PROGRAM

V VRTCU GLEDE NA TRAJANJE IZVAJAMO NASLEDNJA PROGRAMA:

 1. dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur in poteka v času obratovanja vrtca,
 2. poldnevni program s kosilom, ki traja od 5 do 6 ur (med 6. in 12. uro),

Oba programa sta namenjena otrokom od 11. meseca starosti do vstopa v šolo in zajemata vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Programi vzgojnega dela so zasnovani na smernicah in ciljih nacionalnega programa Kurikula za vrtce, ki upošteva starostno in druge različnosti otrok ter vključuje vsa področja dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

Z uresničevanjem načela enakih možnosti, zagotavljanjem enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, upoštevanjem individualnih razlik v razvoju in učenju, ustvarjamo pogoje za stalno vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v oddelke vrtca. Prilagojeni program izdela strokovna skupina (vzgojiteljica, psihologinja in specialna pedagoginja) na podlagi ugotovitev zunanjih strokovnjakov (odločb, usmeritev in lastnega opazovanja otroka).

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

So dejavnosti, ki sicer sodijo v izvedbeni kurikulum, a jih v vrtcu izvajamo občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od interesa otrok. Načrtujejo in izvajajo jih strokovne delavke vrtca ali zunanji strokovnjaki. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru delovnega časa vrtca in so vključene v ceno vrtca. Ne izvajajo se v času poletnih počitnic. Te dejavnosti se izvajajo tudi v obliki projektov, delavnic, obiskov predstav, šole, knjižnice, muzeja, gasilcev, policistov …

 • PRAZNOVANJA – rojstni dan posameznega otroka, obeležitve državnih praznikov, krajevnih šeg in navad (laufarija), kulturnih dogodkov (Bevkovi dnevi, obiski lokalnega muzeja, knjižnice in drugih ustanov, kulturne prireditve ob prazniku občine …). Izvajajo se v vseh oddelkih skozi vse leto, načrtujejo in izvajajo strokovne delavke vrtca, upoštevajoč starost in specifike otrok v oddelku.
 • BRALNA ZNAČKA – za otroke pred vstopom v šolo poteka skozi vse šolsko leto. Je sestavni del vseslovenske dejavnosti Društva Bralna značka pri ZPMS (zveza prijateljev mladine Slovenije). Vodijo jo strokovne delavke vrtca v sodelovanju s starši.
 • MALI SONČEK je športni program pod okriljem Zavoda za šport RS PLANICA. V ta program smo vključili otroke od 3. leta starosti dalje. Program izvajajo strokovne delavke vrtca skozi vse šolsko leto v sodelovanju s starši.
 • CICI VESELA ŠOLA v oddelkih otrok pred vstopom v šolo – poteka v določenih intervalih, odvisno od interesa otrok, vodijo jo strokovne delavke vrtca.
 • KNIŽNJI NAHRBTNIK je ena od dejavnosti za spodbujanje bralne kulture. Že najmlajši s tem pridobijo na področju zgodnjega opismenjevanja in tudi razvoja govora. Spodbuja k vzgoji o pomenu knjige in vlogi knjige v našem življenju. Ima tudi povezovalno vlogo med vrtcem in družino saj vključuje sodelovanje s starši.
 • MOJI ZOBKI – dejavnost bo občasno potekala v starejših oddelkih s sodelovanjem ZD Idrija oz. njihove med. službe »Center za promocijo zdravja«.

 

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Dopolnilne dejavnosti v okviru možnosti in vzgojnih načrtov dopolnjujejo vzgojno delo vrtca. Organiziramo jih v izvedbi strokovnih delavcev vrtca in zunanjimi sodelavci, potekajo znotraj ali izven obratovalnega časa vrtca. Te dejavnosti niso plačljive, starši prispevajo le za materialne stroške, če ti nastanejo.

 • PEVSKI ZBORČEK »IZVIRČKI« – za predšolske otroke pod vodstvom strokovne sodelavke vrtca.
 • CICI PLANINEC – v sodelovanju s Planinskim društvom Cerkno bomo nekajkrat na leto, predvidoma ob sobotah, za otroke od 4. leta dalje organizirali planinske izlete za predšolske otroke.
 • PLESNE URICE – za otroke od 3 do 5 let pod vodstvom strokovne sodelavke vrtca.
 • GLASBENA IGRALNICA – za otroke od 4 do 6 let pod vodstvom strokovne sodelavke vrtca.
 • NARAVOSLOVNE URICE – za otroke od 4 do 6 let pod vodstvom strokovne sodelavke vrtca.

 

DODATNE INTERESNE DEJAVNOSTI

Le-te niso del izvedbenega kurikula in jih v vrtcu organiziramo  v popoldanskem času, po delovnem času vrtca, na željo staršev ter v izvedbi zunanjih ponudnikov ali pedagoškega kadra vrtca in šole. Te dejavnosti so plačljive. Vrtec nudi prostore in preveri strokovnost izvajalca. izvajalec stroške zaračunava direktno staršem.

 • VRTČEVSKA PLESNA SKUPINA – pod mentorstvom Nastje Lakner

V kolikor se bodo med letom pojavili še drugi interesi staršev in primeren ponudnik dodatne dejavnosti, bomo izvajanje dodatno omogočili. Starši bodo obveščeni na enak način kot pri ostalih dogodkih v vrtcu, in sicer na oglasnih deskah in na spletni strani zavoda.

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno število obiskov 892, 1 obiskov danes)
Dostopnost