strani 51 poslušaj na CD-ju ali na povezavi https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3DZ_NE&pages=51&layout=single.

Šele po koncu reševanja si oglej rešitve. Pogledaš jih tako, da odpreš spletno verzijo delovnega zvezka in klikneš na kljukico na desni strani ob številki strani. Tako lahko preveriš tudi rešitve za prejšnje strani, ki si jih že rešil/a.

SLOVENŠČINA – glej torek

BIOLOGIJABiologija 8b 22 5 2020

MATEMATIKA:   

Uredi, preglej  in oddaj projektno nalogo.

FILMSKA VZGOJA: Zaključujemo z nalogo slikofrc. Kdor še ni poslal, ima še ta teden časa. Naloga je za oceno.

RAZREDNA URA: Vsi učenci oz. vaši starši morate danes (petek, 22. 5. 2020) do 9. ure na e-naslov razredničarke poslati DVA IZPOLNJENA OBRAZCA – PRIJAVNICO in IZJAVO: prijavnica_jv_opb_kosila_2   http://www.os-cerkno.si/files/2020/05/Izjava_ob_vstopu.pdf   Oba obrazca tudi natisnite in ju v ponedeljek zjutraj prinesite s seboj v šolo.

ANGLEŠČINA:

Vadi second conditional na tej povezavi:

https://www.perfect-english-grammar.com/second-conditional-exercise-1.html

Vadi zero, first in second conditional na tej spletni strani:

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/conditional_sentences.html

 Naredi nekaj vaj iz vsakega okvira!

NASLEDNJI TEDEN SE VIDIMO V ŠOLI, NE POZABI PRINESTI ZVEZKA IN DELOVNEGA ZVEZKA!

SLOVENŠČINA: Karel Čapek: ROMEO IN JULIJA (parodija)

Neko resno, celo tragično literarno delo lahko predelamo na način, da postane lahkotno, zafrkljivo, komično, da vzbuja nasmeške  ali celo glasen smeh. Taki predelavi strokovno pravimo PARODIJA. Češki literat Karel Čapek je ustvaril parodijo Romea in Julije. Preberi jo v berilu na str. 88-92, nato pa v zvezek za književnost pisno odgovori na vprašanja  (str. 93, Raziskujmo besedilo). V ponedeljek s seboj prinesite OBA ZVEZKA in DZ.

IP SPH: Tiste, ki imate vse oddano in vas nisem prosila še za dodatne popravke ste ta teden prosti. Lahko se posvetite izdelavi projektne naloge. Ostali, ki pa nimate še vseh obveznosti oddanih, boste dobili na elektronski naslov, kaj vam še manjka. Pošljete mi manjkajoče obveznosti najkasneje do 28.5.2020.

KEMIJA – navodilo za delo najdete tukaj.

MATEMATIKA:   

Preglej in uredi zvezek.

LIKOVNA UMETNOST: Prosim, da v ponedeljek s sabo prinesete zadnjo nalogo Zračna perspektiva, ki je za oceno. V naslednjem tednu bomo nalogo nadaljevali in zaključili v šoli.

 

RAZREDNA URA: Vsi učenci oz. vaši starši morate danes (petek, 22. 5. 2020) do 9. ure na e-naslov razredničarke poslati DVA IZPOLNJENA OBRAZCA – PRIJAVNICO in IZJAVO: prijavnica_jv_opb_kosila_2    +    http://www.os-cerkno.si/files/2020/05/Izjava_ob_vstopu.pdf   Oba obrazca tudi natisnite in ju v ponedeljek zjutraj prinesite s seboj v šolo.

ANGLEŠČINA:

Vadi second conditional na tej povezavi:

https://www.perfect-english-grammar.com/second-conditional-exercise-1.html

Vadi zerofirst in second conditional na tej spletni strani:

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/conditional_sentences.html

Naredi nekaj vaj iz vsakega okvira!

NASLEDNJI TEDEN SE VIDIMO V ŠOLI, NE POZABI PRINESTI ZVEZKA IN DELOVNEGA ZVEZKA!

SLOVENŠČINA: Karel Čapek: ROMEO IN JULIJA (parodija)

Neko resno, celo tragično literarno delo lahko predelamo na način, da postane lahkotno, zafrkljivo, komično, da vzbuja nasmeške  ali celo glasen smeh. Taki predelavi strokovno pravimo PARODIJA. Češki literat Karel Čapek je ustvaril parodijo Romea in Julije. Preberi jo v berilu na str. 88-92, nato pa v zvezek za književnost pisno odgovori na vprašanja  (str. 93, Raziskujmo besedilo). V ponedeljek s seboj prinesite OBA ZVEZKA in DZ.

MATEMATIKA:   

Preglej in uredi zvezek.

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujte z nalogo zračna perspektiva. Izdelke naslednji teden obvezno prinesite s seboj, da nadaljujemo in zaključimo v šoli.

