POUK NA DALJAVO
PONEDELJEK, 25. 5. 2020
SLJ: Povest o mestu RIC_RAC

 

MAT: V zvezek zapiši časovne enote: h – ura, min – minuta, s – sekunda, 1 h = 60 min, 1 dan = 1440 min, 1 min = 60 s, 1 h = 3600 s. Zapisano označi z barvnim okvirčkom. Preberi snov in reši naloge v DZ str. 39, 40, 41.

NIT: Preberi VRETENCARJI_RIBE_DVOZIVKE_PLAZILCI. V zvezek prilepi ali prepiši učni list VRETENCARJI_RIBE in reši nalogo.

LUM: Dokončaj likovno nalogo prejšnjega tedna in jo pošlji do četrtka 28.5.

NIP – FRANCOŠČINA

Danes si oglej pravljico o zlatolaski in treh medvedih.

https://www.youtube.com/watch?v=VqAj1l5xQ9o

NIP – RAČUNALNIŠTVO

Učenci poglejte sporočila v vašem Scratch računu. Tam boste našli moje sporočilo kako sem ocenila vaše projekte Labirint.
Na videokonferenci pa se dobimo jutri (v torek, 26. 5.) ob 10.00 uri na povezavi:

POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-nip4/
GESLO: vstopnip4

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

SLJ – Bogatenje besedišča – predmeti in naprave, ki so jih uporabljali včasih

Pri prejšnji uri slovenščine ste spoznali, zakaj so nastali mlini ob vodi, plavajoči mlini in mlini na veter, ter, da danes žito meljemo s stroji, ki jih poganjajo močni elektromotorji.

Veliko starejših predmetov in naprav je v sodobnem času dobilo izboljšave. Ob teh predmetih se boste spomnili poimenovanj in tako bogatili besedišče.

Mogoče veste, kako se reče pripomočku za premikanje loncev v kmečki peči?…

Rešite zanimive naloge v DZ za SLJ 2.del str. 66, str. 67 /8.naloga; povedi zapišite v velik zvezek za SLJ in str. 68 /10.naloga

MATPONOVIMO načrtovanje pravokotnikov in kvadratov

Pripravite zvezek za geometrijo in vse potrebne geometrijske pripomočke.

V DZ za MAT 1.del/str.148-150; UČENOST JE MODROST, ponovite vse o načrtovanju pravokotnikov in kvadratov. Poglejte tudi v zvezku za geometrijo, kako smo načrtovali.

V zvezek za geometrijo, natančno rešite naloge, ki jih odprete v prilogi: Ponovimo načrtovanje pravokotnika in kvadrata

DRU  – Zapis v zvezek: Obpanonski svet -dediščina

LUMKOLAŽ

ANGLEŠČINA 5. A Oglej si pravilne rešitve nalog v preverjanju in popravi svoje preverjanje. Klikni REŠITVE PREVERJANJA

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

NIP – FRANCOŠČINA

Danes si oglej pravljico o zlatolaski in treh medvedih.

https://www.youtube.com/watch?v=VqAj1l5xQ9o

POZITIVA DNEVA

Vi vidite, zato se sprašujete: Zakaj? Jaz sanjam o neobstoječem, zato se sprašujem: Zakaj ne? (George Bernard Shaw)

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo nizki relief.

ŠPORT – v tem tednu učenja na daljavo je vaša naloga, da do petka, 29. 5. 2020, oddate še vse manjkajoče delovne liste. Za pomoč vam napiševa v katerem tednu so bile naloge za oddati: 4. teden (6.4. – 10. 4. 2020), 5. teden (14.4. – 17.4.2020), 6. teden (20.4. – 24.4.2020), 7. teden (4.5. – 8.5.2020) in 9. teden (18.5. – 22.5.2020).
Brez vseh opravljenih obveznosti, se ocene ne bo dalo zaključiti.

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

 • Preberi v zvezku vse, kar si zapisal/a o voznem redu.
 • Reši naloge v delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 na str. 79 in 80.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V zvezek za matematiko napiši naslov MERJENJE IN NAČRTOVANJE KOTOV.
 • Dvakrat preberi besedilo na str. 173 in 174 ter rešene primere na str. 174 in 175.
 • Pod naslov v zvezku prepiši »tabletko« in pojmi na str. 173
 • Prav tako prepiši v zvezek oba rešena primera na str. 174 in 175.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 6ab 25 5 in 29 5 2020

GLASBENA UMETNOST – reši križanko in rešitev gesla pošlji na znani naslov

NIP – FRANCOŠČINA

Danes si oglej pravljico o zlatolaski in treh medvedih.

https://www.youtube.com/watch?v=VqAj1l5xQ9o

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

 

ANGLEŠČINA:

Najprej preveri pravilnost rešitev vaj 7. poglavja v DELOVNEM ZVEZKU. Nadaljuj z EXTRA EXERCISES iz učbenika. Če imaš možnost, si natisni delovni list. Naloge 4, 6 in 7 pa v vsakem primeru napiši v zvezek.

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo nizki relief.

ŠPORT – v tem tednu učenja na daljavo je vaša naloga, da do petka, 29. 5. 2020, oddate še vse manjkajoče delovne liste. Za pomoč vam napiševa v katerem tednu so bile naloge za oddati: 4. teden (6.4. – 10. 4. 2020), 5. teden (14.4. – 17.4.2020), 6. teden (20.4. – 24.4.2020), 7. teden (4.5. – 8.5.2020) in 9. teden (18.5. – 22.5.2020).
Brez vseh opravljenih obveznosti, se ocene ne bo dalo zaključiti.

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

 • Preberi v zvezku vse, kar si zapisal/a o voznem redu.
 • Reši naloge v delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 na str. 79 in 80.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V zvezek za matematiko napiši naslov MERJENJE IN NAČRTOVANJE KOTOV.
 • Dvakrat preberi besedilo na str. 173 in 174 ter rešene primere na str. 174 in 175.
 • Pod naslov v zvezku prepiši »tabletko« in pojmi na str. 173
 • Prav tako prepiši v zvezek oba rešena primera na str. 174 in 175.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 6ab 25 5 in 29 5 2020

NIP – FRANCOŠČINA

Danes si oglej pravljico o zlatolaski in treh medvedih.

https://www.youtube.com/watch?v=VqAj1l5xQ9o

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

SLOVENŠČINASTAVČNI ČLENI – VAJE, 1. POVEDEK 

Prejšnji teden smo se učili o stavčnih členih. Naučili smo se, da so to deli stavka iz ene ali več besed, ki nosijo različne podatke. Danes bomo pridobljeno znanje utrjevali. Pri reševanju vseh nalog v tem tednu si pomagajte z zapiski iz prejšnjega tedna. Najprej si za ponovitev oglejte sledečo predstavitev: STAVČNI ČLENI – POVEDEK Pazite, da boste v nalogah stavčne člene pravilno podčrtovali z različnimi podčrtovalnimi znamenji, ki smo se jih naučili. (NE vseh kar z ravno črto!!!) Najprej rešite nalogo v DZ 84/18, nato pa od DZ 89/1 do 91/8.

ŠPORT – v tem tednu učenja na daljavo je vaša naloga, da do petka, 29. 5. 2020, oddate še vse manjkajoče delovne liste. Za pomoč vam napiševa v katerem tednu so bile naloge za oddati: 4. teden (6.4. – 10. 4. 2020), 5. teden (14.4. – 17.4.2020), 6. teden (20.4. – 24.4.2020), 7. teden (4.5. – 8.5.2020) in 9. teden (18.5. – 22.5.2020).
Brez vseh opravljenih obveznosti, se ocene ne bo dalo zaključiti.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Pausengespräche; WER?/WEN?/WIE?

Preberite pogovor v UČB 64/16, v katerem se Jan in Anton pogovarjata o učiteljih. Tu srečamo tri vprašalnice: WER? WEN? WIE? (KDO? KOGA? KAKŠEN?/KAKO?). V zvezek si zapišite razlago. (WER-WEN-WIE – LINK) Nato rešite nalogo v DZ 55/14, v kateri predstavite svojega najljubšega učitelja (ime, kaj uči, kolikokrat ga imate, kakšen je v odnosu do učencev). Napišite vsaj pet povedi. Rešite tudi naslednje naloge: DZ 70/1 (pridevniki za oznako učiteljev), DZ 79/5 (vikanje in tikanje), DZ 54/11 (pogovore razvrstite v pravilno zaporedje), DZ 54/12 a in b (vstavite pravilne člene pri poimenovanju šolskih prostorov in pazite, ali gre za imenovalnik ali tožilnik; v nalogi b) pa opišite, kakšni se vam zdijo prostori v naši šoli).

 

MATEMATIKA:

Dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00 uri.

GLASBENA UMETNOST – podrobno preglejte naloge, ki ste jih prejeli in mi sporočite, če je karkoli nejasnega.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo barvna monotipija.

SLOVENŠČINA (učno snov posnetka prepiši v zvezek)STAVČNI ČLENI (POVEDEK) ; REŠITVE za prejšnji teden STAVEK IN POVED_vaje_resitve

ANGLEŠČINA Reši vaje v delovnem zvezku na strani 58, 59 in 60.

Šele po koncu reševanja si oglej rešitve. Pogledaš jih tako, da odpreš spletno verzijo delovnega zvezka https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES2DZ_NE&pages=58-59 in klikneš na kljukico na desni strani ob številki strani. Tako lahko preveriš tudi rešitve za prejšnje strani, ki si jih že rešil/a.

ŠPORT – v tem tednu učenja na daljavo je vaša naloga, da do petka, 29. 5. 2020, oddate še vse manjkajoče delovne liste. Za pomoč vam napiševa v katerem tednu so bile naloge za oddati: 4. teden (6.4. – 10. 4. 2020), 5. teden (14.4. – 17.4.2020), 6. teden (20.4. – 24.4.2020), 7. teden (4.5. – 8.5.2020) in 9. teden (18.5. – 22.5.2020).
Brez vseh opravljenih obveznosti, se ocene ne bo dalo zaključiti.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Pausengespräche; WER?/WEN?/WIE?

