POUK NA DALJAVO

PONEDELJEK, 23. 3.  2020

SLJ – GLASKOVANJE IN ZAPIS BESED – NAVODILO ZA DELO
MAT – ŠTEVILO 11 – NAVODILO ZA DELO
GUM – POSLUŠANJE GLASBE IN GIBALNO IZRAŽANJE – NAVODILO ZA DELO
ŠPO – VODENJE ŽOGE IN MET V KOŠ – NAVODILO ZA DELO

NAVODILA ZA DELO. KLINI TUKAJ.

UČNI LIST ZA MATEMATIKO: Prištevam in odštevam enice

UČNI LIST ZA SLOVENŠČINO: Male pisane črke j, p in g

ANGLEŠČINA: NAVODILA ZA DELO

MAT – Reši učni list in ustno ponovi poštevanko

UČNI LIST_SAJ BO ŠLO


SLJ – ponovi umetnostna in neumetnostna besedila na spletu:

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln37w827c

SLJ – beri

ŠPO – razgibaj celo telo

 1. SLJ: Večkrat preberi v berilu str. 96 Sovica Oka.

2.,3. LUM: Izberi si eno vlogo iz berila Sovica Oka in zanjo izdelaj lutko iz kartona ter se pripravi za dramatizacijo v šoli.

 1. MAT: Reši en delovni list.
 1. NIT: Zmesi lahko ločujemo

Preberi snov v učb. str. 88, 89 in v zvezek napiši naslov in zapiši odgovore na Tri vprašanja iz str. 89.

Na list ali v zvezek reši še spodnjo skrivanko besed, ki jo najdeš v prilogi.

Priloga: Odpadki_skrivanka

NIZ – FRANCOŠČINA:

Nauči se poimenovanja za člane družine v francoščini. Klikni na spodnjo povezavo in si oglej družinsko drevo. Nato klikni na zvočnik in poslušaj povedi ter ob poslušanju poišči omenjeno osebo na sliki.
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1431970482/contido/proxecto-web/famille/expressions.html
Oglej si še posnetek s kratko zgodbico o počitnicah. Znaš v francoščini povedati, kateri člani družine so bili na počitnicah  :)?
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-petit-frere
NIZ-RAČUNALNIŠTVO: NAVODILA ZA DELO

SLJ

 • Nadaljujete z branjem knjige za DB in pisanjem dnevnika (3-5 povedi, v mali zvezek, vsak dan)

 V kakšnem, katerem, čigavem vrtu? DZ , str. 66, 67/ 3.,5. naloga – reši naloge

MAT

 • DZ str. 95., 96., 97 – Kombinirajmo na vse možne načine – reši naloge

DRU

Zapiši v zvezek za DRU:

Bela krajina

Bela krajina je pokrajina na JV Slovenije. Na jugu jo proti Hrvaški omejuje reka Kolpa. Po pokrajini tečejo še reke Lahinja, Dobličica in Krupa. Večji kraji v Beli krajini so Črnomelj, Metlika in Semič.

Pokrajina je značilno kraška, prepoznavna po steljnikih in brezah.

STELJNIKI- To so kmetijske površine porasle z redkim brezovim gozdom in praprotjo.

NALOGA:

 1. Nariši ali prilepi sličice značilnosti Bele krajine (breza, belokranjska pogača, belokranjska pisanica, belokranjska narodna noša).
 2. Na zemljevidu SLO poišči Belo krajino, omenjene reke in večje kraje.

ANGLEŠČINA

5.B: NAVODILA ZA DELO

5.A: Preberi besedilo o odpadkih in recikliranju v učbeniku, na strani 88. (dostop na: https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=88-89 ) V pomoč naj ti bosta ta dva prevoda.RUBBISH = smeti, LANDFILLS = odlagališča odpadkov. Reši tudi vajo 2. V zvezek napiši naslov RECYCLING in pod naslov nariši štiri koše za smeti iz strani 89. V posamezen koš nariši čim več odpadkov, ki spadajo tja.

 

NIZ – FRANCOŠČINA:

Nauči se poimenovanja za člane družine v francoščini. Klikni na spodnjo povezavo in si oglej družinsko drevo. Nato klikni na zvočnik in poslušaj povedi ter ob poslušanju poišči omenjeno osebo na sliki.
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1431970482/contido/proxecto-web/famille/expressions.html
Oglej si še posnetek s kratko zgodbico o počitnicah. Znaš v francoščini povedati, kateri člani družine so bili na počitnicah  :)?
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-petit-frere
MATEMATIKA:
 1. delovni list-PISNO DELJENJE –kdor ga je že rešil, je ta ponedeljek  prost reševanja nalog pri matematiki
SLOVENŠČINA:

Victor Hugo – V gosteh pri slonu

 •  – 2x preberi
 •  – avtor in naslov v  zvezek za       književnost
 • -prepis  malih učenosti
 • – pripoved je tudi tvoja (naloge od 1-6)
 • – ilustracija
 • – ustna obnova besedila

 

LIKOVNA UMETNOST:

košarica iz časopisnega papirja druga ura

NARAVOSLOVJE: NAVODILA ZA DELO

HERBARIJ ROK ZA ODDAJO JE 15. MAJ

NIZ – FRANCOŠČINA:

Nauči se poimenovanja za člane družine v francoščini. Klikni na spodnjo povezavo in si oglej družinsko drevo. Nato klikni na zvočnik in poslušaj povedi ter ob poslušanju poišči omenjeno osebo na sliki.
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1431970482/contido/proxecto-web/famille/expressions.html
Oglej si še posnetek s kratko zgodbico o počitnicah. Znaš v francoščini povedati, kateri člani družine so bili na počitnicah  :)?
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-petit-frere

 

ANGLEŠČINA:

Vaja slušnega razumevanja. Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico z oznako 6+ (Nacionalno preverjanje znanja). V kazalu poišči preizkus 1 in naredi obe nalogi slušnega razumevanja. Vsako besedilo poslušaj večkrat. Če iz kakršnega koli razloga ne moreš poslušati, naredi vaje za besedišče in bralno razumevanje v preizkusu 1.

MATEMATIKA:
 1. delovni list-PISNO DELJENJE –kdor ga je že rešil, je ta ponedeljek  prost reševanja nalog pri matematiki
SLOVENŠČINA:

Victor Hugo – V gosteh pri slonu

 •  – 2x preberi
 •  – avtor in naslov v  zvezek za       književnost
 • -prepis  malih učenosti
 • – pripoved je tudi tvoja (naloge od 1-6)
 • – ilustracija
 • – ustna obnova besedila

 

LIKOVNA UMETNOST:

košarica iz časopisnega papirja druga ura

NARAVOSLOVJE: NAVODILA ZA DELO

HERBARIJ ROK ZA ODDAJO JE 15. MAJ

NIZ – FRANCOŠČINA:

Nauči se poimenovanja za člane družine v francoščini. Klikni na spodnjo povezavo in si oglej družinsko drevo. Nato klikni na zvočnik in poslušaj povedi ter ob poslušanju poišči omenjeno osebo na sliki.
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1431970482/contido/proxecto-web/famille/expressions.html
Oglej si še posnetek s kratko zgodbico o počitnicah. Znaš v francoščini povedati, kateri člani družine so bili na počitnicah  :)?
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-petit-frere
 SLOVENŠČINA:

Opis življenja določene skupine ljudi

V zvezek za jezik napiši sledeči povzetek:

OPIS ŽIVLJENJA SKUPINE LJUDI

To je besedilo, v katerem opišemo:

 • kje neka skupina ljudi živi (bivališča)
 • po katerih značilnih fazah jim poteka življenje od otroštva preko šolanja, zaposlitve do starosti
 • kako se značilno prehranjujejo (hrana, pijača)
 • kako se oblačijo (vsakdan, praznik)
 • katere praznike praznujejo in katere običaje imajo
 • s katerimi športi in drugimi prostočasnimi dejavnostmi se ukvarjajo

Če opisujemo sodobno življenje, uporabljamo sedanjik, če pa življenje v preteklosti, pa preteklik.

Nato v zvezek za jezik napiši »spis« Tako živimo na Cerkljanskem. Pri pisanju upoštevaj vseh šest točk iz zgornjega povzetka in bodi dovolj natančen. Lahko si pomagaš tudi z besedilom v DZ 19/2 o življenju Japoncev, ki si ga spoznal v prejšnjem tednu.

 

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

Dodatna navodila za delo, komunikacijo z učiteljema, povratne informacije…si preberite tukaj.

LIKOVNA UMETNOST:

strip druga ura

GLASBENA UMETNOST: KLIKNI NA TO POVEZAVO IN ODPRI DOKUMENT: 7.R – Glasbene oblike renesanse.pptx
IP – NEMŠČINA:

Učenci, ki še niste napisali pisma za dopisovalca s partnerske šole oz. je bilo napisano pomanjkljivo (glede tega preverite povratno informacijo v e-pošti), ga napišite oz. dopolnite danes in ga pošljite na naslov anica.sola.cerkno@gmail.com Navodila si oglejte pri prejšnjem tednu. Nato rešite naslednje naloge:

UČB 55/12: V slovarčku na koncu učbenika poiščite pomen vseh šestih besed, prepišite jih v zvezke in zraven pripišite prevod. Ugotovite, na katero sličico se nanaša posamezna beseda.

UČB 55/13: Prepišite povedi tako, da bo v povedih ostala samo pravilna beseda. Če ste pozabili vsebino pogovora med Janom in Alicio, se prijavite na https://www.irokusplus.si/ in ponovno poslušajte pogovor.

UČB 55/14: Po vzoru pogovora v nalogi napišite za vsakega od svojih šolskih predmetov, kako se vam zdijo.

TIT :

Tokrat rešite učni list, ki ga najdete tukaj. Pri reševanju si pomagajte z učbenikom, ki je dostopen na povezavi https://folio.rokus-klett.si/?credit=PRAVATEH7UC&pages=50-51. V pomoč vam je lahko tudi ppt predstavitev iz prejšnjega tedna, odgovore pa seveda lahko poiščete tudi drugje na spletu.

Tisti, ki še niste rešili kviza iz prejšnjega tedna, to prosim storite čimprej. Če karkoli ni jasno ali pa imate kakšno dodatno vprašanje glede dela, mi pišite na naslov mbevk@os-cerkno.si.

SLOVENŠČINA:

 1. B – Na šolski spletni strani si oglej, kako so lanskoletni sedmošolci izvedli govorne nastope s pomočjo kamišibaj gledališča:

http://jagoda.os-cerkno.si/novica.php?id=3182

Nato spletu poišči, kaj je kamišibaj: https://slikovedke.com/kaj-je-kamisibaj/, na kratko zapiši povzetke v zvezek.

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

Dodatna navodila za delo, komunikacijo z učiteljema, povratne informacije…si preberite tukaj.

LIKOVNA UMETNOST:

strip druga ura

ANGLEŠČINA:

Utrdi znanje besedišča in si preberi nasvete za hitrejše pomnjenje novih besed na strani 76. Za lažje učenje si izdelaj lističe (lahko uporabiš samolepilne listke)z besedami iz prvih treh stolpcev (Places, Shops, Directions). Vsak listek naj vsebuje angleški izraz, ki mu dodaj sličico, ki prikazuje besedo, na drugi strani pa še slovenski prevod. Nato popravi še napake v povedih v okvirčku “Correcting mistakes”.

