KAKO POLNI SO ODDELKI V CERKLJANSKEM VRTCU?

Okt 20, 2023 | Novice-šola, VRTEC-NOVICE

V soboto 14. oktobra smo v medijih zasledili novico, ki je poročala o 10. seji Občinskega sveta Občine Cerkno. Vsebina se je nanašala na aktualne razmere v povezavi s cerkljanskim vrtcem. Namenjen nam je bil tudi očitek, da vrtčevskih oddelkov nismo dovolj popolnili.

Od leta 2019 naprej, se v cerkljanskem vrtcu vsako leto v času vpisa srečamo z večjim številom prejetih vlog kot je predvidenih prostih mest. Vodstvo vrtca in ustanovitelj, vsako leto, glede na vpis otrok, že v mesecu aprilu praviloma predvidi število oddelkov in posledično prosta mesta. Po potrebi skliče tudi komisijo za vpis otrok, katere član je tudi predstavnik ustanovitelja. Komisija za vpis otrok v vrtec ima pregled nad številom vpisanih otrok, prejetimi vlogami za vpis, predvidenimi prostimi mesti in strukturo oddelkov. V Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno je v šolskem letu 2023/24 vključenih 177 otrok.

 Izhodišče za oblikovanje oddelkov je Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Osnovna struktura oddelkov je opredeljena v 25. členu (vrste oddelkov in normativi za oblikovanje oddelkov). Pri nas že dolga leta popolnjujemo oddelke do zgornjih mej. To pomeni, da v normativ polnjenja oddelkov vključujemo tudi 6. odstavek, 25. člena, ki navaja, da Občina, ustanoviteljica vrtca, lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, poveča za največ dva otroka.

V našem vrtcu to v številkah pomeni:

  • V oddelek prvega starostnega obdobja je vključeno 12 otrok po normativu + 2 otroka dodatno, torej 14 otrok.
  • V oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 3–4 letni otroci, je vključeno 17 otrok po normativu + 2 otroka dodatno, torej 19 otrok.
  • V ostale oddelke drugega starostnega obdobja je vključeno 22 otrok po normativu + 2 otroka dodatno, torej 24 otrok.

Vsakršno odstopanje od omenjenih popolnitev oddelkov, mora biti tehtno utemeljeno in podprto z ustrezno dokumentacijo.

Težko je razumeti trditve nekaterih članov občinskega sveta, da bi trenutno stisko v vrtcu lahko ublažili tako, da bi že oblikovane oddelke zapolnili v celoti. Oddelki pri nas so namreč popolnjeni po najvišjih zgoraj navedenih številkah že leta in leta.

Tudi v drugih vrtcih ravnatelji in ravnateljice z žalostjo ugotavljajo, da je povečan normativ + 2 otroka na oddelek postal redna praksa. Pri tem se ne upošteva niti izhodišča, ali prostori po velikosti ustrezajo normativom, ki jih pravilniki navajajo. V večini primerov se veliko število otrok gnete v premajhnih igralnicah. Cerkljanski vrtec ni izjema.
Stisko s prostorom rešujemo na različne načine. Dejavnosti z otroki prenesemo na prosto ali na hodnike. Prav tako se poskušamo znajti pri izvajanju posrednega pedagoškega dela, tudi z umestitvijo prostora za načrtovanje pedagoških vsebin v prostor za perilo, telovadnico itd. Telovadnica v prostorih zidane stavbe je prostor za pogovorne ure, izvajanje dodatne strokovne pomoči s strani specialne pedagoginje, izvajanje dodatne strokovne pomoči s strani logopeda itd. Z naše strani je 11. oddelek vsekakor potreben in zaželjen. Bi si pa želeli, da se najprej uredi obstoječa infrastruktura znotraj že aktivnih prostorov v katerem poteka predšolska vzgoja. Trenutno vrtec nima na voljo vseh prostorov, ki se nahajajo znotraj zidane in montažne stavbe.       

V Vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno, se ne glede na navedene stiske, s katerimi se vsi zaposleni dnevno srečujemo, zelo trudimo za dobro počutje vseh vključenih otrok. Otroke v vrtcu vedno sprejmemo v naša naročja, ne glede na to, katera epidemija trenutno pesti našo družbo in svet. Znotraj vrtca, z lastno dobro voljo omogočamo tudi dodatne programe, ki so za otroke oz. starše brezplačni in niso del rednega programa. Zato očitke, da naše delo ni izvedeno korektno, zelo težko razumemo.

Pomočnica ravnatelja za vrtec
Mojca Sedej Selak

(Skupno število obiskov 386, 1 obiskov danes)
Dostopnost