Preberite pogovor v UČB 64/16, v katerem se Jan in Anton pogovarjata o učiteljih. Tu srečamo tri vprašalnice: WER? WEN? WIE? (KDO? KOGA? KAKŠEN?/KAKO?). V zvezek si zapišite razlago. (WER-WEN-WIE – LINK) Nato rešite nalogo v DZ 55/14, v kateri predstavite svojega najljubšega učitelja (ime, kaj uči, kolikokrat ga imate, kakšen je v odnosu do učencev). Napišite vsaj pet povedi. Rešite tudi naslednje naloge: DZ 70/1 (pridevniki za oznako učiteljev), DZ 79/5 (vikanje in tikanje), DZ 54/11 (pogovore razvrstite v pravilno zaporedje), DZ 54/12 a in b (vstavite pravilne člene pri poimenovanju šolskih prostorov in pazite, ali gre za imenovalnik ali tožilnik; v nalogi b) pa opišite, kakšni se vam zdijo prostori v naši šoli).

MATEMATIKA:

Dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00 uri.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

LIKOVNO SNOVANJE 2: Nadaljujemo z nalogo od pojma do znaka. 29. 5. je rok za oddajo.

SLOVENŠČINAAPEL IN ČEVLJAR – rešitve (za vse tri skupine) APEL IN CEVLJAR_resitve

ANGLEŠČINA – skupina 3

Danes boš v svoj slovar na koncu zvezka nalepil-a slikovni slovar z izrazi za hišna opravila (v angleščini jim rečemo house chores ali housework) Klikni HOUSEHOLD CHORES . Besede tudi prevedi v slovenščino. Če je potrebno, si pomagaj s slovarjem. Nato reši učni list, kjer boš prikazana hišna opravila povezal-a z ustreznimi izrazi. Klikni HOUSEWORK – MATCHING Tudi ta list prilepi v zvezek. Nato si v učbeniku na strani 74 https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=74&layout=single oglej seznam hišnih opravil v oranžnem okvirju in v zvezek za vsako opravilo zapiši, kako pogosto ga narediš. (Na primer: I do the hoovering once a week. I rarely do the ironing. I never clean the windows. I always take the rubbish out…) Preberi in poslušaj še pogovor med Charliejem in njegovo mamo ter reši vajo 2B.

IP – FRANCOŠČINA

Oglej si video, v katerem boš izvedela nekaj trikov, kako pri govoru zveneti kot pravi francoz oziroma kakšen je njihov pogovorni jezik. Za lažje razumevanje naj ti bodo v pomoč angleški podnapisi. https://www.youtube.com/watch?v=3tBmFd-1bfI

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE – ker še niste vsi oddali naloge za oceno, je zadnji rok za oddajo, sreda, 27. 5. 2020.

ŠPORT – v tem tednu učenja na daljavo je vaša naloga, da do petka, 29. 5. 2020, oddate še vse manjkajoče delovne liste. Za pomoč vam napiševa v katerem tednu so bile naloge za oddati: 4. teden (6.4. – 10. 4. 2020), 5. teden (14.4. – 17.4.2020), 6. teden (20.4. – 24.4.2020), 7. teden (4.5. – 8.5.2020) in 9. teden (18.5. – 22.5.2020).
Brez vseh opravljenih obveznosti, se ocene ne bo dalo zaključiti.

KEMIJA preglejte in preverite preverjanje znanja. Rešitve so tukaj. Učenci, ki mi ga še niste poslali mi pošljite sliko pregledanega in popravljenega preverjanja. V e-učbenikih rešite naloge na straneh od od 198 do 203 in sproti preverite. Povezava je tukaj.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

ZGODOVINA:

V zvezek zapiši naslov “Gospodarske spremembe pri Slovencih sredi 19.st.” in preberi priloženo gradivo. S pomočjo gradiva odgovori na spodnja vprašanja. Pomagaj si tudi z informacijami, ki jih najdeš na spletu. Odgovore na spodnja vprašanja zapiši v zvezek.

1. Kaj označujemo s pojmom Južna železnica?
2. Skozi katera večja slovenska mesta je bila speljana proga?
2. Na kakšen način so rešili težavo prečkanja Ljubljanskega barja pri Borovnici?
3. Kdo je bil vitez Carl von Ghega?

Gradivo: gradivo_zgo_8r_25maj2020

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

LIKOVNO SNOVANJE 2: Nadaljujemo z nalogo od pojma do znaka. 29. 5. je rok za oddajo.

SLOVENŠČINA – APEL IN ČEVLJAR – rešitve (za vse tri skupine) APEL IN CEVLJAR_resitve

ANGLEŠČINA – skupina 3 

Danes boš v svoj slovar na koncu zvezka nalepil-a slikovni slovar z izrazi za hišna opravila (v angleščini jim rečemo house chores ali housework) Klikni HOUSEHOLD CHORES . Besede tudi prevedi v slovenščino. Če je potrebno, si pomagaj s slovarjem. Nato reši učni list, kjer boš prikazana hišna opravila povezal-a z ustreznimi izrazi. Klikni HOUSEWORK – MATCHING Tudi ta list prilepi v zvezek. Nato si v učbeniku na strani 74 https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=74&layout=single oglej seznam hišnih opravil v oranžnem okvirju in v zvezek za vsako opravilo zapiši, kako pogosto ga narediš. (Na primer: I do the hoovering once a week. I rarely do the ironing. I never clean the windows. I always take the rubbish out…) Preberi in poslušaj še pogovor med Charliejem in njegovo mamo ter reši vajo 2B.

IP – FRANCOŠČINA

Oglej si video, v katerem boš izvedela nekaj trikov, kako pri govoru zveneti kot pravi francoz oziroma kakšen je njihov pogovorni jezik. Za lažje razumevanje naj ti bodo v pomoč angleški podnapisi. https://www.youtube.com/watch?v=3tBmFd-1bfI

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE – ker še niste vsi oddali naloge za oceno, je zadnji rok za oddajo, sreda, 27. 5. 2020.

ŠPORT – v tem tednu učenja na daljavo je vaša naloga, da do petka, 29. 5. 2020, oddate še vse manjkajoče delovne liste. Za pomoč vam napiševa v katerem tednu so bile naloge za oddati: 4. teden (6.4. – 10. 4. 2020), 5. teden (14.4. – 17.4.2020), 6. teden (20.4. – 24.4.2020), 7. teden (4.5. – 8.5.2020) in 9. teden (18.5. – 22.5.2020).
Brez vseh opravljenih obveznosti, se ocene ne bo dalo zaključiti.

KEMIJA preglejte in preverite preverjanje znanja. Rešitve so tukaj. Učenci, ki mi ga še niste poslali mi pošljite sliko pregledanega in popravljenega preverjanja. V e-učbenikih rešite naloge na straneh od od 198 do 203 in sproti preverite. Povezava je tukaj.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

ZGODOVINA:

V zvezek zapiši naslov “Gospodarske spremembe pri Slovencih sredi 19.st.” in preberi priloženo gradivo. S pomočjo gradiva odgovori na spodnja vprašanja. Pomagaj si tudi z informacijami, ki jih najdeš na spletu. Odgovore na spodnja vprašanja zapiši v zvezek.

1. Kaj označujemo s pojmom Južna železnica?
2. Skozi katera večja slovenska mesta je bila speljana proga?
2. Na kakšen način so rešili težavo prečkanja Ljubljanskega barja pri Borovnici?
3. Kdo je bil vitez Carl von Ghega?

Gradivo: gradivo_zgo_8r_25maj2020

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Vincent und der komische Typ; Verkaufsgespräche

 

 

Najprej si oglejte vse tri e-knjige WriteReader na temo športa, šole in oblačil. Podatke za dostop sem vam poslala po e-pošti. Oglejte si tudi prispevke partnerskih šol oz. vaših vrstnikov iz Španije, Češke in Poljske.

Vrnimo se k Vincentu in nenavadnemu kupcu, za katerega se izkaže, da je Lenin oče. Prijavite se v https://www.irokusplus.si/ Maximal 3 (interaktivni učbenik) in poslušajte posnetek pri nalogi v UČB 62/4a. V zvezke napišite vprašanja, ki jih Lenin oče zastavlja Vincentu. Ponovno poslušajte in preverite rešitve. V zvezke rešite tudi nalogo UČB 62/5. Odgovorite na vprašanja in si pomagajte z danimi tremi primeri.

Nato poslušajte še Vincentov pogovor s kupcem (UČB 63/6) in si v zvezke zapišite podatke za posamezne predmete, ki so naprodaj. Nato rešite nalogo UČB 63/7, kjer boste v povedih napisali, koliko stanejo posamezne stvari.

IP KEŽ – prejšnjo uro ste poiskali navodilo za poskus, ki ga lahko izvedete v domači kuhinji. Danes poskus naredite, ga fotografirajte in mi fotografije pošljite. Tisti, ki ste to že naredili nimate dodatnih zadolžitev.

 

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Vincent und der komische Typ; Verkaufsgespräche

 

 

Najprej si oglejte vse tri e-knjige WriteReader na temo športa, šole in oblačil. Podatke za dostop sem vam poslala po e-pošti. Oglejte si tudi prispevke partnerskih šol oz. vaših vrstnikov iz Španije, Češke in Poljske.

Vrnimo se k Vincentu in nenavadnemu kupcu, za katerega se izkaže, da je Lenin oče. Prijavite se v https://www.irokusplus.si/ Maximal 3 (interaktivni učbenik) in poslušajte posnetek pri nalogi v UČB 62/4a. V zvezke napišite vprašanja, ki jih Lenin oče zastavlja Vincentu. Ponovno poslušajte in preverite rešitve. V zvezke rešite tudi nalogo UČB 62/5. Odgovorite na vprašanja in si pomagajte z danimi tremi primeri.

Nato poslušajte še Vincentov pogovor s kupcem (UČB 63/6) in si v zvezke zapišite podatke za posamezne predmete, ki so naprodaj. Nato rešite nalogo UČB 63/7, kjer boste v povedih napisali, koliko stanejo posamezne stvari.

