POUK NA DALJAVO
PONEDELJEK, 6. 4.  2020

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

SLOVENŠČINA, MATEMATIKA, SPOZNAVANJE OKOLJA, ŠPORT – NAVODILO ZA DELO

2. RAZRED

NAVODILA ZA DELO

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

MAT –  TELESA – utrjevanje,  POŠTEVANKA

 

 

 

 

 

 

Doma poišči modele geometrijskih teles. Telo poimenuj in opiši (ploskev, rob, oglišče).

Ustno ponovi deljenje in množenje.

SLJ – BAGDADSKI TATIČ

Na Lilibi si oglej lutkovno predstavo BAGDADSKI TATIČ, 1. in 2. del

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rokus-video-transcode/player/index.html?video=lilibi/bagdadski_tatic_1del_mp4/stream

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rokus-video-transcode/player/index.html?video=lilibi/bagdadski_tatic_2del_mp4/stream

SPO – DOMAČA POKRAJINA  (Oglej si predstavitev, vklopi zvok). Za ogled KLIKNITE TUKAJ.

NAVODILA ZA DELO

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA (4., 5., 6. razred)

Utrjujemo poimenovanja za dneve v tednu. Oglej si video na spodnji povezavi in si ob ogledu poskusi zapomniti poimenovanja za vsak dan v tednu.

https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4

Zdaj poskusi rešiti prvi dve nalogi na spodnji povezavi  na sredini strani. (pritisneš  JEU 1 in JEU 2) Besede za dneve v tednu v deblih boš moral(a) postaviti v pravilni vrstni red. Pri prvi nalogi lahko besede tudi poslušaš, pri drugi pa ne.

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/jours-de-la-semaine.php

NIZ-RAČUNALNIŠTVO:

Po navodilih na  videoposnetku nadaljujte z delom na projektu Labirint.

Projekt Labirint bomo delali še dva tedna. Nato bom pregledala vse kar ste naredili in vas po pošti v Scratchu opozorila kaj morate še popraviti.

VIDEOPOSNETEK SI LAHKO POGLEDATE TUKAJ.

 

SLJ – DZ za SLJ 1. del, str. 71/ reši 15. in 16. nalogo

 

 • V velik zvezek za SLJ napiši naslov

Samostalnik in pridevnik se ujemata v spolu

nato pa prepiši celotno besedilo iz modrega okvirčka

(DZ str. 71 spodaj)

MAT – Unija in presek (vaje v DZ)

Rešene matematične NALOGE za ponavljanje in utrjevanje  pošljete razredničarkama po elektronski pošti do četrtka 9.4.2020

DRU – Gospodarske in druge posebnosti dinarskokraškega sveta

 • Preberi v UČB za DRU str. 60 – 62
 • V zvezek za DRU napiši naslov

Gospodarske in druge posebnosti dinarskokraškega sveta

ter prepiši povzetek na str. 62

POZOR: Domače naloge, ki je navedena pri PowerPoint predstavitvi NI TREBA narediti.

ŠPO Vaje za hrbtenico

ANGLEŠČINA 5. A

Poimenovanje delov obraza in opis obraza ter počutja. V učbeniku na strani 92 si na balonu (klovnu) oglej, kako poimenujemo dele obraza. Nekaj si se jih naučil/a že prejšnji teden. Odpri spletno verzijo učbenika, da boš lahko besede tudi poslušal/a. https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=92&layout=single Poslušaj in zapoj tudi pesmico pod sliko. Ali na sliki najdeš deklico in dečka, ki sta opisana v pesmi? V zvezek napiši nov naslov. HOW DO I FEEL – KAKO SE POČUTIM. Pod naslov zapiši nekaj novih besed.

HAPPY – VESEL / A

SAD – ŽALOSTEN / ŽALOSTNA

SCARED – PRESTRAŠEN / A

TIRED – UTRUJEN / A

EXCITED – RAZBURJEN /A

ANGRY – JEZEN / JEZNA

Zdaj pa se loti vaje na strani 93. https://folio.rokus-klett.si/?credit=SMSLO2UC&pages=93&layout=single V zvezek čim bolj natančno preriši šest obrazov, označenih s črkami od a do f. Kdo je kdo? Natančno si preberi povedi pod slikami in razvozlaj logično uganko. Imena napiši pod slike otrok v svojem zvezku.

ANGLEŠČINA 5.B

NAVODILA ZA DELO

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA (4., 5., 6. razred)

Utrjujemo poimenovanja za dneve v tednu. Oglej si video na spodnji povezavi in si ob ogledu poskusi zapomniti poimenovanja za vsak dan v tednu.

https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4

Zdaj poskusi rešiti prvi dve nalogi na spodnji povezavi  na sredini strani. (pritisneš  JEU 1 in JEU 2) Besede za dneve v tednu v deblih boš moral(a) postaviti v pravilni vrstni red. Pri prvi nalogi lahko besede tudi poslušaš, pri drugi pa ne.

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/jours-de-la-semaine.php

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT : navodila za delo

DSP – 5. razred – TJA (Martina Bizjak, Ajda Podobnik)

 

 

 

 

 

Pri reševanju 1. naloge iz učbenika (str. 103), si pomagaj z naslednjimi prevodi vprašalnic: where – kje; how many – koliko; what is – kaj je; where is – kje je; what are – kaj sta/so.

Pri reševanju 2. naloge pa si pomagaj s slovarčkom, ki ga je napisala učiteljica in z naslednjimi prevodi besed: someone – nekdo; past – preteklost; an object – predmet; for example – na primer; dry area – suho območje; plants – rastline; a group – skupina.

 

 

ŠPORTNI DAN:

Tukaj imate navodila za športni dan, natančno jih preberite in jih tudi upoštevajte. Opazili boste, da v sredo, 8. 4. 2020, nimate nobene zadolžitve za opravljanje učenja od doma, zato ker je ta dan planiran športni dan. Ampak zaradi trenutne situacije, smo se odločili, da ga lahko opravite kadarkoli med 6. 4. in 12. 4. 2020. NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN

MATEMATIKA:

UČBENIK str. 141,142

V zvezek za matematiko   napiši naslov      DOLŽINSKE MERSKE ENOTE IN MERJENJE OBSEGA

                                                                            Prepiši  »tabletko« in pomni (str.141,142)

                                                                Reši nalogo 3 na str.142 (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL)

SLOVENŠČINA:

BERILO      Žarko Petan   STARŠI NA PRODAJ

2x preberi

– avtor in naslov v zvezek za književnost

– prepis malih učenosti

– Nauči se definicijo STRIPA (glej male učenosti)

– Igra je tudi tvoja ( odgovori na vprašanja 1, 2,5,6) (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

– Ilustriraj lasten strip  (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA (4., 5., 6. razred)

Utrjujemo poimenovanja za dneve v tednu. Oglej si video na spodnji povezavi in si ob ogledu poskusi zapomniti poimenovanja za vsak dan v tednu.

https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4

Zdaj poskusi rešiti prvi dve nalogi na spodnji povezavi  na sredini strani. (pritisneš  JEU 1 in JEU 2) Besede za dneve v tednu v deblih boš moral(a) postaviti v pravilni vrstni red. Pri prvi nalogi lahko besede tudi poslušaš, pri drugi pa ne.

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/jours-de-la-semaine.php

NARAVOSLOVJE – navodila za delo spodaj

Naravoslovje 6.a in 6.b – 6.4. – 2

ŠPORT

Opazila sva, da nekateri ne spremljate obvestil učiteljev, zato bova tedensko objavljala gradivo za ŠPORT tukaj. Tisti, ki še niste opravili nalog od prvega do tretjega tedna dela na daljavo, dobite naloge na desni strani spletne strani OŠ Cerkno (delo na daljavo), pod obvestila učiteljev: učitelja predmeta šport.

Navodila za delo in Delovni list

LIKOVNA UMETNOST:

košarica iz časopisnega papirja četrta ura

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT : navodila za delo

GLASBENA UMETNOST – 6A Zaigram in prepoznam

ŠPORTNI DAN

Tukaj imate navodila za športni dan, natančno jih preberite in jih tudi upoštevajte. Opazili boste, da v sredo, 8. 4. 2020, nimate nobene zadolžitve za opravljanje učenja od doma, zato ker je ta dan planiran športni dan. Ampak zaradi trenutne situacije, smo se odločili, da ga lahko opravite kadarkoli med 6. 4. in 12. 4. 2020. NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN

ANGLEŠČINA

Navodila za delo

MATEMATIKA:

UČBENIK str. 141,142

V zvezek za matematiko   napiši naslov      DOLŽINSKE MERSKE ENOTE IN MERJENJE OBSEGA

                                                                            Prepiši  »tabletko« in pomni (str.141,142)

                                                                Reši nalogo 3 na str.142 (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL)

SLOVENŠČINA:

BERILO      Žarko Petan   STARŠI NA PRODAJ

2x preberi

– avtor in naslov v zvezek za književnost

– prepis malih učenosti

– Nauči se definicijo STRIPA (glej male učenosti)

– Igra je tudi tvoja ( odgovori na vprašanja 1, 2,5,6) (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

– Ilustriraj lasten strip  (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA (4., 5., 6. razred)

Utrjujemo poimenovanja za dneve v tednu. Oglej si video na spodnji povezavi in si ob ogledu poskusi zapomniti poimenovanja za vsak dan v tednu.

https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4

Zdaj poskusi rešiti prvi dve nalogi na spodnji povezavi  na sredini strani. (pritisneš  JEU 1 in JEU 2) Besede za dneve v tednu v deblih boš moral(a) postaviti v pravilni vrstni red. Pri prvi nalogi lahko besede tudi poslušaš, pri drugi pa ne.

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/jours-de-la-semaine.php

NARAVOSLOVJE – navodila za delo spodaj

Naravoslovje 6.a in 6.b – 6.4. – 2

ŠPORT

Opazila sva, da nekateri ne spremljate obvestil učiteljev, zato bova tedensko objavljala gradivo za ŠPORT tukaj. Tisti, ki še niste opravili nalog od prvega do tretjega tedna dela na daljavo, dobite naloge na desni strani spletne strani OŠ Cerkno (delo na daljavo), pod obvestila učiteljev: učitelja predmeta šport.

