PREDSTAVITEV VRTCA

Smo javni vrtec in delujemo kot enota Osnovne šole Cerkno.

Naš ustanovitelj je Občina Cerkno.

V našem vrtcu spoštujemo in sprejemamo vsakega otroka ne glede na spol, starost, kulturno in socialno poreklo, narodno in versko pripadnost, duševno in telesno konstitucijo. Pri našem strokovnem delu podpiramo in spodbujamo razvoj potencialov vsakega otroka ter omogočamo, da na primeren način otroci pridobivajo izkušnje in znanja o sebi in svetu, ki jih obdaja. Posebno skrb posvečamo pozitivnim medsebojnim odnosom / na vseh relacijah: otrok – otrok, otrok – odrasel, odrasel – odrasel/.

Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnemu delu v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Cilj kurikula je upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Vsak otrok je aktiven udeleženec vzgojno-izobraževalnega procesa in – z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti – pridobiva nova znanja in spretnosti.

Kurikulum za vrtce

(Skupno število obiskov 965, 1 obiskov danes)
Dostopnost