IP KEŽ – prejšnjo uro ste poiskali navodilo za poskus, ki ga lahko izvedete v domači kuhinji. Danes poskus naredite, ga fotografirajte in mi fotografije pošljite. Tisti, ki ste to že naredili nimate dodatnih zadolžitev.

DSP – IRENA ZAJC

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

TOREK, 26. 5. 2020
MAT: Reši naloge v DZ na strani 42,43 in 44.

SLJ: Preberi Opis življenja osebe. Nato reši naloge v DZ str. 97 in 98 (1., 2., 3. naloga in 4. naloga a, b, c).

GUM: Reši kviz Moja_glasba.

DRU 4.B: Skrb za okolje

Preberi snov v učbeniku str. 72 in 73. V zvezek napiši naslov in v stolpcu naštej čimveč onesnaževalcev našega okolja. Pomagaj si s sliko v učbeniku. Prepiši še povzetek. Nato reši učni list Skrb za okolje.

DRU 4.A: Skrb za okolje

Preberi snov v učbeniku str. 72 in 73. V zvezek napiši naslov Skrb za okolje in prepiši Povzetek v rjavem pravokotniku (str. 73). Pod to v stolpcu naštej čim več onesnaževalcev našega okolja. Oglej si videoposnetek na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=i3dDmYYw7P8

ANGLEŠČINA: NAVODILA ZA DELO

NIP – RAČUNALNIŠTVO

Učenci poglejte sporočila v vašem Scratch računu. Tam boste našli moje sporočilo kako sem ocenila vaše projekte Labirint.
Na videokonferenci pa se dobimo ob 11.00 uri na povezavi:

POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-nip4/
GESLO: vstopnip4

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

 

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

DRU – Obpanonski svet v sliki

Za ponovitev, kaj vse ste spoznali  o obpanonskih pokrajinah, si oglejte ob zbranih slikah v PPT predstavitvi Obpanonski svet v sliki

Naloga DRU – orientacija na zemljevidu:

Na zemljevidu SLO poiščite kraje: Ljutomer, Ormož, Dravograd, Laško, Maribor, Ptuj, murska Sobota, Gornja Radgona ter reke: Mura, Krka, Drava, Savinja, Sava

MAT – OBSEG likov

Poglej si razlago: Obseg kvadrata in pravokotnika ali v

i-učbeniku: Obseg pravokotnika, kvadrata, povzetek, naloge (str. 137 – 140).

Zapis v zvezek za GEOMETRIJO: Obseg kvadrata

SLJ – DZ za SLJ str.68/ 11.naloga

NIT – Vse živo je iz vode

Prve oblike življenja na Zemlji so se razvile v vodi, šele kasneje so prišle na kopno. Kljub življenju na kopnem pa so živa bitja še vedno odvisna od vode.

V ppt predstavitvi Vse živo je iz vode boste izvedeli kakšne so razlike med življenjskimi pogoji v vodi in na kopnem, kako potuje voda po kopenskih rastlinah, kaj se dogaja z vodo v človeškem telesu in še marsikaj zanimivega.

Učno snov Vse živo je iz vode imate tudi v UČB za NIT str.  99 – 105.

ŠPOV naravi

ANGLEŠČINA 5.A

Preberi, poslušaj in si nato na svojem CD-ju (če si si ga na začetku šolskega leta naložil-a na računalnik) oglej strip THE BUS TRIP v učbeniku na strani 112 in 113 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=112-113 Ustno reši tudi vaje za stripom. Oglej si še stran 115. Če imaš možnost, si jo fotokopiraj in kopijo nalepi v zvezek. Preberi in reši vaje ob besedilih. Če ne moreš kopirati reši vsaj ustno.

NIP5 – RAČUNALNIŠTVO

Danes se dobimo ob 12.00 na videokonferenci.  Sporočila vam bom ocene za projekt Poštevanka. Nekaj učencev projekta še ni dokončalo, zato se bomo dogovorili, kako in do kdaj boste projekt zaključili.

POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-nip5/
GESLO: vstopnip5

POZITIVA DNEVA

Neuspeh je priložnost, da še enkrat pametneje začnemo. (Henry Ford)

ANGLEŠČINA:

Najprej preveri pravilnost rešitev vaj 7. poglavja v DELOVNEM ZVEZKU. Nadaljuj z EXTRA EXERCISES iz učbenika. Če imaš možnost, si natisni delovni list. Naloge 4, 6 in 7 pa v vsakem primeru napiši v zvezek.

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši nalogi 8 in 9 na str. 81

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6, na str. 175 reši naloge za vajo 1, 2 in 3.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

FRANCOŠČINA

Na spodnji povezavi si oglej razlago in različne primere, kako v francoščini opišemo človeka. Vmes boš našel / našla različne vaje, ki jih reši in z računalnikom preveri rešitve.

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/decrire-une-personne-physiquement.html

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

 

 

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

SLOVENSKI JEZIK-6.A IN 6.B

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 reši nalogi 8 in 9 na str. 81

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6, na str. 175 reši naloge za vajo 1, 2 in 3.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

FRANCOŠČINA

Na spodnji povezavi si oglej razlago in različne primere, kako v francoščini opišemo človeka. Vmes boš našel / našla različne vaje, ki jih reši in z računalnikom preveri rešitve.

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/decrire-une-personne-physiquement.html

GLASBENA UMETNOST – reši križanko in rešitev pošlji na znan naslov

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

 

 

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINASTAVČNI ČLENI – VAJE, 2. OSEBEK

Utrjujte znanje o osebku. Najprej si oglejte sledečo predstavitev: OSEBEK. Rešite naloge od DZ 92/1 do 94/7. Pri podčrtovanju pazite na pravilno črto: povedek (valovita), osebek (ena ravna).

IP – FRANCOŠČINA

Oglej si video, v katerem boš izvedela nekaj trikov, kako pri govoru zveneti kot pravi francoz oziroma kakšen je njihov pogovorni jezik. Za lažje razumevanje naj ti bodo v pomoč angleški podnapisi. https://www.youtube.com/watch?v=3tBmFd-1bfI

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7a 25 5 do 29 5 2020

MATEMATIKA

Navodila za delo najdete tukaj.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

ANGLEŠČINA

V zvezek napiši naslov A healthy lifestyle. Pobrskaj po internetu in v angleščini poišči nekaj informacij o zdravem načinu življenja. Strni jih v približno šest alinej in jih zapiši v zvezek (Na primer: Eat healhy food which includes a lot of fresh fruit and vegetables.). Nato odpri učbenik na strani 93 https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES2UC_NE&pages=92&layout=single . Klikni na posnetek 2.17 in poslušaj tri najstnike, ki govorijo o tem, koliko zdrav je njihov način življenja. Ugotovi, katera slika se ujema z vsako od pripovedi. Oglej si in prepiši še razlago za uporabo besed much/many ter a lot of. V zvezek reši vse vaje na tej strani.

SLOVENŠČINA (učno snov posnetka prepiši v zvezek)STAVČNI ČLENI (OSEBEK)

IP – FRANCOŠČINA

Oglej si video, v katerem boš izvedela nekaj trikov, kako pri govoru zveneti kot pravi francoz oziroma kakšen je njihov pogovorni jezik. Za lažje razumevanje naj ti bodo v pomoč angleški podnapisi. https://www.youtube.com/watch?v=3tBmFd-1bfI

MATEMATIKA

Navodila za delo najdete tukaj.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

 

ANGLEŠČINA – SKUPINA 3

Natisni učni list – klikni READING EXERCISE. Preberi, reši vaje na listu in nalepi v zvezek. Slikaj rešeno in pošlji na turk.sanja@gmail.com V delovnem zvezku na strani 88 poišči slovnično tabelo 13a. Še enkrat si oglej tvorbo časa Present Perfect in predvsem KRATKE ODGOVORE (Na primer: Have you taken the rubbish out? – YES, I HAVE.) Nato odpri učbenik in v zvezek preriši DOPOLNJENO tabelo iz UČBENIKA na strani 75. V zvezek reši še vajo 4A ter kratek izmišljen dialog pod nalogo 4B.

2. SKUPINA

NAVODILA ZA DELO

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo avtoportret. Rok za oddajo je v petek, 29. 5. 2020!

SLOVENŠČINA – dan za popolnitev obveznosti in pošiljanje v pregled

FIZIKA – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00 uri.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Wegbeschreibung – Trennbare Verben (Ločljivi glagoli)

V prejšnjih urah smo se učili različne stvari v zvezi z opisom poti in potovanja. Danes se bomo posvetili nekaterim ločljivim glagolom, ki jih pogosto uporabljamo pri tej temi. V zvezek si zapišite razlago: Wir reisen – Trennbare Verben. (LINK) Oglejte si naloge v UČB 46/6 in 51/17 ter nato rešite nalogi v DZ 45/6 in 7. Pazite na pravilno glagolsko končnico glede na osebo. Rešite tudi NALOGO NA UČNEM LISTU, jo fotografirajte in mi jo danes pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

 

ANGLEŠČINA – SKUPINA 3

Natisni učni list – klikni READING EXERCISE. Preberi, reši vaje na listu in nalepi v zvezek. Slikaj rešeno in pošlji na turk.sanja@gmail.com V delovnem zvezku na strani 88 poišči slovnično tabelo 13a. Še enkrat si oglej tvorbo časa Present Perfect in predvsem KRATKE ODGOVORE (Na primer: Have you taken the rubbish out? – YES, I HAVE.) Nato odpri učbenik in v zvezek preriši DOPOLNJENO tabelo iz UČBENIKA na strani 75. V zvezek reši še vajo 4A ter kratek izmišljen dialog pod nalogo 4B.

2. SKUPINA

NAVODILA ZA DELO

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo avtoportret. Rok za oddajo je v petek, 29. 5. 2020!