IP – NEMŠČINA:

Učenci, ki še niste napisali pisma za dopisovalca s partnerske šole oz. je bilo napisano pomanjkljivo (glede tega preverite povratno informacijo v e-pošti), ga napišite oz. dopolnite danes in ga pošljite na naslov anica.sola.cerkno@gmail.com Navodila si oglejte pri prejšnjem tednu. Nato rešite naslednje naloge:

UČB 55/12: V slovarčku na koncu učbenika poiščite pomen vseh šestih besed, prepišite jih v zvezke in zraven pripišite prevod. Ugotovite, na katero sličico se nanaša posamezna beseda.

UČB 55/13: Prepišite povedi tako, da bo v povedih ostala samo pravilna beseda. Če ste pozabili vsebino pogovora med Janom in Alicio, se prijavite na https://www.irokusplus.si/ in ponovno poslušajte pogovor.

UČB 55/14: Po vzoru pogovora v nalogi napišite za vsakega od svojih šolskih predmetov, kako se vam zdijo.

TIT :

Tokrat rešite učni list, ki ga najdete tukaj. Pri reševanju si pomagajte z učbenikom, ki je dostopen na povezavi https://folio.rokus-klett.si/?credit=PRAVATEH7UC&pages=50-51. V pomoč vam je lahko tudi ppt predstavitev iz prejšnjega tedna, odgovore pa seveda lahko poiščete tudi drugje na spletu.

Tisti, ki še niste rešili kviza iz prejšnjega tedna, to prosim storite čimprej. Če karkoli ni jasno ali pa imate kakšno dodatno vprašanje glede dela, mi pišite na naslov mbevk@os-cerkno.si.

 SLOVENŠČINA:

DELO ZA TRI šolske ure  (PONEDELJEK, TOREK, SREDA in ČETRTEK, 24.-26. 3.)

8.S1, 8.S2, 8.S3

Ponovi značilnosti besedilne vrste OPIS POSTOPKA. V pomoč staršem skuhaj kosilo za vso družino ali kaj dobrega speci. S pomočjo telefona fotografiraj sestavine, pripomočke, pripravo, postrežbo (na fotografijah naj se vidi tebe pri delu), lahko pa posnameš tudi kratke filmčke, na katerih izvedeš in komentiraš postopek, snemajo pa te drugi družinski člani. Če znaš, pripravi filmček v programu Movie Maker, v kolikor tega znanja nimaš, pa s pomočjo fotografij pripravi PowerPoint projekcijo s kratkimi opisi. Nalogo nato pošlji na ogled do konca tedna.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj. Samostojni delovni zvezek najdete v e-gradivih (iRokus).

Obvestilo o delu na daljavo najdete tukaj.

LIKOVNA UMETNOST

tonsko slikanje ali modelacija druga ura

ANGLEŠČINA:

S3

Na spodnji povezavi si preberi razlago tvorbe in uporabe POGOJNIH STAVKOV ZA PRIHODNOST. (Samo do slike slovnice). Ko ti bo razlaga razumljiva, jo prepiši v zvezek pod naslov FIRST CONDITIONAL. Nato na spodnjih povezavah rešuj interaktivne vaje. Trik je v tem, da pri vezniku  IF (ČE) nikoli ne uporabiš prihodnjika, temveč sedanjik.
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/conditional_sentences.html (rešuj samo vaje pod TYPE 1)  https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/type_1_statements.htm
IP – FRANCOŠČINA:  (8. razred)
Učbenik, stran 68
Oglej si slike, ki prikazujejo Klementinin dan. Najprej označi in kar v učbenik prevedi izraze, ki označujejo dele dneva (le matin…) Predvajaj si posnetek št. 141 na svojem CD.ju. Ob poslušanju glej slike in ugotovi, kaj je pri opisu dneva Klementina pozabila povedati. Besedilo si oglej še na strani 83 in ga še enkrat poslušaj. Nato poslušaj vprašanja na posnetku  št. 142 in odgovori DRŽI, NE DRŽI. Reši še nalogo 3 (oštevilči Klementinina dejanja skozi dan v pravilnem vrstnem redu).
FIZIKA
Navodila za delo najdeš tukaj.
 SLOVENŠČINA:

DELO ZA TRI šolske ure  (PONEDELJEK, TOREK, SREDA in ČETRTEK, 24.-26. 3.)

8.S1, 8.S2, 8.S3

Ponovi značilnosti besedilne vrste OPIS POSTOPKA. V pomoč staršem skuhaj kosilo za vso družino ali kaj dobrega speci. S pomočjo telefona fotografiraj sestavine, pripomočke, pripravo, postrežbo (na fotografijah naj se vidi tebe pri delu), lahko pa posnameš tudi kratke filmčke, na katerih izvedeš in komentiraš postopek, snemajo pa te drugi družinski člani. Če znaš, pripravi filmček v programu Movie Maker, v kolikor tega znanja nimaš, pa s pomočjo fotografij pripravi PowerPoint projekcijo s kratkimi opisi. Nalogo nato pošlji na ogled do konca tedna.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj. Samostojni delovni zvezek najdete med e-gradivi (iRokus).

Obvestilo o delu na daljavo najdete tukaj.

LIKOVNA UMETNOST:

tonsko slikanje ali modelacija druga ura

ANGLEŠČINA:

S3

Na spodnji povezavi si preberi razlago tvorbe in uporabe POGOJNIH STAVKOV ZA PRIHODNOST. (Samo do slike slovnice). Ko ti bo razlaga razumljiva, jo prepiši v zvezek pod naslov FIRST CONDITIONAL. Nato na spodnjih povezavah rešuj interaktivne vaje. Trik je v tem, da pri vezniku  IF (ČE) nikoli ne uporabiš prihodnjika, temveč sedanjik.
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/conditional_sentences.html (rešuj samo vaje pod TYPE 1)  https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/type_1_statements.htm
IP – FRANCOŠČINA:  (8. razred)
Učbenik, stran 68
Oglej si slike, ki prikazujejo Klementinin dan. Najprej označi in kar v učbenik prevedi izraze, ki označujejo dele dneva (le matin…) Predvajaj si posnetek št. 141 na svojem CD.ju. Ob poslušanju glej slike in ugotovi, kaj je pri opisu dneva Klementina pozabila povedati. Besedilo si oglej še na strani 83 in ga še enkrat poslušaj. Nato poslušaj vprašanja na posnetku  št. 142 in odgovori DRŽI, NE DRŽI. Reši še nalogo 3 (oštevilči Klementinina dejanja skozi dan v pravilnem vrstnem redu).
FIZIKA
Navodila za delo najdeš tukaj.

SLOVENŠČINA:

Srečko Kosovel: Kons 4

Preberi pesem v berilu na str. 154. Pri razumevanju si pomagaj z razlago besed ob besedilu. Pesnik v pesmi podaja podobo negotovih, zmedenih razmer v svetu tedanjega časa, ob tem pa izraža tudi svoja občutja v njem. Po večkratnem branju poskusi ugotoviti, katerih osem vsebinskih enot sestavlja pesem. Vsako enoto obnovi s svojimi besedami. Nato v zvezek za književnost pisno reši še naloge na str. 155 (Raziskujmo besedilo).

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

Obvestilo o delu na daljavo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA:

Ponovitev izražanja prihodnosti. Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 9. razred. V kazalu poišči zavihek Izražanje prihodnosti. Preberi razlago in rešuj vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

ŠPORT ZA SPROSTITEV

FIZIKA

Navodilo za delo najdeš tukaj.

IPKEŽ navodilo za delo

IP-NEMŠČINA:

Ob pomoči učbenika (UČB 52/5, DZ 45/7a) in zapiskov v zvezku ponovite nemške izraze za oblačila in obutev ter končnice pridevnika za nedoločnim členom EIN(-E): UČB 53/MEMO – modri okvirček). Nato v zvezek napiši zase, kaj od oblačil in obutve je v tvoji »zimski« in kaj v »poletni« omari.

In meinem »Winterschrank« sind …

In meinem »Sommerschrank« sind …

V UČB 48-49 si oglej veliko in malo sliko Victorie in napiši, kaj od oblačil nosi. Uporabi tudi pridevnike. Npr.: Auf dem Foto von Victoria ist eine helle Jacke

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Obvestilo o delu na daljavo najdete tukaj.

ŠPORT ZA SPROSTITEV

BIOLOGIJA: NAVODILA ZA DELO

FIZIKA

Navodilo za delo najdeš tukaj.

IPKEŽ navodilo za delo

IP-NEMŠČINA:

Ob pomoči učbenika (UČB 52/5, DZ 45/7a) in zapiskov v zvezku ponovite nemške izraze za oblačila in obutev ter končnice pridevnika za nedoločnim členom EIN(-E): UČB 53/MEMO – modri okvirček). Nato v zvezek napiši zase, kaj od oblačil in obutve je v tvoji »zimski« in kaj v »poletni« omari.

In meinem »Winterschrank« sind …

In meinem »Sommerschrank« sind …

V UČB 48-49 si oglej veliko in malo sliko Victorie in napiši, kaj od oblačil nosi. Uporabi tudi pridevnike. Npr.: Auf dem Foto von Victoria ist eine helle Jacke …

UP  Marija Urh Lahajnar – 8. razred

Dokončajte delo, ki je zapisano pri uri fizike za 8. razred. Če rabite pomoč ali  pojasnila mi pišite na naslov: murh@os-cerkno.si.

DSP Irena Zajc – 7. razred (SLJ)

Navodila za delo

DSP Irena Zajc – 8. razred (SLJ)

Navodila za delo

 

TOREK, 24. 3.  2020

MAT – ŠTEVILO 12
SLJ – SESTAVLJANJE POVEDI
LUM (2 URI) – OBLIKOVANJE FIGURE IZ ODPADNEGA MATERIALA

MAT – Utrjuj poštevanko preko spletne strani:  https://interaktivne-vaje.si

Pojdi na 1. do 5. razred – računam do 100 – množenje – deljenje

SLJ – V berilu na strani 40 preberi pesem DOMIŠLJIJA

Nato pa vključi svojo domišljijo in v zvezek napiši zgodbo z naslovom KAJ BI BILO, ČE…

SLJ – beri

TJA – NAVODILA ZA DELO

GUM:

KLIKNI NA TO POVEZAVO IN IZBERI DOKUMENT MATERINSKI DAN.

 1. MAT: Geometrijska telesa: DZ str. 51 – 54 (preberi in reši vse naloge). Poišči odpadno škatlico v obliki kvadra, jo pobarvaj ali polepi z barvnim papirjem, nato jo opiši v zvezek (robovi, oglišča, ploskve,…).
 1. SLJ: V zvezek napiši naslov Na smetišču. Zapiši pogovor med plastično vrečo, steklenico in konzervo, ki so se znašle na smetišču.
 1. B GUM: Prisluhni zvokom, glasovom v naravi in zapiši v zvezek ali na list kaj vse si slišal. Zapiši uganko za en slišan zvok.

4.A ŠPO: Gimnastične vaje, tek

 1.  DRU 4.B:

Preberi snov v učb. str. 56,57 Dejavnosti v domačem kraju. Reši spodnjo križanko, jo prilepi ali prepiši v zvezek.

Priloga: DEJAVNOSTI V KRAJU

Učbenik za DRU je tudi na irokusu.

DRU 4.A:

Reši učni list (Priloga).

Domači kraj na letalskih fotografijah in načrtih_učni list

TJA: NAVODILA ZA DELO

NIZ-RAČUNALNIŠTVO: NAVODILA ZA DELO

SLJ: 

PRIDEVNIK

Besede, po katerih se sprašujemo z besedami KAKŠEN, KATERI (oz. katere vrste) in ČIGAV, so PRIDEVNIKI. Dodamo jih samostalnikom. Npr.:

samostalnik PES

 Pridevniki so besede, ki povedo, kakšno je kaj, katere vrste je ali čigavo je.