Navodila za delo in Delovni list

LIKOVNA UMETNOST:

košarica iz časopisnega papirja četrta ura

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT : navodila za delo

 

ŠPORTNI DAN

Tukaj imate navodila za športni dan, natančno jih preberite in jih tudi upoštevajte. Opazili boste, da v sredo, 8. 4. 2020, nimate nobene zadolžitve za opravljanje učenja od doma, zato ker je ta dan planiran športni dan. Ampak zaradi trenutne situacije, smo se odločili, da ga lahko opravite kadarkoli med 6. 4. in 12. 4. 2020. NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN

SLOVENŠČINA

GLAGOLSKI NAKLON – nadaljevanje

Najprej bi vas rada pohvalila za res lepe in zanimive projektne naloge Drevo iz mojega rajskega vrta. Manjkata samo še dve …

Danes pa utrjujte znanje o glagolskem naklonu (POVEDNIK – delam, VELELNIK – delaj, POGOJNIK – bi delal). Rešite naloge od DZ41/11 do 44/21. Pri izpolnjevanju miselnega vzorca pri zadnji nalogi si pomagajte z zapiski iz prejšnjih ur. Snov, ki jo zajema miselni vzorec, si poskusite zapomniti.

ŠPORT

Opazila sva, da nekateri ne spremljate obvestil učiteljev, zato bova tedensko objavljala gradivo za ŠPORT tukaj. Tisti, ki še niste opravili nalog od prvega do tretjega tedna dela na daljavo, dobite naloge na desni strani spletne strani OŠ Cerkno (delo na daljavo), pod obvestila učiteljev: učitelja predmeta šport.

Navodila za delo in Delovni list

LIKOVNA UMETNOST:

strip četrta ura

MATEMATIKA: 

Gradivo za delo najdete tukaj.

TIT:

Tisti, ki mi še niste posredovali svojih seminarskih predstavitev, to naredite čimprej. V tem tednu je vaša naloga, da predstavitve ustrezno z mojimi komentarji popravite in oddate končno verzijo, do naslednjega tedna.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Die Schulsachen in meiner Schultasche

Ponovite izraze za šolske potrebščine, ki smo se jih naučili prejšnji teden. Poskusite si jih zapomniti. Nato v zvezke pisno rešite nalogo UČB 59/4a: Was ist in deiner Schultasche? (Kaj je v tvoji šolski torbi?) Najprej v zvezek prepišite to vprašanje, nato pa odgovor začnite tako: In meiner Schultasche sind … (V moji šolski torbi so …) Naštejte čim več stvari.

Nato rešite nalogo v DZ 70/1 – tretji stolpec. Pazite, da boste poimenovanja potrebščin zapisali k ustreznim členom glede na spol besed.

Za utrjevanje znanja na spletnih povezavah rešite naloge:

https://learningapps.org/2078433 (Izberite pravilno poimenovanje potrebščine in spodaj preverite pravilnost rešitev. Če je napačna, poskusite znova.)

https://learningapps.org/866655 (Spomin. – K sličicam poiščite pravilno poimenovanje potrebščine.)

https://learningapps.org/3302746 (Razvrščanje glede na spol: DER, DIE, DAS in množino – DIE /Plural)

 

GLASBENA UMETNOST(najprej natančno preberite navodila v prvi priponki, nato odprite drugo)

1.-Navodila-za-KVIZ   

2. KVIZ – RENESANSA, ZLATA LETA ZBOROVSKE GLASBE

 

ŠPORTNI DAN

Tukaj imate navodila za športni dan, natančno jih preberite in jih tudi upoštevajte. Opazili boste, da v sredo, 8. 4. 2020, nimate nobene zadolžitve za opravljanje učenja od doma, zato ker je ta dan planiran športni dan. Ampak zaradi trenutne situacije, smo se odločili, da ga lahko opravite kadarkoli med 6. 4. in 12. 4. 2020. NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN

ANGLEŠČINA

Pisanje obnove – Izberi si eno od zadnjih treh nadaljevanj zgodbe Wild Flowers iz knjige in jo ponovno natančno preberi, da si osvežiš spomin, kaj se je v njej zgodilo. Napiši obnovo tega nadaljevanja v  WORDOV DOKUMENT in pošlji učiteljici. Pomembno je, da ne prepisuješ besedila, ampak s svojimi besedami poveš, kaj se zgodi.

SLOVENŠČINA

KAZALNI ZAIMEK – NAVODILO ZA DELO (klikni na povezavo) Video lahko ustavljaš, če zvočnikov na računalniku nimaš, lahko poslušaš preko telefona.

ŠPORT

Opazila sva, da nekateri ne spremljate obvestil učiteljev, zato bova tedensko objavljala gradivo za ŠPORT tukaj. Tisti, ki še niste opravili nalog od prvega do tretjega tedna dela na daljavo, dobite naloge na desni strani spletne strani OŠ Cerkno (delo na daljavo), pod obvestila učiteljev: učitelja predmeta šport.

Navodila za delo in Delovni list

LIKOVNA UMETNOST:

strip četrta ura

MATEMATIKA:

Gradivo za delo najdete tukaj.

TIT:

Tisti, ki mi še niste posredovali svojih seminarskih predstavitev, to naredite čimprej. V tem tednu je vaša naloga, da predstavitve ustrezno z mojimi komentarji popravite in oddate končno verzijo, do naslednjega tedna.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Die Schulsachen in meiner Schultasche

Ponovite izraze za šolske potrebščine, ki smo se jih naučili prejšnji teden. Poskusite si jih zapomniti. Nato v zvezke pisno rešite nalogo UČB 59/4a: Was ist in deiner Schultasche? (Kaj je v tvoji šolski torbi?) Najprej v zvezek prepišite to vprašanje, nato pa odgovor začnite tako: In meiner Schultasche sind … (V moji šolski torbi so …) Naštejte čim več stvari.

Nato rešite nalogo v DZ 70/1 – tretji stolpec. Pazite, da boste poimenovanja potrebščin zapisali k ustreznim členom glede na spol besed.

Za utrjevanje znanja na spletnih povezavah rešite naloge:

https://learningapps.org/2078433 (Izberite pravilno poimenovanje potrebščine in spodaj preverite pravilnost rešitev. Če je napačna, poskusite znova.)

https://learningapps.org/866655 (Spomin. – K sličicam poiščite pravilno poimenovanje potrebščine.)

https://learningapps.org/3302746 (Razvrščanje glede na spol: DER, DIE, DAS in množino – DIE /Plural)

 

ŠPORTNI DAN

Tukaj imate navodila za športni dan, natančno jih preberite in jih tudi upoštevajte. Opazili boste, da v sredo, 8. 4. 2020, nimate nobene zadolžitve za opravljanje učenja od doma, zato ker je ta dan planiran športni dan. Ampak zaradi trenutne situacije, smo se odločili, da ga lahko opravite kadarkoli med 6. 4. in 12. 4. 2020. NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN

SLOVENŠČINA 8 (S1, S2, S3) za cel teden (delajte počasi, ne preveč na enkrat)

REŠITVE za delo v prejšnjem tednu, za vse tiste, ki jih še niste prejeli na el. naslov:

IVAN TAVČAR_resitve TRZACAN – RESITVE

Za danes pa sem vam pripravila učne ure do konca tedna (za 4 ure, je v projekciji označeno). Predelali bomo delo Janka Kersnika: Mačkova očeta. DOKUMENTAREC JANKO KERSNIK

Na prvi povezavi je posneto zvočno navodilo ob PowerPointu, če zvočnikov nimate, si predvajajte na telefonu. Video lahko poljubno ustavljate. NAVODILO 1  

Na tretji povezavi je učni list OGLED DOKUMENTARCA in BRANJE z vprašanji, za vse tiste, ki lahko vprašanja natisnete. Prilepite jih v zvezek.

Naloge naredite do nedelje, 12. 4., po potrebi za dodatno razlago pišite prej.

ANGLEŠČINA – SKUPINA 3

Preberi besedilo o tehnologijah prihodnosti v učbeniku na strani 63. Najprej besedilo preleti (kot na primer časopisni članek), šele nato se loti natančnejšega branja. V spletni verziji učbenika imaš tudi posnetek. Klikni na sliko zvočnika in besedilo še poslušaj  https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=62-63 V zvezek reši pripadajoče vaje s učbeniku na strani 63.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

FIZIKA navodilo za delo

IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA

Danes preveri svoje splošno znanje francoščine in krajev, kjer govorijo francosko s pomočjo kviza na spodnji povezavi.

https://highered.mheducation.com/sites/0078656303/student_view0/chapter2/self-check_quizzes.html

ŠPORT

Opazila sva, da nekateri ne spremljate obvestil učiteljev, zato bova tedensko objavljala gradivo za ŠPORT tukaj. Tisti, ki še niste opravili nalog od prvega do tretjega tedna dela na daljavo, dobite naloge na desni strani spletne strani OŠ Cerkno (delo na daljavo), pod obvestila učiteljev: učitelja predmeta šport.

Navodila za delo in Delovni list

LIKOVNA UMETNOST: iluzija prostora prva ura

ZGODOVINA

Že kar nekaj časa poteka pouk pri zgodovini na daljavo. Tokrat bi želel, da namesto obravnave učnih gradiv izpolnite preverjanje, s katerim boste preverili in utrdili do sedaj pridobljeno znanje. Kliknite na spodnjo povezavo in po najboljši močeh odgovorite na zastavljena vprašanja iz zadnje učne snovi. O doseženih rezultatih vas bom obvestil. Brez panike, ne gre še za oceno! Še! 🙂

PREVERJANJE ZNANJA

ŠPORTNI DAN

Tukaj imate navodila za športni dan, natančno jih preberite in jih tudi upoštevajte. Opazili boste, da v sredo, 8. 4. 2020, nimate nobene zadolžitve za opravljanje učenja od doma, zato ker je ta dan planiran športni dan. Ampak zaradi trenutne situacije, smo se odločili, da ga lahko opravite kadarkoli med 6. 4. in 12. 4. 2020. NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN

SLOVENŠČINA 8 (S1, S2, S3) za cel teden (delajte počasi, ne preveč na enkrat)

REŠITVE za delo v prejšnjem tednu, za vse tiste, ki jih še niste prejeli na el. naslov:

TRŽAČAN (klikni na povezavo)

 Za danes pa sem vam pripravila učne ure do konca tedna (za 4 ure, je v projekciji označeno). Predelali bomo delo Janka Kersnika: Mačkova očeta. DOKUMENTAREC JANKO KERSNIK

Na prvi povezavi je posneto zvočno navodilo ob PowerPointu, če zvočnikov nimate, si predvajajte na telefonu. Video lahko poljubno ustavljate. NAVODILO 1 

Na tretji povezavi je učni list OGLED DOKUMENTARCA in BRANJE z vprašanji, za vse tiste, ki lahko vprašanja natisnete. Prilepite jih v zvezek.

