Minevata že dobra dva meseca in pol učnega dela v spletnem okolju. Pouk izvajamo v spletnem okolju MS Teams in preko spletnih konferenc. Učno delo poteka v skladu z zastavljenimi načrti in ob koncu meseca januarja prehajamo v naslednjo fazo dela na daljavo. S prihodnjim tednom pričenjamo s polno uporabo spletnih kamer pri vseh učnih predmetih, ki jih izvajamo v spletnih konferencah. Na ta način bomo lahko še učinkoviteje obravnavali učno snov in vzpostavljali komunikacijo s celotnim oddelkom in učitelji. Uporaba spletne kamere bo pri učencu morala biti aktivna ves časa poteka učne ure. To prehodno obdobje nam bo omogočilo, da pridobimo uporabne veščine tudi za tisto obdobje, ko bomo v celoti pristopili k ocenjevanju znanja na daljavo. V prihodnjem tednu vas bomo na uporabo spletnih kamer aktivno opozarjali in vam pomagali pri vzpostavljanju ustrezne spletne komunikacije. Dosledno bomo spremljali tudi vašo udeležbo v spletnih konferencah, saj je udeležba pri učnih aktivnostih obvezna. Vašo odsotnost morajo starši sporočiti razredniku, v nasprotnem primeru bomo odsotnost smatrali za neopravičeno. Spletno okolje, ki ga za učenje uporabljamo na naši šoli, omogoča vstopanje tako preko računalnika, kakor tudi mobilnega telefona. Spletno kamero za aktivno sodelovanje pri učni uri lahko aktivirate in uporabljate preko ene ali druge variante. Večini učencev to ne predstavlja več težav in tako uporaba spletnih učilnic, kakor tudi spletnih kamer postajata sestavni del našega učnega okolja v tem zahtevnem obdobju. V kolikor imate še težave ali potrebujete kakšno tehnično ali vsebinsko pomoč, se obrnite na učitelje in skupaj vam bomo pomagali.
Delo v spletnem okolju zahteva veliko znanj in veščin. V lanskem in letošnjem šolskem letu smo tudi na področju računalniških in spletnih znanj, brez dvoma vsi skupaj naredili velik korak naprej. Glede na to, da nam bo to okolje po vsej vertnosti moralo še nekaj časa služiti kot osrednje učno okolje, moramo vanj čim bolj učinkovito vključiti vse pripomočke in znanja, ki so nam trenutno na razpolago. K temu sodi tudi medvrstniška pomoč, ki je v spletnem okolju in medsebojnem komuniciranju še kako pomembna.

(Skupno število obiskov 389, 1 obiskov danes)
Dostopnost