DSP – IRENA ZAJC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

OBVESTILA UČITELJEV
IRENA ZAJC:

Če je kdo pozabil geslo za vstop v Scratch ali Tynker ali Moj Arnes, naj mi piše na elektronski naslov izajc@os-cerkno.si in mu bom poslala geslo. Prav tako mi pišite, če imate kakršnakoli vprašanja.

 

AVODILA POŠTEVANKA – SLIKA 2. LEVELA

NAVODILA ABECEDA – SLIKE LEVELOV

KARMEN LAPANJA
Ker je e-pošta šole zelo obremenjena in klapanja@os-cerkno.si lahko pošto zavrne, vas naprošam, da mi pošljete dokumente na naslov  karmen.lapanja1@gmail.com,.
ANA KOREN
UČITELJA PREDMETA ŠPORT
Vaje za prvi teden (16. 3. – 20. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

 

 

 

 

ŠPORT 1. DEL

ŠPORT 2. DEL.

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: SZS_9__1

Vaje za drugi teden (23. 3. – 27. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Vaje za tretji teden (30. 3. – 3. 4.) za vse učence od 6. do 9. razreda.

ŠPORT (ogrevanje, gibljivost)

IRENA NOVAK
Učenci, ki mi še niste pošiljali izdelkov na ang.writing@gmail.com , mi čim prej pišite na ta naslov, ker bom za aktivnosti v prihodnjih tednih rabila vaše kontakte. Mlajši učenci za pomoč prosite starše ali starejše brate in sestre.
SVETOVALNA SLUŽBA
Za učence, ki imate dodano strokovno pomoč je šolska svetovalna služba skupaj z  učiteljicami, ki izvajajo DSP, pripravila nekaj vaj za OGREVANJE MOŽGANČKOV IN VAJE ZA OGREVANJE . Seveda lahko vaje naredite tudi vsi ostali učenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vsa vprašanja in  pomoč smo dosegljivi na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

KRATKE VAJE ZA UMIRITEV IN SPROSTITEV

KAKO SE UČITI

RAZVIJANJE VEŠČIN SLUŠNE POZORNOSTI

MOJCA LIPUŽIČ MORAVEC
Učenci, za vprašanja in pomoč sem vam stalno na voljo na elektronskem naslovu: mojca.sola.cerkno@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STALNO DELO:

Za učence 8. razredov stalno velja branje domačega branja:

Dokument si lahko preneseš na računalnik ali telefon, po želji ga lahko pošljem tudi na elektronski naslov

Učenci 7. razreda se naučijo pesem na pamet:

Učenke 8. razreda, ki opravljate raziskovalno delo, naloge prejemate preko elektronske pošte.

ROMAN EBERLINC
Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

 

 

 

 

Pregled učnih vsebin

MARIJA URH LAHAJNAR
IPUBE: V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.  Če potrebuješ svoj osnutek mi piši na mail: murh@os-cerkno.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP MME- naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.

MARKO BEVK
Navodila za brezplačen dostop do e-gradiv boste našli na tej povezavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiva za TIT bodo objavljena enkrat tedensko. V ponedeljek za sedmi razred, v torek za osmi in sredo za šesti razred. Delo si sami razporedite glede na to, kdaj imate omenjeni predmet na urniku.

Ker je nabiralnik mbevk@os-cerkno.si hitro poln, mi informacije in slike o vašem delu, vprašanja, predloge… pošiljajte na naslov marko.bevk62@gmail.com.

MIJA BAVCON VENKO
Ure matematike so za vse  skupine enake, snov, ki jo objavimo, si razporediš glede na dneve, kot so po šolskem urniku (4 ure na teden).
ANICA SVETIK
Učenci IP NEMŠČINA iz 7., 8. in 9. razreda poiščite svoja uporabniška imena in gesla za dostop do eTwinninga in se nanj prijavite, ker bomo v prihodnje kakšno stvar delali tudi preko eTwinninga.
TANJA MARINAC:
IP SPH 9: Učenci, ki ste bili izbrani za obisk Mesoteke, poiščite na spletu recept za omako za burger ali pa poskušajte ustvariti povsem svojo. Recept za omako in fotografijo omake mi pošljite na gospodinjstvonadaljavo@gmail.com

 

 

 

 

ZLATA KUHALNICA: Vsi, ki si še vedno želite sodelovati na tekmovanju za Zlato kuhalnico preberite dokument: Zlata kuhalnica

GOS 6: Manjka mi še kar nekaj fotografij vaših kosil (poslati morate vsaj 2!), zato vas prosim, da mi jih čimprej pošljete na gospodinjstvonadaljavo@gmail.com.

MIJA BAVCON VENKO
Kdor bi želel v tem času reševati še dodatne in zanimive naloge jih najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na zasedenost poštnega nabiralnika, mi lahko svoje delo pošiljate tudi na ta naslov:

nadaljavomatematika@gmail.com

(Skupno število obiskov 8.528, 1 obiskov danes)
Dostopnost