Naloge naredite do nedelje, 12. 4., po potrebi za dodatno razlago pišite prej.

ANGLEŠČINA – SKUPINA 3

Preberi besedilo o tehnologijah prihodnosti v učbeniku na strani 63. Najprej besedilo preleti (kot na primer časopisni članek), šele nato se loti natančnejšega branja. V spletni verziji učbenika imaš tudi posnetek. Klikni na sliko zvočnika in besedilo še poslušaj  https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=62-63 V zvezek reši pripadajoče vaje s učbeniku na strani 63.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

FIZIKA navodilo za delo

IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA

Danes preveri svoje splošno znanje francoščine in krajev, kjer govorijo francosko s pomočjo kviza na spodnji povezavi.

https://highered.mheducation.com/sites/0078656303/student_view0/chapter2/self-check_quizzes.html

ŠPORT

Opazila sva, da nekateri ne spremljate obvestil učiteljev, zato bova tedensko objavljala gradivo za ŠPORT tukaj. Tisti, ki še niste opravili nalog od prvega do tretjega tedna dela na daljavo, dobite naloge na desni strani spletne strani OŠ Cerkno (delo na daljavo), pod obvestila učiteljev: učitelja predmeta šport.

Navodila za delo in Delovni list

LSN2:

iluzija prostora prva ura

ZGODOVINA

Že kar nekaj časa poteka pouk pri zgodovini na daljavo. Tokrat bi želel, da namesto obravnave učnih gradiv izpolnite preverjanje, s katerim boste preverili in utrdili do sedaj pridobljeno znanje. Kliknite na spodnjo povezavo in po najboljši močeh odgovorite na zastavljena vprašanja iz zadnje učne snovi. O doseženih rezultatih vas bom obvestil. Brez panike, ne gre še za oceno! Še! 🙂

PREVERJANJE ZNANJA

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Kleidung und Schuhe (Wortschatz – Wiederholung)

Najprej ponovite in utrdite znanje o tem, kako v nemščini poimenujemo oblačila in obutev. Na spletu rešite naslednje vaje:

https://learningapps.org/1462212

https://learningapps.org/1668085

https://learningapps.org/1659142

(Klikni na žebljiček na obleki in izberi pravilni izraz. Spodaj desno (kljukica) vsakič preveri, ali si izbral pravilnega ali ne.)

Nato se prijavite na https://www.irokusplus.si/ V interaktivnem učbeniku Maximal 3 si oglejte filmček ob nalogi UČB 55/9 (Eine lange Reise).

SLOVENŠČINA

Utrjevanje jezikovnega znanja (stavčni členi, priredja, podredja)

Najprej pohvala za opravljeno delo iz prejšnjega tedna. Skoraj vsi ste poslali uradno prošnjo. Manjkata samo še dve iz 9. b. Učenca ju morata obvezno poslati danes!

En učenec iz 9. b ima v šoli berilo, ki ni podpisano. Kdor ga nima, naj sporoči na naslov anica.sola.cerkno@gmail.com, da mu ga bom lahko poslala.

Zdaj pa k današnji nalogi. Najprej dopolnite miselne vzorce s povzetki obravnavane snovi iz letošnjega leta in preteklih let – DZ, str. 110-112. Pomagate si lahko tudi s preglednico v PRIPONKI in zapiski v zvezku za jezik (priredja). Nato preverite (ali pa rešite, če tega še niste naredili) naloge od DZ 56/12 do 58/17. Reševali naj bi jih že prejšnji teden.

ŠPORTNI DAN

Tukaj imate navodila za športni dan, natančno jih preberite in jih tudi upoštevajte. Opazili boste, da v sredo, 8. 4. 2020, nimate nobene zadolžitve za opravljanje učenja od doma, zato ker je ta dan planiran športni dan. Ampak zaradi trenutne situacije, smo se odločili, da ga lahko opravite kadarkoli med 6. 4. in 12. 4. 2020. NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN

ANGLEŠČINA

Navodila za delo

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

FIZIKA navodilo za delo si prejel po elektronski pošti. Gradivo pa je tukaj.

IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA

Danes preveri svoje splošno znanje francoščine in krajev, kjer govorijo francosko s pomočjo kviza na spodnji povezavi.

https://highered.mheducation.com/sites/0078656303/student_view0/chapter2/self-check_quizzes.html

IPKEŽ navodilo za delo

ŠPORT

Opazila sva, da nekateri ne spremljate obvestil učiteljev, zato bova tedensko objavljala gradivo za ŠPORT tukaj. Tisti, ki še niste opravili nalog od prvega do tretjega tedna dela na daljavo, dobite naloge na desni strani spletne strani OŠ Cerkno (delo na daljavo), pod obvestila učiteljev: učitelja predmeta šport.

Navodila za delo in Delovni list

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: navodila za delo

ŠPORTNI DAN

Tukaj imate navodila za športni dan, natančno jih preberite in jih tudi upoštevajte. Opazili boste, da v sredo, 8. 4. 2020, nimate nobene zadolžitve za opravljanje učenja od doma, zato ker je ta dan planiran športni dan. Ampak zaradi trenutne situacije, smo se odločili, da ga lahko opravite kadarkoli med 6. 4. in 12. 4. 2020. NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Kleidung und Schuhe (Wortschatz – Wiederholung)

Najprej ponovite in utrdite znanje o tem, kako v nemščini poimenujemo oblačila in obutev. Na spletu rešite naslednje vaje:

https://learningapps.org/1462212

https://learningapps.org/1668085

https://learningapps.org/1659142

(Klikni na žebljiček na obleki in izberi pravilni izraz. Spodaj desno (kljukica) vsakič preveri, ali si izbral pravilnega ali ne.)

Nato se prijavite na https://www.irokusplus.si/ V interaktivnem učbeniku Maximal 3 si oglejte filmček ob nalogi UČB 55/9 (Eine lange Reise).

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

FIZIKA navodilo za delo si prejel po elektronski pošti. Gradivo pa je tukaj.

IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA

Danes preveri svoje splošno znanje francoščine in krajev, kjer govorijo francosko s pomočjo kviza na spodnji povezavi.

https://highered.mheducation.com/sites/0078656303/student_view0/chapter2/self-check_quizzes.html

IPKEŽ navodilo za delo

BIOLOGIJA – NAVODILA ZA DELO SPODAJ

Biologija 9b – navodila za 6.4.2020

ŠPORT

Opazila sva, da nekateri ne spremljate obvestil učiteljev, zato bova tedensko objavljala gradivo za ŠPORT tukaj. Tisti, ki še niste opravili nalog od prvega do tretjega tedna dela na daljavo, dobite naloge na desni strani spletne strani OŠ Cerkno (delo na daljavo), pod obvestila učiteljev: učitelja predmeta šport.

Navodila za delo in Delovni list

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: navodila za delo

 

TOREK, 7. 4.  2020
MATEMATIKA, SPOZNAVANJE OKOLJA, SLOVENŠČINA, GLASBENA UMETNOST – NAVODILO ZA DELO

SLJ – OGLAS   NAVODILA ZA DELO

MAT – LIKI   (oglej si posnetek, vklopi zvok)     NAVODILA ZA DELO LIKI

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

 

Navodila za delo

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

MAT_Pisno deljenje PP

MAT_Pisno deljenje W

DRU 4.B Poglej

DRU 4. A Preberi str. 56 in 57 v učbeniku, reši križanko v prilogi in jo prilepi v zvezek. KRIŽANKA

NIZ-RAČUNALNIŠTVO:

Po navodilih na  videoposnetku nadaljujte z delom na projektu Labirint.

Projekt Labirint bomo delali še dva tedna. Nato bom pregledala vse kar ste naredili in vas po pošti v Scratchu opozorila kaj morate še popraviti.

VIDEOPOSNETEK SI LAHKO POGLEDATE TUKAJ.

SLJ

 • DZ za SLJ 1.del, str.72 / 17., 18. naloga
 • 72/ 19. naloga – Zgodbico zapiši v velik zvezek za SLJ

MAT – DZ str. 92/ 10 naloga

–  Izračunaj v zvezek  – Priloga VAJE – Pisno računanje

DRU –  Reka Ljubljanica Zapis v zvezek

NIT – Naloge

ANGLEŠČINA – 5. A

Utrdi znanje z vajami v delovnem zvezku na strani 70 in 71.

NIZ-RAČUNALNIŠTVO:

Po navodilih na  videoposnetku nadaljujte z delom na projektu Poštevanka.

Ta projekt  bomo delali še dva tedna. Nato bom pregledala vse kar ste naredili in vam v programu Tynker napisala komentarje. Kdor želi in meni, da je že osvojil način dela v Tynkerju lahko nadaljuje sam. Lahko spremenite tudi ozadje.

Spodaj je približna shema kako si sledijo leveli. Lahko naredite tudi po svoji zamisli, samo da bosta oba glavna programa  (v 2. in 5. levelu) ostala.

Če ne gre samostojno, nič hudega, bom naslednjič dodala navodila.

 1. Level – Kratek pozdrav, vprašaj po imenu, ime si zapomni v spremenljivki “ime” nato ga  uporabiš  (na primer: Matej, danes se boš učil poštevanko. Potrudi se…..
 2. Level –  Poštevanka 20 računov
 3. Level –  “Ime” zbral si “pravilnih” odgovorov. Žal je premalo za nadaljevanje. Poskusi še enkrat. (Stavke napiši v več vrstic; ukaz boš našel pod Looks)
 4. Level – “Ime” zbral si “pravilnih” odgovorov. Dobro ti je šlo. Lahko greš na naslednjo nalogo. Pozor! Tokrat se ti odšteva čas. (Stavke napiši v več vrstic; ukaz boš našel pod Looks)
 5. Level – Poštevanka z omejenim časom
 6. Level – “Ime” zbral si “pravilnih” odgovorov in si reševal “čas” sekund. Lahko poskusiš še izboljšati rezultat. (Stavke napiši v več vrstic; ukaz boš našel pod Looks) Pripravi tudi gumb za nazaj. Lahko tudi, če so vsi odgovori pravilni in je čas več kot 0, napišeš: “ime” odlično ti je šlo.
 7. Level – NI OBVEZNO; ZA NAGRADO LAHKO PRIPRAVITE KRATKO IN ENOSTAVNO IGRICO.

