Projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST

Sep 24, 2020 | VRTEC-NOVICE

Tudi letos bo naš vrtec sodeloval v projektu Trajnostna mobilnost, saj želimo s projektom prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok ter njihovih bližnjih. Trajnostna mobilnost je pravzaprav način življenja in prav je, da jo kot vrednoto predstavimo vsem otrokom in njihovim staršem, saj se navade oblikujejo že v zgodnjem otroštvu.

Osnovni namen je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. S tem želimo prispevati tudi k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca, spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Otroci tekom projekta spoznavajo pomen zdravega načina gibanja v čistem okolju ter se seznanjajo z vplivom škodljivih plinov na naše zdravje in naravo. Cilj projekta je, da se na širši populaciji poveča frekvenca gibanja v obliki hoje, vožnje s kolesi, poganjalčki, skiroji in drugimi okolju prijaznimi načini. Otroci se tekom projekta usmerjeno srečujejo s pravili udeležencev v prometu, prometnimi znaki in spoznavajo promet v širšem pomenu besede.

V okviru projekta bomo izvedli tudi igro Beli zajček.

 • Namen igre: Otrokom približati trajnostne, aktivne oblike prihoda/odhoda iz vrtca, ter doseči spremembe potovalnih navad (pri tem se upošteva, da je večina otrok vozačev, zato se jih spodbuja na primeren način)
 • Naloge otrok (s pomočjo staršev in vzgojiteljev):
  • V vrtec prihajati peš (pa čeprav je to le pot od avta do vrtca, ki jo s pravilnim parkiranjem lahko podaljšamo), s kolesom, skirojem, avtobusom.
  • Sodelovati pri igri Beli zajček.
 • Naloge staršev:
  • Izpolnjevanje ankete pred, med in po izvajanju aktivnosti Beli zajček.
  • Spodbujati otroke k aktivnemu prihodu v vrtec in na popoldanske dejavnosti.
  • Vzgajanje z zgledom, spremljanje v vrtec, opravki na trajnostni način …

Zato bodimo zgled našim otrokom, le tako bomo lahko dosegli, da se bodo naši otroci v prometu obnašali varno, upoštevali pravila ter poskrbeli za svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v prometu.

(Skupno število obiskov 294, 1 obiskov danes)
Dostopnost