SLOVENŠČINA – dan za popolnitev obveznosti in pošiljanje v pregled

FIZIKA – dobimo se v videokonferenčni sobi ob 8.00 uri.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Wegbeschreibung – Trennbare Verben (Ločljivi glagoli)

V prejšnjih urah smo se učili različne stvari v zvezi z opisom poti in potovanja. Danes se bomo posvetili nekaterim ločljivim glagolom, ki jih pogosto uporabljamo pri tej temi. V zvezek si zapišite razlago: Wir reisen – Trennbare Verben. (LINK) Oglejte si naloge v UČB 46/6 in 51/17 ter nato rešite nalogi v DZ 45/6 in 7. Pazite na pravilno glagolsko končnico glede na osebo. Rešite tudi NALOGO NA UČNEM LISTU, jo fotografirajte in mi jo danes pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com

MATEMATIKA:

Navodila za delo najdete tukaj.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

LIKOVNO SNOVANJE 3: Nadaljujemo z nalogo načrtovanje prostorskih sprememb. Rok za oddajo je 29. 5. 2020!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKOVNO SNOVANJE 3: Nadaljujemo z nalogo načrtovanje prostorskih sprememb. Rok za oddajo je 29. 5. 2020!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSP – IRENA ZAJC

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

SREDA, 27. 5. 2020
MAT: Zmorem tudi to

Reši naloge v DZ str. 45 in 46.

SLJ: Reši v DZ str. 99 in 100 5. nalogo (a, b, c, č). Nalogi c in č naredi v zvezek.

NIT: Škatla iz lesa 

Po navodilih in gradivih, ki jih imaš v naravoslovni škatli izdelaj leseno škatlico. Škatlico izdelaj do petka in jo poljubno okrasi ali pobarvaj. Nato fotografijo škatlice pošlji razredničarki.

NIP – FRANCOŠČINA

Klikni na spodnjo povezavo. V desnem kotu zgoraj preberi opis dečka po imenu Jean-Claude. Nato poskusi izbrati pravilne odgovore na levi strani. Če je pretežko nič hudega, bomo rešili skupaj, ko se vrnemo v šolo.

http://www.wildfrench.co.uk/GCSEPapers/OCR/sec1ex3.htm

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

MAT – Obseg pravokotnika

 

Zapis v zvezek: Obseg pravokotnika

SLJPredstavljamo stare poklice

Kaj so bili oz. so po poklicu tvoji stari starši?

Kateri poklic opravljajo tvoji starši?

Kateri poklic bi si pa izbral/-a ti?

Reši naloge v DZ za SLJ 2.del str. 69 in str. 70

NIT – Zapis v zvezek: VSE ŽIVO JE IZ VODE

Zapis v zvezek lahko napišeš po danem predlogu, lahko pa narediš tudi v obliki miselnega vzorca ali kako drugače in zraven tudi še kaj narišeš. Spomni se na ppt projekcijo, ki si si jo ogledal včeraj pri uri NIT.

 ŠPO Superherojske naloge s kocko

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

NIP – FRANCOŠČINA

Klikni na spodnjo povezavo. V desnem kotu zgoraj preberi opis dečka po imenu Jean-Claude. Nato poskusi izbrati pravilne odgovore na levi strani. Če je pretežko nič hudega, bomo rešili skupaj, ko se vrnemo v šolo.

http://www.wildfrench.co.uk/GCSEPapers/OCR/sec1ex3.htm

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

POUK NA DALJAVO 27. 5. ŠEBRELJE

 

ANGLEŠČINA – 4. razred

Preberi besedilo v učbeniku na strani 102 o prekrasni palači v Avstriji, v kateri so prebivali znani vladarji iz rodbine Habsburžani. https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO1UC&pages=102-103

Da boš lažje razumel-a besedilo si pomagaj s spodnjim slovarčkom.

Capital – glavno mesto

Vienna – Dunaj

building – stavba

emperors – vladarji

place – kraj

visit – obiskati

guide – vodič

learn – učiti se, izvedeti

history – zgodovina

go for a walk – iti na sprehod

Ko boš prebral-a besedilo reši vaje na strani 103. Če imaš možnost vaje preslikaj in ji nalepi v zvezek, v nasprotnem primeru rešitve samo napiši v zvezek.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

POZITIVA DNEVA

Če se na poti proti cilju ustavljaš, da bi vrgel kamen v vsakega psa, ki laja nate, ne boš nikdar prispel do cilja. (Fjodor Mihajlovič Dostojevski)

RAZREDNA URA: ob 8.00 se dobimo v spletni učilnici.
Povezava: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ru6ab/
Geslo: ru6ab

 

 

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

SLOVENSKI JEZIK- 6.A IN 6.B

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 dvakrat preberi jedilni list na str. 82 in 83.
 • V zvezek za slovenski jezik napiši naslov JEDILNI LIST.
 • Pod naslov prepiši spodnje besedilo:

Jedilni list je seznam jedi in pijač, ki jih lahko naročimo v gostinskem lokalu. Jedi in pijače so zaradi boljše preglednosti razvrščene po skupinah, npr. Pripravljene jedi, Jedi po naročilu, Juhe, Priloge, Solate, Sladice…

Ob njihovih imenih so napisane tudi njihove cene.

 • Na spletu poišči en primer jedilnega lista, ga stiskaj in prilepi v zvezek, lahko pa ga tudi prepišeš.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V zvezek za matematiko napiši naslov SKLADNI KOTI.
 • Dvakrat preberi besedilo in rešene primere v učbeniku na str. 176 in 177.
 • Pod naslov prepiši »tabletko« in vse tri rešene primere s str. 177.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP – FRANCOŠČINA

Klikni na spodnjo povezavo. V desnem kotu zgoraj preberi opis dečka po imenu Jean-Claude. Nato poskusi izbrati pravilne odgovore na levi strani. Če je pretežko nič hudega, bomo rešili skupaj, ko se vrnemo v šolo.

http://www.wildfrench.co.uk/GCSEPapers/OCR/sec1ex3.htm

NIP6 – RAČUNALNIŠTVO

NAVODILO ZA DELO

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

RAZREDNA URA: ob 8.00 se dobimo v spletni učilnici.
Povezava: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ru6ab/
Geslo: ru6ab

 

 

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

SLOVENSKI JEZIK- 6.A IN 6.B

 • V delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 6 dvakrat preberi jedilni list na str. 82 in 83.
 • V zvezek za slovenski jezik napiši naslov JEDILNI LIST.
 • Pod naslov prepiši spodnje besedilo:

Jedilni list je seznam jedi in pijač, ki jih lahko naročimo v gostinskem lokalu. Jedi in pijače so zaradi boljše preglednosti razvrščene po skupinah, npr. Pripravljene jedi, Jedi po naročilu, Juhe, Priloge, Solate, Sladice…

Ob njihovih imenih so napisane tudi njihove cene.

 • Na spletu poišči en primer jedilnega lista, ga stiskaj in prilepi v zvezek, lahko pa ga tudi prepišeš.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

MATEMATIKA 6.A IN 6.B

 • V zvezek za matematiko napiši naslov SKLADNI KOTI.
 • Dvakrat preberi besedilo in rešene primere v učbeniku na str. 176 in 177.
 • Pod naslov prepiši »tabletko« in vse tri rešene primere s str. 177.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

NIP – FRANCOŠČINA

Klikni na spodnjo povezavo. V desnem kotu zgoraj preberi opis dečka po imenu Jean-Claude. Nato poskusi izbrati pravilne odgovore na levi strani. Če je pretežko nič hudega, bomo rešili skupaj, ko se vrnemo v šolo.

http://www.wildfrench.co.uk/GCSEPapers/OCR/sec1ex3.htm

NIP6 – RAČUNALNIŠTVO

NAVODILO ZA DELO

 

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

ANGLEŠČINA:

 

NAVODILA ZA DELO

NARAVOSLOVJE: ob 11.05 se dobimo v moji konferenčni sobi. Naravoslovje 7a 25 5 do 29 5 2020

ONAONA 13 5 do 3 6 2020

SLOVENŠČINASTAVČNI ČLENI – VAJE, 3. PREDMET

Utrjujte znanje o predmetu.Najprej si oglejte sledečo predstavitev: PREDMET. Rešite naloge od DZ 100/1 do 108/25. Pri podčrtovanju pazite na pravilno črto: povedek (valovita), osebek (ena ravna), predmet (dve ravni).

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

GLASBENA UMETNOST – podrobno preglejte naloge, ki ste jih prejeli in mi sporočite, če je karkoli nejasnega.

 

 

NARAVOSLOVJE: ob 11.05 se dobimo v moji konferenčni sobi.

ONAONA 13 5 do 3 6 2020

ANGLEŠČINA

V učbeniku na strani 93 preberi naslednji del zgodbe »Swim« – Emily’s ambition. V zvezek prepiši vprašanja pod besedilom in odgovore nanja.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

SLOVENŠČINA (vse tri skupine) – Danes samo poglej kratek dokumentarec o Francetu Prešernu , ponovitev o delu in življenju pesnika

 

 

BIOLOGIJA: Biologija 8a 27 5 2020

ANGLEŠČINA – skupina 1

Danes boš v svoj slovar na koncu zvezka nalepil-a slikovni slovar z izrazi za hišna opravila (v angleščini jim rečemo house chores ali housework) Klikni HOUSEHOLD CHORES . Besede tudi prevedi v slovenščino. Če je potrebno, si pomagaj s slovarjem. Nato reši učni list, kjer boš prikazana hišna opravila povezal-a z ustreznimi izrazi. Klikni HOUSEWORK – MATCHING Tudi ta list prilepi v zvezek. Nato si v učbeniku na strani 74 https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=74&layout=single oglej seznam hišnih opravil v oranžnem okvirju in v zvezek za vsako opravilo zapiši, kako pogosto ga narediš. (Na primer: I do the hoovering once a week. I rarely do the ironing. I never clean the windows. I always take the rubbish out…) Preberi in poslušaj še pogovor med Charliejem in njegovo mamo ter reši vajo 2B.

2. skupina

NAVODILA ZA DELO

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo avtoportret. Rok za oddajo je v petek, 29. 5. 2020!

