PRAVICE IN OBVEZNOSTI

 Starši imajo pravico:

 

 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu zasebnih podatkov,
 • do vpogleda v program za predšolske otroke – Kurikulum,
 • do obveščenosti o delu in življenju v vrtcu,
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec
 • do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku (govorilna ura),
 • do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja v oddelku in vrtcu, pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomijo vrtca.

Pravice otrok  so zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah. Le-ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok za svoj razvoj potrebuje primerno kakovostno okolje.

Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

Starši in njihove dolžnosti:

 

 • Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmete v podpis Pogodbo med vrtcem in starši.. S podpisom pogodbe se starši obvežete, da boste spoštovali pravila vrtca
 • Starši morate strokovno delavko  otrokove skupine seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi vašega otroka.
 • V vrtec pripeljite le zdravega otroka!
 • Otroka v vrtec spremljajte osebno, po predhodnem dogovoru in podpisu staršev otroka lahko spremlja druga – pooblaščena oseba ali otrok – starejši od 10 let (Zakon o varnosti v cestnega prometa).
 • Starši morate otroka v vrtcu zapustiti ali prevzeti samo v prisotnosti strokovne delavke vrtca in ga ne smete puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem!
 • Otrok – po predhodnem dogovoru z njegovo vzgojiteljico in njeno pomočnico – lahko v oddelek prinaša svoje igrače, vendar vrtec ne more prevzeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.
 • V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi ogrozili varnost ali zdravje otrok (ogrlice, žvečilni gumi, …); odsvetujemo tudi nošenje nakita.
 • V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten največ 9 ur dnevno!
 • Starši redno poravnajo stroške oskrbe v vrtcu, morebitne dolgove bo vrtec izterjal po sodni poti.

 

Prosimo, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke. 

 

Bolan otrok se slabo počuti, je nerazpoložen za igro in je izpostavljen hrupu in razigranosti sovrstnikov, kar ga še dodatno oslabi.

Bolan otrok, s svojo prisotnostjo v oddelku, širi bolezen in tako ogroža tudi zdravje ostalih otrok.

 

 

 

 

(Skupno število obiskov 227, 1 obiskov danes)
Dostopnost