Interesne dejavnosti

Tudi v šolskem letu 2023/2024 Osnovna šola Cerkno nudi učencem različne interesne dejavnosti.

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo pedagoški delavci OŠ Cerkno, so za starše brezplačne, pri dejavnostih, ki jih izvajajo nekateri zunanji izvajalci, pa je potrebna njihova finančna udeležba.

NEPLAČLJIVE DEJAVNOSTI

Otroški in mladinski pevski zbor

Na šoli posebno pozornost posvečamo zborovski dejavnosti, kar ustvarja pomembne rezultate tako za razvoj zborovske kulture v kraju kot tudi v strokovnih krogih.

Planinski laufarji

Košarka

Namen interesne dejavnosti je izpopolnjevanje košarkarskega znanja. Učenci bodo nadgradili svoje tehnično in taktično znanje in se seznanili z nekaterimi teoretični vsebinami kot so pravila, sodniški znaki, pisanje enostavnega košarkarskega zapisnika in načrtovanje taktike v igri. Namen dejavnosti je med drugim tudi to, da učenci spoznajo vpliv izbranega športa na organizem ter vpliv redne vadbe košarke na nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti. Na urah bomo spodbujali medsebojno sodelovanje, spoštovanje pravil športnega obnašanja in razvoj zdrave tekmovalnosti. Osnovni cilj predmeta je, da bi se učenci naučili uspešno igrati košarko na en in dva koša ob upoštevanju tehničnih, taktičnih in sodniških pravil košarkarske igre.

Orientacijski krožek

Lego robotika

Pri interesni dejavnosti Lego robotika bomo delali s sistemom LEGO SPIKE. Sestavljali bomo enostavne sisteme (na primer: zapornice, ki dvignejo, če se približa vozilo; vozilo, ki se samodejno umakne oviri…itd). Naučili se bomo nekaj osnov programiranja robotov. Če vas zanima več o sistemu LEGO SPIKE si lahko pogledate na spletu (klinite to povezavo).

Kolesarski krožek

Za učence 5. razreda šola organizira kolesarski izpit za kolo, ki ga financirata šola in pristojno ministrstvo kot sestavni del učnega načrta.

Gledališče

Interesna dejavnost gledališče je namenjena vsem, ki radi nastopajo oz. bi se tega radi naučili. Z vajami in nastopi bomo razvijali iznajdljivost, pozitivno samopodobo, ustvarjalnost, sodelovanje in poudarjali svoja močna področja. Pripravili bomo gledališko predstavo za učence naše šole in otroke v vrtcu.

Turistični krožek

Pri interesni dejavnosti turistični krožek bomo razvijali pozitiven odnos do turizma. S privzgojeno ljubeznijo do domačega kraja bodo učenci lahko po svojih močeh ohranjali naravno in kulturno dediščino. Sodelovali bomo pri projektu Turizmu pomaga lastna glava, ki ga prireja Turistična zveza Slovenije. 

Kuharski krožek – kuhajmo z radovednostjo

Za učence 4. in 5. razreda, poteka na šoli interesna dejavnost Kuhajmo z radovednostjo. Učenci se bodo seznanili z osnovnimi tehnikami priprave hrane, čistoče v kuhinji in odnosa do hrane.

Knjižničarsko-pravljičarski krožek

Namenjen je učencem druge in tretje triade. Potekal bo dvakrat tedensko. Pri krožku se bodo učenci seznanjali z deli v knjižnici in s knjigo, načini iskanja gradiva, pripravljali in izvajali bodo ure pravljic za učence prve triade in sodelovali v projektu Naša mala knjižnica. Več o projektu najdete na https://www.nasamalaknjiznica.si Krožek je namenjen vsem tistim, ki jih delo s knjigami in prenašanje izkušenj sovrstnikom in mlajšim razveseljuje.

Plesna starinarnica

Na podoben način, kot lahko v starinarnici najdemo različne predmete iz preteklosti in jih ponovno vrnemo v uporabo, bomo v plesni starinarnici oživljali plese, ki so se ohranili v zapisih vse od obdobja renesanse naprej. Plesali bomo v krogu, solo, v parih, četvorkah … Poleg druženja ob plesu, bomo spoznavali glasbo in oblačila v različnih zgodovinskih obdobjih, se učili nastopanja in morda zaplesali na kakšni šolski prireditvi. 

