PREDSTAVITEV VRTCA

 

Smo javni vrtec, Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno in delujemo kot enota Osnovne šole Cerkno. Naš ustanovitelj je Občina Cerkno.

 

Vizija vrtca

Z roko v roki za zdrave in nasmejane otroke

V našem vrtcu spoštujemo in sprejemamo vsakega otroka. Vrtec je drugi dom otrok, dom, kjer domujejo varnost, ljubezen in razumevanje. Strokovne delavke svoje znanje, toplino in pozitivnost vsakodnevno vnašajo v življenje našega vrtca. Sodelovanje in spodbudne besede s strani staršev pa nas usmerjajo na pravo pot in nam dajejo dodatno energijo za delo. Skupaj smo kot velika družina, v kateri smo vsi odgovorni za varnost, spoštovanje in dobro počutje otrok, njihovih staršev in vseh zaposlenih.

 

Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnemu delu v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Cilj kurikula je upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Vsak otrok je aktiven udeleženec vzgojno-izobraževalnega procesa in – z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti – pridobiva nova znanja in spretnosti. Kurikulum za vrtce

 

(Skupno število obiskov 1.415, 1 obiskov danes)
Dostopnost