PROJEKT »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«

Mar 1, 2021 | VRTEC-NOVICE

 

 

 

​Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v letošnjem šolskem letu izvaja projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«, ki traja od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Na razpisu je uspešno sodeloval tudi naš vrtec. Izbrani kandidat vključen v projekt v okviru našega zavoda je Matevž Dobravec, ki se je že dodobra vključil v vsakdan našega vrtca.

Prednostne naloge pomočnika vzgojitelja začetnika so:

  • sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela;
  • sodelovanje pri skupnih nalogah vrtca in pripravi na vzgojno delo v skladu z usmeritvijo in letnim delovnim načrtom vrtca;
  • sodelovanje pri negi in samostojno izvajanje nege po dogovoru z vzgojiteljem
  • pomoč pri izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa in samostojno izvajanje posameznih nalog po dogovoru z vzgojiteljem;
  • odgovornost za varnost otrok;
  • sodelovanje pri različnih oblikah sodelovanja s starši;
  • pripravi dejavnosti za en dan in jih izvede ob pomoči vzgojitelja;
  • vodi ustrezno dokumentacijo in zapise evalvacij lastnega razvoja na področju predšolske vzgoje v času usposabljanja.

Po programu usposabljanja pomočnikov vzgojiteljev začetnikov Matevž sodeluje v več oddelkih, v okviru določenih časovnih obdobji, ki sovpadajo s higienskimi priporočili NIJZ-ja za preprečevanje širjenja okužbe s SARSCoV-2 v vrtcih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

(Skupno število obiskov 468, 1 obiskov danes)
Dostopnost