Šolska RTV vključuje kombinacijo dela zunanjih in notranjih mentorjev in razpolaga s posebno zahtevno tehniko (snemalne naprave, oprema za digitalno obdelavo, ozvočenje, scenska svetila …) ali snemalnimi akcijami na terenu, tako da šola sredstva za stroške ŠRTV posebej planira v sodelovanju z lokalno skupnostjo, njena dejavnost pa se največkrat uporablja v informativne in promocijske namene zavoda ali občine, zato je krožek za učence brezplačen.

Obdelava lesa

Prostovoljci

Robotika 

PLAČLJIVE DEJAVNOSTI

Treningi karate kluba potekajo redno tedensko, starši prispevajo mesečno vadnino.

Plesno-navijaška skupina Cheer dance se aktivno vključuje v šolske prireditve in domiselno oplemeniti vsako javno promocijo, izvaja pa tudi vzgojno izjemno dragocene humanitarne prireditve (plesna delavnica na pediatrični kliniki v Ljubljani). Obiskujejo jo večinoma učenke tretjega triletja, krepi se tudi število mlajših sodelavk, stroške mentorice pokrivajo starši, šola pa omogoča prostor, tehnične pripomočke ter prevoze na tekmovanja in srečanja.

Za več informacij lahko kontaktirate Nastjo Lakner (tel.: 051 271 616; el. naslov:

S treningi osnov gimnastike smo pričeli v šolskem letu 2017/2018. Skupina se je že v prvem šolskem letu dobro okrepila in skozi leto so otroci prikazali neverjeten napredek. Skupina se vključuje tako v šolske prireditve kot vse druge nastope, na katerih lahko zastopajo svojo šolo, na raznih humanitarnih in raznovrstnih prireditvah. Na treningih se spoznavamo z osnovnimi gimnastičnimi elementi, ki so odlični za koordinacijo otrok ter odlična osnova za vse športe. Osnove gimnastike obiskujejo učenci od 1.–5. razreda.

Plesni klub Idrija izvaja tečaj oz. treninge hip-hopa. Hip hop je zvrst plesa, ki je priljubljena tako pri fantih kot pri dekletih in je eden najpopularnejših plesov med mladimi, saj je tisti, ki soustvarja glasbeno »MTV« sceno in brez katerega nisi »IN«. Na podlagi raznolikih plesnih korakov in pestrih koreografij, lahko vsak plesalec razvije svoj osebni stil.

Čipkarsko šolo izvaja, tako kot na vseh ostalih osnovnošolskih zavodih na Idrijskem in Cerkljanskem, poseben zavod, ki spada pod okrilje Gimnazije Jurija Vege, le-ta zaračunava učencem dogovorjeno ceno, lokalna skupnost pa čipkarski šoli zagotavlja primeren prostor z najemno pogodbo.

Lokalno športno nogometno društvo organizira za naše učence treninge in nogometne tekme. Vodijo ga dolgoletni izkušeni trenerji društva, šola pa po potrebi brezplačno zagotavlja poleg šolskega igrišča tudi prostore v telovadnici.


DRUGE DEJAVNOSTI

Šola organizirano in kontinuirano podpira tudi dejavnosti neprofitnih prostovoljnih mladinskih skupin in društev, ki v lokalni skupnosti prispevajo k razvoju mladinske dejavnosti ter jim nudi v uporabo igralne površine in šolske prostore.

Glasbena šola

Taborniki

Skavti

Gasilci

Pri izbiri interesne dejavnosti je potrebno upoštevati zasedenost učenca z različnimi aktivnostmi ter domačimi obveznostmi, da mu bo prostočasna dejavnost v sprostitev in mu ne bo pomenila prevelike dodatne obremenitve. Vozačem morajo starši po 14. uri zagotoviti reden prevoz sami.

(Skupno število obiskov 1.313, 2 obiskov danes)
Dostopnost