​Spoštovani učenci in starši,

ministrica za izobraževanje, znanost in šport je danes izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.
Učitelji in drugi strokovni delavci smo se na pouk na daljavo zelo dobro pripravili. Vse potrebne informacijo za izvajanje učno-vzgojnega dela bomo izvajali v okolju MS Teams, ki ste ga z vašimi učitelji že dobro spoznali. Vsa potrebna navodila o delu v tem okolju so objavljena tudi na šolski spletni strani (zavihek DELO NA DALJAVO). V kolikor se bodo pojavile kakršnekoli težave nas kontaktirajte in priskočili vam bomo na pomoč. Kontaktirajte razrednika ali predmetnega učitelja in prepričani smo, da bomo skupaj našli rešitve. Poleg okolja MS Teams spremljajte tudi našo šolsko spletno stran, preko katere vas bomo obveščali o vseh nadaljnjih aktivnostih.

Vse učne aktivnosti, ki jih boste učenci opravili od ponedeljka, 9.11. do petka, 13.11. bodo v prihodnjih dneh dostopne v učnem okolju MS Teams.

Potrebe po računalniški opremi
Zavedamo se, da z učenjem na daljavo prehajamo v obdobje, ko bo zelo obremenjena tudi vaša domača računalniška oprema. V kolikor imate v družini več šolajočih otrok in potrebujete dodatno računalniško opremo nas kontaktirajte na elektronski naslov info@os-cerkno.si. Šola razpolaga z nekaj računalniške opreme, ki jo za čas pouka na daljavo lahko posodimo družinam. Prav tako nas lahko kontaktirate v kolikor imate kakršnekoli tehnične težave. V sodelovanju s prostovoljci iz lokalne skupnosti vam bomo priskočili na pomoč.

Brezplačni topli obrok za učence
V skladu z okrožnico MIZŠ, ki smo jo prejeli v preteklih dneh vas obveščamo, da bo v času pouka na daljavo za učence zagotovljen brezplačni topli obrok. Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Informacije o potrebah po toplem obroku sprejemamo na elektronskem naslovu prehrana@os-cerkno.si. Šola bo upravičenost do brezplačnega obroka preverila v CEUVIZ. Šola bo zbrane podatke o prijavah posredovala ustanovitelju (Občini Cerkno), ki bo na podlagi zbranih potreb organizirala distribucijo toplih obrokov. Obroke bomo pripravili v šolski kuhinji. Glede celotne logistike in prevzema obroka boste preko šolske spletne strani obveščeni v prihodnjih dneh.

Druge pomembne informacije za starše
Posredujemo vam tudi informacijo, da se varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odloči o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate starši obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20).

S prihodnjim tednom vstopamo v nekoliko drugačno učno okolje. Večina izmed vas tovrsten način učenja že dobro pozna. Seveda pa bomo tudi tokrat potrebovali veliko dobre volje, optimizma, strpnosti in medsebojne pomoči. Verjamemo, da gre za začasno rešitev in da se kmalu zopet srečamo v pravem šolskem okolju. Pazite na svoje zdravje in zdravje vaših najbližjih.

Pedagoški kolektiv OŠ Cerkno

(Skupno število obiskov 416, 1 obiskov danes)
Dostopnost