S PEŠBUSOM V TEDEN MOBILNOSTI 

Tudi v letošnjem šolskem letu bo v sodelovanju s svetom za preventivno in vzgojo v cestnem prometu, prostovoljci združenja šoferjev in avtoprevoznikov ter pedagoškimi delavkami naše šole, potekal PEŠBUS za osnovnošolce od 2. razreda dalje.

S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po  začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz.

Letos je PEŠBUS organiziran za učence  MOSTANIJŠKE ULICE ter učence ROŽNE ULICE IN CESTE OF.

Prvič do pešbus odpeljal v PONEDELJEK, 14.9.2020 OB 7 URI ZJUTRAJ ter vsak dan do konca tedna. Zbirno mesto v MOSTANIJI je v zgornjem delu ulice pri zadnjem mostu.

Zbirno mesto za učence Rožne ulice in ceste OF, pa je dvorišče pred stanovanjskimi bloki (cesta OF).

Učence bosta v tem tednu, na zbirnem mestu pričakali pedagoški delavki  naše šole.

Pešbus bo vozil skozi celo šolsko leto, VSAK ZADNJI TEDEN V MESECU.

Prednosti aktivnega prihoda v šolo:

– Otroci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.

– Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.

– Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.

– Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.

– Pešbus razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan.

– Če otroci v šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje.

NAREDI NEKAJ DOBREGA ZASE IN ZA OKOLJE. IZBERI ČISTEJŠI NAČIN PREVOZA.

 

(Skupno število obiskov 202, 1 obiskov danes)
Dostopnost