VIDEOPOSNETEK SI LAHKO POGLEDATE TUKAJ.

ISP 3. RAZRED – učiteljica Maja Tušar

Poslušaj video posnetek učiteljice in naredi zapisane naloge. Izračunaj račune poštevanke in učiteljici sporoči rezultate na e-mail. Znanje o geometrijskih likih in geometrijskih telesih utrdiš tukaj: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln17y80d5

Za vsa vprašanja in dileme sem na voljo: maja.tusaros@os-cerkno.si

   

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo

MATEMATIKA:

 

V zvezek napiši naslov                                    MERJENJE OBSEGA

Prepiši–                                                    Obseg je vsota dolžin stranic.

Prepiši in preriše že rešeno 2. nalogo na str. 142

 (Na zemljevidu je narisana skica zemljišča. Izračunaj obseg.)

PAZI, DA PRED RAČUNANJEM VSE PODATKE SPREMENIŠ V ISTO MERSKO ENOTO!!!!!

Reši nalogi 8. In 10. na str.143 (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

SLOVENŠČINA:

BERILO      Žarko Petan   STARŠI NA PRODAJ

2x preberi

– avtor in naslov v zvezek za književnost

– prepis malih učenosti

– Nauči se definicijo STRIPA (glej male učenosti)

– Igra je tudi tvoja ( odgovori na vprašanja 1, 2,5,6) (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

– Ilustriraj lasten strip  (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

GEOGRAFIJA:

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

NIP – FRANCOŠČINA

Oglej si spodnji posnetek. Če česa ne razumeš, posnetek ustavi in si pomagaj s slovarjem.

https://www.youtube.com/watch?v=sASEgeQE2co

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo

MATEMATIKA:

V zvezek napiši naslov                                    MERJENJE OBSEGA

Prepiši–                                                    Obseg je vsota dolžin stranic.

Prepiši in preriše že rešeno 2. nalogo na str. 142

 (Na zemljevidu je narisana skica zemljišča. Izračunaj obseg.)

PAZI, DA PRED RAČUNANJEM VSE PODATKE SPREMENIŠ V ISTO MERSKO ENOTO!!!!!

Reši nalogi 8. In 10. na str.143 (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

SLOVENŠČINA:

BERILO      Žarko Petan   STARŠI NA PRODAJ

2x preberi

– avtor in naslov v zvezek za književnost

– prepis malih učenosti

– Nauči se definicijo STRIPA (glej male učenosti)

– Igra je tudi tvoja ( odgovori na vprašanja 1, 2,5,6) (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

– Ilustriraj lasten strip  (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

GLASBENA UMETNOST 6.B. Zaigram in prepoznam

GEOGRAFIJA:

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

NIP – FRANCOŠČINA

Oglej si spodnji posnetek. Če česa ne razumeš, posnetek ustavi in si pomagaj s slovarjem.

https://www.youtube.com/watch?v=sASEgeQE2co

ANGLEŠČINA

Navodila za delo

SLOVENŠČINA

SRCE MI JE PADLO V HLAČE (Pripovedovalno besedilo)

Preberi besedilo v DZ 46/1, nato pisno reši naloge od DZ 46/2 do 49/12. Na koncu v zvezek za jezik zapiši naslednji povzetek:

PRIPOVEDOVALNO BESEDILO

Pripovedovalno besedilo tvorimo, ko govorimo ali pišemo o nekem enkratnem preteklem dogodku. Ker se je dogodek že zgodil, so glagoli v pretekliku. Potek dogodkov mora biti v takem vrstnem redu, kot so v resnici potekali. Besedilo mora biti členjeno na UVOD, JEDRO (osrednji, najobširnejši del besedila) in ZAKLJUČEK.

MATEMATIKA:

Navodila za današnje delo najdete tukaj.

GEOGRAFIJA:

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

IP – FRANCOŠČINA

Danes preveri svoje splošno znanje francoščine in krajev, kjer govorijo francosko s pomočjo kviza na spodnji povezavi.

https://highered.mheducation.com/sites/0078656303/student_view0/chapter2/self-check_quizzes.html

NARAVOSLOVJE – navodilo za delo spodaj

Naravoslovje 7A

IP ROKOMET

Prejšnji teden ste bili prosti, danes pa nadaljujemo z rokometnimi pravili: http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/Pravila%20rokometne%20igre/Rokometna%20pravila%20-%20katalog%20vpra%c5%a1anj_SLO_2018.pdf

Tokrat rešite poglavja:

 1. VRATAR
 2. VRATARJEV PROSTOR
 3. IGRA Z ŽOGO, PASIVNA IGRA

Na koncu preveri kako dobro ti je šlo. Rešitve dobiš na strani 95.

NARAVOSLOVJE:

NAVODILO ZA DELO

SLOVENŠČINA:

OPIS ŽIVLJENJA SKUPINE LJUDI IN OZIRALNI ZAIMEK – NAVODILO ZA DELO (2 uri)

ANGLEŠČINA:

Utrdi znanje z vajami v delovnem zvezku na strani 50. Na internetu poišči angleška poimenovanja za 12 horoskopskih znamenj. Preriši znake za ta znamenja v zvezek pod naslov HOROSCOPE SIGNS in ob slike napiši angleška poimenovanja. Kaj si ti po horoskopu? Najdeš na spletu tudi kakšen angleški opis tvoje osebnosti, glede na to, kaj si po horoskopu? (V iskalnik lahko vpišeš svoje horoskopsko znamenje in character; če si po horoskopu riba na primer PISCES CHARACTER) Ali se z opisom strinjaš ali ne?

MATEMATIKA:

Navodila za današnje delo najdete tukaj.

GEOGRAFIJA:

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

GEOGRAFIJA:

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

IP – FRANCOŠČINA

Danes preveri svoje splošno znanje francoščine in krajev, kjer govorijo francosko s pomočjo kviza na spodnji povezavi.

https://highered.mheducation.com/sites/0078656303/student_view0/chapter2/self-check_quizzes.html

IP ROKOMET

Prejšnji teden ste bili prosti, danes pa nadaljujemo z rokometnimi pravili: http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/Pravila%20rokometne%20igre/Rokometna%20pravila%20-%20katalog%20vpra%c5%a1anj_SLO_2018.pdf .

Tokrat rešite poglavja:

 1. VRATAR
 2. VRATARJEV PROSTOR
 3. IGRA Z ŽOGO, PASIVNA IGRA

Na koncu preveri kako dobro ti je šlo. Rešitve dobiš na strani 95.

 SLOVENŠČINA (GLEJ PONEDELJEK)

ANGLEŠČINA:

8. S2

Navodila za delo

skupini 1 in 3:

Utrdi znanje z vajami v delovnem zvezku na strani 44 in 45

MATEMATIKA:

Posnetek 1 je tukaj.  Vaja 1 je tukaj.

Posnetek 2 je tukaj. Vaja 2 je tukaj.

Posnetek 3 je tukaj.  Vaja 3 je tukaj.

GEOGRAFIJA:

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

GEOGRAFIJA:

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

KEMIJA navodilo za delo

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Verkehrsmittel (Prometna sredstva); Adjektive – Gegenteile (Pridevniki – nasprotja)

V prejšnji uri smo se naučili povedati, s čim vse lahko potujemo (prevozna sredstva). Za uvod v današnjo uro zato najprej utrjujte znanje te snovi. Na spletnih povezavah rešite naloge:

https://learningapps.org/2549523

https://learningapps.org/3118157

(Besede povežite z ustreznimi sličicami. Nekaj besed je novih. Uganite njihov pomen ali pa ga poiščite v slovarju.)

Danes bomo spoznali pridevnike, s katerimi izražamo prednosti oz. pomanjkljivosti določenega načina potovanja. V zvezek zapišite razlago snovi skupaj s prevodi:

Wie kann eine Reise sein? – Kakšno je lahko potovanje?

lustig (zabaven) – langweilig (dolgočasen)

billig (poceni) – teuer (drag)

praktisch (praktičen) – unpraktisch (nepraktičen)

bequem (udoben) – unbequem (neudoben)

gut für die Umwelt (dober za okolje) – schlecht für die Umwelt (slab za okolje)

Ponovno preberite besedilo v UČB 45/4. Nato rešite nalogo v DZ 44/5. Povedi dopolnite s pridevniki, ki izražajo nasprotje. Nato povedi prevedite v slovenščino (kar v del. zvezek.)

TIT:

Ker vam je predstavitev zagotovo vzela kar nekaj časa, bomo predpostavili, da ste zanjo porabili tri ure pri tehniki.

Zato tudi v tem tednu še velja, da tisti , ki še niste oddali predstavitev oziroma še niste oddali popravljenih verzij, to naredite najkasneje do naslednje ure tehnike.

Tisti, ki sem vam seminarsko nalogo že potrdil, ste v tem tednu prosti.

Če komu nisem odgovoril v dveh dneh, me prosim opomnite, da ne bom slučajno koga zgrešil.

 

Kdor pa bi žele kaj izdelovati iz papirja, pa ideje dobite na spodnji povezavi.

https://creativepark.canon/en/categories/CAT-ST01-0073/index.html

SLOVENŠČINA (GLEJ PONEDELJEK)

ANGLEŠČINA:

8. S2

Navodila za delo

MATEMATIKA:

Posnetek 1 je tukaj.  Vaja 1 je tukaj.

Posnetek 2 je tukaj. Vaja 2 je tukaj.

Posnetek 3 je tukaj.  Vaja 3 je tukaj.

GEOGRAFIJA:

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

KEMIJA navodilo za delo

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Verkehrsmittel (Prometna sredstva); Adjektive – Gegenteile (Pridevniki – nasprotja)

V prejšnji uri smo se naučili povedati, s čim vse lahko potujemo (prevozna sredstva). Za uvod v današnjo uro zato najprej utrjujte znanje te snovi. Na spletnih povezavah rešite naloge:

https://learningapps.org/2549523

https://learningapps.org/3118157

(Besede povežite z ustreznimi sličicami. Nekaj besed je novih. Uganite njihov pomen ali pa ga poiščite v slovarju.)

