Biotska raznovrstnost


V okviru projekta Biotska raznovrstnost bomo v letošnjem šolskem letu na naši šoli izpeljali več naravoslovnih aktivnosti, s katerimi bomo spodbujali drug drugega k urejanju naravnega okolja, v katerem živimo. Zdravo, varno in spodbudno okolje je tisto, v katerem se vsi dobro počutimo in v katerem lahko uresničujemo zastavljene cilje. Naše aktivnosti bodo povezane z ureditvijo šolskega EKO vrta, okolice šole z glavnim vhodom in šolskega atrija. Poleg učencev in učiteljev bomo k sodelovanju povabili tudi starše, različna lokalna društva in gospodarsko družbo. Skupaj zmoremo ustvariti mozaik dejavnosti, ki bodo krasile podobo Cerknega.

Predstavitveni plakat 

Pregled akivnosti, ki jih izvajamo v okviru projekta.

V mesecu juniju smo skupaj s podjetjem Vrtnarstvo Stanonik uredili šolski skalnjak ob glavnem vhodu v stavbo šole.

V mesecu maju smo pričeli z urejanjem šolskega vrta in visokih gred. Pred prvimi zasaditvami mora biti vrtna zemlja očiščena, prelopatena in ustrezno pognojena. 

Učenci prvih razredov in podaljšanega bivanja so očistili zunanje šolske površine in igralne površine pripravili na spomladanske aktivnosti. 

V začetku meseca aprila so šestošolci izdelali lončke iz gline. Vanje so posadili sadike različnih sort paradižnikov, ki so jih skozi šolsko leto vzgojili četrtošolci. 

Četrtošolci so v svoji učilnici skozi šolsko leto vzgojili najrazličnejše sorte vrtne zelenjave. Te bodo v začetku maja posadili v šolskem eko vrtu.

 

 

V četrtek, 23. marca 2023 smo pričeli z obrezovanjem našega sadnega drevja v šolskem sadovnjaku.

(Skupno število obiskov 400, 1 obiskov danes)
Dostopnost