Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja.  Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine. (okrožnica MIZŠ z dne 6. 5. 2020)

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do srede, 20. 5. 2020, do 9. ure, razredniku svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite sledeče:

  • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo. Izpolnjeno in podpisano izjavo ob prihodu v šolo oddate dežurnemu učitelju ob vhodu v šolo.

  • JUTRANJE VARSTVO (za učence 1. razreda)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo za prvošolce od 5.30 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

  • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

  • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV ZA UČENCE VOZAČE (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Sporočite relacijo, na kateri se otrok vozi ter na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

  • ŠOLSKA PREHRANA

Organizirali bomo dopoldansko malico ter kosilo. Odjave in prijave šolske prehrane bodo po 18. 5. 2020 potekale na ustaljen način.

Malico bodo vsi učenci prejeli v šoli.  Sporočite nam, ali bo vaš otrok prejemal kosilo v šoli.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

Vse zgoraj naštete podatke boste zapisali v prijavnico.

Podrobnosti v zvezi z organizacijo dela in pouka na šoli vam bomo sporočili do konca tedna.

Mitja Dežela, ravnatelj

POMEMBNI DOKUMENTI, ki jih prosimo preglejte in izpolnjene oddajte razrednikom:
– Spremni dopis OŠ CERKNO
Izjava ob vstopu otroka v šolo – PRIJAVNICA
Jutranje varstvo, podaljšano bivanje, kosilo
Sklep RSK za pediatrijo
Sklep RSK – informacija

(Skupno število obiskov 812, 1 obiskov danes)
Dostopnost