Danes bomo spoznali pridevnike, s katerimi izražamo prednosti oz. pomanjkljivosti določenega načina potovanja. V zvezek zapišite razlago snovi skupaj s prevodi:

Wie kann eine Reise sein? – Kakšno je lahko potovanje?

lustig (zabaven) – langweilig (dolgočasen)

billig (poceni) – teuer (drag)

praktisch (praktičen) – unpraktisch (nepraktičen)

bequem (udoben) – unbequem (neudoben)

gut für die Umwelt (dober za okolje) – schlecht für die Umwelt (slab za okolje)

Ponovno preberite besedilo v UČB 45/4. Nato rešite nalogo v DZ 44/5. Povedi dopolnite s pridevniki, ki izražajo nasprotje. Nato povedi prevedite v slovenščino (kar v del. zvezek.)

TIT:

Ker vam je predstavitev zagotovo vzela kar nekaj časa, bomo predpostavili, da ste zanjo porabili tri ure pri tehniki.

Zato tudi v tem tednu še velja, da tisti , ki še niste oddali predstavitev oziroma še niste oddali popravljenih verzij, to naredite najkasneje do naslednje ure tehnike.

Tisti, ki sem vam seminarsko nalogo že potrdil, ste v tem tednu prosti.

Če komu nisem odgovoril v dveh dneh, me prosim opomnite, da ne bom slučajno koga zgrešil.

 

Kdor pa bi žele kaj izdelovati iz papirja, pa ideje dobite na spodnji povezavi.

https://creativepark.canon/en/categories/CAT-ST01-0073/index.html

 

 

SLOVENŠČINA

SOŽALJE

Naučili se bomo, kako izražamo sočutje z nekom, ki občuti izgubo. Preberite besedili v DZ 65/1. Nato pisno rešite naloge od DZ 65/2 do 66/5. Rešite tudi naloge od 68/9 do 68/11, kjer boste utrjevali jezikovno znanje.

GEOGRAFIJA:

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

KEMIJA navodilo za delo

BIOLOGIJA – NAVODIL ZA DELO SPODAJ

Biologija 9a

LSN3: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=sfQfaeQMUbbMdZAOkr7uL1Zm

GLASBENA UMETNOST:

Glasbena lestvica

NA TEJ POVEZAVI POIŠČI DATOTEKO “ZNAČILNOSTI ROCKNROLL GLASBE 1. DEL”  IN JO ODPRI.

 

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo

KEMIJA navodilo za delo

SLOVENŠČINA

Utrjevanje jezikovnega znanja (stavčni členi, priredja, podredja)

Najprej pohvala za opravljeno delo iz prejšnjega tedna. Skoraj vsi ste poslali uradno prošnjo. Manjkata samo še dve iz 9. b. Učenca ju morata obvezno poslati danes!

En učenec iz 9. b ima v šoli berilo, ki ni podpisano. Kdor ga nima, naj sporoči na naslov anica.sola.cerkno@gmail.com, da mu ga bom lahko poslala.

Zdaj pa k današnji nalogi. Najprej dopolnite miselne vzorce s povzetki obravnavane snovi iz letošnjega leta in preteklih let – DZ, str. 110-112. Pomagate si lahko tudi s preglednico v PRIPONKI in zapiski v zvezku za jezik (priredja). Nato preverite (ali pa rešite, če tega še niste naredili) naloge od DZ 56/12 do 58/17. Reševali naj bi jih že prejšnji teden.

 

LSN3: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=sfQfaeQMUbbMdZAOkr7uL1Zm

GLASBENA UMETNOST:

Glasbena lestvica

NA TEJ POVEZAVI POIŠČI DATOTEKO “ZNAČILNOSTI ROCKNROLL GLASBE 1. DEL”  IN JO ODPRI.

GEOGRAFIJA:

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

BIOLOGIJA:

UP-BIOLOGIJA – 7.4.

UP KARMEN LAPANJA 7. RAZRED NARAVOSLOVJE

SREDA, 8. 4.  2020

ŠPORTNI DAN – NAVODILA ZA IZVEDBO

ŠPORTNI DAN – NAVODILA ZA IZVEDBO

ŠPORTNI DAN – NAVODILA ZA IZVEDBO

ŠPORTNI DAN

NAVODILA

ŠPORTNI DAN

NAVODILA

Navodila za športni dan najdeš tukaj NAVODILA ZA IZVEDBO

Pošiljamo vam okvirne rešitve nalog naravoslovnega dne in učitelji naprošamo, da napačno izpolnjene delovne liste nalog dopolnite, ter jih vstavite – prilepite v ustrezni zvezek matematike, naravoslovja, biologije in  gospodinjstva.
Kdor izpolnjenih delovnih listov še ni oddal naj to ČIM PREJ stori. Učitelji matematike, naravoslovja in biologije, ter gospodinjstva bomo izdelke upoštevali pri zaključevanju ocene. Če teh izdelkov ne bomo imeli ocene ne bomo zaključili. Ostanite zdravi.
Pošiljamo vam okvirne rešitve nalog naravoslovnega dne in učitelji naprošamo, da napačno izpolnjene delovne liste nalog dopolnite, ter jih vstavite – prilepite v ustrezni zvezek matematike, naravoslovja, biologije in  gospodinjstva.
Kdor izpolnjenih delovnih listov še ni oddal naj to ČIM PREJ stori. Učitelji matematike, naravoslovja in biologije, ter gospodinjstva bomo izdelke upoštevali pri zaključevanju ocene. Če teh izdelkov ne bomo imeli ocene ne bomo zaključili. Ostanite zdravi.
Pošiljamo vam okvirne rešitve nalog naravoslovnega dne in učitelji naprošamo, da napačno izpolnjene delovne liste nalog dopolnite, ter jih vstavite – prilepite v ustrezni zvezek matematike, naravoslovja, biologije in  gospodinjstva.
Kdor izpolnjenih delovnih listov še ni oddal naj to ČIM PREJ stori. Učitelji matematike, naravoslovja in biologije, ter gospodinjstva bomo izdelke upoštevali pri zaključevanju ocene. Če teh izdelkov ne bomo imeli ocene ne bomo zaključili. Ostanite zdravi.
ONA – navodila za delo spodaj
Pošiljamo vam okvirne rešitve nalog naravoslovnega dne in učitelji naprošamo, da napačno izpolnjene delovne liste nalog dopolnite, ter jih vstavite – prilepite v ustrezni zvezek matematike, naravoslovja, biologije in  gospodinjstva.
Kdor izpolnjenih delovnih listov še ni oddal naj to ČIM PREJ stori. Učitelji matematike, naravoslovja in biologije, ter gospodinjstva bomo izdelke upoštevali pri zaključevanju ocene. Če teh izdelkov ne bomo imeli ocene ne bomo zaključili. Ostanite zdravi.
ONA – navodila za delo spodaj
Pošiljamo vam okvirne rešitve nalog naravoslovnega dne in učitelji naprošamo, da napačno izpolnjene delovne liste nalog dopolnite, ter jih vstavite – prilepite v ustrezni zvezek matematike, naravoslovja, biologije in  gospodinjstva.
Kdor izpolnjenih delovnih listov še ni oddal naj to ČIM PREJ stori. Učitelji matematike, naravoslovja in biologije, ter gospodinjstva bomo izdelke upoštevali pri zaključevanju ocene. Če teh izdelkov ne bomo imeli ocene ne bomo zaključili. Ostanite zdravi.
Pošiljamo vam okvirne rešitve nalog naravoslovnega dne in učitelji naprošamo, da napačno izpolnjene delovne liste nalog dopolnite, ter jih vstavite – prilepite v ustrezni zvezek matematike, naravoslovja, biologije in  gospodinjstva.
Kdor izpolnjenih delovnih listov še ni oddal naj to ČIM PREJ stori. Učitelji matematike, naravoslovja in biologije, ter gospodinjstva bomo izdelke upoštevali pri zaključevanju ocene. Če teh izdelkov ne bomo imeli ocene ne bomo zaključili. Ostanite zdravi.
Pošiljamo vam okvirne rešitve nalog naravoslovnega dne in učitelji naprošamo, da napačno izpolnjene delovne liste nalog dopolnite, ter jih vstavite – prilepite v ustrezni zvezek matematike, naravoslovja, biologije in  gospodinjstva.
Kdor izpolnjenih delovnih listov še ni oddal naj to ČIM PREJ stori. Učitelji matematike, naravoslovja in biologije, ter gospodinjstva bomo izdelke upoštevali pri zaključevanju ocene. Če teh izdelkov ne bomo imeli ocene ne bomo zaključili. Ostanite zdravi.
Pošiljamo vam okvirne rešitve nalog naravoslovnega dne in učitelji naprošamo, da napačno izpolnjene delovne liste nalog dopolnite, ter jih vstavite – prilepite v ustrezni zvezek matematike, naravoslovja, biologije in  gospodinjstva.
Kdor izpolnjenih delovnih listov še ni oddal naj to ČIM PREJ stori. Učitelji matematike, naravoslovja in biologije, ter gospodinjstva bomo izdelke upoštevali pri zaključevanju ocene. Če teh izdelkov ne bomo imeli ocene ne bomo zaključili. Ostanite zdravi.

ČETRTEK, 9. 4.  2020

 

SLOVENŠČINA, MATEMATIKA, GLASBENA UMETNOST, ŠPORT – NAVODILO ZA DELO

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

MAT: Delimo pisno

Po enakih korakih kot prejšnjo uro pisno deli trimestna števila.

Navodila za delo najdeš tukaj: MAT-DELIMO PISNO

Kdor še ni poslal računov od torka, naj to stori danes.

SLJ: Predstavitev poklica

 • Reši naloge v DZ str. 78 ( 1. naloga – a, b) in str. 79 (3. naloga od a, b, d).
 • S pomočjo miselnega vzorca na str. 79 izdelaj plakat o izbranem poklicu. Če nimaš potrebščin za plakat, v zvezek s pomočjo miselnega vzorca napiši opis nekega poklica.

Fotografijo plakata ali besedila pošlji razredničarki do srede 15.4.

ŠPO: Navodila za ŠPO (gradivo je za dve uri)

DRU 4.B: Naravne sestavine pokrajine – navodila za delo so tukaj: DRU 4.B PP

RU 4.A: Kaj delam, ko se ne učim – poglej prispevke sošolcev na spletni strani.

ANGLEŠČINA (4.A in B)

NAVODILA ZA DELO

NIP UMETNOST:

venček upanja

ŠPO : VAJE_ZA_DOBRO_JUTRO

SLJ:  Oglej si PowerPoint Samostalnik in pridevnik

 • DZ za SLJ 1.del 73 / 21., 22., 23. naloga

Dodatno navodilo:

 1. nalogo rešujete tako, da na eno črto napišete en samostalnik in mu določite ustrezno število. Npr.:

avto – ed.

mama – ed.

kolesarji – mn.

