Letošnje šolsko leto je zaradi številnih mesecev pouka na daljavo v marsičem okrnjeno. Kljub temu smo poskusili že jeseni, ko smo še bili v šoli, in nato v času pouka na daljavo ustvariti čim pestrejše učno okolje, prepleteno z vključevanjem v različne mednarodne projekte.

Eden od njih je bil Teden evropske kulturne dediščine. Sedmošolci so v oktobru 2020 pod mentorstvom učiteljic Marije Urh Lahajnar in Anice Svetik spoznavali dve izumrli evropski pisavi – glagolico in pisano gotico. Izdelali so lesene obeske za ključe s svojim imenom v glagolici, z akvarelnimi barvicami pa so ga napisali v pisani gotici. Učenci izbirnega predmeta nemščina pa so se preizkusili tudi v pisanju s peresom in tušem.

V mesecih pouka na daljavo so se ti učenci vključili v nemško tekmovanje Evropa v šoli (Europäischer Wettbewerb). Skupaj z avstrijsko šolo iz Weitensfelda in nemškima šolama iz Betzdorfa in Bissingena so sodelovali v mednarodnem projektu Littera scripta manet (Zapisana beseda ostane). Postavili so si naslednja vprašanja in poskusili najti odgovore nanje:

Kako so pisali včasih? Kje še danes lahko vidimo stare pisave? Kako izumrli jeziki »živijo« naprej? Iz katerih jezikov izvira največ »internacionalizmov«? Kaj o temi branja-pisanja, govorjenja-poslušanja pravijo stare modrosti in pregovori? Katere različne pisave v Evropi obstajajo danes? Ali se da pisati brez črk in govoriti brez glasov? Kje v vsakdanjem življenju naletimo na pisavo slepih in zakaj? Bomo v prihodnosti komunicirali le s pomočjo čustvenčkov (emotikonov)? Je to sploh mogoče? Kako iz besed lahko nastane slika?

Drug drugemu so postavljali izzive in vprašanja ter zastavljali naloge in uganke. Vrstniki iz partnerskih šol pa so jih reševali. Na koncu so v mednarodno mešanih skupinah naredili kratke stripe na devet različnih tem, ki so jih prej obravnavali.

Projekt je udeležencem omogočal učenje na igriv način, ustvarjalnost, raziskovanje in stike z vrstniki iz tujih dežel, ki so v corona-času sicer otežkočeni.

     

(Skupno število obiskov 423, 1 obiskov danes)
Dostopnost