Pridevnik –  DZ, str.67/ 6. naloga

str.68/ 7.,8. naloga

 MAT

 • Kombinatorični problemi – DZ str. 98, in str. 100

 DRU

 • Oglej si filme o Cerkniškem jezeru

https://www.youtube.com/watch?v=YHE2bJ10Ydw

Firbcilogi: https://www.youtube.com/watch?v=AFtC7UYvlrc

NIZ ŠPORT:

V povezavi 1 si preberi informacije o SMUČANJU, svoje znanje pa preveri v 2. povezavi:

Povezava 1:

–        http://www2.arnes.si/~amrak3/SPORTNA%20VZGOJA/smucanje/smucanje.htm

Povezava 2:

–        http://www2.arnes.si/~amrak3/KVIZI/smucanje/fispravil.htm

–        http://www2.arnes.si/~amrak3/KVIZI/smucanje/vstavljanjebesed10fis.htm.htm

ANGLEŠČINA 5.A:

Reši vaje v delovnem zvezku na strani 42 in 43.

NIZ – RAČUNALNIŠTVO

NAVODILA ZA DELO

 

ISP 3. razred:

Znanje poštevanke je zelo pomembno. Utrjuješ jo lahko tudi preko iger.

Vesela bom tvojega odziva, kako ti gre pouk na daljavo. Lahko mi napišeš sporočilo na: maja.tusaros@os-cerkno.si

ANGLEŠČINA:

Vaja slušnega razumevanja. Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico z oznako 6+ (Nacionalno preverjanje znanja). V kazalu poišči preizkus 1 in naredi obe nalogi slušnega razumevanja. Vsako besedilo poslušaj večkrat. Če iz kakršnega koli razloga ne moreš poslušati, naredi vaje za besedišče in bralno razumevanje v preizkusu 1.

MATEMATIKA:    6.delovni list- POGLED NAZAJ 2
SLOVENŠČINA:

www.devetletka.net/gradiva/slovenscina/6

Simon, kaj delaš, naloge A,B,C,Č,D

NIZ ŠPORT:

V povezavi 1 si preberi informacije o SMUČANJU, svoje znanje pa preveri v 2. povezavi:

Povezava 1:

–        http://www2.arnes.si/~amrak3/SPORTNA%20VZGOJA/smucanje/smucanje.htm

Povezava 2:

–        http://www2.arnes.si/~amrak3/KVIZI/smucanje/fispravil.htm

–        http://www2.arnes.si/~amrak3/KVIZI/smucanje/vstavljanjebesed10fis.htm.htm

NIP – FRANCOŠČINA:

Utrdi znanje z reševanjem vaj v delovnem zvezku na strani 23 in 24. Uporabi tudi svoj CD, priložen delovnem zvezku. Pri nalogah na str.24 pazi na to, da pridevniki v ženski obliki dobijo končnico -e, v množini pa -s.

ANGLEŠČINA:

Bralno razumevanje in vaje za besedišče. Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico z oznako 6+ (Nacionalno preverjanje znanja). V kazalu poišči Preizkus 1 in naredi vaje za besedišče in bralno razumevanje.

MATEMATIKA:    6.delovni list- POGLED NAZAJ 2
SLOVENŠČINA:

www.devetletka.net/gradiva/slovenscina/6

Simon, kaj delaš, naloge A,B,C,Č,D

GUM: KLIKNI NA TO POVEZAVO IN ODPRI DOKUMENT 6.R – Inštrumentalni komorni sestavi – posnetki.pptx

NIZ ŠPORT:

V povezavi 1 si preberi informacije o SMUČANJU, svoje znanje pa preveri v 2. povezavi:

Povezava 1:

–        http://www2.arnes.si/~amrak3/SPORTNA%20VZGOJA/smucanje/smucanje.htm

Povezava 2:

–        http://www2.arnes.si/~amrak3/KVIZI/smucanje/fispravil.htm

–        http://www2.arnes.si/~amrak3/KVIZI/smucanje/vstavljanjebesed10fis.htm.htm

NIP – FRANCOŠČINA:

Utrdi znanje z reševanjem vaj v delovnem zvezku na strani 23 in 24. Uporabi tudi svoj CD, priložen delovnem zvezku. Pri nalogah na str.24 pazi na to, da pridevniki v ženski obliki dobijo končnico -e, v množini pa -s.

NARAVOSLOVJE:

Naravoslovje 7A

ANGLEŠČINA:

Naloge v delovnem zvezku str. 47, 48, 49. Pomagaj si z učbenikom in zvezkom!

SLOVENŠČINA:

Oziralni zaimki

V zvezek za jezik napiši pravilo:

OZIRALNI ZAIMKI

S to vrsto zaimkov začenjamo stavke, ko opisno (»na dolgo«) odgovarjamo na vprašanja. Podobni so vprašalnim zaimkom in se večinoma končujejo na –R (KDOR  študira …, KJER smo se srečali … ). Izjema je oziralni zaimek KI, ki je različica oziralnega zaimka KATERI. Veliko pogosteje se uporablja KI, daljša različica KATERI pa le za predlogi (npr.: fant, KI ga poznam …; fant, s KATERIM se poznam … ).

Primeri oziralnih zaimkov:

kdor, kar / kakršen, kateri (ki), čigar / kjer, koder, kamor / kadar / kakor …

V delovnem zvezku nato reši naloge od 25/1 do 28/7.

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

 IP – FRANCOŠČINA :

Učbenik, stran 68

Oglej si slike, ki prikazujejo Klementinin dan. Najprej označi in kar v učbenik prevedi izraze, ki označujejo dele dneva (le matin…) Predvajaj si posnetek št. 141 na svojem CD.ju. Ob poslušanju glej slike in ugotovi, kaj je pri opisu dneva Klementina pozabila povedati. Besedilo si oglej še na strani 83 in ga še enkrat poslušaj. Nato poslušaj vprašanja na posnetku  št. 142 in odgovori DRŽI, NE DRŽI. Reši še nalogo 3 (oštevilči Klementinina dejanja skozi dan v pravilnem vrstnem redu).

IP ROKOMET:

Prejšnji teden ste imeli za predelati rokometna pravila. Ker je nov teden, imate tokrat za odgovoriti na vprašanja iz rokometnih pravil. Vprašanja so dosegljiva na spletni strani: http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/Pravila%20rokometne%20igre/Rokometna%20pravila%20-%20katalog%20vpra%c5%a1anj_SLO_2018.pdf .

Za začetek rešite poglavja:

 1. IGRIŠČE
 2. IGRALNI ČAS, KONČNI SIGNAL IN PREKINITEV IGRALNEGA ČASA (TIME- OUT)
 3. ŽOGA
 4. MOŠTVO, MENJAVE, OPREMA, POŠKODBE IGRALCEV

 

SLOVENŠČINA:  (dve uri)

 1. B – Na spletu razišči, kako je narejen butaj za kamišibaj gledališče. Nato izdelaj svoj manjši preprost butaj iz kartona, tršega papirja, do A4 format. (Poglej si: https://www.youtube.com/watch?v=ey-9CpVQdtE )

 

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA:

Učbenik, str. 77: Preberi Mattov zapis o njegovem mestu. Nato napiši kratek (turistični) opis Cerknega z naslovom ONE WEEKEND IN CERKNO. Izberi si tri kraje v Cerknem in opiši, kaj lahko počnemo tam. Zapis pošlji učiteljici na mail turk.sanja@gmail.com v popravek.

 IP – FRANCOŠČINA :

Učbenik, stran 68

Oglej si slike, ki prikazujejo Klementinin dan. Najprej označi in kar v učbenik prevedi izraze, ki označujejo dele dneva (le matin…) Predvajaj si posnetek št. 141 na svojem CD.ju. Ob poslušanju glej slike in ugotovi, kaj je pri opisu dneva Klementina pozabila povedati. Besedilo si oglej še na strani 83 in ga še enkrat poslušaj. Nato poslušaj vprašanja na posnetku  št. 142 in odgovori DRŽI, NE DRŽI. Reši še nalogo 3 (oštevilči Klementinina dejanja skozi dan v pravilnem vrstnem redu).

IP ROKOMET:

Prejšnji teden ste imeli za predelati rokometna pravila. Ker je nov teden, imate tokrat za odgovoriti na vprašanja iz rokometnih pravil. Vprašanja so dosegljiva na spletni strani: http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/Pravila%20rokometne%20igre/Rokometna%20pravila%20-%20katalog%20vpra%c5%a1anj_SLO_2018.pdf .

Za začetek rešite poglavja:

 1. IGRIŠČE
 2. IGRALNI ČAS, KONČNI SIGNAL IN PREKINITEV IGRALNEGA ČASA (TIME- OUT)
 3. ŽOGA
 4. MOŠTVO, MENJAVE, OPREMA, POŠKODBE IGRALCEV

 

 

 SLOVENŠČINA:

DELO ZA TRI šolske ure  (PONEDELJEK, TOREK, SREDA in ČETRTEK, 24.-26. 3.)

8.S1, 8.S2, 8.S3

Ponovi značilnosti besedilne vrste OPIS POSTOPKA. V pomoč staršem skuhaj kosilo za vso družino ali kaj dobrega speci. S pomočjo telefona fotografiraj sestavine, pripomočke, pripravo, postrežbo (na fotografijah naj se vidi tebe pri delu), lahko pa posnameš tudi kratke filmčke, na katerih izvedeš in komentiraš postopek, snemajo pa te drugi družinski člani. Če znaš, pripravi filmček v programu Movie Maker, v kolikor tega znanja nimaš, pa s pomočjo fotografij pripravi PowerPoint projekcijo s kratkimi opisi. Nalogo nato pošlji na ogled do konca tedna.

ANGLEŠČINA:

8S2

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 8. razred. V kazalu poišči naslov Future Simple & Going to Future. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

LIKOVNA UMETNOST:

tonsko slikanje ali modelacija druga ura

KEMIJA navodilo za delo

IP – NEMŠČINA

V zvezke napišite naslov in novo besedišče:

Wir reisen (Potujemo)

die Fahrkarte – vozovnica, das Flugticket – letalska karta, die Fahrt – vožnja, der Flug – (po)let, abfahren – odpeljati, abfliegen – odleteti, ankommen – priti, prispeti, die Abfahrt – odhod (avtobusa, vlaka), der Abflug – odhod letala, die Ankunft – prihod, von (Bonn) nach (Berlin) – iz (Bonna) v (Berlin), der Preis – cena

Oglejte si tri ponudbe za potovanje (z avtobusom, železnico in letalom) – UČB 44/2. Ob pomoči slovarčka na koncu učbenika in spletnega slovarja PONS v zvezke zapišite prevod vseh treh besedil. Nato rešite nalogo v DZ 42/2a.

TIT:

Navodila za delo najdete tukaj.

Tisti, ki ste ppt predstavitve v letošnjem šolskem letu že izdelali, ste pri tem delu naloge tokrat prosti. Vseeno pa si poglejte posnetke delovanja posameznih vrst motorjev.

ZGODOVINA:

V priloženem gradivo preberi poglavje Vladarji v novem veku in njihove države. Odgovori na zastavljena vprašanja in jih zapiši v zvezek:
1. Naštej napomembnejše vladarje novega veka.
2. Naštej reforme vladarjev razsvetljenih absolutistov.
3. Zakaj so vladarji razsvetljeni absolutisti, tudi Napoleon, dovoljevali suženjstvo?

GRADIVO ZA ZGODOVINA 8

 

 SLOVENŠČINA:

DELO ZA TRI šolske ure  (PONEDELJEK, TOREK, SREDA in ČETRTEK, 24.-26. 3.)

