Spoštovani učenci in starši!

Bliža se ponedeljek, 1. junij 2020, ko bodo v šolo ponovno vstopili tudi učenci 4. in 5. razredov. Pred tem so se v šolske klopi ponovno vrnili učenci 1. triade in devetošolci. V šolo vstopamo v času, ko težave s širjenjem koronavirusnega obolenja še niso povsem premagane, zato moramo biti vsi skupaj zelo pozorni in dosledno upoštevati pravila, ki jih je učiteljski zbor Osnovne šole Cerkno pripravil na podlagi usmeritev MIZŠ in NIJZ. Učenci 1. triade in devetošolci so se v teh dneh dobro izkazali in zastavljena pravila dosledno upoštevajo. Z upoštevanjem le teh bomo vsi skupaj pripomogli k oblikovanju varnega učno-vzgojnega okolja, ki bo tudi v teh nekoliko spremenjenih razmerah ponudilo veliko zanimivih učnih aktivnosti in pozitivnih izkušenj. Da pa se bomo na naši šoli vsi počutili dobro in varno, pa si preglejte nekaj spodnjih napotil, ki jih bo potrebno upoštevati.

OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK NA AVTOBUSU IN V ŠOLSKIH PROSTORIH

Učenci vozači morate dosledno upoštevati navodila prevoznika:

http://www.os-cerkno.si/files/2020/05/10097_Prevozi-%C5%A1olarjev-Priporo%C4%8Dila-NIJZ.pdf.

Opozoriti moramo, da je za vse potnike obvezna uporaba zaščitnih mask. Slednje vam morajo za čas prevoza priskrbeti starši. Vsi šolski avtobusi bodo vozili po voznih redih kot pred razglasitvijo epidemije. Glede na to, da bo število učencev v naslednjem tednu na šolskih avtobusih precej povečano, avtobusni prevoznik Nomago naproša vse starše (v kolikor imajo možnost) naj otroka pripeljejo v šolo z lastnim prevozom.

 VSTOP V ŠOLO

V šolo lahko prihajajo samo zdravi učenci. Starši morate razrednikom predhodno predložiti podpisane izjave. Izjavo si lahko prenesete TUKAJ. To lahko pošljete razredničarki po elektronski pošti tekom vikenda ali jo učenci oddajo neposredno učitelju v ponedeljek, 1. junija. Učence, katerih podpisane izjave ne bomo prejeli do ponedeljka, bomo pozvali, da to storijo najkasneje do torka, sicer jih v torek v šolo žal ne bomo mogli sprejeti.

Ob vstopu v šolo vas bodo v šolski avli sprejeli dežurni učitelji. Potem ko se boste preobleki in preobuli, vas bodo usmerili v vaš matični razred. Dosledno upoštevajte njihova navodila. V kolikor bo ob vstopanju v garderobo več učencev, poskrbite za varno razdaljo in upoštevajte talne označbe. Pri tem vam bodo brez skrbi pomagali dežurni učitelji.

JUTRANJE VARSTVO

Z jutranjim varstvom pričnemo od 5.30 ure dalje za vse tiste učence, ki ste prisotnost v JV napovedali. Prijavnico v JV, OPB..si lahko prenesete TUKAJ. Ker je organizacija dela zelo zahtevna, vas naprošamo, da vsi učenci, ki v šolo lahko pridejo nekoliko kasneje, to tudi storijo. Učenci Cerkljani naj v šolo prihajajo po 7.15. Učenci bodo takoj po prihodu razporejeni v svoje matične učilnice.

NAVODILO ZA STARŠE OB VSTOPANJU V ŠOLO

Vstop v šolo staršem NI DOVOLJEN. Otroka lahko pospremite do glavnega vhoda, od tam nadaljujejo učenci sami. V šolo lahko starši vstopate samo na poziv učiteljev, s katerimi predhodno dorečete termin srečanja. Ob tem morate upoštevati pravilo, da ob vstopu skozi glavni vhod poskrbite za razkužitev rok in da si nadenete zaščitno masko.