GOS – Izdelaj pošastka GOS_Posastko 

NIT – Zapiši v zvezek NIT – zapis v zvezek1

ANGLEŠČINA – 5. A

Na spodnji povezavi boš našel/našla veliko zabavnih interaktivnih vaj s katerimi boš utrdil/a svoje znanje delov telesa in obraza v angleščini. Reši jih vse. Računalnik ti bo tudi pomagal preveriti, koliko tvojih odgovorov je pravilnih.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_body/Body_parts_yg158pu

5.A IN 5.B: GLASBENA UMETNOST:  Štajerska – glasba izpod peresa skladatelja

NIP UMETNOST:

venček upanja

Vaja za 2. razred –

POUK NA DALJAVO 9. 4.

ISP 4. razred: SLOVENŠČINA

Naredi nalogo, ki sta jo zate predvideli učiteljici pri slovenščini. Pri pripravi opisa poklica si lahko pomagaš s tem dokumentom: ISP 4 – Opis poklica.

 

MATEMATIKA:

V zvezek napiši naslov                                  OBSEG KVADRATA

Prepiši »tabletko« s strani 144

SLOVENŠČINA:

Reši naloge na str. 146              1.  c    ;    2. b    ;     4. a , b,  c,  č (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

REŠI VSE NALOGE V DELOVNEM ZVEZKU DO STR.44 (GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, 2.DEL)

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo

LIKOVNA UMETNOST:

košarica iz časopisnega papirja tretja ura

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

V prejšnjem tednu, smo urili motorične sposobnosti, obenem pa sem preizkušal tudi vašo iznajdljivost pri sestavljanju račke. Večinoma ste se zelo dobro izkazali in naredili zelo lepe izdelke. Tisti, ki jih še niste, mi jih čimprej posredujte.

Danes pa dobite nalogo, za katere boste imeli na voljo tri ure. Današnjo, ter obe uri v prihodnjem tednu. Časa imate dovolj, zato bodite natančni pri izdelavi. Na podoben način, kot prejšnji teden, boste izdelovali mačko. Razlika je ta, da boste imeli tokrat dodana tudi navodila za sestavljanje.”Sestavne dele” si natisnete, jih izrežete ter po navodilih prepognete in zlepite skupaj. Končan izdelek poslikajte in mi pošljite na naslov marko.bevk62@gmail.com. Če kdo nima možnosti tiskanja gradiv, mi pišite na prej omenjeni mail naslov.

“Sestavne dele” za mačko najdete  tukaj.

Navodila za sestavljanje pa si naložite tukaj.

GOSPODINJSTVO

Sledi navodilom v predstavitvi (Bonton) in preriši ter prepiši, kar je potrebno v zvezek za gospodinjstvo. Pogrinjke mi pošljite do četrtka, 16. 4. 2020 na gospodinjstvonadaljavo@gmail.com.

Manjka mi še nekaj fotografij kosil in prosim, da mi jih pošljete čimprej.

Za tiste, ki bi radi poleg pouka še kaj dobrega spekli, si lahko pomagate z naslednjim receptom: Mlečne pletenke.

 

 

MATEMATIKA:

V zvezek napiši naslov                                  OBSEG KVADRATA

Prepiši »tabletko« s strani 144

SLOVENŠČINA:

Reši naloge na str. 146              1.  c    ;    2. b    ;     4. a , b,  c,  č (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

REŠI VSE NALOGE V DELOVNEM ZVEZKU DO STR.44 (GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, 2.DEL)

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo

 

LIKOVNA UMETNOST:

košarica iz časopisnega papirja tretja ura

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

V prejšnjem tednu, smo urili motorične sposobnosti, obenem pa sem preizkušal tudi vašo iznajdljivost pri sestavljanju račke. Večinoma ste se zelo dobro izkazali in naredili zelo lepe izdelke. Tisti, ki jih še niste, mi jih čimprej posredujte.

Danes pa dobite nalogo za katere boste imeli na voljo tri ure. Današnjo, ter obe uri v prihodnjem tednu. Časa imate dovolj, zato bodite natančni pri izdelavi. Na podoben način, kot prejšnji teden, boste izdelovali mačko. Razlika je ta, da boste imeli tokrat dodana tudi navodila za sestavljanje.”Sestavne dele” si natisnete, jih izrežete ter po navodilih prepognete in zlepite skupaj. Končan izdelek poslikajte in mi pošljite na naslov marko.bevk62@gmail.com. Č kdo nima možnosti tiskanja gradiv, mi pišite, na prej omenjeni mail naslov.

“Sestavne dele” za mačko najdete  tukaj.

Navodila za sestavljanje pa si naložite tukaj.

GOSPODINJSTVO

Sledi navodilom v predstavitvi (Bonton) in preriši ter prepiši, kar je potrebno v zvezek za gospodinjstvo. Pogrinjke mi pošljite do četrtka, 16. 4. 2020 na gospodinjstvonadaljavo@gmail.com.

Manjka mi še nekaj fotografij kosil in prosim, da mi jih pošljete čimprej.

Za tiste, ki bi radi poleg pouka še kaj dobrega spekli, si lahko pomagate z naslednjim receptom: Mlečne pletenke.

 

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo

 

IP – FRANCOŠČINA

Na spodnji povezavi poišči vajo, kjer boš ob poslušanju besedilo dopolnil/a z manjkajočimi besedami. Če bo potrebno, poslušaj večkrat. Nato s klikom na rešitve preveri, kako uspešen/uspešna si bila.

https://ielanguages.com/listen/routine.htm

IP UBE navodilo za delo

IP LS1: venček upanja 

NARAVOSLOVJE – NAVODILA ZA DELO SPODAJ:  

Naravoslovje 7ab 9 4 2020

ONA – PROSIM PREVERITE VČERAJŠNJO NALOGO IN JO OPRAVITE TA TEDEN, DRUG TEDEN URE NE BO

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj. Ob tem si lahko pomagate s posnetkom 1 tukaj. Posnetek 2 tukaj in posnetek 3 tukaj.

Rešitve preverjanja najdete tukaj.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Artikel im Nominativ und Akkusativ

Prijavite se na https://www.irokusplus.si/  V interaktivnem učbeniku Maximal 1 si ponovno oglejte video pri nalogi UČB 58/1 (Kunst oder Chaos?). V njem lahko vidimo, kaj vse Alicia najde v svoji šolski torbi. V zvezke pisno rešite nalogo UČB 59/6. Pred reševanjem pa si v zvezke zapišite razlago pravila glede sklanjanja določnega in nedoločnega člena pri samostalnikih.

NOMINATIV (IMENOVALNIK) – KDO ali KAJ? AKKUSATIV (TOŽILNIK) – KOGA ali KAJ?
Das ist … (To je …) Ich habe … / Ich brauche …  (Imam …  / Rabim … )
der / ein Kuli den / einen Kuli
das / ein Buch das / ein Buch
die / eine Schere die / eine Schere

Vidimo, da se pri samostalnikih moškega spola v tožilniku oblika iz DER / EIN spremeni v DEN / EINEN. Pri samostalnikih srednjega in ženskega spola pa sta obliki v imenovalniku in tožilniku enaki.

SLOVENŠČINA

Josip Jurčič: KOZLOVSKA SODBA NA VIŠNJI GORI

Poslušaj radijsko igro ali si oglej gledališko predstavo:

POSNETEK: https://www.youtube.com/watch?v=NF8EHmZEcl8

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: https://www.youtube.com/watch?v=lvLyD6xZ3mw

IP – FRANCOŠČINA

Na spodnji povezavi poišči vajo, kjer boš ob poslušanju besedilo dopolnil/a z manjkajočimi besedami. Če bo potrebno, poslušaj večkrat. Nato s klikom na rešitve preveri, kako uspešen/uspešna si bila.

https://ielanguages.com/listen/routine.htm

IP UBE navodilo za delo

IP LS1: venček upanja 

NARAVOSLOVJE – NAVODILA ZA DELO SPODAJ:  

Naravoslovje 7ab 9 4 2020

ONA – PROSIM PREVERITE VČERAJŠNJO NALOGO IN JO OPRAVITE TA TEDEN, DRUG TEDEN URE NE BO

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj. Ob tem si lahko pomagate s posnetkom 1 tukaj. Posnetek 2 tukaj in s posnetkom 3 tukaj.

Rešitve preverjanja najdete tukaj.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Artikel im Nominativ und Akkusativ

Prijavite se na https://www.irokusplus.si/  V interaktivnem učbeniku Maximal 1 si ponovno oglejte video pri nalogi UČB 58/1 (Kunst oder Chaos?). V njem lahko vidimo, kaj vse Alicia najde v svoji šolski torbi. V zvezke pisno rešite nalogo UČB 59/6. Pred reševanjem pa si v zvezke zapišite razlago pravila glede sklanjanja določnega in nedoločnega člena pri samostalnikih.

NOMINATIV (IMENOVALNIK) – KDO ali KAJ? AKKUSATIV (TOŽILNIK) – KOGA ali KAJ?
Das ist … (To je …) Ich habe … / Ich brauche …  (Imam …  / Rabim … )
der / ein Kuli den / einen Kuli
das / ein Buch das / ein Buch
die / eine Schere die / eine Schere

Vidimo, da se pri samostalnikih moškega spola v tožilniku oblika iz DER / EIN spremeni v DEN / EINEN. Pri samostalnikih srednjega in ženskega spola pa sta obliki v imenovalniku in tožilniku enaki.

 SLOVENŠČINA (GLEJ PONEDELJEK)

ANGLEŠČINA – SKUPINA 1

Preberi besedilo o tehnologijah prihodnosti v učbeniku na strani 63. Najprej besedilo preleti (kot na primer časopisni članek), šele nato se loti natančnejšega branja. V spletni verziji učbenika imaš tudi posnetek. Klikni na sliko zvočnika in besedilo še poslušaj  https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=62-63 V zvezek reši pripadajoče vaje s učbeniku na strani 63.

KEMIJA navodilo za delo

IPMME navodilo za delo

BIOLOGIJA – NAVODILA ZA DELO SPODAJ

Biologija 8a 9 4 2020

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE

Danes nimate nove naloge. Tisti (predvsem fantje), ki še niste opravili in poslali naloge iz prvega in tretjega tedna, opravite to do konca tega tedna. Opravljeno nalogo pošljite kar na sport.oscerkno@gmail.com .