8.S1, 8.S2, 8.S3

Ponovi značilnosti besedilne vrste OPIS POSTOPKA. V pomoč staršem skuhaj kosilo za vso družino ali kaj dobrega speci. S pomočjo telefona fotografiraj sestavine, pripomočke, pripravo, postrežbo (na fotografijah naj se vidi tebe pri delu), lahko pa posnameš tudi kratke filmčke, na katerih izvedeš in komentiraš postopek, snemajo pa te drugi družinski člani. Če znaš, pripravi filmček v programu Movie Maker, v kolikor tega znanja nimaš, pa s pomočjo fotografij pripravi PowerPoint projekcijo s kratkimi opisi. Nalogo nato pošlji na ogled do konca tedna.

ANGLEŠČINA:

8S2

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 8. razred. V kazalu poišči naslov Future Simple & Going to Future. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

LIKOVNA UMETNOST:

tonsko slikanje ali modelacija druga ura

KEMIJA Povezovanje delcev

IP – NEMŠČINA

V zvezke napišite naslov in novo besedišče:

Wir reisen (Potujemo)

die Fahrkarte – vozovnica, das Flugticket – letalska karta, die Fahrt – vožnja, der Flug – (po)let, abfahren – odpeljati, abfliegen – odleteti, ankommen – priti, prispeti, die Abfahrt – odhod (avtobusa, vlaka), der Abflug – odhod letala, die Ankunft – prihod, von (Bonn) nach (Berlin) – iz (Bonna) v (Berlin), der Preis – cena

Oglejte si tri ponudbe za potovanje (z avtobusom, železnico in letalom) – UČB 44/2. Ob pomoči slovarčka na koncu učbenika in spletnega slovarja PONS v zvezke zapišite prevod vseh treh besedil. Nato rešite nalogo v DZ 42/2a.

TIT:

Navodila za delo najdete tukaj.

Tisti, ki ste ppt predstavitve v letošnjem šolskem letu že izdelali, ste pri tem delu naloge tokrat prosti. Vseeno pa si poglejte posnetke delovanja posameznih vrst motorjev.

ZGODOVINA:

V priloženem gradivo preberi poglavje Vladarji v novem veku in njihove države. Odgovori na zastavljena vprašanja in jih zapiši v zvezek:
1. Naštej napomembnejše vladarje novega veka.
2. Naštej reforme vladarjev razsvetljenih absolutistov.
3. Zakaj so vladarji razsvetljeni absolutisti, tudi Napoleon, dovoljevali suženjstvo?

GRADIVO ZA ZGODOVINA 8

SLOVENŠČINA:

Konstruktivistična poezija

Ponovno preberi pesem Kons 4 (berilo, str. 154), nato v zvezek za književnost zapiši sledeči povzetek:

KONSTRUKTIVISTIČNA PESEM

Tovrstna pesem ni več zgrajena tradicionalno, ampak iz na prvi pogled nepovezanih besed in besednih zvez, ki šele kot celota dobijo smisel, sicer pa skoraj vsak verz deluje samostojno. Svet je poln dogodkov, zmeden, v njem se dogajajo razni pretresi … in podobo takšnega sveta podaja pesnik. Poleg tradicionalnega pesniškega jezika se pojavljajo matematični in drugi znaki. Opuščena sta rimanje in delitev na kitice, celotna pesem pa je zgrajena po načelu tehničnega sestavljanja iz samostojnih »gradbenih« delov, ki smisel dobijo šele v celoti.

Nato ponovno preberi pesem in pisno odgovori na vprašanja v berilu na str. 155 (Potujmo v svet književnosti)

BIOLOGIJA: NAVODILA ZA DELO

KEMIJA navodilo za delo

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

GLASBENA UMETNOST:

NAVODILA ZA DELO (Odpri to povezavo in izberi dokument: Značilnosti jazz glasbe.pptx)

 

SLOVENŠČINA:

Srečko Kosovel: Kons 4

Preberi pesem v berilu na str. 154. Pri razumevanju si pomagaj z razlago besed ob besedilu. Pesnik v pesmi podaja podobo negotovih, zmedenih razmer v svetu tedanjega časa, ob tem pa izraža tudi svoja občutja v njem. Po večkratnem branju poskusi ugotoviti, katerih osem vsebinskih enot sestavlja pesem. Vsako enoto obnovi s svojimi besedami. Nato v zvezek za književnost pisno reši še naloge na str. 155 (Raziskujmo besedilo).

ANGLEŠČINA:

Ponovitev izražanja prihodnosti. Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 9. razred. V kazalu poišči zavihek Izražanje prihodnosti. Preberi razlago in rešuj vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

KEMIJA navodilo za delo

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

GLASBENA UMETNOST:

NAVODILA ZA DELO (Odpri to povezavo in izberi dokument: Značilnosti jazz glasbe.pptx)

DSP Irena Zajc 8. razred:

NAVODILA ZA DELO

SREDA, 25. 3.  2020

MAT – ŠTEVILI 11 IN 12 – NAVODILO ZA DELO
SLJ – OBRAVNAVA ČRKE, ZAPIS BESED IN BRANJE – NAVODILO ZA DELO 1A RAZRED, NAVODILO ZA DELO 1B RAZRED
SPO (2 URI) – POMLAD, SPREMEMBE V NARAVI – NAVODILO ZA DELO
Neobvezna, a koristna naloga za vse prvošolce:

MAT –  reši učni list, ustno ponovi poštevanko

UČNI LIST: MATEMATIKA

SLJ – Danes je materinski dan.

V zvezek napiši mami lepo voščilo za materinski dan.

LUM – Ob voščilu za materinski dan nariši še risbo z barvicami.

GUM:

KLIKNI NA TO POVEZAVO IN ODPRI DOKUMENT MATERINSKI DAN.

 1. SLJ: DZ str. 84 (13. naloga – preberi in prepiši v zvezek in 14. naloga a, b)
 1. MAT: Lastnosti geometrijskih likov – reši DZ str. 55. V zvezek s pomočjo likov na velikem ravnilu nariši raketo, vlak, ladjo in še poljubno figuro ter nato risbe pobarvaj.
 1. NIT: Odpadno embalažo lahko ponovno uporabimo – Preberi učbenik str. 93 in 94. Po navodilih na str. 94 izdelaj hiško.
 1. A GUM: Prisluhni zvokom, glasovom v naravi in zapiši v zvezek ali na list kaj vse si slišal. Zapiši uganko za en slišan zvok.

4.B GUM: Ponavljaj pesmice.

 1. ŠPO 4.B: Gimnastične vaje, tek
 2. DRU: Izdelaj voščilnico za materinski dan in vanjo zapiši lepo misel.
NIZ FRANCOŠČINA:
S pomočjo posnetkov na spodnjih povezavah ponovi izraze za šolske potrebščine. Pri prvem posnetku beri in izgovarjaj besede, pri pesmicah pa zapoj ob posnetku.

GOS – Dokončaj tkanje

 ŠPO – Vadi naloge za ŠPORTNO ZNAČKO KRPAN:

 1. Preskakovanje kratke kolebnice (preskočiš 15 x povezano)
 2. Odbojka – zgornji odboj (Postavi se 2 metra od stene, vrzi žogo 50 cm v zrak in jo nato odbij z zgornjim odbojem v steno, nato žogo ujemi. Ponovi 10 x zaporedoma. Pazi, da ti žoga vmes ne pade na tla. )
 1. Nogomet – udarec žoge z nogo (Postavi se za črto, tako da si 2 metra oddaljen od stene. Z nogo udari žogo proti steni in odbito žogo zaustavi samo z nogo. Udarec je lahko s poljubnim delom stopala. Med opravljanjem naloge pazi, da ne prestopiš črte in da ti žoga ne uide po prostoru.

 LUM

Na bel list, po opazovanju, nariši spomladansko cvetico. Uporabi svinčnik in barvice. Riši tako, da boš cvetico narisal povečano. Sliko spravi v mapo.

SLJ: Ker je danes materinski dan, lahko mami izdelaš voščilnico, napišeš voščilo, pesmico,…. Če si pesniško razpoložen, napiši na drugo stran lista, na katerega si narisal spomladansko cvetico, pesmico o pomladi.

Uživaj pri ustvarjanju!

MAT

–  DZ za MAT 2.del, str. 99 – 8. naloga (a in b), minuta za deljenje

– naloge reši v zvezek za MAT

– I-učbeniki : https://eucbeniki.sio.si/

MATEMATIKA 5 – RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE LASTNOSTI, POTENCA, naloge ( str. 309 do 311)

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

NIZ FRANCOŠČINA:
S pomočjo posnetkov na spodnjih povezavah ponovi izraze za šolske potrebščine. Pri prvem posnetku beri in izgovarjaj besede, pri pesmicah pa zapoj ob posnetku.

 

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

4. razred

Rešite učne liste na spodnjih povezavah. Če imate možnost, si jih natisnite, lahko pa rešite tudi v zvezek.
Nato v učbeniku na strani 84 preberi Samov blog. V zvezek si preriši njegov tedenski dnevnik in vanj vpiši Samove dejavnosti.

OSTALI PREDMETI:

POUK NA DALJAVO 25. 3. ŠEBRELJE

ISP 1. razred – razvijanje pozornosti in koncentracije (učiteljica Martina Bizjak)

Si že “priklopil” možgane na učenje? Na spodnji povezavi sem pripravila vaji, ki ti bosta pomagali, da boš lažje nadaljeval z učenjem.

Individualna in skupinska pomoč za pomoč učencem z zmanjšano pozornostjo in koncentracijo

Vesela bom vsakega odziva, tudi če mi napišeš samo, kako ti gre, poveš katere vaje si že danes naredil in ne pozabi na vaje, ki so v rubriki SVETOVALNA SLUŽBA – kratke  vaje za razmiganje in ogrevanje možgančkov.

Pišeš mi lahko na: bizjakmartina@os-cerkno.si

ISP SOCIALNE VEŠČINE (1.-3. razred)

Do petka naredi vsaj 3 vaje iz priloženih kartic.Če imaš možnost, napiši kako ti je šlo, katera vaja ti je bila najbolj všeč, na janja.baselj@os-cerkno.si ali bizjakmartina@os-cerkno.si Če imaš težave pri organizaciji dela za šolo, si pomagaj z MOJ-DNEVNI-URNIK na desni strani pod naslovom Svetovalna služba.

KARTICE ZA VAJE BOŠ NAŠEL TUKAJ

ISP – 4. RAZRED (Maja Tušar)

Pri slovenščini reši naloge, ki sta jih za vas pripravili učiteljici. V kolikor potrebuješ kakšno pomoč, mi napiši sporočilo na: maja.tusaros@os-cerkno.si. Tudi sicer bom vesela sporočila, kako ti gre pri delu od doma.

Doma lahko ponoviš, kaj je značilno za neuradni telefonski pogovor in pokliči kakšnega sošolca ali sošolko oziroma prijatelje ter jih vprašaj, kaj počnejo v tem času, ko smo doma.

MATEMATIKA:
 1. delovni list-RAČUNANJE Z DECIMALNIMI ŠTEVILI

ANGLEŠČINA:

Rešuj vaje v DZ str. 40, 41. Pomagaj si z zvezkom in 5. poglavjem v učbeniku.

SLOVENŠČINA:

Poglej si poročila ob 19.00 na TV SLO 1

NIZ FRANCOŠČINA:
S pomočjo posnetkov na spodnjih povezavah ponovi izraze za šolske potrebščine. Pri prvem posnetku beri in izgovarjaj besede, pri pesmicah pa zapoj ob posnetku.
ANGLEŠČINA:

Bralno razumevanje in vaje za besedišče. Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico z oznako 6+ (Nacionalno preverjanje znanja). V kazalu poišči Preizkus 1 in naredi vaje za besedišče in bralno razumevanje.

