PROJEKTI

 

»MREŽA ZA SPREMINJANJE KAKOVOSTI KORAK ZA KORAKOM«

Vrtec Peter Klepec se v mrežo vključuje z šolskim letom 2022/23. Mreža Korak za korakom deluje že od leta 2000. Osnovni cilj Mreže je nudenje podpore vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni (VIZ) proces v njihovem oddelku narediti še kakovostnejši. V Mreži podpirajo strokovne delavce pri raziskovanju lastne pedagoške prakse.

»PASAVČEK«

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

Več informacij najdete tukaj.

 

»ZDRAVJE V VRTCU«

Program izvaja NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje). S programom želi NIJZ razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto ter krepiti sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, so v program vključeni različni strokovnjaki. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja. Naš vrtec je v program vključen od šolskega leta 2011/12.

Programski cilji:

oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje

utrjevanje pozitivnega odnosa do zdravja in delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb

Več o programu si lahko preberete na spletni strani NIJZ http://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu

 

»VARNO S SONCEM«

Program Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Več o projektu najdete na povezavi http://www.nijz.si/sl/varno-s-soncem

 

» OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE« – energetski eko park OŠ

V Energetskem EKO parku z brunarico obnovljivih virov energije sodeluje tudi vrtec. Spoznavamo igrače, ki jih poganja sončna energija, učimo se poigrati z vetrom, pozabavati z vremenskimi pojavi, spoznavati svet čebel, skrbeti za EKO vrt …

Več o energetskem Eko parku si lahko preberet na naslednji povezavi http://tisc.si/?page_id=4

» GOZDNI VRTEC«

Od leta 2012 se slovenski vrtci in šole, ki vključujejo v svoj program gozdno pedagogiko, družijo v Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Naš vrtec se bo v mrežo gozdnih vrtcev prvič vključil v šolskem letu 2021/22. Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev.

Več na spletni strani http://www.gozdnivrtec.si/sl/.

 

» TURIZEM IN VRTEC«

TURIZEM IN VRTEC – Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt pod okriljem turistične zveze Slovenije, v okviru katerega najmlajši v vrtcih skozi različne tematike na zanimive načine odkrivajo znamenitosti svojega kraja.

Več na spletni strani https://turisticna-zveza.si/projekt/turizem-in-vrtec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno število obiskov 968, 1 obiskov danes)
Dostopnost