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

 SLOVENŠČINA (GLEJ PONEDELJEK)

ANGLEŠČINA – SKUPINA 1

Preberi besedilo o tehnologijah prihodnosti v učbeniku na strani 63. Najprej besedilo preleti (kot na primer časopisni članek), šele nato se loti natančnejšega branja. V spletni verziji učbenika imaš tudi posnetek. Klikni na sliko zvočnika in besedilo še poslušaj  https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=62-63 V zvezek reši pripadajoče vaje s učbeniku na strani 63.

GLASBENA UMETNOST – Francoska opera – Bizet

IPMME navodilo za delo

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE

Danes nimate nove naloge. Tisti (predvsem fantje), ki še niste opravili in poslali naloge iz prvega in tretjega tedna, opravite to do konca tega tedna. Opravljeno nalogo pošljite kar na sport.oscerkno@gmail.com .

MATEMATIKA:

Navodilo za delo najdete tukaj.

SLOVENŠČINA

Ciril Kosmač: GOSENICA (uvod)

V berilu na str. 118 preberi odlomek iz novele pisatelja Cirila Kosmača, ki je bil rojen na Slapu ob Idrijci, torej skoraj naš rojak. Oglej si »nemi strip« ob besedilu in nato napiši obnovo besedila tako, da boš za vsako sliko/ilustracijo napisal eno poved. Na str. 121 si v berilu preberi Kaj vem o pisatelju, nato pa preberi tudi članek iz Primorskih novic, ki govori o spominih nanj. (LINK)

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

BIOLOGIJA: NAVODILA SPODAJ

Biologija 9a 9 4 2020

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Eine lange Reise (Video)

V prejšnji uri ste si že ogledali filmček o pogovoru med Janom in Victorio, ki iz Avstralije prihaja na obisk v Nemčijo k Janovi družini. Ponovno se prijavite na https://www.irokusplus.si/  V interaktivnem učbeniku Maximal 3 si ponovno oglejte filmček ob nalogi UČB 55/9 (Eine lange Reise). Po ogledu rešite nalogi UČB 55/9 a in b. (Označite, ali so trditve pravilne – R ali napačne – F oz. k fotografijam razvrstite opise: pridevnik + samostalnik). Nato napišite kratek povzetek tega, kar ste videli v filmčku. Za pomoč so vam začetki povedi pri nalogi UČB 56/10. Nalogo rešite v zvezke.

SLOVENŠČINA

Ciril Kosmač: GOSENICA (uvod)

V berilu na str. 118 preberi odlomek iz novele pisatelja Cirila Kosmača, ki je bil rojen na Slapu ob Idrijci, torej skoraj naš rojak. Oglej si »nemi strip« ob besedilu in nato napiši obnovo besedila tako, da boš za vsako sliko/ilustracijo napisal eno poved. Na str. 121 si v berilu preberi Kaj vem o pisatelju, nato pa preberi tudi članek iz Primorskih novic, ki govori o spominih nanj. (LINK)

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo

KEMIJA  navodilo za delo Reši tudi utrjevanje kisikovih organskih spojin, ki ga najdeš tukaj.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET

Eine lange Reise (Video)

V prejšnji uri ste si že ogledali filmček o pogovoru med Janom in Victorio, ki iz Avstralije prihaja na obisk v Nemčijo k Janovi družini. Ponovno se prijavite na https://www.irokusplus.si/  V interaktivnem učbeniku Maximal 3 si ponovno oglejte filmček ob nalogi UČB 55/9 (Eine lange Reise). Po ogledu rešite nalogi UČB 55/9 a in b. (Označite, ali so trditve pravilne – R ali napačne – F oz. k fotografijam razvrstite opise: pridevnik + samostalnik). Nato napišite kratek povzetek tega, kar ste videli v filmčku. Za pomoč so vam začetki povedi pri nalogi UČB 56/10. Nalogo rešite v zvezke.

PETEK, 10. 4.  2020

SPOZNAVANJE OKOLJA, SLOVENŠČINA, LIKOVNA UMETNOST – NAVODILO ZA DELO

 

NAVODILA ZA DELO 1

 • Dodatne velikonočne naloge za MAT:

VELIKONOČNE

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

GLASBENA UMETNOST 3. RAZRED – Godala in godalni kvartet

MAT: Vaje deljenja

Naloge najdeš tukaj: VAJE DELJENJA.docx

Današnjih računov ni treba pošiljati.

NIT: Prilagoditve živih bitij na okolje, v katerem živijo

 • Preberi učbenik str. 101 – 103. V zvezek napiši naslov.
 • Na spodnji povezavi i – učbenika preberi, poglej in reši naloge od str. 258 – 265 (V drugem okolju drugačno življenje).
 • V zvezek prepiši povzetek s strani 262.

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1379/index.html

SLJ: France Forstnerič: Dedkova slika

 • Večkrat preberi, tiho in glasno, pesmico v Berilu str. 60.
 • Reši naloge na učnem listu. Najdeš jih tukaj: Dedkova slika

ŠPO: Glej navodila za četrtek.

SLJ

MAT : ŠTEVILSKI IZRAZI

LUM: Ideje_velika_noc

LEPE PRAZNIKE IN PRIJETNO USTVARJANJE.

ANGLEŠČINA 5.B

NAVODILA ZA DELO

OSTALI PREDMETI – POUK NA DALJAVO-10. 4.

ANGLEŠČINA

NAVODILA ZA DELO

ISP 2. razred – učiteljica Maja Tušar

Pri slovenščini naredi nalogo, ki jo je za vas predvidela vaša učiteljica. V kolikor boš imel kakšno vprašanje oziroma česa ne boš razumel, mi lahko pišeš na: maja.tusaros@os-cerkno.si  Do prihodnjega petka naredi še kratko vajo za krepitev besednega zaklada in boljšo koncentracijo pri branju besedil. ISP2- VAJA ZA KREPITEV BESEDNEGA ZAKLADA

 MATEMATIKA:

V zvezek napiši naslov                                   OBSEG PRAVOKOTNIKA

                                                                          Prepiši   »tabletko« s strani 145

Reši naloge  na str. 146               1. a,b   ;     2.a  ;    3. a, b, c, č  (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

 • KDOR ŽELI LAHKO REŠI TUDI »ZMOREM TUDI TO« (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

SLOVENŠČINA:

Delovni zvezek, str.45     PRAPRAPRAČLOVEK

-najprej preberi 4. nal. na str. 48

– nato reši  1., 3., 5., 6., 7., 8., 9. In 10. nal.

-pri 11. nalogi se pripravi na govorni nastop, če bo potrebno pridobiti ustno oceno preko interneta

ZGODOVINA 6.A

Pomagaj si z učbenikom  KO SO SVETIŠČA ZAMENJALE CERKVE IN SAMOSTANI

 • Napiši naslov KO SO SVETIŠČA ZAMENJALE CERKVE IN SAMOSTANI
 • Pod naslov napiši podnaslov ČEMU SO SLUŽILE CERKVE
 • Prepiši kar je obarvanega – Verniki (imenujemo jih kristjani) so se……..
 • Prepiši ALI VEŠ?
 • Preko spletne strani poišči cerkev sv. Ane ali v Cerknem in jo preriši!!!
 • Pod ilustracijo pa prepiši spodnje besedilo in se ga nauči!!!

Cerkev sv. Ane v Cerknem so začeli zidati leta 1710 – delo je prevzel baročni stavbar in arhitekt Gregor Maček iz Poljan nad Škofjo Loko. Cerkev je zgrajena po vzoru ljubljanske stolnice brez kupole, fasada pa spominja na uršulinsko cerkev v Ljubljani. Leta 1717 so iz tedaj župnijske cerkve sv. Jerneja prenesli Najsvetejše v novo župnijsko cerkev sv. Ane in v njej imeli prvo sveto mašo. Sama gradnja je bila sicer dokončana leta 1774. Streha cerkve je bila zaradi bombardiranja med drugo svetovno vojno uničena, zato so jo leta 1948 obnovili. Zadnja večja prenova cerkve pa je potekala v okviru popotresne prenove (2003 – 2004).

(FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

 

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo

NARAVOSLOVJE

Naravoslovje 6ab 10 4 2020

 

 

 MATEMATIKA:

V zvezek napiši naslov                                   OBSEG PRAVOKOTNIKA

                                                                          Prepiši   »tabletko« s strani 145

Reši naloge  na str. 146               1. a,b   ;     2.a  ;    3. a, b, c, č  (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

 • KDOR ŽELI LAHKO REŠI TUDI »ZMOREM TUDI TO« (FOTOGRAFIRAJ IN MI POŠLJI NA MAIL: nk.cerkno@gmail.com)

SLOVENŠČINA:

Delovni zvezek, str.45     PRAPRAPRAČLOVEK

-najprej preberi 4. nal. na str. 48

– nato reši  1., 3., 5., 6., 7., 8., 9. In 10. nal.

-pri 11. nalogi se pripravi na govorni nastop, če bo potrebno pridobiti ustno oceno preko interneta

 

NARAVOSLOVJE

Naravoslovje 6ab 10 4 2020

ANGLEŠČINA:

Navodila za delo

 

SLOVENŠČINA

BESEDE MED SEBOJ

V zvezek za jezik si najprej zapiši razlago BESEDE MED SEBOJ. (Klikni na povezavo, da se ti odpre zapis.)

Nato reši naloge v delovnem zvezku od DZ 49/13 do 52/24.

IP SPH – Mlečne pletenkeSledi navodilom v predstavitvi in lastni izdelek fotografiraj in pošlji na elektronski naslov: gospodinjstvonadaljavo@gmail.com do 17. 4. 2020.

 

LIKOVNA UMETNOST: strip četrta ura

SLOVENŠČINA REŠITVE DZ 2 – 1. DEL / 2. DEL. Preglejte skozi rešene naloge v DZ in popravite napake. (do naslednjega četrtka)

NARAVOSLOVJENaravoslovje 7ab 10 4 2020

ANGLEŠČINA

Učenci, ki še niste rešili vaj v delovnem zvezku na straneh 48, 49 in/ali 50 jih rešite. Nato natančno preverite rešitve nalog na straneh 48, 49 in 50, ki jih pošiljam v priponki. Rešitve-DZ-7

IP SPH – Mlečne pletenkeSledi navodilom v predstavitvi in lastni izdelek fotografiraj in pošlji na elektronski naslov: gospodinjstvonadaljavo@gmail.com do 17. 4. 2020.

