Spoštovani učenci in starši!

V sredo, 3. junija, se v šolske klopi vračajo še učenci 6., 7. in 8. razreda. V šolo vstopamo v času, ko težave s širjenjem koronavirusnega obolenja še niso povsem premagane, zato moramo biti vsi skupaj zelo pozorni in dosledno upoštevati pravila, ki jih je učiteljski zbor Osnovne šole Cerkno pripravil na podlagi usmeritev MIZŠ in NIJZ. Z upoštevanjem pravil bomo vsi skupaj pripomogli k oblikovanju varnega učno-vzgojnega okolja, ki bo tudi v teh nekoliko spremenjenih razmerah ponudilo veliko zanimivih učnih aktivnosti in pozitivnih izkušenj. Da pa se bomo na naši šoli vsi počutili dobro in varno, pa si preglejte nekaj spodnjih napotil, ki jih bo potrebno upoštevati.

PRIHOD V ŠOLO

Prihod v šolo je za vozače s prvimi avtobusi ob 6.45, za učence Cerkljane pa od 7.20 dalje. Pred tem časom zadrževanje v garderobi ne bo mogoče. Za učence PS bo v uporabi stranski vhod v šolsko garderobo. Glavni vhod je namenjen samo učencem od 1. do 5. razreda. Zadrževanje v šolski garderobi ne bo dovoljeno. V kolikor se bo v garderobi naredila gneča, bo prihajajoče učence dežurni učitelj v stavbo spuščal v manjših skupinah. Po vstopu v šolo bodo učenci nemudoma napoteni v svoje matične učilnice, kjer jih bo že čakal učitelj prve ure.

OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK NA AVTOBUSU IN V ŠOLSKIH PROSTORIH

Učenci vozači morate dosledno upoštevati navodila prevoznika (več: http://www.os-cerkno.si/files/2020/05/10097_Prevozi-%C5%A1olarjev-Priporo%C4%8Dila-NIJZ.pdf). Opozoriti moramo, da je za vse potnike obvezna uporaba zaščitnih mask. Slednje vam morajo za čas prevoza priskrbeti starši. Vsi šolski avtobusi bodo vozili po voznih redih kot pred razglasitvijo epidemije. Glede na to, da bo število učencev v naslednjem tednu na šolskih avtobusih precej povečano, avtobusni prevoznik Nomago naproša vse starše (v kolikor imajo možnost), naj otroka pripeljejo v šolo z lastnim prevozom.

Uporaba zaščitnih mask je za učence od 7. do 9. razreda obvezna tudi v prostorih šole, na hodnikih in pri odhodu na toaleto. Pri samem pouku v razredu zaščitne maske niso obvezne. Za zaščitne maske, ki jih boste učenci nosili v šolskih prostorih, bo poskrbela šola. Opozoriti vas moramo, da je potrebno z zaščitnimi maskami ravnati v skladu z navodili, ki vam jih bodo predstavili učitelji. Paziti pa bo potrebno tudi na skrbno higieno rok.

IZJAVA

Pred vstopom v šolo morajo učenci s seboj prinesti podpisano izjavo. Izjavo lahko posredujete razrednikom po elektronski pošti do torka, 2. junija, ali pa jo učenec prinese v šolo na dan prihoda in jo odda učitelju prve šolske ure. Učencev, ki ne bodo imeli podpisanih izjav, v šolo ne bomo smeli sprejeti, več na: http://www.os-cerkno.si/files/2020/05/Izjava_ob_vstopu.pdf

POUK in ŠOLSKI URNIK

Pouk se bo izvajal od 7.30 do 12.00 ure v matičnih učilnicah razreda. Učenci iz učilnice v učilnico ne bodo smeli prehajati, zamenja se samo učitelj. Po 12.00 uri se pouk zaključi in vsi učenci odidejo domov. Izbirni predmeti se izvajajo na daljavo, interesne dejavnosti pa se do nadaljnjega ne izvajajo. Šolski urnik bo nekoliko prilagojen, delitev na skupine (ŠPO, LUM, TIT, SLJ, MAT, TJA) ne bo mogoča.

6.A (ERVIN FLORJANČIČ; GOS)

  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. GUM SLJ SLJ TJA MAT
2. MAT MAT TJA ŠPO NAR
3. NAR TJA GEO GOS SLJ
4. SLJ GOS ŠPO TIT MAT
5. LUM ŠPO TIT SLJ TJA

 

6.B (MIHELA GNEZDA; ZGO)

  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. SLJ TJA TJA MAT ZGO
2. NAR GUM SLJ LUM SLJ
3. SLJ SLJ MAT TIT NAR
4. TJA ŠPO TIT ŠPO GEO
5. ŠPO GOS GOS TJA MAT

 

7.A (IRENA NOVAK; TJA)

  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. MAT SLJ MAT LUM TJA
2. GUM MAT ZGO NAR SLJ
3. GEO NAR SLJ MAT DKE
4. ŠPO GEO TJA TJA TIT
5. SLJ TJA NAR ŠPO ZGO

 

7.B (SANJA TURK; SL1)

  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. TJA GUM MAT ŠPO MAT
2. SLJ TJA NAR DKE GEO
3. MAT SLJ SLJ NAR TJA
4. TIT MAT TJA SLJ ŠPO
5. ZGO ZGO GEO LUM NAR

 

8.A (ANA KOREN; MAT)

