VPIS V VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Mar 1, 2024 | AKTUALNO -VRTEC, Novice-šola, VRTEC-NOVICE

Od 1. do 31. marca 2024, bo potekal vpis v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2024/25. K oddaji vloge za vpis vabimo vse otroke, ki jih starši nameravajo v šolskem letu 2024/25 vključiti v vrtec, ne glede na to kdaj izpolnejo starostni pogoj (11. mesecev) za vpis v vrtec. Vloga za vpis je na voljo na spletni strani vrtca ali na upravi vrtca. Izpolnjeno vlogo za vpis starši pošljejo ali osebno dostavijo v vrtec najkasneje do 31. 3. 2024. Uradne ure uprave vrtca bodo v mesecu marcu od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.30 ure (po dogovoru lahko tudi kasneje ali prej). Za osebni obisk, se je potrebno predhodno najaviti na e naslov: vrtec@os-cerkno.si ali na tel. št. 040 579 889.

Po zaključenem vpisu v vrtec, torej v mesecu aprilu, bodo starši prejeli plačilni nalog za plačilo akontacije v višini 50 eur. Na osnovi plačane akontacije, ki bo potrjevala resnost namere o vpisu otroka v vrtec, bo šla vloga v nadaljnjo obravnavo. Če bo otrok v vrtec sprejet, bo vrtec akontacijo poračunal pri plačilu prve oskrbnine. V nasprotnem primeru se akontacija vrne. Akontacije se ne vrača v primeru, da si starši premislijo glede vpisa otroka v vrtec. Na vse oddane vloge bo vrtec odgovoril po zaključenem vpisu, predvidoma v mesecu aprilu oziroma maju, odvisno od števila prejetih vlog in števila prostih mest.
V mesecu avgustu oz. pred vstopom otroka v vrtec lahko starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca na obrazcu Vloga za uveljavitev pravic iz javnih sredstev, objavljenem na  spletni strani zavoda pod rubriko obrazci ali spletni strani E-Uprava Republike Slovenije. Vlogo starši oddajo pred vstopom otroka v vrtec na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (v občini, kjer ima otrok stalno bivališče). Staršem, ki ne uveljavijo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici 24. čl. Zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev.
Otroci bodo po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje razvrščeni v oddelke prvega in drugega starostnega obdobja. Višina plačila oskrbnine za starše, bo odvisna od povprečnega mesečnega dohodka staršev in razvrščenosti otroka v določeno starostno obdobje. Starši si lahko na spletni strani vrtca pod rubriko za starše/obrazci preberejo tudi Pravilnik o postopkih in kriterijih za vpis otrok  v vrtec in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno. Tam bodo našli informacije po kakšnih kriterijih se obravnava prejete vloge v primeru večjega števila vpisanih otrok.
Odhod v vrtec je velika sprememba za otroka in starše, sploh če je to prvi otrok. Dobro je, da se na ta korak starši pripravite tako, da si vzamete več časa zase, za otroka in medsebojne odnose. V vrtcu bodo tako staršem kot otrokom v oporo strokovno usposobljene vzgojiteljice predšolskih otrok, ki poznajo razvojne značilnosti otrok. Uvajanje otroka v vrtec vzgojiteljice skupaj s starši vodijo postopno in prilagojeno posameznemu otroku. To obdobje je za otroke velikokrat stresno, zato takrat potrebujejo veliko potrpljenja, ljubezni in spodbud s strani staršev, ki nimajo občutka krivde, da otroka oddajajo. Otroci namreč čutijo naše razpoloženje in nezaupanje. Starši naj svoje strahove in vprašanja zaupajo vzgojiteljicam, da bodo lahko v močno oporo svojemu otroku pri prvih korakih na poti k samostojnosti.

(Skupno število obiskov 174, 1 obiskov danes)
Dostopnost