 SLOVENŠČINA (GLEJ PONEDELJEK) – MALO ZA ŠALO MALO ZARES PIŽAMA O JANKU KERSNIKU, KO ODPREŠ, PRITISNI POSLUŠAJ.

 

ANGLEŠČINA:

SKUPINA 1 in 3

Učenci, ki še niste rešili vaj v delovnem zvezku na straneh 44 in 45 jih rešite. Nato natančno preverite rešitve nalog na straneh 42, 43, 44, 45, ki jih pošiljam v priponki. Kar nekaj vas še ni poslalo poslikanih vaj v zvezku, ki ste jih delali v prejšnjih dveh tednih in svojega dialoga v restavraciji v popravek, zato to naredite najkasneje do ponedeljka! Rešitve-DZ-8

8. S2

Utrdi znanje pogojnika za prihodnost na povezavi https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/conditional_sentences.html

Rešuj vaje v okvirčku z napisom Type 1.

 

RAZREDNA URA: 

Poglejte si mejle, poslala sem vam povabilo za video razredno uro. Se vidimo! Še enkrat dodajam link:

https://vox.arnes.si/os-cerkno_si-razrednaura/  

geslo je 1234vstop. Prijavite se z imenom in Priimkom! Se vidimo!

FILMSKA VZGOJA: slikofrc

FIZIKA navodilo za delo

 SLOVENŠČINA (GLEJ PONEDELJEK) – MALO ZA ŠALO MALO ZARES PIŽAMA O JANKU KERSNIKU, KO ODPREŠ, PRITISNI POSLUŠAJ.

BIOLOGIJABiologija 8b 10 4 2020

ANGLEŠČINA:

SKUPINI 1 in 3

Učenci, ki še niste rešili vaj v delovnem zvezku na straneh 44 in 45 jih rešite. Nato natančno preverite rešitve nalog na straneh 42, 43, 44, 45, ki jih pošiljam v priponki. Kar nekaj vas še ni poslalo poslikanih vaj v zvezku, ki ste jih delali v prejšnjih dveh tednih in svojega dialoga v restavraciji v popravek, zato to naredite najkasneje do ponedeljka! Rešitve-DZ-8

8. S2

Utrdi znanje pogojnika za prihodnost na povezavi https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/conditional_sentences.html

Rešuj vaje v okvirčku z napisom Type 1.

FILMSKA VZGOJA: slikofrc

FIZIKA navodilo za delo

SLOVENŠČINA

Ciril Kosmač: GOSENICA (analiza)

Kosmačeva novela Gosenica govori o času, ko smo bili Primorci pod Italijo in je tu vladal fašizem. Narodno zavedne Slovence so preganjali, kar je pisatelj izkusil na lastni koži. Poglobi se v prebrano besedilo (berilo, str. 118-120) in reši učni list. Odgovarjaj v zvezek za književnost.

KEMIJA navodilo za delo

IP SPH – Mlečne pletenkeSledi navodilom v predstavitvi in lastni izdelek fotografiraj in pošlji na elektronski naslov: gospodinjstvonadaljavo@gmail.com do 17. 4. 2020.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

ANGLEŠČINA:

Prijavi se na https://www.znamzavec.si/vsebine/iZZV_ANG_8/index.html . Odpri vadnico Angleščina 8. razred in v kazalu poišči poglavje Present perfect. Preberi razlago in rešuj naloge do konca poglavja.

 

SLOVENŠČINA

Ciril Kosmač: GOSENICA (analiza)

Kosmačeva novela Gosenica govori o času, ko smo bili Primorci pod Italijo in je tu vladal fašizem. Narodno zavedne Slovence so preganjali, kar je pisatelj izkusil na lastni koži. Poglobi se v prebrano besedilo (berilo, str. 118-120) in reši učni list. Odgovarjaj v zvezek za književnost.

MATEMATIKA:

Navodilo za delo dobite tukaj.

ANGLEŠČINA:

Prijavi se na https://www.znamzavec.si/vsebine/iZZV_ANG_8/index.html . Odpri vadnico Angleščina 8. razred in v kazalu poišči poglavje Present perfect. Preberi razlago in rešuj naloge do konca poglavja.

LIKOVNA UMETNOST: land art

RAZREDNA URA

Prosim, da mi učenci, ki tega še niste storili, posredujete kontaktne e-naslove vaših staršev, in sicer na naslov anica.sola.cerkno@gmail.com

ANGLEŠČINA:

Prijavi se na www.znamzavec.si, poišči vadnico Angleščina 8. razred in v kazalu odpri poglavje Present perfect. Preberi razlago in rešuj naloge do konca poglavja.

NARAVOSLOVJE:

UP-NARAVOSLOVJE6 – K 10 4 2020

OBVESTILA UČITELJEV
KARMEN LAPANJA

Ker je e-pošta šole zelo obremenjena in klapanja@os-cerkno.si lahko pošto zavrne, vas naprošam, da mi pošljete dokumente na naslov  karmen.lapanja1@gmail.com,.

ANA KOREN
UČITELJA PREDMETA ŠPORT

Vaje za prvi teden (16. 3. – 20. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT 1. DEL

ŠPORT 2. DEL.

IP ŠPORT ZA SPROSTITEV: SZS_9__1

Vaje za drugi teden (23. 3. – 27. 3.) za vse učenec od 6. do 9. razreda.

ŠPORT

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Vaje za tretji teden (30. 3. – 3. 4.) za vse učence od 6. do 9. razreda.

ŠPORT (ogrevanje, gibljivost)

IRENA NOVAK
Učenci, ki mi še niste pošiljali izdelkov na ang.writing@gmail.com , mi čim prej pišite na ta naslov, ker bom za aktivnosti v prihodnjih tednih rabila vaše kontakte. Mlajši učenci za pomoč prosite starše ali starejše brate in sestre.
SVETOVALNA SLUŽBA
Za učence, ki imate dodano strokovno pomoč je šolska svetovalna služba skupaj z  učiteljicami, ki izvajajo DSP, pripravila nekaj vaj za OGREVANJE MOŽGANČKOV IN VAJE ZA OGREVANJE . Seveda lahko vaje naredite tudi vsi ostali učenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vsa vprašanja in  pomoč smo dosegljivi na:

JANJA BAŠELJ: janja.baselj@os-cerkno.si

MARTINA BIZJAK: bizjakmartina@os-cerkno.si

AJDA PODOBNIK: apodobnik@os-cerkno.si

IRENA ZAJC: izajc@os-cerkno.si

JANJA REJEC: jrejec@os-cerkno.si

Splošne vaje za vse učence:

Vaje za učence z _doktorsko_ pisavo

Kratke vaje za razmiganje  in ogrevanje možgančkov

MOJ-DNEVNI-URNIK

KRATKE VAJE ZA UMIRITEV IN SPROSTITEV

KAKO SE UČITI

RAZVIJANJE VEŠČIN SLUŠNE POZORNOSTI

MOJCA LIPUŽIČ MORAVEC
Učenci, za vprašanja in pomoč sem vam stalno na voljo na elektronskem naslovu: mojca.sola.cerkno@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STALNO DELO:

Za učence 8. razredov stalno velja branje domačega branja:

Dokument si lahko preneseš na računalnik ali telefon, po želji ga lahko pošljem tudi na elektronski naslov

Učenci 7. razreda se naučijo pesem na pamet:

Učenke 8. razreda, ki opravljate raziskovalno delo, naloge prejemate preko elektronske pošte.

ROMAN EBERLINC

Učne vsebine, ki so vidne na urniku za torek, 6. aprila razporedite do 10. aprila na dneve, kot so na šolskem urniku.

Pregled učnih vsebin

MARIJA URH LAHAJNAR
IPUBE: V Wordu nadaljuj s pisanjem svoje projektne naloge. Premisli, kaj že imaš narejeno in od tam nadaljuj.  Če potrebuješ svoj osnutek mi piši na mail: murh@os-cerkno.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP MME- naredite PowerPoint  za svojo izbrano temo.

MARKO BEVK
Navodila za brezplačen dostop do e-gradiv boste našli na tej povezavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiva za TIT bodo objavljena enkrat tedensko. V ponedeljek za sedmi razred, v torek za osmi in sredo za šesti razred. Delo si sami razporedite glede na to, kdaj imate omenjeni predmet na urniku.

Ker je nabiralnik mbevk@os-cerkno.si hitro poln, mi informacije in slike o vašem delu, vprašanja, predloge… pošiljajte na naslov marko.bevk62@gmail.com.

MIJA BAVCON VENKO
Ure matematike so za vse  skupine enake, snov, ki jo objavimo, si razporediš glede na dneve, kot so po šolskem urniku (4 ure na teden).
ANICA SVETIK
Učenci IP NEMŠČINA iz 7., 8. in 9. razreda poiščite svoja uporabniška imena in gesla za dostop do eTwinninga in se nanj prijavite, ker bomo v prihodnje kakšno stvar delali tudi preko eTwinninga.
TANJA MARINAC:

IP SPH 9: Učenci, ki ste bili izbrani za obisk Mesoteke, poiščite na spletu recept za omako za burger ali pa poskušajte ustvariti povsem svojo. Recept za omako in fotografijo omake mi pošljite na gospodinjstvonadaljavo@gmail.com

ZLATA KUHALNICA: Vsi, ki si še vedno želite sodelovati na tekmovanju za Zlato kuhalnico preberite dokument: Zlata kuhalnica

GOS 6: Manjka mi še kar nekaj fotografij vaših kosil (poslati morate vsaj 2!), zato vas prosim, da mi jih čimprej pošljete na gospodinjstvonadaljavo@gmail.com.

IRENA ZAJC:
Če je kdo pozabil geslo za vstop v Scratch ali Tynker ali Moj Arnes, naj mi piše na elektronski naslov izajc@os-cerkno.si in mu bom poslala geslo. Prav tako mi pišite, če imate kakršnakoli vprašanja.
MIJA BAVCON VENKO
Kdor bi želel v tem času reševati še dodatne in zanimive naloge jih najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na zasedenost poštnega nabiralnika, mi lahko svoje delo pošiljate tudi na ta naslov:

nadaljavomatematika@gmail.com

(Skupno število obiskov 15.307, 1 obiskov danes)
Dostopnost