V četrtek, 27. oktobra 2022 je v prostorih OŠ Cerkno potekal sestanek komisije za šolsko prehrano. Ta se je seznanila z aktualnimi razmerami povezanimi s šolsko prehrano v našem zavodu, že uvedenimi spremembami na področju prijavljanja oziroma odjavljanja obrokov v šoli, kakor tudi s smernicami zdrave prehrane, ki jim bomo sledili v šolskem letu 2022/2023. Delovnega sestanka so se udeležili predstavnika učencev, predstavniki staršev in zaposlenih šole in vrtca ter vodja šolske prehrane in vodja šolske kuhinje. Eden izmed sklepov sestanka je bil tudi, da se na šolski strani objavijo kontaktni podatki predstavnikov staršev šole in vrtca v delovni skupini, na katere lahko starši naslovite morebitna vprašanja povezana s prehrano. Ta bodo obravnavana v okviru naslednjih delovnih srečanj komisije za šolsko prehrano.

Predstavnika staršev za vrtec:
Kristina Novak, e-pošta: krispy.novak@gmail.com
Bojan Čemažar, e-pošta: bojan.cemazar@gmail.com

Predstavnica staršev za šolo:
Pia Eržen Kokošar, e-pošta: pia.kokosar@gmail.com

(Skupno število obiskov 224, 1 obiskov danes)
Dostopnost