TIT:

Navodila za delo najdete tukaj.

Ppt predstavitev, ki vam bo v pomoč pri delu najdete tukaj.

NIZ RAČUNALNIŠTVO:

NAVODILA ZA DELO

MATEMATIKA:
 1. delovni list-RAČUNANJE Z DECIMALNIMI ŠTEVILI
SLOVENŠČINA:

Poglej si poročila ob 19.00 na TV SLO 1

NIZ FRANCOŠČINA:
S pomočjo posnetkov na spodnjih povezavah ponovi izraze za šolske potrebščine. Pri prvem posnetku beri in izgovarjaj besede, pri pesmicah pa zapoj ob posnetku.
ANGLEŠČINA:

Ponavljamo besedišče za hrano in pijačo. Odpri učbenik na str. 68 in v zvezek prepiši naslov Food and drink. V zvezek prepiši besede od 1 do 22. Nato odpri spletni učbenik na www.iRokus.si , besedišče poslušaj in izgovarjaj – vajo naredi večkrat. Ko to končaš, odpri učbenik na str. 131  in isto ponovi z besedami za hrano in pijačo, ki jih najdeš tam. Nadaljuj z nalogo 2 na str. 68. V zvezek zapiši resnične trditve o sebi. Uporabljaj fraze: I like eating apples, …, I don’t like eating cabbage…,  I sometimes eat ….. for breakfast / lunch /dinner.,  I don’t usually eatI always eat … , I never eat … Napiši vsaj 5 povedi, še bolje je več. Pozabavaj se s Try this! Izzivom na str. 68. Koliko besed za hrano in pijačo uspeš sestaviti z danimi črkami?

TIT:

Navodila za delo najdete tukaj.

Ppt predstavitev, ki vam bo v pomoč pri delu najdete tukaj.

SLOVENŠČINA:

Oziralni zaimki (vaje)

V delovnem zvezku reši naloge od 28/8 do 31/15.

ANGLEŠČINA:

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 7. razred. V kazalu poišči naslov Present Simple & Present Continuous. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

V primeru, da ti spletna povezava ne deluje, iste strukture ponovi s pomočjo učbenika str. 74, 75. Preštudiraj razlage v okvirjih in v zvezek naredi vaje pod njimi.

MATEMATIKA: 

Navodila za delo najdete tukaj.

NARAVOSLOVJE:

NAVODILA ZA DELO

IP ONA:

NAVODILA ZA DELO

NARAVOSLOVJE:

Naravoslovje 7b

GUM: KLIKNI NA TO POVEZAVO IN ODPRI DOKUMENT: 7.R – Glasbene oblike renesanse.pptx

ANGLEŠČINA: 

Rešite vaje v delovnem zvezku na straneh 55 in 56.

IP FRANCOŠČINA:
Reši vaje v delovnem zvezku na straneh 55 in 56

MATEMATIKA: 

Navodila za delo najdete tukaj.

 SLOVENŠČINA:

DELO ZA TRI šolske ure  (PONEDELJEK, TOREK, SREDA in ČETRTEK, 24.-26. 3.)

8.S1, 8.S2, 8.S3

Ponovi značilnosti besedilne vrste OPIS POSTOPKA. V pomoč staršem skuhaj kosilo za vso družino ali kaj dobrega speci. S pomočjo telefona fotografiraj sestavine, pripomočke, pripravo, postrežbo (na fotografijah naj se vidi tebe pri delu), lahko pa posnameš tudi kratke filmčke, na katerih izvedeš in komentiraš postopek, snemajo pa te drugi družinski člani. Če znaš, pripravi filmček v programu Movie Maker, v kolikor tega znanja nimaš, pa s pomočjo fotografij pripravi PowerPoint projekcijo s kratkimi opisi. Nalogo nato pošlji na ogled do konca tedna.

LIKOVNA UMETNOST:

tonsko slikanje ali modelacija druga ura

IP – NEMŠČINA:

V zvezke zapišite prevode vprašanj:

Wie lange dauert …? – Kako dolgo traja …?

Was kostet …? – Koliko stane …?

Wann fährt …? – Kdaj pelje …?

Nato si oglejte nalogi v DZ 42/2b in 43/2c. Najprej povežite dele vprašanj, da bodo vprašanja smiselna, v nalogi c) pa odgovorite na vprašanja. Razberite jih iz rešene naloge a).

MATEMATIKA.

Navodilo za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA:

S1

Na spodnji povezavi si preberi razlago tvorbe in uporabe POGOJNIH STAVKOV ZA PRIHODNOST. (Samo do slike slovnice). Ko ti bo razlaga razumljiva, jo prepiši v zvezek pod naslov FIRST CONDITIONAL. Nato na spodnjih povezavah rešuj interaktivne vaje. Trik je v tem, da pri vezniku  IF (ČE) nikoli ne uporabiš prihodnjika, temveč sedanjik.
S2

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 8. razred. V kazalu poišči naslov Present Simple & Present Continuous. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

 IP FRANCOŠČINA:
Reši vaje v delovnem zvezku na straneh 55 in 56
BIOLOGIJA:

NAVODILA ZA DELO

GLASBENA UMETNOST:

KLIKNI NA TO POVEZAVO IN IZBERI DOKUMENT NEMŠKA OPERA.

 SLOVENŠČINA:

DELO ZA TRI šolske ure  (PONEDELJEK, TOREK, SREDA in ČETRTEK, 24.-26. 3.)

8.S1, 8.S2, 8.S3

Ponovi značilnosti besedilne vrste OPIS POSTOPKA. V pomoč staršem skuhaj kosilo za vso družino ali kaj dobrega speci. S pomočjo telefona fotografiraj sestavine, pripomočke, pripravo, postrežbo (na fotografijah naj se vidi tebe pri delu), lahko pa posnameš tudi kratke filmčke, na katerih izvedeš in komentiraš postopek, snemajo pa te drugi družinski člani. Če znaš, pripravi filmček v programu Movie Maker, v kolikor tega znanja nimaš, pa s pomočjo fotografij pripravi PowerPoint projekcijo s kratkimi opisi. Nalogo nato pošlji na ogled do konca tedna.

IP – NEMŠČINA:

V zvezke zapišite prevode vprašanj:

Wie lange dauert …? – Kako dolgo traja …?

Was kostet …? – Koliko stane …?

Wann fährt …? – Kdaj pelje …?

Nato si oglejte nalogi v DZ 42/2b in 43/2c. Najprej povežite dele vprašanj, da bodo vprašanja smiselna, v nalogi c) pa odgovorite na vprašanja. Razberite jih iz rešene naloge a).

KEMIJA navodilo za delo

FIZIKA navodilo za delo

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA:

S1

Na spodnji povezavi si preberi razlago tvorbe in uporabe POGOJNIH STAVKOV ZA PRIHODNOST. (Samo do slike slovnice). Ko ti bo razlaga razumljiva, jo prepiši v zvezek pod naslov FIRST CONDITIONAL. Nato na spodnjih povezavah rešuj interaktivne vaje. Trik je v tem, da pri vezniku  IF (ČE) nikoli ne uporabiš prihodnjika, temveč sedanjik.
S2

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 8. razred. V kazalu poišči naslov Present Simple & Present Continuous. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

GLASBENA UMETNOST:

KLIKNI NA TO POVEZAVO IN IZBERI DOKUMENT NEMŠKA OPERA.

LIKOVNA UMETNOST:

gibljivi kipi naloga

FIZIKA navodilo za delo

IP – ROM:

NAVODILA ZA DELO

 

SLOVENŠČINA:

Konstruktivistična poezija

Ponovno preberi pesem Kons 4 (berilo, str. 154), nato v zvezek za književnost zapiši sledeči povzetek:

KONSTRUKTIVISTIČNA PESEM

Tovrstna pesem ni več zgrajena tradicionalno, ampak iz na prvi pogled nepovezanih besed in besednih zvez, ki šele kot celota dobijo smisel, sicer pa skoraj vsak verz deluje samostojno. Svet je poln dogodkov, zmeden, v njem se dogajajo razni pretresi … in podobo takšnega sveta podaja pesnik. Poleg tradicionalnega pesniškega jezika se pojavljajo matematični in drugi znaki. Opuščena sta rimanje in delitev na kitice, celotna pesem pa je zgrajena po načelu tehničnega sestavljanja iz samostojnih »gradbenih« delov, ki smisel dobijo šele v celoti.

Nato ponovno preberi pesem in pisno odgovori na vprašanja v berilu na str. 155 (Potujmo v svet književnosti)

BIOLOGIJA: NAVODILA ZA DELO

 

LIKOVNA UMETNOST:

gibljivi kipi naloga

FIZIKA navodilo za delo

IP – ROM:

NAVODILA ZA DELO

 

UP BIO Tanja Marinac 8. razred
Ustno ponovi vprašanja pred reševanjem nove snovi. Če kaj ni jasno oziroma potrebuješ pomoč pri reševanju v delovnem zvezku ali pri čemerkoli drugem, mi piši na tanja.marinac@os-cerkno.si
UP MATEMATIKA, Mija Bavcon Venko
Navodilo za delo najdeš tukaj.
DSP Irena Zajc 7. razred Matematika
V navodilih za današnji dan so lepo pojasnjeni koraki za načrtovanje  štirikotnika.
Za načrtovanje paralelograma potrebuješ 3 podatke (dve stranici in kot ali stranico diagonalo in kot). Pomembno je, da pregledno izpišeš podatke, narišeš skico in obkrožiš tiste stranice in kote, ki jih imaš v podatkih. Najprej narišeš dele lika, za katere imeš znane podatke, nato dokončaš z risanjem vzporednic, lahko pa tudi s šistilom poiščeš manjkajočo točko. Posebnost je romb, kjer sta dovolj dva podatka.
Za pravokotnik in kvadrat pa mislim, da ni potrebno dodatnih pojasnil.
Če je kaj nejasnosti, mi piši na naslov izajc@os-cerkno.si.

ČETRTEK, 26. 3.  2020

SLJ (2 URI) – PRAVLJICA MEDVED IN MIŠKA, OBNOVA, ILUSTRACIJA
GUM – IZDELAVA INSTRUMENTA (pomagaj si z Igrarije _zvočila)
ŠPO – MET ŽOGE V STENO IN LOVLJENJE

TJA —NAVODILA ZA DELO

NAVODILA ZA DELO (OB KLIKU NA LINK BOŠ NAŠEL DVA DOKUMENTA. ODPRI DOKUMENT  2razred_ cet.docx)

UČNI LIST: RAČUNAJ

MAT – reši učni list in ponovi poštevanko, bodi vsak dan malo hitrejši/a

UČNI LIST: MATEMATIKA

SLJ – branje z razumevanjem

UČNI LIST: SLOVENŠČINA

Preberi besedilo o kamilici, na dolgo dogovori v zvezek. Potrudi se pri pisavi.

SPO – na Lilibi ponovi o Sloveniji in državnih simbolih

Greš na: mestni trg – SPO – jaz in družba –  Slovenija

https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-druzba/slovenija/o-sloveniji

https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-druzba/slovenija/pobarvaj-grb-in-zastave

1.       SLJ: Večkrat preberi berilo str. 21 Vzorček in v zvezek prepiši kitico, ki jo govori zelena barva na str. 22. (Žabica po vodi…)

2.       MAT: Simetrija DZ str. 64 – 67.

3.       4.B DRU: Urejanje skupnega življenja – Preberi snov v učb. str. 58,59. V zvezek napiši naslov in opiši kako ti vse skrbiš za urejenost svoje okolice.