POUK

Pouk bo potekal po urniku, kot so ga imeli učenci pred razglasitvijo epidemije, do 12. ure. Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali na daljavo. Učencev ne smemo združevati v druge skupine.

ŠOLSKA MALICA

Šolska malica bo potekala v običajnem terminu, opravili pa jo boste skupaj z učiteljico v učilnici. Ob tem je potrebno poudariti, da bo potrebno skupaj z učiteljico poskrbeti za urejenost prostora in osebno higieno. Umivanju rok bomo v tem času namenjali več pozornosti.

ŠOLSKE SANITARIJE

Na razredni stopnji je za učence na voljo dvoje sanitarij. Kako jih boste uporabljali in kakšen bo postopek, vam bodo razložili učitelji.

ŠOLSKA KOSILA

Šolska kosila bodo potekala v šolski jedilnici. Posamezni razredi se bodo kosila udeležili po določenem urniku. Pred prevzemom toplega obroka bo potrebno upoštevati talne oznake in varnostno razdaljo med učenci, kakor tudi sedežni red v jedilnici. Spremljevalni učitelji vam bodo pri tem v pomoč.

S 1. 6. bodo na kosilo prijavljeni vsi učenci, ki so bili na kosilo prijavljeni tudi prej. V kolikor se boste odločili, da bo otrok odšel domov nekoliko prej oz. obroka v tem času ne bo koristil, ste kosilo dolžni ODJAVITI sami po običajnem postopku.

PODALJŠANO BIVANJE

Učenci, ki boste obiskovali podaljšano bivanje, boste razporejeni po matičnih oddelkih. Prijavnico v JV, OPB..si lahko prenesete TUKAJ. Poleg učiteljev razrednega pouka bodo v podaljšanem bivanju pomagali tudi učitelji predmetne stopnje. Oddelki se med seboj ne bodo mešali. Sama organizacija dela bo zato precej zahtevna. Za lažjo organizacijo dela starše naprošamo, da v otrokovo beležko navedete točno uro odhoda domov, otrok bo tako napoten na vhodna vrata, kjer ga lahko počakate. Priporočeno je, da čim več otrok, če je to možno, domov odide takoj po pouku, ob 12. uri. Prosimo tudi, da se pri beleženju ur držite priporočila, da otroke spuščamo iz razreda na pol ure (12.00, 12.30, 13.00 …).

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica do nadaljnjega ne bo obratovala. Šolske knjige lahko vrnete preko vaših razrednikov, ki jih bodo oddali šolski knjižničarki.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

Po navodilih pristojnih inštitucij šolske potrebščine ostajajo v šoli in jih ob koncu pouka ne odnašate domov. Vse učne aktivnosti boste opravili v šoli. Učence naprošamo, da tekom celotnega tedna vse učne pripomočke po ustaljenem urniku prinašate v šolo, kjer jih boste tudi pustili.

ODHOD Z AVTOBUSOM DOMOV

Odhodi avtobusov bodo potekali v terminih tako kot pred epidemijo. Za vaš varen odhod do avtobusnega postajališča bodo poskrbeli spremljevalni učitelji.

ŠOLSKE INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli do nadaljnjega ne bodo potekale. Učenci, ki bodo obiskovali glasbeno šolo, se morajo skupaj starši dogovoriti z učitelji v glasbeni šoli glede prinašanja in hrambe glasbenih inštrumentov, slednje namreč v matično šolo učenci ne smejo prinašati.

Mitja Dežela, ravnatelj

OBRAZCI IN NAVODILA:
– Navodila za učence 4. in 5.r ob ponovnem vstopu v šolo v ponedeljek, 1. junija 2020
 Podpisana izjava starša pred vstopom otroka v šolo
 Prijavnica v JV, OPB, kosilo… 

 

(Skupno število obiskov 1.177, 1 obiskov danes)
Dostopnost