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Viele Grüße aus Berlin

Oglejte si predstavitev berlinskih znamenitosti v UČB 49/14, nato pa se prijavite na https://www.irokusplus.si/ Maximal 2 (interaktivni učbenik) in poslušajte pogovor o tem, kam bi v Berlinu šli Lena in Klara: UČB 50/15. Nalogo rešite v zvezek. Nato ob pomoči iztočnic pri nalogi UČB 50/16 napišite razglednico, ki jo iz Berlina babici in Janu piše Lena. Pazite na ustrezno obliko glagolov in vrstni red besed. Rešite tudi nalogo v DZ48/16 a in b. (Najprej povežite dele, ki spadajo skupaj, nato jih razvrstite v pravilno zaporedje, da dobite besedilo razglednice, ki jo je babica Elke pisala iz Salzburga. Rešite še nalogo v DZ 49/16c. (Sami napišite razglednico prijatelju/prijateljici.)

 

GLASBENA UMETNOST – podrobno preglejte naloge, ki ste jih prejeli in mi sporočite, če je karkoli nejasnega.

IP – FRANCOŠČINA

V zvezek napiši naslov MA JOURNÉE DANS LA QUARANTAINE. Po francosko opiši, kako poteka tvoj dan v karanteni. Vključi čim več dejavnosti. Lahko napišeš tudi v wordov dokument. Pošlji v popravek učiteljici na turk.sanja@gmail.com  Mimogrede še zanimivost; mogoče veš od kod izvor besede karantena? Beseda izhaja iz italijanske besede quaranta, kar pomeni 40. V času kuge so namreč ladje morale čakati 40 dni pred obalo, preden so lahko zaplule v beneško pristanišče, ker je bila inkubacijska doba pri kugi 40 dni.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

 

SLOVENŠČINA – Danes samo poglej kratek dokumentarec o Francetu Prešernu , ponovitev o delu in življenju pesnika

 

 

ANGLEŠČINA – skupina 1

Danes boš v svoj slovar na koncu zvezka nalepil-a slikovni slovar z izrazi za hišna opravila (v angleščini jim rečemo house chores ali housework) Klikni HOUSEHOLD CHORES . Besede tudi prevedi v slovenščino. Če je potrebno, si pomagaj s slovarjem. Nato reši učni list, kjer boš prikazana hišna opravila povezal-a z ustreznimi izrazi. Klikni HOUSEWORK – MATCHING Tudi ta list prilepi v zvezek. Nato si v učbeniku na strani 74 https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=74&layout=single oglej seznam hišnih opravil v oranžnem okvirju in v zvezek za vsako opravilo zapiši, kako pogosto ga narediš. (Na primer: I do the hoovering once a week. I rarely do the ironing. I never clean the windows. I always take the rubbish out…) Preberi in poslušaj še pogovor med Charliejem in njegovo mamo ter reši vajo 2B.

2. skupina

NAVODILA ZA DELO

V zvezek napiši naslov MA JOURNÉE DANS LA QUARANTAINE. Po francosko opiši, kako poteka tvoj dan v karanteni. Vključi čim več dejavnosti. Lahko napišeš tudi v wordov dokument. Pošlji v popravek učiteljici na turk.sanja@gmail.com  Mimogrede še zanimivost; mogoče veš od kod izvor besede karantena? Beseda izhaja iz italijanske besede quaranta, kar pomeni 40. V času kuge so namreč ladje morale čakati 40 dni pred obalo, preden so lahko zaplule v beneško pristanišče, ker je bila inkubacijska doba pri kugi 40 dni.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Viele Grüße aus Berlin

Oglejte si predstavitev berlinskih znamenitosti v UČB 49/14, nato pa se prijavite na https://www.irokusplus.si/ Maximal 2 (interaktivni učbenik) in poslušajte pogovor o tem, kam bi v Berlinu šli Lena in Klara: UČB 50/15. Nalogo rešite v zvezek. Nato ob pomoči iztočnic pri nalogi UČB 50/16 napišite razglednico, ki jo iz Berlina babici in Janu piše Lena. Pazite na ustrezno obliko glagolov in vrstni red besed. Rešite tudi nalogo v DZ48/16 a in b. (Najprej povežite dele, ki spadajo skupaj, nato jih razvrstite v pravilno zaporedje, da dobite besedilo razglednice, ki jo je babica Elke pisala iz Salzburga. Rešite še nalogo v DZ 49/16c. (Sami napišite razglednico prijatelju/prijateljici.)

FIZIKA – navodilo za delo je tukaj.

KEMIJA – navodilo za delo ste prejeli po elektronski pošti.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

ROM9

 

 

Prijavite se v Scratch z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga dobili po elektronski pošti.
V zgornji vrstici poiščite zavihek “Ustvari” in klikni nanj.
Zopet v zgornji vrstici poišči zavihek “Vadnice” in klikni nanj.
Izberi si eno izmed “vadnic” in nato sledi navodilom.

ROM9

 

 

Prijavite se v Scratch z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga dobili po elektronski pošti.
V zgornji vrstici poiščite zavihek “Ustvari” in klikni nanj.
Zopet v zgornji vrstici poišči zavihek “Vadnice” in klikni nanj.
Izberi si eno izmed “vadnic” in nato sledi navodilom.

DSP – IRENA ZAJC
Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETRTEK, 28. 5. 2020

 

MAT: Reši PREVERIMO ZNANJE. Rešuj na list ali v zvezek. Gradivo je za dve uri.

SLJ: Preberi MAMICA_DRAVICA. Nato reši Križanka – Mamica Dravica ali Skrite besede – Mamica Dravica.

DRU 4.B: Kaj lahko sam storiš za okolje

Poglej posnetek https://www.youtube.com/watch?v=i3dDmYYw7P8.

Preberi snov v učbeniku str. 74 in 75. V zvezek napiši naslov in prepiši povzetek. Nato v stolpcu napiši pet navad, ki jih imaš ali boš imel za boljše okolje. Označi jih z barvnim okvirčkom.

4.A – DRU – Kaj lahko sam storiš za okolje

Preberi snov v učbeniku str. 74 in 75. V zvezek napiši naslov in prepiši povzetek. Naredi miselni vzorec z naslovom Kaj lahko jaz storim za okolje? in okrog njega zapiši vsaj 5 ali več navad, s katerimi skrbiš ali boš v prihodnje skrbel za boljše okolje.

ŠPO: Postavi nizke ovire z različnimi predmeti, ki jih najdeš v svoji okolici. Ovire preskakuj z enonožnim in sonožnim odrivom. Preskakovanje večkrat ponovi.

ANGLEŠČINA: NAVODILA ZA DELO

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

 

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

SLJ – OBNOVA 

NATANČNO preberi v DZ za SLJ, str. 71, kako obnovimo prebrano besedilo in kaj je obnova.

Zapiši naslov v veliki zvezek – OBNOVA.

Prepiši besedilo iz modrih pravokotnikov. Lahko oblikuješ po svoje. Preberi še strnjeno in podrobno obnovo (6. in 7.naloga).Premisli, v čem se razlikujeta.

NIT – Na kaj pomisliš ob besedi VERIGA? Na PREHRANJEVALNO verigo gotovo nisi pomislil. Poglej si spodnjo predstavitev in vse ti bo jasno, kaj je to. Ne pozabi na nalogo, ki te čaka na koncu.

PREHRANJEVALNE VERIGE IN SPLETI TER KROŽENJE SNOVI v naravi – 1.del -ppt

ŠPO – lov na zaklad

ANGLEŠČINA – 5.A

Oglej si video, kjer so predstavljeni različni športi in aktivnosti https://www.youtube.com/watch?v=-yng3lA7zUk  Posnetek poglej vsaj dvakrat. Ponavljaj za posnetkom in glasno izgovarjaj. Vmes posnetek lahko ustavljaš. V učbeniku na strani 124 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=124&layout=single si oglej in poslušaj predstavljene športe in preveri, ali vse razumeš. Pomagaj si s sličicami. Nato poslušaj pesem. Na strani 125 https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=125&layout=single reši vse tri vaje.

Slovarček za pomoč (Prepiši ga v zvezek):

FUN – zabavno    DIFFICULT – težko     GREAT – krasno    BORING – dolgočasno

FLYING  – letenje   WATCHING  – gledanje     LISTENING TO – poslušanje     READING – branje  PAINTING  – slikanje      MAKING  – izdelovanje       RIDING  – jahanje       PLAYING – igranje

GLASBENA UMETNOST – ponovimo snov na malce drugačen način 🙂

POZITIVA DNEVA

Nihče ne ve, kaj zmore, dokler ne poskusi. (Publilius Sirus)

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo nizki relief.

SLOVENSKI JEZIK 6.A IN 6.B

BERILO 6

Miroslav Slana-Miros: Telefonske motnje

 • Preberi besedilo (2x)
 • V zvezek za književnost napiši naslov Miroslav Slana-Miros: Telefonske motnje
 • Prepiši male učenosti (ne pozabi na male učenosti nad igra je tudi tvoja)
 • Preberi Kaj vem o dramatiku
 • Odgovori na prva štiri vprašanja Igra je tudi tvoja
 • Ilustracija

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

ZGODOVINA-6.A

 • V zvezek za zgodovino napiši naslov Iznajdbe v starem veku
 • Pod naslov napiši podnaslov Kje so izumili kolo
 • Prepiši obarvani del besedila Vse dokler niso v Mezopotamiji…
 • Nariši voz s kolesi v obliki polnega koluta, kot je razviden na upodobitvi iz mezopotamskega mesta Ur v učbeniku

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

GEOGRAFIJA (27. 5. – 3.6.):

Odgovori na vprašanja :

1.Kaj je zemljevid in kako nastane ?
2.Kaj je merilo zemljevida ?
3.Kakšna je razlika med absolutno in relativno višino ?
4.Vrste zemljevidov ?
Odgovore pošlji na naslov  roman.eberlinc@siol.net
Navedi ime in priimek, razred. Odgovori se bodo ocenjevali.
Lahko si pomagaš z učbenikom.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo nizki relief.