4.A   GUM: Ponavljaj pesmice.

ŠPORT: NAVODILA ZA DELO

TJA: NAVODILA ZA DELO

NIT –  Vzvod – učbenik str. 69 – 71

( preberi, še sam preizkusi, če  zapisano res drži)

Izberi NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5 (KAZALO, GIBANJE SE PRENAŠA, KAKO DVIGNITI  – VZVOD ( str.  277 – 282)

SLJ

 • Zapiši v velik zvezek za SLJ:

VRSTE PRIDEVNIKOV

 • Knjiga za DB – Zapis ( miselni vzorec) o prebrani knjigi

                               (*Pomoč: – Priloga SLJ)

Priloga_SLJ_5R_Miselni vzorec o prebrani knjigi

ŠPO

 • Zapleši z nami

https://www.youtube.com/watch?v=JkxEsDyC9ao

GLASBENA UMETNOST:

NADALJUJ NALOGO IZ PREJŠNJEGA TEDNA. DOKUMENT BOŠ NAŠEL TUKAJ.

ANGLEŠČINA 5.B:
V učbeniku reši ponovitvene vaje na straneh 90 in 91. https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=90-91 Pri prvi vaji klikni na zvočnik ob nalogi, da jo boš lahko poslušal(a).
Da boš bolj prepričana v svoje znanje, so tukaj tudi rešitve kviza iz strani 91. Oglej si jih šele na koncu reševanja! Znaš razložiti, zakaj je kakšna rešitev pravilna? (rešitve: 1a, 2b, 3c, 4c, 5c, 6a, 7b, 8a)

ISP 3. razred – branje v družbi psičke Bore

Pozdravljeni bralci!

Vem, da branje brez Bore ni tako zabavno, vendar je le-to pomembno za ohranjanje in napredek v tekočnosti branja. Torej ne pozabi na izpolnjevanje bralnega dnevnika, ki si ga dobil.

Želim ti prijetno branje!

Martina Bizjak

 

DSP – 4. razred (Martina Bizjak)

Si že utrujen od današnjega pouka? Naredi nekaj minut odmora in se sprosti ob risanju simetrične risbe. Povezavo najdeš spodaj. Najprej nariši like, ki ste jih spoznali pri pouku matematike.

https://www.digipuzzle.net/minigames/draw/doodle_pad_mirror.htm?language=slovenian&linkback=../../education/kindergarten/index.htm

Veliko zabave ti želim!

SLOVENŠČINA:

www.devetletka.net/gradiva/slovenscina/6  

 Glej in se čudi, naloge A,B, C, Č, D, E,F, G, H

ZGODOVINA:

Gradbeništvo v srednjem veku – 2x preberi, prepiši naslov, pojme, odgovori na vprašanja PONOVIMO, PRERIŠI srednjeveški grad in srednjeveško mest-ne pozabi pripisati besed na risbo, nauči se!!!

GOS 6:
Dokončaj kuhanje kosil od prejšnjega tedna.
Oglej si dokumentarno oddajo na povezavi spodaj:
in izpiši kaj te je najbolj presenetilo.
ANGLEŠČINA:

Ponavljamo besedišče za hrano in pijačo. Odpri učbenik na str. 68 in v zvezek prepiši naslov Food and drink. V zvezek prepiši besede od 1 do 22. Nato odpri spletni učbenik na www.iRokus.si , besedišče poslušaj in izgovarjaj – vajo naredi večkrat. Ko to končaš, odpri učbenik na str. 131  in isto ponovi z besedami za hrano in pijačo, ki jih najdeš tam. Nadaljuj z nalogo 2 na str. 68. V zvezek zapiši resnične trditve o sebi. Uporabljaj fraze: I like eating apples, …, I don’t like eating cabbage…,  I sometimes eat ….. for breakfast / lunch /dinner.,  I don’t usually eatI always eat … , I never eat … Napiši vsaj 5 povedi, še bolje je več. Pozabavaj se s Try this! Izzivom na str. 68. Koliko besed za hrano in pijačo uspeš sestaviti z danimi črkami?

SLOVENŠČINA:

www.devetletka.net/gradiva/slovenscina/6  

 Glej in se čudi, naloge A,B, C, Č, D, E,F, G, H

GOS 6:
Dokončaj kuhanje kosil od prejšnjega tedna.
Oglej si dokumentarno oddajo na povezavi spodaj:
in izpiši kaj te je najbolj presenetilo.
ANGLEŠČINA:

Pojdi na povezavo https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/vocabulary.html , kjer najdeš interaktivne vaje za učenje angleškega besedišča. Začni z vajami v prvem okvirju levo zgoraj z naslovom Fast English. S klikom na ta napis se ti odprejo zavihki Games, Vocab, Phrases, Spelling, Describer. Priporočam zavihka Vocab in Describer. Najprej izberi hitrost (Slow, Fast), nato pa temo (food, clothes, home, …). Vadi hrano in drugo besedišče, ki si se ga že kdaj učil(a).

IP NEMŠČINA:

Oglejte si fotografijo Janovih učiteljev in učiteljic – UČB 56/17a. V zvezek zapišite:

der Herr –  gospod, die Frau – gospa; der Lehrer – učitelj, die Lehrerin – učiteljica

Nato po vzoru besed na vrhu obeh stolpcev napišite, učitelj/-ica katerega predmeta je posamezna oseba. Sličice nakazujejo predmet.

Rešite nalogo UČB 57/18: v dvogovor med Janom in babico Elke po vrsti vstavite besede: (Schule), Klasse, Stundenplan, macht, Lehrerin, Handy, Lehrer. Dvogovor prepišite v zvezke in zraven še prevod v slovenščino. (Pomagajte si s slovarčkom na koncu učbenika.)

IP UBE nadaljuj z delom in oblikovanjem projektne naloge

ANGLEŠČINA:

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 7. razred. V kazalu poišči naslov Past Simple. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

V primeru, da ti spletna povezava ne deluje, iste strukture ponovi s pomočjo učbenika str. 74, 75. Preštudiraj razlage v okvirjih in v zvezek naredi vaje pod njimi.

IP FRANCOŠČINA:

Reši vaje v delovnem zvezku na straneh 55 in 56

NARAVOSLOVJE:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA:
 1. B – Naučil/-a si se pesem Toneta Pavčka: Ljubezen. Za vsako kitico nariši sliko, s pomočjo katere boš ob recitaciji prikazal/-a vsebino vsake kitice. Bodi inovativen/-a, tehnika ni važna, barve naj bodo močne in pazi na nevidni rob. Velikost prilagodi na svoj preprost butaj. Nalogo boš ob vrnitvi v šolo predstavil/-a. V kolikor imaš kakšno vprašanje, potrebuješ pomoč, piši na: mojca.sola.cerkno@gmail.com

 

IP NEMŠČINA:

Oglejte si fotografijo Janovih učiteljev in učiteljic – UČB 56/17a. V zvezek zapišite:

der Herr –  gospod, die Frau – gospa; der Lehrer – učitelj, die Lehrerin – učiteljica

Nato po vzoru besed na vrhu obeh stolpcev napišite, učitelj/-ica katerega predmeta je posamezna oseba. Sličice nakazujejo predmet.

Rešite nalogo UČB 57/18: v dvogovor med Janom in babico Elke po vrsti vstavite besede: (Schule), Klasse, Stundenplan, macht, Lehrerin, Handy, Lehrer. Dvogovor prepišite v zvezke in zraven še prevod v slovenščino. (Pomagajte si s slovarčkom na koncu učbenika.)

IP UBE nadaljuj z delom in oblikovanjem projektne naloge

IP FRANCOŠČINA:

Reši vaje v delovnem zvezku na straneh 55 in 56

NARAVOSLOVJE:

NAVODILA ZA DELO

 SLOVENŠČINA:

DELO ZA TRI šolske ure  (PONEDELJEK, TOREK, SREDA in ČETRTEK, 24.-26. 3.)

8.S1, 8.S2, 8.S3

Ponovi značilnosti besedilne vrste OPIS POSTOPKA. V pomoč staršem skuhaj kosilo za vso družino ali kaj dobrega speci. S pomočjo telefona fotografiraj sestavine, pripomočke, pripravo, postrežbo (na fotografijah naj se vidi tebe pri delu), lahko pa posnameš tudi kratke filmčke, na katerih izvedeš in komentiraš postopek, snemajo pa te drugi družinski člani. Če znaš, pripravi filmček v programu Movie Maker, v kolikor tega znanja nimaš, pa s pomočjo fotografij pripravi PowerPoint projekcijo s kratkimi opisi. Nalogo nato pošlji na ogled do konca tedna.

ZGODOVINA:

Konec vladavine Napoleona
Na spletni strani http://zgodovina.si/napoleon-bonaparte/ preberi prispevek o politični in vojaški poti enega največjih francoskih voditeljev. V zvezek zapiši najpomembnejše mejnike, ki jih je doživel od vzpona na francoski prestol, do izgona na otok Sv. Helene, kjer je tudi umrl.

IP ŠZZ (ŠPORT ZA ZDRAVJE):

V tem času ko imate pouk na daljavo, veliko časa tudi presedite. Ker je vaše zdravje pomembno, je vsakodnevna telesna aktivnost še kako dobrodošla. Ta teden boste na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs&t=626s  , našli video, ki je primeren za vas. Prikazuje vadbo za zdrave šolarje, katere cilj je poskrbeti za ohranjanje moči večjih mišičnih skupin, razvoj koordinacije celega telesa ter gibljivost kolkov in ramenskega obroča. Vključuje vaje, ki izhajajo iz naravnih oblik gibanja, in jih lahko izvedete kjerkoli – potrebujete samo prostor v velikosti telovadne podloge in palico. Vadba traja 20 minut.

Po končani vadbi, za sprostitev odplešite Just dance:

–        Shakira: Waka Waka: https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA

–        Lil Nas X: Old town road: https://www.youtube.com/watch?v=_g4CYKBN9L0

–        lahko kakšnega poiščeš tudi po svoji izbiri

KEMIJA navodilo za delo

IP MME nadaljuj z delom in oblikovanjem projektne naloge

ANGLEŠČINA:
S1

Reši vaje v delovnem zvezku na straneh 42 in 43.

 SLOVENŠČINA:

DELO ZA TRI šolske ure  (PONEDELJEK, TOREK, SREDA in ČETRTEK, 24.-26. 3.)

8.S1, 8.S2, 8.S3

Ponovi značilnosti besedilne vrste OPIS POSTOPKA. V pomoč staršem skuhaj kosilo za vso družino ali kaj dobrega speci. S pomočjo telefona fotografiraj sestavine, pripomočke, pripravo, postrežbo (na fotografijah naj se vidi tebe pri delu), lahko pa posnameš tudi kratke filmčke, na katerih izvedeš in komentiraš postopek, snemajo pa te drugi družinski člani. Če znaš, pripravi filmček v programu Movie Maker, v kolikor tega znanja nimaš, pa s pomočjo fotografij pripravi PowerPoint projekcijo s kratkimi opisi. Nalogo nato pošlji na ogled do konca tedna.

ZGODOVINA:

Konec vladavine Napoleona
Na spletni strani http://zgodovina.si/napoleon-bonaparte/ preberi prispevek o politični in vojaški poti enega največjih francoskih voditeljev. V zvezek zapiši najpomembnejše mejnike, ki jih je doživel od vzpona na francoski prestol, do izgona na otok Sv. Helene, kjer je tudi umrl.

