OBVEZNA TEDENSKA NAJAVA OTROK V NUJNEM VARSTVU

Jan 12, 2021 | Novice-šola, VRTEC-NOVICE

Vsi vrtci v državi tudi v mesecu januarju izvajajo le nujno varstvo za otroke katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na noben drug način. Tudi naš vrtec je še vedno zaprt in z izdanim sklepom občine Cerkno zagotavlja le nujno varstvo.
Še naprej se obračamo na vse starše s prošnjo, da potrebo po varstvu izrazijo samo tisti, ki to resnično potrebujejo in s tem prispevajo k zajezitvi širjenja virusa. Potrebo po varstvu se izkazuje s potrdilom delodajalca obeh staršev. V kolikor so obstoječa potrdila datumsko zastarela, starše naprošamo, da jih obnovijo.

Za optimalno organizacijo zaposlenih in dela v oddelkih v času izrednih razmer/nujnega varstva vas naprošamo, da najavite aktualno tedensko prisotnost vašega otroka v vrtcu na obrazcu, ki ga dobite na spletni strani vrtca. Prisotnost najavite pred prvim prihodom otroka v vrtec ali do četrtka tekočega tedna za naslednji teden. Najavo pošljete na e naslov oddelka (mravljice na e naslov vrtca) ali jo oddate osebno strokovnemu delavcu v oddelku.

V času izvajanja nujnega varstva smo vrtci podrejeni strogim navodilom o obsegu in izvajanju nujnega varstva s strani NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), zato starše naprošamo, da koristijo nujno varstvo samo v res nujnih primerih, tisti pa, ki že koristijo varstvo naj se držijo najavljenih ur prihodov in odhodov otrok iz vrtca. Otroci naj bodo v nujnem varstvu najkrajši možni čas. Le tako bomo lahko ohranili delovni čas vrtca in obenem čim bolj izolirali oddelke.

Hvala za razumevanje

(Skupno število obiskov 438, 1 obiskov danes)
Dostopnost