SLOVENSKI JEZIK 6.A IN 6.B

BERILO 6

Miroslav Slana-Miros: Telefonske motnje

 • Preberi besedilo (2x)
 • V zvezek za književnost napiši naslov Miroslav Slana-Miros: Telefonske motnje
 • Prepiši male učenosti (ne pozabi na male učenosti nad igra je tudi tvoja)
 • Preberi Kaj vem o dramatiku
 • Odgovori na prva štiri vprašanja Igra je tudi tvoja
 • Ilustracija

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

GEOGRAFIJA (27. 5. – 3.6.):

Odgovori na vprašanja :

1.Kaj je zemljevid in kako nastane ?
2.Kaj je merilo zemljevida ?
3.Kakšna je razlika med absolutno in relativno višino ?
4.Vrste zemljevidov ?
Odgovore pošlji na naslov  roman.eberlinc@siol.net
Navedi ime in priimek, razred. Odgovori se bodo ocenjevali.
Lahko si pomagaš z učbenikom.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

LIKOVNO SNOVANJE 1: Nadaljujemo z nalogo kartonski čevelj. Kdor je že oddal, je prost, ostale prosim, da oddajo čimprej.

IP – FRANCOŠČINA

V zvezek napiši naslov MA JOURNÉE DANS LA QUARANTAINE. Po francosko opiši, kako poteka tvoj dan v karanteni. Vključi čim več dejavnosti. Lahko napišeš tudi v wordov dokument. Pošlji v popravek učiteljici na turk.sanja@gmail.com  Mimogrede še zanimivost; mogoče veš od kod izvor besede karantena? Beseda izhaja iz italijanske besede quaranta, kar pomeni 40. V času kuge so namreč ladje morale čakati 40 dni pred obalo, preden so lahko zaplule v beneško pristanišče, ker je bila inkubacijska doba pri kugi 40 dni.

 NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Festigung – Lektion 2.2 (Arbeitsblatt)

Danes bomo utrjevali in preverjali znanje lekcije 2.2. Rešite list Arbeitsblatt_12 in mi ga danes (četrtek, 28. 5. 2020) pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com V zvezke rešite nalogo UČB 65/18. Zgoraj imate 1-8 sporočilca, spodaj pa A-H odzive nanje. Napišite, kaj spada skupaj. Pri reševanju učnega lista si pomagajte tudi s spletnim slovarjem PONS in z zapiski iz prejšnjih mesecev ter UČB in DZ.

IP UBE ob 8.00 uri se dobimo v videokonferenci.

GEOGRAFIJA (27. 5. – 3.6.):

Prosim, da vsi ki še niste poslali odgovorov  ( naloga prejšnjega tedna ), na moj naslov – roman.eberlinc@siol.net – to storite čimprej, ker se odgovori ocenjujejo. Odgovori morajo biti popolni, saj jih lahko le tako ocenim pozitivno.
Ostali, ki ste odgovore že poslali, utrjujte snov s pomočjo spleta in spremljajte kaj se dogaja v teh delih sveta.

ZGODOVINA (27. 5. – 3.6.):

Zakaj je propadel rimski imperij ?
– rimski imperij se je znašel v veliki krizi
– poskusi reform so propadli
Učbenik str. 90,91. Preberi in napiši obnovo v zvezek.
Odgovori na vprašanja :

 1. Kateri so bili politični problemi rimskega imperija ?
 2. Kateri so bili vojaški problemi?
 3. Kateri so bili gospodarski problemi?
 4. Kateri so bili družbeni problemi?

Pisno odgovori na vprašanja in jih pošlji na naslov  -roman.eberlinc@siol.net
Odgovori morajo biti popolni, da jih lahko pozitivno ocenim.

DKE(27. 5. – 3.6.):

Odgovori pisno na vprašanja :
1.Kaj so vrednote ?
2.Zakaj potrebujemo vrednote ?
3.Kako vrednote razvrščamo ?
4.Kaj je to vest ?
5.Kaj je dilema ?
Odgovore pošlji na moj naslov, pozitivno so lahko ocenjeni samo popolni odgovori.
Pomagaj si s učbenikom str. 68- 74.

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7a 25 5 do 29 5 2020

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

LIKOVNO SNOVANJE 1: Nadaljujemo z nalogo kartonski čevelj. Kdor je že oddal, je prost, ostale prosim, da oddajo čimprej.

SLOVENŠČINA (učno snov posnetka prepiši v zvezek)STAVČNI ČLENI (PREDMET), za vse, ki hočete malo več razlage: dodatna razlaga VSI STAVČNI ČLENI, naslednji teden še prislovna določila.

IP – FRANCOŠČINA

V zvezek napiši naslov MA JOURNÉE DANS LA QUARANTAINE. Po francosko opiši, kako poteka tvoj dan v karanteni. Vključi čim več dejavnosti. Lahko napišeš tudi v wordov dokument. Pošlji v popravek učiteljici na turk.sanja@gmail.com  Mimogrede še zanimivost; mogoče veš od kod izvor besede karantena? Beseda izhaja iz italijanske besede quaranta, kar pomeni 40. V času kuge so namreč ladje morale čakati 40 dni pred obalo, preden so lahko zaplule v beneško pristanišče, ker je bila inkubacijska doba pri kugi 40 dni.

 NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Festigung – Lektion 2.2 (Arbeitsblatt)

Danes bomo utrjevali in preverjali znanje lekcije 2.2. Rešite list Arbeitsblatt_12 in mi ga danes (četrtek, 28. 5. 2020) pošljite na e-naslov anica.sola.cerkno@gmail.com V zvezke rešite nalogo UČB 65/18. Zgoraj imate 1-8 sporočilca, spodaj pa A-H odzive nanje. Napišite, kaj spada skupaj. Pri reševanju učnega lista si pomagajte tudi s spletnim slovarjem PONS in z zapiski iz prejšnjih mesecev ter UČB in DZ.

IP UBE ob 8.00 uri se dobimo v videokonferenci.

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7b 25 5 do 29 5 2020

GEOGRAFIJA (27. 5. – 3.6.):

Prosim, da vsi ki še niste poslali odgovorov  ( naloga prejšnjega tedna ), na moj naslov – roman.eberlinc@siol.net – to storite čimprej, ker se odgovori ocenjujejo. Odgovori morajo biti popolni, saj jih lahko le tako ocenim pozitivno.
Ostali, ki ste odgovore že poslali, utrjujte snov s pomočjo spleta in spremljajte kaj se dogaja v teh delih sveta.

ZGODOVINA (27. 5. – 3.6.):

Zakaj je propadel rimski imperij ?
– rimski imperij se je znašel v veliki krizi
– poskusi reform so propadli
Učbenik str. 90,91. Preberi in napiši obnovo v zvezek.
Odgovori na vprašanja :

 1. Kateri so bili politični problemi rimskega imperija ?
 2. Kateri so bili vojaški problemi?
 3. Kateri so bili gospodarski problemi?
 4. Kateri so bili družbeni problemi?

Pisno odgovori na vprašanja in jih pošlji na naslov  -roman.eberlinc@siol.net
Odgovori morajo biti popolni, da jih lahko pozitivno ocenim.

DKE(27. 5. – 3.6.):

Odgovori pisno na vprašanja :
1.Kaj so vrednote ?
2.Zakaj potrebujemo vrednote ?
3.Kako vrednote razvrščamo ?
4.Kaj je to vest ?
5.Kaj je dilema ?
Odgovore pošlji na moj naslov, pozitivno so lahko ocenjeni samo popolni odgovori.
Pomagaj si s učbenikom str. 68- 74.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

ANGLEŠČINA – SKUPINA 1

Natisni učni list – klikni READING EXERCISE. Preberi, reši vaje na listu in nalepi v zvezek. Slikaj rešeno in pošlji na turk.sanja@gmail.com V delovnem zvezku na strani 88 poišči slovnično tabelo 13a. Še enkrat si oglej tvorbo časa Present Perfect in predvsem KRATKE ODGOVORE (Na primer: Have you taken the rubbish out? – YES, I HAVE.) Nato odpri učbenik in v zvezek preriši DOPOLNJENO tabelo iz UČBENIKA na strani 75. V zvezek reši še vajo 4A ter kratek izmišljen dialog pod nalogo 4B.

KEMIJA – navodilo za delo ste prejeli po elektronski pošti.

BIOLOGIJA: dobimo se v konferenčni sobi ob 8h. Navodila ste prejeli po elektronski pošti.

IP MME ob 9.00 uri se dobimo v videokonferenci.

ZGODOVINA
Tokrat boste prebrali besedilo povezano s spremembami družbe in okolja v 19.st. V zvezek zapišite naslov “Življenje v 19.st.” in odgovorite na naslednja vprašanja:
1. Katere spremembe so doživljala mesta v času industrializacije v 19.st.?
2. Kako se je v tem času spreminjala družina?
V pomoč naj ti bo priloženo gradivo: gradivo_zgo_8r_28maj2020

GEOGRAFIJA (27. 5. – 3.6.):

Odgovori na vprašanja :
Južna Amerika

 1. Površinska razdelitev
 2. Podnebja in rastlinstvo
 3. prebivalstvo
 4. gospodarstvo

Popolne odgovore pošlji na moj naslov – roman.eberlinc@siol.net
Pomagaj si z učbenikom str. 69 – 78.

DKE(27. 5. – 3.6.):

Odgovori na vprašanja :

 1. Kakšne težave prinašajo podnebne spremembe ?
 2. Kakšna je razlika med obnovljivimi viri in neobnovljivimi viri energije ?
 3. Kateri so načini uporabe obnovljivih virov energije ?
 4. Kateri so toplogredni plini ?
 5. Kaj je ozonski plašč ?

Popolne odgovore pošlji na moj naslov.
Pomagaj si z zvezkom in učbenikom str. 90 -94.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

 

ANGLEŠČINA – SKUPINA 1

Natisni učni list – klikni READING EXERCISE. Preberi, reši vaje na listu in nalepi v zvezek. Slikaj rešeno in pošlji na turk.sanja@gmail.com V delovnem zvezku na strani 88 poišči slovnično tabelo 13a. Še enkrat si oglej tvorbo časa Present Perfect in predvsem KRATKE ODGOVORE (Na primer: Have you taken the rubbish out? – YES, I HAVE.) Nato odpri učbenik in v zvezek preriši DOPOLNJENO tabelo iz UČBENIKA na strani 75. V zvezek reši še vajo 4A ter kratek izmišljen dialog pod nalogo 4B.

