Spoštovani starši!

Prosimo vas, da izpolnite prijavo na šolsko prehrano učencev za šolsko leto 2020-2021 (obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano, ki je priložen dopisu). Izpolnjen obrazec lahko pošljete po pošti ali po e-pošti na naslov prehrana@os-cerkno.si do 5.6.2020.

Na obrazcu označite kvadratek pred obrokom, na katerega otroka prijavljate ter zapišite datum, od katerega dne naprej bo obrok koristil.

S tem, ko prijavite učenca na kosilo ali sendvič in obkrožite »STALNO«, ste ga avtomatsko prijavili za vse dni v tednu za celotno šolsko leto 2020/2021. V kolikor vaš otrok ne bo koristil obrokov vsak dan, to sporočite naknadno pred začetkom šolskega leta, ko bo objavljen urnik na telefonsko številko 05 37 29 014 (odzivnik) oziroma na e-naslov: prehrana@os-cerkno.si ali preko spletnega obrazca.

Starši, ki želite, da vaš otrok koristi kosilo ali sendvič le občasno, obkrožite »OBČASNO«, otrok bo tako odjavljen do vaše prijave.

Če bo otrok koristil posamezne dni sendvič (namesto kosila) ali obratno, tudi to sporočajte na zgoraj naveden način.

Na spletni strani šole so dostopna Pravila o šolski prehrani ter Letni delovni načrt šolska prehrana. Prosimo, da si oba dokumenta natančno preberete.

 

PRAVILA ZA PRIJAVO/ODJAVO OBROKOV

Posamezni obrok prijavite oziroma odjavite do 13. ure za naslednji dan. Kosilo je možno prijaviti/odjaviti tudi do 8. ure za isti dan, odjava malice za isti dan ni mogoča, razen za učence s subvencionirano malico v primeru bolezni ali izrednih okoliščin, vendar samo za 1. dan odsotnosti učenca.

V primeru bolezni, ko ne morete točno predvideti odsotnosti otroka, lahko odjavite prehrano do nadaljnjega in ob vrnitvi učenca v šolo do 8. ure tisti dan obroke prijavite nazaj.

 

SUBVENCIONIRANJE OBROKOV

Upravičenci do subvencije za malico/ kosilo so tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana. Podatke o upravičenosti do subvencije za šolsko prehrano za šolsko leto 2020/2021, bo šola dobila preko spletne aplikacije CEUVIZ. Šola za učence, ki jih ne prijavite na malico oziroma kosilo nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji.  Starši sami iz odločbe o otroškem dodatku ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do brezplačne malice oziroma kosila.

Za vse subvencionirane obroke velja, da jih je v primeru odsotnosti otroka potrebno pravočasno odjaviti, prav tako kot nesubvencionirane. Ministrstvo krije samo prijavljene in koriščene obroke. Neodjavljene in nekoriščene obroke morate starši kljub subvenciji plačati sami. Izjema je nepravočasna odjava subvencionirane malice/kosila za 1. dan odsotnosti v primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin, ko strošek krije ministrstvo.

 

Lep pozdrav,

 

Ravnatelj OŠ Cerkno

Mitja Dežela

 

(Skupno število obiskov 1.032, 1 obiskov danes)
Dostopnost