IP ŠZZ (ŠPORT ZA ZDRAVJE):

V tem času ko imate pouk na daljavo, veliko časa tudi presedite. Ker je vaše zdravje pomembno, je vsakodnevna telesna aktivnost še kako dobrodošla. Ta teden boste na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs&t=626s  , našli video, ki je primeren za vas. Prikazuje vadbo za zdrave šolarje, katere cilj je poskrbeti za ohranjanje moči večjih mišičnih skupin, razvoj koordinacije celega telesa ter gibljivost kolkov in ramenskega obroča. Vključuje vaje, ki izhajajo iz naravnih oblik gibanja, in jih lahko izvedete kjerkoli – potrebujete samo prostor v velikosti telovadne podloge in palico. Vadba traja 20 minut.

Po končani vadbi, za sprostitev odplešite Just dance:

–        Shakira: Waka Waka: https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA

–        Lil Nas X: Old town road: https://www.youtube.com/watch?v=_g4CYKBN9L0

–        lahko kakšnega poiščeš tudi po svoji izbiri

IP MME nadaljuj z delom in oblikovanjem projektne naloge

ANGLEŠČINA:
S1

Reši vaje v delovnem zvezku na straneh 42 in 43.

BIOLOGIJA:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA:

Literarno ustvarjanje – konstruktivistična pesem

Po vzoru Kosovelove pesmi Kons 4 in pesmi »lepljenk« – konstruktivističnih pesmi lanskih devetošolcev – (spomni se njihovih izdelkov, ki so viseli v učilnici SL2 in so bili narejeni iz izstriženih časopisnih naslovov) ustvari svojo konstruktivistično pesem. V njej po Kosovelovem zgledu izrazi podobo sveta v teh dneh in svoje občutje v njem. Pesem naj bo po vsebini, obliki in dolžini primerljiva s Kosovelovo pesmijo Kons 4, njen naslov pa naj bo Kons: marec 2020.

BIOLOGIJA: NAVODILA ZA DELO

IP – NEMŠČINA:

Was ist in Victorias Koffer?

S pomočjo slovarčka zadaj v učbeniku prevedi besede v DZ 46/8 (leva stran), nato napiši pridevnike ob samostalnikih (desna stran). Pri tem pazi na pravilne končnice glede na spol. Pomagaj si s preglednico v UČB 53/MEMO (modri okvirček). Preberi tudi besedilo v DZ 31/14 (Trendsport Laufball) in dopolni začete povedi o tem športu.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA:

Topics in the news – v zvezek napiši naslov in nadaljuj z vajo 1 na str. 58 v učbeniku. Najprej si iz okvirja izpiši besede in besedne zveze za poimenovanje različnih tematik v poročilih. S pomočjo slovarja ugotovi, kaj pomenijo. Potem preberi iztočnice od 1 do 9 in jih poveži z ustreznimi tematikami iz okvirja. S poslušanjem na www.iRokus.si preveri pravilnost povezav. Izpiši si poimenovanja za različne televizijske oddaje, ki jih najdeš na str. 126  v učbeniku. Za vsako zvrst poskušaj najti naslov oddaje, ki si jo gledal(a) na televiziji. Nato na str. 58 naredi nal. 2 A (poslušanje, branje, novo besedišče) in 2 B – Povedi dopolni z besedami iz zgornjega besedila – piši v zvezek. Prepiši razlago Present perfect + just iz modrega okvirja v nal. 3. Reši nal. 4A na str. 59.

SLOVENŠČINA:

Literarno ustvarjanje – konstruktivistična pesem

Po vzoru Kosovelove pesmi Kons 4 in pesmi »lepljenk« – konstruktivističnih pesmi lanskih devetošolcev – (spomni se njihovih izdelkov, ki so viseli v učilnici SL2 in so bili narejeni iz izstriženih časopisnih naslovov) ustvari svojo konstruktivistično pesem. V njej po Kosovelovem zgledu izrazi podobo sveta v teh dneh in svoje občutje v njem. Pesem naj bo po vsebini, obliki in dolžini primerljiva s Kosovelovo pesmijo Kons 4, njen naslov pa naj bo Kons: marec 2020.

IP – NEMŠČINA:

Was ist in Victorias Koffer?

S pomočjo slovarčka zadaj v učbeniku prevedi besede v DZ 46/8 (leva stran), nato napiši pridevnike ob samostalnikih (desna stran). Pri tem pazi na pravilne končnice glede na spol. Pomagaj si s preglednico v UČB 53/MEMO (modri okvirček). Preberi tudi besedilo v DZ 31/14 (Trendsport Laufball) in dopolni začete povedi o tem športu.

KEMIJA navodilo za delo

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

ANGLEŠČINA:

Topics in the news – v zvezek napiši naslov in nadaljuj z vajo 1 na str. 58 v učbeniku. Najprej si iz okvirja izpiši besede in besedne zveze za poimenovanje različnih tematik v poročilih. S pomočjo slovarja ugotovi, kaj pomenijo. Potem preberi iztočnice od 1 do 9 in jih poveži z ustreznimi tematikami iz okvirja. S poslušanjem na www.iRokus.si preveri pravilnost povezav. Izpiši si poimenovanja za različne televizijske oddaje, ki jih najdeš na str. 126  v učbeniku. Za vsako zvrst poskušaj najti naslov oddaje, ki si jo gledal(a) na televiziji. Nato na str. 58 naredi nal. 2 A (poslušanje, branje, novo besedišče) in 2 B – Povedi dopolni z besedami iz zgornjega besedila – piši v zvezek. Prepiši razlago Present perfect + just iz modrega okvirja v nal. 3. Reši nal. 4A na str. 59.

SLOVENŠČINA:

Literarno ustvarjanje – konstruktivistična pesem

Po vzoru Kosovelove pesmi Kons 4 in pesmi »lepljenk« – konstruktivističnih pesmi lanskih devetošolcev – (spomni se njihovih izdelkov, ki so viseli v učilnici SL2 in so bili narejeni iz izstriženih časopisnih naslovov) ustvari svojo konstruktivistično pesem. V njej po Kosovelovem zgledu izrazi podobo sveta v teh dneh in svoje občutje v njem. Pesem naj bo po vsebini, obliki in dolžini primerljiva s Kosovelovo pesmijo Kons 4, njen naslov pa naj bo Kons: marec 2020.

 

DSP GEOGRAFIJA

Si že prebral/a vso učno snov o Avstraliji in Novi Zelandiji? Na spodnji povezavi preizkusi koliko si si zapomnil/a. Veliko uspaha pri reševanju!

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2579/index3.html

UP KARMEN LAPANJA 9. RAZRED BIOLOGIJA:

NAVODILA ZA DELO

 

 

PETEK, 27. 3.  2020

SPO(2 URI) – V SADOVNJAKU SPOMLADI
SLJ – MEMORIRANJE PESMI KO PRIDE POMLAD
ŠPO – PRESKAKOVANJE KOLEBNICE

NAVODILA ZA DELO

UČNI LIST: Sadno drevo in letni časi

POMLAD – UTRJEVANJE (KLIKNI NA POVEZAVO IN V UČILNICI BOŠ NAŠEL DVA DOKUMENTA. ODPRI DOKUMENT pomlad-utrjevanje.pttx)

MAT – reši učni list, ponovi poštevanko

SLJ – na Lilibi naredi nekaj vaj na:

Mestni trg – slovenščina – jezikarija

https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija

SLJ – beri

ŠPO – Če je vreme primerno, pojdi teči. Drugače pa naredi razgibalne vaje.

TJA  – NAVODILA ZA DELO

 1. NIT: Dokončaj hiško in preberi učbenik str. 95
 1. MAT: DZ str. 90, 91, 92 – 7. naloga, 93 – 8. naloga.
 1. ŠPO 4.B: Igre z žogo
 1. SLJ: V zvezek napiši zgodbo, pravljico v kateri nastopajo različne živali. Upoštevaj tri odstavke (uvod, jedro, zaključek). Naslov določi sam.
 2. TJA: NAVODILA ZA DELO

NIT

 • Zapiši v zvezek za NIT:

RABA PREPROSTIH NAPRAV

 1. GUGALNICE

Poznamo prevesne in nihalne gugalnice. Na nihalni gugalnici se najlažje guga en otrok, na prevesni gugalnici pa dva.

 1. VZVOD

Vzvod je preprosto orodje, sestavljeno iz droga, deske ali palice, ki ima vrtišče. Z vzvodom povečamo silo s katero delujemo na telo in tako breme lažje dvignemo.

 1. ŠKRIPEC

Škripec je preprosto orodje s katerim dvigujemo bremena. S škripcem dvignemo predmet višje kot z uporabo vzvoda.

 1. DVIGALO

Poleg škripca za dvigovanje bremen in oseb uporabljamo tudi dvigala. Sodobna dvigala poganja motor.

 1. ČRPALKA

Črpalke omogočajo, da tekočine poganjamo navzgor, iz nižje v višjo lego.

Naloga: Nariši gugalnico nihalko in gugalnico prevesnico. Označi in

poimenuj sestavne dele obeh gugalnic.

SLJ

DZ za SLJ 1.del. str. 69 – 11., 12., in 13. naloga

MAT

–   I-učbeniki: https://eucbeniki.sio.si/

MATEMATIKA 5 – RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE LASTNOSTI

BESEDILNE NALOGE, naloge ( str. 300 do 303)

ANGLEŠČINA 5.B:

NAVODILA ZA DELO

ISP – 2. razred

Učna pomoč in ideje pri pouku SLOVENSKEGA JEZIKA:
V pomoč pri odgovarjanju na vprašanja:

VERZ je vrstica v pesmi.
KITICA je sestavljena iz dveh ali več verzov.
RIMA: (Tine –Bine;  žoga – joga)

Katere rime pa ti najdeš v pesmi?

Da bo branje pesmi Zajec in pes bolj zabavno, lahko vsako kitico prebereš z drugačnim čustvom.

Na primer: 1. kitico – žalostno, 2. kitico – veselo, 3. kitico – jezno, 4. kitico – presenečeno.

Vesela bom tvojega odziva, kako ti gre pouk na daljavo. Lahko mi napišeš sporočilo na: maja.tusaros@os-cerkno.si

DSP – 4. razred (Martina Bizjak) 

SLJ – pri pisanju zgodbe uporabi čim več besed za opisovanje živali, ki jih boš izbral npr. velik, košat, rjav, prijazen, lovski, gozdni, plašen, vesel, lačen, dolgodlak … Zelo se bi razveselila, če mi zgodbo pošlješ na naslov bizjakmartina@os-cerkno.si.

DSP – 5. razred (Martina Bizjak, Ajda Podobnik)

Včeraj ste pri pouku slovenskega jezika spoznavali pridevnik. Na spodnji povezavi preveri koliko si si zapomnil.

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PRIDEVNIKI/2_Vrste_pridevnikov.htm

Veliko uspeha!

MATEMATIKA:

8.  delovni list – KOLIKO  ZNAM?

SLOVENŠČINA:

Na You Tubu poišči risanko Liliput put – Kobilica

 • 2x si jo poglej
 • V zvezek za književnost napiši naslov Liliput put – Kobilica
 • Poišči nauk te risanke, ga zapiši in risanko ilustriraj
ANGLEŠČINA:

Pojdi na povezavo https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/vocabulary.html , kjer najdeš interaktivne vaje za učenje angleškega besedišča. Začni z vajami v prvem okvirju levo zgoraj z naslovom Fast English. S klikom na ta napis se ti odprejo zavihki Games, Vocab, Phrases, Spelling, Describer. Priporočam zavihka Vocab in Describer. Najprej izberi hitrost (Slow, Fast), nato pa temo (food, clothes, home, …). Vadi hrano in drugo besedišče, ki si se ga že kdaj učil(a).

NARAVOSLOVJE:

NAVODILA ZA DELO

MATEMATIKA:

8.  delovni list – KOLIKO  ZNAM?