IP MME ob 9.00 uri se dobimo v videokonferenci.

ZGODOVINA
Tokrat boste prebrali besedilo povezano s spremembami družbe in okolja v 19.st. V zvezek zapišite naslov “Življenje v 19.st.” in odgovorite na naslednja vprašanja:
1. Katere spremembe so doživljaja mesta v času industrializacije v 19.st.?
2. Kako se je v tem času spreminjala družina?
V pomoč naj ti bo priloženo gradivo: gradivo_zgo_8r_28maj2020

GEOGRAFIJA (27. 5. – 3.6.):

Odgovori na vprašanja :
Južna Amerika

 1. Površinska razdelitev
 2. Podnebja in rastlinstvo
 3. prebivalstvo
 4. gospodarstvo

Popolne odgovore pošlji na moj naslov – roman.eberlinc@siol.net
Pomagaj si z učbenikom str. 69 – 78.

DKE(27. 5. – 3.6.):

Odgovori na vprašanja :

 1. Kakšne težave prinašajo podnebne spremembe ?
 2. Kakšna je razlika med obnovljivimi viri in neobnovljivimi viri energije ?
 3. Kateri so načini uporabe obnovljivih virov energije ?
 4. Kateri so toplogredni plini ?
 5. Kaj je ozonski plašč ?

Popolne odgovore pošlji na moj naslov.
Pomagaj si z zvezkom in učbenikom str. 90 -94.

BIOLOGIJA: dobimo se v konferenčni sobi ob 8h. Navodila ste prejeli po elektronski pošti.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

GLASBENA UMETNOST – podrobno preglejte naloge, ki ste jih prejeli in mi sporočite, če je karkoli nejasnega.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Beim Frühstück, Lenas Einkaufszettel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprej se prijavite na https://www.irokusplus.si/ Maximal 3 (interaktivni učbenik) in poslušajte pogovor med Leno in očetom pri zajtrku: UČB 64/10. Skupaj delata načrt za dan, ko bo na kosilo prišel Vincent. Zato bo Lena najprej šla nakupit vse potrebno. Nalogo pisno rešite v zvezke. Nato si oglejte Lenin nakupovalni seznam pri nalogi UČB 65/11a. V zvezek si najprej napišite nove besedeWir gehen einkaufen (LINK). Nato poslušajte pogovor  – UČB 65/11b. V zvezek prepišite nakupovalni seznam in dopolnite manjkajoče besede – UČB 65/11a. Zapomnite si nove izraze v zvezi z nakupovanjem in rešite še naloge v DZ 54/9 a in b ter DZ 72/2.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET: Beim Frühstück, Lenas Einkaufszettel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprej se prijavite na https://www.irokusplus.si/ Maximal 3 (interaktivni učbenik) in poslušajte pogovor med Leno in očetom pri zajtrku: UČB 64/10. Skupaj delata načrt za dan, ko bo na kosilo prišel Vincent. Zato bo Lena najprej šla nakupit vse potrebno. Nalogo pisno rešite v zvezke. Nato si oglejte Lenin nakupovalni seznam pri nalogi UČB 65/11a. V zvezek si najprej napišite nove besedeWir gehen einkaufen (LINK). Nato poslušajte pogovor  – UČB 65/11b. V zvezek prepišite nakupovalni seznam in dopolnite manjkajoče besede – UČB 65/11a. Zapomnite si nove izraze v zvezi z nakupovanjem in rešite še naloge v DZ 54/9 a in b ter DZ 72/2.

DSP – IRENA ZAJC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

PETEK, 29. 5. 2020

SLJ: Obravnava pesmi Letni časi. Rešuj na list ali v zvezek.

MAT: Dokončaj preverjanje od včeraj.

NIT: Uredi zapiske v zvezku. Dokončaj leseno škatlo. Poljubno jo okrasi ali pobarvaj in fotografijo pošlji razredničarki.

ŠPO: Izvajaj tek in hojo izmenično po 2 minuti, vztrajaj več kot 10 minut.

V ponedeljek 1.6. se zopet vidimo v šoli. S seboj imejte vse rešene učne liste za SLJ, zadnje preverjanje za MAT, zvezke, DZ in učbenike po urniku za ponedeljek. Likovno, naravoslovno škatlo in druge izdelke pustite doma. S seboj pa prinesite plastelin. Podrobnejša navodila o organizaciji šolskega dela (jutranje varstvo, podaljšano bivanje) bodo jutri objavljena na spletni strani šole, kjer boste dobili tudi obrazca (izjava in prijavnica), ki ju izpolnite ter pošljite razredničarki ali pa ju prinesite izpolnjena s seboj v ponedeljek.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

SLJ: Kako obnovimo prebrano besedilo?

Vsi že veste, da je obnova s svojimi besedami povedano ali zapisano besedilo o tem, kar smo prebrali, videli, slišali ali doživeli, ter da v strnjeni obnovi izpustimo podrobnosti in obnovimo samo bistvene podatke.

Če hočemo besedilo obnoviti, ga moramo dobro razumeti.  V besedilu poiščemo ključne podatke ter pri zapisu pazimo na pravo zaporedje podatkov ali dogodkov.

Reši naloge v DZ za SLJ 2.del str. 72/9. in 10. nalogo, str. 73/11. in 13. nalogo

MAT – Vaje – obseg lika

Ponovimo: Kaj je obseg lika?

Odgovor: Obseg lika je skupna dolžina vseh njegovih stranic.

Nekaj vaj, kako matematično izračunamo obseg lika ste že naredili v svoje zvezke. Da boste znanje še malo utrdili rešite naloge v DZ za MAT 2. del str. 116/ 8. in 9. nalogo ter str. 117/10. in 11. nalogo

DRU  – Povezavi za ponovitev snovi

Bodite pozorni, da se prej še prijavite, če se še niste.

1. Otok zmaja ZNAJA – https://ucimse.com/razred5

pot do cekinov → DRUŽBA – značilnosti Slovenije – obpanonske pokrajine, reke

 2 https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1wessqax608k

GOS – Zgodovina oblačenja

Ljudje so skozi zgodovino svojega obstoja razvili različne tehnike oblačenja. Poleg tega je način oblačenja odvisen tudi od kulture naroda in njegove geografske lege.

Sprva, npr. v prazgodovini, so obleke ljudem služile, da so se zaščitili pred vremenskimi vplivi.  Arheološke najdbe pričajo, da je človek že zelo zgodaj začel izdelovati oblačila.

Oglej si PPT – ZGODOVINA OBLAČENJA in v zvezek za GOS na kratko zapiši, kar si se novega naučil oz. kar si si zapomnil.

Skreiraj najmanj eno oblačilo na delovnem listu.

ANGLEŠČINA 5.B: NAVODILA ZA DELO

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

POZITIVA DNEVA

Vse naše sanje se lahko uresničijo, če imamo pogum, da jim sledimo. (Walt Disney)

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 6ab 25 5 in 29 5 2020 Snov pregledamo v videokonferenci ob 9h. Dobimo se v moji konferenčni sobi.

ANGLEŠČINA:

NAVODILA ZA DELO

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

 • Reši vse naloge za vajo v učbeniku na str. 178.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

SLOVENSKI JEZIK- 6.A IN 6.B

 • Na you tubu poišči risanko Liliput put-Čebelica
 • 2x si jo oglej
 • V zvezek za književnost napiši naslov Liliput put: Čebelica
 • Napiši strnjeno obnovo te risanke in jo ilustriraj

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

GOSPODINJSTVO: Navodila

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

NARAVOSLOVJE: Naravoslovje 6ab 25 5 in 29 5 2020 Snov pregledamo v videokonferenci ob 9h. Dobimo se v moji konferenčni sobi.

ZGODOVINA
Tokrat bomo se bomo spoznali z družbenim življenjem v različnih zgodovinskih obdobjih in spoznali različne načine življenja družin. S pomočjo priloženega gradiva odgovori na spodnja vprašanja:
1. Kako se je spremenila družina proti koncu rimske države?
2. Kakšen je bil položaj rimske ženske v primerjavi z grško?
3. Primerjaj izobraževanje otrok pri Grkih in Rimljanih.
V zvezek zapiši naslov “Spremembe v družbenem življenju” in zapiši odgovore na vprašanja.
Gradivo dobiš tukaj: gradivo_zgo_6r_29maj2020

GOSPODINJSTVONavodila

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA-6.A IN 6.B

 • Reši vse naloge za vajo v učbeniku na str. 178.

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

SLOVENSKI JEZIK- 6.A IN 6.B

 • Na you tubu poišči risanko Liliput put-Čebelica
 • 2x si jo oglej
 • V zvezek za književnost napiši naslov Liliput put: Čebelica
 • Napiši strnjeno obnovo te risanke in jo ilustriraj

(FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI)

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

ANGLEŠČINA:

Preveri, če si pravilno naredil(a) Extra exercises iz učbenika in učni list o ameriški hrani. Tisti, ki vam angleščina ne dela težav, preberite opise različnih ameriških jedi, ki se pojavljajo v besedilu Would you like some waffles? REŠITVE IN DODATNO BRANJE

SLOVENŠČINASTAVČNI ČLENI – VAJE, 4. PRISLOVNA DOLOČILA

Utrjujte znanje o prislovnih določilih. Ta so ŠTIRIH vrst: prislovno določilo kraja, časa, načina in vzroka: p. d. k., p. d. č., p. d. n., p. d. v. Rešite naloge od DZ 109/1 do 114/12. Pri podčrtovanju pazite na pravilno črto: povedek (valovita), osebek (ena ravna), predmet (dve ravni), prislovno določilo (poševne črtice – ///////////////// ). Nato si oglejte še pregledno ponovitev vseh stavčnih členov: STAVČNI ČLENI.

