KDO SMO
Šolska svetovalna služba se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način enakovredno vključuje v vsa področja vzgojno-izobraževalnega življenja na šoli (učenje in poučevanje, šolska kultura, vzgoja, klima in red, telesni, osebni in socialni razvoj, šolanje in poklicna orientacija, socialno-ekonomske stiske).

Preko treh osnovnih vrst dejavnosti: pomoč, razvoj in preventiva, načrtovanje in evalvacija dela se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli.

Skupaj z vodstvom šole in z učitelji sodeluje s starši, jim svetuje in nudi pomoč pri različnih razvojnih, vzgojnih, učnih in  drugih težavah otroka ter  si prizadeva poiskati optimalne pogoje za napredovanje vsakega učenca v razvoju in učenju.

Šolska svetovalna služba se strokovno povezuje in sodeluje s strokovnimi sodelavci v ustreznih zunanjih ustanovah z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti bodisi na področju pomoči posamezniku ali skupini, bodisi na področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki se nanašajo na šolo.

Zaradi kompleksne povezanosti  naštetih področij je delo svetovalne službe interdisciplinarne narave ter vključuje timsko sodelovanje svetovalnih delavcev z različnim strokovnim profilom.

V šolski svetovalni službi OŠ Cerkno so:

IME IN PRIIMEK                                         
PODROČJE                                                                                              
SMER IZOBRAZBE                                   
KONTAKT                                                                      
Janja Bašelj Svetovalna delavka, učiteljica DSP in ISP Socialna pedagoginja janja.baselj@oscerkno.si
Petra Mramor Svetovalna delavka, učiteljica DSP in ISP Inkluzivna pedagoginja petra.mramor@oscerkno.si
Martina Bizjak Učiteljica DSP in ISP Inkluzivna pedagoginja martina.bizjak@oscerkno.si
Ajda Podobnik Učiteljica DSP in ISP Specialna pedagoginja ajda.podobnik@oscerkno.si
Alja Bevk Učiteljica DSP in ISP Specilana pedagoginja alja.bevk@oscerkno.si
(Skupno število obiskov 1.928, 1 obiskov danes)
Dostopnost