Spoštovani učenci in starši!

V ponedeljek, 15. februarja se v šolske klopi vračajo še učenci od 4. do 9. razreda. V šolo vstopamo v času, ko težave s širjenjem koronavirusnega obolenja še niso povsem premagane, zato moramo biti vsi skupaj zelo pozorni in dosledno upoštevati pravila, ki jih je učiteljski zbor Osnovne šole Cerkno pripravil na podlagi usmeritev MIZŠ in NIJZ. Z upoštevanjem pravil bomo vsi skupaj pripomogli k oblikovanju varnega učno-vzgojnega okolja, ki bo tudi v teh nekoliko spremenjenih razmerah ponudilo veliko zanimivih učnih aktivnosti in pozitivnih izkušenj. Da pa se bomo na naši šoli vsi počutili dobro in varno, pa si preglejte nekaj spodnjih napotil, ki jih bo potrebno dosledno upoštevati.

V ponedeljek, 15.2. boste 1. šolsko uro imeli učenci v matični učilnici s svojimi razredniki razredno uro. V nadaljevanju bo potekal pouk po šolskem urniku, ki ga objavljamo v nadaljevanju tega sporočila.

PRIHOD V ŠOLO

Prihod v šolo je za vozače s prvimi avtobusi ob 6.45, za učence Cerkljane pa od 7.20 dalje. Pred tem časom zadrževanje v garderobi ne bo mogoče. Za učence PS bo v uporabi stranski vhod v šolsko garderobo. Glavni vhod je namenjen samo učencem od 1. do 5. razreda. Zadrževanje v šolski garderobi ne bo dovoljeno. V kolikor se bo v garderobi naredila gneča, bo prihajajoče učence dežurni učitelj v stavbo spuščal v manjših skupinah. Po vstopu v šolo bodo učenci nemudoma napoteni v svoje matične učilnice, kjer jih bo že čakal učitelj prve ure.
Matične učilnice za učence od 6. do 9. razreda so naslednje: 6.A (SLJ1), 6.B (ZGO), 7.A (TJA), 7.B (SLJ2), 8.A (MAT), 8.B (GEO), 9.A (FIZ), 9.B (BIOKEM)

OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK NA AVTOBUSU IN V ŠOLSKIH PROSTORIH

Učenci vozači morate dosledno upoštevati navodila prevoznika (več: http://www.os-cerkno.si/files/2020/05/10097_Prevozi-%C5%A1olarjev-Priporo%C4%8Dila-NIJZ.pdf). Opozoriti moramo, da je za vse potnike obvezna uporaba zaščitnih mask. Slednje vam morajo za čas prevoza priskrbeti starši. Vsi šolski avtobusi bodo vozili po voznih redih kot pred razglasitvijo epidemije. Glede na to, da bo število učencev v naslednjem tednu na šolskih avtobusih precej povečano, avtobusni prevoznik Nomago naproša vse starše (v kolikor imajo možnost), naj otroka pripeljejo v šolo z lastnim prevozom.

Uporaba zaščitnih mask je za učence od 1. do 9. razreda obvezna tudi izven matičnih učilnic, na hodnikih in pri odhodu na toaleto, na kosilo. Pri samem pouku v razredu zaščitne maske niso obvezne. Za zaščitne maske, ki jih boste učenci nosili v šolskih prostorih morate poskrbeti starši. V primeru, da bi učencec masko pozabil, jo bomo za tisti dan učencu priskrbeli na šoli. Opozoriti vas moramo, da je potrebno z zaščitnimi maskami ravnati v skladu z navodili, ki vam jih bodo predstavili učitelji. Paziti pa bo potrebno tudi na skrbno higieno rok.

POUK in ŠOLSKI URNIK

Pouk se bo izvajal od 7.30 do 12.00 ure v matičnih učilnicah oddelka. Učenci iz učilnice v učilnico ne bodo smeli prehajati, zamenja se samo učitelj. Po 12.00 uri se pouk zaključi in vsi učenci odidejo domov. Izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti se izvajajo na daljavo, interesne dejavnosti pa se do nadaljnjega ne izvajajo. Šolski urnik bo nekoliko prilagojen, delitev na skupine (ŠPO, LUM, TIT, SLJ, MAT, TJA) ne bo mogoča.

PODALJŠANO BIVANJE NA PS (za učence od 6. do 9.r)

Podaljšano bivanje bo organizirano samo za učence vozače iz Novakov. Učenci bodo morali do odhoda ostati v matičnem razredu. Na šoli bodo lahko ostali tudi učenci vozači, ki obiskujejo GŠ do 14. ure. Razredniku pa so le-ti dolžni sporočiti termine/dneve, v katerih bodo obiskovali GŠ, da za njih lahko organizira oddelek PB. Učenci Cerkljani, ki obiskujete GŠ, po končanem pouku odidete domov. Učenci vozači, ki odidejo k pouku v GŠ, se na našo šolo ne vračajo več nazaj. Zanje mora do odhoda avtobusa poskrbeti GŠ.

ŠOLSKA MALICA IN KOSILO

Šolska malica bo potekala po razredih. Ob tem je potrebno poudariti, da bo potrebno skupaj z učiteljem poskrbeti za urejenost prostora in osebno higieno. Umivanju rok ter razkuževanju miz pred in po obroku bomo v tem času namenjali še več pozornosti.

Šolska kosila bodo potekala v šolski jedilnici. Posamezni oddelki se bodo kosila udeležili po določenem urniku. Pred prevzemom toplega obroka bo potrebno upoštevati talne oznake in varnostno razdaljo med učenci, kakor tudi sedežni red v jedilnici. Spremljevalni učitelji vam bodo pri tem v pomoč.

S 15. 2. bodo na kosilo prijavljeni vsi učenci, ki so bili na kosilo prijavljeni tudi prej. V kolikor se boste starši odločili, da otrok obroka v tem času ne bo koristil, ste kosilo dolžni ODJAVITI sami po običajnem postopku.

V kolikor bodo učenci prijavljeni na kosilo in bodo odhajali domov ob 12. uri, jih bo na kosilo 10 minut pred koncem 5. ure dežurni učitelj pospremil v jedilnico. Učenci, ki bodo ostali v OPB (samo vozači, ki bodo imeli na ta dan pouk v GŠ in Novačani), se bodo kosila udeležili z dežurnim učiteljem po določenem urniku.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica do nadaljnjega ne bo obratovala. V zvezi z delovanje knjižnice pa bo kljub temu možno opraviti določene aktivnosti. Pri izhodu iz garderobe in pred šolsko knjižnico bo škatla, v katero učenci PS oddajo knjige izposojene v šolski knjižnici. Vsa potrebna navodila o delovanju šolske knjižnice vam bodo učitelji predstavili v šoli.

NAVODILO ZA STARŠE OB VSTOPANJU V ŠOLO

Vstop v šolo staršem do nadaljnjega NI DOVOLJEN. V šolo lahko starši vstopate samo na poziv učiteljev, s katerimi predhodno dorečete termin srečanja. Ob tem morate upoštevati pravilo, da ob vstopu skozi glavni vhod poskrbite za razkužitev rok in da si nadenete zaščitno masko.

Želimo vam varen in miren prihod v šolsko okolje in veselimo se ponovnega srečanja!

Pedagoški kolektiv OŠ Cerkno

ŠOLSKI URNIKI, ki bodo veljali od 15. februarja 2021 dalje za učence od 6. do 9. razreda

(Skupno število obiskov 1.807, 1 obiskov danes)
Dostopnost