LIKOVNA UMETNOST: Nadaljujemo z nalogo barvna monotipija.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

IP SPH: Pripravi carski praženec. Dekoriraj, izpiši recept in fotografiraj. Pošlji mi na: gospodinjstvonadaljavo@gmail.com. Ne sme vsebovati pecilnega praška. Naslednji teden dobite postopek priprave z receptom in vajo ponovite, ker bo način drugačen.

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

ANGLEŠČINA:

Danes reši vaje EXTRA EXERCISES na strani 94 v učbeniku. Če imaš možnost, si vaje skopiraj, jih reši na list in nalepi v zvezek. V nasprotnem primeru rešuj v zvezek.

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7b 25 5 do 29 5 2020

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

IP SPH: Pripravi carski praženec. Dekoriraj, izpiši recept in fotografiraj. Pošlji mi na: gospodinjstvonadaljavo@gmail.com. Ne sme vsebovati pecilnega praška. Naslednji teden dobite postopek priprave z receptom in vajo ponovite, ker bo način drugačen.

 

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

SLOVENŠČINA – Tudi danes si poglej nekaj o življenju in delu Franceta Prešerna in FIRBCOLOGI

USTVARJALNA NALOGA – bodi pesnik/”Prešeren”: Pojdi v naravo, fotografiraj zanimivo GOZDNO drevo / drevesno vejo / drevesni list / drevesni cvet (ne trgaj ali lomi), nato napiši kratko pesem o gozdu/drevesu (najmanj dve kitici) – utrinek doživetja spomladansko ozelenelega bujnega gozda. Pesem in fotografijo pošlji do ponedeljka, 1. 6., na elektronski naslov.

ANGLEŠČINA -1. in 3. SKUPINA

Preberi besedilo TAKE ACTION v učbeniku na strani 76, ki govori o mladi podjetnici, ki se poleg uspešnega vodenja podjetja zavzema še za poslovanje brez škodljivih posledic za okolje. Po branju besedilo še enkrat poslušaj https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=76-77. Če je potrebno si pomagaj s slovarjem ter reši vaje 2B, C ter 3 na strani 77. Podjetje Raintees, o katerem si bral/a, resnično obstaja in lahko ga poiščeš na spletu http://www.designwithbenefits.com/stories/25

2. skupina

NAVODILA ZA DELO

Poleg zgornje naloge še naprej vadite nepravilne glagole!

FILMSKA VZGOJA: Danes je rok za oddajo slikofrca! Kdor je že oddal, je prost, kdor še ni, naj danes odda. Naloga je za oceno.

MATEMATIKA:

Dobimo se v videokonferenčni sobi ob 9.00 uri.

FIZIKA – navodilo za delo je tukaj.

 

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

SLOVENŠČINA – Tudi danes si poglej nekaj o življenju in delu Franceta Prešerna in FIRBCOLOGI

 

BIOLOGIJA: uro smo opravili včeraj.

USTVARJALNA NALOGA – bodi pesnik/”Prešeren”: Pojdi v naravo, fotografiraj zanimivo GOZDNO drevo / drevesno vejo / drevesni list / drevesni cvet (ne trgaj ali lomi), nato napiši kratko pesem o gozdu/drevesu (najmanj dve kitici) – utrinek doživetja spomladansko ozelenelega bujnega gozda. Pesem in fotografijo pošlji do ponedeljka, 1. 6., na elektronski naslov.

ANGLEŠČINA -1. in 3. SKUPINA

Preberi besedilo TAKE ACTION v učbeniku na strani 76, ki govori o mladi podjetnici, ki se poleg uspešnega vodenja podjetja zavzema še za poslovanje brez škodljivih posledic za okolje. Po branju besedilo še enkrat poslušaj https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=76-77. Če je potrebno si pomagaj s slovarjem ter reši vaje 2B, C ter 3 na strani 77. Podjetje Raintees, o katerem si bral/a, resnično obstaja in lahko ga poiščeš na spletu http://www.designwithbenefits.com/stories/25

2. skupina

NAVODILA ZA DELO

Poleg zgornje naloge še naprej vadite nepravilne glagole!

FILMSKA VZGOJA: Danes je rok za oddajo slikofrca! Kdor je že oddal, je prost, kdor še ni, naj danes odda. Naloga je za oceno.

MATEMATIKA:

Dobimo se v videokonferenčni sobi ob 9.00 uri.

 

PROSIMO, DA ČIMPREJ IZPOLNITE OBRAZEC ZA PREHRANO ZA ŠOL.L. 2020/2021

Naprošamo vas, da opozorite starše na novičko objavljeno na naši spletni strani v zvezi z učbeniki za naslednje šolsko leto. Izpolniti in oddati morajo naročilnico za učbeniški sklad.

IP SPH: Pripravi carski praženec. Dekoriraj, izpiši recept in fotografiraj. Pošlji mi na: gospodinjstvonadaljavo@gmail.com. Ne sme vsebovati pecilnega praška. Naslednji teden dobite postopek priprave z receptom in vajo ponovite, ker bo način drugačen.

DSP – IRENA ZAJC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po telefonu se bomo dogovorili za videokonferenco..
Spodaj boste našli dva podatka, ki ju potrebujete za vstop.
POVEZAVA: https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-ucilnica/
GESLO: vstop

OBVESTILA UČITELJEV
IRENA ZAJC:

Če je kdo pozabil geslo za vstop v Scratch ali Tynker ali Moj Arnes, naj mi piše na elektronski naslov izajc@os-cerkno.si in mu bom poslala geslo. Prav tako mi pišite, če imate kakršnakoli vprašanja.

 

REŠITEV PROJEKTA POŠTEVANKA

ABECEDA-SLIKE LEVELOV

KARMEN LAPANJA
Ker je e-pošta šole zelo obremenjena in klapanja@os-cerkno.si lahko pošto zavrne, vas naprošam, da mi pošljete dokumente na naslov  karmen.lapanja1@gmail.com,.
ANA KOREN
UČITELJA PREDMETA ŠPORT
Vaje za prvi teden (16. 3. – 20. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORT 1. DEL

ŠPORT 2. DEL.

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: SZS_9__1

Vaje za drugi teden (23. 3. – 27. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Vaje za tretji teden (30. 3. – 3. 4.) za vse učence od 6. do 9. razreda.

ŠPORT (ogrevanje, gibljivost)

IRENA NOVAK
Učenci, ki mi še niste pošiljali izdelkov na ang.writing@gmail.com , mi čim prej pišite na ta naslov, ker bom za aktivnosti v prihodnjih tednih rabila vaše kontakte. Mlajši učenci za pomoč prosite starše ali starejše brate in sestre.
SVETOVALNA SLUŽBA

Za učence, ki imate dodano strokovno pomoč je šolska svetovalna služba skupaj z  učiteljicami, ki izvajajo DSP, pripravila nekaj vaj za OGREVANJE MOŽGANČKOV IN VAJE ZA OGREVANJE . Seveda lahko vaje naredite tudi vsi ostali učenci.

Za vsa vprašanja in  pomoč smo dosegljivi na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

KRATKE VAJE ZA UMIRITEV IN SPROSTITEV

KAKO SE UČITI

RAZVIJANJE VEŠČIN SLUŠNE POZORNOSTI

Kje se skriva moja motivacija za učenje

MOJCA LIPUŽIČ MORAVEC
Učenci, za vprašanja in pomoč sem vam stalno na voljo na elektronskem naslovu: mojca.sola.cerkno@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STALNO DELO:

Za učence 8. razredov stalno velja branje domačega branja:

Dokument si lahko preneseš na računalnik ali telefon, po želji ga lahko pošljem tudi na elektronski naslov

Učenci 7. razreda se naučijo pesem na pamet:

Učenke 8. razreda, ki opravljate raziskovalno delo, naloge prejemate preko elektronske pošte.

ROMAN EBERLINC
Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled učnih vsebin

MARIJA URH LAHAJNAR
IPUBE: V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.  Če potrebuješ svoj osnutek mi piši na mail: murh@os-cerkno.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP MME- naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.

MARKO BEVK
Navodila za brezplačen dostop do e-gradiv boste našli na tej povezavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiva za TIT bodo objavljena enkrat tedensko. V ponedeljek za sedmi razred, v torek za osmi in sredo za šesti razred. Delo si sami razporedite glede na to, kdaj imate omenjeni predmet na urniku.

Ker je nabiralnik mbevk@os-cerkno.si hitro poln, mi informacije in slike o vašem delu, vprašanja, predloge… pošiljajte na naslov marko.bevk62@gmail.com.

MIJA BAVCON VENKO
Ure matematike so za vse  skupine enake, snov, ki jo objavimo, si razporediš glede na dneve, kot so po šolskem urniku (4 ure na teden).
ANICA SVETIK
Učenci IP NEMŠČINA iz 7., 8. in 9. razreda poiščite svoja uporabniška imena in gesla za dostop do eTwinninga in se nanj prijavite, ker bomo v prihodnje kakšno stvar delali tudi preko eTwinninga.
TANJA MARINAC:
IP SPH 9: Učenci, ki ste bili izbrani za obisk Mesoteke, poiščite na spletu recept za omako za burger ali pa poskušajte ustvariti povsem svojo. Recept za omako in fotografijo omake mi pošljite na gospodinjstvonadaljavo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZLATA KUHALNICA: Vsi, ki si še vedno želite sodelovati na tekmovanju za Zlato kuhalnico preberite dokument: Zlata kuhalnica

GOS 6: Manjka mi še kar nekaj fotografij vaših kosil (poslati morate vsaj 2!), zato vas prosim, da mi jih čimprej pošljete na gospodinjstvonadaljavo@gmail.com.

MIJA BAVCON VENKO
Kdor bi želel v tem času reševati še dodatne in zanimive naloge jih najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na zasedenost poštnega nabiralnika, mi lahko svoje delo pošiljate tudi na ta naslov:

nadaljavomatematika@gmail.com

(Skupno število obiskov 6.989, 6 obiskov danes)
Dostopnost