VPIS/IZPIS
VPIS
OPRAVLJEN ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško potrdilo dostavite v upravo vrtca ali otrokovi vzgojiteljici.

VPIS V VRTEC

Vpis za naslednje šolsko leto (1. september) se vrši meseca marca. Obrazec za vpis otroka v vrtec se najde na spletni strani zavoda OŠ ali v upravi vrtca, kjer se ga tudi odda.
Starši morajo pri vpisu upoštevati, da je starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec starost 1 leto oz. dopolnjenih 11 mesecev (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.L. RS, št. 25/80).
Na osnovi vaše pisne prijave vas pisno obvestimo o rešitvi vloge.

VPIS V VRTEC MED ŠOLSKIM LETOM

Med šolskim letom vpisane otroke sprejemamo le na prosta mesta v vrtcu. Vloge rešujemo takoj, ko se mesto sprazni.

ENOTNA VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Vlogo oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo. Vloga se uporablja za naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Na podlagi te vloge bo CSD določil višino plačila vrtca.

UVAJANJE OTROKA V VRTEC

Za lažji prehod otroka iz domačega okolja v vrtec staršem priporočamo:

 • Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili.
 • V dogovoru z ustanoviteljem – Občino Cerkno, naš vrtec nudi 2 dneva v uvajalnem obdobju brezplačno, otroka pa v vrtec postopno lahko uvajate več dni v dogovoru z vzgojiteljico. Prve uvajalne urice so načeloma od 9.00-11.00 ure, prve dni otrokove prisotnosti v vrtcu.
 • Svetujemo, da z otrokom prej spoznate okolico vrtca.
 • Priporočamo, da otroka pripravite na misel, da je v vrtcu lepo.
 • Otrok naj s seboj v vrtec prinese ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo po potrebi tolažil.
 • Otrok bo ob spremembi nekaj časa občutljivejši in bo potreboval več pozornosti staršev, njihove nežnosti in tudi potrpežljivosti.
 • Priporočamo, da v tem času prilagajanja, vse druge spremembe, ki bi otroka dodatno bremenile, načrtujete za kasneje, ko se bo otrok vrtca že privadil.
 • Otroka spodbujajte, da govori o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre in risbe.
 • Svetujemo stalen ritem prihodov in odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti.
 • Priporočamo, da otrok doživi sproščen in naklonjen pogovor z vzgojiteljico in njeno pomočnico. Tako mu pomagamo k boljšemu počutju v vrtcu. Za lažji vstop v vrtec odigra veliko vlogo tudi pozitiven odnos staršev in okolice do vrtca.

 

IZPIS
ZAČASNI IZPIS IZ VRTCA
 

Starši lahko otroka trajno ali začasno izpišejo iz vrtca kadarkoli želijo, izpis pa morajo opraviti na izpisnem obrazcu, ki ga dobijo na upravi vrtca in na spletnih straneh vrtca oziroma zavoda, skladno z odpovednim rokom:

 • izpis zaradi zdravstvenih razlogov – ob predložitvi zdravniškega potrdila brez odpovednega roka,
 • ostalo – do 15. v tekočem mesecu za izpis s prvim dnem naslednjega meseca.

 

(Skupno število obiskov 837, 2 obiskov danes)