  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. GEO KEM GUM TJA ŠPO
2. FIZ ŠPO TIT KEM SLJ
3. ZGO LUM TJA DKE TJA
4. SLJ MAT BIO BIO/GEO MAT
5. SLJ MAT SLJ ZGO FIZ

 

8.B (KARMEN LAPANJA; BIOKEM)

  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. ZGO LUM GEO GUM BIO
2. ŠPO DKE FIZ ZGO TIT
3. FIZ KEM MAT ŠPO MAT
4. TJA SLJ KEM BIO/GEO SLJ
5. MAT SLJ TJA TJA SLJ

 

9.A (MARIJA URH LAHAJNAR; FIZ)

  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. SLJ BIO FIZ BIO FIZ
2. SLJ SLJ MAT TJA TJA
3. TJA MAT LUM SLJ MAT
4. GEO GUM ZGO MAT SLJ
5. KEM KEM ŠPO GEO ŠPO

 

9.B (ANICA SVETIK; SL2)

  Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. KEM ZGO BIO GEO GEO
2. MAT TJA SLJ MAT MAT
3. SLJ SLJ ŠPO TJA SLJ
4. FIZ KEM MAT SLJ TJA
5. BIO GUM LUM FIZ ŠPO

 

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje bo organizirano samo za učence vozače iz Novakov. Zanje bodo do 12.40 poskrbeli učitelji 5. šol. ure, učenci bodo morali do odhoda ostati v matičnem razredu.  Na šoli bodo lahko ostali tudi učenci vozači, ki obiskujejo GŠ do 14. ure. Razredniku pa so le-ti dolžni sporočiti termine/dneve, v katerih bodo obiskovali GŠ, da za njih lahko organizira oddelek PB.  Prijavnico si lahko prenesete TUKAJ. Skupaj s starši pa se morate dogovoriti z učitelji v glasbeni šoli glede prinašanja in hrambe glasbenih inštrumentov, slednje namreč v matično šolo ne smete prinašati. Učenci Cerkljani, ki obiskujete GŠ, po končanem pouku odidete domov. Učenci vozači, ki odidejo k pouku v GŠ, se na našo šolo ne vračajo več nazaj. Zanje mora do odhoda avtobusa poskrbeti GŠ.

ŠOLSKA MALICA IN KOSILO

Šolska malica bo potekala po razredih. Ob tem je potrebno poudariti, da bo potrebno skupaj z učiteljem poskrbeti za urejenost prostora in osebno higieno. Umivanju rok ter razkuževanju miz pred in po obroku bomo v tem času namenjali več pozornosti.

Šolska kosila bodo potekala v šolski jedilnici. Posamezni razredi se bodo kosila udeležili po določenem urniku. Pred prevzemom toplega obroka bo potrebno upoštevati talne oznake in varnostno razdaljo med učenci, kakor tudi sedežni red v jedilnici. Spremljevalni učitelji vam bodo pri tem v pomoč.

S 3. 6. bodo na kosilo prijavljeni vsi učenci, ki so bili na kosilo prijavljeni tudi prej. V kolikor se boste odločili, da otrok obroka v tem času ne bo koristil, ste kosilo dolžni ODJAVITI sami po običajnem postopku.

V kolikor bodo učenci prijavljeni na kosilo in bodo odhajali domov ob 12. uri, jih bo na kosilo 10 minut pred koncem 5. ure dežurni učitelj pospremil v jedilnico. Učenci, ki bodo ostali v OPB (samo vozači, ki bodo imeli na ta dan pouk v GŠ in Novačani), se bodo kosila udeležili z dežurnim učiteljem po določenem urniku.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

Učenci tekom tedna po urniku prinašajo vse šolske potrebščine. Gradivo, ki ga boste prinesli v šolo, bo v šoli tudi ostalo. Torbe in šolske potrebščine boste imeli shranjene v garderobni omarici. Na dan telovadbe pa bodite primerno obuti tudi za šport na zunanjih površinah.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica do nadaljnjega ne bo obratovala. V zvezi z delovanje knjižnice pa bo kljub temu možno opraviti določene aktivnosti:

  • Pri izhodu iz garderobe in pred šolsko knjižnico bo škatla, v katero učenci PS oddajo knjige izposojene v šolski knjižnici.
  • Seznam izposojenega gradiva bodo dobili pri razrednikih.
  • Glede vračanja učbenikov pa več s koncem maja, če bomo dobili posebna navodila, se jih bomo držali, sicer pa bo vračanje potekalo podobno kot v Mestni knjižnici Idrija. Učbenike morajo učenci vrniti v stanju, kot so ga dobili, se pravi brez listkov in z odstranjenim ovitkom.

NAVODILO ZA STARŠE OB VSTOPANJU V ŠOLO

Vstop v šolo staršem NI DOVOLJEN. V šolo lahko starši vstopate samo na poziv učiteljev, s katerimi predhodno dorečete termin srečanja. Ob tem morate upoštevati pravilo, da ob vstopu skozi glavni vhod poskrbite za razkužitev rok in da si nadenete zaščitno masko.

Mitja Dežela, ravnatelj

OBRAZCI IN NAVODILA:
Navodila za učence 6., 7. in 8.r ob ponovnem vstopu v šolo v sredo, 3. junija 2020
Podpisana izjava starša pred vstopom otroka v šolo
Prijavnica v JV, OPB, kosilo…

 

(Skupno število obiskov 1.271, 1 obiskov danes)
Dostopnost