V Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne veljati v ponedeljek, 21. 2 2022. S sproščanjem nekaterih ukrepov pa se bomo na naši šoli ponovno srečali ob koncu zimskih počitnic, s ponovno vrnitvijo v šolske klopi v ponedeljek, 28.2.2022.

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:
– na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT);
– ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence,
– ker odlok ne prepoveduje več zbiranja v šoli za učence, ki se niso samotestirali v prostorih šole, je s tem odpadla tudi pravna podlaga za izobraževanje na daljavo in se morajo ti učenci od 28.2.2022 vrniti k obiskovanju pouka neposredno v šoli.

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje.

Ti ukrepi so:
– higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj. Ob vstopu v vzgojno-izobraževalni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta
namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.
– vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske.
– Uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora (izjeme so določene v 12. členu odloka) in tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Če učenec ne uporablja zaščitne maske, se mu v prostoru, kjer se izvaja pouk ali druga dejavnost šole, zagotovi varnostna razdalja 1,5 m. Če ima šola v svojih internih aktih opredeljeno, da pomeni neupoštevanje nošenja zaščitnih mask oziroma varnostno-higienskih ukrepov, kršenje šolskih pravil, se po predvidenem postopku izrečejo vzgojni ukrepi.

Še nadalje ni obvezna uporaba zaščitne maske za:
– otroke, do dopolnjenega 6. leta starosti,
– vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
– nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
– osebe, ki izvajajo športno vadbo,
– osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
– učence pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
– učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta,
– za tolmače za slovenski znakovni jezik pri komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami. Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22, 13/22 in 19/22).

​Lep počitniški pozdrav.

Mitja Dežela
ravnatelj OŠ Cerkno

 

(Skupno število obiskov 119, 1 obiskov danes)
Dostopnost