SLOVENŠČINA:

Na You Tubu poišči risanko Liliput put – Kobilica

 • 2x si jo poglej
 • V zvezek za književnost napiši naslov Liliput put – Kobilica
 • Poišči nauk te risanke, ga zapiši in risanko ilustriraj

ZGODOVINA:

V učnem gradivu preberi poglavje Gradbeni materiali. Odgovori na naslednja vprašanja in odgovore zapiši v zvezek:
1. Katere gradbene materiale so uporabljali gradbeniki skozi zgodovino pri gradnji javnih stavb in bivališč?
2. Katere pripomočke so rimljani uporabljali za dvigovanje težkih bremen?

Pojasni neznane pojme:

KAPITEL, KUPOLA, BAZA, PREZBITERIJ

GRADIVO ZA ZGODOVINA 6

NARAVOSLOVJE:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA:

Anekdota

V berilu preberi anekdote o književnikih (str. 115 – Prežihov Voranc, str. 183 – Oscar Wilde, str. 195 – Tone Partljič). Poskusi ugotoviti, kaj je značilno za to vrsto besedil. Nato v zvezek za književnost napiši povzetek:

ANEKDOTA

To je po obliki zelo stara, kratka in vedra zgodbica, ki nam določeno resnično osebnost ali situacijo predstavi naglo, presenetljivo prodorno. Sam način vedenja ali nepričakovana izjava nam nenadoma osvetlita značaj določenega človeka.

Nato sam po spominu zapiši vsaj dve anekdoti (raje pa več) iz svojega šolskega, družinskega, taborniškega … življenja.

LIKOVNA UMETNOST:

strip druga ura

ANGLEŠČINA:

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 7. razred. V kazalu poišči naslov Past Continuous. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

V primeru, da ti spletna povezava ne deluje, iste strukture ponovi s pomočjo učbenika str. 74, 75. Preštudiraj razlage v okvirjih in v zvezek naredi vaje pod njimi.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Pri preverjanju in dopolnjevanju  si lahko pomagate z ZAPISKI

 

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Pri preverjanju in dopolnjevanju  si lahko pomagate z ZAPISKI

ANGLEŠČINA:

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 7. razred. V kazalu poišči naslov Past Simple. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš težave z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

NARAVOSLOVJE:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA:

8.S1, 8.S2, 8.S3 – DAN ZA BRANJE: Ivan Tavčar – Visoška kronika

Reši učni list – Ivan Tavčar: TRŽAČAN (priloga) Ivan Tavčar

FIZIKA navodilo za delo

ANGLEŠČINA:

S1 IN S3

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 8. razred. V kazalu poišči naslov Future Simple & Going to Future. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš težave z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

S2

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 8. razred. V kazalu poišči naslov Past Simple & Past Continuous. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Pri preverjanju in dopolnjevanju  si lahko pomagate z ZAPISKI

 

FILMSKA VZGOJA:

Danes nimamo nove naloge. Tiste, ki mi še niste oddali razmišljanj o videnih filmih prejšnje ure naprošam, da to oddate do ponedeljka.

SLOVENŠČINA:

8.S1, 8.S2, 8.S3 – DAN ZA BRANJE: Ivan Tavčar – Visoška kronika

Reši učni list – Ivan Tavčar: TRŽAČAN (priloga) Ivan Tavčar

ANGLEŠČINA:
S1 IN S3

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 8. razred. V kazalu poišči naslov Future Simple & Going to Future. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš težave z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

S2

Prijavi se na www.znamzavec.si in poišči vadnico za 8. razred. V kazalu poišči naslov Past Simple & Past Continuous. Preberi razlago in naredi vaje do konca poglavja. Če imaš probleme z razumevanjem besedišča, si pomagaj s spletnim slovarjem Pons ali slovarjem v knjižni obliki, če ga imaš doma.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

Pri preverjanju in dopolnjevanju  si lahko pomagate z ZAPISKI

FILMSKA VZGOJA:

Danes nimamo nove naloge. Tiste, ki mi še niste oddali razmišljanj o videnih filmih prejšnje ure naprošam, da to oddate do ponedeljka.

BIOLOGIJA:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA:

Uradna prošnja

V delovnem zvezku  Slovenščina za vsak dan 9 na kratko pisno reši nalogi na str. 53/1 in 2. Nato si oglej, kakšno obliko mora imeti uradna prošnja (DZ 54/3). Obliko že poznaš iz 7. razreda (uradno pismo). Nato pisno reši naloge od 54/4 do 55/8. V zvezek za jezik pa zapiši pravilo:

URADNA PROŠNJA

To je uradno besedilo, ki ima značilno obliko in sestavne dele uradnega dopisa. Namenjena je temu, da bi si z njo pridobili kakšno ugodnost (npr. štipendijo, socialno pomoč, sprejem v dijaški dom ipd.). Napisana mora biti na belem listu formata A4.

KEMIJA navodilo za delo

ANGLEŠČINA:

V zvezek napiši naslov Been and gone. Iz delovnega zvezka str. 90 si prepiši razlago s primeri pod št. 20. Nadaljuj z nal. 4B in C v učbeniku str. 59. Piši v zvezek. Nato naredi nalogo 6. na isti strani. Odgovore v 6C piši v zvezek. Naredi tudi naloge v DZ str. 42, 43. Posebno pozornost nameni razumevanju besedišča. Po potrebi uporabljaj slovar.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

SLOVENŠČINA:

Uradna prošnja

V delovnem zvezku  Slovenščina za vsak dan 9 na kratko pisno reši nalogi na str. 53/1 in 2. Nato si oglej, kakšno obliko mora imeti uradna prošnja (DZ 54/3). Obliko že poznaš iz 7. razreda (uradno pismo). Nato pisno reši naloge od 54/4 do 55/8. V zvezek za jezik pa zapiši pravilo:

URADNA PROŠNJA

To je uradno besedilo, ki ima značilno obliko in sestavne dele uradnega dopisa. Namenjena je temu, da bi si z njo pridobili kakšno ugodnost (npr. štipendijo, socialno pomoč, sprejem v dijaški dom ipd.). Napisana mora biti na belem listu formata A4.

gibljivi kipi naloga

ANGLEŠČINA:

V zvezek napiši naslov Been and gone. Iz delovnega zvezka str. 90 si prepiši razlago s primeri pod št. 20. Nadaljuj z nal. 4B in C v učbeniku str. 59. Piši v zvezek. Nato naredi nalogo 6. na isti strani. Odgovore v 6C piši v zvezek. Naredi tudi naloge v DZ str. 42, 43. Posebno pozornost nameni razumevanju besedišča. Po potrebi uporabljaj slovar.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

UP NAR Tanja Marinac 6. RAZRED
Za pomoč pri delovnem listu od prejšnjega tedna poglej posnetek:
Ponovi povezavo med fotosintezo in celičnim dihanjem.
Fotografiraj mi prosim rešeno preverjanje znanja (brez popravkov) in mi pošlji na tanja.marinac@os-cerkno.si
UP NAR KARMEN LAPANJA 6. RAZRED:

NAVODILA ZA DELO

OBVESTILA UČITELJEV

ANA KOREN

Dragi učenci in starši! 

Dva tedna prilagojenega dela je za nami. In ni ga bilo malo za nikogar. Kljub temu kot razredničarka in kot učiteljica različnih predmetov opažam, da nekaterih nalog učenci še niste opravili.

Naprošam vas, da ste s pošiljanjem odgovorov učiteljem na spletno pošto dosledni, saj le tako vidimo kako vam gre in ali imate težave, pri katerih vam lahko pomagamo. V kolikor imate kakšne težave ali vprašanja, mi prosim sporočite na: akoren@os-cerkno.si ali ustvarjam.vsepovrsti@gmail.com.

Ostanite zdravi!

SVETOVALNA SLUŽBA

Za učence, ki imate dodano strokovno pomoč je šolska svetovalna služba skupaj z  učiteljicami, ki izvajajo DSP, pripravila nekaj vaj za OGREVANJE MOŽGANČKOV IN VAJE ZA OGREVANJE . Seveda lahko vaje naredite tudi vsi ostali učenci.

Za vsa vprašanja in  pomoč smo dosegljivi na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

KRATKE VAJE ZA UMIRITEV IN SPROSTITEV

KAKO SE UČITI

RAZVIJANJE VEŠČIN SLUŠNE POZORNOSTI

MOJCA LIPUŽIČ MORAVEC

Učenci, za vprašanja in pomoč sem vam stalno na voljo na elektronskem naslovu: mojca.sola.cerkno@gmail.com

 STALNO DELO:

Za učence 8. razredov stalno velja branje domačega branja:

Dokument si lahko preneseš na računalnik ali telefon, po želji ga lahko pošljem tudi na elektronski naslov

Učenci 7. razreda se naučijo pesem na pamet:

Učenke 8. razreda, ki opravljate raziskovalno delo, naloge prejemate preko elektronske pošte.
ROMAN EBERLINC

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za ponedeljek, 16. marca, razporedite do 26. marca na dneve, kot so na šolskem urniku.

MARIJA URH LAHAJNAR

IPUBE: V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.  Če potrebuješ svoj osnutek mi piši na mail: murh@os-cerkno.si

IP MME- naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.

MARKO BEVK

Navodila za brezplačen dostop do e-gradiv boste našli na tej povezavi.

Gradiva za TIT bodo objavljena enkrat tedensko. V ponedeljek za sedmi razred, v torek za osmi in sredo za šesti razred. Delo si sami razporedite glede na to, kdaj imate omenjeni predmet na urniku.

Ker je nabiralnik mbevk@os-cerkno.si hitro poln, mi informacije in slike o vašem delu, vprašanja, predloge… pošiljajte na naslov marko.bevk62@gmail.com.

MIJA BAVCON VENKO

Ure matematike so za vse  skupine enake, snov, ki jo objavimo, si razporediš glede na dneve, kot so po šolskem urniku (4 ure na teden).

ANICA SVETIK

Učenci IP NEMŠČINA iz 7., 8. in 9. razreda poiščite svoja uporabniška imena in gesla za dostop do eTwinninga in se nanj prijavite, ker bomo v prihodnje kakšno stvar delali tudi preko eTwinninga.

UČITELJA PREDMETA ŠPORT

Vaje za prvi teden (16. 3. – 20. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT 1. DEL

ŠPORT 2. DEL.

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: SZS_9__1

Vaje za drugi teden (23. 3. – 27. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT

ŠPORT ZA SPROSTITEV

TANJA MARINAC:

Ideje so primerne za učence od 6. – 9. razreda.

IP SPH 9:
Učenci, ki ste bili izbrani za obisk Mesoteke, poiščite na spletu recept za omako za burger ali pa poskušajte ustvariti povsem svojo. Recept za omako in fotografijo omake mi pošljite na tanja.marinac@os-cerkno.si
ZLATA KUHALNICA:
Vsi, ki si še vedno želite sodelovati na tekmovanju za Zlato kuhalnico preberite dokument.
IRENA ZAJC:

Če je kdo pozabil geslo za vstop v Scratch ali Tynker ali Moj Arnes, naj mi piše na elektronski naslov izajc@os-cerkno.si in mu bom poslala geslo. Prav tako mi pišite, če imate kakršnakoli vprašanja.

MIJA BAVCON VENKO

Kdor bi želel v tem času reševati še dodatne in zanimive naloge jih najdete tukaj.

Glede na zasedenost prostora (pri pošiljanju pošte), mi lahko svoje delo pošiljate na novi naslov:

nadaljavomatematika@gmail.com

 

 

 

 

(Skupno število obiskov 15.396, 4 obiskov danes)
Dostopnost